“Klomp journalist? U bedoelt leugenachtige activist met een smerige agenda.”

Click op deze link https://vk.com/video517147392_456239017 om een gesprek te beluisteren van Hans Mauritz en Wim Dankbaar over Chris Klomp.

Update: Voor degenen die hier terecht komen vanwege Pauw gisteravond een kleine samenvatting: Marianne is inderdaad verkracht en vermoord door asielzoekers, waaronder hoofddader Ali Hassan, in een caravan op het terrein van het toenmalige AZC. Vervolgens is haar lichaam gedumpt in het weiland waar zij werd gevonden. Een vriend van Ali Hassan heeft op de dag van de moord deze toedracht van de moord aan de politie verteld. Waarop besloten is dat deze toedracht niet bekend mocht worden en Ali Hassan is opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en nog hetzelfde weekend heimelijk het land is uitgezet via het Grenshospitium Amsterdam.

De regie voor deze doofpot-actie was in handen van Harm Brouwer en Joris Demmink, destijds respectievelijk Hoofdofficier van Friesland en Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken en Internationale Aangelegenheden.  Later de hoogste mannen van Justitie geworden als respectievelijk baas van het OM en Secretaris-Generaal van Justitie. Nederland en de nabestaanden zijn dus nu al 20 jaar voorgelogen, uiteindelijk ten koste van een veeboer die tot een valse bekentenis is gedwongen op basis van het gestolen-fiets verhaal, terwijl Marianne die avond nimmer op een fiets heeft gezeten.  Juist vanwege de toenemende druk van de publicaties van Dankbaar en consorten, is een voor het publiek geloofwaardige “oplossing” verzonnen teneinde de waarheid te begraven. Uiteraard is dit een misstand van letterlijk ongelooflijke proporties, die derhalve nooit bekend mag worden vanuit de optiek van Justitie. Vandaar dat de boodschappers van deze misstand rücksichtloos, éénzijdig en zonder wederhoor worden afgemaakt in de landelijke media, als wel in de rechtszaal. Geen publieke omroep die Dankbaar en Mauritz eens uitnodigt. Alles onder regie van Justitie en met hulp van knechtje Yehudi Moszkowicz, die behalve de moeder van Marianne sinds kort ook de jongen vertegenwoordigt die op dag 1 aan de politie heeft verteld door wie en waar haar dochter werkelijk is vermoord. Waarbij het opmerkelijk is dat het juist Moszkowicz is die de zaak gisteren weer groots op de kaart zette, waar hij zelf stelt dat zijn cliënten “rust” willen. Het is Mauritz en Dankbaar niet te doen om de nabestaanden lastig te vallen, maar om in het algemeen belang boven water brengen van deze huiveringwekkende misstand, die in feite een samenzwering is tegen onze rechtsstaat en het hele Nederlandse volk, dus ook U! Niemand zou het moeten willen dat onze eigen overheid verkrachtende, keeldoorsnijdende moordenaars een stiekeme aftocht geeft, laat staan er een labiele veeboer voor laat opdraaien. Volgens Jeroen Pauw ben je dan “tuig”.

Klomp journalist? U bedoelt leugenachtige activist met een smerige agenda.

Waar Mauritz hier in bijgeplaatste audiofile spreekt over Hemen en Salar gaat het over twee verklaringen van Rotterdamse autohandelaren. Verklaringen die door Faek Mustafa,  onder regie van zijn advocaat Y. Moszkowicz, zijn ingebracht in een kort geding om een claim richting Dankbaar te onderbouwen. Inmiddels is onomstotelijk vast komen te staan dat deze verklaringen door Faek zijn vervalst. Of beter gezegd op aansturing van Moszko. Beide handelaren hebben dat bevestigd en zijn bereid in rechte te verklaren (desnoods onder ede) dat zij deze verklaringen niet hebben afgelegd en ook niet hebben ondertekend. Breng dit in het licht van het feit dat Faek t.o.v. Mr. Geerdes tijdens de behandeling van een verzoek tot het houden van een getuigenverhoor de authenticiteit van de door hem afgelegde kluisverklaring, althans dat wat als kluisverklaring bedoeld was gedeponeerd te worden, ontkende  en sterker nog  dat in hetzelfde kort geding waar civielrechtelijk smaad en onrechtmatige daad centraal stond, Faek ook nog eens meineed heeft gepleegd.  Uit de vervalste verklaringen van de door Faek opgevoerde handelaren spreekt natuurlijk hoe gemakkelijk het voor Faek is om glashard te liegen en hoe rücksichtsloos hij verklaringen vervalst. In de navolgende link het hoor en wederhoor dat Mauritz over de vervalste verklaringen pleegde richting Faek’s advocaat Moszko.  Scroll naar ‘Subject: Hoor en wederhoor inzake valse verklaringen’ op deze pagina: https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/11/08/om-weigert-beslissing-aangiftes-van-faek-en-wim/

Statements Mauritz

Mauritz: “Klomp is geen journalist maar een activist met een bizarre agenda. Neemt zijn onderwerp gewoon de maat. Beledigt Dankbaar en mij en zeikt ons af op Twitter. Is dat een journalist? Geen enkele distantie tot de persoon. De beste man heeft in de afgelopen 19 jaar niets inhoudelijks over de Vaatstra-zaak gemeld. Slechts op de man gespeeld. In het AD (liep daar al eens tegen een stevige rectificatie jegens mij aan), op Twitter en op zijn eigen site.  Wat een obsessie. Heel bizar. We kennen het van hoe Klomp een man als Weird Duk continu afzeikt. Nota bene een journalist van een concurrerende krant.  Nee, die Klomp, het blijft gewoon een rechtbankverslaggevertje, de laagste rang binnen de schrijvende pers.  Neemt ook Martin Bosma, Wilders, Baudet, Joost Niemöller, De Vlieger, en zeer intelligente denkers de maat terwijl hij zelf niet verder komt dan one-liners en bewust choquerende en ronkende teksten om zijn betaalaccount bij Twitter te promoten of zijn Blendle-publicaties. Een ziek verdienmodel.

Stalking

Gisteren, 12 november in het jaar des Heeren 2018 meldt Klomp op Twitter dat Mauritz Maaike Vaatstra stalkt. Twee mails (recent) in 19 jaar. Ja, dat is stalking. Mails die ordentelijk en fatsoenlijk zijn geformuleerd en noodzakelijkerwijs zijn verzonden in het kader van vereist hoor en wederhoor. Iets wat Klomp nagenoeg  altijd nalaat. Stalking? Ik heb Maaike slechts eenmaal gesproken. Op haar verzoek.  Dat was in het voorjaar van 2014, vier jaar geleden. Van het onderhoud is een verslag gemaakt dat van komma tot punt een exacte weergave is van de bijzondere ontmoeting. Maar, ja, de links naar dat soort teksten  (http://www.hetverbodendagboek.nl/de-zaak/campingverslag/ ), die plaatst Klomp uiteraard niet. Ook in zijn posts van gisteren geen link naar het artikel op de site van Dankbaar waarnaar hij refereert. (https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/11/11/brieven-van-hans-mauritz-aan-moeder-marianne-en-haar-advocaat/ )

Doodsbedreigingen

‘Woorden doen er toe’ pretendeert Klomp tal van malen op zijn Twitter-account. Trump, Baudet, Wilders, ze zetten met hun woorden aan tot haat. Ze ruien op. Stimuleren idioten om bombrieven te versturen (mevrouw Clinton, CNN, etc. etc) Wat een hypocriete huichelarij overigens. Gisteravond en vannacht ben ik driemaal gebeld, waarbij  eenmaal mijn vrouw opnam, met pure doodsbedreigingen. (jij gaat er aan) Aan het einde van het derde gesprek (monoloog) was er de opmerking: “en de groeten van Chris Klomp”’ hetgeen ontegenzeggelijk aangaf dat het hier een griezelige volger van Klomp’s tweets van gisteren betrof. ‘Woorden doen er toe…..’  Een volmaakt gekkenhuis, dat Twitter, waar Klomp de kennelijke directie voert.

Smaad

Op basis van eerdere  publicaties wend ik me binnenkort tot de politie en zal ik aangifte doen van smaad jegens ons opperhoofd van het riool dat Twitter heet. En is dit dan ook smaad. Deze statements en meningen mijnerzijds? Nou, nee, ze zijn er ter noodzakelijke verdediging. Iets waarin het wetboek van strafrecht, wetsartikel  261,  voorziet.  De leugens van Klomp kennen hun verfijnde vorm in het weglaten van info. Daarin is het meer dan het equivalent van Peter R.  Om steeds zijn gelijk  jegens mij te halen schermt hij steeds met de 2 maanden detentie in mei vorig jaar maar meldt niet dat zulks niets met smaad  te doen had maar met het bewust niet naleven van disproportionele, bizarre reclasseringsvoorwaarden.  Eén maal per twee weken, twee jaar lang melden, terwijl Volkert van der G. een meldingsplicht had van eens per zes weken. Hallelujah.  Puur rancuneus wordt door de rechtbank in Leeuwarden die ooit voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf omgezet in onvoorwaardelijk. 22 van de 24 uur achter de deur, op de EBI na het strengst denkbare regime, het arrestantenregime. En dat voor belediging (smaad was het volgens het vonnis niet eens). Mijn teksten jegens ene [….] werden bezien als onnodig grievend.  En dat terwijl op Twitter en FB zo ongeveer de ene helft van Nederland de andere helft beledigd, grievend bejegend of schofferend de maat neemt.

180.000 tweets.

Iemand die het bestaat om sinds het ontstaan van Twitter meer dan 180.000 tweets te versturen is natuurlijk sowieso niet serieus te nemen. Welk mens van vlees  en bloed besteed zo veel tijd aan het rondpompen van nietszeggende teksten en schreeuwen om aandacht. Van tijd tot tijd laat ik me er toe verleiden te reageren doch het is paarlen voor de zwijnen werpen. Hoe dan ook.

Aldus Hans Mauritz in een reactie die deze site hedenochtend bereikte.

Leuk verjaardagscadeautje:

Van: Paul Jansen  
Verzonden: dinsdag 13 november 2018 11:57
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: kenmerk 269.1 8.mb

Beste Wim,

Ik was verheugd om op je website de hernieuwde berichtgeving over “Het Vaatstra complot” te kunnen lezen na een lange periode van stilte.

Je weet dat ik je op afstand met grote interesse volg en dat ik met grote zorg jouw problemen – en nu vooral je financiele zorgen – volg.

Ware ik in staat je daarbij te steunen dan zou ik geen moment twijfelen; echter ben ik financieel onvermogend.

Zojuist heb ik een tamelijk lang gesprek gehad met de secretaris van het bestuur van het hof in Amsterdam, mevrouw Van Beek.

Ik heb haar gezegd dat ik de handelswijze van het hof naar jou toe een grof schandaal vind en het bijna misdadig acht.

Ik heb jouw strijd voor rechtvaardigheid van groot belang genoemd en de houding van justitie naar jou toe zeer onbehoorlijk.

Ik heb haar gevraagd mijn misnoegen door te geven aan de president van het hof.

Zij zegde toe dat te zullen doen.

Weet, dat er anderen zijn, die jouw strijd voor rechtvaardigheid hogelijk waarderen en die je moreel steunen.

Hartelijke groeten van

Paul Jansen

Ik vond het nodig 

Maaike – Wat zei Bauke daarop dan?

Wim – Bauke vind dat prima, die heeft me daar toestemming voor gegeven.

Maaike – O ja!

Klaske –  Hij was eerst een beetje van nou, dat hoefde niet. Hoe maakte hij het, Wim? Hij was eerst een klein beetje opstandig. Want Bram Moszkowicc kon ook niet alles inkijken in de dossiers.

Wim – Ja hij was was een beetje opstandig omdat die advocaten ook geen inzage krijgen in de dossiers.

Maaike – Nee, dat zij hij ook tegen mij. Ik heb een gesprek met hem gehad en ik heb hem gevraagd: Wat vind van wat er op de computer staat van Wim Dankbaar? Die hele, ja hoe moet ik dat noemen? Zoals jullie dat allemaal beschrijven?

Wim – Die hele aanklacht tegen Demmink en Brouwer?

Klaske –  Alles!

Maaike – Juist! Nou ja, hij zei die is verder wel goed. Daar gaat het niet om. Maart toch, hij heeft…. hij laat zich niet bloot.

Wim – Nee, maar Maaike, het was voor mij en Klaske duidelijk dat Bauke ook kapot zit.  Die is ook een beetje ziek en zo, en die is aan herstellen, en ide ook al 11 jaar bezig, hij weet het gewoon ook niet meer.

Maaike – Nee, want hij is hartstikke moe. Want ik heb hem ook gevraagd, kijk zoals dat allemaal op de computer staat, dat is voor mij de waarheid. Ja,  zei die. Maar ja, een advocaat, we hebben er al zoveel geprobeerd en we krijgen geen dossier open. Want ook een advocaat krijgt dat niet open. Ik geef jullie alle vrijheid als jullie dat voor elkaar kunnen krijgen met Stijn Franken. Jij kunt het beter verwoorden als ik. Voor mij mag het.

Klaske –  Hartstikke mooi. Dat is dan voor Wim ook even duidelijk.

Maaike – Ja voor mij mag het. Zo dat stuk ook op die computer, die punten die allemaal onder elkaar staan, dan denk ik: hoe krijg je het allemaal voor elkaar? Want zo is het gegaan, ook in mijn ogen. En Bauke wil dat natuurlijk niet helemaal toegeven, want die had het zelf willen doen.

Wim – Ik vraag me soms wel eens af waarom doe ik het allemaal?

Maaike – Ja nou, dat vraag ik me dus ook weleens af.

Klaske –  Het gaat ook om het onrecht!

Maaike – Ja dat onrecht krijg je er nog overheen, Wim, en dat is hartstikke zwaar! Wij zijn nu elf en een halfjaar verder. Nou zit je nog in die molen van dat onrecht en dat onderzoek. Buiten het gemis van je kind.

Wim – Ja maar dat bedoel ik ook te zeggen. Het onrecht is veel groter dan jullie leed en de omstandigheid dat die daders zogenaamd nog niet zijn gevonden en dat de moord nog steeds onopgelost is. Kijk, we hebben te maken met topmensen van Justitie die dit allemaal op hun geweten hebben. Dat gaat ons allemaal aan natuurlijk. Dat is niet meer alleen een kwestie van de ouders van Marianne Vaatstra of van Marianne die niet meer kan zeggen hoe het is gegaan. Dat is een veel grotere kwestie, een maatschappelijke kwestie voor mij.

Maaike – Nou ja, van Bauke heb je ook toestemming gekregen, Wim?

Klaske –  Ja.

Maaike – Ja, en van mij ook.

Klaske –  Hij was heel rustig vanmiddag hoor Maaike, op het laatst.

Maaike – Ja hij is hier vanmiddag nog geweest, we hebben het er nog over gehad. Hij laat zich niet veel uit, want ja, die scoringsdrift die heeft hij niet meer. Hij legt zich er meer bij neer, denk ik. Hij weet niet meer wat hij geloven moet en wat niet. Hij is er moe van, ontzettend moe. Kijk, hij heeft altijd in de verkeerde mensen geloofd, en die vallen allemaal af. En dan hou je weinig over. Ja, daar heeft hij zich altijd op gefocused. Op de hogere heren die boven ons staan.

Wim – Ja, hij is in de media ook het boegbeeld geweest hè?

Maaike – Ja, maar ja, dat wou die zelf. En kijk, ja dan was ik ook weleens boos. Raak nu eens die punten aan waar het om gaat! En zeg eens ronduit de waarheid zoals wij denken. Maar dat deed hij nooit. Hij draaide er met alle winden omheen en het punt waar het om ging dat kwam niet over zijn lippen.

Wim – Ja, Bauke is ook nog gemanipuleerd en gebruikt, misbruikt zou ik het willen noemen, door Justitie.

Maaike – Ja maar dan laat je dat wel toe, Wim! Wim, dan laat je dat zelf toe!

Wim – Ja Maaike, jij zei van Bauke: luister toch niet zo naar Justitie. En Justitie zei tegen jou: jij moet eens wat meer naar je man luisteren!

Maaike – Juist! En ik zei ik ben geen moslima en ik heb een eigen mening! Maar Wim, dat durfde ik alleen te zeggen als er meer mensen bij waren hoor. Thuis dan hield ik mijn mond. Want dan werd hij woest.

Wim – Ja, ze zeggen niet voor niets dat jij meer naar je man moet luisteren.

Maaike – Ja, anders kregen ze teveel tegenstand.

Wim – Omdat ze jouw man wel in de grip hebben.

Maaike – Ja Bauke wel, die kregen ze wel op hun lijn. Die geloofde hij allemaal. alleen als ik iets zei dan geloofde hij het niet. Mijn mening moest gelijk aan die van hem zijn en anders werd hij woest. Boos, ontzettend boos.

Klaske –  Ja, maar toen met Klasina van der Werf, het gesprek bij de Kollumer Courant. Toen viel het ons al op dat hij wel toegaf dat Maaike in alles wel gelijk had.

Maaike – Ja ja ja.

Klaske –  Dat vonden we immers toen ook zo verrassend.  Zover is hij nu ook, hij is gewoon moe.

Wim – Ja, maar hij snapt het nu wel.

Klaske –  Ja tuurlijk, hij snapt het nu wel.

Maaike – Maar moet je eens horen, Wim, er is wel ontzettend veel kapot gemaakt hè? Mede door dit onderzoek zijn wij bij elkaar vandaan. Ik bedoel weinig contact met de kinderen. Dat vorige leven is voor hem helemaal voorbij! Dat is over en uit. En hij komt niet tot het besef wat heb ik aan de kant gezet? Wat heb ik ingeleverd?

Wim – Maar ergens vind ik het toch nog wel mooi dat jullie nog steeds contact met elkaar hebben.

Maaike – Ja, over koetjes en kalfjes, verder kan je geen gesprek met hem aangaan. Nee, dat lukt niet.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

24 reacties op “Klomp journalist? U bedoelt leugenachtige activist met een smerige agenda.”

 1. Chris Klomp zegt:

  Leuk stukje, Hans. Jammer alleen dat ik het woord stalking nooit heb genoemd in het twitterdraadje. Succes met de aangifte.

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Chris, ben je in paniek ofzo? Je snelle reactie is alweer een leugen. Maak je even een nieuw twitterdraadje op dit artikel? Geef je dan ook meteen de link?

  Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Chris, een echte journalist had al 10 keer Maaike gebeld. Om haar bijvoorbeeld te vragen: Is het werkelijk uit jouw naam dat je Wim failliet wil hebben? Geniet je een beetje van de 7 ton die Moszko van Wim heeft geroofd? Of heb je daar nog niks van gekregen? Maar dan stalk jij haar ook, toch?

  Like

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Van jou zeker geen happy birthday, Chris?

  https://www.facebook.com/wdankbaar

  Dineke Dankbaar, Roel van Lier en 68 andere vrienden hebben een felicitatiebericht geplaatst.

  “You are blocked from following @chrisklomp and viewing @chrisklomp’s Tweets. Learn more”

  Like

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Vanavond bij Pauw, Yehudi Moszkowicz mag weer (eenzijdig) damage control plegen. Net als Peter R. de Vries destijds bij DWDD. Zegt veel over Jeroen Pauw.

  “Yehudi Moszkowicz is de advocaat van Maaike Terpstra, de moeder van de vermoorde Marianne Vaatstra. Ondanks de veroordeling van Jasper S. in 2013 wordt zij achtervolgd door complotdenkers. Niet Jasper S. zou de dader zijn, maar een paar asielzoekers uit een naburig AZC. De moeder van Marianne blijft, ondanks een contactverbod en talloze procedures, brieven en mails krijgen. Haar advocaat neemt het voor haar op.”

  https://pauw.bnnvara.nl/nieuws/vanavond-bij-pauw-215

  Like

  • N.E. Derlander zegt:

   Yehudi M beweert bij Pauw (13-11-2018), dat Jasper S schuldig bevonden s, omdat

   1: er een 100% DNA uitslag is;
   2: Jasper “volmondig” heeft bekend; en
   3: Jasper niet in hoger beroep is gegaan tegen het vonnis.

   1: Waren er meer DNA sporen, die tot een 100% match leidden met andere personen?
   2: hoe is de bekentenis tot stand gekomen? Er zijn immers wel meer veroordelingen geweest, waarbij later bleek dat er sprake was van een gerechtelijke dwaling. Betekent het nadrukkelijk naar voren gebrachte “volmondig”, dat Jasper S zowel de verkrachting als het doorsnijden van de keel van Marianne Vaatstra heeft bekend?
   3: Wat was de kwaliteit van de advocaat (Jan Vlug)?

   Die arme televisiepresentator Pauw kon deze vragen niet bedenken voor en tijdens de uitzending……

   Like

   • N.E. Derlander zegt:

    Pauw vraagt op een gegeven moment: met welke reden houden deze twee zo vast aan hun stelling, dat niet Jasper S de moordenaar is, maar een aantal AZC bewoners? Yehudi M zegt daarop dat hij niet weet met welke reden deze heren vasthouden aan hun stelling.

    Klomp en Yehudi M denken dat zij, met het vasthouden van de rechterlijke uitspraak, aan de veilige kant zitten en zij zich i.c. in het doen van publiekelijke uitlatingen heel veel kunnen veroorloven. Er komt echter een moment dat de echte juridische waarheid aan het licht komt, dan zal blijken dat je je in een aantal gevallen weliswaar veilig kan wanen, maar dat deze status heel broos zal blijken te zijn. Wie moet in dat geval de grote sommen ingenomen gelden van de heer Dankbaar dan weer aan hem terug betalen?

    Like

   • N.E. Derlander zegt:

    Pauw vraagt op een gegeven moment: met welke reden houden deze twee zo vast aan hun stelling, dat niet Jasper S de moordenaar is, maar een aantal AZC bewoners?
    Yehudi M moet het antwoord schuldig blijven en praat er snel overheen.

    De heren hebben m.i. ook geen enkel persoonlijk belang bij hun vasthoudendheid. Hun vasthoudendheid wordt naar mijn vaststelling vooral ingegeven door de moreel juiste mening om een misstand in deze zaak te moeten aankaarten. Des te verwonderlijker is het, dat dit signaal niet opgepakt wordt door echte journalisten, door justitiabelen en door de familie Vaatstra.

    Like

    • Jan-Willem zegt:

     Echte hoernalisten en justitiabelen dienen hun broodheren…..zij zullen nooit in de hand bijten die hen voedt. En laat die broodheren nou net van corruptie aan elkaar hangen. Trekpoppen van de macht…..zum kotzen

     Like

 6. Hans Palenlader zegt:

  Hallo Wim, goed dat er weer berichtgeving is. Het is zeer opvallend om telkens weer te kunnen zien hoe zo’n Chris Klomp volledig niet gaat voor waarheidsvinding. Het is precies zoals je zegt “Chris, gek dat je de helft van je tijd dan aan “kwaadaardige onzin” besteedt. Maar er niet naar durft te linken”. En Mauritz, “Klomp is geen journalist maar een activist met een bizarre agenda”. De volledig gelijkgeschakelde media, met hun eenzijdige berichtgeving. Het is te triest voor woorden.
  Sterkte Wim en hou vol, jij hebt de integriteit aan jouw kant.

  Like

 7. Ik ben benieuwd of Yehudi Moszkowicz ook zijn vertegenwoordiging van Faek Mustafa zal benoemen, je weet wel, die van die valse aangifte tegen Wim, net als WH… Het zal me benieuwen…

  Like

 8. Wim Dankbaar zegt:

  Mauritz is nu ook geblokt door Klomp op Twitter. Tweetje van Mauritz op twitter account van Pauw:

  Ik heb Pauw al weken lang op de hoogte gebracht over een zeer heikele kwestie rond Dankbaar’s verlies van 6 ton en de vermeende rol van Maaike Terpstra. Men vond het niets. Nu plots wel en zonder enig hoor en wederhoor worden we (Dankbaar en ik) vanavond afgemaakt. Let maar op!

  Wim Dankbaar

  @wjdankbaar
  now
  More
  Replying to @pauwnl @Moszkowicz
  Zeg Jeroen, voel je Yehudi ook even aan de tand over zijn vertegenwoordiging van Faek Mustafa, zijn valse aangifte en meineed? Doe je nog wat huiswerk op recht is krom? Daarom zit Yehudi er toch?

  Je moet je diep schamen, Jeroen! Of nodig je Mauritz en mij morgen uit?

  Like

 9. Wim Dankbaar zegt:

  @wjdankbaar
  now
  More
  Replying to @pauwnl @Moszkowicz
  Een echte journalist had natuurlijk ook de “complotdenkers” (Mauritz en ik) uitgenodigd waar het vanavond over gaat, en die ongetwijfeld met de grond gelijk worden gemaakt via de carte blanche die Yehudi van Pauw krijgt.

  David Atlee Phillips to James Files: I can kill more people with my typewriter than you running around with a shotgun trying to shoot everyone in sight.

  Like

 10. DonQuijotte zegt:

  Dit is op DonQuijotte herblogden reageerde:
  Lees ook de reacties. WD en ik hebben hetzelfde doel, de waarheid. Hoe die ook mag zijn.

  Like

 11. johnloup zegt:

  “De moeder van Marianne blijft, ondanks een contactverbod en talloze procedures, brieven en mails krijgen. Haar advocaat neemt het voor haar op.”

  Ondanks dat haar advocaat weet dat dit niet waar is, verkondigt hij dit.Hij liegt dus, maar dat schijnt/blijkt voor sommige advocaten een normale gang van zaken te zijn. Dit kan ook ongestraft gedaan worden, omdat sommige advocaten hier ook niet op aangesproken worden; ze worden gedekt.
  De tafelheren/journalisten nemen ook niet de moeite 1 en ander te checken ( hoorn en wederhoor toepassen), OF het interesseert ze zelf ook geen moer OF ze mogen niet. Hoor en wederhoor zou natuurlijk juist in deze van toepassing zijn, omdat de mail”wisseling” over hoor en wederhoor gaat.

  Like

 12. johnloup zegt:

  In de uitzending van Pauw gaat het ( oa) over de artikelen die hier geplaatst worden in de vorm van een brief aan bijv een broer van Marianne.
  Hebben dit soort artikelen de laatste tijd nog hier op RIK gestaan? Dan mis ik kennelijk iets.
  Hebben ze het over oude artikelen die allang verwijderd zijn, is het toch mosterd na de maaltijd en het vuur juist zelf aanwakkeren?
  Of wil Yehudi de aandacht van hemzelf afleiden n.a.v. het artikel over de valse verklaringen van o.a. Fa”ek?

  Like

 13. Roel Lageveen zegt:

  Volgens mij is het dagboek van Marianne haar moeder geplaatst op internet door iemand anders.
  Of weten ze niet het verschil tussen “het dagboek” en het boek dat is geschreven met de naam “het verboden dagboek van Maaike Vaatstra”

  Yehudi schepte eerst op over die hoge boete’s.
  Paauw merkte op: die 6 – 7 ton kwam terecht bij de familie Vaatstra.
  En Yehudi merkte later op dat hij werd betaald als advocaat voor onvermogen omdat Maaike maar een kleine uitkering had.

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Precies, hij verslikt zich in zijn eigen leugens. Als Maaike al 7 ton van mij heeft, waarom moet ze dan nog procederen op toevoeging?

   Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Het dagboek is onder meer geplaatst door Micha Kat, met wie Yehudi 5 maanden later dit convenant sloot:

   Klik om toegang te krijgen tot convenant.pdf

   From: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com]
   Sent: dinsdag 22 september 2015 0:23
   To: Wim Dankbaar
   Subject: Re: Thijs Stapel
   Beste Wim,
   Bij deze bevestig ik op jouw verzoek dat Yehudi Moszkowicz mij nimmer heeft gesommeerd de dagboeken van Maaite Terpstra te verwijderen van mijn website.
   Met vriendelijke groet,
   Micha Kat

   From: Maaike Terpstra
   Sent: dinsdag 12 juni 2012 20:48
   To: wim dankbaar
   Subject: RE: 16 mei 1999
   hallo Wim
   de mail naar jou toe van mij wil je die niet op een webside zetten .krijg dan vast commetaar uit de fam kring .en aangezien ik dat op dit moment er niet bij kan hebben nu dit verzoek
   vr groeten maaike

   Like

 14. Christian zegt:

  Chris Klomp is toch havo-talen met een hoge F-score? Die gaat het niet om waarheid. Ook voor Pauw is waarheid bijzaak. En voor die uitverkoren Moskovitch is waarheid zelfs eerder spelbreker.
  Wim, never stick your brain in inferior people.

  Like

  • DonQuijotte zegt:

   Onderschat nooit je tegenstander @Christian. Ook liefhebber van jong vlees, Chris Klomp niet.

   Like

   • Christian zegt:

    Het bestaan van een Chris Klomp komt voort uit het feit dat we in een pre-revolutionaire tijd leven. De tegenstellingen nemen toe en bij de heersende elite is dan veel behoefte aan ondersteuning. Karakterloze opportunisten gebruiken die mogelijkheid om zich nog even te verrijken. Chris is te incompetent voor het echte werk maar met kruipen verdiend hij zo een aardige auto. Net als Peter R. Hoewel die eerder een zware midlifecrisis heeft.

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s