Mijn klacht over Justitie aan de Vaste Commissie V&J

Kees van der Staay, het langste lid van de commissie V&J.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 19 mei 2017 12:59
Aan: ‘cie.vj@tweedekamer.nl’
CC: Vincent Verweij (vincent@verweij.org); wimcs@crimesite.nl; Chris Klomp (freelancer80@ad.nl); k.voskuil@ad.nl; h.nijenhuis@ad.nl; m.haenen@nrc.nl; secretariaat.bjz@om.nl; ‘bsvdp@xs4all.nl’ (bsvdp@xs4all.nl); jacques van Huet (dejongellen069@gmail.com); b.molenkamp@ziggo.nl; secretaris@restorejustice.nl; m.otte@om.nl; h.j.bolhaar@om.nl; huvaja@gmail.com; h.j.mous@om.nl; Meulbroek, Sjaak (J.) (sjaak.meulbroek@politie.nl); ‘G.Markuszower@tweedekamer.nl’; ‘H.krol@tweedekamer.nl’; ‘C.vdStaaij@tweedekamer.nl’; g.wilders@tweedekamer.nl; G.Popken@tweedekamer.nl; moszkowicz@moszkowicz-law.nl; terp65@msn.com; bauke vaatstra; Thijs Stapel (stapel@stapeladvocatuur.nl); red.rooda@politie.nl; prdv@xs4all.nl; ‘bureau@nationaleombudsman.nl’; maurice@dehond.nl
Onderwerp: Mijn klacht over Justitie

Geachte Commissie,

Onlangs stuurde ik alle kamerleden per email onderstaande brief.

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/05/16/tweede-open-brief-aan-de-tweede-kamer/

Ik verzoek u dringend om aan de minister van V&J te vragen om de vragen die ik aan het College van Procureurs Generaal heb gesteld, te beantwoorden. Ten eerste omdat het onacceptabel is dat men mij niet antwoordt met als reden dat ik vervolgd wordt voor uitingsdelicten, nota bene door datzelfde Openbaar Ministerie aan wie ik de vragen stel.

Dat dit niet volgens de regels van onze rechtsstaat is, leg ik hier uit:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/05/02/mijn-antwoord-aan-het-college/

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/05/11/uitbreiding-klacht-over-het-college-pgs-bij-de-ombudsman/

Ten tweede omdat mijn beschuldigingen zodanig ernstig zijn ten aanzien van het functioneren van Justitie in deze Vaatstra zaak, dat ze een antwoord rechtvaardigen. Het OM zou in ieder geval moeten willen en kunnen ontkennen dat Faek Mustafa NIET op de dag van de moord op Marianne Vaatstra aan de politie heeft verklaard wat hij in onderstaande verklaring verklaart. Maar weet u waarom dat niet gebeurt, geachte Commissie? Omdat elk OM lid dat dit zou ontkennen, WEET dat het een leugen zou zijn!  En niemand van het OM wil daar aan opgehangen worden wanneer in rechte of anderszins zou blijken dat het inderdaad een leugen was! Als het nieuwe College PG’s zo onkreukbaar is, dan durven ze dat risico toch wel te nemen?

Voorts zijn er een aantal omstandigheden die mijn verhaal minimaal kracht bijzetten:

– Wolfgang Hebben, die ik beschuldig van medeplichtigheid aan de moord op Marianne Vaatstra, naar aanleiding van de verklaring van Faek, durft Faek niet in rechte te betrekken, terwijl hij nu weet dat Faek de voornaamste bron is van de zogenaamde “smaad”.

– Geen van de verklaarders over een andere toedracht op de moord op Marianne Vaatstra, heeft zijn verklaring tot op heden ontkend.

– Jan Vlug, de advocaat van Jasper Steringa, heeft tot op heden niet willen weten of de verklaringen van Faek, Rida, Riad en Farhad op waarheid gebaseerd zijn. Normaal zou zijn dat hij dat zou eisen van het OM. Het zijn tenslotte stuk voor stuk verklaringen die stellen dat zijn cliënt onschuldig is.

– Het OM wil ook niet zeggen dat de verklaringen van Faek, Rida, Riad en Farhad op waarheid gebaseerd zijn.

– Mijn hoger beroep tegen Wolfgang blijft maar uitgesteld worden, net als de zaak tegen Baybasin, wiens herziening nu al 7 jaar gerekt wordt.

Hoe lang moet ik nog aanzien dat u als verantwoordelijken, deze zaak negeren? Hoe lang moet ik nog aanzien dat u uw verantwoordelijkheid niet neemt?

Geachte kamerleden,

Met toenemende verbazing, en eerlijk gezegd ook ergernis, neem ik kennis van de apathie en inertie van het parlement, als het gaat om de controlerende taak die het parlement heeft op een goed functioneren van onze overheid, met name Justitie. Zijn mijn vragen aan Gerrit van der Burg, de aankomende onkreukbare baas van het OM, echt heel raar in het kader van de onderstaande getekende verklaring van Faek Mustafa?

Op zaterdag 1 mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne Imke Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hussein Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik Ali nooit meer gezien. 

Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van Wolfgang Hebben, bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouders uit de periode dat het AZC nog niet bestond. 

Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang Hebben. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar. 

Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien.

Of is het raar dat ik Joris Demmink en Harm Brouwer, de voormalige hoogste bazen van Justitie en het OM verantwoordelijk stel voor het stiekem  wegsluizen van de werkelijke moordenaars van Marianne Vaatstra? Waarom is dat raar, beste kamerleden? Gezien de bovenstaande verklaring van Faek? Weet u wat ik raar vind? Dat Harm Brouwer het volgende zegt:

Geachte heer Dankbaar, 

De heer Brouwer zal niet reageren op uw e-mail. 

Vriendelijke groet, 

Hilde Bos 

Secretaris CTIVD

Dat vind ik pas raar! Of ben ik nu helemaal gek? Ik vind het ook raar dat de top van het OM de onderstaande vragen niet wil beantwoorden, gezien de ernst en het afbreukrisico van de aantijgingen. Het is toch niet zo dat mijn verhaal slecht is onderbouwd? Het OM zou toch op zijn minst moeten kunnen en willen zeggen dat de verklaring van Faek onjuist is? Realiseert u zich wat het betekent als de verklaring wel juist is? Ik vat het voor u samen:

Marianne Vaatstra is gedood door Ali Hassan, niet door de nu veroordeelde Jasper Steringa.

Zij is gedood in de caravan van Wolfgang, niet in het weiland waar zij is gevonden.

Wolfgang Hebben en Ludger Dill waren medeplichtig aan de moord.

En nu komt het: Het voor dit onderzoek verantwoordelijke deel van Justitie weet het bovenstaande vanaf de dag van de moord!

Dat betekent dat Justitie 18 jaar lang heeft gelogen tegen het Nederlandse volk en dat nog steeds doet.

Dat betekent dat Justitie een brute verkrachter/moordenaar een heimelijke vrijgeleide heeft gegeven en medeplichtigen de hand boven het hoofd heeft gehouden (ook hiervoor zijn bewijzen te over).

Dat betekent dat het OM heeft gelogen in het rapport “Onderzoek Ali H.”  uit 2011, waarin geconcludeerd werd dat de juiste Ali H. in Turkije is aangehouden.

Het betekent dat er bij de veroordeling en detentie van Jasper Steringa sprake is van wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Het betekent dat Steringa is gedwongen tot een valse bekentenis en er gesjoemeld is met de door het OM beweerde DNA match.

Het betekent dat het OM Wim Dankbaar op onrechtmatige wijze heeft vervolgd en veroordeeld wegens smaad jegens Wolfgang. De top van het OM weet immers zelf dat Wolfgang medeplichtig was, Dankbaar de waarheid publiceerde, daarmee een algemeen belang diende, en dus dat het geen smaad is.

Alle bovenstaande punten zijn, indien waar, ambtsmisdrijven van ongekende omvang,  gepleegd door onze eigen overheid, volledig haaks op waar wij als rechtsstaat zeggen voor te staan. Mijn beschuldigingen zijn zo ernstig en dermate goed onderbouwd, dat het OM in elk geval de vragen zou moeten beantwoorden, al was het maar om zulke ernstige beschuldigingen te ontkrachten. Zie mijn fundamenten onder de aantijgingen hier:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/05/14/ondersteundende-bewijzen-voor-verklaring-faek/

Als één van de redenen van het OM om niet te antwoorden, wordt genoemd dat ik vervolgd wordt. Deze reden is krankjorum en ook in strijd met de regels van onze rechtsstaat.

Maar geachte kamerleden, wat mij nog het meest ergert, is dat er kennelijk niemand van de 150 kamerleden te vinden is, die nu eens zegt: Mijnheer Dankbaar, u heeft gelijk. Het OM is verplicht tot antwoorden op uw vragen. Als wij hier niets mee doen, zeggen wij in feite: Het is prima dat onze hoogste Justitiebazen verkrachters en moordenaars van minderjarige meisjes een vrijgeleide geven, in plaats van hen op te pakken en te berechten. Het is prima dat het OM tegen ons liegt en ons valse conclusies voorschotelt in officiële rapporten. Moet ik dan alles alleen doen? Is er geen kamerlid die mij helpt en de controlerende taak niet verzaakt? Niemand die zich aangesproken voelt? Is ons parlement dan niet failliet? Ik zal Faek Mustafa zelf vragen te getuigen in een voorlopig getuigenverhoor, terwijl ik vind dat de Tweede Kamer dat zou moeten doen.  Als de bom dan barst, zegt u dan niet ”Wir haben es nicht gewußt”. Zegt u dan gewoon: “We stonden erbij en keken ernaar.”

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zondag 14 mei 2017 15:30
Aan: secretariaat.bjz@om.nl; m.otte@om.nl; h.j.bolhaar@om.nl; m.vanderheyden@rug.nl; Chris Klomp (freelancer80@ad.nl); h.nijenhuis@ad.nl; k.voskuil@ad.nl; ‘h.j.mous@om.nl’; m.haenen@nrc.nl
Onderwerp: Vragen voor de aankomende voorzitter van het College Procureurs Generaal

Geachte,  grootedelachtbare heer van der Burg,

Laat mij u allereerst de hartelijkste felicitaties geven met uw promotie en u daarin alle succes wensen. U wordt eind deze maand de hoogste man van het Openbaar Ministerie als opvolger van Herman Bolhaar.

Gerrit van der Burg nieuwe baas Openbaar Ministerie

Onkreukbaar

Van der Burg is sinds 2014 al lid van het College van procureurs-generaal. Hij is binnen het OM iemand die zich vooral heeft bezig gehouden met misdaadbestrijding. Vrijwel zijn hele loopbaan is hij al betrokken bij recherchewerk. Sinds 1990 als officier van justitie, maar hij begon zijn loopbaan als inspecteur bij de Rotterdamse politie in 1982. “Ik kwam op allerlei plaatsen delict, en dat heeft mijn voorliefde voor opsporing alleen maar groter gemaakt”, zei hij in 2011 in een interview met NRC Handelsblad.

Van der Burg studeerde rechten en zat op de politieacademie. De magistraat geldt als onkreukbaar.

Beste heer van der Burg, als verkoper en ondernemer heb ik altijd geleerd: Always talk directly to  the boss, the man who is in charge and takes the decisions!

Ik hoef u niet te vertellen dat de baas van het OM de grootste verantwoordelijkheid heeft om het vertrouwen in onze rechtsstaat te waarborgen en te handhaven. Welnu, we hebben op dit gebied als OM en  samenleving een groot probleem!

We kunnen het er toch wel over eens zijn dat de moord op Marianne Vaatstra één van  de meest gepubliceerde zaken was van de afgelopen 18 jaar? Een “gevoelige zaak” die ook tot uw portefeuille behoort?  Daarom ga ik u een paar concrete vragen stellen.

Kunt u mij uitleggen wat bepaalt of iets een “gevoelige zaak” is? Wie bepaalt hoe en waarom een zaak gevoelig is? Waar doelt het woord gevoelig op? Gevoelig voor wie? Bepaalt het OM wat gevoelige zaken zijn? Zo ja, op welke criteria? Ik meen dat ik en de rest van Nederland wel recht heeft op uw antwoord.

Heeft u werkelijk een voorliefde voor opsporing? U weet dat ik stel dat Justitie op de dag van de moord op Marianne Vaatstra, 1 mei 1999, van Faek Mustafa heeft vernomen dat hij getuige is geweest van de verkrachting en moord op Marianne door Ali Hassan in de caravan van Wolfgang Hebben. U weet ook dat ik dat niet uit mijn duim zuig , maar dat ik daaromtrent een getekende verklaring van Faek heb.

Zegt u mij nog eens dat u zo’n liefde voor opsporing  hebt. Mijn volgende vraag is: Waarom heeft het OM in het kader van het Onderzoek Ali H. nooit aan Faek gevraagd: Hebben wij in oktober 1999 de juiste Ali H. gearresteerd? De Ali H. waarvan wij zelf in ons rapport zeggen dat hij een vriend van jou was, Faek?

Mijn volgende vraag is: Bent u als hoogste man van het OM bereid om deze vraag alsnog aan Faek te (laten) stellen?

Mijn volgende vraag is: Waarom verzetten het OM en Wolfgang Hebben zich tegen een getuigenverhoor van Faek in mijn straf- en civiele zaak versus Wolfgang Hebben?

Mijn volgende vraag is: Waarom neemt Justitie mijn aangifte tegen Wolfgang Hebben, wegens het doen van een valse aangifte niet in behandeling, maar wel een nieuwe aangifte van Wolfgang tegen mij?

Leest u nog even het persbericht van Henk Mous:

Click hier voor betere leesbaarheid.

In dit persbericht staat letterlijk:

Welke AZC personeelsleden herkennen steeds weer de rijzige Ali H. dan, Gerrit? Waarom worden deze personeelsleden niet met name genoemd?

Beste onkreukbare heer van der Burg, hoe verhoudt het bericht van Henk Mous zich tot dit bericht?

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/04/30/de-lijst-van-ali-h-getuigen/

Is het juist dat op de dag van de moord door badmeester Andries Visser een bebloed trainingsjack bij het openluchtzwembad (tussen vindplaats Marianne en AZC) is gevonden dit naar de politie is gebracht? Zo ja wat is er met dit kledingstuk gebeurd? Is er onderzocht of het bloed van Marinanne was?

Is het juist dat er na de dood van Marianne in Groningen getracht is te pinnen met een Rabopasje op naam van M. Vaatstra? Is het juist dat behalve de naam ook het rekeningnummer overeenkwam met dat van Marianne, zoals haar moeder in haar dagboek stelt? Wat was de uitslag over het onderzoek naar dit pasje?

Als u zo als onkreukbaar te boek staat, dan kunt u deze vragen toch wel beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 19 mei 2017 13:39
Aan: ‘Commissie V&J’
Onderwerp: RE: Mijn klacht over Justitie

Geachte heer Verstraten,

Mijn adresgegevens zijn:

Willem Jan Dankbaar

Zijlweg 14 a

2051 BB Overveen

Telefoon: 023-5268730 of 0649655070

Email dank@xs4all.nl

Van: Commissie V&J [mailto:cie.vj@tweedekamer.nl]
Verzonden: vrijdag 19 mei 2017 13:20
Aan: ‘Wim Dankbaar’
Onderwerp: RE: Mijn klacht over Justitie

Geachte heer Dankbaar,

Dank voor uw bericht. Ik wil u echter verzoeken uw e-mail opnieuw te sturen aan cie.vj@tweedekamer.nl , ditmaal voorzien van uw adresgegevens. Correspondentie zonder deze gegevens kan niet in behandeling worden genomen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met deze gegevens om en worden deze nergens gepubliceerd dan wel aan derden buiten de Kamer verstrekt.

Ik zie uw e-mail graag tegemoet, excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Jasper Verstraten

Adjunct-griffier commissie Veiligheid en Justitie
Griffie commissies Bestuur en Onderwijs
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

T +(31)70-3182308 | M +(31)6-11881998

E j.verstraten@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Een reactie op Mijn klacht over Justitie aan de Vaste Commissie V&J

  1. hkokblog zegt:

    Wim, hier kan je misschien ook wel eens wat info naar toe sturen, als je leest waar ze voor staan moet er toch wel wat mee gedaan worden. https://wi.sgp.nl/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s