A conspiracy of lies and silence

De anonieme brief waarover gesproken wordt:

Denkt u bijvoorbeeld aan het AZC personeel dat opdracht kreeg om Faek over te plaatsen naar AZC Musselkanaal. Denkt u bijvoorbeeld aan het AZC personeel dat weet dat Faek na 3 mei 1999 niet meer op het AZC Kollum woonde, met andere woorden dat Justitie de tweede kamer heeft voorgelogen dat de datum van overplaatsing 27 mei was. Denkt u bijvoorbeeld aan het personeel van AZC Musselkanaal dat weet dat Faek die maandag bij hen werd aangeleverd. Pas in 2007 durft een medewerker een anonieme brief aan de familie Vaatstra te sturen:

Op maandag 3 mei 1999 werd een deel van het management van het AZC Musselkanaal bij elkaar geroepen. Aanwezig waren de centrumdirecteur (mevrouw Brugman), het hoofd Immateriele Zaken (de heer Wolthof) en de coordinator AMOG (de heer de Wit). Onder grote geheimhouding werd verteld dat er diezelfde dag nog een asielzoeker uit AZC Kollum naar Musselkanaal kwam. Een intake-gesprek was niet nodig en maar een zeer klein aantal medewerkers mocht op de hoogte zijn van zijn komst. Deze asielzoeker mocht ook niet deelnemen aan het reguliere programma. Naast de drie MT leden werden twee teamleden van het AMOG-team aangewezen die werden geinformeerd. Deze kregen zwijgplicht en dienden er voor te zorgen dat alleen zij contact hadden met deze asielzoeker. Diezelfde dag laat in de avond werd de asielzoeker gebracht. Hij kreeg alleen toestemming zijn kamer te verlaten als de andere asielzoekers sliepen. Hij moest apart eten en verder contact met andere bewoners werd voorkomen. Enkele dagen na zijn aankomst is de asielzoeker op dezelfde geheimzinnige wijze vertrokken.

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 4 augustus 2017 17:16
Aan: ‘voorzitter@hulpaanelkaar.nl’
Onderwerp: Greetje,

Grappig dat jij zo’n mooi voorzitterschap hebt voor Hulp aan elkaar. Hoe sociaal! Die Hulp voor elkaar was kennelijk ook hulp aan Joris Demmink en Harm Brouwer.

Mvg

Wim

Let op dat Greetje niet durft te herhalen dat de anonieme brief “grote onzin” is. Dat is de brief ook niet, want de asielzoeker waarom het ging, was Faek. Die werd op 3 mei 1999 naar Greetje’s centrum overgeplaatst in opdracht van Joris en Harm. Nadat hij het hele verhaal over de moord op Marianne uit de doeken had gedaan aan het team van Jan Verkaik.

Haarlem, 1 juni 2017

Inzake: Dankbaar/ OM

Parketnummer:

Edelachtbare Vrouwe,

Mijn cliënt W. J. Dankbaar zond u op 29 mei jl. via het algemene e-mailadres van het Openbaar Ministerie Noord Holland een e-mail met bijlagen betreffende een mogelijke strafzaak tegen hem met parketnummer 15/ 087172-17. Namens cliënt verzoek ik u de ontvangst van die e-mail aan mij te bevestigen. Meer in het bijzonder vraag ik u om de onderstaande vragen uit die e-mail van te beantwoorden:

“Bijgaand vindt u mijn aangifte tegen de heer Hebben wegens het doen van een valse aangifte, smaad en laster. Bijgaand vindt u tevens de afwijzing van de politie (van mevrouw A.J. Nijssen) om deze aangifte in behandeling te nemen, alsmede mijn twee bezwaarschriften daarop. 

Ik verzoek u mij mede te delen waarom mijn aangifte niet in behandeling wordt genomen, maar een nieuwe aangifte van de heer Hebben wel. In mijn ogen zou het consequent zijn als ook de aangifte van Hebben niet in behandeling wordt genomen  met hetzelfde argument dat de kwestie nog onder de rechter is. Nu de aangifte van de heer Hebben wel in behandeling is genomen, zou het nog consequenter zijn om mijn aangifte ook in behandeling te nemen.  Een zaak op basis van een valse, leugenachtige aangifte is immers geen zaak. Des te vreemder dat ik niet mag bewijzen dat de aangifte inderdaad vals is. Ik verzoek u vriendelijk deze in mijn ogen onacceptabele gang van zaken uit te leggen en te duiden. Tevens verzoek ik u mij te melden waarom ik ondanks herhaalde aanmaningen nooit een reactie van de politie op mijn bezwaarschriften heb mogen ontvangen.  

Tot slot vraag ik u  waarom deze “nieuwe” zaak nu wel vanuit Haarlem mag worden gedaan, terwijl de “oude” zaak per se vanuit Leeuwarden moest.

Cliënt vindt het onacceptabel dat nieuwe aangiftes van de heer Hebben kennelijk in behandeling worden genomen en nu mogelijk leiden tot vervolging van cliënt, terwijl de aangifte van cliënt tegen Hebben niet in behandeling is genomen. Cliënt acht deze gang van zaken weinig zorgvuldig. Het is voor hem onbegrijpelijk dat hij enerzijds hemel en aarde moet bewegen om te bewerkstelligen dat zijn aangifte op een serieuze manier wordt beoordeeld en (hopelijk alsnog) in behandeling wordt genomen,  en anderzijds iedere aangifte van de heer Hebben de toets der kritiek van het OM kennelijk moeiteloos kan doorstaan. Met name acht cliënt dit onacceptabel, omdat de te bewijzen (strafbare) feiten in zijn aangifte allesbepalend zullen zijn voor het oordeel van de rechter over de tegen hem bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aanhangige strafzaak, alsmede een eventuele toekomstige strafzaak tegen hem (in het geval de nu gestarte vervolging onverhoopt tot een nieuw strafzaak tegen cliënt zou leiden).

Het is voor zowel cliënt, het OM als de rechtbank van doorslaggevend belang, om te onderzoeken of de aangifte van de heer Hebben, waarop mijn cliënt in eerste aanleg door de rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden is veroordeeld, op waarheid is gebaseerd. Ik verzoek u dan ook met klem de aangifte van mijn cliënt alsnog in behandeling te nemen. Graag verneem ik op korte termijn uw beslissing. Mocht die beslissing afwijzend zijn, deel ik u mee dat cliënt mij voor dat geval heeft gevraagd een klaagschrift ex art. 12 Sv in te dienen.

Met vriendelijke groet,

T.J. Stapel

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

3 reacties op A conspiracy of lies and silence

  1. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

  2. N.E. Derlander zegt:

    Zou mevrouw Greetje Brugman, die hulp aan elkaar tot een loze kreet maakt met haar zwijgen, een geweten hebben?

    • Wim Dankbaar zegt:

      Greetje Brugman zweeg niet. Greetje Brugman zei dat de anonieme brief “onzin” was. Maar die brief was natuurlijk geen onzin. Die brief kwam van 1 van de 2 bewakers van Faek in het AZC Musselkanaal. Het was een peulenschil voor het OM om vast te stellen wie dat was. Die man is vervolgens bedreigd om zijn bek te houden. Greetje zwijgt nu wel. Ze durft tegenover mij niet te herhalen dat de brief onzin was. Omdat zij als geen ander weet dat het geen onzin was. Greetje maakt nu mooie sier met “Hulp aan elkaar”, maar Greetje is hypocrieter dan Harm Brouwer en Joris Demmink. Die hebben ook de regels overtreden om de burgemeester van Stadskanaal niet te informeren. Maar op Greetje konden ze vertrouwen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s