Beste Oudwoudenaren,

Afbeeldingsresultaat voor de iterij oudwoude

De foto is van de Iterij, u welbekend. Het enige café/restaurant waar de meesten van u regelmatig samenkomen. Het overgrote deel van uw kleine dorp, zeker de ouderen onder u, kent Jasper Steringa. U kent zeker zijn ouders, Jacob en Alie Steringa. Dan weet u ook dat dit zeer lieve, hardwerkende, gelovige mensen zijn. Dan weet u ook dat Alie een jaar geleden bijna dood was en elke maandag, woensdag en vrijdag naar de dialyse moet vanwege haar niet meer functionerende nieren. Ik vraag mij af of ik dit mag noemen voor degenen die dat nog niet weten. Is het te privé? Ik vind van niet, want als iemand kanker heeft wordt daar ook nooit geheimzinnig over gedaan. Bovendien moet u maar eens weten wat een sterke, dappere vrouw dit is. Haar zoon staat te boek als verkrachter en moordenaar van een minderjarig meisje en deze ellende krijgt ze er ook nog eens bij. Ze doorstaat het allemaal en woont nog steeds zelfstandig.

Dan weet u ook dat Jasper haar altijd zijn “lieve memke” noemde. Dan weet u ook dat Jasper nog geen kip de kop kon afhakken. Dat moest zijn vader altijd doen. Maar wel een meisje van 16 dubbel kon verkrachten, wurgen, en de keel doorsnijden? Zoals ze dat gewoon zijn in Irak met schapen? Wist u dat Ali Hassan een Koerdische Irakees was? Wist u wel dat het AZC Kollumerland een vergoeding aan boeren in de omgeving gaf voor hun gestolen, ritueel geslachte schapen?  Nee, velen van u wisten dat niet, maar vraagt u het maar eens aan de collega-boeren. Leuke gespreksstof.

Ik weet dat de meesten onder u niet geloven dat Jasper de moord op Marianne op Vaatstra heeft gepleegd. Juist omdat u Jasper en zijn ouders kent, vraag ik u om hen een hart onder de riem te steken. Om met Louis van Gaal te spreken: Ben ik nou zo dom of zijn jullie zo slim? In dit geval zijn  jullie slim, want jullie geloven ook niet dat Jasper de moord op Marianne gepleegd kan hebben. Waarom ben ik dan toch zo’n besmette naam in jullie dorp? Hoe kan het nou dat een paar opgeschoten jongens in de Iterij, eigenaar/chef David vroegen om mij te verzoeken het terras op een mooie zomerdag te verlaten? Door wie waren deze jongens beïnvloed? Door burgemeester Bilker of hun ouders? Hoe kan dat als de meerderheid van Oudwoude niet gelooft dat Jasper de moordenaar van Marianne Vaatstra is?  Kunnen die ouders hun zonen dan even bij de les roepen? Door wie laat u zich nog nog gek maken over Wim Dankbaar? Door Jeroen Pauw met dit soort uitzendingen?

https://pauw.bnnvara.nl/media/508820

Vraagt u zich dan eens af waarom de man (moi) waar het over gaat, niet uitgenodigd was! In een leeg doel is het makkelijk prijsschieten toch? Als Jeroen echt stoer is, vraagt hij Harm Brouwer: Waarom laat u het toe dat Wim Dankbaar u van zulke verschrikkelijke zaken beschuldigt? Waar bent u nu met uw open verantwoording  en transparantie? Kunt u nog wel functioneren?

Voor de minderheid die het nog niet snapt:

11)De heer Jasper Steringa

De heer Steringa, thans verblijvend in de PI Zwolle, is voor deze moord veroordeeld. Dankbaar beschikt echter over getuigenverklaringen die erop wijzen dat Steringa onder grote druk een valse bekentenis heeft afgelegd waarbij hem is aangepraat wat er zich de betreffende nacht zou moeten hebben voorgedaan. Op basis van dit door de recherche voorgespiegelde scenario, dat gebaseerd is op het gestolen-fiets-verhaal, heeft Steringa een bekentenis afgelegd. Inmiddels zijn er getuigen die kunnen bevestigen dat Steringa zijn verklaringen heeft herroepen met name als het gaat om het hoofddaderschap waar het vanzelfsprekend in deze zaak om gaat. Zo heeft hij onder meer tegen een medegedetineerde (identiteit bij Dankbaar bekend) gesteld dat hij zich slechts “medeplichtig” voelt en het onterecht zou vinden een volledige schadevergoeding aan de familie Vaatstra te betalen. Uit een andere verklaring van een bewaker bij de PI Zwolle, blijkt dat Steringa zijn bekentenis niet hardop durft te herroepen uit vrees voor sanctiemaatregelen van de autoriteiten, zoals isoleercel, verlies van vervroegde invrijheidsstelling e.d.

Het verdedigingsbelang zijdens Dankbaar om Steringa te horen is evident omdat Steringa kan ontkrachten dan wel bevestigen of de moord in de caravan van aangever X heeft plaats gevonden, te meer omdat de hoofdbeschuldiging van de vermeend smadelijke publicaties van Dankbaar over de rol van X daar op ziet en daarmee het algemeen belang  dat de publicatie rechtvaardigde, is aangetoond.

Bron: https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/12/17/getuigenverzoek/

Beste Oudwoudenaren, bespreken jullie wat vaker met elkaar in de Iterij wat de situatie met jullie dorpsgenoten Jasper, Jacob en Alie is? David kan ook heel mooie verhalen vertellen, onder andere over bedreigingen van de politie dat hij moest kappen met de Vaatstra zaak. “Jullie zijn levensgevaarlijk bezig!” Hoe Jasper na zijn DNA afgifte bij hem aan de bar zat. Maar ook over gewiste files van het computersysteem van het COA op 1 en 2 mei 1999, toen hij daar nog werkte. En vooral over uitgewiste, geasfalteerde remsporen aan de Keningswei, vijf dagen na dato.  Vraagt u dat maar even aan David als hij u een biertje of schnitzel (zijn specialiteit) serveert. Waarom moesten deze remsporen, precies ter hoogte van de plek waar Ali Hassan zijn fiets in de greppel heeft achtergelaten, zo snel worden uitgewist? Als ze niks met de moord te maken hebben? We hebben zelf van de eigenaar van het wegenbouwbedrijf vernomen dat dit een spoedopdracht was. Die remsporen kwamen van Riad Elmakhour die Ali van de Keningwei heeft opgepikt om hem een lift naar Leeuwarden te geven.

“Van vrijdag op zaterdag 31 april en 1 mei 1999 was ik bij een vriend op bezoek op het AZC te Kollum. Rond 02.30 uur werd mijn vriend gebeld door iemand die wist dat ik bij hem op bezoek was en dat ik nog die nacht terug zou gaan naar Leeuwarden. Eerst werd er gebeld of ik nog aanwezig was en enkele minuten later met het verzoek of ik iemand een lift kon geven naar Leeuwarden. Ik heb daar positief op geantwoord en mij werd gevraagd om via de Lauwersmeerweg langs de Badweg in Kollum te rijden en vervolgens in de richting van Veenklooster. Zo reed ik ook altijd van het AZC terug naar  huis. Onderweg zou de lifter zoals ik hierboven bedoel zich wel laten zien zo werd mij gezegd. Ik heb dat vervolgens gedaan en de betreffende persoon meegenomen. Ik kende de man die ik meenam als een bewoner van het AZC en had hem vaker gezien in het bijzijn van andere vrienden van mijn vriend. Ik schrok heel erg toen ik zag dat hij behoorlijk onder het bloed zat en erg overstuur was. Ik schrok nog meer toen hij mij vertelde dat hij iemand vermoord had. Het was een zeer onsamenhangend verhaal… maar het werd mij wel duidelijk dat het om een meisje ging. Ik heb hem afgezet in Leeuwarden aan de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden. Hij heeft me onderweg wel verteld dat hij Ali heette. Pas enkele dagen later drong het allemaal tot mij door waar  zijn verhaal mee te maken had. Ik durfde daarmee niet naar de politie omdat ik bang was dat men ook mij zou verdenken. Ook toen ik later werd verzocht om me te melden op het politiebureau heb ik niet gezegd wat er gebeurd was uit angst dat ik er problemen mee zou krijgen. De politie confronteerde mij met een verklaring van mijn vrouw maar ik heb dat toen ontkend. Omdat ik bang was voor sporen heb ik mijn kleren nog diezelfde nacht uitgedaan en bij een vriend op het AZC in Burgum andere kleren aangetrokken. Die kleren zijn, zo heb ik begrepen, later teruggevonden maar gelukkig wezen deze niet naar mij. Ik betreur het dat ik dit niet allemaal eerder hebt verteld maar ik was bang dat ik gearresteerd zou worden”

En vraagt u David dan ook even wie de zoon van de vader is, aan wie Jasper heeft verteld dat hij het niet gedaan heeft, maar wel weet wie het wel gedaan hebben. Er zijn er vast nog wel meer uit jullie dorp aan wie Jasper dit heeft toevertrouwd. Beste Oudwoudenaren, als dit waar is, dan moet deze dorpsgenoot dit toch meteen aan Jacob en Alie vertellen? Dan moeten jullie hem toch daartoe aansporen? Moet ik alles alleen doen?

Stelt u David anders voor of ik een presentatie mag komen geven in de biljartzaal. Die paar jongens die nog wat moeten leren van hun ouders, neem ik dan wel op de koop toe. Ze zijn welkom. Jullie dorpsgenoten Jantina en haar dochter Stephanie Broersma-Van Reemst ook. Meer dan welkom! Burgemeester Bearn Bilker ook. Dan kan hij recht in mijn  smoel zeggen waarom jullie mijn boek niet mogen lezen. Een burgemeester die een negatief leesadvies geeft aan zijn onderdanen. Wie heeft dat ooit meegemaakt? Is het Mein Kampf ofzo? Zouden Harm Brouwer en Joris Demmink ook willen komen? Om uit te leggen dat hun naam haas is?

Mvg

Wim

4)Mevrouw Stephanie Broersma-Van Reemst

Stephanie Broersma van Reemst was destijds een vriendinnetje (14) van Faek Mustafa. Diverse getuigen hebben haar op de avond en nacht van de moord gezien in het gezelschap van Faek en Marianne, onder meer bij de fietsen van haar vriend Spencer en diens vriend Wietze, die door Faek Mustafa onklaar waren gemaakt door de ventielen eruit te trekken. Stephanie van Reemst kan ook verklaren dat Faek Mustafa en Ali Hassan bekenden waren van X en Ludger Dill, met andere woorden dat de aangifte van X vals is. Tevens kan ook zij bevestigen dat de haar bekende Ali Hassan, de vriend van Faek, niet de de man was die in 1999 werd gearresteerd. Overigens als zij (en Faek Mustafa) het bovenstaande kan bevestigen wordt ook evident dat het gestolen-fiets-verhaal, zoals dit door Justitie aan het publiek bekend is gemaakt, onmogelijk de waarheid kan zijn. Voorts dient vermelding dat Stephanie op 14 mei 1999 werd ontboden op het politiebureau te Buitenpost om gehoord te worden over de moord op Marianne Vaatstra. Dit betekent dus dat justitie kennelijk wist dat Stephanie iets wist (en weet) over de zaak Vaatstra. Het resultaat van dit verhoor was dat Stephanie aangifte deed van verkrachting door haar vriendje Faek in dezelfde nacht dat Marianne werd vermoord. Een verkrachting die niet werd vervolgd door justitie, maar snel werd geseponeerd. Dankbaar wil graag weten wat Stephanie heeft verklaard tijdens dat verhoor, waar ook haar vader niet bij mocht zijn. Eén en ander wordt nader toegelicht in dit artikel op de website van Dankbaar:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/12/09/hoe-corrupt-is-yehudi-moszkowicz-deel-5/

Tot slot wil Dankbaar van Stephanie weten waarom zij haar beweerde aangifte van smaad en laster (van december 2010) tegen Dankbaar met instemming van Justitie introk. Een aangifte die door Justitie zelf niet aan Dankbaar bekend is gemaakt maar die hij via de media moest vernemen.

Wist u dat Alie, vlak na de aanhouding van Jasper, is gebeld door een rechter uit Den Bosch? Met de boodschap dat de familie Steringa weg moest blijven van “complotdenkers” als Wim Dankbaar? Helaas weet Alie zijn naam niet meer, maar ik denk dat het om deze meneer gaat:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Ficq

Een zeer hoge ome dus. Let wel, ik kan dat niet hardmaken omdat Alie zijn naam niet meer weet. Maar het feit dat hij Joris Demmink verdedigt, met een keiharde leugen,  maakt het wel waarschijnlijk.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/voormalig-procureur-generaal-demmink-kwam-niet-voor-in-onderzoek-~b748ab5f3/

‘De naam van Joris Demmink komt in het onderzoek niet voor’, zegt nu ook René Ficq, in 1998 als procureur-generaal verantwoordelijk voor het veelbesproken Rolodex-onderzoek. Aan de Volkskrant toonde hij de aantekeningen die hij destijds heeft gemaakt. ‘Ik vind dat ik nu mag praten, want er worden mensen beschadigd die dat niet verdienen.’

Een keiharde leugen, omdat Joris Demmink wel degelijk voorkwam in het Rolodex onderzoek.  Och, René Ficq vindt dat Joris Demmink het niet verdient dat hij zo beschadigd wordt? Hij moest eens weten! Of weet hij het wel?

De naam van Demmink komt in het onderzoek niet voor, zegt Ficq. Wél duikt de toenmalige directeur-generaal Vreemdelingenzaken op in zijn aantekeningen. ‘Op 2 december 1998 schreef ik: ik word gebeld door Vrakking, omdat hij is gebeld door secretaris-generaal Borghouts (van Justitie, red.). Deze was aangesproken door Demmink. Hij had vernomen dat hij voorwerp van onderzoek zou zijn in Amsterdam, als mede een hoofdofficier van justitie. Ik heb daarbij geschreven: hoe kan dat? Er loopt helemaal geen onderzoek tegen Demmink.’

Hoofdofficier Vrakking heeft getuigt dat Demmink voorkwam in het Rolodex onderzoek. Maar Ficq probeert dat te downplayen. Het doet er eigenlijk ook niet toe of het Ficq was die Alie heeft gebeld. Waar het om gaat is dat een vertegenwoordiger van de rechterlijke macht de ouders van Jasper belt met deze boodschap. Wat ook vaststaat is dat Joris Demmink een relatie had met een Tsjechische pornoacteur die films maakte met minderjarige jongetjes. Moet kunnen toch? Voor een Secretaris-Generaal van Justitie? Van Ficq mag het allemaal.  Hij staat in voor de integriteit van Joris!

Als we even vergeten de vraag of Joris Demmink Ali Hassan stiekem het land heeft uitgesluisd, dan staat het in elk geval vast dat zijn vriendje Faek (aanvankelijk ook heimelijk) is overgeplaatst. Dit is immers na 11 jaar toegegeven in kamervragen (van Wim) door twee ministers, Hirsch Ballin en Opstelten. De enige die zoiets  kon regelen in een dergelijk gevoelige veelbesproken moordzaak, was de directeur-generaal Vreemdelingenzaken. Dat was Joris Demmink. En dat kon hij niet zonder medewerking van de verantwoordelijke hoofdofficier. Dat was Harm Brouwer.  Harm Brouwer wiens open verantwoording en transparantie in geen velden of wegen te bekennen is.

Beste Oudwoudenaren, deze doofpot heeft gezichten, ik ben de enige die man en paard durft te noemen met rugnummers. Verantwoordelijk voor de ellende van de familie Vaatstra en Steringa. Ze verdienen allebei de rode kaart. Rechts en links:

De middelste is trouwens ook een schoft.

Kijkt u uit naar “Waar is Harm Brouwer? deel 3.”

Ik zeg altijd tegen mijn zoon: “Ik denk dat jij gelijk hebt als je schrijft dat Ali de moordenaar is!” En zoals de moeder van Marianne oorspronkelijk  en misschien nog wel geloofde, maar je zal het nooit krijgen. Als mensen als Adèle van der Plas en Yvonne Keuls geen poot aan de grond krijgen in de zaak Baybasin zal jij je gelijk ook niet krijgen. Ik hoop natuurlijk dat Akky van der Veer gelijk krijgt als ze schrijft dat de waarheid sterker is dan de leugen, maar er zijn te veel gevallen bekend waarbij de leugen nog steeds stand houdt. Bovendien stoort het me dat mensen als Peter R. de Vries en Jeroen Pauw, zonder schaamte onze gerespecteerde familienaam publiekelijk te grabbel gooien zonder dat er ook maar een mogelijkheid tot verweer wordt geboden. De pers stelt me ernstig te leur. Ik hoop dat er ooit nog een prettige Kerst voor jou en onze familie is weggelegd!

Maar het meest wens ik dat voor de moeder van Marianne die al die jaren tussen 2 verschrikkelijk vuren heeft doorgebracht en door de meest meedogenloze aaseters wordt belaagd!

Rudy Dankbaar

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

6 reacties op Beste Oudwoudenaren,

 1. johnloup zegt:

  Even advocaat van de duivel spelen. Jasper kon nog geen kip slachten, altijd al niet of niet -meer- na de nacht van 30 april op 1 mei 1999?

  Like

 2. Hennie Waanders zegt:

  In onze jongste geschiedenis zijn meer zaken geweest die van een omvang waren te vergelijken met de affaire Marianne Vaatstra.

  -Dreyfuss Affaire (rond 1900)
  -Eulenburger Affaire (rond 1908)
  -von Rath 1938 gevolg (kristalnacht, degradatie Ronald Freisler van staatssecretaris naar -rechtbank)
  -Affaire Reub.
  -Zaak Demmink.
  -Der ambulante schlachthof. (Dirk Koch)
  -Lekken uit commissie stiekum.

  U kunt het allemaal nazoeken, steeds speelde hier ‘de moed’, ‘lef’, ‘angst’, ‘lafheid’ van politici en/of ‘media’ een cruciale rol.

  Like

  • van Tours zegt:

   Vanuit de andere kant ook:
   Jasper is even gemakkelijk veroordeeld als Louis Hageman die slechts op één (waarschijnlijk valse) getuigenis tot levenslang is veroordeeld. Een getuigenis die het OM een dikke uitgeloofde beloning deed uitkeren!

   Baybasin die ook onschuldig is veroordeeld, de aanvraag tot herziening past weer in jouw rijtje. Als er zeven jaar over het beoordelen van de aanvraag tot herziening gedaan wordt, betekent het dat er voldoende zaken zijn die goed bekeken moeten worden, en dat moet je dan openbaar doen, en niet alle nova afwijzen, waarmee je het uit de openbaarheid kunt houden.

   Als je bekijkt naar de bewijslast tegen Hageman en die vergelijkt met de aanwijzingen die er tegen Ali bestaan, dan lijkt mij dat wat door Dankbaar verzameld is veel dieper en grondiger dan die ene verklaring waarop Hageman tot levenslang is veroordeeld.
   Het belang van de staat of belangrijke dienaren van de staat lijkt te gaan boven het principe “het recht is voor iedereen gelijk.” Hoe moet je nog geloven in eerlijke rechters als er naar mijn mening door rechters “eigen belangen” van derden – en dat kan ook het OM zijn – te zwaar meegewogen worden.

   Like

   • Hennie Waanders zegt:

    Heel moeilijk zo niet onmogelijk. MSM is mede schuldig, waarom werd het ronde de commissie Stiekem zo snel stil?
    Het is de overheid en/of het OM behoorlijk in de broek gegaan met de streek die ze de t. Nederlands/Argentijnse piloot Dhr. Poch hebben geleverd.
    ik ben benieuwd hoe ze zich hier weer uitlullen c.q. uitkopen. “Geld dat stom is maakt recht wat krom is”.

    Like

  • trompacoable1 zegt:

   Bij alle “vergissingszaken” waar de staat bij betrokken is, gaan er jaren van touwtrekken over heen voor er iets gebeurt.
   Als er “opzet” in het spel is, moet je wel een heel lange adem hebben.

   Onderstaande link over 9/11 kreeg in 3 dagen meer dan 160 duizend vieuws.
   Hopelijk komt daar binnenkort een GRAND JURY die de zaak eerlijk gaat bekijken en met een beetje geluk worden er dan een hoop mensen wakker.

   Als er meer mensen wakker worden, kan dat de hele “democratische” wereld beïnvloeden en zelfs invloed hebben op de zaak Vaatstra, want ook hier gaat het om het misbruik van macht door de overheid.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s