Vervolg brief aan de President

Vervolg op deel 1

Edelgrootachtbare President van der Meer,

Om to the point te komen: Ik wil graag dat de uitspraak wordt uitgesteld totdat er een beslissing is gevallen van het OM of ik vervolgd ga worden voor de aangifte van Faek Mustafa. Nu de uitspraak reeds vier keer met twee maanden is uitgesteld, kan dat er ook nog wel bij. Ik wil namelijk graag vervolgd worden omdat ik kan bewijzen dat die aangifte vals is en bovendien gebaseerd op valsheid in geschrifte. Het OM weet dit inmiddels ook.

Ieder geïnformeerd persoon bij Justitie weet welk een supergevoelige zaak dit is. Dus een gebrek aan prioriteit kan er niet zijn. Immers, mocht ik ooit gelijk krijgen en dus aantonen dat de voormalige bazen van Justitie en het OM een verkrachter en moordenaar een stiekeme aftocht hebben gegeven, en Nederland en de nabestaanden al 20 jaar voorliegen, dan hoeft het geen betoog hoe groot de deuk in het imago van Justitie zal zijn. Maar moet het daarom maar onder de pet blijven? Of mag ik nog rekenen op een rechtsstaat die haar rotte appels uit de fruitmand haalt? Ofwel het beroemde zelfreinigende vermogen? Soms twijfel ik daaraan, als ik weer eens zonder spreekrecht op landelijke TV wordt afgemaakt, waarbij Moszkowicz nog net niet zegt, maar wel suggereert, dat de familie Vaatstra aan eigenrichting zou moeten doen (wat in feite al gedaan is met de poging tot doodslag op Hans Mauritz, waarvan de zoon (uiteraard) is vrijgesproken). En dat mij structureel de noodzakelijke verdedigingsmiddelen worden ontzegd, zoals het horen van getuigen, geeft ook te denken. Toch raar dat er zoveel zend- en rechtertijd wordt besteed aan een “idioot” die officieel “kierewiet” genoemd mag worden. Het weldenkende deel der natie ziet reeds lang dat er sprake van een geheel ongelijke strijd is. Via Pauw kreeg Moszkowicz weer vrij spel om de publieke opinie en uw raadsheren te beïnvloeden: Kijk eens, wat een walgelijke gek die Dankbaar is? Het is helemaal terecht hoor om hem zijn 5 ton niet terug te geven!

Niet alleen heeft Faek Mustafa zijn aangifte boordevol met leugens gestopt, maar ook heeft hij verklaringen van “vrienden” ingebracht die van A tot Z verzonnen zijn, inclusief hun handtekeningen. Moszkowicz zal uiteraard ontkennen dat hij daar een adviserende rol in heeft gespeeld, maar hij kan moeilijk ontkennen dat hij zelf Mustafa heeft aangezocht voor bijstand. Bovendien is hij inmiddels op de hoogte dat de bedoelde verklaringen bewezen valsheid in geschrifte zijn. Iemand die hiertoe in staat is, draait ook zijn hand niet om voor meineed. Zoals wel is gebleken tijdens de kort geding zitting van 25 april j.l. Op mijn verzoek werd hij onder ede gezet. Het proces-verbaal van deze meineed is hier te vinden:

http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/PVmeineed.pdf

En daarom wil ik vervolgd worden voor de aangifte van Faek. Ik kan dan immers eindelijk eisen Faek als getuige te mogen horen, iets wat tot nu toe steeds is afgewezen, maar wat wel erg moeilijk wordt als Faek zelf de aangever is. Het is echter allang duidelijk dat het OM dit niet wil en enorm met de aangifte in haar maag zit. Wat ook wel de reden zal zijn dat Moszkowicz nog geen civiele zaak heeft gestart om Faek een verdere schadevergoeding te bezorgen, waarvoor hij in kort geding reeds een voorschot van 5000 euro heeft gekregen. Met andere woorden, het OM zit hier tussen a rock and a hard place.

Afbeeldingsresultaat voor between a rock and a hard place

Vervolgen kan het OM niet, omdat dan het onomstotelijke bewijs boven water komt dat Faek meineed en valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Dan zijn de rapen natuurlijk gaar. Seponeren kan het OM ook niet, omdat dat een de facto erkenning zou zijn van het bovenstaande. Dus linksom kan niet en rechtsom kan niet. Beide richtingen zijn in mijn voordeel. Dus doet het OM helemaal NIETS!

Echter, ik heb als “verdachte” recht op een beslissing van het OM, zeker na anderhalf jaar, dat weer een nieuwe vervolging mij boven het hoofd hangt. Dus zit er niets anders op dan het OM te dwingen tot een beslissing. Maar dat blijkt nog een hele toer, want het OM speelt verstoppertje! Dat had ik hier reeds uitgelegd:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/11/24/in-de-la-met-zoekgeraakte-stukken/

Maar blijkt ook uit mijn gesprekken met Jos Zandvliet, de voor dit onderzoek verantwoordelijke agent:

Merkt u op dat Hans Mauritz als “getuige”, dus niet als verdachte wordt gehoord, terwijl Hans Mauritz exact hetzelfde zegt als ik. Sterker nog, ik baseer een flink deel van mijn stellingen op hem. En Faek weet dat ook donders goed. Dus waarom wordt Hans ontzien?

Hetgeen maar weer duidelijk maakt dat vooral ik, als meest vocale boodschapper van deze misstand, kapot moet.

Uit dit gesprek blijkt onder meer dat het OM absoluut niet ter wille is om ook in mijn belang onderzoekshandelingen te verrichten.

Uit dit gesprek blijkt dat Jos Zandvliet van het toneel is verdwenen, uit dienst is, in elk geval van de zaak is gehaald. Wie zijn opvolger is, of wie de behandelende OvJ is kan, of beter gezegd wil, nog steeds niemand zeggen. Zandvliet zelf vertikt het om terug te bellen, hoevaak  zijn voicemail ook wordt ingesproken.

Uit dit gesprek blijkt onder meer dat ingebrachte verklaarders niets blijken te weten van “hun” verklaringen, laat staan hun handtekeningen.

Nu zou men kunnen zeggen: Maar als het OM toch vervolgt en Faek liegt weer alles bij elkaar? Welnu, daar ben ik geheel niet bang voor. Faek kon nog wegkomen met meineed op 3 korte vraagjes van de voorzieningenrechter, zonder contra-enquete, maar in een echt getuigenverhoor lukt dat nooit. Ik noem maar een voorbeeld: Faek kan niet ontkennen dat hij op 3 mei 1999 Isabella heeft gebeld met de boodschap: Als jij niet stopt met praten, wordt je ook vermoord. Die aangifte van Isabella en haar vader op 4 mei 1999 zit gewoon in de politiecomputer, zoals mij is bevestigd door agent Anjo van der Helm. Waarom de politie daar nooit wat mee heeft gedaan is natuurlijk ook een interessante vraag. Er waren de eerste weken geen aanwijzingen dat de daders in het AZC moesten worden gezocht?

De crossfiets met gele vlammetjes op de Keningsweg in die nacht, had ook ook niets met Faek en Ali te maken, laat staan met het AZC waar iedereen wist dat Faek zo’n fiets reed? Dus zelfs van hun agent Wiltje Bakker had Justitie geen concrete feiten? Was het wel een concreet feit dat deze jongens 2 weken eerder Marianne met een keelsnij gebaar hadden bedreigd in de Ringo bar?

En wat dacht u  van de vraag hoe lang zijn vriend Ali was en of dat inderdaad de man was die in Turkije werd gearresteerd? Het OM beweert immers zelf in haar “Rapport onderzoek Ali H.” dat Faek en Ali vriendjes waren.

“Feik wordt op 19 mei 1999 verhoord en staat wangslijm af om zijn dna te vergelijken met de sporen van de moordenaar. Dat komt niet overeen. Hij kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.”

Hij kan zich niet herinneren met wie hij was? Heus waar? Hoe krijgt men het op papier?

Of ze Faek ook hebben gevraagd of ze de juiste Ali hebben gepakt vermeldt het rapport niet. Of Faek Ali sinds die dag nog heeft gezien evenmin. Net zo min dat ze Faek hebben gevraagd of hij iets weet over het uittrekken van ventielen uit de banden van de fietsen van Spencer en Wietse. Of hij zelf een crossfiets met gele vlammetjes had?  Enzovoort enzovoort. Hoe zou dat nou komen? Begrijpt u dan waarom Faek onder geen beding als getuige mag optreden? En Faek moet dan ook maar zeggen of zijn vriend Rida liegt:

Bij deze wil ik op verzoek van de heer W.J. Dankbaar een verklaring afleggen over hetgeen ik weet over de moord op Marianne Vaatstra. Destijds was Faek Mustafa een klasgenoot en een zeer goede vriend van mij. Wij waren beiden 15 jaar oud. Faek woonde in het toenmalige AZC te Kollum en ik woonde in Leeuwarden met mijn familie. Wij zaten allebei op de Piter Jelles scholengemeenschap te Kollum. lk zag Faek bijna elke dag en wij trokken erg veel met elkaar op. Wij waren niet echt voorbeeldige tieners, niet echt lieverdjes, hetgeen erin heeft geresulteerd dat wij beiden tijdelijk van school gestuurd werden eind april 1999. Andere vrienden en klasgenoten van mij en Faek, waren Faris en Farhad, Wij deden veel dingen samen, maar Faek was mijn beste vriend. Vrijwel elk weekend kwam ik bij Faek Iogeren op het AZC te Kollum. Zo ook het weekend van 1 mei 1999. lk ben op zaterdag 1 mei 1999 met de bus naar Faek gegaan, zoals ik dat bijna elk weekend deed. Tijden herinner ik mij niet precies, maar ik kwam daar eind van de middag aan. lk merkte meteen dat Faek niet in zijn normale doen was. Het beste kan ik dit omschrijven als stil, teruggetrokken, angstig en gestresst, heel anders dan hij normaal was. lk voelde meteen dat er iets aan de hand was of dat hij iets ernstigs had meegemaakt.

Ik heb de nacht van 1 op 2 mei 1999 geslapen in de caravan van Faek en zijn vader. Deze laatste was er overigens dat weekend niet, zoals dat vaker het geval was. lk weet dat de vader van Faek vaak naar Den Haag was. Hij stond bekend als een man die een leider was geweest in Noord lrak en respect afdwong onder de Koerdische gemeenschap in het AZC. Als er amok was, kon hij de gemoederen bedaren. De volgende dag, zondag 2 mei, heb ik er bij Faek op aangedrongen te vertellen wat hem dwars zat. Dat hij van slag was over iets, was mij inmiddels zeer duidelijk. Hij heeft mij toen verteld dat hij bij de politie was geweest om gehoord te worden over de moord op Marianne Vaatstra en dat hij daarover een verklaring had afgelegd. Hij vertelde mij dat deze moord was gepleegd door een gemeenschappelijk kennis van ons, Ali Hassan, die ook bewoner was op het AZC. Ik begreep uit zijn verhaal dat hij dit ook aan de politie had verklaard. Hij heeft mij niet verteld dat hij getuige van de moord was geweest, maar wel dat deze in een caravan was gepleegd. Welke caravan dat was heeft hij mij ook niet verteld. Van de heer Dankbaar begrijp ik dat dit de caravan van ene [……..] zou moeten zijn geweest maar dat kan ik niet bevestigen of ontkennen. Ik kende deze [……..] niet, maar weet wel dat Faek veel meer vrienden en kennissen had dan waar ik weet van had.

Ali Hassan was veel ouder dan Faek en ik kende hem dan ook niet bijzonder goed, maar wist wel hoe hij eruit zag. Daarom kan ik ook met zekerheid zeggen dat dit niet dezelfde man was die in 1999 in Turkije werd gearresteerd. lk heb van deze man een interview op Youtube gezien. Deze man was lang en slank en had een verzorgd voorkomen. lk heb hem nooit op het AZC Kollum gezien. De Ali Hassan die ik kende van het AZC Kollum was korter dan Faek en had een dikker postuur. Bovendien had hij een baardje en zijn uiterlijk was niet verzorgd, heel anders dan de man die op Youtube staat.

Kort nadat Faek mij dit verteld had, ben ik met de bus teruggegaan naar mijn familie in Leeuwarden. lk was zelf ook behoorlijk ontdaan over wat Faek mij verteld had. Daarom heb ik sinds die dag besloten om niet meer terug te gaan naar Kollum. lk heb Faek dan ook nooit meer gezien en hij heeft ook nooit meer contact met mij gezocht. Tot voor kort wist ik niet eens dat Faek in Nederland woont. Mijn school heb ik dat jaar afgemaakt in Leeuwarden. Omdat ik voor een andere zaak kort in jeugddetentie heb gezeten, een ruzie waarbij klappen waren gevallen, heb ik het jaar niet gehaald en het schooljaar overgedaan. Nu zeventien jaar later heb ik mijn leven reeds lang op orde en mijn vrouw en twee kinderen zijn mijn alles.

lk hoop maar dat mijn verklaring mij geen problemen gaat opleveren met de Nederlandse Justitie.

Aldus verklaar ik naar waarheid,

Rida Hashimi

Het is dus van cruciaal belang om te weten of het OM de aangifte van Faek wenst te vervolgen dan wel seponeren? Omdat het sowieso zeer veel duidelijk maakt over mijn stellingen. En dat heeft alles te maken met de bij uw Hof voorliggende zaak. Los van de vraag of Moszkowicz nu werkelijk de wensen van Maaike Terpstra vertegenwoordigt, is het zonneklaar dat als ik al die tijd gelijk had met betrekking tot zijn andere cliënt Mustafa, en Justitie haar direct de waarheid had verteld,  zij mij nooit in rechte had betrokken, laat staan mijn vermogen had willen roven, laat staan mij kapot en failliet te krijgen.

We kunnen het ook omdraaien: Als het OM zo graag wil bewijzen dat ik kierewiet ben, een stalkende, lasterende, beledigende terrorist, een complotidioot die moet worden afgevoerd in een dwangbuis, dan zou het OM mij JUIST moeten vervolgen voor de aangifte van Faek. Sterker nog, ze hadden Faek allang de vragen moeten en willen voorleggen die ik hem wil stellen. Of nee, dat is waar ook. Dat hebben ze al gedaan! Op 1 mei 1999 op het bureau te Buitenpost.

Met andere woorden: Waar zijn ze bang voor?

Vandaar mijn verzoek tot uitstel totdat het OM een ei heeft gelegd over wat ze gaan doen met de aangifte van Faek. Misschien mag ik u vragen of u hen dat wil vragen? Ik neem aan dat u betere toegang heeft en er voor u geen verstoppertje wordt gespeeld.

Hoogachtend,

Willem Jan Dankbaar

“The individual is handicapped by coming face-to-face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists.” – J. Edgar Hoover

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

2 reacties op Vervolg brief aan de President

 1. johnloup zegt:

  Justitie gaat nu vast gebruik maken van ‘termijn van aangifte van Faek valt buiten de 3 maanden termijn’.
  Het omgekeerde van de aangifte van de neef/vriend ( wiens naam niet genoemd mag worden) van Ali Hassan. Die aangifte bleef ook maar liggen, maar werd zonder in achtneming van de drie maanden termijn, onder ’t stof vandaan gehaald, nadat Jasper ’t haasje was.

  Like

 2. Akky van der Veer zegt:

  Een steengoede redenatie, Wim! Als het erop aankomt kunnen ze geen kant meer op, behalve toegeven dat het één grote doofpotzaak is. En dat doen ze niet, dus stellen ze uit en/of geven geen antwoord… Ik wou dat Jasper de moed had zijn onterechte veroordeling eens aan te vechten, maar ja hij beseft waarschijnlijk wel dat dat zijn doodvonnis is, want ze staan voor niks!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s