De meest beladen beslissing tot een getuigenverzoek ooit.

 

Bovenstaand een brief van de rechtbank Rotterdam om mijn getuigenverzoek voor Faek Mustafa op 15 augustus aanstaande te behandelen. Na ampel beraad heb ik besloten om zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan deze zitting te geven, in plaats van dit stil te houden. Ik zal de reden daarvan in dit artikel toelichten. Als het aan mij ligt, zit de publieke tribune op 15 augustus zo vol dat dat niet iedereen kan worden toegelaten. De rechter mevrouw mr. A.F.L. Geerdes staat voor de meest beladen beslissing ooit. Hoewel zij dit vrijwel zeker nog niet beseft. Een beslissing die zal bepalen of het grootste schandaal in onze rechtsstaat in de doofpot blijft of blootgelegd zal worden, met alle gevolgen van dien. Er rust een loodzware last op haar schouders….

Wat wil ik nu al zeven jaar lang bewijzen?

De ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra is kort samengevat het volgende: 

Marianne Vaatstra is vermoord door twee asielzoekers in de caravan van Wolfgang Hebben. Dit was een Duitser. De verkrachters/moordenaars van Marianne heten Ali Hassan en Haval Ali Mawloud.  Behalve Wolfgang was daar ook een 15 jarige asielzoeker bij, genaamd Faek Mustafa. Deze Faek Mustafa is op de ochtend van de moord door de politie opgehaald uit het AZC en heeft aan de politie verteld wat er gebeurd was. De top van Justitie heeft echter direct besloten dat de ware toedracht niet bekend mocht worden. Naar aanleiding van de bekentenis van Faek is Ali Hassan opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en via het grenshospitium Amsterdam nog datzelfde weekend het land uitgezet. Dit is geregeld door Harm Brouwer en Joris Demmink. Haval Ali Mawloud is op eigen kracht via Utrecht naar Irak terug gevlucht met hulp van een paar vrienden. Hij heeft daar nu een hoge functie bij de geheime dienst.  

Faek is als “geheime” kroongetuige direct overgeplaatst naar het AZC Musselkanaal. Enkele maanden later kregen hij en zijn vader een verblijfsvergunning. De hele veroordeling van Jasper Steringa is dus een farce om de bovengenoemde ambtsmisdrijven van Justitie op een geloofwaardige manier te begraven. Na de veroordeling van Steringa heb ik ontdekt waar Faek woont en heb ik veelvuldig contact met hem. Deze contacten bewijzen reeds dat wat ik stel klopt.

Wat heeft Faek schriftelijk verklaard?

Faek Mustafa: Op zaterdag 1 mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne Imke Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hussein Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik Ali nooit meer gezien. 

Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van Wolfgang Hebben, bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouders uit de periode dat het AZC nog niet bestond. 

Ik verklaar dat ik weet wie een derde persoon heeft gebeld om in de nacht van de moord naar Leeuwarden te brengen. Ik verklaar dat ik er met niemand over heb durven praten maar wel op zondagmiddag twee mei negentienhonderd negenennegentig in de namiddag met een vriend heb besproken wat er in de afgelopen nacht is gebeurd. De identiteit van die vriend heb ik gedeeld met de auteur(s) van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike

Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang Hebben. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar. 

Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien.

Merk op dat Faek stelt dat hij dit verhaal reeds op de dag van de moord aan de politie heeft verteld. Indien waar, weet Justitie dus ook vanaf dag 1 dat Marianne door Ali Hassan is vermoord en dat Wolfgang Hebben en Ludger Dill medeplichtig waren.  Laat u dat even bezinken in de wetenschap dat Wolfgang het recent voor elkaar kreeg met hulp van Justitie om mij veroordeeld te krijgen! Hoezo niet corrupt?

Merk op dat Jasper Steringa niet in de verklaring van Faek voorkomt.

Wat gaat er nu gebeuren als rechter Geerdes het getuigenverzoek van Faek toewijst? Welnu, ik zal het u zeggen: Faek gaat gewoon zijn verklaring onder ede herhalen, alleen nu met veel meer details waarover hij in zijn verklaring niet  wilde verklaren. Waarom ben ik daar nu zo zeker van? Omdat ik veel meer bewijzen heb voor de verklaring van Faek. Zie hier:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/06/09/complotdenker-of-feitenman/

 

Edelachtbare vrouwe Geerdes, ik zal het heel graag nog een keer aan u uitleggen op 15 augustus. Ik vraag mij echter af of u zich realiseert welke verantwoordelijkheid u heeft? U gaat op 15 augustus beslissen of Faek Mustafa als getuige onder ede mag worden gehoord. U mag beslissen of dit grootste schandaal uit onze rechtsgeschiedenis in de doofpot blijft of het licht gaat zien. Beseft u wel hoe historisch deze zitting en uw beslissing zal zijn? Beseft u wel dat als u het getuigenverzoek toewijst, de bom ontploft? Ziet u wel dat Joris Demmink en Harm Brouwer verantwoordelijk zijn voor het stiekem  wegsluizen van de moordenaars van Marianne Vaatstra?  Dat zijn  toch niet zomaar nitwits?  Begrijpt u wat er gaat gebeuren als Faek voor uw rechtbank  zijn verklaring gestand gaat doen? Begrijpt u dat er dan een  parlementaire enquete komt? Bent u de rechter die bewijst dat de rechtsstaat Nederland nog bestaat?  Ik mag het toch wel hopen?

Stelt u even dat ik u beschuldig van het wegsluizen van de moordenaars van Marianne Vaatstra. Zegt u dan ook dit?

Geachte heer Dankbaar,

De heer Brouwer zal niet reageren op uw e-mail.

Vriendelijke groet,

Hilde Bos

Secretaris CTIVD

Nee toch? Zo’n beschuldiging – met officiële aangifte – laat u toch niet ongestraft over uw kant gaan? Ik hoef u toch niet te vertellen wie Harm Brouwer en Joris Demmink zijn? Zal ik u eens zeggen wie ze zijn? Het zijn de grootste misdadigers ooit!  Of ben je geen misdadiger als je verkrachters/moordenaars van een minderjarig meisje van de haak haalt? En daar 18 jaar over liegt als hoogste ambtenaars van Justitie? Op kosten van de gemeenschap? Kunt u zich een ergere aantijging voorstellen?

Snapt u dat met een toewijzing van het getuigenverhoor van Faek Mustafa de misdaden van Harm Brouwer en Joris Demmink bewezen zullen worden? Dat snapt u toch wel? Waar moet u nog over nadenken? Wat moet ik u op 15 augustus nog vertellen, wat u nog niet weet? U weet toch wat Faek heeft verklaard? Waarom zou hij dat dan niet in getuigenverhoor onder ede mogen doen?  Weet u wat? Nodigt u Joris Demmink en Harm Brouwer ook uit op deze zitting! Bij deze nodig ik hen uit! Wellicht durven zij dan te vertellen dat het allemaal kletskoek is? Waarom hebben ze dat nooit gedaan? Waarom durven zij niet te zeggen: Wij wisten niet dat Faek ons op dag 1 de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra heeft gegeven! Wij wisten niet dat de moord op Marianne is gepleegd in de caravan van Wolfgang. Wij wisten niet dat Ali Hassan en Haval Ali de verkrachters en moordenaars van Marianne waren! Wij hebben niet gelogen dat er geen enkele reden was om de verdachten in het AZC te zoeken.  Waarom durven deze misdadige minkukels dat niet te zeggen? De verklaring van Faek, en zeker zijn getuigenis onder ede, bewijzen dat dit leugens zijn.

Geachte mevrouw Geerdes, ik wil dat u beseft dat uw beslissing een zeer belangrijke is. Ik wil dat u vooraf beseft dat met uw beslissing het grootste rechtsschandaal al of niet wordt blootgelegd. Ik wil dat u uw verantwoordelijkheid beseft.

Hans Mauritz, die twee maanden in de cel heft gezeten dankzij de valse aangifte van Wolfgang, is het weer eens niet eens met mijn aanpak:

Van: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: vrijdag 14 juli 2017 18:45
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Hoe mega-dom > Re: brief rechtbank Rotterdam

Wim,

Je hebt nu definitief bewezen hoe dom je opereert en hoe groot jouw obsessie is om je gelijk te halen waarbij je jezelf keer op keer verder van de oplossing brengt. Het item dat je vandaag geplaatst hebt is dermate dodelijk voor je, werkelijk van astronomische omvang. Als Fa’ek of Bawar dat nu leest is mijn onderhandeling naar de klote. Totaal. Dan lachen ze me uit omdat ze uit de stukken concluderen dat het nog helemaal niet zeker is dat een dergelijk  voorlopig  getuigenverhoor er komt. En dat terwijl ik op dit moment al drie weken met beiden doende ben om langs mijn route verklaringen op video te zetten en op schrift. Bawar is de realist, pragmaticus, slimmerik en – zo is mij de afgelopen dagen gebleken heeft een grote invloed op zijn hartsvriend. Hij heeft ‘m bijna zo verwant Farhad WIL absoluut niet verschijnen voor een getuigenverhoor. Alles beter dan dat en de labiele, onzekere Piet heeft hij thans zo ver. Dat valt allemaal weg als ze erachter komen dat een dergelijk verhoor er helemaal niet komt. Overigens, of ik dit succes mijnerzijds in jouw voordeel zou hebben gebruikt, daar laat ik me niet over uit.

Hans, doe je best! Met een beetje mazzel hoeven Faek, Farhad en jij niet te getuigen! Dan heb jij het al voor elkaar op video! Zou het kunnen dat het mij langzamerhand worst is wat realist/slimmerik Farhad wel of niet wil?

Je blinde haat tegen het systeem verlamd je denkvermogen. Je wil met “kijk, hoe ziek ze daar in Rotterdam zijn”, je gelijk bewijzen maar tactisch verknal je het nu weer helemaal. Ja, helemaal.

Nee Hans, dat zie je helemaal verkeerd. Ik heb geen blinde haat tegen het systeem. Juist niet! Ik heb juist nog steeds vertrouwen in het systeem. Dat is de reden dat ik mr. Geerdes laat zien wat ze los maakt met haar beslissing.  Dat ik dat doe, is juist een blijk van vertrouwen in haar en het systeem….

Hans, Je bent er toch ook op 15 augustus? Met of zonder video, kun je mij en mevrouw Geerdes in elk geval vertellen hoe ver je bent gevorderd met Faek en Farhad. Als er iemand onder ede tegenover mr. Geerdes kan zweren dat hij de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra uit de monden van Faek en Farhad heeft vernomen dan ben jij het toch? Ik vind ze allesbehalve ziek daar in Rotterdam ! Integendeel! Ze behandelen mijn getuigenverzoek!  In het onderstaande gesprek vraag je of Faek ermee zou zitten als hij van meineed beschuldigd zou worden. Denk je nog steeds dat hij meineed zou plegen? Denk je dat de “labiele” Faek dat durft? Grappig toch dat ik Faek helemaal niet labiel vind.

 

Hans, je mag best aan blijven modderen met Faek en Farhad, maar als je het goed vindt, trek ik even mijn eigen plan. Lijkt me ook in jouw belang…. Met welk argument denk je dat mr. Geerdes het getuigenverzoek nog kan afwijzen? Dat wordt toch wel heel erg lastig als jij er ook bent op 15 augustus?  Je kunt haar immers onder ede uitleggen over de totstandkoming van de verklaringen van Faek, Riad en Rida. En nu ook over je contacten met Faek’s realistische, slimme hartsvriend Farhad. Of denk je dat mevrouw Geerdes dat allemaal in de wind gaat slaan? Dan ben jij toch degene die denkt dat ze daar ziek zijn in Rotterdam? Denk je dat mevrouw Geerdes al beseft wat haar beslissing teweeg gaat brengen? Ik denk het niet! Daarom maak ik het haar vooraf duidelijk! Je bent wel een complotdenker niet, Hans? Om te denken dat het getuigenverhoor van Faek en jou wordt afgewezen?  Je snapt een aantal dingen niet, Hans. Je snapt niet dat mevrouw Geerdes van toeten  noch blazen weet. Jij zegt in feite dat ze onderdeel is van het corrupte systeem. Maar dat is ze niet! Deze behandeling van het getuigenverzoek is het bewijs dat de regels van de rechtsstaat nog bestaan. Ik heb dagelijks te maken met complotdenkers die mij zeggen: Denk je niet dat ze Faek allang in hun kamp hebben getrokken? Nee! Dat hebben ze niet! Als dat zo was, dan hadden Joris en Harm een topadvocaat aan Faek toegevoegd om zich te verweren tegen het getuigenverzoek. Jij weet net zo goed als ik dat Faek geen advocaat heeft. Weet je waarom niet? Omdat het een levensgroot risico is voor Harm en Joris om een advocaat op Faek te zetten! Stel dat dat uitkomt! Harm en Joris zijn dan wel verantwoordelijk voor de doofpot, maar zij zijn geen actieve leden meer van Justitie en het OM. Ze zouden dus iemand anders moeten inschakelen om de verdediging van Faek tegen mij te voeren. Die iemand weet ook dat hij/zij zich in een enorm wespennest begeeft. Wie wil dat risico nemen? Begin je het een beetje te snappen, Hans?  Snap je dan ook dat mevrouw Geerdes geen onderdeel is van het corrupte systeem dat geleid werd door Joris en Harm?

Hans, je hebt twee maanden onterecht in de gevangenis gezeten. Onder het strengste regime! Vanwege een valse aangifte van Wolfgang! Zelfs de bewakers begrepen niet waarom je daar zat. Ik heb je daar drie keer bezocht. Waar is je eer? Je had allang een artikel moeten uitbrengen over het onrecht dat je is overkomen! Jeroen Pauw  was toch ook geïnteresseerd in je verhaal? Of ben ik nou gek?  Je zou er na je vrijlating toch met een gestrekt been in gaan? Wat is daar van over?

Check back soon. Later meer …..

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

7 reacties op De meest beladen beslissing tot een getuigenverzoek ooit.

 1. markus33333 zegt:

  En ook hier duikt ie op “onze” joris D de Suriname-coordinator voor defensie……..
  De beerput is niet meer dicht te krijgen.
  https://gerard1945.wordpress.com/category/suriname/

 2. Transparency zegt:

  Ben benieuwd Wim welke vertragingslist Justitie nu weer gaat verzinnen. Zie Babybasin, ook hier draait Demmink aan de knoppen. De waarheid mag nooit (in ieder geval nu nog niet) aan het licht komen, dat draait uit op revolutie!

 3. Ik wil Hans ook wel zien verklaren over hoe dit alles tot stand is gekomen. Heb je het nummer van die jongens, dan bel ik ze zelf wel even met de vraag of ze op beeld willen verklaren. hoeft geen weken te duren om daar een antwoord op te krijgen lijkt me.Misschien kom ik de zittinng ook nog wel vastleggen en kan dit verhaal daarmee eindelijk afgesloten worden!

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Mart Hauser, vriendje van Yehudi:

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Ik had net weer stalker Mart Hauser aan de lijn. Hij vind het heel vervelend dat ik bovenstaand filmpje heb geplaatst. En nog erger dat ik hem een vriendje van Yehudi noem. Maar Mart, dit is toch een openbare bron? Uit 2010 nog wel! Zeven jaar geleden? Je vraagt je af waarom ik je een debiele gek noem? Ben je dat niet dan? Een beetje googelen maakt toch alles duidelijk? De entry is “Mart Hauser”. Niet meer bellen, Mart!

 6. Ronald zegt:

  De kracht van onze “rechtsstaat” is aardig gefileerd door Wim van de Pol: http://www.crimesite.nl/hoe-ag-150-nova-tafel-veegde/
  Voor Van de Pol is het nu ook duidelijk dat justitie niet in elke rechtszaak naar de waarheid zoekt. Misschien is hij nu ook bereid meer aandacht aan de Vaatstrazaak te schenken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s