Een email van Micha Kat over Yehudi Moszkowicz

In het navolgende artikel, dus nu nog niet, zal ik uitleggen wat het belang van deze emails is. Ze geven een kijkje in de praktijken van Yehudi Moszkowicz. Alvast een hint: Twee jaar later sluiten Kat en Moszkowicz een overeenkomst. Lijken het dikke maatjes te zijn geworden.

Van: micha kat <drsmkat@yahoo.com>
Verzonden: vrijdag 13 januari 2012 10:19
Aan: vandergoes@advocatenordeutrecht.nl <vandergoes@advocatenordeutrecht.nl>; pesch@advocatenordeutrecht.nl <pesch@advocatenordeutrecht.nl>
CC: gerard van der meer <info@drummenvandermeer.nl>
Onderwerp: aan de deken/DRINGEND EN URGENT

 

Aan de deken van de Orde van Advocaten te Utrecht

Waarde deken,

Ik richt me tot nu met het volgende.

Ik ben in een enorm conflict geraakt met mijn voormalige advocaten van het kantoor Vissers Moszkowicz Advocaten in uw arrondissement. Dit conflict zelf is echter niet de reden dat ik me tot u wend, al is het wel van belang. De aard van het conflict is uiteengezet hieronder in de email die ik stuurde naar betreffend kantoor.

Ik richt me tot u om het volgende. Ik ben een bekend journalist, wekte bijna 20 jaar voor Het Advocatenblad en andere media op juridisch gebied. In 2004 werd ik gedagvaard door de destijds vice-president van de Haagse rechtbank H. Westenberg. Hoe deze procedure is verlopen en wat het lot is geweest van Westenberg mag ik bij u als bekend veronderstellen.

Marjolein Vissers zou namens mij de civiele schadeclaim indienen tegen Westenberg/De staat der Nederlanden. Op alarmerende wijze liet zij mij zitten, compleet geruineerd. Ik heb een en ander -in forse bewoordingen van woede en teleurstelling- uiteengezet op mijn zeer goed bezochte website klokkenluideronline.nl.

Ik wend mij nu tot u omdat het kantoor van Vissers na mij in eerste instantie te hebben bedreigd met een aangifte wegens laster bij het OM -wat hun goed recht is- is overgegaan tot het intimideren van het hosting-bedrijf waar mijn website is gehost. Yehudi Moszkowicz heeft het hostingsbedrijf bedreigd met enorme claims omdat zij ‘mede aansprakelijk zouden zijn’ voor de inhoud van mijn website. Naar aanleiding van deze intimidaties heeft het hostingbedrijf besloten de site uit de lucht te halen.

In mijn ogen zijn dergelijke praktijken van een advocaat volstrekt niet acceptabel omdat ze passen in Noord-Korea. Het kan niet zo zijn in ons land dat een partij die in conflict is met een andere partij eenzijdig zonder onafhankelijke toetsing kan bepalen of een website in de lucht blijft of niet. Zulks steekt te meer, daar Moszkowicz mij louter heeft gemeld ‘aangifte te zullen doen’ maar heeft verzwegen dat hij mijn hosting-bedrijf heeft bedreigd en geintimideerd.  Dat dit hele conflict zich afspeelt als gevolg van de zaak-Westenberg waarin mijn gelijk onomstotelijk vast staat en ik dus juridisch alle kans maak op een forse schadevergoeding maakt alles nog veel erger.

Van belang is ook dat het juridische argument van Moskowicz -het hostingbedrijf is mede-aansprakelijk voor de inhoud- op geen enkele wijze in overeenstemming te brengen is met de jurisprudentie over aansprakelijkheid van hosting-bedrijven voor zover deze er is. Mocht er al sprake zijn van aansprakelijkheid, geldt dat alleen in gevallen van oproepen tot moord en dergelijke. Hiervan is in mijn publicaties natuurlijk op geen enkele wijze sprake.

Mij vraag is of u zich tot het kantoor zou willen wenden met het verzoek de bedreigingen aan het hosting-bedrijf teniet te doen. Anders rest mij geen andere weg dan het indienen van een tuchtklacht tegen Moszkowicz en Vissers, primair wegens het intimideren van het hosting-bedrijf met juridische onzin om negatieven publiciteit over henzelf van tafel te spelen.

Hoogachtend,

Micha Kat
journalist

— On Mon, 1/9/12, micha kat <drsmkat@yahoo.com> wrote:

From: micha kat <drsmkat@yahoo.com>
Subject: Juridische inkadering van de situatie
To: “M. Vissers || Vissers & Moszkowicz Advocaten” <vissers@vissers-moszkowicz.nl>
Cc: “Marjolijn Vissers” <info@vissers-moszkowicz.nl>
Date: Monday, January 9, 2012, 5:31 AM

Na twee gesprekken met Yehudi per telefoon de volgende punten:

1. Yehudi heeft gesteld dat jullie aangifte tegen mij gaan doen als het artikel over jullie verraad aan mij en jullie laffe diefstal van mijn geld ‘niet binnen 24 uur’ zal zijn verwijderd van mijn website. Yehudi heeft echter geen nadere en precieze deadline gegeven noch ook aan willen geven wat er in het artikel precies strafbaar zou kunnen zijn.Alles wat in het stuk staat is juist. Dergelijk gedreig en geintimideer tegen een voormalig client van zijn kantoor zonder verdere specificaties te willen en kunnen geven is klachtwaardig en geen gedrag dat een goed advocaat betaamt.

2. Yehudi heeft herhaaldelijk gesteld dat het ‘slecht met mij gaat’ en dat ik ‘hulp nodig zou hebben’. Derelijke uitlatingen aan het adres van een voormalig client van zijn kantoor die door zijn partner is bedrogen en bestolen zijn absoluut klachtwaardig en passen in geen enkel opzicht bij de werkwijze van een goed advocaat. Daarenboven heeft Yehudi gesteld het gesprek te hebben opgenomen. Wij claimen reeds thans dat Yehudi deze opname bewaart in het licht van mogelijke komende procedures.

3. Yehudi heeft bezwaar gemaakt tegen mijn omschrijving van hem als een ‘nazi’ en een ‘kankerjood’. Deze bezwaren treffen echter geen doel. Jullie gedragen jullie in elk opzicht als nazi’s door samen te spannen met een aantoonbaar en bewezen corrupte rechterlijke macht ten detrimente van een eerlijke en eerzame journalist die deze misstanden aan de kaak heeft gesteld. Jullie rol is in elk opzicht te vergelijken met die van de zogeheten ‘Sonderkommando’s’ in de WO2: Joden die in opdracht van de Nazi’s meehielpen met het vergassen van andere Joden. Jullie helpen Westenberg en Demmink mee het het ‘vergassen’ van mij in overdrachtelijke zin door mij te verraden en te bedriegen en te beroven van mijn spaarzame middellen. Dit alles in kennelijke opdracht van de fascistische en bewezen corrupte en pedofiele rechters-mafia met als doel hun grote vijand, de journalist Micha Kat die de ene misstand na de andere blootlegt, kapot te maken. Ik houd staande dat jullie in feite nog erger zijn dan nazi’s: die liepen tenminste rond in duidelijk herkenbare uniformen terwijl jullie je hullen in de bedrieglijke identiteit van ‘rechtshulpverleners’, met name ten ‘dienste’ van ‘slachtoffers’ van het systeem.

4. Marjolein Vissers heeft mij meermalen beloofd een kort geding aan te zullen spannen tegen de Haagse rechtbank met als doel onze camera toegelaten te krijgen op de zitting. Op het beslissende moment heeft ze haar belofte gebroken met als excuus perikelen rond haar ‘zieke vader’. Dergelijk gedrag is onprofessioneel en klachtwaardig. Dit alles kan ik bewijzen.

5. Marjolein Vissers heeft mij meermalen beloofd voor mij de schadeclaim te zullen doen tegen Hans Westenberg. Zij heeft hiertoe het complete dossier ontvangen van mijn vorige advocaat M. Kaaks. Volgenss Vissers zouden we ‘rond een miljoen’ kunnen claimen. We hebben mede aan deze zaak een bespreking gewijd van bijna drie uur op haar kantoor. Vissers kwam terug op haar belofte tot bijstand, ditmaal zelfs zonder enig excuus, via een ontluisterende en laffe email waarin zijn vroeg ‘naar wie ze het Westenberg-dossier kon opsturen’. Dergelijk gedrag is onrechtmatig, weerzinwekkend en in elk geval klachtwaardig. Dit alles kan ik bewijzen.

6. Marjolein Vissers heeft duizenden euro’s van mij ontvangen zonder daar iets tegenover te stellen. Deze bedragen waren betaald als aanloop naar de grote claimzaak. Het enige dat Vissers heeft gedaan is -onder zware en directe druk van mij- een telefoontje plegen naar het tijdschrift Nieuwe Revu, een brief sturen aan het kantoor Anker & Anker en een brief naar het Parket in Leeuwarden, dit alles zonder ook maar enig verder initiatief om in deze zaken iets te bereiken hetgeen dan ook niet is gebeurd. Dit alles kan ik bewijzen.

7. Ik heb eerst telefonisch contact met jullie kantoor gezocht in een poging een gesprek tot stand te brengen. Dit leidde niet tot enige resultaat. Vervolgens heb ik enkele emails gestuurd waarin ik jullie vroeg om teruggave van alle door mij aan jullie betaalde bedragen. Deze emails bleven onbeantwoord. Als derde stap heb ik direct contact gezocht met Yehudi omdat zijn 06-nummer op jullie website staat om vervolgens door hem te worden afgebekt en te worden weggezet als een krankzinnige. Op een dergelijke wijze omgaan met klachten van (ex)clienten is klachtwaardig en past op geen enkele manier bij de werkwijze van een eerzaam advocaat.

8. Ik cc deze email aan mijn strafadvocaat Gerard van der Meer.

9. Ik heb aanleiding te vermoeden dat jullie van hogerhand zijn tegengehouden mij bij te staan in mijn schadeclaim tegen de bewezen corrupte rechter Hans Westenberg. Door deze affaire is mijn carriere als juridisch top-journalist van ondermeer Het Advocatenblad vernietigd en heb ik Nederland moeten verlaten. Tegen deze achtergrond worden de verbijsterende gedragen van Yehudi aan mijn adres alleen maar nog stuitender en klachtwaardiger, zulks temeer daar Marjolein van al deze omstandigheden op de hoogte was. Ik behoud mij de rechten voor jullie onder ede in een voorlopig getuigenverhoor te ondervragen over de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat jullie kantoor na mij aanvankelijk als client te omarmen als een stuk stront heeft menen weg te kunnen werpen. Het verzwijgen van de omstandigheden waaronder bijstand wordt gestaakt en zeker het liegen daarover zijn in elk geval klachtwaardige gedragingen.

10. Ik vorder hierbij voor een laatste maal mij alle betaalde bedragen te restitueren, nu met een extra nuisance-fee van 1000 euro als compensatie voor het bizarre en klachtwaardige gedrag van Yehudi. Als het bedrag niet binnen twee weken op mijn rekening staat, ben ik genoodzaakt nadere stappen te nemen: in elk geval incasso-technisch en tuchtrechtelijk.

Micha Kat
journalist

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Een reactie op Een email van Micha Kat over Yehudi Moszkowicz

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s