Nog meer misslagen

Moslima gesprek met Maaike Terpstra.

Dit gesprek geeft niet alleen weer hoezeer Maaike Terpstra achter mij stond  (en staat) maar ook dat de beweringen van Moszkowicz dat ik gezegd zou hebben dat zij tot de Islam bekeerd is, volledig uit hun verband zijn getrokken! Vanaf minuut 5:20:

Wim: Bauke is gemanipuleerd.

Maaike. Dat laat je dan wel zelf toe, Wim!

Wim: Justitie zei: Je moet eens wat meer naar je man luisteren!

Maaike: Juist! ik zei: Ik ben geen moslima en ik heb een eigen mening!

De heer Moszkowicz schept met onware suggesties, keiharde leugens en stemmingmakerij, structureel en continu een vals beeld over de werkelijke gang van zaken, zijn mandaat van Terpstra  en mijn persoon. Via de media, in rechtszittingen en via andere personen. Hij heeft het zelfs klaargespeeld om mij tot een rectificatie te dwingen waarin ik stel dat het campingverslag door mijzelf verzonnen is, iets wat ik in de haast van de omstandigheden over het hoofd heb gezien omdat ik geen uitstel kreeg om mij ordentelijk voor te bereiden voor het vonnis van 7 augustus 2017. Dit terwijl zowel Maaike als Moszkowizc zelf hebben erkend  dat het campinggesprek met Mauritz was en hij de auteur is van het campingverslag, dat ook op zijn website staat. Een duidelijker leugen is nauwelijks denkbaar. Ik heb dus in een afgedwongen rectificatie mijzelf in strijd met de waarheid neer moeten zetten als een leugenaar en vervalser in geschrifte, terwijl de leugens alleen maar zijn te vinden aan de zijde van Moszkowicz. Een andere falsificatie in de rectificatie is dat ik gesteld zou hebben dat Maaike zich tot de Islam bekeerd zou hebben. Het tegendeel is waar, ik heb Maaike slechts in een brief herinnerd aan haar eigen woorden dat zij geen moslima is, maar een eigen mening heeft en zich niet de wet laat voorschrijven:

“Bovendien is het in deze zo dat het niet zo is dat je helemaal niets doet. Je hebt het tenslotte toegestaan dat Bauke en de kinderen deze procedure en smeercampagne uit jouw naam hebben mogen voeren. Ook heb je de tirade over mij bij De Wereld Draait Door van Peter R. de Vries, die ook jij een hypocriete eikel vindt en valselijk beweerde dat hij uit jouw naam sprak, nooit gecorrigeerd, behalve dan tegenover mij privé. Dit heeft allemaal kunnen gebeuren bij de gratie van jouw zwijgen. Je hebt een keer gezegd in één van onze vele gesprekken: Ik ben geen moslima, ik laat me niet de mond snoeren en ik zeg gewoon waar ik voor sta. Maar in feite heb je je nu wel de mond laten snoeren, nota bene onder instigatie van je ex-man, net als die gemiddelde moslima die je bedoelde en niets in de melk te brokkelen heeft in relatie tot haar vent.”

Plus:

“Ik heb veel begrip voor je situatie maar ik heb daar ook enige bedenkingen bij. Ik snap dat je onder enorme druk moet staan om te zwichten voor de powerplay van Bauke en je kinderen uit angst dat ze je anders in de steek laten op je oude dag. Ik heb nieuws voor je: Echte kinderen zullen dat nooit doen ondanks het dreigement. Kinderen die dat wel doen verdienen niet eens een moeder en zeker niet zo één als jij.”

De toewijzing van deze rectificatie, waarin aantoonbare valsheden zijn opgenomen, is dan ook een aantoonbare misslag in het vonnis van 7 augustus van 2017 en dient te worden vernietigd.

Ook het antwoord op de vraag of hij beslag heeft laten leggen bij Mauritz was een leugen of in elk geval een halve waarheid. Hij heeft voor de vorm beslag laten leggen bij Mauritz in 2017, maar NIET in 2015 toen hij bij mij voor 200.000 euro beslag liet leggen. Toen liet hij Mauritz, die “schuldig” was aan exact dezelfde feiten ook weer ongemoeid. Misschien was Mauritz nog wel meer “schuldig”  omdat Mauritz aanvankelijk pontificaal weigerde om de restoplage van het boek te vernietigen. De restoplage waar ik geen zeggenschap over had, en dus daar onmogelijk iets aan kon doen. Bijna alles wat ik weet en heb gepubliceerd is ingegeven door Maaike. Het gaat de heer Moszkowicz om de poen, die alleen bij mij te halen valt. Moszkowicz weet immers dat er bij Mauritz niets te halen valt. In 2017 heeft hij voor de vorm beslag bij Mauritz laten leggen, om dat snel weer te laten vallen, eenvoudig om van het argument af te zijn dat hij slechts Dankbaar aanpakt en Mauritz ongemoeid laat.

Men mag zich met recht afvragen of Maaike het werkelijk zo erg vind dat haar dagboek openbaar is geworden. Het dagboek waarmee zij tot 2012 heeft geleurd en zelfs in boekvorm wilde laten uitgeven.  Tegen iedereen zie ze: Lees dit maar eens , dan weet je wat wij met dit Justitie hebben meegemaakt. Ze heeft het zelfs aan het OM gegeven. Als ik haar dagboek had gepubliceerd, direct nadat ik het met haar toestemming van Klaske kreeg, was er niets aan de hand geweest! Ik had dat dagboek al ruim een jaar voordat er amok over ontstond. Stom genoeg heb ik het toen niet gelezen.

Ondanks alle omhaal en stemmingmakerij van de heer Moszkowicz heeft  voorzieningenrechter mr. Telman van de rechtbank Leeuwarden, al bij vonnis van 17 februari 2016 geoordeeld dat 133 van de 200 dwangsommen verjaard waren, en dat deze dus onrechtmatig geïnd zijn door Moszkowicz, waardoor ik onnodig schade heb opgelopen.  Dit staat letterlijk zo in haar vonnis. De bodemrechter mr. T. Roëll  van de rechtbank Haarlem heeft op 24 augustus 2016 dit vonnis nog verbeterd door te wijzen op het feit dat 66 van de “nog niet verjaarde” dwangsommen toegerekend dienen te worden aan de heer Mauritz als medegedaagde, reden waarom nog eens 33.000 euro extra terugbetaald moest worden. Waar Moszkowicz dus sinds dat vonnis 33.000 euro kon ophalen bij Mauritz, heeft hij ook daartoe geen enkele actie ondernomen. Ook toen geen sommatie, laat staan beslag. Het is vanwege rechters als mrs. Telman en Roëll dat ik vertrouwen blijf houden in onze rechtsstaat.

Ondanks deze ondubbelzinnige vonnissen, waarin bevestigd wordt dat hij onrechtmatig heeft gehandeld, is de heer Moszkowicz gewoon doorgegaan met zijn missie om mij als klokkenluider van de misstand, die Maaike zo goed verwoord in haar dagboek, uit te schakelen en aan de bedelstaf te brengen. Waardoor ik naderhand nog veel meer geld ben kwijtgeraakt als die vonnissen niet ook gecorrigeerd worden in hoger beroep.

Er dient in het geval van eventueel verbeurde dwangsommen wel degelijk snel en expliciet te worden aangegeven dat aanspraak wordt gemaakt op die dwangsommen. Een dwangsom is immers bedoeld als een prikkel tot nakoming, reden waarom de schuldenaar binnen korte tijd van de schuldeiser dient te vernemen dat hij dwangsommen aan het verbeuren is. De gedachte hierachter is dat voorkomen moet worden dat de schuldeiser door stilzitten dwangsommen ongelimiteerd zou kunnen laten oplopen.

Dwangsommen zijn en blijven bedoeld als prikkel tot nakoming en zijn geen doel op zich, zoals ook blijkt uit een vonnis van de rechtbank Amsterdam d.d. 3 februari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:568. Een citaat uit dat vonnis:

De voorzieningenrechter kan uit het voorgaande niet anders dan concluderen dat het voorkomen van reputatieschade voor MTTM c.s. kennelijk ondergeschikt was aan het innen van een zo hoog mogelijk bedrag aan dwangsommen. Een dwangsom is echter bedoeld als een prikkel tot nakoming, en geen doel op zich.

Moszkowicz doet exact datgene wat volgens de wet en jurisprudentie nu juist niet de bedoeling is. In de wetenschap dat ik het vonnis naleef, speurt hij met een vergrootglas de krochten van mijn website na om nog vermeende overtredingen, hoe klein ook, te verzinnen, waarover hij mij dan niet informeert, maar stil blijft zitten tot in zijn visie het maximum aan dwangsommen is verbeurd. Hij gebruikt de dwangsom niet als prikkel tot nakoming, maar als doel op zich, als een malicieus verdienmodel om mij, en mij alleen, zoveel mogelijk geld afhandig te  maken.

Nog een oud bericht van Klaske: 

Maar zo bang waren de kinderen dat Maaike weer met mij zou gaan praten en dat mocht nimmer weer gebeuren. Namelijk 2 weken voor ze Jasper oppakten, hebben de kinderen Maaike verteld dat ze moest ophouden met het bemoeien van de zaak en met de complotdenkers incl mijzelf en zo niet dan kwamen ze nooit weer thuis en zag ze ook haar kleinkinderen niet meer..dit heeft Maaike mij en mijn man een week na de arrestatie verteld omdat ik toen nog 1 keer bij haar ben geweest en ze vond het vreselijk en ze zou me zeker niet laten vallen maar we mochten elkaar nooit weer spreken in ieder geval niet bij haar thuis want daar mocht ik nooit meer komen!! IK HEB GEEN ANDERE KEUS! We hebben elkaar omhelsd en het was duidelijk,  het OM en Justitie had hun laatste troef  gebruikt, onmenselijk..en dit is voor de volle 100 % de waarheid. Ik heb nadat ik op omrop fryslan had verteld in een reactie van mij op de arrestatie van JS.. dat ik ooit hoopte dat het dagboek van Maaike zou uit komen .. zodat ze dan zelf konden lezen hoe vreselijk ze met deze nabestaanden zijn omgegaan..

Nou TIjgertje iedereen mag een mening hebben en ik ben zeker voor van “leven en laten leven” maar Ik heb persoonlijk van Maaike te horen gekregen (precies 1 week na de arrestatie van J.S. ) dat ze zich niet met de zaak mag bemoeien en dat ze geen contacten meer mag hebben met de zogenaamde klokkenluiders (dit drie weken voor ze J.S. oppakten!) en als ze er wel mee door zou gaan dan zouden de kinderen incl de kleinkinderen niet meer bij haar komen!! Klaske! ik heb geen andere keus meer. En ze hebben mij ook geprobeerd monddood te maken! maar ik ben der klaar mee. De waarheid is de waarheid niks meer niks minder Tijgertje en heb jij ooit iets van Maaike persoonlijk gehoord..maar ik zit zeker te liegen..nou je mag mij een persoonlijk berichtje sturen zodat je mijn telefoon nummer kunt krijgen zodat ik jou het 1 en ander uit de doeken kan doen, tenminste als je mij serieus neemt..kijk als wij als klokkenluiders worden weggezet..dan is Maaike de grootste geweest in dit gehele gebeuren, want wij hebben altijd in haar geloofd en hebben alles voor haar gedaan om de waarheid boven tafel te krijgen en wij waren ook moe van altijd weer die zelfde monologen die ze hield maar wij  bleven ze aanhoren en geloven en wij hebben niet zoals Peter r de Vries in het Boek van Simon en Bauke verteld die de handdoek in de ring heeft gegooid omdat hij ze niet meer aankon?? Snap jij dat nou..bij het OM zeiden ze altijd tegen moeder Maaike je moet naar je man luisteren en ga zo maar door en wat het dagboek aangaat dat is niet geschreven door een wanhopige vrouw die maar wat neer schreef! Nee dit is door een hele pientere en nuchtere vrouw/moeder geschreven in opdracht van een journalist uit de Westereen die haar erop wees om alles op te schrijven en dat heeft ze gedaan en na dat ze het aan een ieder had laten lezen om ze te overtuigen dat het onderzoek 1 grote leugen was, en ze daar totaal geen reactie op kreeg zelfs niet van het OM en Justitie en het Second opinion team?????? die het haar weer terug stuurden en er daarna nooit weer iets over hebben gemeld! heeft ze het dagboek idd aan mij gegeven en ik was stomverbaasd maar heb het in 1 teug uitgelezen en ik wist toen al dat er een vies spelletje werd gespeeld omdat ik ook al met Maaike naar het ministerie van Justitie was geweest en ik daar al meer te horen kreeg dan ik al wist en zo doende kreeg ik ook het dagboek en dat was nog voor dat er maar 1 burgeronderzoeker zich had gemeld bij ons..(en als je het had gelezen net als mij dan wist je dus wel hoe het inmekaar zit)  Zelfs de kinderen en Bauke wilden het niet lezen??  Maar in 2010 heeft tenslotte na de berichtgevingen van Gerrit Veldman en Rosalin in de telegraaf het actualiteitenprogramma Eenvandaag drie geweldige uitzendingen gemaakt en ja daar ging alles mis want zelfs daar kun je immers zien dat allebei de ouders toch op 1 lijn zaten met Eenvandaag en met Gerrit Veldman en daarna nog eens een groot Intervieuw in de regionale kranten met als Titel 1 Grote Leugen!! en daarna kwamen dus Wim en Andre en Micha (zie JDTV filmpjes dat Bauke helemaal op 1 lijn zat met Micha) en wat waren de ouders blij met deze mannen want een ieder waarvan ze verwachten van OM en Justitie die hun zouden bij staan deden ze juist het omgekeerde! alles de grond in trappen incl de zogenaamde klokkenluiders en tuurlijk dat begreep ik wel..want ook Eenvandaag werd door de telegraaf onderuit gehaald “” Eenvandaag kleunt mis in zaak Vaatstra”” en noem maar op wat ze al niet in de strijd gooiden de kersttoespraak van Moeder Maaike en daar kwamweer als antwoord op een nieuw rapport vanJustitie waarin ze alles onder uit haalden en ondertussen hadden Wim en André al wat stukjes uit het dagboek mogen lezen want juist deze mensen gingen door waar ieder ander op hield, ik hoef geen namen meer te noemen dacht ik zo..Maar nog even weer terug te komen op eerder gemeld dat ik het dagboek heb mogen lezen heb ik samen Hilly in overleg met Moeder Maaike geprobeerd om het dagboek in boek vorm uit te laten geven door onze eigen Kollummer Courant ..maar na een poosje lieten ze het afweten? en onder tussen had Wim al actie ondernomen om met bepaalde mensen contact op te nemen en die zijn allemaal terug te lezen of te horen ..geen woord gelogen of bedacht..maar wel dat juist hij keihard de bewijzen kreeg die Maaike al vermoede in haar dagboek en wat was deze moeder daar blij mee maar ja  ze kon er niks mee want alles wat zij in bracht werd gelijk van de tafel geveegd want deze dappere moeder mocht niet in de picture komen want dan zou alles verloren gaan en vooral haar dagboek niet.(Bauke was onder tussen al helemaal in de klauwen van het OM en Justitie) Maar alles is in overleg met moeder Maaike gegaan en niks is gedaan zonder haar toestemming .tot dat het moment kwam en Maaike het niet meer kon opbrengen om door te vechten en ze zei Klaske wij moeten ophouden en om ons zelf denken want je weet wie de macht heeft en laat die mannen hun werk maar doen en DIT IS ZO WOORDELIJK DOOR MAAIKE verteld!! ze vertrouwde erop dat ze door zouden gaan voor de waarheid en na overmaat van ramp dus 3 weken voor dat Jasper werd gearresteerd kwamen haar kinderen bij haar thuis met de mededeling (in opdracht van Justitie) dat ze de handdoek in de ring moest gooien en daar stopte dus eigenlijk haar strijd want ze konden het zich niet permitteren om na de arrestatie weer Moeder Maaike in de media te zien verschijnen , omdat ze dan zeker haar vraagtekens zou hebben gehad, Maaike kennende..maar 1 week na de arrestatie ben ik bij haar geweest en heeft ze omhelst en mij bedankt voor alles wat ik voor haar had gedaan maar omdat ze geen andere keuze meer had moest ze ook mij loslaten en mocht ze geen contact weer met mij hebben omdat ze dan alles kwijt zou raken? Dus ik heb geen andere keus vertelde ze, mijn man zei nog Maaike dit is een duivels dilemma en toen ik samen met mijn man terug reed naar huis dacht ik ja Justitie en OM jullie hebben nu jullie zin ..Maaike zit nu in jullie kamp! Eindelijk is er het dan toch nog van gekomen het heeft dan bijna 14 jaar geduurd omdat Maaike op 1 dec 2008 tegen over Mevr Albayrak, toenmalige staatssecretaris van Justitie vertelde dat een poos na de moord op haar dochter Bauke en Maaike op het politieburo in Buitenpost moesten komen en tot hun grote verbazing zaten daar hun kinderen en hun twee woordvoerders (ik was hierbij dit gesprek aanwezig hè) om een lang verhaal kort te maken er werd daar door de leider van het RBT team verteld dat ze op moesten houden met het bemoeien van de zaak en als ze dat niet zouden doen dan zouden ze OOK HUN ANDERE KINDEREN KWIJT RAKEN!! En ja tijgertje je zult dit vast ook niet geloven he..maar geloof me maar want ook dit hele verhaal staat namelijk in haar dagboek. en als alles eerlijk was gegaan dan hadden Maaike haar dagboeken niet online gestaan want dan had ze ze zelf wel uitgebracht maar die kans krijgt ze nu zeker niet meer. Maar om eerlijk te zijn, haar dagboeken die laten niet een wanhopige vrouw zien maar een vrouw die alles haarfijn aanvoelde wat er zich afspeelde in dit grote leugenverhaal naar de oplossing van de moord op haar dochter Marianne en de kinderen zouden trots op haar moeten zijn(zullen dat diep in hun hart ook wel zijn)  dat ze dit allemaal zo heeft kunnen vast leggen nadat haar dochter is vermoord en met alle liefde die ze in haar had verteld ze ook over haar andere kinderen dus helemaal niks mis mee. en immers is het hele gezin altijd op de schop genomen door de media dus haar dagboek laat alleen dat al zien dat ze altijd zijn onderdrukt en geïntimideerd door de mensen waar van je zou verwachten dat ze er voor je zouden zijn in deze vreselijke tijden. Maar helaas was het het omgekeerde en ik heb me altijd netjes tegenover de andere kinderen van de Fam. Vaatstra gedragen en vind het nog steeds vreselijk dat ze niet hun moeder geloven(mogen) maar het OM en Justitie en niet te vergeten Peter r de Vries. en dit is de waarheid en al vertel ik hier nog maar het topje van de ijsberg..maar ik kan ook niet voorkomen dat alles in het boek van Wim en Hans zal komen..maar Maaike en ik hadden ook niks te verbergen. dus laten we het nu los en laten het aan de mensen over die wel voor de waarheid gaan. en hier is niet 1 woord van gelogen(ik ben een vrijmens en blijf alles volgen) en je mag me ook bellen hoor Chris als je wilt. Ik heb op 14 september nog een keertje met Maaike gesproken via de telefoon en ze zegt woordelijk ..Klaske ik volg de kinderen en ik ga der in mee en ik kan niet meer ik ben moe en je weet het wie de macht hebben!!!! en Chris idd ik heb gelukkig dit ook op tape te staan en ik zal het nooit op het Internet zetten ..maar als het moet en ik zal als getuige worden opgeroepen dan zal ik het wel gebruiken want ik accepteer het niet dat dit ook nog eens over de rug van deze moedige en sterke moeder/vrouw word uitgespeeld, dit heeft Maaike niet verdient. Het wordt tijd dat haar naam word gezuiverd. alles ligt bij een Notaris!

En hulde aan de mannen en vrouwen die niet stoppen waar de meesten van de MSM wel zijn gestopt. Het is vreslijk dat dit allemaal gebeurd maar alles wat er is gebeurd is niet meer terug te draaien en daarom is het voor eens en voor altijd belangrijk dat de waarheid word verteld en verder moet een ieder het maar uit zoeken en gaan we allemaal door met onze levensreis en proberen de draad weer op te pakken zo goed als mogelijk is.Maar dit is echt gebeurd en dat mag niet worden vergeten.

En verder mogen jullie vinden en zeggen wat jullie willen dit is mijn laatste woord hier in. Maar ik wilde dit eenmaal door mezelf naar buiten brengen en ja Chris jij hebt de primeur want ik ben namelijk de zogenaamde vriendin van Maaike die het dagboek zogenaamd stiekem zou hebben doorgespeeld aan de verkeerden..nou nee..deze mannen waren Maaike haar steun en toeverlaat omdat ze dit gevecht zonder haar kinderen en de meesten van haar familie moest doen omdat ze haar niet geloofden (mochten geloven). Maar gelukkig hebben we haar in ieder geval heel lang bij mogen staan en we hebben het met alle liefde  die we in ons hadden gedaan en geen haar op mijn hoofd die daar spijt van heeft..Lang leve de waarheid en Maaike ik blijf in haar geloven zolang we hier mogen zijn en mijn boek ligt allang klaar met mijn eigen verhaal en ooit zal dat worden uitgebracht..maar die tijd komt nog wel. Nu is het tijd voor mezelf na al die jaren dat we hebben gestreden tegen de leugens en nu is het tijd voor vooral mijn eigen gezin die me zo vaak vroegen: Mem, hou er toch mee op..maar ze kenden me en wisten dat ik Maaike niet los en alleen kon laten dat kon ik niet al zou ik nog zo graag willen ik was te veel op de hoogte van alles.. (Maar mijn gezin staat  nog steeds achter me). En Peter R. de Vries, zoals jij wel weet (Je hebt Maaike laten vallen als een baksteen) en dat nog eens uitgebreid durfde te verkondigen in het boek van Simon Vuyk dat je de lange monologen niet meer aankon van Maaike! Nou ik wel, want ik geloofde in haar en ik wist ook dat ze gelijk had.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

2 reacties op Nog meer misslagen

 1. van Tours zegt:

  Als ik het oude bericht van Klaske lees, dan bekruipt mij het gevoel dat het OM wist dat ze Jasper zouden gaan arresteren en dat terwijl de DNA-testen nog niet klaar waren. Tezamen met wat via de PI in Zwolle bekend is geworden, namelijk dat Jasper bij de verkrachting van M. aanwezig is geweest en Faek op dag 1 al verteld moet hebben dat er nog twee andere mede-verkrachters bij waren, ligt het in de lijn dat het OM van tevoren wist dat Jasper uit het verwantschaps-DNA-onderzoek zou rollen. Het OM is natuurlijk op basis van de verklaring van Faek gaan door-rechercheren, alleen is dat natuurlijk stilgehouden. De verklaring van Faek moet de reden zijn geweest om dit geheime onderzoek te doen. Dus minimaal de twee weken die Klaske aangeeft voor de arrestatie van Jasper moest Bauke en zijn kinderen “om” zijn. Er mocht geen twijfel zijn aan de schuld van Jasper, dus moest vanaf de kant van de ouders van M. geen twijfel gezaaid worden. Jasper moest ook monddood gemaakt worden, want als hij ooit eens uit de school zou gaan klappen, zou het bedrog van het OM ook boven water komen. Mensen krijgen wroeging en willen dan wel eens gaan praten. Al met al zie ik het feit dat twee weken voor de arrestatie van Jasper er druk op de familie Vaatstra vanuit het OM is geweest als een mogelijk ondersteunend bewijs, dat Faek op dag 1 een verklaring heeft afgelegd, waarin hij heeft aangegeven dat de verkrachting door meerdere mensen is uitgevoerd en ook welk signalement die mensen hadden.

  Like

 2. rmstock zegt:

  VPRO Boeken 22 april : “Ook te gast is Peter Middendorp (1971) [twee keer van de middelbare school gestuurd en `self-admitted’ psychopaat] met zijn roman ‘Jij bent van mij’. Op een nacht vergrijpt Tille Storkema [Jasper Steringa], een jonge boer en vader van twee kleine kinderen, zich bij een fietspad aan een zestienjarig meisje [Marianne Vaatstra] uit het dorp. De volgende ochtend wordt zij naakt en levenloos teruggevonden in een weiland. Dertien jaar zal het duren voordat Tille eindelijk wordt gepakt en de waarheid met kracht zal doordringen tot de wereld, het dorp, zijn vrouw, zijn kinderen.”
  https://www.npo.nl/vpro-boeken/22-04-2018/VPWON_1283582

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s