Open brief aan Stephanie

Dag Stephanie,

Het is weer een tijdje geleden dat je aangifte tegen me deed om die snel weer in trekken. Wanneer was het ook alweer? Kerst 2010 toch? Ben je nog steeds zo bang om de waarheid te vertellen? Hoe leef jij toch met jezelf, Stephanie? Even een samenvatting voor de nieuwkomers, Stephanie was tijdens de moord op Marianne het vriendinnetje van Faek:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/04/09/faek-en-stephanie/

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/04/10/faek-en-stephanie-2/

Waar heeft Justitie jou zo mee gedreigd als 14 jarig meisje, Stephanie? Als Faek de waarheid durft te vertellen, waarom jij dan nog steeds niet? Ik vond toevallig nog wat oude emails. Ik was ze vergeten, maar in het het huidige tijdsgewricht zijn ze behoorlijk verhelderend ten aanzien van jouw angst en die van je ouders. Hebben zij je niet geleerd dat je niet mag liegen? Hoe voed jij je kinderen nu op dan? Wist je dat het achterhouden van kennis over een misdrijf strafbaar is? Ook als Justitie zelf zegt dat je je mond moet houden? Sterker, dan heb je kennis van twee misdrijven. Het tweede misdrijf is het misdrijf gepleegd door Justitie waaraan jij dus meedoet door je mond te houden. Snap je dat Justitie daarmee ook een misdrijf tegen jou heeft gepleegd? Dat je daarin trapt als kneedbaar 14 jarig meisje begrijp ik nog, maar ook nog als volwassen dertiger?

Er is niets veranderd aan mijn stelling dat jij weet dat het (fiets)verhaal van Justitie één grote leugen is, weet wie Marianne heeft vermoord. Dus misschien moet je nog een keer aangifte doen? Zonder deze in te trekken. Maar dat doe je niet toch? Wat jammer nou! Maar ook zo logisch. In de rechtszaal kun je niet meer liegen toch? Je eerste aangifte was tenslotte ook maar een één-tweetje met Justitie om mij via de media te beschadigen. Stel voor dat je de vraag krijgt of de juiste Ali is opgepakt in Turkije? Of je Marianne die avond hebt gezien? En waar en op welke tijdstippen? Toen Marianne allang bij Spencer achterop de fiets zat, haha. Je weet wel,  die fiets met uitgetrokken ventielen. HELLUP! Save me from the nothing I’ve become!

 

Hoe zou het nou toch komen dat je de ouders van Marianne niet onder ogen durfde te komen? Straks zijn ze dood. Durf je jezelf dan nog onder ogen te komen? Als je Wolfgang nog eens tegenkomt, doe je hem dan de groeten van me?

From: terp65@msn.com
To: bertdenver@hotmail.com
Subject: vraag?
Date: Sun, 5 Dec 2010 15:15:57 +0100

Hallo Bert,

Ik probeer je steeds te bellen maar je neemt niet op. Klaske vertelde me dat jij een gesprek bij haar zou gaan regelen, tussen ons en Stephanie?

Maar Klaske kan jou ook niet meer bereiken. Zij denkt dat je je nu hebt afgesloten voor contact met haar. Ze denkt dat jullie van de politie het advies hebben gekregen om contact met Klaske te verbreken.

Bert, als jouw dochter meer weet over de ware toedracht van wat er met Marianne is gebeurd, dan moeten wij dit toch weten? Ga je dat gesprek nog regelen of zie je ervan af?

Laat je mij dat weten?

Met vriendelijke groeten,

Maaike Terpstra

From: bertdenver@hotmail.com
To: terp65@msn.com
Subject: RE: vraag?
Date: Sun, 5 Dec 2010 20:03:33 +0100

Beste Maaike,

het ligt niet in mijn vermogen een gesprek te regelen.

Hartelijke groet Bert.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 7 december 2010 17:06
Aan: ‘bert’; ‘Maaike Terpstra’
Onderwerp: Re: Vraag?

Bert, Dat je dit durft te  zeggen aan de moeder van Marianne!

Het ligt dan misschien niet in je vermogen om een gesprek te regelen, maar het ligt wel in je vermogen om je dochter te vragen waar zij precies getuige van is geweest, die avond! Maar dat durf je ook niet te vragen. In plaats daarvan zeg je dat het niet in je vermogen ligt om een gesprek te regelen.  Je hebt wel contact met Stephanie en David om je door hen te laten voorliegen dat ze mij het huis uit hebben gezet, maar hen de waarheid aan de ouders van Marianne te laten vertellen, daar maak je je dan vanaf met deze boodschap aan de moeder van Marianne?

“Niet nog meer dooien, niet nog meer slachtoffers!”

Vertel ons eens, Bert, wat bedoel je daar nu mee?

Wim

Geachte heer Dankbaar,

Ik ontving uw e-mail van 26 november jl. Ik nam kennis van de inhoud ervan.

Ik vind wel dat u te snel bepaalde conclusies trekt. Het lijkt mij dan ook verstandig dat wij binnenkort eens om de tafel gaan. Het over en weer toezenden van e-mails lijkt niets op te lossen in dezen.

Ik hoor wel even van u of u van mijn aanbod gebruik wilt maken.

Wat mij betreft kan zo’n gesprek plaatsvinden op mijn kantoor.

Met vriendelijke groet,

H. Anker

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 6 december 2010 14:38
Aan: ‘N. Roorda’
Onderwerp: RE: Van Reemst

Geachte heer Anker,

Ik begrijip uw boodschap niet helemaal. Met wie wilt u om de tafel? Met mij alleen? Of met de Van Reemsts erbij?

Welke emails bedoelt u met “over en weer zenden”. De emails tussen u en mij, of de emails, cq telefonische communicaties sinds 26 november,  tussen de familie Van Reemst en mij?

Mvg

Wim

Geachte heer Dankbaar,

Uw e-mailbericht van 6 december jl. werd door mij ontvangen.

Mijn voorstel houdt in dat ik eens met u om de tafel wil. De e-mails waar ik op doel zijn de e-mails tussen u en mij.

Met vriendelijke groet,

H. Anker

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 6 december 2010 16:03
Aan: ‘N. Roorda’
CC: ‘david_vanreemst@hotmail.com’; ‘bertdenver@hotmail.com’; ‘Maaike Terpstra’; ‘bauke vaatstra’
Onderwerp: RE: Van Reemst

Geachte heer Anker,

Ik begrijp het niet meer zo goed. Eerst stuurt u mij een brief op hoge poten met de boodschap dat u mij namens de familie van Reemst in rechte zult betrekken als ik hen nog eens benader. Dan noemt u mij tegenover een collega enorm lastig en agressief, vervolgens stelt u dat u de familie van Reemst niet (meer) vertegenwoordigt, en passant onderstreept u mijn punt door in uw afscheidsbrief naar Stephanie te benadrukken dat als zij meer weet over “het overlijden van  Marianne Vaatstra” dit moet vertellen, maar vooral niet aan u, en nu krijg ik een uitnodiging van u? U mag best menen dat ik te snel conclusies trek, dat is uw goed recht, maar ik zie niet zoveel in de optie om een dag zoek te maken met een reis naar Leeuwarden voor een gesprek met u op uw kantoor.

U vond mijn idee om een bemiddelingsrol op u te nemen om de ouders van Marianne en de Van Reemsts bij elkaar te brengen, zelf belachelijk. U zei dat u daarbij helemaal niet nodig bent, want zij kunnen zelf met elkaar contact zoeken. Welnu, daar ben ik het helemaal eens mee met u.  Bert van Reemst was het hier ook mee eens, want hij heeft dit aan Mevrouw Klaske Ferwerda, een wederzijds bevriend contact van ons beiden, voorgesteld, maar onlangs kennelijk toch weer besloten de kop in het zand te steken, getuige het feit dat hij nergens meer op antwoordt, zelfs niet op verzoeken tot contact van de moeder van Marianne.

Ik heb bij voorbaat al geen trek in een gesprek met u als u stelt dat ik te snel conclusies trek. Alle conclusies die ik trek zijn gebaseerd op feiten en getuigenissen. De voornaamste conclusie is dat Stephanie inderdaad meer weet over de ware toedracht omtrent het overlijden van Marianne Vaatstra, zoals u zelf ook al aan Stephanie suggereert naar aanleiding van onze communicaties. Blijkbaar heb ik geen probleem om ook voor u een geloofwaardig verhaal te brengen.  Zij weet dondersgoed dat Feik en Ali hiervoor verantwoordelijk zijn. Ze heeft het zelf gezien. Echter,  om één of andere reden, heeft zij dit niet durven te vertellen. Mijn vermoeden (geen conclusie) is dat zij onder zware psychologische druk is gezet door de politie, waarbij deze misbruik heeft gemaakt van de emotionele zwakheden van een 14 jarig meisje. Ik zie de Van Reemsts als slachtoffers van een in deze MISDADIGE justitie. Vooralsnog wil ik ervan uitgaan dat u deze misdadige elementen binnen justitie niet de hand boven het hoofd wilt houden , of u moet anders wel heel hypocriet zijn door te stellen dat u ook vindt dat de moord op Marianne Vaatstra dient te worden opgelost.

Het lijkt mij het verstandigst dat u uw cliënten (want dat zijn het nu toch weer?) adviseert dat zij inderdaad zeer binnenkort, deze week,  met Bauke en Maaike om de tafel gaan zitten. Met andere woorden dat zij  uw eerdere voorstel volgen, hun eigen voorstel en ons voorstel. U mag best weten dat ik met een enorm dilemma kamp. Ik besef heel goed dat de familie Van Reemst hele gewone Nederlanders zijn, die onder normale omstandigheden hun burgerplicht zouden doen. Maar de moordzaak van Marianne betreft nu éénmaal geen  normale omstandigheden. Ook besef ik heel goed dat onze openbaringen hen veel schade zal berokkenen. Juist daarom wil ik er alles aan doen om die schade voor hen te voorkomen. Maar blijkbaar realiseren ze zich dat nog niet. Onze publicatie is de stok, maar moet ik daar ook daadwerkelijk mee slaan en deze arme mensen, die ik zelf ook als slachoffers zie, afranselen?  Wij hebben, los van de publicatie,  nu genoeg informatie om namens de ouders van Marianne een getuigenverhoor onder ede van Stephanie (en haar vriendinnetje Tineke) aan te vragen.  Of dat wordt toegewezen, is niet eens van belang.  Wat van belang is, is dat zo een nieuwsfeit door alle media zal worden gebracht. Daarmee zal in elk geval de schijnwerper komen te staan op de informatie die uw cliënten achterhouden omtrent deze misschien wel meest gepubliceerde onopgeloste moordzaak. Dit terwijl een sierlijker en voor uw cliënten veel minder schadelijker alternatief  voorhanden is, namelijk dat zij vrijwillig die informatie geven aan de ouders van Marianne.  Wat is nu beter voor hen? Dat zij dit nu vertellen aan de ouders van Marianne? Waarbij een modus gevonden kan worden dat zij als eerzame plichtsgetrouwe burgers worden gezien? Of dat het uit hen geperst moet worden, met alle negatieve publiciteit die daarmee gepaard zal gaan? Als u werkelijk de belangen van de Van Reemsts behartigt, dan adviseert u hen volgens mijn advies. Ik had allang kunnen publiceren, maar dat heb ik nog niet gedaan, JUIST uit piëteit met uw cliënten.

Ik geef u met onderstaande email een kijkje in onze keuken, waarvan u mag aannemen dat deze bemand wordt door veel meer medewerkers dan ikzelf. U mag mij desgewenst wel als Chef de Quisine zien.

Mvg

Wim

Toch frappant dat Stephanie een spijtbriefje met witte roos uit de bloemenwinkel van mams ophangt bij de vindplaats van Marianne. Net nadat ze weet dat er een verkeerde Ali in Turkije  is gepakt. Vertel ons even Stephanie: Denk je nog steeds elke dag aan Marianne en haar familie? Beetje vreemd dan toch dat je niet met ze in gesprek durfde? Wil je niet een keer van je trauma af?

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

6 reacties op Open brief aan Stephanie

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Kennelijk een juiste snaar geraakt met de open brief naar talkshows en actualiteitenprogramma’s. Gaat meer views krijgen dan naar aanleiding van de propaganda van Chris Klomp in het AD (de eerste staaf in de grafiek). Nu al meer en de dag is nog niet op de helft.

  Beste Adèle, in plaats van te blijven modderen, nu al 16 jaar, moet je de media in. De rechtszaal en boekwerken van conclusies van antwoord, repliek en dupliek, herzieningsaanvragen, etc. is het terrein van je corrupte tegenstander. Waar je ze mee raakt is publiciteit! Dat zag je aan de vliegactie boven de gevangenis. Dan schieten ze helemaal in de stress. Laat je nu ook nog eens mediageniek zijn. Alles duidelijk, kalm en beheerst uit te kunnen leggen. Use your talents!

  Mvg

  Wim

 2. Is hoogst waarschijnlijk een van de weinige strategieën om beweging te krijgen in een vastgelopen zaak. Een zaak die mogelijk geclassificeerd is tot staatsgeheim, kan alleen weer boven tafel komen als het ,,rumoer” meer schade dreigt toe te brengen dan vasthouden aan classificering.
  In de 2e kamer zijn al eens vragen gesteld maar het blijft desondanks stil.

  Het is al vaker gesteld dat diverse podia wat in beweging kunnen brengen als ze willen maar ook als ze mogen zoals bedoelt in de open brief door Wim Dankbaar.
  Al was het maar dat ze de hakken in het zand zetten om niets te zeggen of de Paashaas van Hoorn weer met enige regelmaat op laten draven die dan weer zijn wijsheid en kennis van de geschiedenis met geaffecteerd stemmetje de ether is blaast.

  Maar de politiek kan, moet zelfs in mijn optiek ook harder op de trom slaan, al was het alleen maar om deze onverkwikkelijke geschiedenis uit de wereld te helpen.
  Mevr. v.d. Plas zie ik als een integere vrouw die eigenlijk al veel te lang bezig is voor haar cliënt die al langer vast zit dan Volkert v.d. Graaf, is niet te filmen.
  À propos, de zaak Willem Oltmans heeft meer dan 40 jaar geduurd. Uiteindelijk hebben de hoofdrolspelers er weinig van gemerkt, terwijl die aan de schandpaal hadden gemoeten. Mensen die er eigenlijk niets mee te maken hadden kregen op hun donder.

 3. yvonne zegt:

  Het wordt tijd om weer ouderwets pamfletten te gaan plakken, ware het niet dat ook dat inmiddels in Nederland verboden is, je kunt er voor opgepakt worden. Paar jaar terug wilde ik flyers uitdelen in de trein naar een demo in Den Haag………….keurig toestemming gevraagd, mocht niet! Vrij land, Nederland? Ik denk het toch echt niet! Weet het wel zeker!

 4. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 5. N.E. Derlander zegt:

  “Ben je nog steeds zo bang om de waarheid te vertellen? Hoe leef jij toch met jezelf, Stephanie?”

  Ik vermoed dat als Stephanie ongewild toch denkt aan het laatste moment, waarop zij Marianne nog in levende lijve zag, dat dan de twijfel toeslaat…………….Als ik de waarheid nu ga vertellen, hoe komt mijn rol van toen daarin dan uit de verf? Stephanie: je was 14 jaar destijds! De waarheid vertellen kan ook bevrijdend zijn, voor jou en iedere andere betrokkene.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s