Isabella, Gerrit, Klaske, Wim

Gesprek is van 2010

Hieronder het gesprek met “Lex” waarover het hierboven gaat. Ook van 2010. Ik zeg in dit gesprek nog (nogmaals uit 2010) dat Faek en Ali de moordenaars zijn. Ik weet nu dat dat Faek niet een moordenaar is. Ook weet ik nu dat hij geen 17 maar 15 jaar was. Wél weet ik dat hij de toedracht van de moord op 1 mei 1999 aan de politie (van Jan Verkaik) heeft verteld en vervolgens op maandag 3 mei 1999 naar het AZC Musselkanaal is overgeplaatst. Het gesprek is zeer interessant. Het geeft een kijkje in de angstcultuur die binnen Justitie heerst, alsmede de reden waarom niemand zijn mond open durft te doen. Oordeelt u zelf of “Lex” een kletsverhaal ophangt. Later zou zij zeggen dat ze het hele verhaal verzonnen heeft. Hetgeen die angstcultuur helemaal thuisbrengt!

Zeg Lex, ben je nog kalt gestellt? Heb je je vijf jaar gekregen? Of viel het allemaal wel mee? Ik ben benieuwd hoe luisteraars jou beoordelen. Als een angsthaas of een heldin waarvan er meer zouden moeten zijn?

Faekie, vraag je Yehudi even of hij druk wil zetten op de vervolging van je aangifte tegen Wimpie? Waarom moet dat zo lang duren? Je aangifte dateert al van 14 augustus 2017.

Faek: Als ik verhoord moet worden over deze zaak ben ik weer bereid om mijn verhaal te doen en ik ben altijd bereid geweest om de waarheid te vertellen. Ik vertel wat ik weet en wat ik heb gezien en niet wat een ander (dhr Dankbaar) wilt horen.

Oh eh.. Ik heb tegen Wim gezegd van eh… ik zeg alles in het openbaar en wanneer ik naar de rechter moet, zeg maar, wanneer …..Wim, breng me  naar de rechter, dan pas kan ik verder wat zeggen daarover.

Maaike, volg je nog steeds mijn website nog? Vraag je Yehudi dan even om Faekie voor de rechter te brengen, zoals hij graag wil? Of wil je niet meer bewijzen dat Marianne nooit op een fiets heeft gezeten? Wil je niet meer weten of Faekie de waarheid op dag 1 aan Jan Verkaik heeft verteld? Faekie weet het wel hoor! Vind je de huidige “oplossing” geen afgang meer voor je vermoorde kind?

halo wim

eindelijk kan ik mijn mails lezen op de camping blij dat jullie deze goede dingen doen via hero brinkman .heb nog met hem gebeld en het nodige uitgelegd

hij vroeg ook naar Bauke .heb gezegd dat die vanaf het begin met elke wind meewaaide ,maar ik sta, en blijf achter jullie bevindingen staan .de kamervragen zijn duidelijk ,laten ze daar niet onderuitkomen ,het doet allemaal heel veel met mij (despanning) ben al meerdere keren naar de dokter geweest,hoop het vol te kunnen houden ,jammer dat de kinderen en denk ook Bauke weer in de justitie geloven met hun nieuwe theorie ,inderdaad Wim ben ik geschokt door het nieuwe gegeven dat ze met een bekende het weiland ingelopen zou zijn ,wat een afgang voor je kind wat is vermoord,

Wanneer word je weer de matriarch van de familie, in plaats van de moslima die zich  de les laat lezen? Wanneer ga je je kinderen bij de les roepen? Of ben je daar nu te oud en versleten voor? Ik dacht het niet. Je gesprek met Goos heeft bewezen dat je niet dement bent en nog heel goed weet wat de waarheid is.

Waarom durf je wel tegen Goos te vertellen dat Marianne nooit op een fiets heeft gezeten, laat staan een gestolen fiets? Maar niet tegen je eigen kinderen? Wat is dat voor een onzin, Maaike?  Moet je kind dan de geschiedenis ingaan als een fietsendief? Marianne kan dat niet meer weerspreken. Jij wel! Waarom nemen je kinderen hier geen aanstoot aan? Waar is Bauke nu voor Isabella? Waar ben jij nu voor Klaske?

Waar is nu Johan voor Marianne? Wat is dat voor onzin, Johan, dat je je nu achter de leugens van Jan Verkaik en Spencer schaart? Hoe verklaar je dan nu je dat Marianne je moest bellen als ze geen veilige rit naar huis kon krijgen? Snap je niet dat je je zussie  en je moeder verloochent?

Kijk Maaike, ik weet dat het jou niet om geld gaat. Maar heb dan ook eens de moed om naar een zitting te komen en me recht in mijn smoel te zeggen: Wim, ik vind het helemaal prima dat Yehudi je uit mijn naam helemaal met de grond gelijk maakt! Ik vind het helemaal geweldig dat je een miljoen is afgenomen! Het is prachtig dat je alles kwijt bent en een bijstandsuitkering hebt moeten aanvragen! Net goed voor je! Brouwer en Demmink treffen helemaal geen blaam. Mijn dagboek, daar heb ik nu spijt van! Jan Verkaaik heeft het goed gedaan! Het is niet meer de moord die niet mocht worden opgelost! Ik ben helemaal tevreden met Jasper!   De mail van Ineke heb ik wel degelijk geschreven en verstuurd! Hier heb je hem nog een keer!

voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske”

Micha Kat, Jouw oproep tot steun kan ik missen als kiespijn. Je verkracht alles. Ik zeg niet dat Faek een moordenaar is. Dan hadden ze hem ook wel naar Noorwegen gesluisd in plaats van regulier gehuisvest. Volgens jou verkracht de halve regering, inclusief Rutte, baby’s, snijdt ze aan stukken en eet ze ook nog op! Denk je echt dat ik daarmee geassocieerd wil worden? Ik neem daar dik afstand van. Misschien kun je volgend artikel wijden aan alle verdwenen baby’s die Rutte geslacht heeft en opgevreten? En waarom we daar niks over horen in Opsporing Verzocht?

Bauke, is die Macchiavella prijs nu echt belangrijker dan de waarheid over de moord op je dochter? Kun je ons dan uitleggen waarom je die niet hebt gedeeld met Maaike? Heeft Maaike niet minstens evenveel gedaan? Jij was het toch die tegen Maaike zei: Je moet alles opschrijven! Waarom wil je haar dagboek dan nu onder het tapijt schuiven? Waarom heb je Lex op me afgestuurd? Hoe zit het nu met je lievelingsgetuige Isabella?

Kijk Isabella, Jij hebt op maandag 3 mei 1999 informatie gegeven aan de politie over Faek en Ali. Je hebt de politie informatie gegeven dat zij meer weten over de moord op Marianne. Nog diezelfde dag krijg je een telefoontje van Faek: Als jij niet stopt met praten, wordt je ook vermoord! Hoe heeft Faek dan niks met de moord te maken? Hoe wist Faek zo snel dat jij bij de politie was geweest? Van wie anders dan de politie kon hij dit weten?

Vervolgens doe je  de volgende dag op 4 mei 1999, samen met je vader aangifte tegen Faek van deze doodsbedreiging. Die wordt niet serieus genomen. In die richting moeten we het niet zoeken, zei de politie. Dat telefoontje van Faek was gewoon een “kwajongensstreek”. Als je mijn boek hebt gelezen (en dat heb je) dan weet je nu ook dat Faek op zaterdag 1 mei de ware toedracht van de moord op Marianne uit de doeken heeft gedaan. Dat die in de caravan van [……..] is gepleegd door zijn vriend, de jou eveneens bekende Ali Hassan. Dan weet je ook dat hij in de namiddag van 3 mei is overgeplaatst naar AZC Musselkanaal, dus kort nadat hij jou had bedreigd. Waar is nu je boosheid, Isabella?

Het is allemaal bewijsbaar, Isabella. Niet alleen kan je vader getuigen van je aangifte, ik weet dat ook van cold case agent Anjo van der Helm.  Die heeft mij zelf bevestigd dat jouw aangifte in het systeem staat. Je vader is ook slachtoffer. Jullie gezin  is immers verhuisd vanwege de hele affaire. Lees dit bericht uit 1999 nog maar eens:

http://retro.nrc.nl/W2/Nieuws/1999/10/08/Vp/02.html

KOLLUM, 8 OKT. Twee 14-jarige meisjes uit Kollumerzwaag zitten na afloop van de inderhaast afgeblazen voorlichtingsavond verdwaasd naast elkaar in de plaatselijke sporthal. Ze vertellen dat ze, nog geen maand geleden, van hun school in Damwoude naar huis fietsten en toen door twee asielzoekers werden klemgereden. Het ene meisje werd betast, in een wurggreep gehouden, zegt ze, en met de dood bedreigd.

De twee aanvallers sloegen op de vlucht toen haar vriendin hen toebeet dat haar oom in de buurt woonde. De vader van het meisje, A. Wagenaar, zegt dat het een vergeldingsactie was, omdat zijn dochter verklaringen had afgelegd over de vermoorde Marianne Vaatstra. Volgens Wagenaar is het een kleine groep jongens binnen de gemeenschap van asielzoekers die het verpest voor de anderen. “Waarom worden mensen niet geregistreerd met pasfoto’s? Dan hadden ze de aanrander er zo uit kunnen halen.”

Kijk Isabella, Justitie heeft haar zorgplicht niet gedaan! Door je informatie en aangifte niet serieus te nemen. Terwijl ze donders goed wisten dat deze ZEER SERIEUS was. Dat is een dijk van een onrechtmatige daad tegen jou! Met zeer grote schade als gevolg! Je bent immers, omdat Justitie haar plicht verzaakt heeft, de hele zomer zo bang geweest, dat je niet naar buiten durfde. Je bent die zomer ook weer telefonisch bedreigd.  Je bent  eind van de zomer, de eerste dag dat je weer naar school moest, aangerand  door twee asielzoekers, in een wurggreep genomen waardoor je nekwervel is verschoven, met blijvend letsel als gevolg! Is ook niks mee gedaan. Justitie kon ze zogenaamd niet vinden. Dat is nog veel erger dan de bedreiging van Faek! Je wordt er nu, 20 jaar later, nog steeds medisch voor behandeld! Net als voor je angsten. Kun je allemaal bewijzen. Je bent in 2009 ook nog eens bedreigd door Jano en Ali Hassan. Er is dus sprake van zeer zware, blijvende psychische en lichamelijke schade. En waarom? Omdat Justitie haar zorgplicht niet deed! Terwijl jij als 13 jarig meisje je burgerplicht wél deed! Een groter schandaal is nauwelijks denkbaar. Vooral omdat Justitie méér deed dan het verzaken van haar zorgplicht. Ze hebben er willens en wetens voor gezorgd dat jij nog meer bedreigd kon worden.

Uit een brochure van Justitie over zorgplichten: Een verwijzing naar het burgerlijk wetboek boek 6:162

1             Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

2             Als onrechtmatige daad wordt aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigheidsgrond.

3             Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Toen er een  caravan op het AZC midden in de nacht in de fik vloog en zonder blussen tot de grond toe afbrandde, wist jij meteen dat het om de caravan [……..] ging. Dat wilde je checken op het AZC, maar je mocht er niet op. Je wist meteen dat dit met de moord Marianne te maken had, dat er sporen werden uitgewist. De caravan waarvan Faek in 2014 zei dat de moord daar is gepleegd. Uiteindelijk ben je van thuis opgehaald in een auto door een wethouder om erover te praten op het AZC, samen met de AZC directeur Louis Uijl. Omdat ze bang voor je waren! Omdat dit onder de pet moest blijven! Ze logen tegen je door te zeggen dat het niet om de caravan van […….] ging. Nee, je vergist je meisje! Je vergistte je niet! Je zei met je 13 jaar: Jullie liegen alles bij elkaar! Breng me maar weer naar huis, en anders loop ik wel! Je kreeg later gelijk. Het was inderdaad de caravan van [………].

En 11 jaar na de moord werd er nog steeds gelogen! Door minister Opstelten in antwoord op kamervragen van Hero Brinkman. Besef je wel dat dit het hoogste niveau van Justitie is, Isabella? Weet je wel dat het voorliegen van de Tweede Kamer de grootste politieke doodzonde is? De minister ontkent gewoon dat jij informatie over Faek en Ali aan de politie hebt gegeven! Bovendien ontkent hij dat je aangifte tegen Faek hebt gedaan, samen met je vader. Hij doet net of dat niet is gebeurd, terwijl het gewoon bewijsbaar is! Waar is je boosheid daarover?

Begrijp je nu waarom ik je de dapperste getuige van allemaal vindt? Met je 13 jaar? Hou je even op met janken dat je niet in mijn boek wil staan? Dat is hetzelfde als dat Nelson Mandela zegt: Schrijf maar niet over mij en waar ik voor sta! Ik wil niks meer zeggen! Daar vergelijk ik jou mee. Mat name omdat je 13 jaar was!  Of denk je dat Maaike tevreden is met Jasper Steringa? Dan heb ik nieuws voor je. Die gelooft er ook helemaal geen sikkepit van dat hij de moordenaar van Marianne was. Die weet ook dat dit een doekje van Justitie voor het bloeden is. Als je het met 13 kon zien, dan zie je nu toch ook: Jullie liegen alles bij elkaar!

Het is zo simpel, Isabella, de leugens van Justitie zijn eenvoudig te bewijzen. Je hebt recht op een gigantische schadevergoeding voor het leed dat je onrechtmatig is aangedaan. Die is zo te regelen. Ik zorg wel voor een goede advocaat. Wat heb ik daaraan? Heel veel! Met een zaak van jou tegen de Staat komt de waarheid aan het licht, en dat is ook in mijn belang.  Wat denk je dat er gebeurd was als ik jou en je verhaal al in 1999 had gekend? In elk geval niet hetgeen wat je sindsdien is overkomen.

Mvg

Wim    

Bauke, vind je nog steeds dat ik een “vieze leugenaar” ben? Wat is Isabella dan? Luister je even?

Bauke, snap je dan nu dat Isabella ook slachtoffer is van deze moord? Net als Maaike en jij? En ook Stephanie? Snap je dat je je het bos hebt laten insturen met 80.000 euro? Snap je nu ook waarom mij een miljoen is afgenomen? Waarom heb je dat gesprek met Jasper nog niet aangevraagd? Je wilde toch zo graag van hem horen hoe het gegaan is? Hij liet toch niet het achterste van zijn tong zien? Om met Holleeder te spreken: Je moest eens weten, Peter! Je weet nog geen duizendste!  Gaat Jasper ook tegen jou zeggen: Waar het verhaal van die jongens eindigt, begint mijn verhaal!  Ik heb die jongens gezien! Ze stonden onder het licht van een lantaarnpaal! Zie je nu echt niet de hand van Jan Verkaik hierin? Of is dat geen rotvent meer? Waar is het bebloede trainingsjack gebleven, Bauke? Heeft burgemeester Visser jullie ook een bezoek gebracht om jullie een hart onder de riem te steken? De familie Steringa wel! Maak eens contact met hen, dan leer je nog eens wat.

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

3 reacties op Isabella, Gerrit, Klaske, Wim

  1. Akky van der Veer zegt:

    Op een gegeven moment wordt het gesprek herhaald. Misschien kun je dat stukje eruit laten, want het einde is belangrijk. Kan je die herhaling eruit filteren? Anders haken de luisteraars af en dat zou jammer zijn.

    Like

  2. johnloup zegt:

    Marianne komt niet meer terug, maar wie vecht er nog voor het recht waar Marianne recht op heeft?

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s