Proces-verbaal van de zitting

Inmiddels heb ik het proces-verbaal van de zitting van 20 maart gekregen. Het is een behoorlijk onvolledig proces-verbaal. Er staan veel dingen niet in die wel zijn besproken. Dit zal ongetwijfeld komen omdat de zitting niet auditief is opgenomen, zoals bij de strafzitting wel het geval was. Voor een vollediger verslag kunt u beter mijn eigen verslag lezen.

Het nuttige van het proces-verbaal is wel dat er altijd een paar dingen in staan die je niet hebt meegkregen tijdens de zitting. Zo lezen we op blad 6 dat Reyneveld  stelt dat de bewering dat Maaike Terpstra (moeder van Marianne) zou willen dat Dankbaar zijn onderzoek voortzet, strafbaar zou moeten zijn. Welnu, dan is het des te meer in zijn belang om Terpstra eindelijk eens als getuige te horen, zodat zij kan bevestigen dat Reyneveld gelijk heeft. Tevens kan zij zeggen hoe zij over de huidige oplossing denkt, en met name hoe zij over de stelling denkt dat de moord ergens anders is gepleegd dan waar haar dochter werd gevonden. Des te opmerkelijker is het dat Reyneveld Terpstra niet wil horen. Maar wel alvast haar mening kent.

Tevens lezen we op blad 6 dat de gedachte dat Faek Mustafa tegen Mauritz zou hebben gezegd dat hij getuige van de moord is geweest, kant noch wal raakt. Welnu, dan zou het helemaal in zijn belang zijn om Mustafa als getuige te horen, zodat hij kan bevestigen dat dat inderdaad kant noch wal raakt. Blijkbaar is Reyneveld niet zo zeker meer dat Mustafa dat zal bevestigen. Of anders is het wel bijzonder vreemd dat hij Mustafa niet als getuige wil horen, vind u ook niet? Mustafa kan tevens in een getuigenverhoor uitleggen hoe “absurd” de bewering is dat Reyneveld hem heeft aangezet tot een valse aangifte tegen Dankbaar.  Waarom hij de beweringen van Mauritz nooit heeft weersproken, waarom hij geen aangifte tegen Mauritz deed, maar 4 jaar lang in vriendelijk contact met hem is gebleven. Of de Ali uit Turkije inderdaad zijn vriend was.

Nog vreemder is het dat Reyneveld, ondanks zijn contacten met Mustafa, er niet in is geslaagd om dergelijke verklaringen van Mustafa op papier te krijgen.

Enfin, in feite toont de gang van zaken al aan dat Dankbaar gelijk heeft, niet Reyneveld. Reyneveld kan immers via het getuigenverhoor bewijzen dat hij gelijk heeft, niet Dankbaar. Maar omdat hier een doofpot dicht gehouden moet worden, zal de rechter hem waarschijnlijk weer zijn zin geven. Tenzij we nu eindelijk een rechter hebben die gaat bewijzen dat de stelling dat de rechter onafhankelijk is, geen fabel is.

Uitsmijter: Als Wim Dankbaar ongelijk heeft en kierewiet is, dan staat iedereen te trappelen om dat getuigenverhoor te organiseren!

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

12 reacties op Proces-verbaal van de zitting

 1. johnloup zegt:

  “Zo lezen we op blad 6 dat Reyneveld stelt dat de bewering dat Maaike Terpstra (moeder van Marianne) zou willen dat Dankbaar zijn onderzoek voortzet, strafbaar zou moeten zijn.”

  Daar heeft Reyneveld niks in te stellen, gaat hem 0,0 aan.

  Like

  • Chris zegt:

   Dat zou je tegen kunnen vallen. Het is Wim namelijk eerder bij rechterlijke uitspraak verboden bepaalde uitlatingen over de moeder te doen. Omdat Wim niet in staat is om rationeel te denken heeft hem dat al 700.000 euro aan dwangsommen gekost inmiddels.

   Like

   • Wim Dankbaar zegt:

    Ja Chris, maar intelligente objectieve mensen zien dat dit juist heel opmerkelijk is. Waarom raakt een idiote complotdenker die alleen maar evidente onzin uitkraamt, zijn hele vermogen kwijt? Waarom wordt hem hem het twintigvoudige afgepakt vergeleken met de moordenaar van Marianne Vaatstra? Waarom mag hij geen dingen meer zeggen die gewoon de waarheid zijn? Waarom wordt er zoveel moeite gedaan, met assistentie van rechters, om deze onbenul uit te schakelen? Waarom maakt men zich zo druk over een onbetekende gek? Waarom wordt een dagboek verboden en en afgeschilderd als de wanhopige zieleroerselen van een paranoïde, gehersenspoelde moeder? Waarom laat Joris Demmink zich onweersproken afbeelden op de cover van een boek als regisseur van het meest onvoorstelbare ambtsmisdrijf ooit?

    Het wordt steeds mooier, nu mag ik ook niet meer zeggen dat Maaike het prima vindt dat ik mijn onderzoek niet stop? Nu mag ik ook niet meer zeggen dat Maaike niks van het Jasper sprookje gelooft? Nou, dan moet ze maar snel eens naar een rechtszaal komen om dat te ontkrachten, niet? Of gebeld worden door “onderzoeksjournalist” Chris Klomp, die het allemaal even haarfijn vastlegt?

    Like

 2. N.E. Derlander zegt:

  Ongeacht of dat in het voordeel of nadeel van de heer W. Dankbaar uit zal pakken, hoop ik ten volle dat de i.c. betrokken rechters, niet alleen beoordelaars van gepresenteerde dossiers zullen zijn, maar ook hoeders van de Nederlandse rechtsstaat!

  Ik verwacht overigens, dat dit zal betekenen, dat de in de casussen betreffende Marianne Vaatstra betrokken partijen, de door hen gewenste getuigen alsnog onder ede over hun onweerlegbare feitelijke bevindingen mogen horen ten overstaan van de hiervoor genoemde hoeders van de Nederlandse rechtsstaat.

  Like

 3. Chris zegt:

  Goh, bijzonder om in het pv te lezen dat je toegeeft dat de notarisverklaring vals was. Waar je eerder nog bij hoog en bij laag volhield dat het allemaal echt was. Hoe ver moet je wel niet gaan als je zelfs niet schroomt om valsheid in geschrifte te plegen? Kun je nog wel met droge ogen beweren dat het zo erg is dat Justitie cs ‘liegen en corrupt’ zijn als je zelf dit soort acties pleegt? Je fans hier zullen er wel weer probleemloos overheen stappen, maar ik vind dit tekenend.

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Ik geef niet toe dat de notarisverklaring vals was. Ik zeg alleen dat ze niet bij een notaris zijn gedeponeerd. De verklaringen zijn conceptverklaringen (getekend door Faek en Riad) die bedoeld waren om bij een notaris te worden gedeponeerd. Van valsheid in geschrifte is dus al helemaal geen sprake. Maar we begrijpen allemaal waarom jij het zo wil brengen.

   Like

   • Chris zegt:

    Nee, Wim. Faek heeft onder ede verklaard nooit die verklaring af te hebben gelegd. Aan niemand. Je hebt je in je wanhoop door fantast Hans Mauritz mee laten slepen en daarom zelf (zonder onderzoek) iets voor waar aangenomen. Het is dan ook niet zo gek dat je al meer dan twintig rechtszaken hebt verloren, voor 700.000 euro aan dwangsommen kwijt bent en binnenkort voor drie maanden de cel in moet. En nog zie je het niet.

    Like

    • Wim Dankbaar zegt:

     Zeker dit vergeten, Chris?

     Bij deze wil ik op verzoek van de heer W.J. Dankbaar een verklaring afleggen over hetgeen ik weet over de moord op Marianne Vaatstra. Destijds was Faek Mustafa een klasgenoot en een zeer goede vriend van mij. Wij waren beiden 15 jaar oud. Faek woonde in het toenmalige AZC te Kollum en ik woonde in Leeuwarden met mijn familie. Wij zaten allebei op de Piter Jelles scholengemeenschap te Kollum. lk zag Faek bijna elke dag en wij trokken erg veel met elkaar op. Wij waren niet echt voorbeeldige tieners, niet echt lieverdjes, hetgeen erin heeft geresulteerd dat wij beiden tijdelijk van school gestuurd werden eind april 1999. Andere vrienden en klasgenoten van mij en Faek, waren Faris en Farhad, Wij deden veel dingen samen, maar Faek was mijn beste vriend. Vrijwel elk weekend kwam ik bij Faek Iogeren op het AZC te Kollum. Zo ook het weekend van 1 mei 1999. lk ben op zaterdag 1 mei 1999 met de bus naar Faek gegaan, zoals ik dat bijna elk weekend deed. Tijden herinner ik mij niet precies, maar ik kwam daar eind van de middag aan. lk merkte meteen dat Faek niet in zijn normale doen was. Het beste kan ik dit omschrijven als stil, teruggetrokken, angstig en gestresst, heel anders dan hij normaal was. lk voelde meteen dat er iets aan de hand was of dat hij iets ernstigs had meegemaakt.

     Ik heb de nacht van 1 op 2 mei 1999 geslapen in de caravan van Faek en zijn vader. Deze laatste was er overigens dat weekend niet, zoals dat vaker het geval was. lk weet dat de vader van Faek vaak naar Den Haag was. Hij stond bekend als een man die een leider was geweest in Noord lrak en respect afdwong onder de Koerdische gemeenschap in het AZC. Als er amok was, kon hij de gemoederen bedaren. De volgende dag, zondag 2 mei, heb ik er bij Faek op aangedrongen te vertellen wat hem dwars zat. Dat hij van slag was over iets, was mij inmiddels zeer duidelijk. Hij heeft mij toen verteld dat hij bij de politie was geweest om gehoord te worden over de moord op Marianne Vaatstra en dat hij daarover een verklaring had afgelegd. Hij vertelde mij dat deze moord was gepleegd door een gemeenschappelijk kennis van ons, Ali Hassan, die ook bewoner was op het AZC. Ik begreep uit zijn verhaal dat hij dit ook aan de politie had verklaard. Hij heeft mij niet verteld dat hij getuige van de moord was geweest, maar wel dat deze in een caravan was gepleegd. Welke caravan dat was heeft hij mij ook niet verteld. Van de heer Dankbaar begrijp ik dat dit de caravan van ene [……..] zou moeten zijn geweest maar dat kan ik niet bevestigen of ontkennen. Ik kende deze [……..] niet, maar weet wel dat Faek veel meer vrienden en kennissen had dan waar ik weet van had.

     Ali Hassan was veel ouder dan Faek en ik kende hem dan ook niet bijzonder goed, maar wist wel hoe hij eruit zag. Daarom kan ik ook met zekerheid zeggen dat dit niet dezelfde man was die in 1999 in Turkije werd gearresteerd. lk heb van deze man een interview op Youtube gezien. Deze man was lang en slank en had een verzorgd voorkomen. lk heb hem nooit op het AZC Kollum gezien. De Ali Hassan die ik kende van het AZC Kollum was korter dan Faek en had een dikker postuur. Bovendien had hij een baardje en zijn uiterlijk was niet verzorgd, heel anders dan de man die op Youtube staat.

     Kort nadat Faek mij dit verteld had, ben ik met de bus teruggegaan naar mijn familie in Leeuwarden. lk was zelf ook behoorlijk ontdaan over wat Faek mij verteld had. Daarom heb ik sinds die dag besloten om niet meer terug te gaan naar Kollum. lk heb Faek dan ook nooit meer gezien en hij heeft ook nooit meer contact met mij gezocht. Tot voor kort wist ik niet eens dat Faek in Nederland woont. Mijn school heb ik dat jaar afgemaakt in Leeuwarden. Omdat ik voor een andere zaak kort in jeugddetentie heb gezeten, een ruzie waarbij klappen waren gevallen, heb ik het jaar niet gehaald en het schooljaar overgedaan. Nu zeventien jaar later heb ik mijn leven reeds lang op orde en mijn vrouw en twee kinderen zijn mijn alles.

     lk hoop maar dat mijn verklaring mij geen problemen gaat opleveren met de Nederlandse Justitie.

     Aldus verklaar ik naar waarheid,

     Rida Hashimi

     Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Chris Klomp op twitter: Onlangs zette Dankbaar jeugdvriendin van Marianne onder druk, onder meer door foto te plaatsen en zeer schunnige seksuele teksten over de laatste momenten van Marianne.

   Hij bedoelt dit:

   En Aafie, vraag je je nog even af of Marianne zich slaafs had laten meenemen in een weiland om een schlemiel te pijpen en zich te laten verkrachten? Vrijwillig haar tampon te verwijderen? Zat je zelf ook zo in elkaar? Was je daarom haar hartsvriendin?

   Chris was effe kwijt dat zelfs de rechter het woord pijpen gebruikt. Maar Chris vraagt gewoon aan zijn vriendin: Schat, wil je me even fellatio geven? 🙂

   Like

   • Chris zegt:

    Ik denk dat het genoeg zegt over je dat je niet in staat bent om het verschil te zien tussen de woorden van de rechter en de walgelijke en intimiderende tekst die je zelf neer hebt getikt…. Je bent al jaren bezig om met je weblog nabestaanden (in de ruimste betekenis van het woord) op een zeer grove manier te belasteren en te stalken. Dat je in heel Nederland bekend staat als een gestoorde, je je vrijheid en je vermogen kwijt bent is blijkbaar niet genoeg om je in te laten zien dat je moet stoppen met het beschadigen van onschuldige mensen. Serieus Wim, zoek hulp.

    Like

 4. HRK zegt:

  @Chris, heb je wel eens een boek van Wim gelezen?

  Like

 5. N.E. Derlander zegt:

  Vroeger, toen ik nog kind was, ging ons gezin vaak naar een speeltuin. In die speeltuin hing een kastje, met daarin 5 speelgoedaapjes, die op een instrument speelden. Op een drumstel, op een trompet enzovoorts. Als je een muntje in dat kastje gooide, gingen de aapjes een kort tijdje spelen. Ze waren verder niet geïnteresseerd in de waarheid. Ze vermaakten degene, die betaalde voor enkele ogenblikken.

  Als ik iets van Chris lees, komt dat beeld van dat kastje uit die speeltuin uit mijn kinderjaren weer naar voren.

  Hetzelfde kastje hangt er niet meer. De aapjes zijn niet interessant meer…………..

  Moraal van dit verhaal: de betaalde humor gaat voorbij, de waarheid blijft en komt altijd op enig moment naar voren!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s