Afgewezen kamervragen over zaak “Lisa”?

Met open zakkende mond nam ik kennis van onderstaand artikel over de zaak “Lisa”. Een samenvatting van deze zaak leest u hier.

woensdag 20 februari 2019 |  VPRO | Susanne Evers

SP-kamerlid Michiel van Nispen heeft woensdagmiddag tijdens de procedurevergadering van Justitie & Veiligheid geopperd om kamervragen te stellen over de uitzending van Argos afgelopen weekend. Handelden politie en justitie juist, en mocht rechter Wabeke wel oordelen in de zaak van het meisje Lisa?

Mocht Haagse rechter oordelen over kindermisbruik?

“Het betreft niet zomaar een individuele zaak. Er worden onderbouwde, grote vraagtekens gezet bij de onderzoeken die zijn gedaan”, aldus Van Nispen.

“Er zijn therapeuten die bij Argos zeggen dat deze signalen niet uniek zijn. Een hoogleraar die onderbouwd aangeeft dat het vreemd is hoe een artikel 12-procedure is gelopen. Het gaat ook over integriteit in het algemeen, niet slechts gericht op een individuele zaak. Gezien het indringende karakter van die uitzending, hoop ik dat we de minister om een reactie kunnen vragen.”

De zaak van Lisa

De Haagse rechter Jan Wolter Wabeke raakte zaterdag in opspraak na de uitzending vanwege zijn oordeel over een vermeende misbruikzaak van het meisje Lisa, waarin ook een topambtenaar van justitie wordt genoemd. Argos onthulde dat de topambtenaar en Wabeke elkaar persoonlijk kennen en vroeg zich af of rechter Wabeke wel mocht oordelen in deze misbruikzaak omtrent het meisje.

Alsnog schriftelijke vragen

Tijdens de vergadering stemden vier leden van de PVV, GroenLinks, 50 Plus en de SP zelf voor, maar zes kamerleden van CDA, VVD en D66 tegen het voorstel van Van Nispen. Daarmee werd het voorstel om als commissie vragen te stellen aan de minister verworpen. Maar kamerlid Van Nispen laat het er niet bij zitten. Om te zorgen dat het debat over deze zaak niet als een nachtkaars uitgaat, zal hij alsnog schriftelijke vragen stellen aan minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus.

Dit is werkelijk niet te filmen! Er zijn dus kamerleden uit de regeringscoalitie die het niet nodig vinden dat er kamervragen worden gesteld over zulke fundamentele pijlers onder onze rechtstaat, en die vragen zelfs actief tegenhouden. Wie zijn deze kamerleden? Want die moeten zich kapot schamen!

Het gaat hier om een (mogelijk) verschrikkelijke kindermisbruikzaak, waarin een ‘topambtenaar’ als verdachte is genoemd.  Maar topambtenaar dekt de lading helemaal niet. We praten over niemand minder dan Joris Demmink, de voormalig Secretaris-Generaal van Justitie. Dit is hij 10 jaar lang geweest. Als SG ben je op papier, na de  minister, de tweede man van Justitie. Maar in de praktijk ben je de eerste man die de dienst uitmaakt. Die wetten goedkeurt en rechters benoemt! En zelfs een dikke vinger in de pap hebt over wie je minister wordt. Ministers, die komen en gaan, maximaal 4 jaar als een kabinet niet voortijdig valt. De SG wordt echter benoemd voor het leven, tot zijn pensioen of tot hij om andere reden niet meer wil. Dit is dé man die gaat over de kwaliteit van de rechtsstaat, de rechtspleging en rechtshandhaving. Als het nu de eerste keer was dat hij opduikt in een misbruikzaak, maar nee: Sinds begin jaren 90 is hij onderwerp van aanhoudende, hardnekkige verdenkingen en beschuldigingen van verkrachtingen van minderjarigen.

Het is duidelijk dat Joris het maar niet kan afleren, getuige de publicaties van de Gay Krant en Panorama in 2003, getuige het stukgemaakte Rolodex onderzoek, getuige het HIK onderzoek, getuige de publicaties van Koen Voskuil over Joris en Dick Willard, getuige de aangifte van jongens uit Turkije, getuige de zeer recente publicaties van Sanne Terlingen en Huub Jaspers van Argos Radio.

Steeds is Joris de dans ontsprongen. Hoe zou dat nou komen? Voor een man die de wetten maakt en rechters, (hoofd)officieren en PG’s van Justitie benoemt? Die via zijn marionetten kan bepalen welke getuigen er wel en niet worden gehoord, welke bewijsstukken wel en niet worden toegelaten. Die de Koerd Baybasin levenslang kan geven op vervalst bewijs en hem nog even in de gevangenis bezoekt om te dreigen dat hij zijn bek moet houden. Die kan zorgen dat alle staatsmedia daar hun mondje over houden.

Hoe logisch wordt dan het gelul: “Er is nooit iets bewezen!”  ???? Wat in elk geval wel is bewezen, is dat Joris de Tjechische porno-acteur Libor Ctvrlik als holmaatje had, die films maakte met lekkere jongetjes waarvan de leeftijd te raden is. Maar dat moet kennelijk ook kunnen van onze volksvertegenwoordiging!  Deze Libor Ctvrlik heeft nog op de bank gezeten bij Jan Wolter Wabeke thuis, toen zijn vriend Joris hem kwam voorstellen. Hieronder een film uit de jaren 90 waarin Libor de klasseleraar speelt.

 

Hoe kun je dit beter samenvatten dan met Demmink’s eigen woorden tegen pimp Lothar Glandorf? Zie vorige artikel: Tjongejonge wat een mooi zootje!

De enige kans die ik nog zie om de zaak “Lisa” open te breken is via de media en kamerleden. Via de rechtsgang is het duidelijk niet gelukt. En face vind ik het verhaal zeer onwaarschijnlijk klinken. Het lijkt mij bijna uitgesloten dat Demmink en andere hoge heren het risico zouden lopen om een minderjarig meisje te misbruiken op toch openbare plekken als het Scheveningse bos of in een Haags café, bovenverdieping of niet. Daar heb ik dan ook veel vragen over. De vraag hoe een zwangerschap onopgemerkt kan blijven, is er ook zo één. Dat de vader van het meisje dit zou faciliteren, lijkt mij nog onwaarschijnlijker. Dan ben je wel een zeer perverse geest, een psychopaat die alle empathie kan uitschakelen. Dat Demmink zich zou vergrijpen aan meisjes, als deelnemer of toeschouwer, is voor mij ook nieuw. Tot nu toe is alleen zijn voorliefde voor jongetjes bekend. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat de baby ter wereld komt in het Scheveningse Bos, juist als de beschuldigde heren daarbij aanwezig zijn? En die baby vervolgens wordt afgemaakt door “de mannen”. 

Toch kan ik het niet uitvlakken dat juist Jan Wolter Wabeke, een hofrechter nota bene,  zich in deze zaak heeft geroerd. Want dit is een veel betere vriend van Demmink  (en collega homo) dan hij wil doen geloven. Deze man moet zich hebben beseft dat hij zich zwaar compromitteert, mocht dit (en vooral de naam Demmink) in de openbaarheid komen. Tenzij hij zich onschendbaar acht. Zelfs emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos, ons nationale juridische orakel, zegt desgevraagd dat Wabeke deze zaak nooit had mogen doen. Sinds wanneer is het normaal dat een minister zich niet meer hoeft te verantwoorden voor zulke ernstige beschuldigingen tegen zijn voormalige SG en Wabeke, die beiden werden genoemd in het Rolodex onderzoek? Straalt dat niet af op het blazoen van zijn ministerie? Is het niet zo dat kanker uitzaait als het niet tijdig wordt ontdekt?

Dan heb ik het nog niet eens over Demmink zelf! Welke zichzelf respecterende SG laat dit over zijn kant gaan? Kent hij het spreekwoord Wie zwijgt, stemt toe niet? Het blijft raar dat Joris dan toch juist Wabeke heeft uitgezocht om deze zaak te doen. Heeft hij geen vriendjes meer die zich minder opzichtig zouden compromitteren? Wat is hier nu nieuw aan? OvJ Joost Tonino moest toch ook aftreden omdat hij niet van “lekkere jongetjes” kon afblijven? Ondanks de pogingen van OM baas Harm Brouwer om te zeggen dat Peter R. de Vries de kinderpornoplaatjes en emails zelf op de computer van Tonino had gezet? Waar Peter niet mee akkoord ging, omdat hij toen nog aan de goede kant stond? 

Theo Hiddema zei ooit bij Harry Mens: Het zal je maar gebeuren als je Demmink heet. En zo onterecht beschuldigd wordt! Beste Theo, laat je nu Demmink eens voor zichzelf spreken? Daar heeft hij jou toch niet voor nodig? Zit Thierry al in die vaste kamercommissie van Justitie? Hadden jullie die meerderheid voor die kamervragen niet even kunnen voltooien? Wist je al dat Demmink asielzoekende moordenaars en verkrachters van minderjarige Friese meisjes een stiekeme vrijgeleide geeft? Dat dat soort gasten in een een “open kamp” op het Friese platteland werden geplaatst? Of laat jij je ook in slaap sussen met fatwa’s als “100 % DNA match”, “Volledige bekentenis” en “Twee loopsporen heen, één terug”? Die laatste leugen van het OM mocht nog worden gebracht door je “vriend” Peter R. de Vries:

Word je ook eens wakker, Theo? Je baseerde je op René Ficq, die helemaal voor de integriteit van Demmink instond? Maar dan wist je zeker nog niet dat Ficq direct na de aanhouding van Jasper zijn ouders heeft gebeld om bij de “complotdenkers” weg te blijven? The greater our knowledge increases the more our ignorance unfolds – JFK

Volgende keer als mijn zoon zegt dat hij op FvD stemt, zeg ik: Ik stem op Henk Krol. Niet zozeer omdat ik 50 plus ben, maar omdat ik het zo knap vindt dat hij toch die kamervragen stelt over dorpsgenoot Wabeke, wiens echtgenoot een vriend is en vaste medewerker van zijn Gay krant was. Dan heb je integere ballen. Hoewel? Henk, dat contract dat je met Demmink hebt getekend om nooit meer wat over hem te publiceren, dat moet je natuurlijk gewoon aan je laars lappen! De man breekt zelf alle regels! Nood breekt wet als het algemeen maatschappelijk belang gemoeid is.  

En nu blijkt dat Joris behalve binnen Justitie, ook nog vriendjes in de Tweede Kamer heeft die hem beschermen. Hoe groot is de macht van Joris D. dan wel niet? Het wordt Kafka in optima forma. Maar dat is juist een extra reden dat die kamervragen moeten worden gesteld!

Beste Ronald van Raak, ga jij je ook even roeren? Als architect van het Huis voor Klokkenluiders? Nu je eigen partij er niet eens in slaagt om de klok te luiden?

Of het verhaal van Lisa (en haar moeder en broer) geloofwaardig is, doet niet terzake. Feit is dat Demmink is genoemd als mogelijk betrokkene/verdachte. Feit is ook dat Jan Wolter Wabeke als rechter (voorzitter notabene) op de zaak is gezet. Wabeke is minimaal een zeer goede kennis van Demmink, volgens meerdere bronnen zelfs een goede vriend. Beide mannen zijn genoemd (door drie rechercheurs, De Koter en Broersma, de derde staat me zo even niet meer bij) als verdachten in het (van hogerhand stukgemaakte) Rolodex onderzoek uit de jaren 90 over een pedofilie-netwerk. De met het onderzoek belaste hoofdofficier Vrakking heeft dat ook gezegd. Beide mannen weten hoe enorm compromitterend het is dat juist Wabeke zich over de zaak heeft gebogen. Het bestaat niet dat ze dit niet in onderling overleg hebben gedaan, hetgeen de zaak al ongekend besmet en bevooroordeeld maakt. Dit betekent dat zij erop gegokt hebben dat de zaak buiten de publiciteit zou blijven en in stilte kon worden afgehandeld. Dat is dan ook aanvankelijk gelukt. De zaak is in stilte afgehandeld met het te verwachten resultaat. Zelfs de artikel 12 procedure werd afgeserveerd. Maar daar was opeens de jonge prijswinnende onderzoeksjournaliste Sanne Terlingen, die zich als een pitbull in een zaak kan vastbijten. Helaas in dit geval wel als mosterd na de maaltijd.

Je kunt zelfs beargumenteren dat deze gang van zaken het verhaal van Lisa en haar familie geloofwaardig(er) maakt. Daar komt bij dat Wabeke aanvankelijk zijn vriendschap met Demmink heeft ontkend, of in elk geval gebagatelliseerd. We hebben hier dus te maken met een bewezen liegende rechter. Daar komt ook bij dat Demmink en het ministerie van V en J nog niet hebben gereageerd. Dit is natuurlijk uiterst opmerkelijk in het licht van zulke zware beschuldigingen, hoe Kafkaiaans ze ook mogen klinken. Het is juist aan Demmink en het ministerie om deze beschuldigingen in het algemeen belang en het aanzien van de rechtsstaat, zo snel als mogelijk de wereld uit te helpen. Dat moet geen probleem zijn als ze zo ongeloofwaardig zijn. In mijn optiek is de gang van zaken een dijk van een novum om de zaak te heropend te krijgen. Hoe dat juridisch moet, dat moeten Carolien Noorduyn en Richard Korver maar bekokstoven (herziening bij de Hoge Raad?). In elk geval Sanne Terlingen en Argos op het hart drukken niet los te laten.

 

Wie heeft er nu gelijk? Joris Demmink of zijn slachtoffers? 

Statement from Mr. Baybasin

Joris Demmink made an agreement with Turkish officials to cover up his case in Turkey, where he was caught having sex with an 11 year old boy. His agreement was to find me and give me to Turkey. He did so, and when he couldn’t give me back to Turkey according to the Dutch law, he agreed with the Turkish officials to keep me silent. He kept me in EBI isolation and similar regimes for seven years. He is misusing his official power not allowing police officers, prosecutors and judges to do their job according to Dutch law. In the same way he has been misusing his power and forcing the prison directors to torture and pressure me and not to be able to defend myself. He personally came to the prison in Alphen a/d Rijn in 2007 to intimidate me and make me take the charges I presented against him back. He used to do such things to cover up the crimes he has been committing. I refused to do what he wanted me to do. He is not just a paedophile; he is a sick-minded dangerous criminal with a high level of official power. This is a shocking issue. For me it is sickening me.

Hier zul je Chrisje Klomp nooit over zien schrijven. Chrisje, als zelfs Baybasin met de beste advocaat van Nederland, geen poot aan de grond krijgt, hoe denk je dan dat het mij vergaat? Je bent 70 jaar te laat geboren. In 40-45 was je helemaal op je plaats geweest. Heb je weleens overleg met Koen Voskuil? Wel raar dat het AD zulke extremen in emplooi heeft.

Beste Chris, voordat je weer zo’n artikel schrijft:

https://www.ad.nl/binnenland/waarom-moeder-vermoorde-marianne-vaatstra-nog-steeds-moet-strijden~a9de6506/

Breng je Maaike dan ook eerst een bloemetje, zoals Goos?Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

49 reacties op Afgewezen kamervragen over zaak “Lisa”?

 1. Chris Klomp zegt:

  Beste Wim, als je op de site van het AD ‘Demmink’ en ‘Chris Klomp’ intikt, dan zul je een reeks verhalen zien die ik – al dan niet samen met Koen Voskuil – heb geschreven. Ik was ook bij de openbare verhoren in de Bart van Well zaak. Waar ik jou overigens niet heb gezien.

  Overigens wordt Demmink helemaal niet genoemd als dader van het vermeende misbruik van Lisa. Ik kan je dan ook louter aanraden om je eens in te lezen voor je voor de zoveelste keer weer iets roeptoetert. Op je verwijzingen naar de nazi-tijd zal ik verder niet ingaan. Met dergelijke gefrustreerde vergelijkingen diskwalificeer je louter jezelf.

  P.S. geef je je lezers nog even mee dat je wrakingsverzoek is verworpen?

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Chris, waarom heb jij nog geen mooi artikel gemaakt over de afwijzing van mijn wraking? Wie zegt dat ik daarover niet nog een artikel ga schrijven? Heb jij inzicht in mijn agenda?

   Demmink wordt niet genoemd als dader van het vermeende misbruik van Lisa? Dan lult collega Voskuil dus maar wat?

   https://www.ad.nl/binnenland/rechter-had-zich-uit-zaak-moeten-terugtrekken-vanwege-prive-contact-met-joris-demmink~a6e3662f/

   citaat- De zaak draait om het bizarre verhaal van het destijds minderjarige meisje Lisa (niet haar echte naam). Ze beweert herhaaldelijk te zijn misbruikt door haar vader en een groep mannen, onder wie voormalig topambtenaar van justitie Joris Demmink. De advocaat van Joris Demmink noemt het verhaal ,,complete onzin.” – einde citaat

   Like

  • Rudy Reiger zegt:

   Beste Chris, je bent een mietje en een vreselijk mens, voor pedofielen opkomen en een man als Wim belachelijk maken? Vreselijk, ziekelijk ben je.

   Like

   • Chris Klomp zegt:

    Ach, Rudy Reiger, anoniem een beetje schelden. Hoe sneu is dat?

    Like

    • Rudy Reiger zegt:

     Als ik gescholden had, had ik je wel een stuk stront of klootzak genoemd. Wat ik zei waren gewoon feiten, want wat je doet is vreselijk. Een man zoals Wim kapot maken in de media, het activisme van Wim verdraaien en de perceptie over Wim proberen te schetsen op een negatieve manier via het AD. En een man zoals Joris Demmink het hand boven het hoofd houden, dan weet ik toch genoeg. Weet je wat Maaike Terpstra kapot heeft gemaakt? Het verlies van haar kind, op beestachtige wijze. En er rammelt van alles aan de zaak Vaatstra waardoor het maar door ettert. En dat komt mede omdat de media terughoudend is en de politie etc blindelings gelooft en klakkeloos alles zo overneemt. De Peter R. De Vries waar je over schrijft was jaren geleden nog voorstander van dat het fietsverhaal niet klopt van Spencer, en aan Maaike heeft Spencer drie keer een ander verhaal verteld, Verry Brouwer zijn verklaring, de talloze andere verklaringen zoals die van Geke etc. En dan nog niet te spreken over dat deze Peter R. De Vries hand en spandiensten verleende aan de misdaadgroep van Bruinsma, wat vast staat bij Onafhankelijke Korte Gedingen.
     “Heeft Dankbaar een punt met zijn publicaties?

     Niet volgens het Openbaar Ministerie, de politie en de advocaat van Jasper S. En ook niet volgens misdaadjournalist Peter R. de Vries”

     Zo iemand moet ik dan geloven? Dat vind jij waardig genoeg om in het AD neer te kwakken? De mening van een man die hand en spandiensten verleende aan misdadigers (moordenaars, drugsdealers etc). En dan de advocaat van Jasper, Jan Vlug, die ook voor geen meter te vertrouwen is. Al vanwege het feit dat een advocaat zijn/haar client verdedigt schuldig of onschuldig. Jan Vlug, kwam die ook niet voor in de zaak waar Ernest Louwes werd beschuldigt? Nog zo’n zaak waar alles rammelt. En met het OM bedoel je Harm Brouwer? Ja hoor, en ik ben dan sneu. Kijk eens in de spiegel, en reflecteer eens over je eigen woorden en daden, of ben je zo “self-righteous” dat je anderen alleen maar bekritiseert? Wat doet Wim nou werkelijk? Heb je daar wel eens over nagedacht? Je denkt waarschijnlijk zelf van wel, en waarschijnlijk als ik zeg dat jij het fout hebt dan zeg jij weer gelijk dat ik het fout heb omdat je het dan omdraait, en zo kom je nooit verder met elkaar zo blijf je alleen maar verdeeld. Wat een fijne samenleving hier in NL (not), wat een schijn is het allemaal. Zogenaamd ontwikkeld land, de illusie.. bah.

     Ps, anoniem omdat je me niet kan vinden op facebook ofzo zeker.. pseudo-intelligente “journalisten”.

     Like

 2. Chris Klomp zegt:

  Ik heb je al eerder uitgelegd dat wij in het AD geen aandacht besteden aan zaken die we al gehad hebben. Wat je wraking betreft, daar heb ik meteen op mijn website al van gezegd dat het kansloos was. Maar ik constateer ten aanzien van de zaak Lisa wederom dat je je info haalt uit de pers en zelf geen idee hebt hoe het zit. Niet heel verrassend trouwens.

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Ja Chris, ik haal in deze mijn info uit de pers, Argos radio, Sanne Terlingen, advocaat Carolien Noorduyn, prof Theo de Roos, RTL Boulevard, kamerleden en de krant waar jij ook voor schrijft, het AD. Waar ga jij dan op af? Op de advocaat van Demmink en het oordeel van zijn vriend Wabeke? Grappig dat jij zo goed weet dat mijn wraking kansloos was. Je weet kennelijk beter dan ik hoe gecorrumpeerd ons rechtssysteem is geworden. Wat dat betreft heb ik je te laat ingehaald qua kennis.

   Like

   • Chris Klomp zegt:

    Ik weet inderdaad beter hoe rechtspraak werkt. En wanneer wraking kan en wanneer niet. Je begint overigens steeds meer op Micha Kat te lijken. De hele wereld is gek en corrupt!! ..alles om maar niet je eigen falen te moeten onderkennen.

    Like

    • Wim Dankbaar zegt:

     Dit is nu weer typisch Chris Klomp. Hij weet dat ik niet met Micha geassocieerd wil worden, maar toch proberen om mij met hem over één kam te scheren. Zeg Chris, moet jij je ook niet eens laten pakken door Demmink? Dan heeft hij eindelijk een onbetaald vrijwillig holmaatje. Om de symbiose compleet te maken. Of is het al gebeurd?

     Wim

     Like

     • Chris Klomp zegt:

      Volgens mij heb je met deze opnieuw gefrustreerde en inhoudsloze reactie mijn punt over Micha Kat weer bewezen. Alleen heeft Kat wel het lef om ook al zijn verloren rechtszaken te publiceren. Daar kun je nog wat van leren.

      Like

      • Wim Dankbaar zegt:

       Chris, om te publiceren over mijn verloren rechtszaken, daar heb ik jou toch voor? Nog een voordeel: Dan wordt het weer met het broodnodige sausje overgoten.

       Like

       • Chris Klomp zegt:

        Ik snap dat je wederom naar een ander wijst, maar voor iemand die stelt alleen de feiten te presenteren, laat je het opvallend vaak afweten als de feiten niet gunstig zijn voor je. Je was ook al zo fel toen ik schreef dat je dwangsommen aan het verbeuren was. Dat was toch allemaal maar grote onzin. En wat zien we nu? 700.000 euro aan dwangsommen kwijt. Tsja.

        En het staat je altijd vrij om mijn artikelen te bekritiseren, Wim. Kom maar op. Het staat je zelfs vrij een aangifte te doen van laster of smaad.

        Like

       • Wim Dankbaar zegt:

        Huh? Je denkt toch niet dat ik je de waardigheid ga geven om aangifte van laster of smaad tegen je te doen? Ik dacht dat jij net dreigde met zo’n aangifte?

        Beste Wim,

        Ik zie op je website dat je frustraties weer de overhand hebben. Gelieve verwijzingen tussen mij en de nazi-tijd voortaan voor je te houden. Ik zit daar niet op te wachten en zal bij herhaling niet schromen om aangifte te doen.

        Met gepaste groet,,
        Chris Klomp
        AD

        Like

       • Chris Klomp zegt:

        Beste Wim, ik zie nu pas in dat ik je inderdaad provoceerde en nieuws heb verspreid dat niet op waarheid berust. Hopelijk kan je mijn excuses aanvaarden want het was niet netjes van mij. Ik wens je veel sterkte en ik hoop dat de waarheid ooit nog aan het licht komt.

        Like

       • Wim Dankbaar zegt:

        Ik denk dat dit een “fake Chris Klomp is?

        Like

      • Rickie van Sporen zegt:

       Chris Klomp begint steeds meer op een kansloze lompe sjomp te lijken, misselijke vent. Je had voor Wim op moeten komen maar nee tuurlijk niet, anders werk je niet hij het AD. Wat Wim heeft gedaan in de zaak Vaatstra is meer dan jou bijdrage aan het AD in jou hele carrière. Je zou je moeten schamen maar dat ken jij denk ik niet, schaamte. En dan Wim vergelijken met Kat, om Wim te provoceren terwijl hij al door een moeilijke periode gaat, zielig. Je bent een idioot als je nog enig vertrouwen hebt in de rechtspraak in NL. Dit land is zwaar naar de kloten mr damage control mongool.

       Like

       • Chris Klomp zegt:

        Beste Rickie, iemand provoceren? Waar dat dan? Of ben je in de war met Wim, die al jaren de nabestaanden van een vreselijke moord wenst te provoceren?

        Like

       • Wim Dankbaar zegt:

        Fake news, Chris. Je kent de feiten donders goed, maar geeft er een schwung aan op jouw maniertje. Maar ga je je vuil nu even verder spuien op twitter? Daar heb je een fijn clubje van anomieme trolletjes.

        Like

   • johnloup zegt:

    Chris Klomp die het iemand verwijt info uit de pers te halen? ! 🙂 Want info uit de pers klopt niet? Is niet volledig? Nou, ik zal eraan denken als ik een artikel van Chris Klomp lees, ik zal er vooral aan denken als ik een artikel van hem betr. de Vaatstrazaak lees.

    Geliked door 1 persoon

    • Chris Klomp zegt:

     Beste John, ik verwijt niemand info uit de pers te halen. Ik verwijt Wim op zijn weblog wezenlijke informatie over verloren rechtszaken niet te publiceren. Tenzij je wil zeggen dat Wim onder de pers valt, maar dat denk ik toch niet. Over de Vaatstra-zaak liggen alle feiten op tafel, de rest is malicieuze roddel en achterklap.

     Like

  • yvonne zegt:

   je bent net als Ferry Mingelen.

   Like

 3. N.E. Derlander zegt:

  Wordt wel interessant om te weten welke Tweede Kamerleden van de coalitie tegen een onderzoek gestemd hebben. En met welke motivatie.

  Like

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Chris, Zet even je lijfspreuk “Wat onzin is, moet onzin blijven” opzij. En bewijs eens dat je de objectieve topjournalist bent die je zegt te zijn. Of had je Harro Knijff en Jan Leliveld al om een reactie gevraagd namens hun cliënt Joris D.? Kun je die reacties dan met ons delen?

  Like

  • N.E. Derlander zegt:

   Chris Klomp wil kennelijk wel heel graag door blijven drammen over de wraking van de heer Dankbaar, maar blijft wel angstvallig ver weg van de casus Lisa. Overigens heeft de deskundige Chris Klomp blijkbaar ook geen mening over de rare procesgang, waarbij de rechter toch het vonnis gaat voorlezen, terwijl er voor het uitspreken van het vonnis door de verdachte uitgesproken is dat hij de rechter wraakt.

   Like

 5. Akky van der Veer zegt:

  Wat zet die Chris Klomp zichzelf hier voor aap. Hij beweert gewoon dat Demmink niet is genoemd in de zaak Lisa. Koen Voskuil en Argos kletsen dus maar wat. Wie nu nog niet ziet dat Chris Klomp een Demmink witwasser is…

  Like

  • Chris Klomp zegt:

   Integendeel Akky, ik zeg niet dat Demmink niet genoemd is. Ik zeg dat hij niet genoemd is als dader van het vermeende misbruik van Lisa. Wel even goed lezen, graag! Ook voor jou: ik heb veel geschreven over Demmink, het verschil tussen Wim en echte journalisten is echter dat wij ons aan feiten moeten houden. Dat scheelt weer verloren rechtszaken!

   Like

   • Akky van der Veer zegt:

    Chris Klomp, in een reactie op Facebook bij Kerst Huisman heb ik jou een hoernalist van de Deep State genoemd. Tot nog toe heb ik het bij het rechte eind, gezien je comments hier. Bewijs maar eens dat het niet zo is. Ben benieuwd…

    Like

 6. johnloup zegt:

  Het jammere is dat sommige/veel journalisten geen feiten (mogen ?) schrijven. Een feit is niet alleen maar een feit als iets door een bijvoorbeeld officier van justitie gezegd is.
  Het is bijvoorbeeld ook geen feit dat Klaske de dagboeken van Maaike stiekum aan Wim Dankbaar gegeven heeft. Toch is dat wel geschreven, da’s geen roddel of achterklap, da’s gewoon liegen.

  Like

 7. Wim Dankbaar zegt:

  “Ik weet inderdaad beter hoe rechtspraak werkt. En wanneer wraking kan en wanneer niet.”

  Ik zei niet dat je de rechtspraak beter kent. Ik zei dat je beter weet hoe gecorrumpeerd de rechtspraak is geworden. En als je het wrakingsprotocol kent, dan weet je ook dat de uitspraak van zowel de strafzaak als de wrakingskamer onrechtmatig is gedaan.

  Like

 8. HRK zegt:

  Chris Klomp, ik volg deze website nu al jaren en kan je 1 ding vertellen; elke voor Wim negatieve uitspraak (en helaas waren dat er nogal wat) wordt hier geopenbaard en besproken. Af en toe duurt het even, ja, maar Wim kan er niets aan doen dat jij een geobsedeerde keyboard warrior bent die de hele dag het internet loopt af te struinen in de hoop slecht nieuws over Wim Dankbaar te vinden zodat je het met een satanisch genoegen meteen op je Twitter accountje kunt dumpen..

  Like

 9. johnloup zegt:

  Hield Chris Klomp zich maar eens aan de feiten en schreef hij maar eens over de zich tegensprekende feiten van officiele kant.

  Like

 10. Wim Dankbaar zegt:

  Analyse:

  Of het verhaal van Lisa (en haar moeder en broer) geloofwaardig is, doet niet terzake. Feit is dat Demmink is genoemd als mogelijk betrokkene/verdachte. Feit is ook dat Jan Wolter Wabeke als rechter (voorzitter notabene) op de zaak is gezet. Wabeke is minimaal een zeer goede kennis van Demmink, volgens meerdere bronnen zelfs een goede vriend. Beide mannen zijn genoemd (door drie rechercheurs, De Koter en Broersma, de derde staat me zo even niet meer bij) als verdachten in het (van hogerhand stukgemaakte) Rolodex onderzoek uit de jaren 90 over een pedofilie-netwerk. Beide mannen weten hoe enorm compromitterend het is dat juist Wabeke zich over de zaak heeft gebogen. Het bestaat niet dat ze dit niet in onderling overleg hebben gedaan, hetgeen de zaak al ongekend besmet en bevooroordeeld maakt. Dit betekent dat zij erop gegokt hebben dat de zaak buiten de publiciteit zou blijven en in stilte kon worden afgehandeld. Dat is dan ook aanvankelijk gelukt. De zaak is in stilte afgehandeld met het te verwachten resultaat. Zelfs de artikel 12 procedure werd afgeserveerd. Maar daar was opeens de jonge prijswinnende onderzoeksjournaliste Sanne Terlingen, die zich als een pitbull in een zaak kan vastbijten. Helaas in dit geval wel als mosterd na de maaltijd.

  Je kunt zelfs beargumenteren dat deze gang van zaken het verhaal van Lisa en haar familie geloofwaardig(er) maakt. Daar komt bij dat Wabeke aanvankelijk zijn vriendschap met Demmink heeft ontkend, of in elk geval gebagatelliseerd. We hebben hier dus te maken met een bewezen liegende rechter. Daar komt ook bij dat Demmink en het ministerie van V en J nog niet hebben gereageerd. Dit is natuurlijk uiterst opmerkelijk in het licht van zulke zware beschuldigingen, hoe Kafkaiaans ze ook mogen klinken. Het is juist aan Demmink en het ministerie om deze beschuldigingen in het algemeen belang en het aanzien van de rechtsstaat, zo snel als mogelijk de wereld uit te helpen. Dat moet geen probleem zijn als ze zo ongeloofwaardig zijn. In mijn optiek is de gang van zaken een dijk van een novum om de zaak te heropend te krijgen. Hoe dat juridisch moet, dat moeten Carolien Noorduyn en Richard Korver maar bekokstoven (herziening bij de Hoge Raad?). In elk geval Sanne Terlingen en Argos op het hart drukken niet los te laten.

  Like

 11. Jan-Willem zegt:

  Chris Klomp, je doet mij denken aan Al-Sahaf. Je weet wel, die persvoorlichter van Saddam Hoessein. Feiten tellen voor jou alleen als ze gepresenteerd worden door een volledig gecorrumpeerd overheidsapparaat. En laten dat nou net (indirect) jouw broodheren zijn…..Voor mij ben je niets minder dan een hoer van de macht. Viespeuk!

  Like

 12. Wim Dankbaar zegt:

  Beste Micha,

  Ik vond je in 2011 al knettergek. Voor wie nog eens wil duiken in het hoe en waarom:

  Klik om toegang te krijgen tot MichaWim.pdf

  To be fair: Je hebt ook goede dingen gedaan, zoals je confrontatie met Demmink, filmpjes met Geke en de moeder van Stephanie e.d. Het is jammer dat je de goede dingen meer dan teniet doet met hocus pocus en wishfull thinking. René Kiers was weer een recent voorbeeld.

  Like

 13. Wim Dankbaar zegt:

  https://www.ad.nl/binnenland/demmink-was-wel-in-beeld-bij-onderzoek-seksfeestjes~a3f3b7f9/

  Verder gaf een andere voormalig topambtenaar van justitie onlangs een interview in de Volkskrant over de zaak. ‘Ik voel me niet langer door mijn ambtseed belet opheldering te verschaffen’, aldus Vrakking in de NRC.

  Demmink en drie andere namen genoemd
  Begin deze maand bij de start van een nieuw onderzoek naar betrokkenheid van hooggeplaatste personen bij seksfeestjes met minderjarige jongens, werden behalve de naam van topambtenaar Joris Demmink ook die van drie hoofdofficieren van justitie genoemd.

  Dat bleek uit de getuigenis van Leendert de Koter die destijds, in 1997, betrokken was bij het Rolodexonderzoek als rechercheur van de criminele inlichtingendienst. De namen van Demmink en de drie officieren – Holthuis, Wabeke en Wooldrik – zijn aangedragen door de Rijksrecherche, zo verklaarde De Koter.

  Like

 14. yvonne zegt:

  Jos Poelmann; Demmink getuigenverhoren voorbeeld van klassenjustitie, en deze Poelman mag dit alles zeggen zonder aangeklaagd te worden….ongelooflijk!

  Like

 15. Wim Dankbaar zegt:

  Brief uit november 2013, vlak na de tirade van Peter R bij DWDD:

  Like

 16. Riooljournalisten zwemmen nooit tegen de stroom in en komen daardoor altijd in dezelfde beerput als hun maatjes.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s