Maaike Terpstra seeking justice …. or not ….

Beste Maaike,

Hoe lang ben jij nu zogenaamd verwikkeld in rechtszaken tegen mij? Sinds oktober 2013. Bijna 6 jaar. Hoeveel zittingen zijn er wel niet geweest? Minstens 15. Op hoeveel zittingen ben jij verschenen om de stellingen van je beweerde advocaat Yehudi Moszkowicz kracht bij te zetten? Zero, nul komma nul.

Beste Maaike, hoe gaat het met je? Volgens Freddy gaat het best goed. “Moeder Maaike woont nu kleiner, verderop in het dorp, alle kinderen kwamen helpen en op één dag verhuisden ze haar. Op wat kwalen na maakt ze het redelijk goed. Ze fietst nog, komt geregeld langs voor een bakkie bij haar oudste kind, in haar oude huis.”

Toch is de kans dat je binnenkort het aardse gaat verlaten groter dan kleiner. Dus dat ik je ooit nog in de getuigenbank ga krijgen is vrijwel nihil. Yehudi heeft dat immers al 6 jaar lang succesvol kunnen voorkomen. Hij presteert het om tegen rechters te zeggen dat je “bang” voor me bent. Dat een rechtstreekse confrontatie met mij je teveel “spanning” zou bezorgen. Het kan verkeren, niet Maaike? Het is goed dat je nog onder ons bent, al was het om vast te stellen dat je dit artikel onweersproken laat.

From: Maaike Terpstra [mailto:terp65@msn.com]
Sent: vrijdag 24 februari 2012 17:07
To: wim dankbaar
Subject: RE: Maaike, goeie email toch? Duidelijker kan ik het toch niet zeggen?

hallo Wim
heel goed deze mail naar het OM ,je zou zeggen hier kunnen ze toch niet omheen?heb in 1999 al eens gezegd tegen hun van het OM het lijkt wel dat de daders weggesluist zijn ,laat het nu ook zo geweest zijn ,alles wees er toen al op met het volgen van het onderzoek ,O Wim ik kan je niet uitleggen wat deze vreselijke waarheid met mij doet ,want dat het de waarheid is voor mij 100%, wens jullie veel sterkte met de dingen waar jullie mee bezig zijn ,(dat het resultaat mag hebben
vr groet Maaike en bedankt

halo wim

eindelijk kan ik mijn mails lezen op de camping blij dat jullie deze goede dingen doen via hero brinkman .heb nog met hem gebeld en het nodige uitgelegd

hij vroeg ook naar Bauke .heb gezegd dat die vanaf het begin met elke wind meewaaide ,maar ik sta, en blijf achter jullie bevindingen staan .de kamervragen zijn duidelijk ,laten ze daar niet onderuitkomen ,het doet allemaal heel veel met mij (despanning) ben al meerdere keren naar de dokter geweest,hoop het vol te kunnen houden ,jammer dat de kinderen en denk ook Bauke weer in de justitie geloven met hun nieuwe theorie ,inderdaad Wim ben ik geschokt door het nieuwe gegeven dat ze met een bekende het weiland ingelopen zou zijn ,wat een afgang voor je kind wat is vermoord,

From: Maaike Terpstra

Sent: dinsdag 12 juni 2012 20:48

To: wim dankbaar

Subject: RE: 16 mei 1999

hallo Wim

de mail naar jou toe van mij wil je die niet op een webside zetten .krijg dan vast commetaar uit de fam kring .en aangezien ik dat op dit moment er niet bij kan hebben nu dit verzoek

                                                         vr groeten maaike

De goeie ouwe tijd:

Luister bijgaand gesprek in zijn geheel, maar in het bijzonder vanaf minuut 1:20:

Maaike: Ja, weet je wat ……. al die bevindingen van jou, je hebt het zo duidelijk geformuleerd allemaal …. ja, allemaal bundelen en desnoods ook in een dagblad of weekkrant….

Wim: In een boek gooien? 

Maaike: Ja ….ja! Met al deze bevindingen van dit onderzoek wat niet klopt…..met duidelijke uitleg erbij. Jij hebt zoveel bewijzen die vaststaan! Snap je? 

(Even verderop spreekt Maaike ook over Demmink en Baybasin)

Maar Yehudi Mozkowicz liegt niet hoor! Neeeuh!  Maaike wil Wim’s boek verbieden, 200.000 euro van hem stelen en een contactverbod! Maaike is helemaal om! Gelooft nu radicaal in de leugens van het OM. En ook haar verraderlijke vriendin Klaske moet ze niet meer. Volgens Yehudi is Maaike Terpstra de meest labiele vrouw van Nederland. Je moet wel een enorme sukkel zijn zijn om niet te zien wat hier aan de de hand is.

https://rechtiskrom.wordpress.com/2014/02/11/de-verraderlijke-vriendin-van-maaike/

Klaske’s eigen verhaal:

Maar zo bang waren de kinderen dat Maaike weer met mij zou gaan praten en dat mocht nimmer weer gebeuren. Namelijk 2 weken voor ze Jasper oppakten, hebben de kinderen Maaike verteld dat ze moest ophouden met het bemoeien van de zaak en met de complotdenkers incl mijzelf en zo niet dan kwamen ze nooit weer thuis en zag ze ook haar kleinkinderen niet meer..dit heeft Maaike mij en mijn man een week na de arrestatie verteld omdat ik toen nog 1 keer bij haar ben geweest en ze vond het vreselijk en ze zou me zeker niet laten vallen maar we mochten elkaar nooit weer spreken in ieder geval niet bij haar thuis want daar mocht ik nooit meer komen!! IK HEB GEEN ANDERE KEUS! We hebben elkaar omhelsd en het was duidelijk,  het OM en Justitie had hun laatste troef  gebruikt, onmenselijk..en dit is voor de volle 100 % de waarheid. Ik heb nadat ik op omrop fryslan had verteld in een reactie van mij op de arrestatie van JS.. dat ik ooit hoopte dat het dagboek van Maaike zou uit komen .. zodat ze dan zelf konden lezen hoe vreselijk ze met deze nabestaanden zijn omgegaan..


veenstraverklaring

Oeps! Maaike, in 2013 zei je dus al dat Jasper niet de verkrachter en moordenaar van Marianne is? Je vond het ook goed dat Gerrit en Gerard door zouden gaan met hun onderzoek?

Fast forward naar november 2018, vijf jaar later. Goos Kooistra brengt je een bezoekje. Laten we eerst even vast stellen dat Goos een volger en supporter van mijn website is. Hoe kan dat dan, Maaike, dat jij Goos ontvangt en een allervriendelijkst gesprek met hem hebt? Zoals hier beschreven:

Een bloemetje voor Maaike deel 1

Een bloemetje voor Maaike deel 2

Klopt dit dan een beetje, Maaike?

Overigens meent Dankbaar stellig dat het initiatief voor deze procedures niet van Terpstra
zelf komt, maar van haar ex-man en vijf kinderen. Dankbaar heeft dit echter nooit kunnen
aantonen omdat zijn verzoeken om Terpstra als getuige te mogen horen steeds werden
afgewezen. Zelf is zij ook nooit verschenen op één van de inmiddels meer dan 15 zittingen in de rechtzaken tussen Dankbaar en Terpstra. Talloze bewijstukken die Dankbaar als bewijs voor zijn stellingen heeft ingebracht zijn steeds door de rechters genegeerd. Zelfs een zeer recente getuige (een verklaring van G. Kooistra), die Terpstra als volgt citeert:

“Ze zei dat ze er ook nog steeds helemaal niets van geloofde dat Marianne dat stuk
gefietst zou hebben, omdat ze zo bang was in het donker. Ze wees naar haar laptop
en zei: ik krijg nog steeds mail van Wim maar ik moet aan mijn gezin denken, heb ook
nog 16 kleinkinderen. Vind het prima dat ze doorgaan maar ze moeten mij er niet
meer in betrekken.”

Uit deze recente getuige blijkt precies wat Dankbaar reeds uit andere bewijsstukken wist:
Dat Terpstra niet gelooft dat de zaak is opgelost, de bevindingen van Dankbaar steunt, zij zijn onderzoek nog steeds volgt, zij niet wil dat hij stopt, maar dat haar kinderen dat niet
waarderen. Een door haar gewenst contactverbod met Dankbaar is dan ook op zijn minst
merkwaardig, zo niet onmogelijk. Dat zij Dankbaar financieel zou willen kaalplukken is zo
mogelijk nog onwaarschijnlijker.

Er is dus nog niets veranderd? Waarom is je beweerde haat en alle rechtszaken tegen mij niet ter sprake gekomen in je gesprek met Goos? Waarom zeg je tegen Goos dat je mijn website nog steeds volgt? Hoe zit dat dan met je angst voor mij? Heb je Jan Verkaik nu hoog zitten? Of vind je hem nog steeds een corrupte politieman zoals ik? Als ik stel dat je hebt laten knevelen door de beulen die je 20 jaar lang hebben gemarteld belogen en bedrogen, ben je het dan met me eens? Wie heeft die prop in je mond gestopt? Zwijgen is zilver, spreken is goud! Marianne kan niet meer spreken, Maaike.

Beste Maaike, hoe is dit nu te rijmen met de gang van zaken dat Yehudi Moszckowicz uit jouw naam mij beroofd van 7 ton? Hoe is dit nu te rijmen met zijn verzoek om mij uit jouw naam en de naam van Faek Mustafa mij failliet te wensen?

Jaha! Heus waar! Je vraagt samen met Faek Mustafa, als broer en zus, mijn faillissement aan! Kun jij deze vragen aan Yehudi wel beantwoorden?

Heer Moszkowicz,

Kunt u aangeven of, en zo ja waarom u bezwaar heeft tegen toewijzing van mijn getuigenverzoek?

Kunt u aangeven welke van de 16 getuigen eventueel op uw bezwaar stuiten om gehoord te worden?

Kunt u bevestigen dat het Maaike Terpstra’s goedkeuring heeft dat u ook Faek Mustafa vertegenwoordigt?

Kunt u bevestigen dat uw faillissementsrekest Terpstra’s goedkeuring heeft?

Kunt u aangeven waarom u in navolging van het kort geding nog geen bodemprocedure bent gestart voor Faek Mustafa teneinde een grotere schadevergoeding voor hem te verkrijgen?

Kunt u aangeven waarom u er bij het OM niet op aandringt om tot vervolging over te gaan van Faek’s aangifte tegen mij?

Bent u bereid om Faek te vragen of hij benaderd is door het OM voor het onderzoek Ali H.? Bent u bereid om zijn antwoord kenbaar te maken?

Bent u bereid om Faek te vragen of de Ali H. die in Turkije werd aangehouden, zijn vriend uit het AZC Kollum was? Bent u bereid om zijn antwoord kenbaar te maken?

Kunt u bevestigen dat u de mening van Terpstra vertegenwoordigt als u zegt dat Jasper Steringa zonder enige twijfel de moordenaar van haar dochter is?

Kunt u aangeven of Terpstra’s mening is veranderd sinds onderstaand emailtje?

Van: Maaike Terpstra
Verzonden: donderdag 6 oktober 2011 16:24
Aan: wim dankbaar
Onderwerp: RE: Vaatstra zaak

hallo Wim
wat een goed filmpje over Alie hassan hoesein ,voor ons is het zo duidelijk ,nu nog het OM wat een leugens                                                                                                                        groet Maaike en bedankt voor al uw moeite

Bent u bereid om Faek te vragen wat zijn mening is over de verklaring van zijn destijds beste vriend Rida Hashimi?

Bij deze wil ik op verzoek van de heer W.J. Dankbaar een verklaring afleggen over hetgeen ik weet over de moord op Marianne Vaatstra. Destijds was Faek Mustafa een klasgenoot en een zeer goede vriend van mij. Wij waren beiden 15 jaar oud. Faek woonde in het toenmalige AZC te Kollum en ik woonde in Leeuwarden met mijn familie. Wij zaten allebei op de Piter Jelles scholengemeenschap te Kollum. lk zag Faek bijna elke dag en wij trokken erg veel met elkaar op. Wij waren niet echt voorbeeldige tieners, niet echt lieverdjes, hetgeen erin heeft geresulteerd dat wij beiden tijdelijk van school gestuurd werden eind april 1999. Andere vrienden en klasgenoten van mij en Faek, waren Faris en Farhad, Wij deden veel dingen samen, maar Faek was mijn beste vriend. Vrijwel elk weekend kwam ik bij Faek Iogeren op het AZC te Kollum. Zo ook het weekend van 1 mei 1999. lk ben op zaterdag 1 mei 1999 met de bus naar Faek gegaan, zoals ik dat bijna elk weekend deed. Tijden herinner ik mij niet precies, maar ik kwam daar eind van de middag aan. lk merkte meteen dat Faek niet in zijn normale doen was. Het beste kan ik dit omschrijven als stil, teruggetrokken, angstig en gestresst, heel anders dan hij normaal was. lk voelde meteen dat er iets aan de hand was of dat hij iets ernstigs had meegemaakt.

Ik heb de nacht van 1 op 2 mei 1999 geslapen in de caravan van Faek en zijn vader. Deze laatste was er overigens dat weekend niet, zoals dat vaker het geval was. lk weet dat de vader van Faek vaak naar Den Haag was. Hij stond bekend als een man die een leider was geweest in Noord lrak en respect afdwong onder de Koerdische gemeenschap in het AZC. Als er amok was, kon hij de gemoederen bedaren. De volgende dag, zondag 2 mei, heb ik er bij Faek op aangedrongen te vertellen wat hem dwars zat. Dat hij van slag was over iets, was mij inmiddels zeer duidelijk. Hij heeft mij toen verteld dat hij bij de politie was geweest om gehoord te worden over de moord op Marianne Vaatstra en dat hij daarover een verklaring had afgelegd. Hij vertelde mij dat deze moord was gepleegd door een gemeenschappelijk kennis van ons, Ali Hassan, die ook bewoner was op het AZC. Ik begreep uit zijn verhaal dat hij dit ook aan de politie had verklaard. Hij heeft mij niet verteld dat hij getuige van de moord was geweest, maar wel dat deze in een caravan was gepleegd. Welke caravan dat was heeft hij mij ook niet verteld. Van de heer Dankbaar begrijp ik dat dit de caravan van ene [……..] zou moeten zijn geweest maar dat kan ik niet bevestigen of ontkennen. Ik kende deze [……..] niet, maar weet wel dat Faek veel meer vrienden en kennissen had dan waar ik weet van had.

Ali Hassan was veel ouder dan Faek en ik kende hem dan ook niet bijzonder goed, maar wist wel hoe hij eruit zag. Daarom kan ik ook met zekerheid zeggen dat dit niet dezelfde man was die in 1999 in Turkije werd gearresteerd. lk heb van deze man een interview op Youtube gezien. Deze man was lang en slank en had een verzorgd voorkomen. lk heb hem nooit op het AZC Kollum gezien. De Ali Hassan die ik kende van het AZC Kollum was korter dan Faek en had een dikker postuur. Bovendien had hij een baardje en zijn uiterlijk was niet verzorgd, heel anders dan de man die op Youtube staat.

Kort nadat Faek mij dit verteld had, ben ik met de bus teruggegaan naar mijn familie in Leeuwarden. lk was zelf ook behoorlijk ontdaan over wat Faek mij verteld had. Daarom heb ik sinds die dag besloten om niet meer terug te gaan naar Kollum. lk heb Faek dan ook nooit meer gezien en hij heeft ook nooit meer contact met mij gezocht. Tot voor kort wist ik niet eens dat Faek in Nederland woont. Mijn school heb ik dat jaar afgemaakt in Leeuwarden. Omdat ik voor een andere zaak kort in jeugddetentie heb gezeten, een ruzie waarbij klappen waren gevallen, heb ik het jaar niet gehaald en het schooljaar overgedaan. Nu zeventien jaar later heb ik mijn leven reeds lang op orde en mijn vrouw en twee kinderen zijn mijn alles.

lk hoop maar dat mijn verklaring mij geen problemen gaat opleveren met de Nederlandse Justitie.

Aldus verklaar ik naar waarheid,

Rida Hashimi

Kunt u bevestigen dat Terpstra meent dat Faek niets kan vertellen over de moord op haar dochter?

Kunt u aangeven waarom Faek Mustafa nooit aangifte tegen Hans Mauritz heeft gedaan? Kunt u uitleggen waarom Faek altijd vriendelijk is gebleven naar Mauritz?

Bent u ervan op de hoogte dat Faek vervalste verklaringen heeft ingediend bij zijn aangifte?

Kunt u aangeven of Faek nog steeds geen bezwaar heeft om gehoord te worden voor een rechtbank?

Geachte heer Mustafa, Mijn naam is Mr. Stapel. Ik ben de raadsman voor de heer Dankbaar. Ik bereid namens de heer Dankbaar een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor voor, waarin u verweerder bent en een getuige die wij willen horen. Ik heb van de heer Dankbaar begrepen  dat u bijgestaan wordt door een advocaat. Ik verzoek u mij de naam en adresgegevens van uw raadsman te geven, omdat als u bijgestaan wordt door een advocaat, ik volgens de gedragsregels verplicht ben met uw advocaat te communiceren.

Met vriendelijke groet, 

Thijs Stapel

Geachte heer/ mevrouw, Zoals u weet wil ik graag niemand spreken hierover. Als u wat wil weten graag een officiële uitnodiging via de rechtbank en niet via andere wegen. en graag geen contact met mij. Alvast bedankt voor u begrip”

Kunt u aangeven waarom Terpstra bezwaar had en heeft tegen openbaarmaking van haar zogeheten dagboek?

Kunt u uitleggen waarom u uit haar naam niets heeft gedaan tegen openbaarmaking van haar dagboek, dat sinds 2013 op minimaal 3 websites is te lezen? Zoals hier en daar.
Kunt u aangeven waarom u geen moeite heeft gedaan om deze publicaties verwijderd te krijgen? Kunt u voorts aangeven of u de goedkeuring van Terpstra had om een convenant met Micha Kat te sluiten in de wetenschap dat deze als eerste haar dagboek had gepubliceerd?

Bij voorbaat dank en met groet,

Wim Dankbaar

Maaike – Wat zei Bauke daarop dan?

Wim – Bauke vind dat prima, die heeft me daar toestemming voor gegeven.

Maaike – O ja!

Klaske –  Hij was eerst een beetje van nou, dat hoefde niet. Hoe maakte hij het, Wim? Hij was eerst een klein beetje opstandig. Want Bram Moszkowicc kon ook niet alles inkijken in de dossiers.

Wim – Ja hij was was een beetje opstandig omdat die advocaten ook geen inzage krijgen in de dossiers.

Maaike – Nee, dat zij hij ook tegen mij. Ik heb een gesprek met hem gehad en ik heb hem gevraagd: Wat vind van wat er op de computer staat van Wim Dankbaar? Die hele, ja hoe moet ik dat noemen? Zoals jullie dat allemaal beschrijven?

Wim – Die hele aanklacht tegen Demmink en Brouwer?

Klaske –  Alles!

Maaike – Juist! Nou ja, hij zei die is verder wel goed. Daar gaat het niet om. Maar toch, hij heeft…. hij laat zich niet bloot.

Wim – Nee, maar Maaike, het was voor mij en Klaske duidelijk dat Bauke ook kapot zit.  Die is ook een beetje ziek en zo, en die is aan herstellen, en ide ook al 11 jaar bezig, hij weet het gewoon ook niet meer.

Maaike – Nee, want hij is hartstikke moe. Want ik heb hem ook gevraagd, kijk zoals dat allemaal op de computer staat, dat is voor mij de waarheid. Ja,  zei die. Maar ja, een advocaat, we hebben er al zoveel geprobeerd en we krijgen geen dossier open. Want ook een advocaat krijgt dat niet open. Ik geef jullie alle vrijheid als jullie dat voor elkaar kunnen krijgen met Stijn Franken. Jij kunt het beter verwoorden als ik. Voor mij mag het.

Klaske –  Hartstikke mooi. Dat is dan voor Wim ook even duidelijk.

Maaike – Ja voor mij mag het. Zo dat stuk ook op die computer, die punten die allemaal onder elkaar staan, dan denk ik: hoe krijg je het allemaal voor elkaar? Want zo is het gegaan, ook in mijn ogen. En Bauke wil dat natuurlijk niet helemaal toegeven, want die had het zelf willen doen.

Wim – Ik vraag me soms wel eens af waarom doe ik het allemaal?

Maaike – Ja nou, dat vraag ik me dus ook weleens af.

Klaske –  Het gaat ook om het onrecht!

Maaike – Ja dat onrecht krijg je er nog overheen, Wim, en dat is hartstikke zwaar! Wij zijn nu elf en een halfjaar verder. Nou zit je nog in die molen van dat onrecht en dat onderzoek. Buiten het gemis van je kind.

Wim – Ja maar dat bedoel ik ook te zeggen. Het onrecht is veel groter dan jullie leed en de omstandigheid dat die daders zogenaamd nog niet zijn gevonden en dat de moord nog steeds onopgelost is. Kijk, we hebben te maken met topmensen van Justitie die dit allemaal op hun geweten hebben. Dat gaat ons allemaal aan natuurlijk. Dat is niet meer alleen een kwestie van de ouders van Marianne Vaatstra of van Marianne die niet meer kan zeggen hoe het is gegaan. Dat is een veel grotere kwestie, een maatschappelijke kwestie voor mij.

Maaike – Nou ja, van Bauke heb je ook toestemming gekregen, Wim?

Klaske –  Ja.

Maaike – Ja, en van mij ook.

Klaske –  Hij was heel rustig vanmiddag hoor Maaike, op het laatst.

Maaike – Ja hij is hier vanmiddag nog geweest, we hebben het er nog over gehad. Hij laat zich niet veel uit, want ja, die scoringsdrift die heeft hij niet meer. Hij legt zich er meer bij neer, denk ik. Hij weet niet meer wat hij geloven moet en wat niet. Hij is er moe van, ontzettend moe. Kijk, hij heeft altijd in de verkeerde mensen geloofd, en die vallen allemaal af. En dan hou je weinig over. Ja, daar heeft hij zich altijd op gefocused. Op de hogere heren die boven ons staan.

Wim – Ja, hij is in de media ook het boegbeeld geweest hè?

Maaike – Ja, maar ja, dat wou die zelf. En kijk, ja dan was ik ook weleens boos. Raak nu eens die punten aan waar het om gaat! En zeg eens ronduit de waarheid zoals wij denken. Maar dat deed hij nooit. Hij draaide er met alle winden omheen en het punt waar het om ging dat kwam niet over zijn lippen.

Wim – Ja, Bauke is ook nog gemanipuleerd en gebruikt, misbruikt zou ik het willen noemen, door Justitie.

Maaike – Ja maar dan laat je dat wel toe, Wim! Wim, dan laat je dat zelf toe!

Wim – Ja Maaike, jij zei van Bauke: luister toch niet zo naar Justitie. En Justitie zei tegen jou: jij moet eens wat meer naar je man luisteren!

Maaike – Juist! En ik zei ik ben geen moslima en ik heb een eigen mening! Maar Wim, dat durfde ik alleen te zeggen als er meer mensen bij waren hoor. Thuis dan hield ik mijn mond. Want dan werd hij woest.

Wim – Ja, ze zeggen niet voor niets dat jij meer naar je man moet luisteren.

Maaike – Ja, anders kregen ze teveel tegenstand.

Wim – Omdat ze jouw man wel in de grip hebben.

Maaike – Ja Bauke wel, die kregen ze wel op hun lijn. Die geloofde hij allemaal. alleen als ik iets zei dan geloofde hij het niet. Mijn mening moest gelijk aan die van hem zijn en anders werd hij woest. Boos, ontzettend boos.

Klaske –  Ja, maar toen met Klasina van der Werf, het gesprek bij de Kollumer Courant. Toen viel het ons al op dat hij wel toegaf dat Maaike in alles wel gelijk had.

Maaike – Ja ja ja.

Klaske –  Dat vonden we immers toen ook zo verrassend.  Zover is hij nu ook, hij is gewoon moe.

Wim – Ja, maar hij snapt het nu wel.

Klaske –  Ja tuurlijk, hij snapt het nu wel.

Maaike – Maar moet je eens horen, Wim, er is wel ontzettend veel kapot gemaakt hè? Mede door dit onderzoek zijn wij bij elkaar vandaan. Ik bedoel weinig contact met de kinderen. Dat vorige leven is voor hem helemaal voorbij! Dat is over en uit. En hij komt niet tot het besef wat heb ik aan de kant gezet? Wat heb ik ingeleverd?

Wim – Maar ergens vind ik het toch nog wel mooi dat jullie nog steeds contact met elkaar hebben.

Maaike – Ja, over koetjes en kalfjes, verder kan je geen gesprek met hem aangaan. Nee, dat lukt niet.

Gesprek tussen Maaike-André-Wim van 30 oktober 2010:

3:57

Wim: We hebben dus een stuk gekregen, wat jij hebt geschreven, van 90 pagina’s, van Klaske. Ik heb het nog niet gelezen, maar André heeft een groot deel al wel gelezen. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we dit helemaal lezen, want het is jouw verhaal…..

Maaike: Ja!

Wim: Maar op pagina 9 komen we het volgende tegen…

Maaike: Ja?

Wim (citeert uit Maaike’s dagboek): “Burgemeester Visser van de gemeente Kollumerland heeft in de Rotary Club te Dokkum gezegd dat ze in de eerste dagen na de moord meerdere AZC’ers hebben laten wegbrengen”.

Maaike: Eerste weken, of staat het er zo?

Wim: Er staat “eerste dagen”.

Maaike: O ja! Ja, ja. Er kwam hier een meneer….

Wim: Wacht even! Stop even! Ik ga even verder: Dit vertelde ons meneer Eldering als keiharde waarheid. Deze meneer was desnoods bereid om te getuigen.

Maaike: Juist!

Wim: Nou, en dat vinden wij heel interessant, deze informatie kenden wij nog niet. Die meneer Eldering, weet jij waar die woont? Want die willen wij heel graag benaderen.

Maaike: Ja ik weet niet of hij hier nog in Zwaagwesteinde woont. Hij woonde hier altijd bij het kanaal in een nieuw huis.

Gesprek Maaike:

4:35:

Wim: Ja die poppenkast ook, zo van: Ja okay, die Ali is inderdaad verdwenen, maar die is nu hoofdverdachte en we zoeken hem, dat zei Severein nog op 12 mei. Internationaal opsporingsbericht, Interpol, gvd, ze wisten gewoon precies waar hij zat! Ze hadden hem zelf weggesluisd!

Maaike: Ja natuurlijk. Ja jongen, ze hebben een stuk toneel opgevoerd, dat wil je niet weten.

Wim: Ja dat is nu wel duidelijk. En Severein is dan een rechter, hè? Die mag over anderen oordelen of ze een misdrijf hebben gepleegd!

Maaike (lacht):  Jahaha, Ja jong, hoe hoger de geest, hoe groter het beest, moet je maar denken.

16:23

Maaike: Ja, ze zouden ons er enorm mee kunnen helpen. Als er in deze nachtmerrie van dit onderzoek, als daar eens duidelijkheid in kwam. Je bent nu dubbel getroffen. Deze ellende kent geen weerga maar er komt ook geen eind aan.

Wim: Nou, het is natuurlijk al onvoorstelbaar om je kind op zo’n manier te verliezen….

Maaike: Ja, maar dan krijg je er nog wel heel veel ellende bovenop.

Wim: Ja, het is nog erger om door Justitie, die geacht wordt je te helpen bij de oplossing, bij het vinden van de moordenaars, om er dan achter te komen te komen dat ze je al elf jaar voor de gek houden. Die Mous ook die nu weer voor de camera staat te liegen. Vreselijk!

Maaike: Ja joh, het gaat niet om hun dochter, hè? Dat is het verschil. Ze moesten het zelf eens meemaken, dan wisten ze waar ze mee bezig waren. Maar ja een mens is egoïstisch en voor geld doen ze heel veel. Ze hebben een goede baan toch? Nou, en dan liegen ze en bedriegen ze en ze gaan gewoon mee met de horde.

De enige die bang is voor Maaike en haar daarom nooit meeneemt naar een zitting (nu al een stuk of 15) is Moszkowicz, omdat hij weet dat Maaike voor de rechter niet zal liegen. Misschien wel in handgeschreven, door hem gedicteerde briefjes, maar niet voor de rechter. Waarmee al zijn leugens meteen op straat komen te liggen. Dat is de enige reden dat hij Maaike angstvallig weghoudt van elke zitting.

Te pas en te onpas komt Moszkowicz ook steeds weer met het verhaal van de “doodsteek”, dat hij in mijn nadeel uitlegt. Terwijl het in feite in mijn voordeel is. Maaike heeft inderdaad eens tegen mij gezegd: Doe alsjeblieft niets met mijn dagboek, want dat zou voor mij de doodsteek zijn. Dat heb ik zelf in een radio-interview naar buiten gebracht.  Maar het onderlijnt precies mijn verhaal. Want waarom zou dat haar doodsteek zijn? Wie brengt haar die doodsteek toe? Ze bedoelde uiteraard te zeggen dat haar kinderen zich dan van haar aftrekken en zij ook haar kleinkinderen niet meer te zien krijgt. Die brengen haar dan die doodsteek toe, want logischerwijs ziet een bejaarde eenzame oma dat als een doodsteek. Precies zoals zij in een op Youtube gepubliceerd gesprek van 20 november 2012 met Micha Kat en André Vergeer heeft gezegd: Maar ik, ik heb m’n kinderen beloofd …. , en anders raak ik ze helemaal kwijt. Dat ik er helemaal mee kap, geen contacten meer, geen e-mail, jullie zoeken het maar uit maar zonder mij. Ik kan het niet meer. Ik wil het niet meer en ik wil het niet meer ten koste van m’n andere kinderen. Want ja, daar kan ik echt niet buiten.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

8 reacties op Maaike Terpstra seeking justice …. or not ….

 1. N.E. Derlander zegt:

  Wie zit er in deze casus eigenlijk echt in een onzichtbare gevangenis?

  Voor haar gemoedsrust zou mevrouw M. Terpstra nu eindelijk schoon schip moeten maken……

  Geliked door 2 people

 2. Hans Palenlader zegt:

  Is er geen aandacht van Café Weltschmerz te verwachten? Je zou zeggen het podium bij uitstek voor deze casus. Of zie ik dat verkeerd?

  Like

  • yvonne zegt:

   Heb Cafe Weltschmerz al een paar keer gevraagd om Wim te interviewen. Antwoord was, we zijn er mee bezig….ik geloof er geen snars van. Me dunkt dat ze het boek nog niet eens gelezen hebben.

   Like

 3. yvonne zegt:

  https://www.youtube.com/watch?v=E8BvusDdBAg dit moest even…..over de smeerlap Peter R de Vries!

  Like

 4. Arno A. zegt:

  Zaak word nooit wat, justitie in Nederland is niet echt het is een pseudo justitie. Advocaten die schuldige mensen beschermen en vrij krijgen, onschuldigen die vast zitten etc komt allemaal doordat justitie imperfect is en eigenlijk niet kan of mag oordelen en veroordelen. Ten eerste berusten ze zich op hun eigen versie van de waarheid daar gaat het al fout, ze denken door zich vast te houden aan hun denkwijze dat het wel goed komt. Niet dus. Laat Maaike met rust Wim, zij is haar dochter al kwijt voor haar komt het van binnen nooit meer goed door de daders. Er zijn geen woorden voor hoe erg Ik het met haar te doen Heb en hoe erg Ik de daders haat. Demmink, brouwer, Opstelten, heel justitie en om en de daders zijn corrupt en laat precies zien hoe het er in Nederland aan toe gaat. En kijk wat ze jou aan doen wim, het is gewoon abominabel.

  Like

 5. N.E. Derlander zegt:

  Vraag is natuurlijk ook of mw. M. terpstra de heren Mauritz en Dankbaar heeft aangemoedigd om het onderzoek voort te zetten, en zo ja tot welk moment?

  Volgens Y. Moszkowicz heeft mw. M Terpstra zijn juridische bijstand ingeroepen. Op welk moment is dit geweest?

  Hoe verhouden deze twee bovenstaande momenten zich tot elkaar?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s