Open brief aan Harm Brouwer, verkrachter van de rechtsstaat.

Waarde Harm,

Voordat men zich afvraagt waarom ik jou tutoyeer….. dat hebben we wederzijds zo afgesproken. Je zei immers op de lezing van Peter van Koppen: Leuk om je eens te ontmoeten! 

Maar dit was ook een leugen, Harm. Je vond het helemaal niet leuk om mij te ontmoeten. Dat bleek wel uit het het feit dat je meteen het hazenpad koos. Ik moet me nu even voorbereiden op de presentatie. Misschien spreek ik je na afloop nog.

Daar komt bij dat ik helemaal geen respect voor jou heb. Ik zou je niet met U kunnen aanspreken, laat staan met Edelachtbare, laat staan met Grootedelachtbare. Dat zou wel volgens de etiquetten wel moeten. Je bent tenslotte nog steeds rechter en je was de voorzitter van het hoogste college van het OM.

Hoe vaak wordt er niet gezegd dat onze rechtstaat een groot goed is, Harm? Het is een cliché geworden. Een cliché dat jij op de meest hypocriete manier in stand probeert te houden.  Met je preken van eerlijkheid, open verantwoording en transparantie. Waar is je open verantwoording nu dan, Harm? Met boeven zoals jij en Joris aan het hoofd is die rechtstaat maar een farce. Nu het getuigenverhoor van Faek voor de deur staat, zeg je opeens dat je niet wilt reageren. Je slaat mijn uitnodiging om te bepleiten dat Faek niet verhoord moet worden af.

Ik begrijp het heel goed, Harm. Jij hebt tenslotte de wegsluizing van Ali Hassan gelast, als hoofdofficier van Friesland. Jij hebt de overplaatsing van Faek gelast op 3 mei 1999 naar het AMOG centrum Musselkanaal. En dat kon je niet doen zonder regie en toestemming  van je maatje Joris Demmink, die op dat moment je superieur was. Directeur Generaal Vreemdelingenzaken en Internationale Aangelegenheden. Als zodanig het hoofd van het COA. Jij hebt in samenwerking met Joris Ali laten oppakken op zijn huurkamer in Leeuwarden aan de Kleine Kerkstraat.  Jij hebt hem naar het Grenshospitium Amsterdam laten brengen in opdracht van Joris Demmink. Jij was de enige die dit samen met Joris Demmink kon bekokstoven. Weet je van wie ik dit weet, Harm? Van Feak! Kleine jongetjes worden groot. Och man, je hebt een enorm risico genomen. Dat gaat je na 18 jaar nog  opbreken. Grappig dat je dit niet durft te ontkennen. Je bent tenslotte jurist, dat snap ik wel. Het is de fifth amendment die je neemt.

“I refuse to answer on the grounds that the answer would tend to incriminate me.”

De leugens die je Hirsch Ballin en Opstelten hebt laten vertellen in antwoord op kamervragen, daar lusten de honden geen brood van. Je gaat er helemaal aan. Mijn life mission is om jou en Joris de bak in te draaien. Daarmee bewijs ik Nederland een grote dienst. Wee je gebeente als ik merk dat je Faek of rechters probeert te beïnvloeden om niet te getuigen. Probeer dat maar, Harm. Probeer maar een rechter of een OM-er te vinden die het getuigenverzoek van Faek gaat afwijzen met welke kolderieke reden dan ook. Waarom heb je dat nog niet gedaan, Harm?  Waarom zeg je dat je niet wilt niet reageren? Je denkt dat je “too big to fall” bent? Integendeel, Harm. Je bent heel erg klein!

Harm, charlatan Yehudi Moszkowic zegt te pas en te onpas dat de familie Vaatstra 13 jaar lang in onzekerheid heeft moeten leven over wie de dader is van de verkrachting en moord op Marianne. Maar waarom is dat, Harm? Waarom hebben zij 13 jaar lang in onzekerheid moeten leven? Omdat jij je bek hield, Harm! Omdat jij niet zei dat je haar moordenaars en getuigen van de moord buiten beeld hebt gebracht!

Harm, je bent zo’n smerige vette leugenaar.  Maar bovendien een enorme misdadiger. Ik vind jou een grotere misdadiger dan de moordenaar van Marianne.  De man die deze brute verkrachter en moordenaar een stiekeme vrijgeleide geeft, is in mijn boek erger dan de moordenaar zelf. Vooral als hij misbruik maakt van zijn positie om het Nederlandse volk 18 jaar lang te blijven voorliegen. Op kosten van de gemeenschap. Niet zo maar kosten, maar miljoenen!

Let op Harm! De antwoorden van Ivo Opstelten op de kamervragen:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2969.html

Vraag 10

Wie was in de genoemde driehoek de verantwoordelijke hoofdofficier van Justitie tijdens de overplaatsing van F.M., naar verluidt op 3 mei 1999? Wie was in 2007 de initiatiefnemer tot het oprichten van het nieuwe 3D rechercheteam?

Antwoord 10

De verantwoordelijke hoofdofficier was destijds mr. H.N. Brouwer. Het Openbaar Ministerie Leeuwarden en de Korpsleiding politie Fryslân namen het initiatief tot het oprichten van het bedoelde team.

Ah, de verantwoordelijke hoofdofficier tijdens de moord op Marianne Vaatstra, was jij dus, Harm! In kamervragen vastgesteld!

Maar in vervolgvragen probeer je nog even damage control te plegen:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-309.html

Vraag 5, 6

Bent u bekend met de verklaringen van medewerkers van het AZC Kollum en de plaatsvervangend directeur dat F.M. op maandag 3 mei 1999 is overgeplaatst? Waarom zijn deze niet behandeld in het onderzoeksrapport over, de toenmalige hoofdverdachte in de zaak Vaatstra, Ali H?

Wie was de verantwoordelijke hoofdofficier bij de overplaatsing van F.M. en welke overweging lag daaraan ten grondslag?

Antwoord 5, 6

In mijn antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van het lid Brinkman (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2969) heb ik aangegeven dat de heer Brouwer de verantwoordelijke hoofdofficier was. Dat was hij tot 1 mei 1999. F.M. is echter pas op 27 mei 1999 overgeplaatst naar het AZC te Drachten. Op dat moment was de heer Severein plaatsvervangend hoofdofficier van het parket te Leeuwarden. Voor de overwegingen omtrent de overplaatsing van F.M. verwijs ik naar mijn eerdere antwoorden van 5 juli 2012.

Hahaha! Je was hoofdofficier tot 1 mei 1999? Dat is toch wel Spartaans toeval, Harm?  Je was hoofdofficier tot de dag dat Marianne werd vermoord? Op een weekend zaterdag? Was Beatrix in functie om dat Koninklijk Besluit op zaterdag te nemen? Om jou te ontslaan uit je functie? Laat me niet lachen, man!

Wat is dit dan?

 

Een Volkskrant artikel van 14 mei 1999 waarin je geïnterviewd wordt op woensdag 12 mei 1999,  “de laatste dag  als hoogste man van het OM Leeuwarden”. Geen woord over de moord op Marianne , 12 dagen geleden. Alleen maar bla bla over Meindert Tjoelker. Je zit dus gewoon vet te liegen in die kamerantwoorden van Opstelten. Die 12 dagen waren precies genoeg om de moordenaars en getuigen van de moord op Marianne weg te sluizen in samenspanning met je maat Joris Demmink.

Laten we even meegaan in de leugen van Opstelten, dat je op zaterdag 1 mei 1999 afscheid nam van het OM Leeuwarden. Dan wordt je niet meer geïnformeerd door de “plaatsvervangend hoofdofficier” Michiel Severein? Dan ben je opeens out of the loop? Over de meest geruchtmakende moordzaak ooit? Denk je dat we debiel zijn, Harm?

Degene die Ali Hassan liet oppakken in Leeuwarden en naar het Grenshospitium liet brengen, was jij! In opdracht van je vriend Joris Demmink.  Het feit dat je daar niet op wilt reageren, spreekt boekdelen. Denk maar niet dat je ermee wegkomt. Too big to fall? We zullen zien! Eerst Faek, en dan jij. Ik zal je ook  oproepen als getuige. Dan mag je proberen alles op een geloofwaardige manier te ontkrachten. Als er dan nog geen parlementaire enquete is. Dat durf je vooralsnog niet toch? Angsthaas! Voorlopig vind ik het een schande dat je voorzitter bent van het CTIVD, dat ons tegen terrorisme moet beschermen. Je bent zelf een terrorist! Niet dan? Of ben ik kierewiet, zoals je vriendje Peter R. de Vries zegt? Als je de brute verkrachters en moordenaars van Marianne Vaatstra stiekem wegsluist, dan ben je toch een terrorist? Of was dat geen terror?

Je leugens kennen geen grenzen, Harm. Hier een communicatie van je woordvoerder Evert Boerstra:

Ik heb even geïnformeerd: de feitelijke leiding van het parket heeft Brouwer op 1 mei overgedragen aan de plaatsvervangend hoofdofficier. Vanzelfsprekend is hij over deze zaak bij tijd en wijle nog wel geïnformeerd, maar niet in de positie van verantwoordelijk hoofdofficier. Op 15 mei (die datum moet ik nog checken, lukt met deze week niet) is Brouwer begonnen als president van de Utrechtse rechtbank. 

Bovendien voegt Evert, trouwe dienstklopper als hij is om de leugens van zijn baas te beschermen, het volgende toe:

Overigens heeft Brouwer als hoofdofficier zitting gehad in de beheersdriehoek, samen met de korpschef en de korpsbeheerder. De beheersdriehoek is NIET de driehoek waarin over zaken gesproken wordt, dat gebeurt in de lokale driehoeken.

Hahaha! Heb je ooit gehoord van “locale driehoeken”, Harm? Evert probeert dus te zeggen dat jij niet verantwoordelijk was? In deze meest afbreukgevoelige zaak, die jij later als OM baas in je portefeuille “Gevoelige Zaken” had?  Wie was dan de “locale” OvJ die de wegsluizing  van Ali kon gelasten, gebruikmakend van landelijke diensten als het COA, IND, Politie, Grenshospitium en de Marechaussee?

En dan dat leugenrapport Ali H. dat onder jouw verantwoordelijkheid werd uitgebracht door Henk Mous, waarin Faek genoemd werd als een vriend van Ali H., maar jullie niet hebben gevraagd aan Faek of de juiste Ali H. in Turkije is gearresteerd. Ik wel! Hij zegt dit:

Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien.

Maar Faek is bij lange na niet de enige:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/04/30/de-lijst-van-ali-h-getuigen/

Harm, je doet me denken aan deze scene uit de film Witness.

Nogmaals, Harm, denk je dat we debiel zijn? Harm, je kunt nog een paar klappen uitdelen. Op 7 augustus  word ik veroordeeld. Heb jij weer je zin. Maar daarna komt “my turn”.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 3 augustus 2017 16:38
Aan: ‘Secretariaat BJZ (PaG Den Haag)’; h.j.bolhaar@om.nl; m.otte@om.nl; m.vanderheyden@rug.nl; info@CTIVD.nl; prdv@xs4all.nl
Onderwerp: RE: Reactie op uw e-mail van 19 april 2017 (BJZ/50714)

Geachte heer van der Burg,

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/08/03/open-brief-aan-harm-brouwer-verkrachter-van-de-rechtsstaat/

Uw college heeft een heel groot probleem met betrekking tot het vertrouwen in de rechtstaat en het OM als Faek Mustafa moet getuigen. In feite heeft u dat nu al. U heeft mij immers (via de heer Djamil) laten weten geen interesse te hebben in de verklaring van Faek Mustafa. Dat is vreemd. Omdat Faek Mustafa verklaart getuige te zijn geweest van de moord op Marianne Vaatstra op een andere plek dan waar zij is gevonden. En dit op de dag van de moord aan de politie heeft verteld. U weet er inmiddels alles van.

Dit terwijl Faek Mustafa in het rapport Ali H. uit 2011, wordt genoemd als een vriend van Ali H. waarvan de conclusie was dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat een verkeerde Ali Hassan is aangehouden. Dit terwijl Faek Mustafa zelf het volgende verklaart:

Op zaterdag 1 mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hussein Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik Ali nooit meer gezien.

Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van Wolfgang Hebben, bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouders uit de periode dat het AZC nog niet bestond.

Ik verklaar dat ik weet wie een derde persoon heeft gebeld om in de nacht van de moord naar Leeuwarden te brengen. Ik verklaar dat ik er met niemand over heb durven praten maar wel op zondagmiddag twee mei negentienhonderd negenennegentig in de namiddag met een vriend heb besproken wat er in de afgelopen nacht is gebeurd. De identiteit van die vriend heb ik gedeeld met de auteur(s) van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike

Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang Hebben. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar.

Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien.

De heer Mustafa verklaart dus in feite dat het rapport Ali H. van het OM een grote leugen was. En hij niet alleen, ook zijn toenmalige vriend Rida Hashimi:

Ali Hassan was veel ouder dan Faek en ik kende hem dan ook niet bijzonder goed, maar wist wel hoe hij eruit zag. Daarom kan ik ook met zekerheid zeggen dat dit niet dezelfde man was die in 1999 in Turkije werd gearresteerd. Ik heb van deze man een interview op Youtube gezien. Deze man was lang en slank en had een verzorgd voorkomen. Ik heb hem nooit op het AZC Kollum gezien. De Ali Hassan die ik kende van het AZC Kollum was korter dan Faek en had een dikker postuur. Bovendien had hij een baardje en zijn uiterlijk was niet verzorgd, heel anders dan de man die op Youtube staat.

Daarnaast zijn er nog tig getuigen die de statements van Faek en Rida ondersteunen:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/04/30/de-lijst-van-ali-h-getuigen/

Geachte heer van der Burg, vertelt u mij even waarom het niet op uw pad ligt dat uw OM Faek en Rida nooit hebben benaderd om deze verklaringen op waarheid te toetsen? Zou Peter R. de Vries, met wie het OM een uitzending heeft gemaakt over de moord op Marianne Vaatstra niet de ideale persoon zijn om Faek en Rida te benaderen met deze vragen? Zou het niet in uw en zijn kraam te pas zijn om te bewijzen dat ik helemaal kierewiet ben en afgevoerd moet worden in een dwangbuis? Dan kan hij toch bewijzen dat het “waanideeën” zijn? Waarom durft hij dat niet? Of zou het niet beter zijn dat u zelf een paar rechercheurs op pad stuurt om Faek, Riad en Rida aan de tand te voelen? Ik vind het maar heel vreemd dat u dat niet doet, gezien de afbreukgevoeligheid voor uw organisatie.

Met vriendelijke groet,

Willem Jan Dankbaar

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

11 reacties op Open brief aan Harm Brouwer, verkrachter van de rechtsstaat.

 1. jorden zegt:

  Welke politicus heeft nou eens het lef om door te pakken en de corrupte bende die zich justitie noemt te zuiveren…

  • Akky van der Veer zegt:

   ze weten het wel, ze durven niet, want zijn dan meteen hun baantje kwijt… mensen (waar ik mezelf ook toe reken) zijn over het algemeen bang en laf… tijd om eens moedig te zijn? Wim, jij bent moedig, ik voel heel veel respect.

 2. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 3. Wim Dankbaar zegt:

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-309.html

  Vraag 1, 2

  Onder verwijzing naar uw antwoorden op eerdere vragen1, is het waar dat, zoals I.W. zelf stelt, zij direct na de moord op Marianne Vaatstra op dinsdag 4 mei 1999 ook aangifte heeft gedaan tegen F.M. vanwege de genoemde doodsbedreiging? Zo nee, waarom niet?
  Is het waar dat er geen onderzoek naar F.M. is ingesteld omdat er door I.W. geen aangifte zou zijn gedaan wegens de genoemde doodsbedreiging? Is er wel onderzoek gedaan naar het motief van de bedreigingen uit september, waarom juist I.W. werd bedreigd in verband met de moord op Marianne Vaatstra? Zo nee, waarom niet?

  Antwoord 1, 2

  I.W. heeft geen aangifte gedaan tegen F.M. wegens doodsbedreiging. Aangezien het bewuste telefoontje anoniem was, was een onderzoek naar het motief van de beller niet mogelijk.

  ++++++++++++++++++

  Gewoon een vette leugen. De aangifte van van Isabella zit nog steeds in de politiecomputer, zoals aan mij bevestigd door agent Anjo van der Helm.

 4. Wim Dankbaar zegt:

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2969.html

  Vraag 1

  Is het waar dat de politie reeds in het weekeinde van de moord informatie heeft ontvangen van de toen 13-jarige I.W. over mogelijke betrokkenheid van F. M. en A.H.1?
  Antwoord 1

  I.W. heeft op 10 september 1999 aangifte gedaan dat zij op die dag omstreeks 14:00 uur samen met een vriendin, rijdende op hun fietsen, lastig werden gevallen door twee, haar onbekende donker gekleurde mannen. Deze donker gekleurde mannen waren ook op de fiets en hadden I.W. tegen haar wil over haar wang en haren gestreken. Dit was ruim vier maanden na de moord op Marianne Vaatstra.

  ++++++++++++++++++++

  Gewoon over iets anders beginnen….Net doen of de aangifte van Isabella en haar vader van 4 mei 1999 niet bestaat.

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Deze donker gekleurde mannen waren ook op de fiets en hadden I.W. tegen haar wil over haar wang en haren gestreken. Dit was ruim vier maanden na de moord op Marianne Vaatstra.

  ++++++++++++++

  Tegen haar wil over de wang en haren gestreken? Je bedoelt, Ivo “een minister liegt niet” Opstelten, in een wurggreep genomen waardoor haar nekwervel verschoof, waarvoor ze VANDAAG DE DAG, nog wordt behandeld! Wat een walgelijk smeerlap ben je toch!

 6. N.E. Derlander zegt:

  In welke hoedanigheid stelde Hero Brinkman deze vragen aan Ivo Opstelten (VVD min. van Justitie)? Als Tweede Kamerlid van de PVV of als Groep Brinkman? Want als de minister met dat antwoord niet de waarheid vertelt, moet de Tweede Kamer daar toch geen genoegen mee nemen? Is kennelijk wel gebeurd.

  • N.E. Derlander zegt:

   Inmiddels opgezocht: Hero Brinkman stapte op 12 maart 2012 uit de PVV fractie en ging als eenmansfractie verder. Op 24 mei 2012 stelde hij bovenvermelde vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie (Ivo Opstelten/VVD), van wie de Tweede Kamer de antwoorden op die vragen op 6 juli 2012 zijn ontvangen.

   De apathische Tweede Kamer nam er kennelijk genoegen mee.

 7. Hier een mooi voorbeeld hoe ze bij de RTL(len) werken in dit geval Boulevard, voor wie het nog niet kent. Mensen als hun dat uit komt weer op het hobbelpaard tillen, in ander geval de grond intrappen.

 8. Pieter Postma zegt:

  Frappant om wikipedia te lezen over wanneer H. Brouwer in Utrecht begonnen is: “In 1999 aanvaardde hij alsnog een benoeming tot president van de rechtbank van Utrecht.” Kan het nog vager?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s