Go back to bed Holland, your government has figured it out

Ik heb al vaker gewezen op de gelijkenissen tussen de JFK moord en de Vaatstra moord. De onmogelijkheden in het officiële verhaal, de leugens van de regering, de censuur van de media, de disinformatie, de patsy, enzovoort.  Men beseft de omvang van dit schandaal niet. Het gaat niet om een individuele moord van een minderjarig meisje. Dat is nu tunnelvisie. Iedereen, die zegt: Let it go, zegt in feite: Laat onze Justitietop toch lekker moordenaars en verkrachters beschermen. Laat ze toch lekker jaren achter elkaar liegen en bedriegen. Laat ze lekker miljoenen verbrassen aan nep onderzoeken. Laat ze lekker onschuldige boeren veroordelen. Laat ze er toch lekker mee wegkomen. Het is prima zo.

Deze attitude wordt hier door Bill Hicks beschreven vanaf 2:23 min. Go back to bed, Holland, your government has figured out how it all transpired.

Een mooi verhaal van “dorpsgek” Aad de Groot op facebook:

1. –Hoe cijfers over criminele asielzoekers onder de pet worden gehouden.

Vorige week stond er een artikel in de Telegraaf. Cijfers over criminele asielzoekers worden onder de pet gehouden. (zie 1.)
De Nationale politie zou informatie achterhouden over de aard en omvang van criminaliteit door asielzoekers.
De Telegraaf ging zelfs zo ver dat zij met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur documenten opvroegen bij de politie die betrekking hadden op misdrijven die waren gepleegd door asielzoekers. Helaas bleef de inzage in deze gegevens taboe. Een woordvoerder concludeerde het volgende „We komen inmiddels tot de conclusie dat deze stukken allemaal bedoeld zijn voor de opsporing, en daarom op grond van de nationale veiligheid niet naar buiten mogen komen.” Echter, deze woordvoerder legde ook uit dat dit niet betekent dat de omvang van de criminaliteit door asielzoekers zo groot is, dat het land gevaar loopt. Hoe groot het probleem dan wel is, dat kon hij niet zeggen.
Het ging zelfs zo ver dat de Politie journalisten een “zwijgdeal” aanboden. (zie 2.)
Zelfs waren Kamerleden verbolgen over deze kwestie. (zie 3.) „De politie ondermijnt haar eigen gezag door eerst te liegen over deze informatie en vervolgens het opsporingsbelang als excuus op te voeren om de cijfers alsnog geheim te houden”, aldus sommige Kamerleden waarbij de kwestie ook aangekaart wordt bij minister Blok (Veiligheid en Justitie).
Dat deze gegevens niet van deze tijd zijn maar altijd al gegevens onder de pet werden gehouden moge blijken uit het onderstaande. Nadrukkelijk geef ik hierbij aan dat hierbij niet gaat om documenten of gegevens die niet openbaar mag worden gemaakt omdat daarmee de opsporing of nationale veiligheid mee in gevaar kan worden gebracht.
Deze onderstaande gegevens zijn van enkele jaren geleden, waaruit al een “veroordeling” heeft plaatsgevonden en welke ook door de journalistiek angstvallig vermeden wordt.
Kennelijk kan dit allemaal in dit land.
Volgende week deel 2 van dit artikel waarin wat dieper wordt ingegaan op een zaak van bijna 20 jaar geleden en hoe dit door politie en justitie onder de dekmantel werd en nog steeds wordt gehouden.

voetnoot:
1. Cijfers over criminele asielzoekers onder de pet gehouden
http://www.telegraaf.nl/…/28…/__Cijfers_onder_de_pet__.html…

2. Politie bood journalisten zwijgdeal
http://www.telegraaf.nl/…/__Politie_bood_Telegraaf_zwijgdea…

3. Kamerleden verbolgen: politie moet informeren
http://www.telegraaf.nl/…/__Kamerleden_verbolgen__politie_m…

2. –Hoe cijfers over criminele asielzoekers onder de pet worden gehouden.

In navolging van het 1e deel vorige week schrijf ik nu over een zaak waarbij gegevens over criminele asielzoekers verzwegen worden door justitie. De Vaatstra zaak waarbij in de nacht van Koninginnedag (30 april/1 mei 1999) Marianne Vaatstra, een meisje van 16 jaar werd verkracht en vermoord door twee asielzoekers en werd gedumpt in een weiland.
Saillant detail in deze zaak is, dat één van de twee asielzoekers in het weekeinde van de moord direct het land werd uit-gesluisd en dat daarover niets bekend mocht worden. De twee verantwoordelijke personen in deze zaak waren de justitiebazen, Joris Demmink (directeur-generaal vreemdelingenzaken) en Harm Brouwer (Hoofdofficier van Justitie in Friesland)

Dit is toch al lang opgelost hoor ik u zeggen? Er is toch een veroordeling geweest waarbij Jasper S, een veeboer uit het Friese Oudwoude is veroordeeld voor deze moord, hoor ik u zeggen? De plaats delict was toch in een weiland?
Dus niet!…….
Inderdaad is in 2013 Jasper Steringa veroordeeld voor deze moord en zit nu in de P.I. in Zwolle. Echter deze veroordeling was onterecht en genomen op basis van valse voorwendselen waaronder een valse DNA match. Steringa zit dus onschuldig in de gevangenis.
Alles over de ware aard van het misdrijf moest onder de pet worden gehouden en er werd dus een volstrekt verkeerde gang van zaken voorgehouden voor het publiek en goegemeente.

Hieronder dan een korte samenvatting over de ware toedracht van de moord.
Marianne Vaatstra is vermoord door twee asielzoekers in een caravan op het toenmalige AZC. Het weiland waar ze was gevonden was dus niet de plaats delict. De verkrachters/moordenaars van Marianne heten Ali H. en Haval Ali M.. Behalve de eigenaar van de caravan was daar ook een 15 jarige asielzoeker bij. Deze 15 jarige getuige is op de ochtend van de moord door de politie opgehaald uit het AZC en heeft aan de politie verteld wat er gebeurd was. De top van Justitie heeft echter direct besloten dat de ware toedracht niet bekend mocht worden. Naar aanleiding van de bekentenis van de 15 jarige getuige is Ali H. opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en via het grenshospitium Amsterdam nog datzelfde weekend het land uitgezet. Dit is dus geregeld door Harm Brouwer en Joris Demmink die al reeds eerder in het nieuws was omdat hij beschuldigd werd van strafbare feiten.
Deze twee werden nota bene later dan nog de hoogste bazen van justitie in Nederland!
Haval Ali M is op eigen kracht via Utrecht naar Irak terug gevlucht met hulp van een paar vrienden. Hij heeft daar nu zelfs een hoge functie bij de geheime dienst!

Enkele feiten en harde bewijzen.
In dit onderzoek naar de ware toedracht van de moord speelt Wim Dankbaar een zeer grote rol. Mijn waardering voor hem, hij die ondanks de vele tegenwerkingen die hij van justitie krijgt, blijft volharden in zijn onderzoek. Hij belt en mailt onvermoeibaar met iedereen die wel eens iets te maken kan hebben met de moord en beschrijft de resultaten op zijn website “Recht is Krom” Hieronder volgen enkele punten zoals een videoreportage van Wim Dankbaar; enkele feiten en verklaringen welke hij heeft onderzocht en waaruit blijkt dat deze zaak voor een herziening bij de Hoge Raad in aanmerking kan komen.

1. –Zie in de onderstaande voetnoot de videoreportage van Wim, “een presentatie in de Vaatstra zaak” (zie 1.)
In de loop van de afgelopen jaren heeft hij spijkerharde bewijzen geleverd die de Vaatstra zaak zoals dat door justitie is voorgehouden volledig op zijn kop zet, zoals:
2. –Het telefoongesprek van Wim Dankbaar met Alexandra, medewerkster van het grenshospitium, Amsterdam. (zie 2.)
Hierin geeft Alexandra onomwonden aan dat ze Ali H. op 1 mei 1999 bij het grenshospitium heeft zien binnen komen en claimt dat hij na het weekend al het land uitgezet was.
3. –De aanhouding van de verkeerde Ali in augustus 1999 in Turkije. Tunnelvisie in onderzoek moord Vaatstra. (zie 3.)
In het programma “Een Vandaag” werd destijds zelfs de stelling naar voren gebracht dat de verkeerde Ali H in Augustus 1999 is opgepakt in Istanbul, Turkije.
Justitie pakte dus opzettelijke een verkeerde Ali op. Deze Ali was lang en slank. De Ali H die door de politie werd opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden was kort en dik.
Justitie heeft dus willens en wetens de verkeerde Ali opgepakt, al was het alleen om het volk op het verkeerde been te zetten!
4. –De kluisverklaring (een authentiek stuk) van de 15 jarige getuige welke door een notaris is opgesteld. Zie in deze link onder: “De kluisverklaring. De getuige heeft het volgende verklaard” (zie 4.)
Deze verklaring heeft de inmiddels 30 jarige getuige in maart 2014 getekend. Hieruit blijkt dat het verantwoordelijk deel van justitie, Harm Brouwer en Joris Demmink en enkele andere direct betrokkenen van de politie al vanaf dag één wisten over de ware toedracht van de moord.
Deze verklaring staat niet op zichzelf maar wordt ook nog ondersteund door enkele andere verklaringen en bewijzen.
Getuige moord Marianne Vaatstra verbreekt na tien jaar stilzwijgen. (zie 5.)

Nabeschouwing.
Ik denk dat het bovenstaande zo klaar is als een klontje.
Het is onbegrijpelijk dat de volksvertegenwoordiging geen enkele aandacht heeft geschonken aan deze enorme gerechtelijke blunder. Zeker nu Wim Dankbaar in de afgelopen jaren genoeg steekhoudende bewijzen aangeleverd heeft. Het is ten volstrekt onbegrijpelijk dat Wim helemaal alleen staat in die zaak en wordt tegengewerkt met malafide procedures waarvan enkele zelfs door hem gewonnen zijn of in hoger beroep nog lopen.
Het moge duidelijk zijn dat bovengenoemde feiten en verklaringen voldoende steekhoudend zijn voor een hernieuwd onderzoek in deze zaak. Een novum in de zin van de artikelen 457 tot en met 482 van het Wetboek van Strafvordering. Immers, art. 457 lid 1 onder c stelt duidelijk dat als er sprake was van een gegeven dat bij het onderzoek op de terechtzitting niet aan de rechter bekend was en dat op zichzelf of in verband met de vroeger geleverde bewijzen met de uitspraak niet bestaanbaar schijnt, zodanig dat het ernstige vermoeden ontstaat dat indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid, hetzij tot een vrijspraak van de gewezen verdachte, hetzij tot een ontslag van alle rechtsvervolging, hetzij tot de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot de toepassing van een minder zware strafbepaling.
Even kort gezegd in begrijpelijk Nederlands. Indien bij een strafzaak nieuwe feiten aan het licht komen die pleiten dat Steringa onschuldig is, dan kan dat bij herziening van de strafzaak leiden tot o.a. vrijspraak.
Een taak voor de adviescommissie afgesloten strafzaken.
Daarnaast is het nog veel meer schandaliger dat de direct verantwoordelijken onder justitie en politie een onschuldig persoon oppakken terwijl zij vanaf dag één wisten, althans konden weten over de werkelijke gang van zaken in dit misdrijf.

En dan de pers zoals met name de Telegraaf maar ook vele andere dagbladen. Ze schrijven artikelen vol dat de Nationale politie informatie zou achterhouden over de aard en omvang van criminaliteit door asielzoekers. Op het gebied van onderzoeksjournalistiek doen ze met deze zaak weinig of helemaal niets.
Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was!…….

voetnoot:
1. -Presentatie in de Vaatstra zaak. https://www.youtube.com/watch?v=ao7-2O0YUUM

2. -Telefoongesprek van Wim met Alexandra. (Alex) https://www.youtube.com/watch?v=-gmNIfRkcfs

3. -Tunnelvisie in onderzoek moord Vaatstra.
http://www.eenvandaag.nl/…/_tunnelvisie_in_onderzoek_moord_…

4. -De kluisverklaring. Feik heeft het volgende verklaard. https://rechtiskrom.wordpress.com/…/coming-soon-to-a-courtr…

5. -Getuige moord Marianne Vaatstra verbreekt na tien jaar stilzwijgen.
http://www.telegraaf.nl/…/__Getuige_moord_Vaatstra_spreekt_…

 

 

Ruud Harmsen commented on Het wordt steeds gekker.

Ik stuur de ouders van Marianne, Bauke en Maaike, de getekende verklaringen van Faek, Riad en Rida. Getekende verklaringen die …

==
Het gaat erom dat de hoogste heren van Justitie, Joris Demmink en Harm Brouwer, de dader van de moord op Marianne een geheime aftocht hebben gegeven.
==

Dat lijkt mij erg onwaarschijnlijk. Maar misschien is het waar. Hoe dan ook, die theorie heb je ruimschoots naar voren kunnen brengen, maar die slaat niet aan. Dat is vervelend voor jou, maar er is niks aan te doen.

De familie Vaatstra wil er niks (meer) mee, om welke reden dan ook, en dat heb je dan maar te respecteren. Zo simpel is het. Ophouden met drammen.

Approve  Trash | Mark as Spam

Ruud,

Jij bent dus in essentie hetzelfde als de mensen waar Bill Hicks het over heeft , die  zeggen: Wim, quit talking about Vaatstra! Let it go! Go back to sleep, like the rest of us. Of iets “aanslaat” is voor mij geen maatstaf. Of de familie Vaatstra er iets mee wil, ook niet. Dat de familie Vaatstra zich wil laten belazeren, wil niet zeggen dat ik dat moet doen.

It does not matter if you win, it matters how hard you try

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

-Edmund Burke


“If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.”

– French author Emile Zola


“All truth passes through three stages: First, it is ridiculed; Second, it is violently opposed; and Third, it is accepted as self-evident.”

Arthur Schopenhauer (1788-1860)


“Treason does never prosper.
What’s the reason?
When it prospers,
None dare call it treason.”

Sir John Harrington

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

20 reacties op Go back to bed Holland, your government has figured it out

 1. Puppetmaster zegt:

  Ze gaan alles voor je uit de kast trekken Wim, als er maar DNA in voorkomt en het iets gruwelijks betrof om de massa te hypnotiseren. Hierbij Jasper 2.5 (3.0 wil ik het niet noemen, aangezien er reeds een vermeende dader is veroordeeld en dit een soort van macabere verdieping betreft die slechts een psychopaat kan bedenken):
  http://www.nu.nl/binnenland/4731630/wil-eerder-afgewezen-deskundige-gebruiken-in-zaak-nicole-van-hurk.html

 2. modilanto zegt:

  Dit is op Mijn Blog magilando herblogden reageerde:
  Is dit Nederland of JanSalieland ?

 3. Christian Rien zegt:

  Ruud Harmsen maakt een denkfout. De zaak Vaatstra is geen monopolie van de familie Vaatstra.

  De zaak is van iedereen. Dus ook van Wim. Of ieder ander. Maar omdat Wim de familie aanspreekt om verder te komen voelen de Ruud-en zich in hun denkfout gesterkt.

  Het is gewoon vrije informatie. Een vrije zaak. Emotioneel natuurlijk niet leuk. Maar dat hoort bij een vrije samenleving. Wim heeft de zaak wel over een dood punt heengetild. Dat wordt vergeten.

 4. Puppetmaster zegt:

  Ruud Harmsen trolt op het internet reeds meer dan een decenium. Op zich best een prestatie. Volgens de maat die hij Wim meent te moeten nemen, had hij zelf reeds lang geleden de handoek in de ring moeten gooien. Wim, als waarheidsvinder, dient te stoppen, maar Ruud, als doofpotter, gaat gewoon door ?
  Ruud is een beetje Tuut Tuut Tuut.

 5. Japio zegt:

  Where the bribes are paid
  Honey, they turned my offer down
  They say the deal’s already made
  So now I gotta stand and watch
  While it all comes down
  And the buzzards and the hawks
  And the judges and the mob
  Circle round

  Now if I were the queen of all the world
  I would go in chains just to see you free
  Of the ropes that bind you
  And the role you play
  And the pride that hooks you
  While The Big Ones Get Away

  Love junkies wanna change the world:
  It quickly stays the same
  Money junkies hire all the smart ones
  Power junkies run the game

  One step at a time
  Polarity Hill
  If the bad guys don’t get you, baby
  Then the good guys will
  With angels on the take
  And the gangsters in the yard
  Hey don’t the wars come easy
  Hey don’t the peace come hard

  Now if I had a way to reach the sky
  I’d grab that crescent moon
  Wield it like a knife
  Save you from the lies
  From the ropes that bind you
  And the role you play
  And the game that hooks you
  While The Big Ones Get Away

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Bovenstaand mooi liedje voor Aafie en Gryte.

  6 december 2012 ·

  Eindelijk gerechtigheid voor lieve Marianne! Wat hebben we hier lang op gewacht. Vrijwillig meegaan of een afspraakje is voor mij/ons nog nooit een vraagstuk geweest, dat zou ze nooit doen. Mag dat dan nu ook voor iedereen duidelijk zijn…..

  Ja Aafie, wat hebben we hier lang op gewacht…..

  Now if I had a way to reach the sky
  I’d grab that crescent moon
  Wield it like a knife
  Save you from the lies
  From the ropes that bind you
  And the role you play
  And the game that hooks you
  While The Big Ones Get Away

 7. N.E. Derlander zegt:

  Diep getroffen door: liefje, they turned my offer down…………..

  Het voelt namelijk aan alsof het slachtoffer zegt:

  degenen, die er belang bij hebben en een deal sloten, kijken meedogenloos op mijn dood neer.

  Dan wordt het laatste couplet ook des te indringender.

  Een perfect passend lied, dat een weldenkend mens niet onbewogen kan laten.

 8. Drentse Fryske zegt:

  Véry Touching song ….yes, indeed. Tnx Japio.

  En verder nog even over bovenstaande clip van Bill Hicks, ik moest d’r wel kostelijk om lachen, hoé die ’t brengt 😉

  Tjaa… ‘k Bedenk me ondertussen : wat líggen soms bewogenheid – humor – tragedie – realiteit enz. enz. én de daarbij behorende div. gevoelens toch dicht bij elkaar… M.h.o.

 9. M zegt:

  Real eyes realize real lies …

 10. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Barry Katz
  Verzonden: donderdag 1 juni 2017 08:24
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: I Killed JFK

  Dear Wim,

  As we close out the final night of our journey together with this specific project, I just wanted to take the time to thank you for all of your incredible dedication, belief, and hard work that you put into this subject matter, this movie, and panel discussion. On the night of this screening in theaters nationwide in the US…I personally want you to know how incredibly grateful I am for everything you did for me—and for all those in the search of the truth—through your extraordinary contributions to this film.

  Thank you. Thank you. Thank you.

  All the best,

  Barry

 11. naamlost zegt:

  Mooie woorden. Daar heb je iets aan. Het is je gegund.

 12. Drentse Fryske zegt:

  Moói man…. Nice letter 😉 Kroon op ’t werk zo ! Is er al wat ‘beweging’ qua recensies e.d. of moet ’t nog even bezinken daarzo ?

 13. Wim Dankbaar zegt:

  06.01.2017:

  Dear Messrs. Barry Katz, and Willem Dankbaar:

  Gentlemen – Our Sincerest Appreciation and Congratulations. You both deserve it.

  I just Posted the below on Wim’s JFK Murder Solved Forum.

  Please feel free to use as you deem necessary.

  Respectfully,
  BB.

  MR. WILLEM DANKBAAR – I KILLED JFK:
  Postby Bruce Patrick Brychek » Thu Jun 01, 2017 2:48 pm

  06.01.2017:

  Dear JFK Murder Solved Forum Members and Readers:

  05.31.2017, I KILLED JFK was shown Globally, Publicly, in movie theaters.

  MESSRS: BARRY KATZ, WILLIAM DANKBAAR, AND THEIR PRODUCTION CREW, AND SUPPORTING CAST ARE TO BE COMMENDED, COMPLETELY, FULLY, WITHOUT RESERVATION BY THOSE WHO SEARCH FOR TRUTH TODAY IN AMERICA.

  J and B, and Close, Confidential Friends, and Members of our Advisory Board were EXTREMELY
  IMPRESSED BY BARRY KATZ and his Tremendously Powerful, Professional Presentation in today’s
  world of Massive Corruption, Cover-Ups, Cynicism, Deceit, Disinformation, and Outright Lies.

  BARRY KATZ WAS INCREDIBLE.

  WILLIAM DANKBAAR’s IMMORTAL ATTEMPTS, EFFORTS, AND SEARCH FOR THE TRUTH WERE AGAIN,
  RIGHTFULLY UNDERSCORED, AND BROUGHT FORWARD FOR THOSE WHO ARE INTELLECTUALLY HONEST TODAY IN AMERICA, AND THE WORLD.

  “We all inhabit this world…” YET TODAY 1% OF THE POPULATION CONTROLS, AND RULES THE OTHER 99% ECONOMICALLY, AND SOCIALLY, FROM BIRTH TO GRAVE.

  Not only was the Removal of JFK THE CRIME OF THE CENTURY, BUT PERHAPS OF ALL TIME.

  And today, we are No Closer to the Truth of the Removals of JFK, MX, MLK, and RFK than when those tragic events occurred.

  THERE IS NO PROFIT IN PEACE. NEVER FORGET THAT.

  And even more importantly the EFFICIENT REMOVAL OF JFK AND IMMEDIATE, AND ONGOING COVER-UPS TO AND THROUGH TODAY HAS neutralized any semblance of the remaining vestiges of our Founding Fathers, the Declaration of Independence, the Constitution, and the Bill of Rights.

  ON PAPER THE UNITED STATES OF AMERICA IS THE GREATEST COUNTRY OF ALL TIMES.

  AND THESE ASPIRATIONS, DREAMS, AND HOPES STILL LIVE IN THE HEARTS AND MINDS OF MANY AMERICANS, AND MANY PEOPLE GLOBALLY WHO LOOK TOWARD, AND UP TO AMERICA AS BEING AN ISLAND OF DREAMS, FAIRNESS, FREEDOM, and HOPES FOR ALL.

  What exits on our Immortal Papers today ?

  Is that What is occurring daily in the United States of America for ALL ? (06.01.2017, BB).

  As always, I strongly recommend that you first read, research, and study material completely
  yourself about a Subject Matter, and then formulate your own Opinions and Theories.

  Any additional analyses, interviews, investigations, readings, research, studies, thoughts,
  or writings on any aspect of this Subject Matter ?

  Bear in mind that we are trying to attract and educate a Whole New Generation of JFK
  Researchers who may not be as well versed as you.

  Comments ?

  Respectfully,
  BB.

 14. Drentse Fryske zegt:

  I am completely quiet…. 😉 Congrats, Wim !!

 15. Wim Dankbaar zegt:

  Ha Wim,

  Dank voor je suggestie. Gisteren naar de voorstelling geweest. Indrukwekkend nog steeds. Leuk dat ik al een aantal details kende.
  Hoewel misschien wat lang met de discussie na afloop, maar zeker de meest overtuigende case zover (als dat nog nodig was). De zaal hier in LA zat goed vol, iedereen bleef zitten en leek zeer geboeid tot het eind. Bovendien tot 2 x toe applaus. Well done!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s