De onkreukbaarheid van het OM?

Voorzitter van Gerrit van der Burg van het College van Procureurs-Generaal noemt de conclusies pijnlijk. ,,Het imago van het OM, dat onkreukbaar moet zijn, is beschadigd door het verwijtbare gedrag van twee hoofdofficieren en hoe de top van het OM daarmee is omgegaan.’’

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3493306/hoofdofficier-geschorst-na-verzwijgen-liefdesaffaire

Als het imago van het OM zo onkreukbaar moet zijn, waarom antwoordt Gerrit van der Burg dan niet op deze vragen: 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 25 april 2019 14:11
Aan: ‘b.vis@om.nl’
Onderwerp: Herhaling: Vraag voor het College Procureurs Generaal

Geachte heer Vis,

Kunt u navragen waarom ik geen antwoord krijg op deze brief? Ik heb de brief ook per post gestuurd.

Met vriendelijke groet,

W.J. Dankbaar

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 23 april 2019 12:30
Aan: ‘secretariaat.bjz@om.nl’
CC: stapel@stapeladvocatuur.nl
Onderwerp: Herhaling: Vraag voor het College Procureurs Generaal

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 5 april 2019 11:41
Aan: ‘secretariaat.bjz@om.nl’
CC: stapel@stapeladvocatuur.nl
Onderwerp: Vraag voor het College Procureurs Generaal

Geacht College,

In 2011 kwam het Openbaar Ministerie met het zogeheten rapport onderzoek Ali H.:

https://www.om.nl/@23568/onderzoek-ali/

Dit onderzoek had ten doel de vraag te beantwoorden of er mogelijk een verkeerde Ali H. in 1999 in Turkije is aangehouden. In het rapport worden de heer Faek Mustafa (in het rapport gespeld als Feik Mostafa) en zijn vader genoemd als bekenden van Ali H.

Mijn vragen zijn de volgende:

Zijn Mustafa en/of zijn vader in het kader van dit onderzoek benaderd?

Zo nee, waarom niet? Zo ja, is Mustafa en/of zijn vader gevraagd of de hen bekende Ali H. inderdaad de man was die in Turkije werd gearresteerd?

Zo ja, wat was hun antwoord?

Kan ik binnen 14 dagen uw antwoord tegemoet zien?

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar

Ik zal u alvast verklappen waarom er geen antwoord komt. De antwoorden zijn al bekend! De antwoorden zijn: Nee, we hebben Faek en zijn vader niet benaderd om de onderzoeksvraag van ons rapport Ali H. te beantwoorden. 

Kijk, beste lezers, het is Faek en zijn vader niet gevraagd, omdat het antwoord van Faek en zijn vader allang bekend is bij het OM: Nee, dit was niet de Ali H. die wij kenden uit het AZC. 

Het is namelijk zo dat Faek op dag 1 (1 mei 1999) aan de politie heeft verteld dat Ali H. de moordenaar is van Marianne Vaatstra. Naar aanleiding van deze informatie is Ali H. opgepakt van zijn huurkamer aan de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden en hetzelfde weekend via het Grenshospitium Amsterdam het land uitgezet. 

Dus als er iemand weet dat in Turkije niet de juiste Ali H. is opgepakt, dan is het het OM! Het rapport en onderzoek Ali H. is dus allesbehalve onkreukbaar. Gewoon dik, vet, ordinair bedrog aan heel Nederland op kosten van de gemeenschap! Begint u een beetje te begrijpen waarom het College van Gerrit van der Burg geen antwoord geeft? 

Zijn voorganger Harm Brouwer was ten tijde van de moord op Marianne Vaatstra hoofdofficier van het parket Friesland. Als zodanig eindverantwoordelijk  voor het moordonderzoek van Marianne Vaatstra. Hij was het dus die Ali H. stiekem heeft laten wegsluizen en Faek heeft laten overplaatsten naar Musselkanaal. In overleg met Joris Demmink, want een hoofdofficier kan natuurlijk niet een asielzoeker via landelijke diensten als politie, marechaussee en IND laten wegsluizen, zonder medeweten en goedkeuring van de directeur-generaal vreemdelingenzaken. 

Het waren ook Harm Brouwer en Joris Demmink onder wiens eindverantwoordelijkheid als OM baas en SG van Justitie, het rapport Ali H. werd uitgebracht. Begrijpt u dan ook waarom Harm nooit mijn vragen heeft willen beantwoorden? Waarom Gerrit van der Burg ook niet mijn vragen beantwoord? 

Begrijpt u waarom er nog geen afserveerbriefje is gekomen in de trant van: U bent geen geen belanghebbende bij het beantwoorden van uw vragen. Dat kan immers ook niet, want ELKE Nederlander is belanghebbende bij een integer en eerlijk functionerend OM. Geen enkele Nederlander is gebaat bij een OM dat verkrachters en moordenaars van een minderjarig meisje stiekem wegsluist, zoals Ali H., of laat ontsnappen zoals Haval Ali Mawloud

Begrijpt u dat  een liefdesrelatie tussen een hoofdofficier en een PG peanuts is vergeleken met dit? Begrijpt u waarom de man die dit boven boven water brengt (moi) 3 maanden cel krijgt en een miljoen kwijtraakt? Als u dat nog niet begrijpt, leest u dan nog even mijn getuigenverzoek. Dan weet u alles! 

Snapt u al dat een “idiote complotdenker”, die maar wat roept en geen enkel bewijs heeft, niet een miljoen kwijtraakt en de gevangenis in moet? Snapt u dat Yehudi Moszkowicz het meest corrupte advocaatje van Nederland is? Leest u dan nog even mijn briefje aan hem. 

Snapt u al dat Peter R. de Vries ook corrupt is? Leest u dan even dit

Snapt u waarom het OM maar rekt en strekt met mijn vervolging voor de valse aangifte van Faek? 

Inzake parketnummer 15087172-17

Mustafa/Dankbaar

Geachte  heer / mevrouw,

Een medewerkster van u parket deelde mij op 4 april mede dat u vrijdag 12 april een overleg zou hebben waarin u een beslissing zou nemen omtrent de vervolging van mijn cliënt W.J. Dankbaar alsmede de vervolging van zijn aangifte tegen de heer F. Mustafa.

Kunt u mij over het resultaat van dit overleg berichten?

Eerder was mij medegedeeld dat de officier van justitie die de zaak behandelt, mevrouw K. Sanders is.

Met vriendelijke groet,

T.J. Stapel

Van: “Sanders, mr. K. (AP Noord Holland)” <K.Sanders@om.nl>

Onderwerp: FW: Fax Received from CSID: – Pages received: 1

Datum: 25 april 2019 om 12:47:18 CEST

Aan: “‘stapel@stapeladvocatuur.nl‘” <stapel@stapeladvocatuur.nl>

Geachte heer Stapel,

Van mw De Back ontving ik uw bericht. Ik heb de zaak van haar overgenomen als zaaksofficier, dus u kunt zich in het vervolg tot mij wenden.

Ik heb inderdaad op 12 april jl gehad over de zaak. Doordat dit overleg weer een aantal nadere vragen heeft opgeroepen, is het nog niet gekomen tot een definitieve beslissing. Ik hoop aanstaande maandag nader overleg te hebben met een collega die nu op vakantie is. Ik laat u zo spoedig mogelijk weten wat de uitkomst is.

Met vriendelijke groet, Kirsten Sanders, officier van justitie

Begrijpt u waarom het OM meer dan twintig getuigen weglaat uit het rapport Ali H.? Getuigen die ik wel boven boven tafel heb gehaald en allen bevestigen dat de lange Ali H. uit Turkije niet de korte Ali H. was die zij kenden? Begrijpt u waarom de enige bekenden van Ali H. die wél in het rapport worden genoemd, Faek en zijn vader, niet de onderzoeksvraag is gesteld? 

Als iemand zegt dat het irrelevant is of er een verkeerde Ali is opgepakt, omdat Jasper heeft bekend en er een DNA match is, dan weet je dat je met een trol te maken hebt. Of Jasper heeft bekend is totaal irrelevant van de vraag of Justitie gelogen heeft over het oppakken van de juiste Ali. Die leugen wordt niet uitgepoetst met de bekentenis van Jasper. Sterker, die leugen toont aan dat er iets onder de pet gehouden moet worden en de bekentenis van Jasper op losse schroeven komt te staan.

Begrijpt u waarom het College van Gerrit van der Burg zo’n moeite heeft met het beantwoorden van mijn vragen? Ik begrijp dat wel. Het antwoord betekent immers: Shit hits the fan! Helaas is het wel zo dat hij tot antwoorden verplicht is, naar elke burger. Als u mij echt wilt helpen, dan stuurt u het College ook even een berichtje. Dan zegt u dat u ook een antwoord wil op mijn vragen. De woordvoerder is Bart Vis B.vis@om.nl.  Het emailadres van het College is secretariaat.bjz@om.nl, Het adres is: 

Parket-Generaal, Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag

Met betrekking tot de witwasdocumentaire over Nettie Groeneveld, die zondag ook wordt uitgezonden door de NPO, heb ik nog een leuk nieuwtje: 

https://www.tvgids.nl/tv/frysla-n-dok/65428411

Apr 28, 2019 – Nettie Groeneveld was directeur van het AZC Kollum ten tijde van de … Reeks documentaires over actuele kwesties in Friesland. … NPO Start.

Luistert u even hier naar het gesprek tussen Nettie Groeneveld en Bauke Vaatstra vanaf minuut 17:21:  

De documentaire over Nettie Groeneveld is dus een witwasoperatie van bewezen leugens.

Moet je nagaan dat Nettie weet dat de jongen waar het in dit gesprek over gaat, door haarzelf op maandag 3 mei 1999, 2 dagen na de moord, naar AZC Musselkanaal is overgeplaatst.

Bauke had natuurlijk helemaal gelijk. Want dit gesprek gaat over Faek. Maar Nettie vertelt hem niet dat zij weet dat ze Faek zelf uitgeleide heeft gedaan op 3 mei 1999 in opdracht van de driehoek, nadat hij op dag 1 de waarheid aan de politie van Jan Verkaik had verteld. Hij wordt hier dus keihard voorgelogen door Nettie. Hij weet op dit moment alleen nog niet dat het niet Faek maar Ali was, die zijn dochter bedreigde. Ook weet hij niet dat Faek Stephanie helemaal niet verkracht heeft.  Dat het allemaal een spin was van het OM om de werkelijke reden van zijn overplaatsing te verhullen. Maar nu wordt hij in deze documentaire weggezet als een man die er helemaal naast zat. Hij zat er helemaal niet naast toen hij zei dat Nettie beloond was met betaald verlof voor het liegen. Maar ja, over de doden niets dan goeds!

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

13 reacties op De onkreukbaarheid van het OM?

 1. van Tours zegt:

  Ik neem aan dat de heren deze vraag terugleggen bij de schrijver van het rapport onderzoek Ali H.
  Het antwoord van de schrijver zal zoiets zijn als: “Daar moet je niet op ingaan, alles heb ik goed uitgezocht, die man is…………, die blijft maar bezig,” met een verwijzing naar alle processen die Wim Dankbaar heeft verloren. Als het goed is zal iemand van het College Procureurs Generaal zelf naar Faek toe moeten en hem persoonlijk de vraag stellen of er met hem contact opgenomen is inzake het “onderzoek” en of hij de lange Ali uit het onderzoek herkent als zijn vriend in het AZC.
  Dan pas komt de aap uit de mouw en is het nog maar de vraag, waar het College Procureurs Generaal voor kiest. Voor de enorme imagoschade waar ze tegenaan lopen als ze gaan erkennen dat er fouten zijn gemaakt, of voor het stilhouden al dan niet onder bedreigingen of chantage van hen die ge-exposed gaan worden.

  Like

 2. N.E. Derlander zegt:

  “Als het imago van het OM zo onkreukbaar moet zijn, waarom antwoordt Gerrit van der Burg dan niet op deze vragen:”

  De schrijver / journalist Marcel Haenen: “ik heb van den Burg gevraagd naar de affaire van Van Nimwegen, en hij gaf aan dat iedereen ervan wist binnen het OM, maar Van den Burg zelf niet, omdat hij wegliep bij het koffieapparaat als er over dergelijke zaken geroddeld werd”.

  Je vraagt je dan wel af of zo’n man geschikt is voor de topfunctie,die hij sinds een paar jaar binnen het OM bekleedt, want weliswaar buiten hem om, maar wel onder zijn leiding is de verdere verkankering van het OM inmiddels al een paar jaar gewoon door kunnen gaan.

  Wanneer is de verkankering van het OM eigenlijk begonnen? Was Harm Brouwer destijds al in beeld? Iedere belanghebbende wil nu graag vooruit kijken, en vooral niet naar het verleden. De vragen van de heer Dankbaar hebben betrekking op een rapport van het OM uit het verleden. Iets over beerput en vingers branden misschien??????? Een onkreukbaar, open en transparant OM maakt schoon schip en geeft de heer Dankbaar netjes antwoord…………….

  Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Waar zijn trollen als Chris Klomp en Fred de Vries? Kunnen die nog even zeggen waarom ze het okay vinden dat het College Procureurs Generaal niet antwoordt?

  Like

  • Rudie Bosingwa zegt:

   In het riool zijn ze te druk bezig met drollen bekijken, en allerlei andere schijtzaken. Nou breekt me de klomp, oh nee ik heb wat schijt aan m’n klomp.

   Like

 4. Hans Palenlader zegt:

  Ja, het is volkomen duidelijk hoe deze situatie in elkaar steekt. Dankzij Wim Dankbaar kan iedereen daar kennis van nemen. Het zegt ook alles over onze corrupte overheid en de daar aan gekoppelde media.

  Like

 5. Niko B. zegt:

  “Ook weet hij niet dat Faek Stephanie helemaal niet verkracht heeft. Dat het allemaal een spin was van het OM om de werkelijke reden van zijn overplaatsing te verhullen.”

  Is het nu dus zeker dat Stephanie niet is verkracht?

  Like

 6. Wim Dankbaar zegt:

  De documentaire over Nettie Groeneveld is dus een witwasoperatie van bewezen leugens.

  Moet je nagaan dat Nettie weet dat de jongen waar het in dit gesprek over gaat, door haarzelf op maandag 3 mei 1999 2 dagen na de moord naar AZC Musselkanaal is overgeplaatst.

  http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/baukenettie.mp3

  Like

 7. Wim Dankbaar zegt:

  Nog maar een paar dagen verwijderd van 4 en 5 mei. Respectievelijk Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Feiten die ons Nederlanders appelleren om Het Juk Van De Nazi’s En De Door Hen Vermoorde Onschuldigen Te Herdenken.
  Maar is dit land, lees ons land, “Überhaupt” verlost van dit juk?
  Mijns inziens volstrekt niet. De corruptie tiert nog steeds welig bij onze overheid. Dus “sowieso” in de politiek, ergo bij Justitie. Ik zie nog steeds die Judasomarming van Mark en Halbe.
  Afgelopen vrijdagochtend keek ik met verbijstering naar een voorbeschouwing over een uitzending die a.s. zondag 28 april uitgezonden zal worden op Omroep Friesland.
  Een omroep die door belastingbetalende burgers gesubsidieerd wordt! Dus volstrekt kritiekloos!
  Ene Annet Huisman, gaat in een DOCU uitleggen hoe Nettie Groeneveld (postuum, dus hoe laf kun je zijn!) als directrice van het AZC Kollum in een kwaad daglicht is gesteld, dat asielzoekers Marianne Vaatstra vermoord zouden hebben. Zij heeft per definitie keihard gelogen.
  Het lijdt géén enkele twijfel dat het de waarheid is, dat asielzoekers dit gedaan hebben. ( Het telefoongesprek van Wim Dankbaar met de plaatsvervangend directeur van het AZC Kollum Louis Uijl spreekt boekdelen).
  Maar nu nog de legio getuigen de rechtbank in krijgen die toch echt iets te zeggen hebben, wat steevast door onze overheid, dus ONZE door de Overheid zo geprezen RECHTSSTAAT per definitie geweigerd wordt! Dan zal Annet de mond gesnoerd zijn! Walgelijk dat dergelijke lieden een podium krijgen!

  Omroep Fryslân moet zich de ogen uit de kop schamen! Ik schaam me als Fries voor deze Omroep!

  Wat zong Armand toch in de jaren zestig? De Nederlander is een … (hij had gelijk)
  Werden of beter gezegd, worden ze maar eens wakker …
  Ondanks vele pogingen lukt het (mij) maar niet.

  Henk Duimstra. (ExTours)

  Like

 8. Akky zegt:

  Ik heb de docu gezien. Het is onbegrijpelijk dat iemand met het uitzicht op de naderende dood de waarheid zo durft te verdraaien.

  Like

 9. Robert Jan de Vries zegt:

  De uitzending van Fryslan Doc is op NPO2 om 1305h.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s