Waar is Harm Brouwer? Deel 3

Harm Brouwer, Fred Teeven en Joris Demmink

Beste leken, onwetenden en nieuwkomers: Leest u eerst deel 1 en 2. Even naar beneden scrollen op de homepage en u vindt ze zo.  Toevallig kwam ik gisteren op de computer van  mijn moeder met wie ik eerste kerstdag doorbracht, een oud artikel uit 2012 tegen van mijn hand over Peter R. de Vries en Joris Demmink. Ik was het al weer vergeten. Ik raad u aan dat te lezen, want het is nog steeds actueler dan ooit en recht tussen de ogen: 

https://demminkfacts.wordpress.com/2012/10/27/peter-r-de-vries-complotdenker-numero-uno/

Het artikel maakt duidelijk dat Peter R. de Vries de grootste “complotdenker” van Nederland is en zijn ogen sluit voor een tsunami aan keiharde bewijzen. Maar vooral dat hij een bewezen pedofiel beschermt, die hij weleens graag zou willen omtrekken, maar niet heus. Een complot dat zich uitstrekt tot straatjochies in Turkije en hoge magistraten aldaar. Volgens Peter klopt het wel dat de DG Vreemdelingenzaken nooit in het land is geweest waar wij de meeste immigranten vandaan krijgen. De Gouverneur van Istanbul was maar een fantast met zijn rapport over de inreisdata van Demmink. Dat vindt Peter belangrijker dan zich zorgen te maken over Baybasin die onder chantage van de Turken hier al 25 jaar levenslang heeft op door Demmink geregisseerd vervalst bewijs. Leest u meer hier:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2013/08/16/levenslang-of-vrijheid-voor-baybasin/

Statement from Mr. Baybasin:

Joris Demmink made an agreement with Turkish officials to cover up his case in Turkey, where he was caught having sex with an 11 year old boy. His agreement was to find me and give me to Turkey. He did so, and when he couldn’t give me back to Turkey according to the Dutch law, he agreed with the Turkish officials to keep me silent. He kept me in EBI isolation and similar regimes for seven years. He is misusing his official power not allowing police officers, prosecutors and judges to do their job according to Dutch law. In the same way he has been misusing his power and forcing the prison directors to torture and pressure me and not to be able to defend myself. He personally came to the prison in Alphen a/d Rijn in 2007 to intimidate me and make me take the charges I presented against him back. He used to do such things to cover up the crimes he has been committing. I refused to do what he wanted me to do. He is not just a paedophile; he is a sick-minded dangerous criminal with a high level of official power. This is a shocking issue. For me it is sickening me

In mijn vorige artikel, hoewel het om Joris en Harm gaat, noemde ik de middelste (foto)  ook een schoft. Sterker nog, ik noem hem een zeer hypocriete schoft. Niet alleen vanwege zijn uitspraak: Het eerste wat ik doe als ik minister of staatssecretaris ben, is Joris Demmink aanpakken en naar huis sturen! Maar wat deed “Teeven deal” Fred zodra hij in het rode pluche zat? Juist! Hij liet weten dat de samenwerking met minister “een minister liegt niet” Opstelten en de secretaris-generaal Demmink zeer prettig was.

Dat juist deze minister zeer goed kon liegen, ook tegen de Tweede Kamer, kunt u hier lezen. Zoekt u in dat artikel maar even op “Opstelten”.  De hypocrisie van onze huidige buschauffeur Fred blijkt verder uit zijn gesprek en beloftes aan de moeder van Marianne Vaatstra. Maar nog meer uit zijn kort daarop volgende brief die u hier kunt lezen, pagina 1 en pagina 2.

Nog meer blijkt het uit dit filmpje:

Van de hak op de tak, verder met deze brief van Hans Mauritz aan Yehudi Moszkowicz:

From: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis

Sent: Monday, October 15, 2018 2:20 PM

To: Moszkowicz Advocaten Utrecht

Cc: Moszkowicz direct Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht

Subject: Hoor en wederhoor inzake valse verklaringen

Heer Hoogendoorn, heer Moszkowicz,

Zoals reeds aangegeven in mijn mail aan u van 20 juli j.l. staat de uitgifte van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II’ op stapel voor verschijning in december 2018. In dat kader wend ik mij tot u ter zake een evident en uiterst belanghebbend hoor en wederhoor. Ten opzichte van de vorige uitgave is er de weglating van de weergave van het originele dagboekje van uw cliënt Terpstra maar met een uitgebreide verhandeling van alle nieuwe ontwikkelingen, enkele heftige ontdekkingen, alle verleden rechtszaken tussen u en de heer Dankbaar en de vele beslagleggingen c.q. manifeste plunderingen van de bankrekening van de heer Dankbaar.

Welnu, op vrijdag 21 september 2018 bracht ik, samen met de heer Dankbaar als getuige, in het kader van research t.b.v. bovenbedoelde uitgave een bezoek aan de heer Hemen Hamarashid alsmede aan de heer Salar Hama, beiden op hun bedrijf in Rotterdam. Uit deze ontmoetingen is vast komen te staan dat u dan wel uw cliënt Mustafa, dan wel in samenspanning tijdens het verleden kort geding tussen Mustafa en Dankbaar meerdere verklaringen zijn ingebracht (zie bijlage) welke thans door de verklaarders worden bestempeld als vals, niet door hen afgelegd en niet door hen ondertekend. Dit Brengt met zich mee dat – onder meer – een schadevergoeding, althans een voorschot daarop, is afgedwongen op basis van aantoonbare valsheid in geschrifte zijdens Mustafa, dan wel indien het collecteren van deze verklaringen door u zijn geïnitieerd, zijdens u zelf dan wel in samenspanning tussen u en uw cliënt. Wij hebben van de heer Dankbaar inmiddels begrepen dat hij doende is met het entameren van een civiele procedure, feitelijk ook als ‘opvolging’ van het door hem verloren kort geding als eerder aangespannen door Mustafa.

Ook heeft Dankbaar zijn verklaring m.b.t. de aangifte welke uw cliënt in strafrechtelijke zin tegen hem heeft gedaan thans aangevuld met het gegeven van de thans door uw cliënt gepleegde valsheid in geschrifte zoals hij ook zijn aangifte tegen Mustafa ter zake het doen van een valse aangifte heeft uitgebreid en gecompleteerd via de heer Zandvliet, rechercheur die met het onderzoek is belast.

IK verwijs ook in dat verband naar de bijlage (word-document) waarin u een selectie treft van veelzeggende relevante correspondentie.

Ik verwijs ook naar een eerder door de heer Dankbaar aan u gestuurde e-mail van 7 juni j.l. waarin toen al vast stond dat minstens de verklaring van Hamarashid vervalst was (er is u zelfs een audio-file gezonden waaruit dat bleek, doch deze werd door u, heer Hoogendoorn, afgedaan als ‘woorden in de mond leggen’) maar dan nu onomstotelijk vast is komen te staan dat minstens drie van de vier verklaringen vervalst zijn en door u cliënt, al dan niet in samenwerking met u, in elkaar zijn gedraaid. Ik stel 3 van de 4 omdat we nog geen uitsluitsel hebben van verklaarder Gurwara, dewelke overigens feitelijk overbodig is geworden. Drie verklaarders zijn op dit moment doende e.e.a. op schrift te stellen als was het maar in de vorm van een verklaring vastgelegd bij proces verbaal door de heer Zandvliet voornoemd. Ook hebben zij zich bereid verklaard e.e.a te bevestigen onder ede, zowel in één der beide aanstaande strafzaken als wel in de op handen zijnde bodemprocedure tegen uw cliënt Mustafa.

Uw reactie in het kader van hoor en wederhoor is uiteraard ook van belang als het gaat om de aanstaande boekuitgave, waarin wij bij het uitblijven van uw reactie zullen opnemen dat u niet heeft gereageerd op dit voorliggende wederhoor, niets ervan heeft weersproken, laat staan heeft weerlegd. Iets wat ook geldt voor het door u niet beantwoorde wederhoor zoals ik u dat heb doen toekomen op 20 juli jongstleden als het gaat om mijn wederhoor gericht aan uw cliënt Terpstra. Dit wederhoor zal integraal opgenomen worden in ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II’.

Mij is bekend dat u op de hoogte bent van een aanstaande documentaire (vierluik) over de Vaatstra-zaak op de Nederlandse televisie waarin naast de rol van uw cliënt Mustafa ook bovenstaande aan de orde zal komen alsmede meerdere spraakmakende scoops. Reden te meer uwerzijds te reageren op bovenbedoeld aangetoonde valsheid in geschrifte welke niet alleen juridisch en in rechte grote gevolgen zal hebben maar andermaal uw cliënt op een alles onthullende en catastrofale wijze zal afficheren.

Ten overvloede zend ik bijgaand tevens een audio-file van een gesprek met Salar Hama n.a.v. mijn bezoek van 21 september j.l. Een eerder gesprek met de heer Hamarashid is reeds in uw bezit en thans  qua authenticiteit en zeggingskracht vervolmaakt middels zijn verklaring van 21 september j.l. als wel de thans door hem af te leggen schriftelijke verklaring bij de politie als wel rechtstreeks aan Dankbaar t.b.v. de op handen zijnde procedure.

Ik bericht langs deze weg uitsluitend in het kader van mijn journalistieke plicht.

Per aangetekende post zend ik een kopie van dit schrijven vergezeld van alle bijlage naar uw cliënt Mustafa om er zeker van te zijn dat dit wederhoor ook hem daadwerkelijk bereikt.

Graag van u vernemend.

J. Hans Mauritz,

auteur ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II’

Kijk beste lezers, dit zijn de “stalkende” brieven waar het in de Pauw uitzending over gaat. Dat het gaat om een keurig verzoek tot wederhoor, dat mocht u niet weten. Nog minder mocht u weten hoe corrupt Yehudi Moszkowicz is. Ik durf immers keihard te stellen dat hij weet dat Brouwer en Demmink hoofdverantwoordelijk zijn voor de doofpot en het leed dat zij zijn “client” Maaike Terpstra hebben aangedaan. Neemt u dan even mee dat Yehudi ook het “verboden dagboek” van Maaike kent. Eén grote aanklacht tegen het Justitie dat haar heeft bedrogen. Maar hij heeft wel een “mandaat” van Maaike om Wim Dankbaar kapot en failliet te maken? Ze staat nu helemaal achter dat Justitie, dat de zaak zo keurig heeft opgelost met Jasper Steringa, de 100% DNA match en zijn “volledige bekentenis”? Ze gelooft nu wel dat Jasper haar dochter van haar gestolen fiets heeft gesleurd, dubbel heeft verkracht, gewurgd en haar keel (drie keer) heeft doorgesneden? Ze vindt het wel prima dat Yehudi nu ook Faek vertegenwoordigt? Dat is met haar volledige instemming? Ze hoeft niet te weten wat Faek haar kan vertellen (en aan Justitie op dag 1 verteld heeft, onder andere aan die “rotvent” Jan Verkaik) over de moord op haar dochter? Ze heeft afscheid genomen van haar eigen voorspelling (al in 2001) dat ze het iemand in de schoenen zouden schuiven? Dat daarmee alles gered zou zijn voor Justitie? Welnu, dan heb ik nieuws voor u. Dat gelooft zij allerminst! Dat kan ik bewijzen ook. En Yehudi weet dat ook. In plaats dat hij een klacht indient voor smaad tegen mij, kan hij alleen maar jammeren hoeveel dwangsommen ik nu weer heb verbeurd.  Yehudi vertegenwoordigt helemaal niet de belangen van Maaike Terpstra! Hij vertegenwoordigt de belangen van het in en in corrupte Justitie, dat de moord op haar dochter in de doofpot heeft gestopt, nu al 20 jaar!

Jeroen Pauw, je moet je kapot schamen. Als een goed journalist had je in elk geval mij en Mauritz moeten uitnodigen. Een goed journalist moet beseffen dat hij de wederpartij die hij afbrandt in elk geval wederhoor moest bieden. Een goed journalist rectificeert dat hij dit niet gedaan heeft comme il faut! Mij een beetje “tuig” noemen. Kunnen ze deze mensen niet opsluiten? Ben je wel goed bij je hoofd? Als je echt stoer bent, vraag je Harm Brouwer: Waarom laat u het toe dat Wim Dankbaar u van zulke verschrikkelijke zaken beschuldigt? Waar bent u nu met uw open verantwoording  en transparantie? Kunt u nog wel functioneren?

Of neem je dan ook genoegen met : Geen behoefte aan contact? De pers is toch de waakhond van de vrijheid en democratie? Ik kan me nog steeds recht in de spiegel aankijken. Jij ook? Doe anders dit eens:

 

Of is Adèle ook tuig? Volgende deel: Waar is Harm Brouwer?  deel 4.

 

 

 

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

3 reacties op Waar is Harm Brouwer? Deel 3

 1. N.E. Derlander zegt:

  Het door de belastingbetaler betaalde televisieprogramma Pauw, met z’n “normatief” beloonde gastheer Pauw, is natuurlijk een amusementsprogramma. Niet meer en niet minder. Ze kunnen ook een of andere clown, Dolf Jansen of Herman van Veen uitnodigen, en met een serieus gezicht gaan zitten praten. Maar de vraag is natuurlijk: hoe serieus moet je hetgeen nemen, dat in Pauw besproken wordt. Journalistieke kwaliteit heb ik er nog niet in kunnen ontdekken. Het gevaarlijke zit ‘m erin, dat er argeloze tv kijkers zijn, die het programma Pauw wel serieus nemen…………….

  Like

 2. johnloup zegt:

  “Mij is bekend dat u op de hoogte bent van een aanstaande documentaire (vierluik) over de Vaatstra-zaak op de Nederlandse televisie”.

  Dit lees ik in bovenstaand stuk. Klopt het? Wanneer, hoe aanstaand is aanstaand. op korte termijn?
  Ik kan me bijna niet voorstellen dat er een zender is die een – kritische- documentatie wil en mag uitzenden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s