Het non-antwoord van Moszkowicz

Van: Thijs Stapel <stapel@stapeladvocatuur.nl>
Datum: 10 juli 2017 16:52:04 CEST
Aan: moszkowicz@moszkowicz-law.nl
Onderwerp: Dankbaar/ Terpstra: kort geding 24 juli a.s.

Geachte confrère,

Afgelopen vrijdag zond cliënt u onderstaande e-mail met een kopie aan mij.  Hij vertelde mij hedenochtend dat hij nog geen reactie van u heeft ontvangen. In het kader van uw voorgenomen kort geding van 24 juli a.s. en de voorbereiding daarop, ben ik het met cliënt eens dat u een spoedige reactie aan hem (en inmiddels ook aan mij) verschuldigd bent.

Wat betreft het kort geding om het contactverbod wijs ik u er nog op dat cliënt verschillende pogingen heeft ondernomen om die kwestie in der minne te regelen, zoals onder meer blijkt uit mijn e-mail aan u van 23 mei jl. Hoe dan ook heeft hij verschillende oplossingen aangedragen die een kort geding overbodig maken. Wilt u het werkelijk doorzetten?

Voorts verzoek ik u nogmaals om mij een kopie te zenden van de concept-dagvaarding, zoals u die ten tijde van het vragen om een zittingsdatum aan de rechtbank heeft toegezonden.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 7 juli 2017 20:19
Aan: moszkowicz@moszkowicz-law.nl
CC: Thijs Stapel (stapel@stapeladvocatuur.nl); harriet@advocatenkantoordekroon.nl
Onderwerp: inzake tuchtklacht

Heer Moszkowicz,

In het kader van de tuchtklacht verzoek, zonodig sommeer ik u een reactie te geven op de twee communicaties die ik u, met CC aan uw vermeende cliënte Terpstra,  heb gestuurd, te weten 1) mijn voorstel tot een minnelijke regeling en 2) de getekende verklaringen van Faek Mustafa, Riad Elmakhour en Rida Hashimi.   Voor zover nodig motiveer ik dit als volgt:

Ad 1) Het is uw cliënte die volgens u de lopende procedures tegen mij heeft gestart. Ik meen dat het mij vrijstaat om haar en u, als haar beweerde raadsman, een minnelijke regeling aan te bieden, maar nog meer om daar een reactie op te vernemen, afwijzing, dan wel acceptatie, in elk geval een reactie.

Ad 2) Het is uw cliënte die altijd heeft beweerd/gemeend dat haar dochter is vermoord door asielzoekers, alsmede dat zij door Justitie is belogen en bedrogen in het onderzoek. Daarenboven heeft zij aan verscheidene personen laten weten dat zij niet gelooft dat Jasper Steringa de moordenaar van haar dochter is.  Ik heb dus gegronde redenen om aan te nemen dat haar mening niet veranderd is, ook niet na de veroordeling van Jasper Steringa. Vanuit deze optiek lijkt/leek het mij niet meer dan logisch en opportuun dat ik haar en u de getekende verklaringen stuur van maar liefst drie ex-asielzoekers, die haar mening staven, zo niet bewijzen. Ex-asielzoekers die allen verklaren dat haar dochter door de asielzoeker Ali Hassan is vermoord, bovendien dat deze Ali Hassan niet de man was die in 1999 door Justitie werd aangehouden in Istanbul. Het behoeft voorts geen betoog dat wanneer deze verklaringen in rechte stand houden, bijvoorbeeld middels getuigenverhoren onder ede, iets waarvoor ik mij zal inzetten, recht gedaan zal worden aan de ware toedracht van de moord op haar dochter, nog even afgezien van het veel grotere belang dat Justitie haar en heel Nederland 18 jaar lang heeft belazerd op kosten van de gemeenschap. Ik kan mij tevens niet voorstellen dat Terpstra de procedures tegen mij ooit had begonnen, als eerder had vastgestaan dat haar dochter door een asielzoeker is vermoord, waarbij het extra stuitend is dat Justitie dit vanaf dag 1 heeft geweten, in feite min of meer het vermoeden zoals zij in haar “dagboek” beschrijft. Het komt mij dan ook zeer vreemd voor dat u suggereert dat uw cliënte aanstoot zou nemen aan deze twee communicaties, zodanig dat zij een contactverbod met mij zou willen eisen. Het gaat er bij mij eenvoudig niet in dat Terpstra zich radicaal achter de “oplossing” van Justitie geschaard zou hebben en geen prijs stelt op de bewijzen voor haar mening zoals ik die u en haar heb gestuurd.

Hoe dan ook, ik heb op beide communicaties geen reacties ontvangen. Deze reacties eis ik van u.

Mvg

Wim Dankbaar

 

Van: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht”
Datum: 10 juli 2017 18:04:16 CEST
Aan: ‘Thijs Stapel’ <stapel@stapeladvocatuur.nl>
Kopie: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht” <moszkowicz@moszkowicz-law.nl>
Onderwerp: Antw.:⁨ Dankbaar/ Terpstra: kort geding 24 juli a.s.⁩

Geachte confrère,

Het kort geding zal worden voortgezet. E-mails waarin uw cliënt mij verwart met mijn cliënte zal ik niet op reageren terwijl ik uitsluitend via u communiceer waar het ziet op niet tuchtrechtelijke procedures en u namens hem optreedt. Bijgaand de concept dagvaarding waar de datum mee is gevraagd.

Met vriendelijke groet,

Y. Moszkowicz

Dit is een non antwoord, want ik verwar zijn cliënte niet met hem. De vragen waar hij niet op antwoordt zijn vragen aan zijn cliënte.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Een reactie op Het non-antwoord van Moszkowicz

  1. Gaya zegt:

    erger me rot aan die Yehudi,hij ziet eruit als een lilliputter die in het circus werkt/wat overigens niet zegt dat ik voor die laatste mensen geen respect hebt,en die arrogante kop,jakkes;hoop hem niet tegen te komen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s