De familie Sletering: De wieg van het bedrog

De trigger tot dit artikel is de volgende email die ik onlangs ontving:

Beste allen,

Als Bauke zaterdag 1 mei zo rond 8:00 Spencer uit zijn bed belt, weet Spencer niet dat Marianne overleden is. Toch geeft Spencer aan dat er een fiets geregeld is (zou zijn) voor Marianne… Ik heb de analyse gemaakt en kom tot de conclusie dat Spencer toch wel een heel nare jongen is. Het verzoek is of jullie ook een analyse willen maken.

Deze email heeft mij nog eens tot nadenken gezet. In het vorige artikel heeft u nog eens kunnen nalezen hoe ik in 2014 door de rechtbank Groningen veroordeeld werd voor smaad jegens Jano Hassan en de vader van Spencer, Dick Sletering. Ook in deze rechtszaak kreeg ik mijn gevraagde getuigen niet. Zelfs niet mijn aanklagers! Ik stel dus dat ook dit vonnis corrupt was en dat rechters (in dienst van de Staat) eraan mee werken om de waarheid voor het publiek verborgen te houden.

Laten we nu eens aannemen dat het verhaal van Geke de waarheid is:

Houdt u het verhaal van Geke even vast. Als zij de waarheid spreekt, dan betekent dat dus dat het gestolen-fiets-verhaal “grote, grote lulkoek” is, om de woorden van AZC-directrice Nettie Groeneveld maar eens te gebruiken. Het betekent ook dat de “bekentenis” van Jasper Steringa vals is, want die bekentenis is gebaseerd op het gestolen-fiets-verhaal. Een verhaal waarvan moeder Maaike Terpstra zegt: Ik heb dat nooit geloofd, ik geloof dat nu niet en ik zal het nooit geloven. Vandaar dat ook Maaike nog steeds zegt niet te geloven dat Jasper Steringa de moordenaar van haar dochter is. Alleen mag u dat van de media niet weten.

Maar het betekent nog veel meer. Als Bauke Vaatstra vroeg in de ochtend van 1 mei 1999 de Sleterings belt, dan verspreekt hij zich. Hij zegt iets van:  Ik denk wel dat Spencer thuis is, want ik zie zijn fiets staan met een lekke band.  Als het verhaal van Geke waar is, dan liegt hij dan al! Want als zijn vrouw Spencer en Wietze die nacht heeft opghegaald in zijn groene Citroën Saxo, dan WEET pa Sletering dat Spencer thuis is. Vervolgens zegt Spencer dat hij een fiets voor Marianne “gecharterd” heeft (het woord dat Maaike in haar dagboek gebruikt als eufemisme voor gejat).  Het is dus volkomen terecht dat Maaike zich in haar dagboek afvraagt hoe dit kan? Spencer had immers beloofd de taxi voor Marianne te betalen, zoals Marianne bijna altijd na het stappen een taxi naar huis nam.

Let wel! Op dit moment weet nog niemand, behalve de daders, dat Marianne verkracht en vermoord is. Haar lichaam is nog niet eens gevonden. Een onderzoek naar de moord is nog niet eens gestart. Maar dan heeft de familie Sletering het cover-verhaal al klaar! Ik zeg bewust familie, want het is niet alleen Spencer die dit cover-verhaal verzint. Zijn vader en moeder weten immers ook hoe de vork in de steel zit!

Als Geke de waarheid spreekt, dan is het complot al geboren in huize Sletering voordat Marianne is gevonden. De definitie van een complot is immers niets meer of minder dan een illegale of immorele daad, gepleegd in collusie door meer dan één persoon, welke daad om die reden geheim moet blijven. Een leugen over de ware toedracht van een moord is uiteraard een illegale, immorele daad. In dit geval spreken we van drie personen: Vader, moeder en zoon Sletering.

Wat ook bijna niemand weet, is dat Jan Verkaik, die diezelfde ochtend als teamleider van het onderzoek wordt aangesteld, een zeer goede vriend is van de familie Sletering.

Nu kan men zich afvragen waarom de familie Sletering van het begin af aan zou moeten liegen? Welnu, dat is makkelijk: Spencer was immers verantwoordelijk voor de veilige terugkeer van Marianne naar huis. Hij zou in plaats van een fiets voor haar te jatten, en haar alleen op die gejatte fiets naar huis te laten rijden, de taxi voor haar betalen! In plaats daarvan heeft hij ruzie met Marianne gemaakt en heeft haar uit het oog verloren. Indirect voelt hij zich dus medeschuldig aan de dood van Marianne. Dat riep hij ook toen Marianne werd gevonden: Het is mijn schuld, het is mijn schuld! Het publiek zou dat ook zo zien: Jij hebt haar dus overgeleverd aan haar moordenaars! Die schande vond hij te groot en kennelijk zijn ouders ook.

U mag er dus gevoegelijk van uitgaan dat het gestolen-fiets-verhaal nog diezelfde nacht in elkaar is gedraaid door de familie Sletering. De ouders hadden er alle belang bij om hun zoon voor de schande te beschermen. Daarom durf ik ook te zeggen dat zij aan de wieg van het bedrog staan. Hadden zij immers meteen de waarheid verteld aan Bauke: Spencer heeft ruzie gehad met Marianne en zijn moeder heeft hem en Wietze opgehaald, omdat hun fietsen onklaar waren gemaakt, dan hadden we dus nu niet met dit bedrog gezeten, dat al 20 jaar standhoudt!

Bovendien heeft de familie Sletering nog handelingen gedaan om de waarheid van Geke onder de pet te houden. Zij vertelt immers ook dat de lekke fietsen van Spencer en Wietze  nog vroeg in de ochtend bij haar huis stonden. Iemand heeft die fietsen dus opgehaald en naar huize Sletering gebracht. Dat weet Dick Sletering ook, anders zegt hij niet tegen Bauke: Zijn fiets staat hier met een lekke band.

Op een fiets zonder ventielen kun je niet fietsen. Vandaar ook dat Spencer de fiets van zijn moeder gebruikt om samen met Gerrit Alma Marianne te gaan zoeken. Dat was een damesfiets met fietstassen en een hulpmotortje, zoals u op deze politiefoto van die ochtend kunt zien. De rechter fiets is die van zijn moeder met geel kentekenplaatje. Het motortje ziet u ook onder de fietstas:

Dick had natuurlijk Spartaanse mazzel dat zijn vriend Jan Verkaik de leider van het onderzoek werd. Nog meer mazzel had hij dat Jan van zijn superieuren, Harm Brouwer en Joris Demmink, te horen kreeg dat de waarheid niet bekend mocht worden. Geen asielzoekers!

Vanaf dag 1 wist Dick zich dus verzekerd dat hij en zijn zoon door Justitie beschermd zouden worden in zijn lulverhaal. Vandaar dat Jan Verkaik ook tegen Maaike durfde te zeggen: Je hebt die jongens beschadigd! Dit is natuurlijk een gotspe in optima forma! Want als er iemand beschadigd is, is het wel Maaike, door de familie Sletering en Jan Verkaik!

Maar die vervelende moeder houdt maar niet op!

Ah? Spencer kan zijn eigen boontjes wel doppen? Daar heeft hij Dick niet voor nodig? Waarom is Dick dan de regisseur van elk charme-offensief voor zijn zoon?

Panorama mei 2000

Als u nu weet dat Spencer en Wietze door mams zijn opgehaald met de auto van Dick, dan weet u ook hoe schunnig bovenstaande brief aan Maaike is. Wat een lef om in de slachtofferrol te kruipen!

 

 

Als Spencer zijn eigen boontjes kan doppen, waarom heeft Spencer dan nog nooit een smaadaangifte tegen Wim Dankbaar gedaan? Waarom was het alleen maar Dick? Omdat ik hem een “met de Nazi’s collaborerende verrader noemde”? Is hij dat niet dan? Wist Dick soms al dat elke zaak tegen Wim Dankbaar tot een veroordeling zou leiden? Omdat Dick ook weet dat Justitie zijn gestolen-fiets-verhaal niet onderuit wil halen? Omdat Dick ook weet dat hij toch niet hoefde te getuigen?

Hoe anders was deze rechtszaak verlopen als ik Dick had mogen vragen: Waarom had Spencer’s fiets een lekke band? Waarom ging hij zoeken op de fiets van uw vrouw? Had u destijds inderdaad een groene tweedeurs Citroën Saxo? Wat was nu Spencer’s overweging om Marianne op een gejatte fiets alleen naar huis te laten rijden? Heeft Marianne inderdaad gezegd dat ze per se alleen verder wilde fietsen? Daar hoefde Spencer geen uitleg voor? Ook niet toen ze riep: Als mij wat overkomt, is het jullie schuld? Was Spencer toen nog niet wakker? Hij dacht niet: Als dit fout loopt word ik erop aangekeken? Dit heeft hij wel gehoord, maar niet gezien dat Jasper rechtsomkeert maakte en haar achterna sjeesde? Waarom heeft hij die taxi niet geregeld zoals beloofd? Nergens heeft Marianne gevraagd: Hoe zit het nu met die taxi, lieve Spence? Je gaat liever een fiets voor me jatten? Was het “afscheid” nu bij het tunneltje of bij de sportvelden? Waarom ging Spencer zoeken bij de fjierleppenschans, het zwembad en de achteringang van het AZC? Als Marianne straight naar huis was gefietst? Hoe is Spencer met Marianne achterop naar Buitenpost gefietst met een band die volgens Henk Mous steeds leegliep? Hoe is dit probleem verholpen? Is de band steeds opgepompt? Of zat Marianne bij Wietze achterop? Had hij dan nog wel gezonde banden?

Uit het requisitoir van Henk Mous:

“Vanuit Paradiso fietsen Wietse en Spencer met Marianne achterop naar Buitenpost waar een zwarte herenfiets wordt meegenomen; het slot wordt opengemaakt door de fiets te laten stuiteren. Dat Marianne zelf een fiets wil, is niet gek want beide jongens zijn al behoorlijk op na een hele dag alcohol drinken en feestvieren. De band loopt steeds leeg en het fietsen zal niet echt snel gegaan zijn gedurende de 5,2 km vanaf Kollum. In Kollum hebben ze nog even staan wachten bij een bankje.”

Grappig niet? Dat Henk hier nergens iets zegt over de taxi die Spencer zou betalen? Dat ze nu een gejatte fiets wil inplaats van die taxi?

Denkt u echt dat Dick dit lulverhaal overeind had kunnen houden in een kruisverhoor onder ede? Nou, dan moet hij mij maar snel weer aanklagen, want ik ben nu in overtreding van het vonnis!

Hey Dick, je moet je zoon wel goed coachen. In bovenstaand verhaal staan al weer tig leugens. Gerrit Alma zegt immers dat de zoektocht alleen met hem was en dat er niet nog een andere vriend bij was. Ook zegt Gerrit dat Spencer hem vertelde dat hij de vorige avond ruzie met Marianne had. En waarom noemt Spencer hier niet dat hij op de fiets van mams moest gaan zoeken? Die laatste zin is wel de fraaiste leugen: “De enige die nog iets kan vertellen is de dader”.  En natuurlijk weer dader in plaats van daders. Is het heus? Dus Spencer en jij kunnen niets vertellen? Jan Verkaik ook niet? Faek ook niet? Geke ook niet? Stephanie ook niet? Joris Demmink ook niet? Harm Brouwer ook niet? Ah, vandaar dat die laatste twee hun lippen stijf op elkaar houden!

Waarom is nu het verhaal van de Sleterings en Justitie de leugen en het verhaal van Geke  de waarheid? Dat zal ik u nog beter uitleggen.

Allereerst is het belangrijk om vast te stellen dat Geke een genegeerde getuige is. Zij heeft haar verhaal bij Justitie gedaan, maar die wilden er niets van weten. Net zoals alle andere getuigen die bij Justitie met de waarheid kwamen. De conclusie van Geke op het eind van bovenstaand filmpje was dan ook meer dan juist: Het moet allemaal in de doofpot!

Waar het verhaal van de Sleterings en Justitie de nodige missers en hiaten bevatten, klopt het verhaal van Geke met alle andere getuigenissen en omstandigheden. Geke zegt bijvoorbeeld dat Marianne en Stephanie om half één ’s nachts onder haar raam stonden, waarbij Marianne moest lachen om het het feit dat alle fjouwer ventielen uit de fietsen van Spencer en Wietze waren getrokken. Kennelijk maakt zij zich dan helemaal geen zorgen dat zij op de fietsen moet thuiskomen, maar dat terzijde. Spencer en Wietze zijn er dan al niet meer bij. Dat klopt, want Spencer en Wietze zijn een kilometer verderop bij de tennisvelden aan de rand van Kollum. Zoals Peter R. de Vries, toen hij nog okay was, zo fijntjes heeft blootgelegd:

Men ziet dus in bovenstaand filmpje dat Justitie ook niets wil weten van de verklaringen van Ferry Brouwer en Tinie de Haan. Bovendien ziet men dat Spencer keihard zit te liegen, door te zeggen dat Ferry en Tinie dan twee andere jongens moet hebben gezien, met andere woorden dat ze zich moeten vergissen. Beseft u dan ook even dat we niets van deze verklaringen hadden geweten als Peter R. de Vries ze niet bekend had gemaakt. Met andere woorden: Als het aan Justitie had gelegen, waren ze altijd verborgen gebleven. Net zoals de verklaringen van Geke altijd verborgen hadden moeten blijven. Net zoals zoveel andere verklaringen niet met het publiek zijn gedeeld. Bijvoorbeeld ook de verklaring van Rianne:

Wie kent Rianne en Annie?

Tevens zien we dat Ferry zegt dat hij en Tinie tussen twaalf uur en half één de Paradiso hebben verlaten. Vandaar dat hij Spencer bij de tennisvelden ziet om half één. Aanvankelijk is dit ook het verhaal van Spencer, dat hij en Marianne om twaalf uur uit de Paradiso gingen. Maar later, in het officïele verhaal, wordt dit veranderd naar één uur. Twaalf uur strookt immers niet met het gestolen-fiets-verhaal en een afscheid bij sportpark De Swadde rond half twee. Ook de portier van de Paradiso, Bertus Veenstra, die Marianne goed kende omdat hij ook portier was bij de Ringo Bar, wordt onder druk gezet om het tijdstip van weggaan van Marianne te veranderen naar 12 naar 1 uur. Hij gaat hier niet in mee.

Er zitten nog veel meer elementen in Geke’s verklaring die haar verhaal geloofwaardig maken. Zo stelt zij nadrukkelijk dat Marianne die nacht niet de gebruikelijke krulletjes had, maar gewoon steil haar. Dit is bevestigd door Maaike. Tevens zegt zei dat Faek in het begin van de avond tegen Spencer zei: We pakken jouw vriendin vanavond wel. Spencer wist dus dat asielzoekers iets van plan waren. En toch is hij niet Marianne’s beschermengel geweest. Dan begrijpt u zeker wel nog beter waarom Spencer moest liegen?

Een ander element is Stephanie. Dan moet u eerst nog maar weer eens dit lezen:

Slachtoffer Stephanie

Arme Stephanie, die voelt zich ook zo schuldig. Denkt nog elke dag aan Marianne en haar familie. Dat zal dan ook wel de reden zijn dat ze haar “smaadaangifte” tegen Wim moest intrekken? De aangifte die ik moest vernemen uit de media. Die dus net zo verzonnen was door het OM als haar aangifte van “verkrachting”  tegen Faek. Tja, ik begrijp het wel dat ze haar aangifte weer moest intrekken. Een rechtszaak had immers tot gevolg dat ik haar vragen kon stellen over die nacht. Over de ventielen, over Faek en Marianne’s steile haar. Maar ook over de caravan op het AZC, waar Spencer zijn blowtjes kocht. Dat kon het OM natuurlijk niet gebruiken!

Nu moet u eens luisteren wat er gebeurde toen ik bij het OM informeerde over deze aangifte:

Vat u hem nog? Ik vraag wat er klopt van de aangifte tegen mij die ik in de Leeuwarder Courant lees (over smaad gesproken!) maar het OM van Henk Mous heeft de onbeschoftheid om toestemming te geven de verbinding te verbreken!

Snapt u dan ook waarom deze aangifte niet door mocht gaan? Dat die puur in de media werd gebracht om Wim Dankbaar te belasteren en te beschadigen? Waarom Spencer ook nooit aangifte tegen mij heeft gedaan? Hij is toch de bron van het gestolen-fiets-verhaal? We pakken de aangifte van Dick er even bij:

Aangifte pagina 1

Aangifte pagina 2

Dick lijkt zich meer zorgen te maken over het feit dat hij een “met de Nazi’s collaborerende verrader” werd genoemd. Maar als zijn gestolen-fiets-verhaal gelogen is, is hij dat niet dan? Waarom stak hij zelf niet zijn vinger op tijdens de rechtszaak? Ik wil graag getuigen en uitleggen dat mijn zoon de waarheid heeft verteld! Waarom hield de rechtbank dat tegen? Waarom was Vaatstra-zaaksofficier Henk Mous aanwezig bij deze rechtszaak? Waarom voerde hij in de pauze overleg met zijn collega-officier die de zaak deed?

Waarom mocht ook Jano Hassan niet getuigen? Waarom komt hij niet in het rapport Ali H. voor, ondanks het uitdrukkelijke verzoek van Maaike Terpstra om hem in het kader van dat onderzoek te bevragen over de juiste Ali H.? Deze vent zegt nota bene zélf in zijn aangifte dat hij de juiste Ali H. kende:


En Isabella zegt nog veel meer:

Isabella: Enne… nou ja, ik ben toen in september weer… omdat het dus… om ons huis heen werden we ook bedreigd… bij m’n ouderlijk huis in Kollumerzwaag… door hen, door donkere mannen … via de telefoon door Jano en al die rotzooi… en…

Wim: O, maar wacht, wacht effe, die Jano hè, dat is een neef van Ali? 
Isabella: Ja! 
Wim: En die kende jij ook van het AZC?
Isabella: Ja, die heb ik altijd geholpen, want hij werkte ook met kinderen en… dat deed ie er ook bij… want soms hadden sommige AZC’ers ook wel dienst en dan moesten ze bijvoorbeeld in uh… in het jeugdhonk werken of meehelpen.
Isabella: Daar konden ze zichzelf voor opgeven.
Wim: Maar door Jano ben jij niet bedreigd hè? Die heeft geloof ik gebeld om een afspraak te maken ofzo…?
Isabella: Ja, maar dat was ook vreemd, want hij was op den duur… was hij ook ineens verdwenen, hè? Van het AZC… en wij hadden toch heel goed contact met elkaar, enne… zomaar ineens heb ik Jano toen nooit meer gezien tot vorig jaar februari. 
Wim: Ja… 
Isabella: Hier in Groningen, samen met kleine Ali. 
Wim: En dat weet je echt honderd procent zeker? Dat Ali daar gewoon bij was? 
Isabella: Ja, echt waar! 
Wim: Dus die komt gewoon terug in Nederland? 
Isabella: Echt, die was hier… en ze hebben mij toen daarna ook nog gebeld en ik heb dat nummer aan Bauke gegeven, maar ja, dat nummer is momenteel niet meer bereikbaar, want Bauke wist dat dus toen al… enne… toen wouden ze graag met mij afspreken op 30 april voor rond twaalf uur, half één. 
Wim: Op Koninginnedag?
Isabella: Ja, en toen ben ik gevlucht, want ik zat toen in een slaaphuis, want ik kon heel slecht slapen door m’n pijn in m’n nek, toen ben ik een tijdje opgenomen geweest hier in Groningen, en hebben we naar de medicatie gekeken voor m’n pijn, zeg maar, in het ziekenhuis, en toen ben ik weggelopen daar, en ik ben bij vrienden en vriendinnen… ben ik toen ondergedoken geweest, voor een nacht. 
Wim: Op de vlucht voor Ali en Jano…? 
Isabella: Ja, want ze wisten dus dat, eh… ze zeiden, ze zeiden tegen mij… eh, ze wisten waar ik was. En ik wou dus niet dat mijn medepatiënten in het ziekenhuis gevaar liepen… dat wou ik niet, dus toen… en uh, daar heb ik bewijs van, want het ziekenhuis was mij dus ook kwijt. 
Wim: Hmmm… 
Isabella: En dat deed ik dus anders nooit. 
Wim: En dat nekletsel dat heb je nog steeds? Van die aanval?
Isabella: Ja, en dat blijft ook zo.
Wim: Door twee donkere jongelui?
Isabella: Ja, en die zijn nooit opgepakt! De politie is bij mijn ouders geweest, die hebben gelijk aangifte gedaan, ten eerste moesten wij luisteren naar Justitie… want mijn vader zei: Nou dit is gewoon poging tot moord, zei m’n vader. Doodslag…
Wim: Hmmm…
Isabella: Toen zegt Justitie, politie Buitenpost van: Nee, dit zijn gewoon kwajongensstreken.
Wim: Jaja…..
Isabella: En uh, toen zijn we naar huis gestuurd…
Wim: Kwajongensstreken? Dat je… dat je tien jaar later nog nekletsel hebt?
Isabella: Elf jaar nu al… hè?
Wim: Elf jaar nekletsel, want wanneer gebeurde nu precies die aanval op jou?
Isabella: Ja, toen was ik net weer, toen was de school net weer begonnen, enne, ik moest van m’n ouders en van de doktoren zeg maar proberen om… want ik was toen ook… ik had toen slachtofferhulp gekregen, omdat ik dat dus niet kon verwerken met Marianne… en toen moest ik proberen weer alleen op de fiets, en toen ben ik die vrijdag weer op de fiets naar school gegaan, met twee vriendinnen en dat ging goed de heenweg… maar op de terugweg ben ik precies, uh… om kwart over één, half twee daar bij Zwaagwesteinde, daar ben ik van de fiets gerukt, betast en… bedreigd en in een nek uh… wurggreep gelegd waardoor mijn nekwervel dus verschoven is, en met…
Wim: En heb je daar… dat kan je ook bewijzen, dat je nog steeds dat letsel hebt?
Isabella: Ja hoor, dat kan ik zo in het UMCG opvragen hier.
Wim: En heb je de doktoren ook verteld waardoor dat kwam enzo?
Isabella: Ja ik ben overal geweest, ik ben in Scheemda geweest… ik ben bij alle doktoren geweest om pijnvrij te kunnen leven en weer gelukkig te zijn… Ik lig bijna… nou ja, eigenlijk lig ik als het niet goed gaat, meer op bed dan ik kan leven. Dus die weten dat allemaal, ja…

W: Isabella, Ik ben bezig met een artikel over onze Jano.

I: Oké!

W: En daarom bellen wij jou even, want ik wil gewoon duidelijk maken dat hij de neef van onze hoofdverdachte, Ali Hassan, is.

I: Oké.

W: En ook jou heeft bedreigd.

I: Ja.

W: Vind je dat goed?

I: Ja, ik vind dat goed.

W: Oké. Nou, da’s mooi, want… Ja, dat zal hem niet lekker zitten, denk ik.

I: Nee. Nou ja…

W: Ja, bovendien, kijk, jij denkt waarschijnlijk gelijk: Oh oh, kom ik daarmee niet in de problemen? Of lokt dat juist geen nieuwe bedreigingen uit? Nou, ik denk het niet. Ik weet wel zeker van niet, want hij zal het dan wel uit zijn hoofd laten om jou dan nog eens te benaderen.

I: Dat hoop ik maar, want hij komt wel dus veel hier bij mij in de buurt, hè?

W: Ja?

I: Ja, Ik kom hem dus nog heel vaak tegen, maar ja, het is gewoon de waarheid, dus…

W: Ja.

I: En ik vind ook gewoon, ja ik snap ook niet dat er, nou ja, nooit iets is aan gedaan, aan bepaalde dingen…

W: Nou ja, dat snappen wij inmiddels wel.

I: Ja, ik snap dat ook wel, maar dat ze zo iemand ook gewoon overal laten lopen, die veel meer weet. Want Jano weet veel meer dan wij denken, denk ik, hoor.

W: Ja, dat is wel zeker!

I: En met de Open Dag van het asielzoekerscentrum na de moord van Marianne, had hij in één keer blauwe lenzen in en zijn haar heel anders, dus dat vond ik ook allemaal wat vreemd.

W: Dan hebben we het nog niet eens over het feit dat jij hem zou hebben gezien, samen met kleine Ali, vorig jaar?

I: Klopt. Ja, met kleine Ali, die vieze Ali… ja, en waarom moet Jano mij bellen om een afspraak te maken diep in de nacht? Dat doet een normale man… doet dat niet.

W: Op Koninginnenacht?

I: Ja. Dan doe je zoiets toch niet?

W: Nee, maar goed, ik had het er daarnet ook nog met André over. Die zegt ook van: Ja, maar dat kan toch niets anders betekenen dan: Meisje, als jij verder gaat praten, dan weten wij je te vinden, hè? Het is gewoon een bedreiging!

I: Ja!

W: Dat betekent dus ook dat hij precies weet hoe het zit.

I: Ja… enne toen ben ik weggegaan, hè?

W: Het kan ook niet anders… Als hij zelf met Ali door Groningen loopt… Dat is natuurlijk al van God los, dat Ali hier gewoon door Groningen kan lopen, terwijl Justitie officieel nog naar hem op zoek is…

I: Ja, Justitie moet zich heel erg dood-en-doodschamen.

W: Ja.

I: Dan kan ik wel woest worden, ik wil wel naar het OM, dat is vreselijk, dat eh… Ze willen hen allemaal de hand boven hun hoofd houden, alleen om dat rottige geld.

Wim: Hé Isabella… Wim nog even…. 
Isabella: Hallo… 
Wim: Kan je me verstaan? 
Isabella: Ja, ik kan u verstaan! 
Wim: Want ik bel over Skype, dat is electronisch. 
Isabella: Oké. 
Wim: Hé, ik zat nog effe te denken over wat je gister zei, heb je nou… zei je nou dat je aangifte had gedaan, ook van die bedreiging van Feik? 
Isabella: Ja, dat ik gebeld ben door hun en dat ze daar achteraan moesten gaan. 
Wim: Dus, toen je dat telefoontje van Feik kreeg? 
Isabella: Ja! 
Wim: Ben je de volgende dag dan naar de politie gegaan met die informatie? 
Isabella: Ja, ik ben dinsdagochtend naar de politie gegaan. 
Wim: En weet je nog wie dat was… bij welke agent enzo? 
Isabella: Nee… nee. 
Wim: Maar, maar heb je daar dan aangifte van gedaan?
Isabella: Op het bureau ja…
 Wim: Oké… dus ze weten gewoon dat jij gebeld bent door Feik? 
Isabella: Ja… 
Wim: Die naam… heb je ook genoemd? 
Isabella: Ja… de politie heeft het altijd geweten… en via mijn vader heb ik gehoord dat ze toen ik weg was, dat ze nog bij mijn ouders zijn geweest… en ze hadden gezegd van dat ik me daar niet mee moest gaan bemoeien… maar het probleem is… 
Wim: Wie had dat gezegd, de politie? 
Isabella: De agenten, de politie. 
Wim: Oh? 
Isabella: Maar mijn ouders willen er totaal niks meer mee te maken hebben. 
Wim: Hmmm… 
Isabella: Ze willen dus ook niet contact met jullie ofzo, en dat vind ik wel heel erg jammer! 
Wim: Want ze zijn bezorgd… die zijn bezorgd voor jou? 
Isabella: Ja, maar die hebben ook, zij zijn ook vaak bij Bauke geweest. 
Wim: Ja…? 
Isabella: Toen ik dertien was, en mijn ouders die willen het graag met rust laten… dus… maar ik ben vijfentwintig, dus ik kan doen wat ik wil… maar ja, mijn ouders… die hebben eigenlijk wel belangrijke informatie ook. 
Wim: In welke zin? 
Isabella: Nou, dat de rechercheurs dus toen bij mijn ouders zijn geweest… hè? En dat mijn vader toen ik mee ben genomen nog een stuk in de krant heeft gezet.
Wim: Die rechercheurs hebben duidelijk gemaakt dat jij eigenlijk ook moest ophouden met praten? 
Isabella: Ja.
Wim: Ongelooflijk! Ik vind jouw verhaal wel het meeste… ja, alarmerende van alles, hoor, zeker gezien het feit dat jij een meisje van dertien was, toentertijd… je doet gewoon je burgerplicht en dan… 
Isabella: Ja! 
Wim: Je geeft informatie aan de politie die dus tot oplossing van die moord kan leiden…?
Isabella: Ja! 
Wim: Om dan… ja, de dag daarna bij wijze van spreken door de dader gebeld te worden en bedreigd te worden… Het is toch te gek om los te lopen? 
Isabella: Ja… maar uhm… toen is m’n vader ook weer naar het bureau geweest. 
Wim: Ja…? 
Isabella: En daar hebben ze gezegd dat het niet in die richting was, en toen uh… ja, ik hield me toch niet stil… 

Dat Dick Sletering een grote leugenaar is, en mijn kwalificaties meer dan verdient, kunt u zelf ook nagaan aan de hand van het feit dat het OM nu zelf heeft toegegeven dat Spencer’s fietsband lek was. Waarmee het verhaal dat Spencer Marianne 10 kilometer op zijn lekke fiets naar haar woonplaats wilde begeleiden, en op dezelfde lekke band weer 10 kilometer terug naar huis, compleet onmogelijk is geworden.

Dat Jano Hassan een goede bekende is van de echte Ali H. is eenvoudig te bewijzen. Talloze getuigen bevestigen dit. Eén van de vele voorbeelden:

In het jaar 1999 was ik samen met mijn ouders als zesjarig meisje bewoner van het AZC Kollum. Vlakbij onze caravan stond de caravan waar Feik Mustafa woonde. Zo ken ik ook zijn vriend Ali Hassan die altijd bij Feik was. Ik herken deze Ali Hassan ook van de opsporingsfoto die Wim Dankaar mij heeft laten zien. Ik kende deze jongens zeer goed omdat ik bijna dagelijks bij hen kwam. Zij behandelden mij goed en ik kreeg vaak snoepjes van hen. Ook leerde ik hen Nederlands. Wim Dankbaar heeft mij foto’s gestuurd van Jano Hassan, waardoor ik kan bevestigen dat hij ook vaak bij Feik en Ali was. Ook heeft Wim Dankbaar mij foto’s gestuurd van de Ali Hassan die in Turkije is gearresteerd. Ik kan met honderd procent zekerheid bevestigen dat ik deze man nooit gezien heb en dat dit niet de Ali Hassan is die ik kende als de vriend van Feik en Jano. De mij bekende Ali was klein, gezet en niet zo verzorgd als de lange, slanke Ali uit Turkije. 

Zowel Feik Mustafa als Jano Hassan moeten ook weten dat in Turkije een verkeerde Ali Hassan is gearresteerd. Als Wim Dankbaar beweert dat Jano Hassan een goede bekende is van de destijds gezochte Ali Hassan, kan ik bevestigen dat hij op dat punt in elk geval de waarheid spreekt. Ik ben bereid om daarvan voor hem onder ede te getuigen. 

Aldus naar waarheid opgemaakt, teken ik deze verklaring. 

October 2013 

Aranka 

Dit is nog maar het topje van de ijsberg aan informatie die het OM het publiek heeft onthouden. Maar met bovenstaande kennis vermoed ik dat u zelf wel kunt beoordelen wat de waarheid is. Het gestolen-fiets-verhaal van de Justitie en de familie Sletering? Of de talloze getuigen en feiten die het OM niet met u heeft willen delen? Mocht u het nog niet snappen, vraagt u zich dan af waarom ik tot nu toe alleen door mindere Goden ben aangeklaagd. Jano, Dick en de eigenaar van de afgebrande caravan.

Dat is vreemd, want waar ik bepaalde heren van Justitie van beschuldig, is veel smadelijker. Onder meer Joris Demmink, Harm Brouwer, Henk Mous, Cor Reijenga en Jan Verkaik. Nog een keer:

Marianne Vaatstra is inderdaad verkracht en vermoord door asielzoekers, waaronder hoofddader Ali Hassan, in een caravan op het terrein van het toenmalige AZC. Vervolgens is haar lichaam gedumpt in het weiland waar zij werd gevonden. Een vriend van Ali Hassan, Faek Mustafa, heeft op de dag van de moord deze toedracht van de moord aan de politie verteld. Waarop besloten is dat deze toedracht niet bekend mocht worden en Ali Hassan is opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en nog hetzelfde weekend heimelijk het land is uitgezet via het Grenshospitium Amsterdam.

De regie voor deze doofpot-actie was in handen van Harm Brouwer en Joris Demmink, destijds respectievelijk Hoofdofficier van Friesland en Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken en Internationale Aangelegenheden.  Later de hoogste mannen van Justitie geworden als respectievelijk baas van het OM en Secretaris-Generaal van Justitie. Nederland en de nabestaanden zijn dus nu al 20 jaar voorgelogen, uiteindelijk ten koste van een veeboer die tot een valse bekentenis is gedwongen op basis van het gestolen-fiets verhaal, terwijl Marianne die avond nimmer op een fiets heeft gezeten.  Juist vanwege de toenemende druk van de publicaties van Dankbaar en consorten, is een voor het publiek geloofwaardige “oplossing” verzonnen teneinde de waarheid te begraven. Uiteraard is dit een misstand van letterlijk ongelooflijke proporties, die derhalve nooit bekend mag worden vanuit de optiek van Justitie. Vandaar dat de boodschappers van deze misstand rücksichtloos, éénzijdig en zonder wederhoor worden afgemaakt in de landelijke media, als wel in de rechtszaal.

Geen publieke omroep die Dankbaar zelf eens uitnodigt. Alles onder regie van Justitie en met hulp van Yehudi Moszkowicz, die behalve de moeder van Marianne sinds kort ook Faek Mustafa vertegenwoordigt die op dag 1 aan de politie heeft verteld door wie en waar haar dochter werkelijk is vermoord. Waarbij het opmerkelijk is dat het juist Moszkowicz is die de zaak onlangs bij Pauw weer groots op de kaart zette, waar hij zelf stelt dat zijn cliënten “rust” willen. Het is Dankbaar niet te doen om de nabestaanden lastig te vallen, maar om in het algemeen belang boven water brengen van deze huiveringwekkende misstand, die in feite een samenzwering is tegen onze rechtsstaat en het hele Nederlandse volk, dus ook U! Niemand zou het moeten willen dat onze eigen overheid verkrachtende, keeldoorsnijdende moordenaars een stiekeme aftocht geeft, laat staan er een labiele veeboer voor laat opdraaien.

Joris Demmink, Harm Brouwer, Henk Mous, Cor Reijenga of Jan Verkaik hebben mij nog nooit aangeklaagd. Sterker nog: Harm Brouwer heeft nu al vier keer laten weten dat hij niet wil reageren.  Terwijl ik deze heren publiekelijk beschuldig van de grootste doofpot ooit, de ergste ambtsmisdrijven en leugens. Een schone (top)ambtenaar laat dat natuurlijk nooit toe! Begrijpt u dan waarom ze niks doen? Dat is alleen maar omdat zij als geen ander weten dat ik gelijk heb. Als je in de stront gaat roeren, dan gaat het stinken!

En ondertussen draaien Chris Klomp en zijn trollenclub weer overuren op twitter, maar hier durven ze niet meer te komen. Vandaag twittert Klomp:

Zo heb je aan ene kant (complotdenker moordzaak Marianne Vaatstra). Tikt 700.000 euro aan dwangsommen af, gaat door.

Ja, natuurlijk ga ik door. Ik laat me toch niet zonder slag of stoot een miljoen afpakken en in de bak stoppen door een corrupt systeem? Wist ik veel dat het zo corrupt was? Mea culpa dat ik zo naïef was. Ik ben ook opgevoed in een middenklasse gezin met het idee dat ik in één van de voorbeeldigste rechtstaten geboren was.

Begrijpt u waarom het College PG’s zo in haar maag zit met deze vragen? Nu ook maar even bij de ombudsman neergelegd:

Beste heer W.J. Dankbaar,

Bedankt voor het melden van uw klacht

 1. Wij hebben uw klacht ontvangen.
 2. Wij nemen binnen 3 weken contact met u op.
 3. Wij informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Voor wie de importantie van deze vragen nog niet ziet, zal ik het thuisbrengen. Het onderzoek Ali H. is niet gedaan om eerlijk en integer een antwoord te vinden op de vraag of de juiste Ali H. is aangehouden. Nee, het “onderzoek” is gedaan om het publiek te misleiden en te bedriegen met de stelling dat de juiste Ali H. is aangehouden. Om te verhullen dat de juiste Ali H. (= de moordenaar van Marianne) in het weekend van de moord door het OM zélf stiekem is weggesluisd! Om te verhullen dat de aanhouding van een verkeerde Ali H. een toneelstuk was met als enig doel de juiste Ali H. eens en voor altijd uit te sluiten. Het rapport Ali H. is dus één grote, doelbewuste leugen om een gigantisch ambtsmisdrijf onder de pet te houden.  Een leugen van onze eigen overheid naar een volk waarvan dit OM denkt dat het een kleuterklas is. Welnu, ik ben een kleuter die het waagt de les in twijfel te trekken en vragen te stellen waar het OM niet op kan antwoorden zonder door de mand te vallen.

Geen enkel antwoord is namelijk goed. Er zijn twee mogelijkheden: 1) Ja, we hebben Faek gevraagd of de in Turkije opgepakte Ali H. de hem bekende Ali H. was uit het AZC Kollum. Ja, hij heeft bevestigd dat dit dit de juiste man was. Dit antwoord zou een overduidelijke leugen zijn omdat dit anders vol trots in het rapport zou zijn vermeld. Bovendien kan het het OM dit antwoord niet geven, omdat er meer dan 20 andere getuigen zijn, waaronder de liegende Spencer, die bevestigen dat het OM een verkeerde Ali H. heeft opgepakt.

De andere mogelijkheid is zo mogelijk nog rampzaliger: 2) Nee, we hebben Faek niet gevraagd of de in Turkije opgepakte Ali H. de hem bekende Ali H. was uit het AZC Kollum.  Dit antwoord kan ook niet omdat de onvermijdelijke vervolgvraag is: Waarom niet? Kunt u dit dan alsnog vragen? De reden waarom het OM dit niet heeft gevraagd, is omdat het antwoord van Faek al bekend is. Feak heeft immers zelf op dag 1 de juiste Ali H. als de moordenaar van Marianne aangewezen.  Dus met de hamvraag aan Faek gaat het rapport Ali H. in één klap onderuit als de stuitende leugen die het is!

Van de juiste Ali Hassan is bekend dat hij al zeker 2 jaar in het AZC zat. De lange Turkse Ali kwam hier slechts voor een hartoperatie en wilde zo snel mogelijk weer weg. Vandaar ook dat niemand hem kent. Dit was in elk geval niet de Ali die Age Bruining sportles gaf.

Kende u Ali Hussein Hassan?
Antwoord:
Ja, want ook hij sportte veel. Onder meer voetbal en volleybal. Daarnaast bezocht
hij veelvuldig de fitness-room.

Dus alleen hiermee is het al bewezen dat de verkeerde Ali is opgepakt. Kijkt u op minuut 4:45 ( de asielzoeker die u toevallig op een crossfiets ziet komen aanrijden, is waarschijnlijk Faek):

Ook kan het OM de vraag niet afserveren met een drog als: U bent geen belanghebbende bij het antwoord op uw vragen. Het rapport en bijbehorend persbericht is immers openbaar gemaakt aan heel Nederland en elke Nederlander is belanghebbende bij een eerlijk en integer functionerend, in plaats van een kwakzalvend OM. Elke Nederlander is belanghebbende bij het boven tafel brengen van leugens en misdrijven van het OM.

Begrijpt u nu waarom de top van het OM geen antwoord geeft? Dat ze met de rug tegen de muur staan? Begrijpt u waarom het zo belangrijk is dat ik ze ga dwingen een antwoord te geven? Niet alleen voor mijzelf maar voor heel Nederland?

Nu begrijpt u vast ook waarom het OM er al acht jaar alles aan doet om mij uit te schakelen als boodschapper van hun wanstaltige misdrijven. Maar ze maken een denkfout. Hoe meer ze hun best doen, hoe harder ik zal terugvechten en slaan. Het schandaal is niet zozeer dat Spencer en zijn ouders liegen. Het schandaal is dat zij mógen (en zelfs moeten) liegen van Justitie!

Iedereen weet dat ik mijn gelijk zal bewijzen met het horen van getuigen. De reden dat mijn getuigenverzoek steeds wordt afgewezen, betekent alleen maar dat het corrupte deel van het OM machtiger is dan ik dacht. Dat zij rechters aan touwtjes hebben die hun misdrijven beschermen en de regels van de rechtstaat aan hun laars lappen.  Eigenlijk is dat ook wel logisch, want als ik mijn gelijk bewijs, dan is de deuk in het imago van de rechtstaat en het OM groter dan ooit tevoren. Dat beroemde zelfreinigende vermogen is er helemaal niet. Dat is allemaal prietpraat voor de Bühne. Net als de fabel dat de rechter onafhankelijk is. Er zou een wet moeten komen dat een rechter nooit een OM’er mag worden en andersom. Je hoeft maar naar  de carrière van Harm Brouwer te kijken, dan zie je dat dit continu stuivertje wisselen is van het OM naar de rechterlijke macht. Hoe kun je met droge ogen beweren dat een rechter onafhankelijk is van het OM, als die allemaal vriendjes en voormalige collega’s bij het OM heeft?

Nu kunt u zeggen: Maar Wim, je hebt vooral getuigen die helemaal niet willen getuigen. Faek heeft al meineed gepleegd en die kan en mag toch gewoon liegen dat ie barst? Op bepaalde vragen kan Faek niet liegen, zoals op de vraag: Ben je benaderd door het OM voor het onderzoek Ali H.? Was de lange Ali H. uit Turkije de jou bekende Ali H.?

En wat te denken van Spencer en Stephanie? Waarom was Spencer niet grijnzend aanwezig bij de rechtszaak van Jasper? Zie je nou wel, ik heb altijd de waarheid verteld!  Nu word ik eindelijk gerehabiliteerd! Hoe Maaike Terpstra mij de maat nam in haar dagboek, was allemaal gelul!

We mogen blij zijn dat het OM zoveel fouten heeft gemaakt in hun bedrog. Zoals het in behandeling nemen van een valse aangifte van Faek. Zoals het niet aan Faek stellen van de onderzoeksvraag  van het rapport Ali H. Neem beroepsleugenaar Henk Mous. Die kletst over een steeds leeglopende band, maar wil wel volhouden dat Spencer en Wietze Marianne met die band naar huis wilden begeleiden.

Waar we minder blij mee mogen zijn, is dat er zo weinig journalisten en kamerleden zijn, die dit bedrog van Justitie willen/durven ontmaskeren. Met name EénVandaag zou eens uit haar stoel moeten komen vanwege het feit dat hun geweldige drieluik om zeep werd geholpen met het bedriegelijke “Onderzoek Ali H.” Dit was een voorbeeld van kwaliteitsjournalistiek (van een publieke omroep) dat zij in de grond hebben laten boren door een corrupt OM! Lammert de Bruin, Marc Schrikkema, Jan Born, Sander ’t Sas, waar is jullie eer?

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

13 reacties op De familie Sletering: De wieg van het bedrog

 1. Pieter Postma zegt:

  Ik begrijp dat er mensen sceptisch zijn, met name omdat ze zich niet zelf informeren, maar ik kan me niet voorstellen dat al die verhalen zoals die van Geke, Verry, ( zelfs nog door Peter R. de Vries aangehaald in reportage, wat hij liever vergeet) bebloede trainingsjack, diverse verklaringen over ander Ali Hassan enzovoort allemaal uit de duim gezogen zijn. In Amerika was bijvoorbeeld Geke allang aan de leugendetector getest. Kan dat hier niet? Zou prima publiciteitsstunt zijn. Ook niet vergeten het zogenaamde minuscule haartje in de “playboy” aansteker zogenaamd van Jasper in het tasje van Marianne wat pas jaren later ten tonele verscheen. Door niemand herkend en zeker niet uit Jasper zijn omgeving, een niet-roker. De ingeslikte bankpas. Ach er is zoveel meer. Dat er nog niemand doorslaat, welke afspraken zijn er gemaakt, wat wordt er vergoed, wat zijn eventuele sancties?

  Like

 2. Pieter Postma zegt:

  Niet vergeten, Peter R. de Vries wil dit heel graag vergeten:

  Like

 3. Pieter Postma zegt:

  Wietze moet dus ook een fiets hebben gehad zonder ventielen. ( is dus geen lekke band) Vader Sletering kan bewust lekke band hebben gezegd tegen Bauke Vaatstra wetende dat feitelijk de ventielen er uit waren. Is voor de hand liggend dat zijn vrouw hem dat heeft verteld. Maar dat zeggen had het hele verhaal meteen ontkracht en daarmee zou ook het verhaal van Geke direct bevestigd zijn. In dit verhaal is Wietze de zwakke schakel. Voor hem bevestigd Spencer dat ook Wietze onderweg Verry niet heeft gezien. Wietze is de grote onbekende, een zwakke schakel naar de waarheid. Waarom zo solidair zijn? Familie leden moeten kunnen verklaren bevestigen hoe Wietze die avond thuis is gekomen en ook zijn fiets.

  Like

 4. naamlost zegt:

  Wietze S. is voor mij altijd al onbegrijpelijk geweest. Wat heeft hij er mee te winnen om te liegen? In eerste instantie om z’n ‘vriend’ Spencer uit de wind te houden, dat kan ik nog begrijpen, maar je kan dat toch niet vol blijven houden? Blijkbaar denken al de mensen die de waarheid verzwijgen er meer baat bij te hebben om te zwijgen, dan om de waarheid te vertellen. Maar het kan niet anders, dan dat het toch aan hen vreet en dat zal zich wreken. Het zou mij niets verbazen dat de ziekte en het overlijden van Nettie Groeneveld te maken heeft met het leven in een leugen. Maar wie ben ik en heeft Wietze er helemaal geen probleem mee en leeft zijn zorgeloze leven en heeft nooit last van een schuldgevoel. Als ik het allemaal overzie zijn er maar weinig mensen in deze zaak die last van een schuldgevoel hebben.

  Like

 5. Niko B. zegt:

  Wat zou ik die Spencer graag een keer willen ontmoeten, krijg er jeukende handen van, de lafbek. Ze denken alleen aan zichzelf, gezin Sletering. Vreselijk volk. Het vriendinnetje van je zoon word door zijn onverantwoordelijk gedrag verkracht en vermoord, en dan reageren ze zo alsof hij het slachtoffer is. Om misselijk van te worden.. Daarnaast vertrouwden de ouders van Marianne hem, en dat doet nog meer pijn. Scheldwoorden hou ik voor me, ben heel boos.

  Geliked door 1 persoon

 6. johnloup zegt:

  Toch wel apart 😉 Tot Geke met haar verhaal kwam, geen woord over ‘het fietsen zal niet snel zijn gegaan vanwege de steeds leeglopende band’. ( requisitoir Henk Mous). Het verhaal van Geke wordt als onzin aangeduid, maar kennelijk is er toch uit een ver verleden een herinnering ( opgeschreven) aan een lekke band.
  Als de lekke band uit het requisitoir, ook genoemd is is 1 vd verhoren, zou je verwachten dat in bijv. het Panorama interview, daarover ook verteld wordt. Maar nee dus, iets dat kennelijk belangrijk genoeg is om in het requisitoir te vermelden (om een tijdslijn passend te krijgen?) , is never nooit eerder de moeite waard geweest om te vermelden.
  Tja, waarom zou dat nou zijn?

  Like

 7. johnloup zegt:

  Hoe laat was dat broodje in de Pyramide ook alweer? Of waren daar ook diverse tijdstippen?

  Like

 8. Wim Dankbaar zegt:

  Maaike noemt Spencer in haar dagboek een karakterloze vent, die Marianne’s dood is geworden. Dus in wiens belang is het nu dat het dagboek nooit is uitgegeven? Het is één grote aanklacht tegen Justitie. Karakterloos is nog veel te mild als je beseft dat Spencer een lulverhaal ophangt over een gestolen fiets tegen de moeder van zijn vermoorde vriendin. Dat was echte liefde, maar niet heus! Nu weten we ook dat Justitie al 20 jaar meedoet aan dit lulverhaal. Begrijpt u dan ook dat Justitie Spencer niet noemt in het rapport Ali H.? Spencer kende Faek en Ali immers ook heel goed! Sterker, hij weet dat zij iets te maken hebben met de dood van Marianne. Spencer weet dus ook dat Jasper Steringa niet de moordenaar is, maar ook daar steekt hij zijn hand niet op: Objection, your honour!

  Nu begrijpt u ook waarom Spencer zo anoniem blijft, in geen velden of wegen te bekennen is op social media. Je mag hopen dat hij al twintig jaar getormenteerd wordt door gewetenswroeging, maar gezien zijn karakterloosheid zal dat wel niet zo zijn. Justitie is natuurlijk nog veel erger. Of dacht u dat Justitie niet wist wat er werkelijk is gebeurd? Dacht u dat Spencer en zijn pa en ma ook tegen Jan Verkaik hebben gelogen?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s