Reactie op WOB verzoeken aan het Parket-Generaal

Geachte heer van der Burg,

Op 8 mei 2019 zond ik uw college een WOB verzoek. Op 14 mei 2019 zond ik uw college een tweede WOB verzoek.  Op 13 juni kreeg ik uw antwoord. Allereerst merk ik op dat u geen ontvangsbevestiging geeft van mijn WOB verzoek van 8 mei. Via gesprekken met uw persvoorlichter Bart Vis heb ik wel begrepen dat mijn verzoek van 8 mei in goede orde is ontvangen, maar toch zou ik dit graag bevestigd zien.

Voorts maak ik bezwaar tegen het feit dat u de behandeling overdraagt aan het parket Noord-Nederland. De vragen in beide WOB verzoeken betreffen voornamelijk het zogeheten Onderzoek Ali H. uit 2011. Dat onderzoek is gedaan onder eindverantwoordelijkheid van het College Procureurs-Generaal. Datzelfde geldt voor het uitbrengen van het rapport en het bijbehorende persbericht. Ik stel dat het rapport een vals beeld geeft van de feiten, minder parlementair gezegd een aaneenrijging van leugens is. Uw doorverwijzing naar Noord-Nederland komt erop neer dat ik de vossen moet vragen wie de kippen hebben opgevreten.

Het wordt allemaal nog gevoeliger omdat tijdens het onderzoek Ali H. de heer H.N. Brouwer uw voorganger was als voorzitter van het College Procureurs-Generaal en tijdens de moord op Marianne Vaatstra hoofdofficier van het parket Leeuwarden. In beide functies was hij dus eindverantwoordelijk voor beide onderzoeken. In beide onderzoeken acht ik hem verantwoordelijk  voor ernstige malversaties. De heer Brouwer heeft reeds 4 keer aangegeven niet te willen reageren op mijn vragen en van het parket Noord-Nederland valt ook niet te verwachten dat men vrijwillig de vuile was buiten wil hangen. Dat is al gebleken uit de zeer onacceptabele reactie.

De hoofdofficier van het parket Noord-Nederland gebruikt een eerdere brief van 24 mei 2016 (3 jaar geleden) als argument om niet te antwoorden:

Deze brief is om meerdere redenen in strijd met de wet en het openbaar bestuur. Hij is om meerdere redenen ook schandalig. Ten eerste kan en mag een afwijkende visie van een WOB verzoeker nooit een reden zijn voor de overheid om vragen niet te beantwoorden. Dat is pure discriminatie in strijd met de daarvoor geldende wetsartikelen. Nog ernstiger is het argument dat geen vragen worden beantwoord voor iemand die vervolgd wordt. Dat zou betekenen dat iedereen die vervolgd wordt of is, een minderwaardige burger is die zijn rechten verliest. Uiteraard staat dit nergens in de wet.

Deze oude brief waar de hoofdofficier naar verwijst was absurd en klachtwaardig. Dat ik er destijds verder geen actie op heb ondernomen, betekent natuurlijk niet dat ik het eens was met de inhoud of me daarbij heb neergelegd. Mijn belangen om verder te klagen waren destijds nog niet zo groot. Inmiddels ben ik meermaals onterecht veroordeeld en ben ik mijn vermogen kwijtgeraakt door deze kwestie. Juist omdat mijn visie volgens het OM zo afwijkend is. Mijn belang om aan te tonen dat mijn visie wel de juiste is, afwijkend of niet, is daarmee nog groter geworden dan 4 jaar geleden. Ook deze klacht heb ik weer bij de nationale ombudsman neergelegd, die naar ik aanneem uw OM zal informeren dat een dergelijke reactie op een WOB verzoek ontoelaatbaar is.

Daarbij komt dat mijn voorliggende vragen grotendeels geheel nieuwe en andere vragen zijn dan destijds. Het feit dat een strafzaak is afgehandeld staat ook los van de vraag of het onderzoek en de rechtspraak in die zaak wel correct zijn verlopen. Dat kan en mag ook geen argument zijn om geen vragen te beantwoorden. Die vragen hebben immers betrekking op de integriteit van het onderzoek en de berichtgeving van het OM.  Mijn vragen in mijn WOB verzoek van 8 mei 2019 hebben niets te maken met de uitkomst van  de strafzaak, maar stellen de vraag aan de orde of het OM integer te werk is gegaan om tot de conclusie te komen dat in 1999 niet een verkeerde Ali H. is aangehouden. Als de  overheid de bevolking die conclusie wil verkopen dan moet ook de vraag worden beantwoord waarom de enige vriend van Ali H. die in het rapport wordt genoemd – Faek Mustafa – niet is gevraagd of de aangehouden Ali H. inderdaad de hem bekende Ali H. was.

Ik weet waarom Faek dit niet is gevraagd. Faek heeft namelijk de juiste, hem bekende Ali H. op dag 1 aangewezen als de moordenaar van Marianne Vaatstra, waarna de juiste Ali H. in opdracht van de heer Brouwer en de heer Demmink is opgepakt en stiekem het land is uitgezet. Het OM heeft Faek daarom niet naar de bekende weg gevraagd. Ik hoef u uiteraard niet uit te leggen dat dit een misstand van de hoogste orde is.

Dat mag een afwijkende visie zijn, maar het is wel de juiste visie. Dat is ook de reden waarom uw OM zich in allerlei bochten wringt om die vraag niet te hoeven beantwoorden. De conclusie van het rapport Ali H. en het persbericht kan daarmee direct de prullenbak in, met alle gevolgen van dien. Dat is ook de reden waarom ik niet wordt vervolgd voor een (valse) aangifte van Faek Mustafa. Wat ik aan de orde stel is de integriteit van het OM, waar u tegenwoordig het hoofd van bent. Daarom dient u persoonlijk kennis te nemen van mijn WOB verzoeken en de tot nu schandalige afhandeling ervan.

Ik dring er dan ook bij u op aan om mijn WOB verzoeken ordentelijk in behandeling te nemen en de vragen te beantwoorden zoals het hoort binnen de daarvoor geldende termijnen, die nu reeds overschreden zijn.

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar

Ik wil de lezers van deze site vragen om mij ofwel hier ofwel via email dank@xs4all.nl reacties te geven op deze brief aan de voorzitter van het College Procureurs Generaal. Deze kan ik dan meesturen in de brief per post.

Het Vaatstra Complot is weer te koop.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

9 reacties op Reactie op WOB verzoeken aan het Parket-Generaal

 1. Hans Palenlader zegt:

  Hoewel er veel burgers zijn, waaronder ik, die het vertrouwen in het functioneren van de overheid, met name ook in deze kwestie volledig kwijt zijn, zou een behoorlijke reactie op de vragen van Wim Dankbaar en de behandeling van WOB verzoeken het minste zijn wat je nog hoopt te verwachten. De geldende termijnen zijn inmiddels alweer verstreken. Maar goed, er is altijd hoop.

  Like

 2. Niko B. zegt:

  Hey Wim, moet je dit horen: https://youtu.be/SL3e84qJLQg?t=3620
  Heb de minuut in de link toegevoegd, podcast van Jensen, hij heeft het over jfk en lee harvey oswald, maar niks over marianne terwijl ik hem al een paar keer attent heb gemaakt van jou en je website. Jensen zou trouwens eens moeten weten hoe het echt met de JFK case zit..

  Ik heb trouwens het boek bijna uit, ik was vergeten hoe sterk je boek was. Topper Wim. Laat Demmink lekker de ****** krijgen. Geen genade voor pedofielen, zij hebben immers geen genade voor de kinderen.

  Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Gevalletje Gilles de la Tourette:

  Van: karel herman [mailto:karelherman46@gmail.com]
  Verzonden: dinsdag 25 juni 2019 18:40
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp:

  Wimp,

  Eindelijk sla je de spijker op zijn kop.
  Ja, je bent inderdaad een minderwaardig mens.

  Like

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Mijn trouwste volger is niet meer. Later zal ik hier nog een memoriam aan wijden.

  https://www.omropfryslan.nl/nieuws/891591-schrijfster-akky-van-der-veer-75-overleden

  Like

 5. cobra zegt:

  Ach dat is zeer spijtig Akky was een lief mens en zeer zeker een markante persoonlijkheid

  Like

 6. Hans Palenlader zegt:

  Dat is treurig nieuws. Gecondoleerd.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s