Moord en lulkoek in de Friese wouden

Aan de hand van het archief en logboek van wijlen Nettie Groeneveld wordt er weer eens een witwasdocumentaire gemaakt van belastinggeld.

https://www.omropfryslan.nl/persbericht/moord-en-lulkoek-de-friese-wouden

Als Faek pas op 27 mei is overgeplaatst volgens Opstelten, waarom is hij dan niet na de meivakantie op zijn nieuwe school in Dokkum verschenen? Waarom heeft niemand hem meer gezien na 3 mei 1999? Nettie Groeneveld loog bij leven al dat de anonieme brief “grote, grote lulkoek” was? Dit waren haar woorden van in de witwas documentaire van Medialogica:

https://www.npostart.nl/argos-tv-medialogica/27-05-2013/VPWON_1192769

Vanaf minuut 26:00. Daar hoort u het haar zeggen. Ze was er zelf bij toen Faek op 3 mei 1999 op de taxi werd gezet naar AZC Musselkanaal! Age en Ronnie waren daar ook bij.

Zie hier een proces-verbaal van Age Bruining.

Ik herinner mij nog goed dat Feik nooit een wedstrijd miste, behalve op zaterdag, 1 mei 1999.

Ik begreep wel dat Feik weg moest uit Kollum, want het AZC ‘stond in brand’. Ik heb gezien dat Feik uitgeleide werd gedaan door Netty Groeneveld, de directeur van het AZC en haar plaatsvervanger. In een krantenartikel loochende zij dit later. Dit stoorde mij omdat ik het zelf had gezien.

De, in 2007, in De Telegraaf  gepubliceerde brief , waarin werd gesuggereerd dat erdoor Justitie een asielzoeker was weggemoffeld vanuit het AZC Kollum naar het AZC Musselkanaal sloeg dan ook ongetwijfeld op het vertrek van Feik Mostafa.

Gezien het taalgebruik in die brief ben ik ervan overtuigd dat deze brief is geschreven door een mentor  of een andere agogisch medewerker van het AZC Musselkanaal.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/om-beweringen-anonieme-brief-moord-vaatstra-vals~bbf34334/

“Volgens de auteur van de anonieme brief is op 3 mei 1999 onder strikte geheimhouding een asielzoeker overgeplaatst van het azc in Kollum, vlak bij Veenklooster, naar een speciale afdeling van het azc in Musselkanaal. ,,Dit is gewoon niet gebeurd, daar ben ik absoluut zeker van”, aldus Groeneveld.”

Nettie heeft dus heel hard en actief meegelogen en meegeholpen aan de cover-up om dit staatsmisdrijf onder de pet te houden. Let wel,  3 mei 1999 was twee dagen nadat Faek de ware toedracht van de moord op het bureau Buitenpost uit de doeken had gedaan. Dáárom werd Faek op de eersvolgende werkdag overgeplaatst. Op dit moment weet Nettie ook al dat Faek’s vriend Ali Hassan niet meer op het AZC is verschenen. En vrijwel zeker weet ze dat ook van Haval Ali Mawloud. Dan heeft zij ook nog de AZC dossiers deze gasten zoekgemaakt. Mooi logboek is dat. 

Vraag: Kende u Ali Hussein Hassan?

Antwoord: Ja, want ook hij sportte veel. Onder meer voetbal en volleybal. Daarnaast bezocht hij veelvuldig de fitness-room.

Vraag: Hoe zag Ali Hussein Hassan er uit?

Antwoord: In mijn verklaring van woensdag, 7 juli 1999, heb ik een omschrijving gegeven van Ali Hussein Hassan. U heeft mij deze zojuist voorgelezen. Ik heb daar nu niets aan toe te voegen.

Heel handig om het antwoord over Ali’s uiterlijk niet in het proces-verbaal op te nemen. Dat antwoord was immers dat Ali kort en gedrongen was, niet langer dan 1,65  meter, dus niet de lange Ali die in Turkije werd gepakt. Vandaar ook dat Age niet voorkomt in het Onderzoek ali H. 

Ook heel handig om deze documentaire te maken rond de overleden Nettie Groeneveld en haar posthuum in het zonnetje te zetten. Nu kan zij immers niet meer gevraagd worden om wederhoor. Vandaar dat ik wel zeker weet dat oud-burgemeester Piet Visser niet aan deze documentaire heeft mee willen werken. Die kan immers niet liegen zonder te blozen. 

Luistert u even hier naar het gesprek tussen Nettie Groeneveld en Bauke Vaatstra vanaf minuut 17:21:  

De documentaire over Nettie Groeneveld is dus een witwasoperatie van bewezen leugens.

Moet je nagaan dat Nettie weet dat de jongen waar het in dit gesprek over gaat, door haarzelf op maandag 3 mei 1999, 2 dagen na de moord, naar AZC Musselkanaal is overgeplaatst.

Bauke had natuurlijk helemaal gelijk. Want dit gesprek gaat over Faek. Maar Nettie vertelt hem niet dat zij weet dat ze Faek zelf uitgeleide heeft gedaan op 3 mei 1999 in opdracht van de driehoek, nadat hij op dag 1 de waarheid aan de politie van Jan Verkaik had verteld. Hij wordt hier dus keihard voorgelogen door Nettie. Hij weet op dit moment alleen nog niet dat het niet Faek maar Ali was, die zijn dochter bedreigde. Ook weet hij niet dat Faek Stephanie helemaal niet verkracht heeft.  Dat het allemaal een spin was van het OM om de werkelijke reden van zijn overplaatsing te verhullen. Maar nu wordt hij in deze documentaire weggezet als een man die er helemaal naast zat. Hij zat er helemaal niet naast toen hij zei dat Nettie beloond was met betaald verlof voor het liegen. Maar ja, over de doden niets dan goeds!

Met deze ogen is het zeker een kijktip aanstaande zondag om 17:00 uur. 

 

Gerechtshof Leeuwarden,

Afdeling civiel recht

Ter attentie van mw. mr. R.E. Weening

Zaaknummer: 200.215.978/01

Edelgrootachtbare vrouwe,

Op 11 april jongstleden zond mijn cliënt W.J. Dankbaar u onderstaande brief. Hij kreeg deze brief retour met als reden dat het hof geen kennis mag nemen van stukken die zonder tussenkomst van een advocaat worden ingediend.  Hoewel ik u per fax van 19 maart jongstleden heb medegedeeld dat cliënt mijn bijstand niet meer kan bekostigen, zend ik onderstaande brief op uitdrukkelijk verzoek van cliënt. Cliënt acht toewijzing van zijn getuigenverzoek zo essentiëel voor het aantonen van zijn onschuld, dat hij ditmaal niet het risico wil lopen op een veroordelende einduitspraak zonder dat er getuigen worden gehoord.  Een kopie van deze brief zond ik naar de advocaat van de wederpartij mr. H.J. Reyneveld.

Met vriendelijke groet,

T.J. Stapel

Overveen, 11 april 2019.

Edelgrootachtbare voorzitter, 


Ik zit met een probleem dat ik u moet voorleggen. Ik had u dit al voorgelegd tijdens de zitting van 20 maart als volgt:

Ingeval u vandaag geen beslissing kunt nemen over mijn getuigenverzoek, verzoek ik u deze beslissing in elk geval in een tussenuitspraak te nemen. Ik wil namelijk gebruik kunnen maken van mijn recht om u te wraken. Zoals u weet kan dat in elk stadium van het geding, mits voor de einduitspraak.

Nu weet u inmiddels ook dat u en collega’s een sympathieke, begripvolle indruk  hebben achtergelaten. Waarbij u aandachtig heeft geluisterd. Maar dat heb ik wel vaker meegemaakt in Leeuwarden. Onder meer van uw collega’s Biesma, Giltay en zelfs van mr. Bosma. De geschiedenis heeft uitgewezen dat zij mij toch verrast hebben met een nadelig vonnis.

Echter, dit probleem heeft u nog niet voor mij opgelost. U heeft immers geen antwoord gegeven op mijn vraag of u eerst een tussenuitspraak kan doen omtrent mijn getuigenverzoek. Voor hetzelfde geld word ik op 28 mei dus weer verrast met een veroordelende einduitspraak. Dan heb ik dus geen kans meer om u te wraken, te meer omdat ik inmiddels heb geleerd dat uitspraak in een civiele procedure, anders dan bij een strafzaak, niet ter zitting wordt gedaan, maar schriftelijk wordt afgehandeld.  Dan heb ik dus alleen nog maar de optie van een dure en lange cassatie, terwijl ik weet dat de Hoge Raad steeds vaker met een argument komt om een cassatieverzoek onontvankelijk te verklaren. Of een beslissing uit te stellen, zoals met een recent cassatieverzoek van mij.

Alle positieve indrukken ten spijt, kan ik mij dan ook niet veroorloven, mede gezien de historie, om u niet nogmaals duidelijk te vragen of u eerst een beslissing wilt nemen over mijn getuigenverzoek. Valt die beslissing negatief uit, dan moet ik u wel wraken. Ik zou wel naïef zijn om onvoorwaardelijk te vertrouwen op uw objectiviteit en integriteit. U heeft immers niet gezegd of u eerst over mijn getuigenverzoek kunt beslissen. En ik weet nu ook hoe uw bestuur mijn klacht over mr. Bosma heeft behandeld. Het zou uw sportiviteit alleen maar onderstrepen door mij de kans te geven u te wraken ingeval u mijn getuigenverzoek afwijst.

U bent, zeker na de zitting, geïnformeerd genoeg om mijn overtuiging te begrijpen dat ik niet veroordeeld kan worden nadat de getuigen zijn gehoord. Het getuigenverhoor is dus doorslaggevend voor  de vraag of ik vrijgesproken of veroordeeld moet worden.

U weet hoe belangrijk dit getuigenverzoek voor mij is. Het horen van mijn getuigen zou als het goed is, alleen maar bewijzen dat ik ongelijk heb. Dan krijgt iedereen zijn zin, behalve ik. Weest u dan in elk geval zo sportief om te zeggen: Ik zal eerst een tussenbeslissing nemen over uw getuigenverzoek. Dat neemt een groot deel van mijn wantrouwen weg. Gaarne verneem ik uw standpunt.

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

6 reacties op Moord en lulkoek in de Friese wouden

 1. Dennis zegt:

  Is het geld nu echt op Wim? Tijd voor een crowdfund actie

  Like

 2. Niko B. zegt:

  Kijk op 30:25 van de uitzending van Medialogica: De zaak Marianne Vaatstra hoe ze de uitzending van EenVandaag kapot proberen te maken op basis van een foutje van EenVandaag die een man “beveiliger” noemde in plaats van “woordvoerder van de beveiligers”. Tja…..
  Dus dat onderzoek ging niet om erachter te komen of die Ali H. nou in Noorwegen zat, nee, het onderzoek ging erom om de uitzending van EenVandaag ongeloofwaardig te maken.
  Kijk op 32:42, 7 maanden onderzoek naar wat Rob heeft gezegd maar dan is dus nooit gebeurd, ze hebben 7 maanden lang niks lopen doen en gewoon onderzoek gedaan naar wie Rob was inplaats van te onderzoeken wat Rob en Gerrit zeiden, dan gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen.

  “Het moet gewoon de doofpot in.” hoor ik Maaike zeggen.

  GERECHTIGHEID VOOR MARIANNE!

  Like

 3. johnloup zegt:

  Jolande vd Graaf zegt dat de Noorse authoriteiten een klip en klaar antwoord gaven ‘Nee hij is het niet”. Het antwoord was niet klip en klaar, want Jolande heeft contact gehad met Klaske: “hij is ‘t, maar nog ff mondje dicht tegen de ouders.”

  Like

 4. Wim Dankbaar zegt:

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/3493306/hoofdofficier-geschorst-na-verzwijgen-liefdesaffaire

  Voorzitter van Gerrit van der Burg van het College van Procureurs-Generaal noemt de conclusies pijnlijk. ,,Het imago van het OM, dat onkreukbaar moet zijn, is beschadigd door het verwijtbare gedrag van twee hoofdofficieren en hoe de top van het OM daarmee is omgegaan.’’

  Men moest eens weten!

  Like

 5. cobra zegt:

  Ook nu nog kunnen ze me bellen over deze verklaring
  En wat Rob betreft de fout werd gemaakt door Eenvandaag en werd uitgebuit door de rest van de media .

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s