Maandag 1 juli Utrecht: Tuchtklacht Reyneveld

De zitting vindt plaats aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht.

Als u getuige wilt zijn dat een advocaat in de Vaatstra zaak alles mag wat God verboden heeft, wat in elke andere zaak minimaal een zware berisping oplevert, zo niet schrapping van het tableau,  dan moet u maandag komen.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 11 oktober 2017 11:54
Aan: ‘r.reyneveld@reyneveldadvocatuur.nl’
Onderwerp: Inzake tuchtklacht

Geachte heer Reyneveld,

Zoals u weet ben ik voornemens een tuchtklacht tegen u te in te dienen, waarover ik u qua redenen reeds deels geïnformeerd heb. Omdat mijn raadsman niets met deze tuchtklacht van doen heeft, stuur ik u deze email rechtstreeks.

Graag krijg ik in het kader van de tuchtklacht een antwoord op de vraag waarom u namens uw cliënt Faek Mustafa nog niet in rechte heeft betrokken. U weet inmiddels lange tijd dat ik mijn stelling dat Marianne Vaatstra door Ali Hassan is vermoord in de caravan van uw cliënt, vooral baseer op de verklaringen van de heer Mustafa. Hij is dan ook de voornaamste bron voor die stelling.  In uw dagvaarding stelde u dat u de incriminerende getuigen jegens uw cliënt in rechte wenste te betrekken. Zie bijlagen getuigena en getuigenb. In plaats daarvan heeft u getuigen (onrechtmatig en in strijd met de regels voor advocaten) benaderd met vragen. Onder meer Thomas Vos en Faek Mustafa. De heer Vos heeft u bevestigd dat uw cliënt inderdaad veelvuldige contacten met asielzoekers had en intensieve contacten met Ludger Dill onderhield, en eveneens dat Marianne Vaatstra en haar vriend Spencer Sletering bij hem in de caravan op bezoek kwamen. Zie bijlage: Uw produktie 24.  In feite een bevestiging voor mijn stellingen dat uw cliënt op dit punt reeds een valse aangifte tegen mij heeft ingediend, waarmee uw procedures tegen mij reeds onrechtmatig zijn. Uw cliënt ontkent immers dat hij Ludger Dill of Marianne Vaatstra ooit heeft gekend.  Op de vragen die u Faek Mustafa heeft gestuurd, heeft u geen antwoord ontvangen. Ook weet u dat Faek Mustafa de inhoud van zijn verklaringen nimmer heeft ontkend. Nogmaals, het is Mustafa die verklaard heeft dat hij getuige is geweest van de moord in de caravan van uw cliënt, en dat op de datum van de moord aan de politie te Buitenpost heeft verteld. Ik en Mauritz zijn slechts de boodschapper geweest van die verklaring, in het algemeen maatschappelijk belang.  Dan heb ik het nog niet eens over de andere getuigen, zoals Isabella Wagenaar, Riad Elmakhour, Rida Hashimi en Stephanie Broersma-van Reemst, die ook het nodige te verklaren hebben over de toedracht van deze moord en uw cliënt.

Mijn vraag blijft dan ook waarom uw cliënt mijn getuigen – de onweerlegbare bronnen voor mijn stellingen – tot op heden niet in rechte wenst betrekken, in tegenstelling tot de beweringen in uw dagvaarding. Waarbij gezegd moet worden dat het mij deugd doet dat u ze wel wilt horen in de komende rechtszaken. Tevens is gebleken dat u Faek Mustafa heeft aangezet tot het doen van een valse aangifte tegen mij. Mijn tweede vraag is of u dat wenst te ontkennen, dan wel te bevestigen. Gaarne verneem ik u antwoorden binnen 48 uur, bij gebreke waarvan ik de tuchtklacht zal indienen in de wetenschap dat u niet heeft gereageerd.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 12 oktober 2017 22:12
Aan: ‘r.reyneveld@reyneveldadvocatuur.nl’
Onderwerp: RE: Inzake Hebben-Dankbaar 

Geachte heer Reyneveld,

Ik heb inderdaad rechtstreeks contact met u opgenomen in verband met de tuchtklacht die ik tegen u zal entameren. Daar heeft mr. Stapel niets mee uit te staan, dus dat mag ik. Dat is een zaak van mij tegen u persoonlijk, en dat weet u zelf ook wel. Ik verzoek u dan ook mijn raadsman niet meer lastig te vallen met deze kwestie, maar uw antwoorden aan mij te richten.  In mijn tuchtklacht tegen u is de heer Stapel geen partij. Dat is puur een kwestie van mij tegen u. U stelt dat Faek Mustafa “kennelijk” uit eigen beweging aangifte tegen mij heeft gedaan, zonder enig overleg met u. Ik en anderen weten wel beter. U heeft Faek aangezet tot het doen van deze (valse) aangifte, daags voor de zitting van 15 augustus jongstleden. Met andere woorden in goed Nederlands: U liegt dat het gedrukt staat! Zelfs als u wilt ontkennen dat u Faek heeft aangezet tot de valse aangifte, dan nog heeft u de regels overtreden. U kunt bluffen wat u wilt, maar regel 16 is zeer duidelijk:

Regel 16

Toelichting

 1. Personen die door de wederpartij als getuige zijn aangezegd of kennelijk zullen worden aangezegd, zal de advocaat vóór het verhoor niet mogen horen.
 2. In strafzaken zal de advocaat zich ervan onthouden getuigen die door het Openbaar Ministerie zijn gedagvaard of opgeroepen vooraf te horen.
 3. Deze bepalingen gelden niet ten aanzien van de eigen cliënt en personen in dienst van of in een bijzondere relatie staande tot de eigen cliënt.

Met andere woorden, zelfs als u Faek Mustafa niet heeft aangezet tot het doen van een aangifte tegen mij – quod non-  dan nog bent u faliekant de fout in gegaan door contact met hem te leggen en hem vragen voor te leggen, iets wat u zelf toegeeft.

Mvg

Wim Dankbaar

 

Van: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis
Verzonden: zondag 15 juli 2018 21:33
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Verklaring Mustafa / Reyneveld

Geachte heer Dankbaar,

Zoals reeds persoonlijk besproken bevestig ik dat de heer F. Mustafa mij persoonlijk heeft verteld dat hij door de heer Reyneveld, de raadsman van de heer Hebben in de lopende civiele procedure tegen u, is aangezet tegen u – een overigens volstrekt valse – aangifte te doen ter zake smaad, hetgeen ook werkelijk is gebeurd. Ook heeft hij me verteld dat de heer Reyneveld hem heeft benaderd voor een verklaring ten einde te bewijzen dat zijn cliënt niet betrokken zou zijn dan wel geen kennis zou dragen van de moord op Marianne Vaatstra. Mustafa heeft tevens aan mij verklaard dat hij daaraan niet wenste mee te werken omdat hij zich bij nader inzien misbruikt voelde door Reyneveld voornoemd en hem in een lastig parket heeft gebracht.

Ook kan ik verklaren dat de heer Reyneveld heeft gesproken met de heer Mustafa voorafgaand aan de zitting in Rotterdam waar uw verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor voorlag waarbij ook Mustafa opgeroepen diende te worden. Ook na bovenbedoelde zitting heeft de heer Reyneveld uitgebreid gesproken met de heer Mustafa waarvan meer dan tien bezoekers van de zitting eveneens getuigen zijn.

Verder heeft de heer Mustafa mij verteld dat hij benaderd is door het kantoor van de heer Moszkowicz, om een aanklacht tegen de heer Dankbaar  op te tuigen.  Tevens heeft de heer Mustafa mij verklaard dat hij inmiddels zeer betreurt dat hij hierin is meegegaan.

Uiteraard ben ik bereid bovenstaande onverkort onder ede te verklaren.

Met groet,

J. Mauritz

Leiderdorp, 29 juli 2016

Beste Rida,

Laat ik mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Ben Teeninga en ik ben sinds 2012 met pensioen. Daarvoor werkte ik als burgerambtenaar bij het ministerie van Defensie. Tot 2005 bij de marine en daarna bij de Defensie Materieel Organisatie.

Jaren geleden ben ik geïnteresseerd geraakt in gevallen waarin mensen onschuldig vast zitten of hebben gezeten. Dan hebben we het over Ina Post, de Schiedammer Parkmoord, de Puttense moordzaak, Lucia de Berk, de Deventer moordzaak, Baybasin, enzovoort.

Daarnaast vond ik het bijzonder onbevredigend dat de moord op Marianne Vaatstra maar niet werd opgelost. Omdat ik van 1959 tot 1967 in Surhuisterveen heb gewoond, de HTS in Leeuwarden heb gevolgd en een broer heb die in Kollum woont, was deze zaak vaak in mijn gedachten.

Daarom was ik erg blij met het bericht dat die moord eindelijk was opgelost. Helaas was die vreugde van korte duur. Een andere broer vertelde mij namelijk dat naar zijn overtuiging een onschuldige was veroordeeld. Ik weigerde dat te geloven. Hij raadde mij aan mij eens in de materie te gaan verdiepen. Dat heb ik vervolgens gedaan en nu ben ik er zelf ook van overtuigd dat het allemaal niet klopt wat justitie ons in deze zaak voorhoudt.

Ik bewonder mensen die zich inspannen om onrecht te bestrijden. Daarom beschouw ik het als een voorrecht kennis gemaakt te hebben met Wim Dankbaar. Van hem heb ik vernomen dat je zwart op wit hebt verklaard wat jouw toenmalige vriend Faek aan jou heeft verteld.

Naar mijn mening heb je daarmee een zeer goede daad verricht. Een daad die niet alleen Wim Dankbaar helpt in de lopende rechtszaken, maar ook het hogere doel, het blootleggen van ambtsmisdrijven, dichterbij brengt. Als verontruste burger die graag wil dat we in Nederland beschikken over een integer justitieel apparaat, bedank ik jou daarvoor heel hartelijk.

Met vriendelijke groet,

Ben Teeninga

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

10 reacties op Maandag 1 juli Utrecht: Tuchtklacht Reyneveld

 1. Pieter Postma zegt:

  Ben benieuwd wat er nu weer in een parkeergarage door kuchende mannen in een regenjas is bedacht.. In Zimbabwe ( Geert Wilders) kun je van alles verwachten. Be prepared!

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  By the way:

  I absolutely, positively believe Mr. James Files’ story.

  I have a close friend here in my town who is a retired CIA officer of 23 years
  whose primary duty was in the field of lie detection for CIA job interviews and
  espionage vetting. He was a CIA-government-trained lie detector.

  He has seen the Files interview 2003, and believes that Mr. Files
  is telling the truth.

  ALSO, YOU ARE A HERO.

  No one else has birddogged this information except you.

  You have completely solved the key aspects of the JFK murder.

  Your work will go down in history as the definitive solution
  to the JFK murder mystery.

  America owes you a debt that can never be repaid, by your
  exposing this information.

  You can tell your friends and family that there ARE Americans,
  intelligent, discerning Americans, who truly consider you a hero.

  I hope that you can take some pride in that.

  DP

  Geliked door 1 persoon

 3. Wim Dankbaar zegt:

  @chrisklomp
  Klopt. Maar het is veelal ook onmacht. Bij @wjdankbaar is het een soort ongezonde obsessie geworden.

  @wjdankbaar

  Replying to @chrisklomp @Foaroan and 2 others
  Dus jij vindt het ongezond om boven tafel te tillen dat onze overheid moordenaars en verkrachters van een tienermeisje een stiekeme vrijgeleide geeft? Jij vindt een frauderende liegende overheid gezond?

  Like

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Van: dirk aart verkerk
  Verzonden: vrijdag 10 juni 2016 14:10
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: RE: Gerechtelijke dwalingen

  Geachte Wim Dankbaar,
  Ik lees dat u weer voor het gerecht moet verschijnen op 21 juni a.s. Ja ik leef met je mee. Maar ik heb er een zwaar hoofd in. Als ik lees hoe de mannen van justitie zich in alles rechtvaardigen, en alles wat krom is recht praten, en hoe ze dan steeds maar weer blijven zitten, ja dan is er een Goddelijk wonder nodig om daar verandering in te brengen.
  Joris Demmink wordt dan toch vervolgd, maar zover ik bekijken kan pleegt hij de ene mijneed na de andere. Ja waar dat heen moet, ik weet het niet. Maar een ware eed houdt toch in dat wij God tot onze getuige aanroepen, en dat Hij ons mag straffen indien wij valselijk zweren. Je moet maar durven.
  Wim, ik wil je opwekken in deze zaken altijd maar de waarheid te spreken, dan komt de leugen vanzelf boven.
  Maar het moeilijke is : of ze je geloven, of niet ( willen ) geloven, omdat dan het gehele gebouw van ,, Justitie ” instort.
  Willem, ik zal je gedenken en wat ik doen kan zal ik doen. Gods Zegen op je arbeid.
  Met vriendelijke groeten Dirk Verkerk. te Woudenberg.

  Like

 5. E zegt:

  Dank voor de link.

  Ik ook klokkenluider, maar van een bij
  Mijn weten unieke ‘ specie’
  Ik doe mijn best, maar sta nog veel meer
  alleendan andere gevallen waarvan ik kennis
  heb. En heb het ook dienovereenkomstig
  zwaar.
  Toch heb ik alle goodwill van de wereld
  getoond. En doe dat ondanks alles nog steeds

  Maar mijn veerkracht en geduld zijn heel
  menselijkerwijs niet oneindig.

  Ik zou vast goed kunnen praten met een
  aantal mensen die in dat artikel genoemd worden

  Ben enkel doodziek. Dus zouden ze me
  komen opzoeken. In mijn eigen en het
  gemeen belang.
  Mogelijk nuttig dat je mij auteursnaam
  kent, dankzij mailgegevens.
  Kan zelf mom. niet mailen. kan nu verder
  niets uitleggen. Maar dit zou voldoende
  moeten zijn.

  Want: “ze kennen me wel…” (goeien en
  minder goeien alike).

  Gr

  Ach!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s