Bemiddelingsgesprek met Yehudi (deel 3)

Beste Yehudi,

Ik heb de onderstaande email met een aantal vrienden gedeeld. Over het algemeen krijg ik reacties dat ik een onverbeterlijke goedzak ben. Ze verklaren me voor gek dat ik je nog aanbied om je niet het vel over de neus te halen.

Beste Wim,

Wat een ongelofelijk verhaal weer. Yehudi kent geen schaamte. Wat jij hier beschrijft toont aan dat hij bang is. Mijn inschatting is dat hij veel te arrogant is om jou anders een hand te geven.

Houd mij op de hoogte en veel succes.

Yehudi, ik heb je al zo vaak gewaarschuwd dat je acties tegen mij in je gezicht gaan ontploffen. Je kunt toch niet zeggen dat ik ongelijk kreeg? Wat heeft het je nu gebracht als je de balans opmaakt? Toch blijf je maar doorgaan. Je lijkt wel een dolle stier op een rode lap. Die stier staat allang te wankelen. Wat wil je nou? Dat ik je de doodsteek toebreng?  Het heeft geen zin om tegen me te blijven liegen. Je kunt me honderd keer zeggen dat Maaike tevreden is met Jasper als de moordenaar van haar dochter, maar ik weet gewoon dat je liegt. Gerard Veenstra en Gerrit de Boer zijn in het voorjaar van 2013 (een half jaar na de arrestatie van Jasper) nog bij Maaike geweest. Toen heeft Maaike ook weer heel duidelijk gezegd dat ze niet gelooft dat Jasper Marianne heeft verkracht en vermoord. Ik kopieer Gerard maar even.

Mevrouw de Kroon, mag ik aannemen dat u het prettig zou vinden als Yehudi en ik tot een vergelijk komen? Dat zal toch wel? Anders hadden we dit bemiddelingsgesprek toch niet? Welnu, dan moet u niet bij mij wezen. Dan moet u bij Yehudi wezen en hem wijzen op de gevaren die hij loopt. Wellicht luistert hij wel naar u. Voordat ik me bedenk!

Mvg

Wim

 

Op 24 jun. 2017 om 13:32 heeft Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl> het volgende geschreven:

Geachte mevrouw de Kroon,

Nog één keer, mevrouw de Kroon: Als ik moet opdraven voor een bemiddelingsgesprek, dat aangevraagd is door Mr. Moszkowicz, en ik doe hem een aanbod, mag ik dan een respons krijgen  of dit aanbod wordt geaccepteerd dan wel afgewezen? U vroeg mij toch of ik de heer Moszkowicz nog iets wilde aanbieden? Welnu, u weet nu wat ik hem aanbood. Maar ik krijg geen antwoord van u, noch van de heer Moszkowicz. Wat was uw bemiddeling dan waard? In het kader van uw bemiddelingsrol namens de Orde van Advocaten, bent u toch verplicht om te zeggen of de heer Moszkowicz mijn aanbod accepteert of afwijst? Of ben ik dan kierewiet als ik dat stel?

Ik kan toch ook zeggen dat ik het aanbod van Mr. Moszkowicz niet accepteer? Dat aanbod was om te wachten met mijn klacht tot na het hoger beroep. Ik wijs dat aanbod af! Waarvan akte. Want hoelang gaan Yehudi en de autoriteiten dat hoger beroep nog rekken? Tot Maaike dood is en zij niets meer kan zeggen, net als haar dochter?

Yehudi, Je vroeg mij tijdens het gesprek met mevrouw de Kroon of je mij kon overtuigen van je mandaat van Maaike als ze een videoboodschap zou geven dat ze helemaal achter je staat? Omdat ik je handgeschreven briefjes van haar niet geloof? Welnu, Yehudi, misschien is die videoboodschap van Maaike wel een heel goed idee! Ik zou zeggen: Doe dat maar! Maaike wil mij toch niet spreken volgens jou? Maar jou toch wel? Jij bent toch haar advocaat die mij namens Maaike wil overtuigen? Doe die videoboodschap maar met Maaike. Stel dan ook zeker dat je in deze videoboodschap al deze vragen aan Maaike stelt:

Is het juist dat u zonder tussenkomst van uw familie  de heer Moszkowicz opdracht heeft gegeven om namens u procedures aan te spannen tegen de heer Dankbaar?  Zo ja, kunt u mij vertellen hoe u deze opdracht heeft gegeven? Mondeling, persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of anders? 

Was u op de hoogte van het feit dat u in de dagvaarding 50.000 euro schadevergoeding van de heer Dankbaar eiste?  

Is het juist dat u met de heer Moszkowicz heeft besproken om de publicatie van uw dagboek op internet door Micha Kat ongemoeid te laten? Zo ja, waarom heeft u deze publicatie toegestaan dan wel gedoogd?

Was u ervan op de hoogte dat de heer Moszkowicz via de Orde van advocaten verwikkeld was in een bemiddeling met de heer Kat om een conflict op minnelijke wijze te beslechten? Wist u dat de heer Kat aangifte had gedaan tegen de heer Moszkowicz van poging tot doodslag die in het kader van de regeling zou worden ingetrokken?  Was u ervan op de hoogte dat de minnelijke regeling in april 2014 ook daadwerkelijk is getroffen tussen de heer Moszkowicz en de heer Kat? Zo ja, wat is de reden dat u de heer Moszkowicz niet heeft gevraagd om de heer Kat te instrueren uw dagboek te verwijderen in het kader van deze regeling? Hoe beziet u de handelwijze van de heer Moszkowizc in relatie tot uw mandaat aan hem om publicatie van uw dagboek te voorkomen?   

Er heeft eind mei 2014 een ontmoeting tussen u en medegedaagde Mauritz plaatsgevonden. De heer Mauritz heeft hiervan een verslag gemaakt, het zogenaamde campingverslag, waar u blijkens de stukken van op de hoogte bent gesteld. Acht u de weergave van het gesprek door de heer Mauritz in grote lijnen juist? Zo nee, op welke punten is het verslag in strijd met de waarheid? Heeft u tijdens de ontmoeting de heer Mauritz laten weten geen prijs te stellen op het boek, dan wel  het daarin verwerkte hoofdstuk over uw  dagboek?

Is het juist dat u vindt dat de heer Dankbaar dwangsommen verschuldigd zou zijn en zou moeten betalen? Zo ja, kunt u aangeven waarom uw raadsman de pijlen uitsluitend op de heer Dankbaar richt en waarom u op dit vlak de heren Mauritz, Kat en anderen buiten schot laat?

Kunt u tevens aangeven hoe en wanneer u voor het eerst heeft aangegeven dat de heer Dankbaar in overtreding zou zijn en dwangsommen verschuldigd zou zijn? Met andere woorden, wanneer u Dankbaar heeft laten weten het vonnis na te leven en de dwangsommen als prikkel tot nakoming aan te wenden?  

Heeft u  in de zomer van 2015 de heer Moszkowicz opdracht of toestemming gegeven om beslag te leggen op de rekeningen en het huis van de heer de Dankbaar? Heeft u ook opdracht gegeven om het beslag te executeren? Heeft de heer Moszkowicz aan u gecommuniceerd dat dit beslag volgens de heer Dankbaar onrechtmatig was, zoals naderhand ook door de rechter is vastgesteld?  

In een gesprek op 30 mei 2016 heeft u tegen mevrouw Ferwerda gezegd: “Ik bemoei me er totaal niet meer mee.” Wat bedoelde u daarmee? Hoe rijmt u dit met de aanhoudende acties van de heer Moszkowicz? Bedoelde u dan dat de opdrachten daartoe niet van u kwamen of met u besproken werden?  

https://www.youtube.com/watch?v=R10jBRfHm8o

Heeft u de heer Moszkowicz opdracht gegeven om andermaal een beslagverzoek te entameren omdat de heer Dankbaar beslag liet leggen op de derdengeldenrekening van de heer Mosckowicz? Heeft u tevens met hem besproken om dit beslagverzoek daags voor de zitting in te trekken? 

Heeft u de heer Moszkowicz opdracht gegeven om een contactverbod tussen u en de heer Dankbaar te eisen? Neemt u er aanstoot aan dat de heer Dankbaar u en de heer Moszkowicz een minnelijke regeling aanbood? Stelt u het evenmin op prijs dat de heer Dankbaar u en de heer Moszkowicz getekende verklaringen van ex-asielzoekers toezond, die verklaren over een andere toedracht over de moord op uw dochter? Zo ja, waarom heeft u dit niet eerder gecommuniceerd aan de heer Dankbaar?  

Nu de heer Dankbaar en zijn advocaat Mr. Stapel hebben toegezegd dat hij u dergelijke berichten of welke andere berichten dan ook, niet meer rechtstreeks zal toesturen, wilt u het betreffende kort geding dan nog doorzetten, met een kans dat u dit wederom verliest? 

Mvg

Wim

 
Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 15:33
Aan: ‘Harriët de Kroon’
CC:moszkowicz@moszkowicz-law.nl
Onderwerp: RE: Mail ter afsluiting bemiddeling

Geachte mevrouw de Kroon,

Het gaat erom dat ik in het kader van de bemiddeling Yehudi een aanbod heb gedaan. Het is Yehudi’s  verantwoordelijkheid om te zeggen of dit aanbod wordt afgewezen of geaccepteerd. En anders is  het uw verantwoordelijkheid  om daar namens Yehudi een antwoord op te geven. Het aanbod is gedaan, ik wil weten of het wordt aangenomen of afgewezen? Zo moeilijk is dat toch niet?  Als ik een aanbod doe, behoor ik een antwoord te krijgen, of dit aanbod wordt geaccepteerd of afgewezen. Die beslissing is ook relevant voor het verloop van de procedure en mijn verdere strategie daarin.

Graag dus een duidelijke respons. Wordt het aanbod afgewezen of geaccepteerd?

Mvg

Wim

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

7 reacties op Bemiddelingsgesprek met Yehudi (deel 3)

 1. Puppetmaster zegt:

  Een onafhankelijke, onpartijdige en integere Orde van Advocaten had Y.M. reeds op 20 juli jl. uit de beroepsgroep getrapt, omdat Y.M. de complete beroepsgroep een slechte naam bezorgd. Y.M. bezorgt deze beroepsgroep een zeer slecht imago. Maar niets van dit alles. Mevrouw de Kroon spant hierbij letterlijk de kroon door het gedrag van Y.M. indirect goed te keuren. Mevrouw de Kroon is feitelijk kwalijker bezig dan Y.M., want als de heler erger is dan de steler, dan is acceptant van zeer kwalijk gedrag erger dan diegene die dit zeer kwalijke gedrag vertoont.

  Kunnen we inmiddels stellen dat ons ooit zo rechtvaardige systeem zich in verre staat van ontbinding bevindt ?

 2. N.E. Derlander zegt:

  @Puppetmaster

  “Een eerlijke, onpartijdige en integere Orde van Advocaten had Y.M. reeds op 20 juli jl. uit de beroepsgroep getrapt, omdat Y.M. de complete beroepsgroep een slechte naam bezorgd”.

  Op de site van Nico van den Ham zie ik hoe advocaat mr. Meindert Stelling voor veel minder en waarschijnlijk ten onrechte uit de Orde van Advocaten wordt getrapt.

  Voldoet de rechtsstaat nog wel aan de aan haar te stellen eisen? zo niet, wat dan?

  • Puppetmaster zegt:

   Dan kunnen we stellen dat we inmiddels in een omgekeerde wereld leven waarbij slecht dus goed is en goed dus slecht is.

 3. Wachten tot na het hoger beroep? Over welk hoger beroep heeft Yehudi het dan? Met het hoger beroep in de Wolfgang Hebben zaak heeft hij toch niks te maken?
  Of is er nog een hoger beroep, ergens in de bodemprocudure?
  Bij de videoboodschapvragen mis ik nog de vraag of voor het KG van dec. 2013 tegen Gea is gezegd dat ze van niks wist.

  • Wim Dankbaar zegt:

   Hij bedoelt het hoger beroep tegen de uitspraak in de bodemprocedure. Hij zit immers nog op 33.000 euro die ik ook terug moet hebben. Er ontbreekt veel meer in de videoboodschapvragen, die niet beogen uitputtend te zijn.

 4. Drentse Fryske zegt:

  Tja… ik sta iig perplex ! Man man… Belachelijke/trieste gang van zaken. In de reacties hierboven wordt ’t al treffend omschreven, mbt vraagtekens bij rechtsstaat, weinig meer aan toe te voegen. En ook ik heb die video omtrent mr. M.Stelling gezien/beluisterd, duurt tegen de vier uur dus ‘in vogelvlucht’ doorgenomen, wat zo’n beetje de belangrijkste passages leken. Maar is zeker het bekijken waard ! Oh en even terzijde, Chris Klomp z’n twitter-account lijkt, na dag of wat ‘onder een slotje’ sinds gister te zijn opgeheven. ’t Gaat er blijkbaar ‘nogal ’s aan weg’ in ‘twitterland’ vermoed ik zo…?

 5. In de reportage van Adele v.d. Plas (Bemiddelingsgesprek nr.4) daar wordt precies aangeduid hoe zaken die voor de geest van de wet volkomen helder zijn maar met de letter van de wet compleet -geld niet voor iedereen- naar je hand kunt zetten, is eigenlijk om wanhopig van te worden.

  Dat slaat een op een op mijn reactie ‘Puppetmaster’ de moraal van dat verhaaltje is als je voor een dubbeltje geboren bent ……………………
  Het gebeurt in de hele wereld, zorg dat je over invloedrijke personen belastend materiaal in handen krijgt en je kan ze om iedere vinger winden. Ze worden zo mak als een lammetje. Kom je in de problemen dan helpen de machtigen je uit de puree, dat doen ze niet voor jou nee dat doen ze voor zich zelf. Daartoe beschikt men over een scala van instrumenten en LAKEIEN.
  Toen de Duitse keizer Wilhelm2 gelinkt werd aan wat toen nog sodomie werd genoemd (Eulenburger affaire) werd zijn mond gesnoerd in de Reichstag, een paar jaar later brak WW1 uit.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s