Hoe corrupt is Yehudi Moszkowicz? deel 5

Deel 5 wil ik beginnen met een opsomming van onomstotelijke feiten omtrent Faek Mustafa en Ali Hassan. Vaststaande aantoonbare feiten, omdat ofwel Justitie, ofwel Faek, ofwel betrouwbare getuigen deze feiten hebben bevestigd.

Faek is gehoord als verdachte in de moordzaak van Marianne Vaatstra.

Faek is verdachte geweest in een beweerde verkrachting van zijn toenmalige vriendinnetje Stephanie van Reemst, de avond van Koninginnedag 1999.

Faek heeft de ventielen uit de fietsbanden van Spencer en Wietze getrokken. Stephanie van Reemst was daar getuige van.

Faek was bevriend met Ali Hassan, die na de moord niet meer op het AZC is verschenen.

Ali Hassan had een kort (circa 1,60 -1,65 m.) en gezet postuur.

Ali Hassan, de vriend van Faek, was niet de man van circa 1,85m – 1,90m die in oktober 1999 in Istanbul werd gearresteerd.

Faek heeft Isabella Wagenaar op 3 mei 1999 met de dood bedreigd: Als jij niet stopt met praten word je ook vermoord.

Isabella heeft hiervan, samen met haar vader, aangifte gedaan op 4 mei 1999.

Faek is overgeplaatst naar een ander AZC. Volgens het OM op 28 mei 1999. Volgens getuigen op 3 mei 1999.

Faek en Ali, althans jongens die voldoen aan hun beschrijving, tot en met hun fietsen, zijn in de nacht van de moord gesignaleerd aan de Keningswei, op 100 m van de plaats waar Marianne de volgende morgen werd gevonden.

Faek heeft Marianne twee weken voor haar dood in de Ringo Bar te Veenklooster met een keeldoorsnijdend gebaar  bedreigd. Althans volgens het OM. Volgens mijn getuigen was het Ali Hassan.

Faek en zijn vriend Rida Hashimi zijn op 28 april 1999 wegens onhandelbaar gedrag van de Piter Jelles school in Kollum gestuurd. Na de meivakantie zijn ze niet op de voor hen geregelde dependance in Dokkum verschenen.

De Hoofdofficier van Justitie, als zodanig eindverantwoordelijk voor het onderzoek naar de moord, was Harm Nanne Brouwer, de latere baas van het OM.

De Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken en Internationale Aangelegenheden, als zodanig eindverantwoordelijk voor het COA en de asielzoekerscentra, was Joris Demmink, de latere baas van het ministerie van Justitie. Asielzoekers konden niet het land worden uitgezet of overgeplaatst zonder zijn medeweten en goedkeuring, al helemaal niet in gevoelige moordzaken.

Het staat vast dat Moszkowicz bekend is met deze feiten. Hij heeft immers mijn boek gelezen, dat hij verboden wilde hebben, hij leest dagelijks deze website en deze feiten zijn ook naar voren gebracht in de talloze (door hem aangespannen) rechtszaken. Dat het OM het leeuwendeel van deze feiten jaren lang geheim heeft gehouden, weet hij ook. Dat hij er dan toch voor kiest om zelf actief Faek te benaderen om hem bij te staan, naast de moeder van Marianne, is voor ieder weldenkend mens absurd. Slachtoffer én de man met daderkennis. Het zou in elke andere zaak tuchtrechtelijk onaanvaardbaar zijn. Op zijn allerminst zou de oprechte advocaat deze belangenverstrengeling aanwenden om Faek te vragen: Wat heb je verklaard toen je als verdachte werd gehoord? Op welke datum was dat? Waarom en op welke datum ben je overgeplaatst? Hoe groot was Ali Hassan? Enzovoort. Het uitblijven van deze vragen (en antwoorden), alsmede het verzet tegen een getuigenverhoor van Faek (en Maaike), toont de malafiditeit. Het toont dat hij beschermheer is van de leugens en de doofpot in plaats van de waarheid.

We zullen nu in kaart brengen hoe en hoeveel het OM, tot en met twee ministers, heeft gelogen om de doofpot gesloten te houden.

In bijgaand bericht van 4 juni 1999 leest u dat de verkrachting los staat van de Vaatstra zaak. Het gaat hier over Faek en Stephanie. Maar die worden natuurlijk niet genoemd. Evenmin wordt genoemd dat Faek een asielzoeker was. Wel wordt genoemd dat Stephanie pas medio mei aangifte heeft gedaan. Om precies te zijn op 14 mei, dus twee weken na de moord op Marianne. Wat niemand weet is dat Stephanie op het bureau werd ontboden om gehoord te worden over de moord op Marianne Vaatstra! Vader Bert van Reemst mocht niet bij het verhoor van zijn minderjarige dochter zijn. Daar rolde die aangifte tegen Faek uit. Let wel, op dit moment weet Justitie dat Faek als verdachte in de moord is gehoord, dat Faek en Ali Marianne twee weken eerder Marianne in de Ringo bar met keeldoorsnijdende gebaren hadden bedreigd, dat Faek Isabella had bedreigd, dat Faek Ali als de moordenaar had aangewezen, en dat Faek stiekem was overgeplaatst. Maar bovenal weet Justitie dat Stephanie iets weet over de moord op Marianne, anders nodig je haar niet uit om over de Vaatstra zaak te worden gehoord. Van wie zou Justitie dat weten, behalve dan van Faek? Stephanie was immers getuige geweest van bepaalde gebeurtenissen, zoals het verwijderen van de ventielen door haar vriendje Faek uit de fietsen van Spencer en Wietse. Zoals waargenomen door Geke Haarsma, die ook waarnam dat Stephanie om half één ’s nachts samen met Marianne bij die fietsen met leeggelopen banden stond. Waar Marianne nogal om moest lachen. Hahaha! Kijk nou, ze hebben alle fjouwer ventielen eruit getrokken! Wat ook al merkwaardig is als Stephanie even tevoren op een traumatische wijze is verkracht. Stephanie was dus een groot overgebleven risico voor het inmiddels bekokstoofde gestolen-fiets-verhaal. Want waarom zou Stephanie pas na twee weken aangifte doen van haar beweerde verkrachting? Zij moest haar mondje houden over de werkelijke reden van haar verhoor.  Maar er moest wel een reden verzonnen worden. Die reden werd haar zogenaamde verkrachting. Die is op instigatie van Justitie volledig verzonnen en Justitie had dan ook geen enkele intentie om die aangifte te vervolgen. Dat blijkt wel uit het vervolg. Stephanie zou haar aangifte inmiddels hebben ingetrokken. Een keiharde leugen die door het protest van haar ouders direct gecorrigeerd moest worden. Elke advocaat weet dat een verdachte niet zonder tussenkomst van een rechter-commissaris vier dagen in hechtenis kan worden gehouden, zeker niet voor een aangifte die inmiddels is ingetrokken. Ook dat is dus een leugen.  Dit mocht u allemaal niet weten omdat de kop van het artikel dan nooit te verkopen was geweest.

Dat blijkt ook uit het vervolgbericht. Weer wordt er gesproken over een minderjarige inwoner uit dezelfde gemeente. U mocht absoluut niet weten dat het om een bewoner van het AZC ging en vooral moet u nogmaals begrijpen dat er geen enkel verband is met de Vaatstra zaak. Dat Justitie had verzonnen dat de aangifte was ingetrokken, daar moet u maar even overheen lezen. Dat pikten de ouders van Stephanie niet, dus moest Justitie toch maar een ei leggen over de vervolging van Faek. Die schone taak was weggelegd voor  OvJ Stoffels, die natuurlijk nooit tot een vervolging kon beslissen over een door Justitie zelf verzonnen verkrachting. Gezwind werd de zaak dan ook geseponeerd, wegens gebrek aan bewijs, plus de redenering dat Stephanie rekening had moeten houden met “de culturele achtergrond van de dader”.  De broek van Stephanie’s advocaat Hans Anker zakte ervan af. Buiten de publiciteit wordt dan toch een hint gegeven over de culturele achtergrond van Faek. In het bericht over de klacht over het sepot wordt dat uiteraard weer niet genoemd, daar gaat het wederom om een minderjarige verdachte.

Zo kan ik nog wel eindeloos doorgaan met nieuwsberichten van destijds. Maar genoeg is genoeg en overkill is ook niet gewenst. Laten we liever focussen op de man die eindverantwoordelijk was voor al dit dit gekonkel, gelieg en gedraai. Dat was deze mijnheer:

Dat Harm Brouwer zelf niet volmaakt is, zal ik aantonen. Een antwoord van minister Opstelten op de kamervragen van Hero Brinkman:

Antwoord 5, 6

In mijn antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van het lid Brinkman (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2969) heb ik aangegeven dat de heer Brouwer de verantwoordelijke hoofdofficier was. Dat was hij tot 1 mei 1999. F.M. is echter pas op 27 mei 1999 overgeplaatst naar het AZC te Drachten. Op dat moment was de heer Severein plaatsvervangend hoofdofficier van het parket te Leeuwarden. Voor de overwegingen omtrent de overplaatsing van F.M. verwijs ik naar mijn eerdere antwoorden van 5 juli 2012.

Dit antwoord bevat al 3 leugens. Faek is niet overgeplaatst op 27 mei maar op 3 mei. En hij ging niet naar Drachten maar naar Musselkanaal.

Het enige onjuiste in deze verklaring is dat Ronnie dacht dat Faek ouder was dan 15. Maar hij zag er dan ook ouder uit. Sommigen schatten hem zelfs 20.

De grootste leugen van Opstelten is dat Harm Brouwer HOvJ was tot 1 mei 1999. Dit blijkt uit dit bericht van Marc van den Eerenbeemt van de Volkskrant:

Het artikel is van 14 mei 1999 over een interview met Brouwer op woensdag de laatste dag als hoogste man van het OM Leeuwarden. Dat was dus 12 mei en dus niet 1 mei, de dag waarop Marianne werd vermoord. Het volledige artikel leest u hier.

Merkt u op dat er slechts wordt gesproken over de dood van Meindert Tjoelker, maar met geen woord over de veel geruchtmakender dood van Marianne Vaatstra, 12 dagen eerder en dus veel verser in het geheugen, volop in het nieuws. Dat hij daarin eerder de publiciteit had moeten zoeken om “onbegrip” te voorkomen, wordt al helemaal niet gezegd. Dat is ook logisch omdat hij juist daarin de grootste doofpotrol ooit heeft gespeeld. Van 1 mei tot 12 mei had hij precies genoeg tijd om in overleg met Joris Demmink Ali Weg te laten sluizen, Faek over te plaatsen en zijn OM het publiek te laten bezweren dat er geen enkele aanwijzing was om de daders in het AZC te zoeken. Daar mocht hij natuurlijk niet mee in verband worden gebracht. Dus heeft hij zijn afscheid als HOvJ laten vervroegen naar 1 mei. De CIA noemt dat “plausible denial”.

Zijn woordvoerder Evert Boerstra van het College Procureurs Generaal, waar Harm dan inmiddels de baas is, maakt het in 2010 nog bonter:

From: Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage) <e.r.boerstra@om.nl>
Subject: Brouwer hoofdofficier Leeuwarden
To: “micha kat” <drsmkat@yahoo.com>, “Wim Dankbaar” <dank@xs4all.nl>
Date: Wednesday, April 28, 2010, 1:55 PM

Beste Micha Kat en Wim Dankbaar,

Jullie beiden hebben onlangs geïnformeerd naar het moment waarop Harm Brouwer de overstap maakte van Leeuwarden, waar hij hoofdofficier was, naar Utrecht waar hij president van de rechtbank werd.

Ik heb even geïnformeerd: de feitelijke leiding van het parket heeft Brouwer op 1 mei overgedragen aan de plaatsvervangend hoofdofficier. Vanzelfsprekend is hij over deze zaak bij tijd en wijle nog wel geïnformeerd, maar niet in de positie van verantwoordelijk hoofdofficier. Op 15 mei (die datum moet ik nog checken, lukt met deze week niet) is Brouwer begonnen als president van de Utrechtse rechtbank.

Overigens heeft Brouwer als hoofdofficier zitting gehad in de beheersdriehoek, samen met de korpschef en de korpsbeheerder. De beheersdriehoek is NIET de driehoek waarin over zaken gesproken wordt, dat gebeurt in de lokale driehoeken.

Vriendelijke groet,

Evert Boerstra

persvoorlichter

Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

Afdeling Communicatie

Kamer 5.15

Prins Clauslaan 16, 2595 AJ Den Haag

Postbus 20305, 2500 EH Den Haag

T 070 339 9848

F 070 339 9858

www.om.nl
Ach ja, natuurlijk! Dat had iedereen kunnen bedenken. Harm was veel te hoog om zich met zo’n aggenebbes moordje als Marianne bezig te houden. Dat gebeurt in de (niet bestaande) lokale driehoeken! Die hebben dan ook Ali weggesluisd en Faek overgeplaatst, gebruikmakend van landelijke, provinciegrenzen overschrijdende diensten als de IND, Marechaussee, politie en het COA. Dat ging gewoon buiten Joris en Harm om. Dat Opstelten later moest  erkennen dat Harm wel degelijk verantwoordelijk was, vergeten we maar even.

Maar nu even naar die andere doofpotartiest, Hirsch Ballin:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2952.html

Vraag 4

Is het waar dat deze F. M. (tezamen met een andere asielzoeker A. H.) Marianne Vaatstra enkele weken voor haar dood zou hebben bedreigd in een horecagelegenheid in Friesland? Is het waar dat F. M. ook verdachte was van een ander strafbaar feit in 1999? Wat was dat voor een feit en wat is er met die zaak gebeurd? Is die (andere) zaak tegen F. M. op 15 juli 1999 geseponeerd?

Antwoord 4

F.M. is enkele maanden voor de dood van Marianne betrokken is geweest bij een ruzie met (vrienden van) Marianne in een horecagelegenheid. F.M. is daarover gehoord en zei dat juist hij en zijn vriend werden bedreigd en niet andersom.

F.M. was toen niet in het bijzijn van A.H. maar van een andere persoon. De identiteit van die persoon is bekend. Deze persoon was ten tijde van de moord op Marianne Vaatstra gedetineerd. Van F.M. is biologisch materiaal afgenomen. Zijn DNA komt niet overeen met het DNA-materiaal dat is aangetroffen bij het lichaam van Marianne.

Er was aangifte gedaan tegen F.M. inzake een zedenmisdrijf gepleegd op 30 april 1999. Daarnaar is onderzoek gedaan door de plaatselijke politie. F.M. is daarvoor ook aangehouden en heeft enkele dagen in verzekering gezeten. Er werd onvoldoende bewijs gevonden om F.M. te vervolgen. De zaak is daarom op 9 augustus 1999 geseponeerd.

 

Antwoord 4 staat ook weer bol van de leugens. De bedreiging was niet enkele maanden, maar twee weken voor Marianne’s dood. En het was degelijk in het bijzijn van Ali Hassan. Sterker nog, HIJ was het die Marianne met een gebaar beloofde haar de keel door te snijden. Dus niet Faek! En dan durft deze minkukel ook nog te zeggen dat juist Faek en Ali werden bedreigd en niet andersom? Door wie dan? Door Marianne?

Aafie, je zou eens op moeten staan, want jij was er ook bij! Jij weet dit allemaal en dus ook dat de minister hier liegt. Je weet ook dat Ali een vadzige kleine vieze gnoom was. Zelfs als je wilt geloven dat Jasper Steringa je beste vriendin heeft verkracht en vermoord, dan nog bewijs je haar nagedachtenis geen dienst door deze leugens onweersproken te laten. Je was toch net zo stoer als zij? Wie kende haar nu beter dan jij? En Marianne heeft zich laten meevoeren, driedubbel laten verkrachten, wurgen en de keel door laten snijden door deze nitwit die volgens zijn lieve memke nog geen kip kon slachten? En daarvoor gaat ze hem ook nog pijpen? Zonder zijn pik eraf te bijten, nadat ze zijn hand tot bloedens toe had gebeten? Als er iemand niet in de sprookjes van het OM zou moeten geloven, ben jij het wel. Get real!  Marianne kan niet meer spreken, jij wel!

Praat eens met Stephanie. Die kan je uit de droom helpen. Waarom denk je dat ze haar klacht van smaad en laster tegen mij moest intrekken? Net als haar klacht tegen Faek. Omdat die ook helemaal verzonnen was door Justitie, Aafie! Die arme meid zit zo onder het juk van het OM dat ze zelfs tegen haar eigen ouders niet durfde te vertellen waar ze getuige van is geweest. Maar op de dag dat de verkeerde Ali werd opgepakt, wat zij net als jij als geen ander wist, hangt ze wel een briefje op aan de Keningswei, inclusief een witte roos uit de bloemenwinkel van haar moeder. Denk je nog elke dag aan Marianne, Stephanie? Hoe komt dat nou? Je hoeft je echt niet schuldig te voelen, hoor! Je was 14! Je kon echt niet weten dat het zou aflopen met de dood van Marianne. Zelfs Faek wist dat niet. Die was ook nog maar 15. Meisje, wat heb ik met jou te doen! Waarom zet je je facebook account niet terug? Is dat dan allemaal aan mij te danken?

Kijk Stephanie en Aafie, weet je wat nu het verschil is tussen jullie en mij? Ik laat me niet brainwashen of bang maken door een corrupt OM, liegende ministers en al helemaal niet door de grootste leugenaar van allemaal, Harm Brouwer. Die is eerder bang voor mij. Of dachten jullie dat Harm niet weet ik ben?

Maar beste Yehudi, wanneer vraag je nu aan Faek wanneer hij tegen mij wil getuigen? Wanneer kom je nu met de civiele zaak van Faek tegen mij? Hij is toch nu ook jouw cliënt, naast Maaike? Dat moet je toch willen als je sterk staat? Wanneer vraag je Harm Brouwer om te getuigen? Hij kan toch wel zeggen dat hij niet verantwoordelijk was voor het stiekem wegsluizen van Ali en de overplaatsing van Faek? Dat hij op de dag van de moord op Marianne afscheid nam als HOvJ? Dat zijn laatste dag niet 1 mei maar 12 mei was? Wie zijn opvolger was? Dat weet Harm niet meer. Geloof je het zelf, Harm? Severein, die je zelf van Groningen naar Leeuwarden had gehaald, was sinds de dag van de moord op Marianne je plaatsvervangende hoofdofficier? Dat weet je niet meer, Harm? Was hij dan verantwoordelijk? Ik dacht het niet! Yehudi, wanneer neem je Maaike eindelijk eens mee naar een zitting, zodat ze zelf kan bevestigen dat ze helemaal achter je staat? 

Maaike wil me toch kapot en failliet hebben? En Faek toch ook? Je hebt toch de backing van Harm en Joris? Waarom zet je ze dan niet in? Je kunt het wel belachelijk maken, maar voorlopig vraag je ze niet te hulp. Harm, je durft niet toch? Omdat je dan voor graats gaat toch? Met je open verantwoording en transparantie? Hoe slap ben je wel niet om niet te durven reageren, waar je zelf het OM onderwijst om open verantwoording en transparantie te betrachten? Het is werkelijk een schande dat je deze functie hebt. Voorzitter van de toezicht op onze veiligheid. Men moest eens weten! Je hoort in de bak te zitten. Voor mij heb je dat allang bewezen, door niet te willen reageren op zulke loodzware beschuldigingen. In plaats daarvan jammer je: Ik wil niet reageren! Want als ik ongelijk heb, dan had je daar allang wat tegen gedaan. Elke zichzelf respecterende vent had allang van zich afgeslagen, als hij kon. Tenzij hij weet dat ik gelijk heb!  Je slaat van je af via knechtje Yehudi, via een omweg, nog laffer. Jij en Joris zijn verantwoordelijk voor deze doofpot. De beweerde (onbewezen) pedofilie van Joris is peanuts vergeleken hierbij. Weet je nog Harm, de enige keer dat we elkaar persoonlijk ontmoetten op de boekpresentatie van Peter van Koppen? “Ha Wim, leuk om je eens een keer te zien”, zei je “Maar ik moet nu even mijn presentatie voorbereiden”. Misschien treffen we elkaar na afloop nog?” Weg was je. Vond je het echt leuk om me te ontmoeten? Je bent wel een hele goeie toneelspeler, niet Harm? Dat vindt Maaike in elk geval ook.

Koning, keizer, admiraal, Popla gebruiken we allemaal.

Mvg

Wim

Beste Chris (Klomp), vorige email al verwerkt? Ik wil je niet overvoeren. Doe maar rustig aan. Hieronder heb je er nog een paar. Ook allemaal vervalst en van 1 IP adres. Komt niet van Nico en Marcel hoor!

Je wilt toch zo graag dat mijn Vaatstra moord scenario onzin moet blijven? Schrijf je dan ook even een emailtje naar het OM?

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/12/08/assistentie-gevraagd-2/

Of beter nog, vraag je vriendje Yehudi of je aan Faek de vragen mag stellen die hij niet stelt.

Nog beter is dat je Harm Brouwer, die tegenwoordig toezicht houdt op onze veiligheid, vraagt waarom hij in overleg met Joris Ali heeft weggesluisd en Faek heeft overgeplaatst. Dat is onze veiligheid die Harm Brouwer voorstaat. Waarom hij Faek nog niet heeft gelast om te getuigen in mijn rechtszaken. Dan krijgt hij toch gelijk? Moet toch niet zo moeilijk zijn? Dan ben je een echte onderzoeksjournalist. Of neem jij genoegen met zo’n antwoord?

From: info [mailto:info@CTIVD.nl]
Sent: donderdag 10 september 2015 16:06
To: ‘Wim Dankbaar’
Subject: RE: Bericht voor uw voorzitter Harm Brouwer
 

Geachte heer Dankbaar, 

De heer Brouwer zal niet reageren op uw e-mail. 

Vriendelijke groet, 

Hilde Bos

Secretaris CTIVD

Waar is Harm nu met zijn “open verantwoording en transparantie”? 

Het behoeft geen betoog dat mijn beschuldigingen naar u en de heer Demmink lood en lood zwaar zijn. Terwijl u donders goed weet wie ik ben. Dat blijkt onder meer uit uw speech “Zwijgen is zilver, spreken is goud”. Die gek genoeg niet meer op de website van het OM is te vinden.

https://www.om.nl/onderwerpen/om_en_de_m%20…%20is_zilver/

Uit de speech van Harm Brouwer: Zwijgen is zilver spreken is goud:

“Deze kleine verkenning op het internet bewijst ook, dat het gezag van een procureur-generaal inderdaad niet meer vanzelf spreekt. Een aantal nieuwssites komt met het bericht van vorig jaar, dat tachtig procent van de Nederlanders mijn ontslag zou willen Op één van de weblogs kan men aanklikken of ik moet aftreden. De stand deze week: 92,17% is voor. Overigens hartelijk dank aan het adres van die negen mensen, die mij het voordeel van de twijfel gunnen!”

De poll waar u het over heeft is van mij:

http://jfkmurdersolved.com/brouwer.htm

Waarom is uw speech niet meer te vinden op de website van het OM, mijnheer Brouwer? Kunt u niet meer staan voor openheid en transparantie? Kunt u niet meer staan achter de bestaansvoorwaarde van het OM? “Niet hopen dat het overwaait beste collega’s! Open verantwoording!” 

Was het ook niet onder Harm’s eindverantwoordelijkheid dat Haico 40 miljoen mocht aftikken, een schijntje op zijn werkelijke crimineel vergaard vermogen? Goeie deal, Haico! Je bent een kei!

“Het tot stand komen van de transactie heeft van 2007 tot nu geduurd. Door die te betalen hoeven de opvolgers van Endstra niet voor de rechter te komen.”

https://www.parool.nl/amsterdam/staat-krijgt-40-miljoen-van-vermogen-erven-endstra~a4062208/

Mvg 

Wim

Yehudi Moszkowicz is hiervan allemaal op de hoogte. Dat maakt hem zo corrupt. Volgende deel dus: Hoe corrupt is Yehudi Moszkowicz? deel 6.

Thuisbrenger: Denkt u alvast even na over het volgende: Als het OM, Harm Brouwer en Moszkowicz zo graag willen bewijzen dat ik “kierewiet” ben, waarom doen ze dat dan niet? Waarom houden ze Faek en andere getuigen (als Stephanie), zowel in 1999 als nu,  angstvallig weg?

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

2 reacties op Hoe corrupt is Yehudi Moszkowicz? deel 5

 1. O. Dekker zegt:

  Statistisch buitengewoon onwaarschijnlijk dat in deze zaak niet is gekonkeld en gelogen. Gezien het negeren van feiten in strijd met de waarheid moet blijkbaar de leugen in nederland blijven regeren. Een rechtsstaat die steeds schever komt te staan! Gerechtelijke dwalingen? Gerechtelijke ontsporingen? Gerechtelijke dwaalsporen voor de kijkers van de wereld draait dol!

  Ik krijg een gevoel van plaatsvervangende schaamte. Helaas wordt de waarheid pas na een halve eeuw erkend; vergelijk de rijksdagbrand! Hoe kunnen verantwoordelijken hiermee leven?
  Binnen een normaal milieu zouden zij uitgekotst worden.

  PS Klomp doe je werk!

  Like

 2. Pieter Postma zegt:

  Ik heb Chris Klomp, zich zelf journalist noemend veel vragen gestuurd en uitgenodigd om met mij de volgens het OM de laatste 1.200m. van M te lopen. Hij doet het niet, zoals geen van zijn “misdaad” journalisten. Het is te confronterend, wegkijken is gemakkelijker. Peter R. de Vries tientallen keren gevraagd welke getuige het OM heeft waardoor die de verklaringen van Ferdi Brouwer en Tineke de Haan ( beide jongens zonder M. gezien) overbodig maakt. CRUCIAAL! Oorverdovend stil. Volgens 3D team stopte Jasper M. “door de fiets vast te pakken” Volgen Henk Mous in zijn opstel door “zijn rechterhand om haar hoofd te doen”. Twee scenario’s ?? In reconstructie 3D vond de diefstal van de fiets plaats “door met een steen het slot te forceren”, volgens Henk Mous in zijn opstel “door de fiets te laten stuiteren” Twee scenario’s? . Volgens reconstructie 3 D team nam M. afscheid van de jongens om 01.55, volgens het opstel van Henk Mous was dat om 01.45 Twee scenario’s . En dan in het opstel schrijven “was M. maar een minuut later vertrokken ” Wat een gotspe. Veel, tientallen van deze voorbeelden. keningswei@yahoo.com

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s