Analyse van een corrupt vonnis

Het vonnis waar ik het over wil hebben, of eigenlijk moet ik zeggen arrest, want het is een uitspraak in hoger beroep, kunt u hier lezen:

https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:GHARL:2019:1245

Maar voordat ik aan de analyse begin eerst weer even een samenvatting van wat Dankbaar wil aantonen:

Marianne Vaatstra is inderdaad verkracht en vermoord door asielzoekers, waaronder hoofddader Ali Hassan, in een caravan op het terrein van het toenmalige AZC. Vervolgens is haar lichaam gedumpt in het weiland waar zij werd gevonden. Een vriend van Ali Hassan, Faek Mustafa, heeft op de dag van de moord deze toedracht van de moord aan de politie verteld. Waarop besloten is dat deze toedracht niet bekend mocht worden en Ali Hassan is opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en nog hetzelfde weekend heimelijk het land is uitgezet via het Grenshospitium Amsterdam.

De regie voor deze doofpot-actie was in handen van Harm Brouwer en Joris Demmink, destijds respectievelijk Hoofdofficier van Friesland en Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken en Internationale Aangelegenheden.  Later de hoogste mannen van Justitie geworden als respectievelijk baas van het OM en Secretaris-Generaal van Justitie. Nederland en de nabestaanden zijn dus nu al 20 jaar voorgelogen, uiteindelijk ten koste van een veeboer die tot een valse bekentenis is gedwongen op basis van het gestolen-fiets verhaal, terwijl Marianne die avond nimmer op een fiets heeft gezeten.  Juist vanwege de toenemende druk van de publicaties van Dankbaar en consorten, is een voor het publiek geloofwaardige “oplossing” verzonnen teneinde de waarheid te begraven. Uiteraard is dit een misstand van letterlijk ongelooflijke proporties, die derhalve nooit bekend mag worden vanuit de optiek van Justitie. Vandaar dat de boodschappers van deze misstand rücksichtloos, éénzijdig en zonder wederhoor worden afgemaakt in de landelijke media, als wel in de rechtszaal.

Geen publieke omroep die Dankbaar zelf eens uitnodigt. Alles onder regie van Justitie en met hulp van Yehudi Moszkowicz, die behalve de moeder van Marianne sinds kort ook Faek Mustafa vertegenwoordigt die op dag 1 aan de politie heeft verteld door wie en waar haar dochter werkelijk is vermoord. Waarbij het opmerkelijk is dat het juist Moszkowicz is die de zaak onlangs bij Pauw weer groots op de kaart zette, waar hij zelf stelt dat zijn cliënten “rust” willen. Het is Dankbaar niet te doen om de nabestaanden lastig te vallen, maar om in het algemeen belang boven water brengen van deze huiveringwekkende misstand, die in feite een samenzwering is tegen onze rechtsstaat en het hele Nederlandse volk, dus ook U! Niemand zou het moeten willen dat onze eigen overheid verkrachtende, keeldoorsnijdende moordenaars een stiekeme aftocht geeft, laat staan er een labiele veeboer voor laat opdraaien.

Deze missie is Dankbaar letterlijk duur komen te staan. Hij is alles kwijtgeraakt. Keer op keer zijn zijn grondrechten geschonden. Keer op keer werden zijn noodzakelijke getuigen voor zijn verdediging afgewezen. De financiele schade die hij heeft opgelopen is ruim 20 keer zo groot als de schadevergoeding (€ 40.000) die de vermeende moordenaar aan de vader van Marianne Vaatstra moest betalen.  Alleen dit astronomische bedrag toont voor Dankbaar reeds aan welke belangen hier in het geding zijn. Keer op keer is hij zonder wederhoor afgebrand in landelijke media met beledigingen als vieze leugenaar, complotidioot, kierewiet, stalker, lasteraar, TBS patiënt, mafklapper, enzovoort. Waarmee ook indirect de goede naam van zijn eerzame familie werd aangerand. Dat is kennelijk de prijs die een burger betaalt voor het trachten aan te tonen dat er in sommige onderdelen van onze rechtsstaat  iets goed mis is.

Nu zijn er altijd trollen – sommigen voor Justitie werkend – die hun best doen om aannemelijk te maken dat ik ongelijk heb en daarom elke tegen mij aangespannen rechtszaak verlies. Maar het is natuurlijk andersom. Ik verlies elke rechtszaak juist omdat ik gelijk heb. Want de waarheid mag natuurlijk nooit aan het licht komen. Dan staat heel de rechtsstaat op zijn kop.  Voor wie het nog niet wist: Justitie is het enige ministerie dat zulke trollen (met een mooi woord webcare-redacteur)  in dienst heeft om het imago van Justitie ‘op te bouwen en te beschermen’.

Een voorbeeldje van vandaag: FYI Het “verhaal” waaraan je nu weer bent begonnen op je blogje heb je al 20.000x eerder opgeschreven. Het is ook de reden dat je in een uitzichtloze situatie bent beland. Een langdurig verblijf in een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg is het enige wat hier nog past.

Deze webcare-redacteurs zijn altijd anoniem. We mogen niet weten weten wie het zijn.  En dat is al heer raar voor een ministerie dat openheid en transparantie predikt. Kennelijk hoeft geen kamerlid ook te weten waarom Justitie zulke mensen nodigt heeft die betaald worden van ons belastinggeld. Waarom het imago van Justitie beschermt dient te worden door mensen die anoniem moeten blijven. Er is echter wel een soort oppertrol die niet anoniem is. Deze meneer heet Chris Klomp. Het beste comment over hem werd hier onlangs geplaatst:

Walthernu Dus zegt:20 april 2019 om 10:09

Beste Wim,
Waarom praat je uberhaubt met Chris Klomp?
Dat heeft namelijk geen enkele zin omdat zijn motivatie om op je website te reageren zo rot is als een appel!
Hij staat immers per definitie echt niet open voor waarheidsbevinding.
Dat is gewoon ook helemaal zijn rol niet om hier te zijn.
Zijn rol om hier te zijn is het beschermen van witteboordencriminelen en dat is heel erg hard nodig omdat je simpelweg gelijk hebt!
Het heeft geen zin om je energie te verspillen aan iemand die hier is met voorbedachte rade in de rol van trol, mol, staatsinfiltrant, debunker, spinner, demoniseerder en beschermheer van ongebreidelde staatscriminaliteit. Het is gewoon zijn werk.
Waarom zou iemand zoveel energie steken in een naar zijn zeggen complotgek?
Denk na get real en be blessed!

Hans Palenlader zegt: 27 april 2019 

Ja, het is volkomen duidelijk hoe deze situatie in elkaar steekt. Dankzij Wim Dankbaar kan iedereen daar kennis van nemen. Het zegt ook alles over onze corrupte overheid en de daar aan gekoppelde media.

In het begin was ik nog naïef, dacht ik dat we in een rechtstaat leven. Nu weet ik dat dit schandaal veel te groot is om niet alle rechtsregels aan de laars te lappen. Nu weet ik dat er alleen maar toga’s op mijn zaken worden gezet die de ambtsmisdrijven van de hoge heren moeten beschermen. Ik ben inmiddels dan ook een groot voorstander van jury-rechtspraak geworden. Dan heb je je tenminste te maken met normale onafhankelijke burgers, in plaats van rechters die hun club de hand boven het hoofd houden. Het begint al met Leeuwarden, 160 km, 2 uur rijden van mijn woonplaats, 2 uur terug, waar je normaal gesproken in de rechtbank van je woonplaats gedaagd wordt.  Leeuwarden dat het hele corrupte Vaatstra onderzoek  heeft gedaan. Leeuwarden dat een enorme imagoschade oploopt als de waarheid aan het licht komt. Hoe kun je daar nog een eerlijk proces van verwachten? Niet dus, en dat is wel gebleken.

Het is immers heel eenvoudig om mijn gelijk in rechte te bewijzen. In feite heb ik dat al gedaan met alle verklaringen, leugens en bewijzen die ik heb ingeleverd. Die worden echter genegeerd. Niet eens betwijfeld, maar gewoon genegeerd, niet op ingegaan. Hoppa! Artikel 6 EVRM, lid 1 en 2 het raam uit! Nu zou je dat helemaal kunnen bewijzen door getuigen te horen, maar u raadt het al, die krijg ik ook niet. Hoppa! Artikel 6 EVRM, lid 3d het raam uit! Wrakingsrecht? Daar vegen we onze reet mee af, mijnheer Dankbaar! Het is niet de bedoeling dat simpele burgers de kwaliteit van onze rechtstaat gaan corrigeren. Klacht? U kunt het proberen, maar we geven u weinig kans. Deze klacht gaat hem ook niet worden. We laten onze mevrouw Oosting er wel even naar kijken, maar we verzinnen echt wel weer wat. Als we uw getuigenverzoek keer op keer afwijzen, kunt u toch ook wel raden wat we hiermee gaan doen? Wat kan ons het schelen dat Faek best wil getuigen. Wij willen dat niet! Snapt u dat nou nog niet?

Wat is hier nu aan de hand? Een betrokkene bij de moord op Marianne Vaatstra dient een valse aangifte van smaad en laster tegen mij in. Iemand die haar lichaam in het weiland heeft gedumpt, zijn auto heeft vernietigd, zijn caravan, de werkelijke plaats delict, in de fik heeft gestoken, met andere woorden alle sporen heeft mogen wissen. Nog geholpen ook door Jan Verkaik, die tegen de ouders zei dat de brand ontstaan was door een verfbrander. Houd u even in gedachten dat Faek al op de dag van de moord aan de politie van Jan Verkaik heeft verteld dat de moord in zijn caravan is gepleegd. Of twijfelen we daar nog aan? Waarom heeft Faek dan die verklaring drie jaar lang onweersproken gelaten, terwijl hij wist dat die in een boek en op mijn site afgedrukt stond? Waarom heeft Faek nooit gereageerd op de verklaring van zijn toen beste vriend Rida, die ook al jaren op mijn site staat?

Terug naar de analyse van de uitspraak. Deze uitspraak is gewezen door deze rechters:
mr. T.H. Bosma, voorzitter, mr. H.J. Deuring en mr. E.M.J. Brink, raadsheren. De uitspraak veroordeelt mij tot 3 maanden gevangenisstraf, wat ook al opgelegd was in eerste aanleg. Deze rechters hebben dus duidelijk de opdracht om het bovenbeschreven staatsmisdrijf onder het tapijt te houden. Dat blijkt wel want ze wijzen weer mijn getuigen af. Nu moet u even goed in de de gaten houden dat die getuigen doorslaggevend zijn om mijn gelijk, dus mijn onschuld te bewijzen. Anders gezegd, die getuigen zijn cruciaal voor de vraag of ik vrijgesproken of veroordeeld moet worden. Wat in deze zaak voorligt is NIET dat ik het staatsmisdrijf moet bewijzen. Ik moet slechts bewijzen dat aangever een valse aangifte heeft gedaan. Ik moet bewijzen dat aangever over tal zaken liegt. Op een valse aangifte kun je immers niet veroordeeld worden. Dát is dan ook de reden dat ik die getuigen vraag. Die getuigen zijn dus noodzakelijk omdat ze onlosmakelijk verbonden met mijn verdedigingsbelang. Dat belang is om mijn onschuld te bewijzen. Aangever ontkent in zijn aangifte een aantal personen te kennen. Het gaat dan om Faek Mustafa, Ali Hassan, Ludger Dill en Marianne Vaatstra. Met de getuigen kan ik aantonen dat hij liegt, dat hij deze personen wel degelijk heeft gekend. Ik heb dit heel duidelijk uitgelegd in mijn pleidooi tijdens de zitting van 28 januari.  Ik herhaal dat pleidooi  nog een keer hieronder, waarbij ik in vette tekst benadruk dat het doel van mijn getuigen de valsheid van de aangifte is.

Edelachtbare voorzitter,

Ik wil beginnen met te zeggen dat mijn vertrouwen in een eerlijk proces onder uw voorzitterschap tot dichtbij het nulpunt is gedaald. Ik heb u uitputtend tot tweemaal toe de noodzaak bepleit van een getuigenverhoor. Bij de vorige zitting heeft u vooraf aangegeven de noodzaak voor mijn getuigenverzoek niet in te zien. Ik mocht die noodzaak weliswaar ter zitting toelichten, maar ook tijdens de zitting heeft u het verzoek afgewezen. Een wraking leidde niet tot een ander oordeel, behalve dan dat de samenstelling veranderd is. U blijft echter de voorzitter.

Voor deze zitting is het niet veel anders gegaan, eigenlijk precies hetzelfde. Mijn vertrouwen is extra gedaald omdat ik tal van nieuwe feiten en omstandigheden heb aangedragen, zoals een valse aangifte van Faek Mustafa tegen mij, die niet door het OM wordt vervolgd. Evenmin een aangifte van mij tegen Faek Mustafa wegens meineed, valsheid in geschrifte en het doen van een valse aangifte. De reden hiervan is voor mij duidelijk. Het OM weet dat ik Mustafa als getuige zou moeten mogen horen in een rechtstreekse strafzaak van hem tegen mij, en andersom in een strafzaak van mij tegen hem. Het sterkt mij in de opvatting dat het OM  dit koste wat kost wil voorkomen.

Ook heb ik betoogd dat er een nieuwe omstandigheid is ontstaan, zijnde dat mijn wederpartij geen bezwaar meer maakt tegen het horen van mijn getuigen. Dat het getuigenverhoor desondanks wederom wordt afgewezen, vind ik dan ook verbazingwekkend en sterkt mijn wantrouwen in een eerlijk proces. Ik mag de noodzaak weliswaar weer ter zitting toelichten, maar gezien mijn ervaring verwacht ik daar niet veel van.  Te meer omdat ik die noodzaak reeds uitputtend heb toegelicht in mijn getuigenverzoek en wrakingsverzoeken. Ik zou eigenlijk niet weten hoe ik dat ter zitting beter kan doen. Het komt neer op een herhaling van zetten. Niettemin zal ik dat dan toch maar doen.

Het is ontegenzeggelijk dat het horen van de getuigen in mijn verdedigingsbelang is. De heer X beweert in zijn aangifte dat hij Faek Mustafa, Ali Hassan, Ludger Dill en Marianne Vaatstra nooit heeft ontmoet en gekend. Deze beweringen zijn vals en dit is nu juist aan te tonen met het horen van de getuigen.  Faek Mustafa zal in een getuigenverhoor kunnen vertellen dat de heer X hem en Ali Hassan wel degelijk heeft gekend. Zijn toenmalige vriendinnetje Stephanie van Reemst kan dit ook bevestigen. Hetzelfde geldt voor Isabella Wagenaar en Spencer Sletering.

De heer Thomas Vos is inmiddels overleden maar heeft bevestigd – nota bene ook op verzoek van de raadsman van X –  dat Ludger Dill een zeer goede vriend van X was, die zelfs bij X heeft ingewoond. Zijn vrouw Grietje leeft nog wel en ook zij kan bevestigen dat X en Dill dikke mik met elkaar waren. Ook zonder die bevestiging is het vrijwel ondenkbaar dat de heer X en Ludger Dill elkaar nooit hebben gekend of ontmoet. Het waren immers allebei Duitsers die jarenlang woonden op dezelfde camping, die later een AZC werd. Ludger Dill heeft zelfs getracht deze camping te kopen, wat uitgebreid in de publiciteit is geweest. Het is vrijwel uitgesloten dat de heer X een landgenoot, die de camping koopt waar de heer X een vaste standplaats heeft, niet kende.

Daar komt bij dat X tegenstrijdige verklaringen in de publiciteit heeft afgelegd. In de ene publicatie zegt hij dat hij de dag na de moord naar Duitsland is vertrokken, in de andere zegt hij dat hij op het tijdstip van de moord reeds in Duitsland was. Ook dit is ingebracht. De vraag is waarom de heer X aantoonbaar tegenstrijdige verklaringen aflegt. Daarmee is ook de noodzaak opportuun om  hem, als klager en mijn directe wederpartij, als getuige onder ede te horen.

Faek Mustafa en Hans Mauritz kunnen ook onder ede opheldering verschaffen over wat er nu waar is van de verklaring die Mustafa tegenover Mauritz heeft afgelegd.

Ik heb dit alles reeds aangetoond met ingebrachte verklaringen en opgenomen telefoongesprekken, maar de bewijskracht hiervan is kennelijk genegeerd. Dat versterkt niet alleen mijn indruk van vooringenomenheid en partijdigheid, maar maakt de noodzaak van het getuigenverhoor nog groter. Ik stel immers dat die verklaringen in een getuigenverhoor zullen worden bevestigd. Een rechter die stelt dat het niet in mijn belang zou zijn om aan te tonen dat een aangifte vals is, kan ik niet anders beoordelen dan vooringenomen en partijdig. Dat is voor mij een rechter die niet aan zijn plicht tot waarheidsvinding wil doen. Daar komt bij dat het horen van getuigen normaal gesproken een grondrecht is, dat niet behoort te worden afgewezen. Dit is vastgelegd in het EVRM. In dit geval wringt dat des te meer, omdat het horen van getuigen nu juist staat of valt met winst of verlies.

Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat mijn motieven edel en zuiver zijn. Het is immers niet mijn eerste doel om de heer X in een kwaad daglicht te zetten, door te stellen dat de moord op Marianne Vaatstra in zijn caravan is gepleegd. Het is mijn doel om aan te tonen dat Justitie dit vanaf de dag van de moord heeft geweten, maar dit om wat voor reden dan ook niet bekend heeft willen maken, en dat tot vandaag nog steeds niet bekend wil maken. Dat is het grote maatschappelijke belang dat ik nastreef. Het is immers veel ernstiger als Justitie valse verklaringen heeft afgelegd, tot en met aan ons parlement. Wat dat betreft is ook een getuigenverhoor van de heer Brouwer, de destijds verantwoordelijke hoofdofficier, van groot belang. Hij kan immers opheldering verschaffen over tal van zaken, die rechtstreeks aan deze zaak raken, zoals:

– Is Faek Mustafa inderdaad op dag 1 verhoord?
– Wat heeft hij verklaard?
– Waarom is hij overgeplaatst?
– Op welke datum is hij overgeplaatst?

– Waarom werd zijn overplaatsing 10 jaar lang ontkend?
– Waarom is er niets gedaan met de aangifte van Isabella van doodsbedreiging door Faek?

Ook een getuigenverhoor van Jasper Steringa is van groot belang. Als blijkt dat Marianne Vaatstra in de caravan van X is vermoord, dan is zijn bekentenis vals en afgedwongen geweest. Gezien het feit dat hij inmiddels aan meerdere mensen heeft toevertrouwd dat hij Marianne niet heeft vermoord, verwacht ik dat hij dat zal bevestigen in een getuigenverhoor. Ook dat dient een groot maatschappelijk belang.

Mocht u dan toch mijn grondrechten willen blijven afwijzen, dan verzoek ik in elk geval de strafmaat in eerste aanleg te herzien. Mijn motieven zijn immers edel, oprecht en zuiver.  Ik ben nooit eerder in aanraking met Justitie geweest, behalve dan voor de soortgelijke kwestie Jano Hassan, waarin mij ook de getuigen werden ontzegd. Het is los van het feit dat ik in deze zaak mijn rechten niet krijg, onverteerbaar dat mij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden werd opgelegd. Dit is des te onbegrijpelijker omdat in eerste aanleg is gesteld dat ik erop mocht vertrouwen dat mijn publicaties over X de waarheid waren. Waarmee voldaan is aan lid 3 van artikel 261:

Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Ingeval u vandaag weer mijn getuigenverzoek afwijst, zal ik daartegen alle rechtsmiddelen aanwenden die mij ter beschikking staan.

Dank voor uw aandacht.

W. Dankbaar

Uit dit pleidooi blijkt zonder meer dat de noodzaak van de getuigen NIET gelegen is in het bewijzen van de misstand, maar in het bewijzen van de valsheid van de aangifte. Dus nogmaals, onlosmakelijk zijn verbonden aan mijn verdedigingsbelang om mijn onschuld aan te tonen. Wat dat betreft is het al corrupt dat ik mijn getuigen niet krijg, maar die corruptheid blijkt nog meer uit het vonnis, waarin gewoon een smerige leugen wordt toegepast als volgt:

Ter terechtzitting van het hof van 28 januari 2019 heeft verdachte het verzoek mondeling herhaald en nader toegelicht. De onderbouwing van de getuigenverzoeken heeft de strekking – kort en zakelijk weergegeven – om aan te tonen dat de verkeerde persoon vastzit voor de moord op [persoon 2] en dat het openbaar ministerie dat in de doofpot heeft gestopt. Deze misstand moet in de openbaarheid worden gebracht.

Het hof stelt voorop dat verdachte met zijn onderzoek een eigen/ander belang dient dan hetgeen het hof in de onderhavige strafzaak heeft te onderzoeken. Verdachte beoogt met zijn onderzoek aan te tonen dat het openbaar ministerie de waarheid rondom de werkelijke moordenaar van [persoon 2] in de doofpot heeft gestopt. Het hof dient in onderhavige strafzaak echter te beoordelen of verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan smaadschrift dan wel belediging jegens aangever [slachtoffer] en dient in dat kader onderzoek te verrichten.

De rechters stellen dus doodleuk dat ik het getuigenverzoek heb onderbouwd om de misstand aan te tonen. Terwijl ze weten dat dit niet waar is! Ik heb het getuigenverzoek onderbouwd om aan te tonen dat aangever over tal zaken liegt in zijn aangifte, ofwel zijn aangifte vals is! Deze rechters weigeren mij dus de (wettelijk geregelde) middelen om mijn gelijk en onschuld te bewijzen. Het moge duidelijk zijn dat ik dat met de getuigen kan. Het vonnis begint dus al met een verkeerde veronderstelling, zeg maar gerust een vette leugen.

Maar zelfs als de rechters gelijk zouden hebben – en dat hebben ze dus niet – dat ik middels getuigen slechts de misstand zou willen bewijzen, dan nog is het corrupt. Want de rechters zeggen in feite: Wij willen die misstand niet bewezen zien! Waarmee ze zich dus min of meer medeplichtig maken aan het in stand houden van de doofpot, zeg maar handlangers van de mensen die het staatsmisdrijf hebben gepleegd en verborgen hebben gehouden.

Het is natuurlijk al heel vreemd dat je als onafhankelijke rechter die het algemeen belang dient, niet wil weten of er inderdaad sprake is van een misstand. Deze rechters willen dat dus niet, maar los daarvan willen ze ook niet dat ik mijn onschuld mag aantonen. Ik word dus rechtstreeks in mijn grondrechten geschaad. Rechten die vastgelegd zijn in het EVRM. Corrupter kan het eigenlijk niet. Daarom moet er wel gelogen worden in het vonnis en worden mijn getuigen op oneigenlijke gronden (lees leugens) afgewezen.

Maar u snapt vast het probleem wel. Toekenning van mijn getuigen om te bewijzen dat ik onschuldig ben en de aangifte vals is, brengt onherroepelijk met zich mee dat ook de misstand wordt bewezen. Dát is dus de werkelijke reden dat mijn getuigen worden afgewezen. Rechters die mijn getuigen afwijzen willen dus gewoon niet dat de ambstmisdrijven en leugens van Justitie in deze zaak aan het licht komen. Deze uitspraak bewijst dus niet dat ik schuldig ben, maar eerder dat ik onschuldig ben en gelijk heb. Zou ik immers geen gelijk hebben, dan hoeft niemand bang te zijn voor het horen van mijn getuigen. Die gaan dat ongelijk dan alleen maar bevestigen.

Voorbeeldje: Als Faek zou zeggen: Ja, ik kende aangever wel (dan hoeft hij nog niet eens te zeggen dat hij aan de politie heeft verteld dat de moord in zijn caravan is gepleegd) dan heb je de poppen al aan het dansen. Dan heb ik al bewezen dat aangever liegt. Liegt aangever niet, dan zou Faek zeggen: Ik weet bij God niet wie deze man is. Nooit gezien of ontmoet! Ludger Dill ken ik ook niet. Kennelijk is men er nogal bang voor dat Faek niet zoiets zal zeggen.

Men kan dus wel zeggen dat ik mét getuigen mijn onschuld bewijs en wordt vrijgesproken. Het feit dat ik die getuigen niet krijg, betekent dus des te meer dat men mij koste wat kost moest veroordelen. Dat bleek ook al uit hoe dit hof mijn wrakingsrecht aan de laars heeft gelapt.

Het hof stelt vast dat verdachte bij brief van 13 november 2017 het hof reeds had verzocht de getuigen te horen vermeld onder nummer 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Het hof heeft het verzoek tot het horen van deze getuigen – met uitzondering van de verzochte getuige [getuige 8] – ter terechtzitting van 28 november 2017 afgewezen omdat voor deze getuigen geldt dat, wat de getuigen ook kunnen verklaren over hetgeen zij gezien of gehoord hebben met betrekking tot de moord op [persoon 2] , dat de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in deze zaak niet zal kunnen aantasten.

Dit is natuurlijk de reinste kolder. Als Faek bijvoorbeeld zou zeggen: Ik heb al op dag 1 aan de politie verteld hoe de vork in de steel zit, en daarna ben ik overgeplaatst, dan betekent dat dus dat het OM vanaf dag 1 heeft geweten wat er werkelijk is gebeurd, maar dat niet bekend heeft willen maken. Met zo’n pak boter op je hoofd zegt dat uiteraard ALLES over ontvankelijkheid van het OM. Het OM heeft er immers totaal geen belang bij om alsnog hun eigen misdrijven bekend te maken. Partijdiger kun je het niet krijgen.

Voorts heeft het hof daarbij geoordeeld dat verdachte, in het licht van de rechtsvragen die in het kader van artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht dienen te worden beoordeeld en mede gelet op de onderbouwing van de verzoeken, redelijkerwijze niet in zijn verdediging wordt geschaad door het niet horen van deze getuigen.

We hebben net gezien dat er gelogen wordt over de onderbouwing van mijn verzoeken. Dus dit is ook weer een gigantische drogredenering. In het kader van artikel 261 dien ik te bewijzen dat ik de waarheid vertel in het algemeen maatschappelijk belang, dat hier geen sprake is van smaad en dat juist aangever liegt. Die rechtsvragen worden beantwoord met het horen van mijn getuigen. Om dan te stellen dat ik niet in mijn verdediging wordt geschaad is gotspe.

Als u dit snapt dan begrijpt u ook waarom men niet wil bewijzen dat ik maar een idiote complotdenker ben, in plaats van een feitenman die de feiten niet in rechte mag bewijzen. Dan snapt u ook hoe montrueus dit complot is en dat rechters aan de cover-up  meewerken. Dan snapt u ook dat het hoogste orgaan van het OM deze vragen niet wil beantwoorden.

Dit is nog wel het ergste:

Het hof overweegt dat verdachte bovendien zeer volhardend is in zijn aantijgingen. Het onderhavige boek is immers eerst uitgegeven (ruim) nadat het vonnis tegen Jasper Steringa onherroepelijk was geworden. Het hof overweegt dat verdachte ter terechtzitting van het hof van 28 januari 2019 geen enkel inzicht heeft gegeven in het strafwaardige karakter van de aantijgingen en de publicatie daarvan. De omstandigheid dat verdachte met het oog op strafmatiging heeft aangevoerd dat zijn motieven edel, oprecht en zuiver zijn, getuigt hiervan. Wat ook zij van verdachtes hogere doel met betrekking tot het blootleggen van zijn waarheid omtrent misstanden bij justitie in relatie tot de moord op [persoon 2] , de wijze waarop verdachte heeft geopereerd ten opzichte van [slachtoffer] is grensoverschrijdend en strafbaar.

Als het waar is wat ik stel dan mag je natuurlijk helemaal niet zeggen dat ik strafbaar of grensoverschrijdend ben. Integendeel. Dan zijn diegenen die weten dat het waar is, maar dat niet bekend hebben gemaakt (lees Justitie) strafbaar en grensoverschrijdend. Met andere woorden diegenen die aangever buiten schot hebben gehouden. Merkwaardig ook dat geen van deze heren (Demmink, Brouwer, Verkaik, Mous, enz) mij durven te betichten van smaad. Natuurlijk zijn mijn motieven in dat geval edel, oprecht en zuiver! Je mag dit zeker niet zeggen als je niet bereid bent om vast te stellen óf het waar is wat ik stel, ofwel je rechterlijke plicht  tot waarheidsvinding door de plee trekt, evenals de rechten van de verdachte om zijn onschuld aan te tonen. Als we het over gebrek aan inzicht hebben, dan moeten deze rechters dat bij zichzelf zoeken! Onthoud u deze namen maar goed. Bosma, Deuring en Brink. Dit zijn rechters die u niet moet hebben als u ooit in strafbankje komt te staan.

Moraal van het verhaal is dat je in dit land veroordeeld en kaalgeplukt  wordt voor het vertellen van de waarheid.

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

11 reacties op Analyse van een corrupt vonnis

 1. N.E. Derlander zegt:

  Welke overweging heeft de rechter gehad om in deze smaadzaak het argument van het algemeen belang niet te willen meewegen? Immers niet de vraag of er sprake is van de waarheid betreffende de pd (plaats delict) is van belang, maar de vraag of het algemeen belang geschonden is door niet te mogen bewijzen, door midel van getuigenissen, wat de daadwerkelijke pd is.

  Like

 2. Alfred Mol zegt:

  Is het gebruik van ” Dwingend bewijs” mss zinvol ?

  https://www.navigator.nl/document/ida2bff28929e7429edd5d2cb77eaf4190
  Dwingend bewijs houdt in dat de rechter verplicht is de inhoud van bepaalde bewijsmiddelen als waar aan te nemen dan wel verplicht is de bewijskracht te te erkennen die de wet aan bepaalde gegevens verbindt.

  Like

 3. N.E. Derlander zegt:

  De vraag of het OM in casu wel of niet ontvankelijk was lijkt mij nu heel anders te zijn komen liggen, na het rapport Fokkens van 25 april 2019. Het OM bleek op onderdelen immers zelf niet in staat haar eigen zaakjes zonder angst voor represailles te beoordelen en of op orde te krijgen, hetgeen nagenoeg alles zegt over de capaciteit om andere externe zaken wel of niet vrij te kunnen beoordelen. Er werken weliswaar 5000 mensen, van wie het overgrote deel hardwerkend en eerlijk proberen te presteren, maar er is een kleine groep (helaas juist in de top), die het kennelijk niet zo nauw neemt met de regels. Juist die kleine groep in het rapport Fokkens genoemde groep “beslissers” hadden of kregen de zaken niet op orde of eerlijk beoordeeld. En dat speelt al zo’n lang tijd.
  Rechters, die het beste voor hebben met de Nederlandse rechtsstaat, hoeven niet per se mee te gaan in de onderzoeksrapporten van het OM, ze hebben een zelfstandige onderzoeksopdracht, namelijk die naar de waarheid. Er kunnen rechters zijn, die zich echter wel kunnen verschuilen achter het OM onderzoeksrapport, maar dan gaat de Nederlandse rechtsstaat op een hellend vlak. Er zullen genoeg rechters zijn, die dat gewetensvol niet willen. Vraag blijft dus of het OM wel of niet ontvankelijk was in deze smaadcasus. En of er voldoende grond was om de getuigenverhoren niet toe te kennen.

  Like

  • van Tours zegt:

   In een smaadproces gaat het niet over bewijzen dat iets gebeurt is, nee het gaat erom of je mocht aannemen dat degene die jou wat vertelt de waarheid spreekt. De pers gebruikt dan meerdere bronnen. Zodra die meerdere bronnen overeenstemmen is dat voldoende. Wim Dankbaar heeft geen drie bronnen, maar tientallen. Geen verhaaltjes, maar ondertekende verklaringen, geluisopnamen, films van interviews etc.. Ten opzichte van wat de pers hanteert is hier dus een supergedegen onderzoek, waarop elke rechter moet kunnen zeggen: ‘Wim je hebt voldoende onderzoek gedaan! Dit gaat verder dan “het mogen aannemen dat je bronnen de waarheid vertellen”. Nee dit kunnen we beschouwen als hard bewijs!’ Je ziet alle rechters enz. de fout ingaan, want ze eisen een bewijs, waarvan ze de waarheid aan de kant vegen. Logisch want ze weten allemaal, dat zodra ze één vinger toegeven, hun hele cover-up in vlammen opgaat. Ze willen niet dat de waarheid boven tafel komt

   Like

 4. Rudy Van Dijk zegt:

  Ik ben een minuut stil geweest voor Marianne en alle andere slachtoffers op 1 mei. De realiteit: tijdens de oorlog zijn er allemaal onschuldige mensen gestorven, zodat wij het zogenaamd beter zouden hebben. Allemaal mensen die gestorven zijn voor niks, om noppes, ja zodat Demmink zeker kan doen wat hij doet, hoe durven die mensen zo te zijn na de oorlog? Hoe durft Demmink zo ziek te zijn? Mensen zijn dood gegaan voor dit land, voor wat? Zodat Demmink kinderen kan misbruiken? Het is werkelijk ongelovelijk, ze gaan over lijken. Het boeit ze niet ze doen wat ze willen. Word nou eens wakker volk.

  Like

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Ontvangen email:

  Op de avond voordat Marianne werd vermoord, molken Jasper S. en zijn vader tot rond 23.00 uur de koeien in de stal.
  Daarna stond S. meerdere keren op om poolshoogte te nemen bij de koeien. Hij sliep daarom beneden om zijn vrouw boven niet wakker te maken. Normaal zette hij rond half 2 ’s nachts de wekker, maar hij weet niet meer of dat die keer ook het geval was.

  Fietsen

  Toen hij naar de koeien had gekeken, besloot S. om een stukje te gaan fietsen. (Nadat hij thuiskwam ging hij niet meteen naar bed.Hij pakte de fiets: Ik had zoiets van, ik ga nog niet naar binnen, Ik fietste heerlijk alleen de nacht in.) Er waren wat spanningen tussen hem en zijn vader en hij wilde zijn hoofd leegmaken.
  S. kan zich niet meer herinneren welke route hij die fatale nacht nam, maar wel dat het in de richting van het dorp Kollum was. Hij zag onderweg iemand hem tegemoet fietsen. Dat bleek achteraf Marianne Vaatstra te zijn.
  “Vanuit het niets flitste het door mijn hoofd: jij bent van mij”,( De verdachte bezigde de woorden vrijdag meer dan eens: Dit past niet bij mij) verklaarde Jasper S. in de rechtszaal. Hij zei dat hij zulke gedachten nooit eerder heeft gehad.

  KIJK NAAR DE OVEREENKOMSTEN vooral het nachtelijke fietsen….

  Maar wat nog het belangrijkste is is dat Jasper dus voor het stelen van een auto ontoerekeningsvatbaar is verklaard..eenbeetje maar als de advocaat het voor het zeggen had..dan was die volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard!!…En hoe is het mogelijk.. dat hij na die vreselijke verkrachting en keeldoorsnijden en vermoorden van Marianne dus TOEREKENINGSVATBAAR is verklaard door toedoen van zijn advocaat!! dit is toch ongelooflijk..dit is toch te bizar voor woorden…

  Like

 6. Liesbeth zegt:

  Ik heb het altijd al vreemd gevonden dat een advocaat (die van Jasper Steringa) op tv verklaarde dat zijn cliënt alles rustig had opgebiecht. Een advocaat probeert toch tot het uiterste zijn cliënt te verdedigen?

  Like

 7. N.E. Derlander zegt:

  @ van Tours

  “Wim Dankbaar heeft geen drie bronnen, maar tientallen. Geen verhaaltjes, maar ondertekende verklaringen, geluisopnamen, films van interviews etc.”

  Als een aantal van die getuigen zo moedig (zouden) zijn om, spontaan en op eigen gelegenheid, onder ede een notarisverklaring te laten opstellen, en de heer Dankbaar kan deze bij een te voeren rechtszaak inbrengen, dan kan de rechter daar beslist niet meer omheen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s