Waar is Harm Brouwer? Deel 6

Het gaat bij mij vaak over de Tweede Wereldoorlog. Met name de holocaust en de Jodenvervolging. Sinds mijn tienertijd vind ik dit bloedinteressant. Ik deel deze fascinatie met Jan Boskamp. Deze bonkige, ruwe bolster, blanke pit teddybeer is veel intelligenter dan hij zich voordoet. Hij verslindt alle boeken over de Tweede Wereldoorlog, en is eigenlijk een soort wandelende encyclopedie. Zijn documentaires zijn fenomenaal en krijgen veel te weinig aandacht. Slijm, slijm, slijm. Grappig is dat Jan zelf de Tweede Wereldoorlog niet heeft meegemaakt. Hoe zou dat dan komen dat hij dit tot zijn hobby heeft gemaakt? Heeft dat misschien iets met zijn achtergrond als Rotterdammer te maken, dat door de moffen is platgegooid? Ik doe een poging. Ik denk dat Jan net als ik denkt: Hoe heeft dit in Godsnaam kunnen gebeuren? Zes miljoen Joden, plus evenveel zigeuners en gehandicapten afgemaakt. En bijna niemand deed er wat tegen!  Wie kan zich dat nog voorstellen in de huidige tijd met een Johnny de Mol die zich inzet voor vluchtelingen en mongooltjes? Het was eens anders. De helft deed de gordijnen dicht als er weer een razzia in de straat was. Het is de mentaliteit! En oh, oh, wat stonden we in de rij toen de oorlog afgelopen was. Schande! Dit mag nooit meer gebeuren! Maar het was wel gebeurd. Hoe kon dat dan? Per hoofd van de bevolking heeft Nederland de meeste Joden aangegeven. De hypocrisie ten top! Eenzelfde hypocrisie dat niemand wat deed aan de 25 jarige gevangenisstraf van Nelson Mandela. Maar oh, oh, wat stonden we in de rij om hem als een held te onthalen toen hij eindelijk zijn gelijk kreeg. Deed hij het nog beter dan Martin Luther King. Die kon het niet vieren.

Mijn fascinatie is in elk geval dat overheden misdrijven plegen. Dat is de gemene deler in mijn fascinatie. Vandaar ook mijn interesse in de moord op John F. Kennedy. Een soort levenswerk, waar ik heel erg trots op ben. Die is door zijn eigen regering opgeruimd. En de VS is het voorbeeld voor freedom and democracy? Dream on!

Weet u waarom Voetbal Inside zo goed bekeken wordt? Omdat het om de volkssport nummer 1 gaat? Nee, omdat er regelmatig maatschappelijk relevante onderwerpen worden aangeraakt. Zwarte Piet, homo’s, de holocaust, transgenders, radicale Islam, Sinterklaas, hysterie, enzovoort. Omdat het allemaal pure mensen zijn die de dingen recht voor hun raap zeggen. Niet bang zijn voor controversiële issues. Niet “politiek correct”. Allemaal mannen die niks meer hoeven te bewijzen, helemaal binnen zijn. Dat wordt gewaardeerd, zoals Pim Fortuyn werd gewaardeerd. Eigenlijk moeten ze dat nog vaker doen dan ze al doen. Ik kijk liever naar VI dan Pauw. Ik hoor Jan liever praten over de holocaust dan over de Kromme. Gijpie met zijn aanstekelijke lach, maar ondertussen. Walgelijk René! Renate? Ik lag ook dubbel. Zelfs Wilfred Genee vind ik nog een betere aangever dan  Frans van Dusschoten voor André van Duin. Vooral voor Johan Derksen. Ruzie bijgelegd, maar nog steeds ironisch op elkaar pikken. Dat is toch kostelijk? De symbiose is natuurlijk en perfect. Willem Kieft is nog de liefste van allemaal. Hoe kun je deze vent niet mogen? Wel gek dat al die coke en alcohol kennelijk geen van zijn hersencellen hebben gedood. Hij moet wel een heel sterk gestel hebben.

Maar nu even terug naar die mentaliteit uit de Tweede Wereldoorlog. Die mentaliteit bestaat nog steeds. Wat zijn Harm Brouwer en Joris Demmink nu anders dan Seyss-Inquart en Anton Mussert? Helemaal niets! Ik zal het u uitleggen. Harm Brouwer en Joris Demmink hebben de moordenaars van Marianne Vaatstra een stiekeme vrijgeleide gegeven. Dit staat 100% vast! Ik kan dit ook keihard bewijzen. Waarom denkt u dat Harm Brouwer nu niet thuis is, met al zijn open verantwoording en transparantie? Het is  precies de hypocriete mentaliteit waar het hier over gaat. Niet in de Tweede Wereldoorlog, maar hier en nu! Een mentaliteit die ook de familie Vaatstra heeft kunnen brainwashen en de mond kunnen snoeren. De Joden horen niet in onze samenleving, ze worden netjes gedeporteerd naar werkkampen. Iedereen die ze een onderduikadres geeft, wordt gefusilleerd. Dit is landverraad! Wee je gebeente als je het zwaard tegen ons opneemt? Welnu, ik neem het zwaard op, Harm Brouwer! Met je pedofiele compaan Joris Demmink, partner in crime. Waar ben je nu met al je “integriteit”? Je wilt niet getuigen? Is het opeens zo moeilijk om actieve open verantwoording en transparantie te geven? Wordt het te moelijk om te zeggen dat jij en Joris, Faek hebben laten overplaatsen naar Musselkanaal? Nadat hij de moord op Marianne uit de doeken had gedaan? En van de doodsbedreiging van Faek naar Isabella, daar weet je ook niks van? Wie was er dan wel verantwoordelijk, Harm? Je maat Severein?

Van: Severein, M.H. (Rechtbank Leeuwarden) [mailto:m.severein@rechtspraak.nl]
Verzonden: woensdag 2 juni 2010 13:19
Aan: ‘Wim Dankbaar’
Onderwerp: uw mailbericht van 1 juni jl.

Geachte heer Dankbaar,

In antwoord op uw onderstaand e-mailbericht van 1 juni jl. bericht ik u als volgt.

Voor wat de door genoemde data betreft heb ik u al medegedeeld dat ik daarover geen gegevens heb.

De overige in uw bericht genoemde onderwerpen zeggen mij niets. Ik weet er niets van en heb er geen informatie over.

Als u inlichtingen wenst over een zaak die door de officier van justitie in Leeuwarden wordt behandeld of is behandeld, adviseer ik u contact op te nemen met het arrondissementsparket aldaar.

Ik kan u verder niet van dienst zijn.

Hoogachtend,

M.H. Severein.

Geachte heer Severein,

De heer Brouwer, uw voorganger destijds als HOvJ, is wel in staat deze gegevens te verschaffen. Hij stelt dat hij per zaterdag 1 mei 1999 de taken heeft overgedragen aan de plaatsvervangende HOvJ, hoewel hij niet meer weet dat u dat was.

Hij maakt u in feite verantwoordelijk voor beslissingen na 1 mei 1999, dus ook de beslissing om “in de driehoek” te besluiten tot de geheime afvoering op 3 mei 1999 uit het AZC Kollum van Feik Mustafa, een belangrijke verdachte in de moord op Marianne Vaatstra en een andere verkrachting. Een dergelijk afbreukgevoelige en geheime beslissing wordt niet genomen zonder medeweten van de hoofdofficier.

Eén van de bronnen voor deze nieuwe informatie is de toenmalige plaatsvervangende AZC directeur:

http://jfkmurdersolved.com/audio/Uijl.wav

De stellingname van de heer Brouwer is om de navolgende redenen onwaarschijnlijk:

– Functies binnen de rechterlijke macht worden in de regel niet op zaterdagen begonnen, dan wel beëindigd.

– Neerleggen van een functie op de dag dat een gruwelijk vermoord meisje wordt gevonden, ligt niet zeer voor de hand.

– Het klinkt ongeloofwaardig dat de heer Brouwer niet meer weet dat u zijn opvolger als plaatsvervangende HOvJ was.

– Uit krantenartikelen blijkt dat hij na 1 mei 1999 nog interviews heeft gegeven als HOvJ en dat 12 mei 1999 zijn laatste werkdag als HovJ was:

http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article802312.ece/Soms_kan_het_OM_beter_de_publiciteit_zoeken

– U heeft later tegen de pers gezegd dat dit “geen Europese moord” was, en dat het AZC pas 4 weken na de moord in het buurtonderzoek betrokken werd. Dit zijn weinig logische uitspraken als u zelf verantwoordelijk was voor het stiekem wegsluizen van een verdachte Irakees, op de eerste werkdag na de moord.

De functiewisseling op 1 mei 1999, lijkt mij dus in strijd met de waarheid. Mocht u echter de uitspraken van de heer Brouwer niet willen bestrijden, kan ik er dan van uitgaan dat niet hij, maar u (mede) verantwoordelijk was voor de beslissing om Feik Mustafa uit het AZC Kollum te verwijderen en buiten bereik van het onderzoeksteam te brengen?

Met vriendelijke groet en dank voor uw antwoord,

Wim Dankbaar

 

Van: Severein, M.H. (Rechtbank Leeuwarden) [mailto:m.severein@rechtspraak.nl]
Verzonden: dinsdag 1 juni 2010 08:06
Aan: ‘Wim Dankbaar’
Onderwerp: RE: Hoofdofficier van Justitie

Geachte heer Dankbaar,

In antwoord op uw onderstaand e-mailbericht deel ik u mede dat ik helaas niet in staat ben de door u gevraagde gegevens te verschaffen.

Hoogachtend,

M.H. Severein.

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: donderdag 20 mei 2010 14:02
To: ‘m.severein@rechtspraak.nl’
Subject: Hoofdofficier van Justitie

Geachte heer Severein, 

Kunt u mij zeggen per welke datum u in mei 1999 de taken van Harm Brouwer overnam als HOvJ te Leeuwarden? 

Was de heer Brouwer nog de HOvJ op 3 mei 1999, of was u dat?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Zeg Harm, sla je geen flater door niet te willen reageren? Nederland moet toch op je onderzoek kunnen vertrouwen? En op het rapport Ali H. ? Waarom dan geen boter bij de vis? In mijn rechtszaak kun je het als getuige toch allemaal haarfijn uitleggen? Waarom dit dan:

Geachte heer Dankbaar,

De heer Brouwer zal niet reageren op uw e-mail.

Vriendelijke groet,

Hilde Bos

Secretaris CTIVD

Harm, weet je nog dat grapje dat je ooit maakte voor een engels publiek?  Als voorzitter van het College Procureurs-Generaal? My name is Harm, but I can assure you that I do no harm. Bel je Maaike Terpstra en Alie Steringa even om dat te bevestigen? Moet je Yehudi niet even inschakelen om een aanklacht voor smaad en laster te entameren? Of kun je dat zelf ook wel? Waar ik jou van beticht, is toch de ergste vorm van smaad ooit? Of vind je jezelf geen slappe lul om dit te accepteren? Heb jij ambstgenoot Ficq nu opdracht gegeven om de familie Steringa te bellen? Harm, je moet heel erg bang zijn voor Voetbal Inside. Of denk je dat ik tot de mafkezen behoor die John de Mol tot een corrupte elite rekent? Ik vind hem de meest bescheiden miljardair. Heb je hem ook onder controle? Voetbal Inside mag ALLES zeggen, de grens ligt voor hem bij kinderporno. Nou, maak je borst maar nat dan, Harm. Hij is de eigenaar van het ANP. Als Johan Derksen wakker wordt, dan kan hij nog wel wat zeggen over wat jij en Joris over seks met “lekkere jongetjes” weten. De porno op de computer van Tonino was er toch ook door Peter R. Vries op gezet? Of moest je daarvoor  ook snel je excuses maken? Het is allemaal peanuts vergeleken met wat je op je kerfstok hebt in de Vaatstra zaak. Zus Linda kon ook een lans breken in Zomergasten voor Ernest Louwes en Maurice de Hond. Linda is veel meer dan het entertainment waar ze om bekend staat. Daar weet jij ook alles van. Met je vervalste schrijfproeven. Die kwamen ook uit jouw koker. “We hebben het dossier nog eens goed onder de loep genomen!” Jaja, net als je rapport Onderzoek Ali H.  Kijk Harm, ik ben niet bang voor jou. Jij bent bang voor mij. Dat laat je heel duidelijk blijken met je vluchtgedrag. Of sta je niet met je bek vol tanden? Niet hopen dat het overwaait, als we een fout maken, beste collega’s, gewoon open verantwoording! Waar is die verantwoording dan, Harm? Of geldt dat niet als het geen fouten zijn, maar moedwillig bedrog en malversaties? “Dwalingen”? Baybasin zeker ook? Wat een eufemisme! Laat me niet lachen.

Volgende deel is deel 7, Harm. Maar eerst ga ik even de familie Vaatstra aanspreken in een open brief. Zal me wel weer een hoop ellende opleveren van Jeroen Pauw.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

2 reacties op Waar is Harm Brouwer? Deel 6

 1. Hennie Waanders zegt:

  Waar als het over de 2e wereldoorlog gaat en met graagte het Hadamar project wordt aangehaald, wat wil je er moesten schuldigen aangewezen worden. Waar men niet over praat is dat ver voor de 2e wereldoorlog al de “Genaden tot” bestond en werd toegepast in diverse kloosters.

  Verder, dit zijn maar details maar daarom niet minder belangrijk dat waren in het 3e rijk de z.g. “Goldfasanen” dat waren voor de oorlog meestal civiele bestuurders, Burgermeesters, wethouders zeg maar de bovenlaag van een gemeente. In de oorlog kreeg men een goudkleurig uniform aan als men lid (het liefst stamlid) was van de NSDAP. Dit waren de z.g. bureau moordenaars. Mooi voorbeeld in de serie “Unsere Väter unsere Mutter”. Na de oorlog wisten ze nergens van en werden gewoon weer Burgermeester, of wethouder of andere hotemetoot. Over de andere kant uitkijken gesproken.

  Like

 2. Hennie Waanders zegt:

  Het waren niet uitsluitend kloosters, waar het ook gebeurde waren gestichtingen. Er waren instellingen die het zelf niet toepasten maar wisten wel een instelling waar de “Genadentot” wel werd toegepast.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s