De Secretaris-Generaal Siebe Riedstra geeft antwoord

AfbeeldingsresultaatVan: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 26 januari 2018 17:18
Aan: ‘Riedstra, drs. S. – BD/AL’
CC: ‘Bruinsma, mr. drs. M.P. – BD/BSG’; leliveld@vandoorne.com; ‘info@CTIVD.nl’
Onderwerp: RE: Belangrijk bericht voor de Secretaris-Generaal, melding van een zeer grote misstand.

Geachte, hoogedelgestrenge heer Riedstra,

Als u zich gaat verdiepen in de zaak, mag ik dan eerst even zeggen dat ik u niet verantwoordelijk acht voor deze doofpot aller doofpotten? Mag ik u en minister Grapperhaus adviseren om eerst een antwoord van de heer Brouwer en de heer Demmink te vragen? Hen acht ik namelijk wel verantwoordelijk voor deze doofpot. En vergeeft u mij maar soms onparlementair taalgebruik. Ik word het namelijk nogal kotsbeu dat ik word gesloopt door deze heren.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Verzonden: vrijdag 29 december 2017 14:25

Aan: ‘info@CTIVD.nl’; leliveld@vandoorne.com

Onderwerp: Aankondiging proces tegen de heer H.N. Brouwer, de heer J. Demmink en de Staat der Nederlanden

Geachte heer Brouwer,

Zoals u weet beschuldig ik u en de heer Demmink van het heimelijk wegsluizen van de moordenaar van Marianne Vaatstra, Ali Hassan, in het weekend van haar moord 1 en 2 mei 1999, in uw toenmalige functie als hoofdofficier van het parket Friesland.  De bewijzen voor mijn stelling zijn in feite overweldigend, welke ik hieronder zal opsommen zonder te claimen uitputtend of volledig te zijn.

– Het is feit dat u tijdens de moord op Marianne Vaatstra hoofdofficier van Friesland was, als zodanig hoofd- en eindverantwoordelijk voor het onderzoek in deze moordzaak. Het is tevens feit dat de heer Demmink  directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken was bij het ministerie van Justitie, als zodanig hoofdverantwoordelijk voor onder meer het COA en alle asielzoekerscentra in Nederland.

– Faek Mustafa, destijds 15 jaar, bewoner van het AZC Kollumerland, heeft verklaard op 1 mei 1999 door de politie te Buitenpost te zijn verhoord, alwaar hij heeft verklaard ongewild getuige te zijn geweest van de moord op Marianne Vaatstra  door zijn vriend Ali Hassan in de caravan van X op het terrein van het toenmalige AZC.

– Het bovenstaande is bevestigd door de toenmalige beste vriend van Faek Mustafa, Rida Hashimi.

– Beide verklaringen zijn u bekend.

– Alexandra Schaapherder, destijds bewaakster in het Grenshospitium Amsterdam heeft verklaard dat zij onder zeer afwijkende omstandigheden, laat in de avond van 1 mei 1999, een asielzoeker uit een open kamp in Friesland binnenkreeg en moest bewaken. Tevens heeft zij verklaard dat deze man Ali heette en voldeed aan de beschrijving en opsporingsfoto van Ali Hassan. Binnen twee dagen was deze Ali uitgezet naar het buitenland, zoals zij vernam van de directie van het Grenshospitium, die haar ook te verstaan gaf zich niet verder te bemoeien met de afwijkende gang van zaken.

– Iedereen die Ali Hassan kende als bewoner van het AZC, ontkent met kracht dat deze man dezelfde persoon was die in oktober 1999 door het OM werd aangehouden in Istanbul.  Voorbeelden zijn onder meer Faek Mustafa, Rida Hashimi, maar tal van anderen, zoals Sikko Pander, Ron Pander, Jacob Hoeksma, Isabella Wagenaar, Nienke Hoekstra, Aranka Farkas, Gerrit Alma, Stephanie van Reemst, Rosalyn van Zessen, enzovoort, enzovoort. De aanhouding van de boomlange verkeerde Ali Hassan, 30 centimeter langer dan de weggesluisde Ali Hassan van 1,65 m, was dus niets minder dan een truc van het OM om het publiek om de tuin te leiden en rustig te krijgen.

– De overplaatsing en/of uitzetting van asielzoekers kan slechts geschieden met medeweten en goedkeuring van de dienstdoende hoofdofficier (dat was u) en de directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken (dat was de heer Demmink).

– De heer Louis Uijl, destijds AZC directeur, heeft verklaard dat de overplaatsing van Faek Mustafa op 3 mei 1999 werd gelast door de “driehoek”, nadat Faek de dagen ervoor was verhoord door de politie te Buitenpost. Lid van die driehoek was u en de burgemeester van Kollumerland, Piet Visser. Burgemeester Visser heeft aan leden van zijn Rotary club (onder andere aan dominee Elferink) verklaard dat er in de dagen na de moord meerdere asielzoekers zijn overgeplaatst.

– U en het Openbaar Ministerie hebben gelogen dat u tot en met 1 mei 1999 hoofdofficier van Friesland was. Uit diverse krantenartikelen blijkt dat u tot en met 12 mei 1999 hoofdofficier van Friesland  was.

– Het rapport “Onderzoek Ali H.” dat in 2011 onder uw verantwoordelijkheid en van de heer Demmink werd samengesteld, in uw respectievelijke functies als voorzitter van het College Procureurs Generaal en Secretaris Generaal van Justitie, de facto de twee hoogste functies binnen Justitie, is een aantoonbare aaneenschakeling van leugens voor wat betreft de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat in oktober 1999 een verkeerde Ali Hassan in Istanbul is aangehouden.  Ofschoon Faek Mustafa (door het OM foutief gespeld als Feik Mostafa) in het rapport wordt genoemd als vriend van Ali Hassan, is Faek Mustafa niet benaderd met de hamvraag van het onderzoek: Heeft het OM de juist Ali Hassan aangehouden in Istanbul?

– U en de heer Demmink hebben vanaf 1 mei 1999 geweten dat de moord op Marianne Vaatstra is gepleegd in de caravan van X, niet in het weiland waar haar gedumpte lichaam werd gevonden. Uw voornaamste bron was Faek Mustafa. U heeft echter om voor u moverende redenen besloten dat dit niet bekend mocht worden. U heeft naar aanleiding van de informatie van Faek Mustafa, Ali Hassan op zijn huurkamer in Leeuwarden aan de Kleine Kerkstraat laten arresteren en via het Grenshospitium het land uitgezet. In samenspraak met de heer Demmink. U heeft teamleider Jan Verkaik en alle anderen opdracht gegeven om hun mond te houden over de ware toedracht. Hetzelfde geldt voor AZC directrice Nettie Groeneveld, die meteen met betaald verlof het veld mocht ruimen. Eén en ander wordt des te duidelijker aan de hand van het feit dat Jan Verkaik en Nettie Groeneveld nooit hebben gereageerd op mijn beschuldigingen.

– U heeft X met rust gelaten, ondanks het feit dat u van Faek Mustafa wist dat de moord in zijn caravan is gepleegd. Ondanks het feit dat u wist dat zijn auto, waarmee het lichaam van Marianne is gedumpt in het weiland, direct na de moord in Duitsland is vernietigd. Ondanks het feit dat u wist dat zijn caravan midden in de nacht van 24 juni 1999  in vlammen is opgegaan, tot de grond toe afgebrand.  U heeft niet alleen de moordenaar van Marianne laten wegsluizen, maar ook X, de facilitator van de moord, buiten schot gelaten.

Het behoeft geen betoog dat mijn beschuldigingen naar u en de heer Demmink lood en lood zwaar zijn. Terwijl u donders goed weet wie ik ben. Dat blijkt onder meer uit uw speech “Zwijgen is zilver, spreken is goud”. Die gek genoeg niet meer op de website van het OM is te vinden.

Uit de speech van Harm Brouwer: Zwijgen is zilver spreken is goud:

“Deze kleine verkenning op het internet bewijst ook, dat het gezag van een procureur-generaal inderdaad niet meer vanzelf spreekt. Een aantal nieuwssites komt met het bericht van vorig jaar, dat tachtig procent van de Nederlanders mijn ontslag zou willen Op één van de weblogs kan men aanklikken of ik moet aftreden. De stand deze week: 92,17% is voor. Overigens hartelijk dank aan het adres van die negen mensen, die mij het voordeel van de twijfel gunnen!”

De poll waar u het over heeft is van mij:

http://jfkmurdersolved.com/brouwer.htm

Waarom is uw speech niet meer te vinden op de website van het OM, mijnheer Brouwer? Kunt u niet meer staan voor openheid en transparantie? Kunt u niet meer staan achter de bestaansvoorwaarde van het OM? “Niet hopen dat het overwaait beste collega’s! Open verantwoording!”

Waar bent u dan nu met uw open verantwoording? Ik stel dat u de hypocrisie ten top bent! Tot twee keer toe heeft u mij het volgende laten weten:

Van: info [mailto:info@CTIVD.nl]

Verzonden: donderdag 20 juli 2017 09:57

Aan: ‘Wim Dankbaar’

Onderwerp: RE: Uitnodiging voor uw voorzitter Harm Brouwer

Geachte heer Dankbaar,

De heer Brouwer zal niet reageren op uw e-mail.

Vriendelijke groet,

Secretariaat CTIVD

Welnu, mijnheer Brouwer, dat gaat zomaar niet. U wilt niet reageren op mijn aantijgingen? Dat is toch raar? Door uw monstrueuze ambtsmisdrijven heb ik enorme schade opgelopen. Financieel en immaterieel.  Ik ben valselijk aangeklaagd door de X, veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf.  X van wie u sinds 1 mei 1999 weet dat de moord op Marianne in zijn caravan is gepleegd. Maar dat is het ergste nog niet. Ik ben meer dan 7 ton kwijtgeraakt aan vermeend verbeurde dwangsommen en advocaatkosten. Ik ben in de media afgemaakt  als een fantast en complotdenker, onder aanvoering van uw vazal Peter R. de Vries. Rechters en het OM hebben gesuggereerd dat ik psychiatrisch onderzocht moet worden. Was allemaal niet gebeurd als u uw taak had gedaan en direct de ware toedracht van de moord op Marianne had verteld, in plaats van de familie Vaatstra en de rest van Nederland 18 jaar lang voor te liegen. Die schade heb ik dus rechtstreeks aan u en de heer Demmink te danken.

Mijnheer Brouwer, U durft niet eens te zeggen: Dankbaar, het is allemaal onzin wat je vertelt! Ik maak gehakt van je bewijzen als je mij aanklaagt in een officieel proces! Maar wel zeggen: Leuk om je eens te ontmoeten, Wim! Om dan snel de pleiterik te maken “Ik moet me nu even voorbereiden op mijn speech.” U bent dus heel erg laf! Hoe zou dat nou komen? Ik snap het wel. U bent tenslotte behalve crimineel, ook jurist, die niet betrapt wil worden op een leugen. In feite neemt u gewoon de fifth amendment, die in Nederland gelukkig niet bestaat: I refuse to answer on the grounds that it may incriminate me. In schril contrast met de zwaarste beschuldiging tegen u ooit. In schril contrast met de zelf gepropageerde open verantwoording en transparantie. Wat een angstig mietje ben je dan, als je dat onweersproken over je heen laat komen, terwijl je de bek vol hebt over de uitstekende controleerbare procedures van parlement, Justitie en het OM. Wat is er dan controleerbaar? Was het controleerbaar dat u en de heer Demmink Ali Hassan hebben weggesluisd? Of werd dat aan het oog van de controle-instanties onttrokken? Als u een vent bent, mijnheer Brouwer, dan zegt u even: Laat Faek Mustafa maar getuigen in de zaak die mijn OM namens de X tegen Dankbaar heeft aangespannen. Maar zo’n vent bent u niet, of wel, mijnheer Brouwer? Dat snap ik wel, want dan zijn de rapen gaar.

Ik zal u, de heer Demmink en de Staat der Nederlanden,  waar u zeer hoge vertegenwoordigers van was en bent, aanklagen. Ik nodig u en de heer Demmink om een antwoord te geven in het kader van uw “openheid en transparantie” en “het recht moet zijn loop hebben”, en meer van dat soort hypocriete mantra’s. Ik zal u en de heer Demmink als getuigen oproepen, zodat u beiden onder ede kunt vertellen hoe het zit. Omdat u dat tot nu weigert. De hoogste vertegenwoordigers van de Rechtstaat Nederland kruipen als pissebedden onder een steen.  Zelf durven zij niet te zeggen dat Wim Dankbaar een fantast is, omdat zij weten dat hij niets anders dan de waarheid vertelt. De woordvoerders van het OM durven het niet eens te zeggen. Dat laten zij over aan Peter R. de Vries en Chris Klomp.

Met “hoogachtende” groet,

Wim Dankbaar

Van: Riedstra, drs. S. – BD/AL [mailto:siebe.riedstra@minvenj.nl]

Verzonden: vrijdag 26 januari 2018 15:53

Aan: Wim Dankbaar

CC: Bruinsma, mr. drs. M.P. – BD/BSG

Onderwerp: RE: Belankrijk bericht voor de Secretaris-Generaal, melding van een zeer grote misstand.

Geachte heer,

Ik heb uw mail ontvangen en gelezen. Ik kom er op terug.

Met vriendelijke groet,

Siebe Riedstra

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s