Mijn eerste brief aan voorzitter rechter mw. mr. Bosma.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 1 december 2017 16:38
Aan: ‘Strafgriffie Leeuwarden (Hof Arnhem-Leeuwarden)’
Onderwerp: RE: Verzoek ter attentie van mr. T.H. Bosma / parketnummer: 21/ 003955-16

Edelachtbare vrouwe Bosma,

Ik zal met de deur in huis vallen: Ik ben helaas genoodzaakt u en uw beide collega’s te wraken. Ik zal u gemotiveerd uitleggen waarom.

De hoofdreden is dat u mijn verzoek tot het horen van de gevraagde getuigen afwijst. Welke juridische redenen u daar ook voor geeft, deze zijn in mijn visie niet steekhoudend of plausibel en wijzen op een vooringenomenheid c.q. partijdigheid. Het horen van de getuigen onder ede is cruciaal voor mijn verdedigingsbelang. In feite maken zij het verschil tussen vrijspraak of veroordeling. Het is de ‘conditio sine qua non’, waarmee ik mijn onschuld kan bewijzen.  Ik zal het illustreren aan de hand van een aantal (retorische) vragen.

Stel dat Faek Mustafa onder ede zijn reeds mondelinge en schriftelijke gegeven verklaringen bevestigt, inhoudende dat hij op de dag van de moord aan de politie heeft verteld dat hij ongewild getuige is geweest van de verkrachting en moord op Marianne door Ali Hassan in de caravan van (x) in het bijzijn van diens vriend en landgenoot Ludger Dill, kan ik dan veroordeeld worden wegens smaad jegens aangever (x)? Het antwoord is voor ieder weldenkend mens een volmondig Nee. Maar er is hier nog veel meer aan de hand. Stel dat Faek dit bevestigt, hebben we dan niet het grootste rechtsschandaal van de afgelopen 30 jaar? Mevrouw Bosma, u begrijpt toch ook wel dat een 15 jarig jochie die getuige is van een verkrachting en keeldoorsnijdende moord op een zestienjarig meisje, een groot trauma oplevert? Hoe wordt dat trauma nog vergroot als hij daar van een Justitie in een vreemd land niet over mag vertellen? Dat hij daar zijn mond over moet houden? Desondanks deed hij dat niet. Hij heeft het verteld! Mag hij dat dan ook in de rechtszaal? Zo nee, waarom niet?

Stel dat Stephanie van Reemst onder ede bevestigt dat zij getuige is geweest van het instappen van Marianne in de auto van Ludger Dill, wat betekent dat Marianne die nacht nooit op een fiets heeft gezeten. Stel dat zij bevestigt dat de fietsbanden van Spencer en Wietse leeg waren gemaakt door Faek,  kan ik dan veroordeeld worden wegens smaad jegens aangever? Het antwoord is voor ieder weldenkend mens een volmondig Nee.

Stel dat Spencer Sletering onder ede bevestigt dat hij het fietsverhaal heeft moeten vertellen in opdracht van Justitie. Dat het fietsverhaal helemaal niet mogelijk was omdat Faek, met Stephanie en Tineke als getuigen, de ventielen eruit getrokken had. Stel dat hij bevestigt dat hij een regelmatige bezoeker van (x) was, al of niet met Marianne,  kan ik dan veroordeeld worden wegens smaad jegens aangever? Het antwoord is voor ieder weldenkend mens een volmondig Nee.

Stel dat Isabelle Wagenaar onder ede bevestigt wat zij reeds heeft verklaard. Dat er in de caravan van (x) allerlei dingen gebeurden die God verboden heeft? Zoals handel in gestolen spullen, (waarvoor (x) reeds een strafblad heeft), handel in drugs, prostitutie, opnames van sexfilms, etcetera. Stel dat zij onder ede bevestigt dat Spencer daar zijn wiet kocht, kan ik dan veroordeeld worden wegens smaad jegens aangever? Het antwoord is voor ieder weldenkend mens een volmondig Nee.

Stel dat Thomas Vos onder ede bevestigt wat hij reeds heeft verklaard. Dat Ludger Dill een zeer goede vriend van (x) was, die onderdak kreeg in de bijcaravan van (x). kan ik dan veroordeeld worden wegens smaad jegens aangever? Het antwoord is voor ieder weldenkend mens een volmondig Nee.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Bijvoorbeeld: Stel dat Jasper Steringa onder ede bevestigt dat hij onder ongeoorloofde druk een valse bekentenis heeft afgelegd, opgelepeld door Justitie, gebaseerd op het niet bestaande fietsverhaal. Stel dat hij bevestigt dat hij klant van (x) was,  kan ik dan veroordeeld worden wegens smaad jegens aangever? Het antwoord is voor ieder weldenkend mens een volmondig Nee. Ik kan het ook anders vragen: Stel dat mijn gevraagde getuigen onder ede verklaren zoals bovenstaand, heb ik dan de misstand bewezen? De misstand die u ter zitting zo vakkundig samenvatte, waar het mij om te doen is?  U begrijpt heel goed wat ik stel. U begrijpt dat ik stel dat Joris Demmink en Harm Brouwer Ali Hassan hebben weggesluisd. U begrijpt dat dit geen kleine jongens zijn in de rechterlijke macht. U weet net als ik dat zij respectievelijk de hoogste bazen van Justitie en het OM zijn geworden en geweest. Maar toch ontzegt u mij de getuigen om mijn onschuld aan te tonen en de misstand te bewijzen. Vindt u het dan gek dat ik u partijdig acht en u moet wraken?

Mevrouw Bosma, ik weet niets over u. Ik weet niet of u kinderen heeft. Ik vermoed van wel. Ik heb er twee: Philip en Eva. Philip studeert rechten in Leiden, Eva medicijnen in Amsterdam. U zult begrijpen dat ik daar heel erg trots op ben. Ik weet dat u jonger bent dan ik, ofschoon u zei dat ik er jeugdig uitzag, nadat ik u corrigeerde dat ik niet in 1981 maar in 1961 geboren ben. U zag er jeugdiger uit dan ik. Ik schat u veertig.  Ik ging voor u staan, zoals dat gebruikelijk is als de rechters binnen komen. Mijn respect heb ik aan u getoond. Als u persoonlijk wordt, mag ik dat ook. Ik vond u best sympathiek. U begrijpt immers heel goed waar het om gaat. Uw collega Hielkema, die niets heeft gezegd tijdens de zitting, geeft les aan de faculteit strafrecht in Groningen. Daar kan hij wel alles zeggen. Ik ben benieuwd wat hij aan zijn studenten te vertellen heeft over het recht van verdachten om getuigen te mogen oproepen. Desnoods vraag ik hem om mij uit te nodigen voor een gastcollege. Stel dat mijn zoon een student is van mr. Hielkema, die hem leert hoe de rechtsstaat Nederland in elkaar zit. Mr. Hielkema weet alles van het recht van  een verdachte om getuigen te mogen horen. Stel dat mijn zoon aan hem vraagt: Waarom ontzegt u dan het recht van mijn vader om getuigen te  mogen te horen? Wat zegt mr. Hielkema dan?  Mijn grootvader W.F. Dankbaar was ook hoogleraar Theologie aan de RUG. Mijn vader, de beste KNO arts ooit, heeft ook aan de RUG gestudeerd. Wellicht ben ik het zwarte schaap van de familie Dankbaar? Mijn andere grootvader was reder in Groningen. Hij heeft in beslag genomen schepen teruggehaald van de Duitsers.  De kogels vlogen om zijn oren. Ik heb het van hem.

U begrijpt toch ook dat als Faek Mustafa zijn verhaal vertelt aan uw college, het hek van de dam is? Waar u vanaf moet, is dat ik het vertrouwen in de rechtsstaat een deuk geef. Juist niet. Waar is nu dat zelfreinigende vermogen van de rechtspraak? U geeft het vertrouwen in de rechtspraak een deuk! Of bent u dan beledigd?  Stel dat ik u beschuldig van het stiekem wegsluizen de moordenaar van Marianne Vaatstra, zegt u dan ook dit:

Van: info [mailto:info@CTIVD.nl]

Verzonden: donderdag 20 juli 2017 09:57

Aan: ‘Wim Dankbaar’

Onderwerp: RE: Uitnodiging voor uw voorzitter Harm Brouwer

Geachte heer Dankbaar,

De heer Brouwer zal niet reageren op uw e-mail.

Vriendelijke groet,

Secretariaat CTIVD

“Op zaterdag 1 (één) mei 1999 heb ik op het politiebureau te Buitenpost een verklaring afgelegdinzake de moord op Marianne Imke Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hussein Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten en men in ruil daarvoor men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens.. heb ik Ali nooit meer gezien.

Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de……. details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van (x), bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouder uit de periode dat het AZC nog niet bestond. Ik verklaar dat ik weet wie een derde persoon heeft gebeld om in de nacht van de moord naar Leeuwarden te brengen. Ik verklaar dat ik er met niemand over heb durven praten maar wel op zondagmiddag twee mei negentienhonderd negenennegentig in de namiddag met een vriend heb besproken wat er in de afgelopen nacht is gebeurd. De identiteit van die vriend heb ik gedeeld met de auteur(s) van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra.”

U weet dat Faek als bovenstaand heeft verklaard. U weet dat ik nog veel meer verklaringen heb. Harm Brouwer en Joris Demmink weten dit ook. Waarom durft niemand te vragen: Is dit waar, Faek?

Harm Brouwer is toch niet de minste? Acht jaar lang de voorzitter van het College Procureurs Generaal. Ik beschuldig hem al acht jaar lang van het wegsluizen van Ali Hassan, samen met zijn vriend Joris Demmink, een nog grotere baas van Justitie.  Is dat niet een veel ernstiger aantijging dan de beschuldigingen van pedofolie, waar hij de laatste jaren over in opspraak is? Waarom kunnen Harm Brouwer en Joris Demmink niet zeggen dat bovenstaande verklaring van Faek “onzin” is? Waarom kan U dit niet zeggen? Als het onzin is, waarom mag hij dat dan niet zeggen in een getuigenverhoor onder ede?

Zouden deze twee heren niet moeten zeggen: Hey Dankbaar, wij zijn nergens bang voor! Laat Faek maar getuigen! Of zeggen zij: Wij zetten rechters op jouw zaak, zodat je nooit je gelijk zult kunnen bewijzen! Bent u dan zo’n rechter, mevrouw Bosma?

Mevrouw Bosma, ik hoef u niet te wraken. Als u mij alsnog de getuigen toestaat, dan hebben we het nergens over. Zelfs als u partijdig bent, dan weet u dat u mij niet kunt veroordelen als de getuigen worden gehoord! U weet ook dat deze getuigen in rechte kunnen vaststellen dat ik word vervolgd en veroordeeld ben op basis van een valse aangifte.

Waarom zou Wim rectificaties moeten plaatsen als onderdeel van een vonnis waar hij het niet mee eens is? Waartegen hij beroep heeft aangetekend?  Een vonnis van een rechter die hem de getuigen onthield waarmee hij zijn onschuld kon bewijzen? Wim vindt zijn vervolging (en veroordeling) door het OM absurd. Het is een vervolging naar aanleiding van een valse aangifte van de man van wie het OM sinds de dag van de moord op Marianne Vaatstra weet dat de moord in zijn caravan is gepleegd!  Het is niet WD die dit beweert, maar getuige Faek Mustafa. WD is slechts de boodschapper. Ook van het feit dat Mustafa dit op dag 1 aan de politie heeft verteld! Stel dat dit waar is, stel dat hoge ambtenaren van Justitie, de vriend van Faek Mustafa hebben weggesluisd: Moet dit dan onder de pet blijven? Of moet dat aan het licht komen in het algemeen gemeenschappelijke belang?  Dat is de vraag die WD, als burger van de rechtstaat Nederland, die hem lief is, stelt. Ook aan uw Hof! Waar is men bang voor? Waarom mag Faek Mustafa niet getuigen? In de strafzaak versus (x) heeft WD in elk geval ook Stephanie van Reemst (vriendinnetje van Faek) en Spencer Sletering (vriendje van Marianne) als getuigen gevraagd. Beiden kunnen, naast Faek, die de ventielen uit de banden heeft getrokken, onder ede verklaren dat het fietsverhaal een kletsverhaal is, opgelepeld door het OM. Marianne heeft die nacht nooit op een fiets gezeten! (x) verklaart in zijn aangifte tegen WD dat hij Faek Mustafa, Ali Hassan, Marianne en Ludger Dill nooit heeft gekend. Hoe is dit te rijmen met de verklaring van Faek? Of de verklaring van Isabella Wagenaar die zegt dat  Ali en Faek kind aan huis waren bij (x).  Ludger Dill was net als (x) een Duitser, die de camping wilde kopen toen het nog geen AZC was. Tien jaar lang hebben (x) en Dill daar gewoond. En dan zou (x) Dill nooit gekend hebben? De landgenoot die de camping wilde kopen waar (x) standplaatshouder was? Het is toch gewoon intelligentiebeledigend?

U bent toch intelligent, edelachtbare mevrouw Bosma? U heeft rechten gestudeerd. U bent toch niet voor niets senior rechter aan het Hof Leeuwarden? U mag mijn zaak doen, maar dan alleen als u  mij mijn grondrechtelijke recht geeft om de getuigen te horen. Anders moet ik u wel wraken. Dat begrijpt u toch ook wel?

Mevrouw Bosma, U begrijpt toch ook wel  dat Advocaat Generaal Dijkstra mijn getuigen niet wil horen? Dijkstra vertegenwoordigt het OM.  Het OM wil niet dat ik mijn gelijk bewijs. Dan hebben we het grootste rechtsschandaal van de afgelopen dertig jaar! Waarom zou het OM Faek Mustafa in de getuigenbank willen hebben? Om te vertellen dat hij op dag 1 heeft verteld dat het heel anders zit? Dat is toch logisch dat het OM dat niet wil?

Belangrijker is de vraag: Waarom wilt u dat niet? Wie vertegenwoordigt U? Als senior rechter, nota bene van een Hof,  een hogere rechtbank, vertegenwoordigt u de samenleving en rechtstaat Nederland. Waarom mag de waarheid dan niet aan het licht komen? Door het horen van minimaal Faek Mustafa? Waar bent u bang voor? Dat het OM bang is, begrijp ik nog. De rapen zijn gaar als Faek onder ede de waarheid vertelt. Wat ik niet begrijp is dat U zijn getuigenis tegenhoudt. Het OM zegt dat de verklaringen van Faek allemaal uit de duim van Mauritz en mij gezogen zijn! Waarom mag hij dan niet getuigen? Dat zal dan toch blijken?

Ik heb nog meer  aanwijzingen dat u mij geen eerlijk proces wilt geven. U zei ter zitting dat de civiele procedure inzake (x) niets te maken had met mijn strafzaak. Waarom wordt in de civiele zaak dan te pas en te onpas mijn strafrechtelijke  veroordeling steeds aangehaald? Andersom geldt dat niet? In  de civiele zaak mag wel steeds gerefereerd worden aan mijn strafrechtelijke veroordeling, maar in de strafzaak hecht u daar geen belang aan? Ik vroeg u om de zaak aan te houden tot de getuigen in de civiele zaak zijn gehoord.  Maar dat had volgens u geen relevantie. Meent u dat werkelijk? Dus als Faek in de civiele zaak getuigt dat hij getuige is geweest van de moord door Ali Hassan op Marianne in de caravan (x), dan heeft dat geen enkele invloed op mijn strafzaak? Ben ik nou Gekke Gerritje of U? Als Faek in rechte onder ede vertelt hoe het zit, kunt u daar dan nog omheen? Kunt u mij dan nog veroordelen voor smaad jegens (x)?

Ook het feit dat Faek en tig andere getuigen onder ede kunnen verklaren dat de Ali Hassan die in Turkije is aangehouden NIET de Ali Hassan is, die de vriend van Faek was in het AZC Kollum, toont aan dat het OM het Nederlandse volk belazert heeft met het “rapport onderzoek Ali H.” Maar volgens U heeft dat ook geen relevantie met de smaadzaak van (x)? Bent u wel goed wijs? Door u moet ik mijn strafzaak laten beoordelen? Ik wil het wel, maar dan alleen als u zo sportief bent om mijn getuigenverzoek toe te staan. Anders moet ik u wraken.

Ook heb ik u persoonlijk het volgende gevraagd: Als het waar is dat hoge vertegenwoordigers van Justitie de moordenaar van Marianne Vaatstra een stiekeme vrijgeleide hebben gegeven, in plaats van hem te arresteren en te berechten, moet dit dan onder de pet blijven? Of mag Nederland dit weten? U gaf geen sjoege. Het was volgens u een discussie die hier niet aan de orde was, waar u niet op in wilde gaan. U verweet mij zelfs ‘emotie’, waar ik mijzelf niet van bewust was. Juridisch heeft u wellicht gelijk, maar moreel niet, omdat ik weet dat u donders goed begrijpt wat er aan de hand is.

Zelfs al zou ik enige emotie hebben getoond, is dat raar? Bijna mijn hele vermogen is afgepakt door deze zaak. Ik ben keer op keer op keer veroordeeld middels foute vonnissen. Ik ben in landelijke media  neergezet als “kierewiet”, een complotdenker die moet afgevoerd in een dwangbuis, TBS moet krijgen,  etcetera.   Rechters en het OM hebben gesuggereerd dat ik psychiatrisch onderzocht moet worden. Eén ding weet ik zeker: Ik ben net zo mentaal gezond als u!  U durft toch ook niet suggereren dat ik psychiatrisch onderzocht moet worden?  Zo hoog mag ik u toch wel inschatten?

U wilde de inhoudelijke behandeling van mijn zaak door laten gaan, NADAT mijn advocaat de verdediging had neergelegd, omdat u mij de cruciale getuigen had geweigerd. U vond het wel opportuun dat ik mij ook zonder advocaat kon verdedigen.  Dat zou ik eventueel wel kunnen, maar dan ben ik aangeschoten wild.  U impliceerde zelfs dat dit een vooropgezette strategie van mij was om de behandeling van mijn zaak te  vertragen. Ik had rekening moeten houden met het feit dat u de getuigen afwees. Hoe durft u? U had naar aanleiding van mijn getuigenverzoek ook al voor de zitting een beslissing kunnen nemen om de getuigen te horen. Dat getuigenverzoek was immers meer dan duidelijk en uitstekend gemotiveerd. U besloot echter om het verzoek tijdens de zitting te behandelen. Mag ik dan concluderen dat u het verzoek zou afwijzen? Kon ik bevroeden dat u het zou afwijzen? Was uw terugtrekking van 25 minuten om te oordelen over het getuigenverzoek niet voor de Bühne? En dan verwijt u mij een vooropgezette strategie? Wie is er nu schuldig aan een vooropgezette strategie? Welnu, mevrouw Bosma, ik wil de zaak helemaal niet vertragen. Ik wil slechts een rechter die mij de getuigen toestaat om mijn onschuld en gelijk te bewijzen.  Dan hebben we de waarheid immers boven water.  Het kan mij niet snel genoeg zijn. Straks is (x) dood.  Thomas Vos haalt het einde van het jaar niet volgens zijn vrouw Grietje. Mag (x) onder ede herhalen dat ik hem onterecht van smaad heb beticht? Mag hij onder ede herhalen dat hij Faek, Ali , Ludger, Marianne en Spencer nooit heeft gekend? Laat hem bewijzen dat hij geen valse aangifte tegen mij heeft gedaan. Pas dan kunt u mij veroordelen. U denkt toch niet dat ik blij ben met een uitstel tot april? Ik word slechts  blij van een rechter die mij de getuigen toestaat.  Elke rechter die dat niet doet, moet ik wraken. Dus ook u, tenzij u terugkomt op uw beslissing om de getuigen niet te willen horen.

Mevrouw Bosma, doet u nu eens lief tegen de rechtstaat en mij. Let the chips fall where they may! Ik wens u een gezellig Sinterklaas feest.

Hoogachtend,

Wim Dankbaar

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Een reactie op Mijn eerste brief aan voorzitter rechter mw. mr. Bosma.

  1. D.A.Verkerk zegt:

    Geachte Wim Dankbaar,
    Ik kan je niet helpen, maar ik sta volkomen achter u, als het gaat om de waarheid boven water te krijgen.
    Met vriendelijke groeten Dirk Aart Verkerk.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s