Klacht bij de ombudsman over het College PG’s

herman bolhaargerrit van der burgalbert van wijkRinus Otte

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 10 mei 2017 14:54
Aan: secretariaat.bjz@om.nl; m.otte@om.nl; h.j.bolhaar@om.nl; m.vanderheyden@rug.nl
CC: ‘bureau@nationaleombudsman.nl’; h.nijenhuis@ad.nl; Chris Klomp (freelancer80@ad.nl); k.voskuil@ad.nl; Thijs Stapel (stapel@stapeladvocatuur.nl)
Onderwerp: Bevestiging: Uw klacht is ontvangen

Geachte heer Djamil, Grootedelachtbaar College,

Bij deze laat ik u weten dat ik een klacht bij de ombudsman heb ingediend naar aanleiding van uw brief en de daarin beschreven opstelling. Ik wil deze klacht graag nog voor u toelichten.  U stelt dat er geen behoefte bestaat om antwoorden te geven om –  zakelijk samengevat – een tweetal redenen:

1) Mijn bevindingen zijn afwijkend van die van het OM.

2) Ik heb mij volgens het OM schuldig gemaakt aan uitingsdelicten.

Beide redenen zijn schandalig in strijd met de gedragscode en regels van het OM, om nog maar te zijgen over de regels zoals uw voormalige voorzitter die voorstond in zijn speech Zwijgen is zilver,  spreken is goud. Daarom wens ik uw brief niet zonder slag of stoot  te accepteren. Het interesseert mij niet waar u wel of niet “behoefte aan hebt”.

Denkt u dat ik er behoefte aan heb om vervolgd en veroordeeld te worden naar aanleiding van een valse aangifte van Jano Hassan, die het OM ook had kunnen vertellen dat er een verkeerde Ali Hassan  in Turkije is gepakt? Denkt u dat ik onder de indruk ben van deze smeerlap, die een persoonlijke vriend is van de juiste Ali Hassan en daarom getuige Isabella Wagenaar heeft bedreigd?

Denkt u dat ik er behoefte aan heb om vervolgd en veroordeeld te worden naar aanleiding van een valse aangifte van een door het OM beschermde crimineel, Wolfgang Hebben, van wie het OM sinds dag 1 ook weet dat hij medeplichtig was aan de moord op Marianne Vaatstra?

Durft u te zeggen: Mijnheer Dankbaar, wij weten niet waar u het over heeft?

Denkt u dat ik behoefte heb aan een mallotige rechter die suggereert dat mij mentaal iets mankeert en een psychiatrisch onderzoek aanbeveelt?  Denkt u werkelijk dat er een steekje los zit bij mij? Of denkt u dat mijn psyche veel scherper, gezonder en integerder is dan die van deze rechter?

Denkt u dat dit land behoefte heeft aan hoogste bazen van Justitie en het OM, die verkrachters en moordenaars stiekem een vrijgeleide geven? En daar 18 jaar lang over blijven liegen?

Denkt u dat dit land behoefte had aan een SG van Justitie die keer op keer, nu reeds 20 jaar lang, in verband wordt gebracht met pedofilie en seksueel misbruik van minderjarigen?

Zo nee, dan moet u mij eens uitleggen, grootedelachtbare heer Bolhaar, waarom u daar nooit iets over heeft gezegd, maar wel het volgende meldt:

OM-topman Herman Bolhaar is geschokt over de arrestatie van zijn hoofdofficier Vincent L. op verdenking van seks tegen betaling met een minderjarige. 

„De hele zaak ligt mij als een steen op de maag. Dit raakt onze professionaliteit en verantwoordelijkheid. Het Openbaar Ministerie en zeker de leidinggevenden horen een voorbeeldfunctie te vervullen”, laat Bolhaar weten op vragen van De Telegraaf over de verdenking van L. (44), die tot deze week plaatsvervangend hoofdofficier was bij het in fraude gespecialiseerde Functioneel Parket. 

L. werd gisteren, na twee dagen voorlopige hechtenis, weer op vrije voeten gesteld. Hij blijft wel verdachte. 

Het hele OM is geschrokken, zegt Bolhaar. „Zedenzaken, zeker als er minderjarigen bij zijn betrokken, zijn voor ons een speerpunt. We nemen deze kwestie zeer hoog op.”

Bron: http://m.telegraaf.nl/binnenland/article/28035778/seksrel-schokt-top-om

Waarom neemt u de kwestie Demmink niet zo hoog op, mijnheer Bolhaar? Mag ik dat niet een beetje hypocriet vinden? Of moet ik dan naar de psychiater?

Mijnheer Otte, uw secretaresse van uw faculteit rechtsgeleerdheid in Groningen, waar u hoogleraar strafrecht bent, vertelt mij dat u zo’n integere, rechtschapen, vriendelijke man bent.  Welnu,  mijnheer Otte, neemt u dan even de volgende quote tot u:

The only thing necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.

 -Edmund Burke

Als u werkelijk zo integer bent, heeft u kennelijk een moreel duwtje in de rug nodig.

Als we het nu over uitingsdelicten hebben, dan weet u allen ook waar ik de heren Brouwer en Demmink al jaren openlijk van beschuldig. Zo niet, neemt u dan kennis van de volgende publicaties:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/04/07/een-crimineel-als-baas-van-het-om-en-de-commissie-toezicht-op-veiligheid/

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/04/06/email-aan-harm-brouwer-2/

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/04/28/beste-harm-brouwer/

Dat zijn volgens het OM blijkbaar geen “uitingsdelicten”?  Merkwaardig! Als ik nu dergelijke dingen over u zou uiten, mijnheer Bolhaar, mijnheer Van der Burg, mijnheer Otte, zou u dan niet witheet op mij zijn? Zegt u dan ook: Ik wil niet reageren?

Nu ja, eigenlijk zegt u dat wel min of meer in uw brief. Of ga ik dan te kort door de bocht? Bent u dan met hetzelfde sop overgoten als de heer Brouwer? Hoe zit dat nou met de professionaliteit, openheid, transparantie en verantwoording van het hoogste orgaan van het OM, mijne heren? Hoe zit dat nou met het zelfreinigende vermogen van de rechtsstaat Nederland? Vindt u het zelf geen blamage? Denkt u echt hiermee weg te komen?

U durft dus niet te zeggen dat Faek nergens bang voor hoeft te zijn? Daarmee zegt u dan volgens mij dat Faek WEL bang moet zijn! Weet u hoe ik het zie, mijne edelgrootachtbare Heren? Ik zie het zo:

U weet nu dat Faek op de dag van de moord op Marianne Vaatstra heeft verklaard aan de politie te Buitenpost (waar Jan Verkaik het team leidde) dat Ali Hassan de moord heeft gepleegd in de caravan van Wolfgang. U weet dat uw voorgangers, Harm Brouwer en Joris Demmink, Ali Hassan een heimelijke vrijgeleide hebben gegeven.  U kent zijn getekende verklaring. U weet ook dat Faek NIETS ontkent en zegt dat hij wil verklaren voor een rechtbank. Beste heren, een normaal College van Procureurs Generaal had toch allang gezegd: Wat is dit voor een bullshit! Laten we die Faek eens snel aan de tand gaan voelen om dat absurde verhaal van Wim Dankbaar uit de wereld te helpen!  Het afbreukrisico voor ons OM is daar MEER DAN groot genoeg voor!

Moet ik dan naar de psychiater als ik dat zeg? Of kunt u dat zelfreinigende vermogen niet aan?

Met hoogachtende groet,

Wim Dankbaar

 

 

Van: bureau@nationaleombudsman.nl [mailto:bureau@nationaleombudsman.nl]
Verzonden: dinsdag 9 mei 2017 15:36
Aan: dank@xs4all.nl
Onderwerp: Bevestiging: Uw klacht is ontvangen

 

Beste heer W.J. Dankbaar,

Bedankt voor het melden van uw klacht

 1. Wij hebben uw klacht ontvangen.
 2. Wij nemen binnen 3 weken contact met u op.
 3. Wij informeren u over de voortgang en de uitkomst.

 

Dit hebben wij van u ontvangen.

Uw klacht

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 2 mei 2017 16:14
Aan: ‘Secretariaat BJZ (PaG Den Haag)’; h.j.bolhaar@om.nl; m.otte@om.nl; m.vanderheyden@rug.nl
Onderwerp: RE: Reactie op uw e-mail van 19 april 2017 (BJZ/50714)

Geachte heer Djamil, Grootedelachtbaar College,

Ik heb de door u geciteerde brief inmiddels teruggevonden. Deze brief heb ik ook gepubliceerd:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/05/02/antwoord-van-het-college-procureurs-generaal/

Het College hanteert dus de redenen uit die brief om geen behoefte te hebben om met mij over de kwestie te communiceren. Welnu, grootedelachtbare heren, mag ik u zeggen dat het helemaal van God los is? Laat ik eerst opmerken dat u geen antwoord geeft op mijn vraag of u mij kunt verzekeren dat de heer Faek Mustafa nergens bang voor hoeft te zijn om een interview met mij te doen over zijn kennis van de moord op Marianne Vaatstra. Ik vraag u derhalve nogmaals of u mij die verzekering kunt geven. U vraagt zich verder af of een dergelijk verzoek voorgelegd dient te worden aan het Openbaar Ministerie. Die vraag kunt u toch het beste zelf beantwoorden? Aan wie zou ik het anders moeten voorleggen? Kunt u mij dat dan zeggen? Het Openbaar Ministerie was en is toch verantwoordelijk voor het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra? Het Openbaar Ministerie heeft Faek toch verhoord en overgeplaatst? Het Openbaar Ministerie heeft in haar rapport onderzoek Ali H. Faek toch genoemd als vriend van de aanvankelijk hoofdverdachte Ali H.? Het Openbaar Ministerie heeft toch nagelaten om Faek in het kader van dat onderzoek te vragen of de juiste Ali H. in Istanbul is aangehouden?

Dan terug naar de door u genoemde brief van 24 mei 2016 van de plaatsvervangend hoofdofficier van het parket Noord Nederland. Laat ik eerst vaststellen dat deze brief pas een jaar later kwam op mijn gestelde vragen aan de heer Mous. En pas na interventie van de nationale ombudsman bij wie ik mij beklaagde over deze gang van zaken. Hieruit blijkt reeds dat het OM niet inhoudelijk wilde antwoorden op mijn vragen. Dat blijkt ook de brief zelf. De brief noemt een aantal redenen, die uw College naar eigen zeggen overneemt, waarom er “geen behoefte” is met mij te corresponderen. Eén van die redenen is dat ik strafrechtelijk vervolgd ben en wordt, nota bene door uw eigen organisatie. Sinds wanneer is dat een legitieme reden om geen vragen te beantwoorden in flagrante tegenstrijd met het OM beleid van transparantie en open verantwoording? Hoe rijmt u dit gedrag met de speech van Harm Brouwer “Zwijgen is zilver, spreken is goud”? Kunt u mij aangeven waar het in de gedragscode van het OM of in de wet staat dat mensen die vervolgd of veroordeeld zijn geen recht meer hebben op antwoorden van de overheid?

“In 2012 is de vernieuwde OM-gedragscode geïntroduceerd. In deze gedragscode draait het om vijf kernwaarden: professionaliteit, omgevingsgerichtheid, integriteit, openheid en zorgvuldigheid.”

Ziet u zelf niet hoe belachelijk dit is? Dus Ernest Louwes, de twee van Putten, Lucia de Berk, Cees Borsboom en al die anderen hadden niet mogen vragen om een herziening? Eerlijk gezegd vind ik dat u uw College voor schut zet met deze flutbrief.

Voorts wordt er in de brief gesteld dat mijn visie “grotendeels” is gebaseerd is op complottheorieën. Maar wat is er dan theorie aan? Is het geen feit dat ik een getekende verklaring van Faek (en ook anderen) heb? Is het geen feit dat Faek stelt dat hij getuige is geweest van de moord door Ali H. in de caravan van Wolfgang en dit op de dag van de moord aan de politie te Buitenpost heeft verklaard? Is het geen feit dat Faek stelt dat hij verder wil verklaren in de rechtbank of voor een goede Justitie?

Rob: Oh maar kun je ook niet zeggen of dat die handtekening wél van jou is of dat die niet van jou is?

Faek: Oh eh.. Ik heb tegen Wim gezegd van eh… ik zeg alles in het openbaar en wanneer ik naar de rechter moet, zeg maar, wanneer …..Wim, breng me naar de rechter, dan pas kan ik verder wat zeggen daarover.

Is het geen feit dat het OM hem niet heeft gevraagd of de juiste Ali H. is gearresteerd? Volgens mij handel ik alleen maar in feiten en juist niet in theorieën. Het verbaast mij dat uw College zelf nog niet Faek heeft benaderd om te checken of dit feiten zijn. Dat zou pas echt passen in het beleid van waarheidsvinding, of niet?

Tot slot wordt in de brief gezegd dat mijn visie “afwijkend” is. Stel dat dit zo zou zijn, sinds wanneer is dat een reden om geen openheid en transparantie te betrachten? Was de visie van Galileo Galilei ook niet afwijkend? Of die van Martin Luther King? Of die van Nelson Mandela? En is mijn visie inderdaad afwijkend? Afwijkend van wie of waarvan? Van de visie van het OM? Welnu, als het waar is wat Faek heeft verklaard, dan weet het OM toch ook vanaf dag 1 wie Marianne heeft vermoord, waar dat is gebeurd en wie er medeplichtig waren? Dan is mijn visie toch helemaal niet afwijkend van die van het OM? Dat het OM een andere visie voor de Bühne heeft gebracht, dat is iets heel anders.

Dus, mijne grootedelachtare heren, gewoon ophouden met draaikonterij en mijn vragen beantwoorden volgens uw eigen gedragscode en beleid. Ik hoef er toch geen WOBje tegen aan te gooien?

Met hoogachtende groet,

Wim Dankbaar
Instanties

 • Openbaar Ministerie ( OM )

Uw gegevens

de heer W.J. Dankbaar
Zijlweg 14 a
2051BB OVERVEEN – NL
dank@xs4all.nl
023-5268730 of 0649655070

0800 – 33 55 555
Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur

 

 

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

19 reacties op Klacht bij de ombudsman over het College PG’s

 1. N.E. Derlander zegt:

  De heren zouden er, in eigen belang en in het belang van de rechtsstaat, goed aan doen nu serieus antwoord te gaan geven op jouw vragen Wim, want de weerstand tegen het onrechtvaardige gedrag van het OM bij tal van rechtszaken begint inmiddels bij heel veel onterecht en nodeloos zwaar gedupeerden tot een climax te leiden. Te vrezen valt voor deze hoge heren van het OM (en in hun kielzog de hen dechargerende media en zogenaamde misdaadjournalisten), dat de bom een dezer dagen barst en de vuiligheid, die dan als gevolg daarvan naar boven komt niet veel goeds overlaat van de positie van tal van de hier door mij genoemden. Dat wil zeggen: als dat naar een hoogtepunt groeiende proces van weerstand inmiddels al niet in de fase van onomkeerbaarheid is…………..

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: woensdag 10 mei 2017 17:52
  Aan: ‘Chris Klomp’; h.nijenhuis@ad.nl; izzyvdvloks@outlook.com; k.voskuil@ad.nl
  Onderwerp: RE: Bevestiging: Uw klacht is ontvangen

  Chris, Ik moet jouw geheugen opfrissen? Staat je netjes! Je volgt mijn weblog niet? Heb je dit niet meegekregen?

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/05/05/update-wolfgang-en-faek/

  Zeg, Chris, vraag jij Hans Nijenhuis nu even of je Faek mag bellen en het gesprek mag opnemen. En het vervolgens mag publiceren?

  Of had je Faek al gebeld? Had je al van Faek gehoord dat het allemaal bullshit is wat ik en Hans over hem zeggen? Lijkt me niet toch? Anders had het toch al lang breed in het AD gestaan?

  Dat is toch grappig, Chris, dat je je afvraagt hoe het corrupte vonnis tegen mij, zich verhoudt tegenover mijn brief en klacht aan het College PG’s. Als je nu ballen hebt, dan vraag je dit aan het College zelf! Want Faek benaderen durf je net als het College, niet toch? Weet je al wie Riad en Rida zijn, Chris? Nou Chris, ik weet allang dat jij geen ballen hebt. Alleen je onderstaande berichtje bewijst dit al. Maar hebben anderen wel ballen bij het AD? Hebben Hans Nijenhuis en Koen Voskuil wel ballen? Of ook niet?

  Hey Ismail, kersrverse verslaggever van het AD, durf jij Faek wel te benaderen? Zou dat mogen van Hans? Zo niet, doe je het dan zelf op eigen gelegenheid? Met Boef en Yous? Jij durft toch alles? Dat heb je me zelf gezegd. Tuig van de richel, volgens Rutte. Hahaha! Ik herkende jouw journalistieke talent al ver voor Hans Nijenhuis. Vond je het leuk om meer dan twee weken vastgehouden te worden op last van het OM? Ben je veroordeeld, Ismail? Of was het allemaal een storm in een glas water? Moest het OM even een statement maken naar aanleiding van de publiciteit?

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2016/09/13/ismail-ilgun-aangehouden/

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2016/09/14/boodschap-aan-anouk/

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2016/09/13/vloggertuig/

  Zeg Chris, vraag jij nu even aan het Hof Leeuwarden wanneer ze mijn hoger beroep tegen Wolfgang durven te doen. Het telefoonnummer is 088-3618181 en het zaaknummer is 21-003955-16.

  Vraag het College even waarom ze daar zo lang mee wachten. Je hebt daar toch zulke goede contacten op jij-basis? Heeft Leeuwarden het te druk om deze afbreukgevoelige zaak af te handelen?

  Mvg

  Wim

  Van: Chris Klomp [mailto:freelancer80@ad.nl]
  Verzonden: woensdag 10 mei 2017 16:34
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: RE: Bevestiging: Uw klacht is ontvangen

  Wim, fris mijn geheugen eens op: volgens mij mocht je je niet meer negatief uitlaten over Wolfgang Hebben. Hoe verhoudt zich dat tot deze brief?

  Met gepaste groet,

  Chris Klomp
  Journalist

 3. Puppetmaster zegt:

  Je neemt het heft in eigen handen Wim, ze zijn met stomheid geslagen. They can’t handle the truth nor can they speak it.

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: woensdag 10 mei 2017 21:39
  Aan: ‘Chris Klomp’; k.voskuil@ad.nl; h.nijenhuis@ad.nl; izzyvdvloks@outlook.com
  Onderwerp: RE: Bevestiging: Uw klacht is ontvangen

  Allemachtig Chris, Wanneer ga jij nu eens journalistiek bedrijven zoals een journalist betaamt? Zeker ijdele hoop? Wanneer ga je Faek eens bellen of hij wil ontkennen of bevestigen dat het zijn verklaring en handtekening is? O wacht, dat heb je al gedaan! En hij ontkende niets toch? Maar dat vond je niet waardevol om te publiceren?

  Wacht even mensen. Effe time out met coach Wim. Er is een bij het OM bekende getuige die verklaart dat hij getuige is geweest van de moord door Ali Hassan op Marianne Vaatstra in de caravan van Wolfgang Hebben. Desgevraagd ontkent hij niets, maar zegt dat hij wel (meer) wil verklaren als hij wordt opgeroepen als getuige voor een rechtbank.

  En dat is niet nieuwswaardig? Is het Nederlandse journaille dan niet failliet? Welnu, Ik zeg dat jullie failliet zijn en dat jullie, met name jij, Hans en Koen, zich diep en diep moeten schamen! Chris Klomp heb ik allang opgegeven.

  Zeg Hans, Jij zei toch laatst dat Rutte een interview aan de verkeerde krant had gegeven? Hij moest het toch bij het AD doen in plaats van de Telegraaf? Ben jij dan wel de goeie krant, Hans? Ik vind het bijna meelijwekkend! Man man, wat zou ik me een lul voelen als je je vak niet meer naar behoren mag uit oefenen! Echt klein ben je dan! Kun jij alleen nog maar je armen in de lucht gooien als je de finish van een marathon haalt? Zijn dat dan de enige triomfen die je nog kunt maken? En als ik zeg dat Harm Brouwer en Joris Demmink verantwoordelijk zijn voor de geheime aftocht van de moordenaars van Marianne, en Harm Brouwer zegt: Hellup! Ik wil niet reageren! Dan durf je ook geen journalist op Harm af te sturen met de vraag waarom niet? Nou Hans, ik heb er maar één woord voor: ZIELIG! Jezus mina, je zal je maar onder zo’n juk laten zetten! Ik zou mezelf niet meer in de spiegel durven aankijken. Tenzij je in en in rot bent, dan kan het natuurlijk wel!

  En ondertussen wel dit twitteren: Journalistiek is feiten publiceren die anderen verborgen willen houden. Ik weet niet meer wie dat zei, maar wel wie dat deden! #detegel

  Wie deden dat dan, Hans? Jij niet, Wim! Heb je het lef om dat te zeggen?

  Zeg Koen, had je niet allang Yvonne Keuls moeten bellen over haar verklaring over Willard en Demmink? Dat was toch jouw verhaal voor het AD? Of zijn die verhalen ook verleden tijd? Let op, Koen, als jij het niet doet, doe ik het!

  Mvg

  Wim

  Van: Chris Klomp [mailto:freelancer80@ad.nl]
  Verzonden: woensdag 10 mei 2017 18:37
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: RE: Bevestiging: Uw klacht is ontvangen

  Beste Wim,

  Ik lees je blog inderdaad zelden.

  Ik heb je al eerder gezegd dat ik in dit dossier contact heb met alle betrokkenen die voor deze zaak van belang zijn. Wie dat zijn, laat ik in het kader van bronbescherming buiten beschouwing. Als ik iets hoor of lees wat waardevol is om te publiceren, dan lees je het vanzelf in het AD. Of elders.

  Ik weet niet wat je precies wil beweren met ‘corrupt vonnis’, maar volgens mij staat dat vonnis nog steeds en is er dus nochtans geen enkele aanleiding om dergelijke kwalificaties te bezigen. Ik ga er maar van uit dat je antwoord wil zeggen dat je wel degelijk op de hoogte bent van het vonnis.

  Voor zo ver ik weet ben je zelf in hoger beroep gegaan tegen je veroordeling, dus zul je ook zelf uit moeten vogelen wanneer het hoger beroep zal dienen.

  Verder merk ik op dat je enigszins gespannen en gefrustreerd overkomt. Je roept allerlei mensen (met de bekende aparte typeringen) op om in actie te komen. Ik hou het er maar op dat je er blijkbaar zelf niet uitkomt.

  Met gepaste groet,

  Chris Klomp

  • Ronald zegt:

   Chris schrijft: “Ik lees je blog inderdaad zelden.” Kom aan Chris, dit geloof je zelf toch niet. Je hebt er geregeld gepost en dat doe je echt niet als je de site zelden leest en dus niet interessant vindt.
   Als journalist schrijf je over de zaak en over Wim. Een beetje journalist houdt dan toch zeker zijn bronnen in de gaten. Maar goed, dat je niet een “beetje journalist” bent was me al lang duidelijk.

  • Japi zegt:

   Mensen die haarfijn willen weten hoe ze zich kunnen verschuilen achter formaliteiten en andere slappe uitvluchten, kunnen prima bij Chris Klomp in de leer.

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: woensdag 10 mei 2017 22:34
  Aan: ‘Chris Klomp’; h.nijenhuis@ad.nl; k.voskuil@ad.nl; izzyvdvloks@outlook.com
  Onderwerp: RE: Bevestiging: Uw klacht is ontvangen

  Wat ben je toch een ambivalente, dubbelzinnige, bedrieglijke charlatan, Chris!

  Je bent de enige journalist die haantje de voorste was om over mij en mijn stellingen te publiceren, op een negatieve manier, maar nu er werkelijk nieuws te publiceren is, haak je af. Nu zeg je: Geef mijn portie en die scoop maar aan Fikkie!

  Je bent of een imbeciel (dat geloof ik niet) of je bent een ordinaire NSB-er (dat geloof ik wel).

  Ismail, beloof me één ding: Word nooit zoals Chris Klomp! Behoud je onafhankelijkheid en originaliteit! Zwicht nooit voor het rode pluche!

  Wim

  Van: Chris Klomp [mailto:freelancer80@ad.nl]
  Verzonden: woensdag 10 mei 2017 22:06
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: RE: Bevestiging: Uw klacht is ontvangen

  Beste Wim,

  Ik snap niet zo goed waarom je steeds blijft mailen. Je hebt geen vertrouwen in mijn journalistieke kwaliteiten, dat is prima. Ik stel dan ook voor dat je je onderzoeksresultaten onder de aandacht brengt van andere media. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij je onderzoeksresultaten op waarde weten te schatten en op korte termijn met een enorme scoop zullen komen.

  Met gepaste groet,

  Chris Klomp

  • N.E. Derlander zegt:

   @Yvonne

   Ook dit sluit weer aan op wat ik gisteren (10-05 om 15.55 uur) hier op RIK schreef.

   De stelligheid en het tempo, waarop het OM destijds naar buiten bracht dat Dascha zelf deze dood had gekozen, waren meer dan opmerkelijk. En het nu, ondanks alle zoekresultaten door een onafhankelijk onderzoeksteam, stug vasthouden aan dat uitgangspunt is nog opmerkelijker.

   Dit opvallende merkwaardige gedrag van het OM, in verscheidene casussen, zal tot correctie leiden, geen twijfel mogelijk.

   Louter waarheidsvinding, binnen de grenzen van gestelde wetten, zou het gedrag van het OM moeten bepalen. Het OM neemt in genoemde casussen allerlei beslissingen, die hier vanaf lijken te wijken.

 6. N.E. Derlander zegt:

  Chris Klomp schrijft: “Je hebt geen vertrouwen in mijn journalistieke kwaliteiten, dat is prima. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij je onderzoeksresultaten op waarde weten te schatten en op korte termijn met een enorme scoop zullen komen”. Wat een zwaktebod. Zich verschuilen achter een twijfelachtig vonnis, waarbij heel veel vragen onbeantwoord zijn gebleven (maar daarvan wil Chris Klomp van het AD gemakshalve niets weten).

  Wim, dergelijke (letterlijk en figuurlijk) nietszeggende figuren kun je het beste volkomen negeren.

 7. Pingback: Eindtijdberichten en andere opmerkelijke berichten, verzameld door Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 8. naamlost zegt:

  Regelmatig komen er op televisie programma’s voorbij over de helden uit de tweede wereldoorlog, de verzetstrijders. Deze mensen hadden een sterk rechtvaardigheidsgevoel en dit was duidelijk sterker dan hun lijfsbehoud. Er lijkt veel veranderd sinds die tijd. De helden lijken amper nog te bestaan en men laat zich maar al te graag de mond snoeren. Ik vermoed dat bij justitie en de journalistiek gefilterd wordt op het hebben van enige vorm van moed en rechtvaardigheidsgevoel. Daar werken enkel mensen die in de eerste plaats aan zichzelf denken.

 9. johnloup zegt:

  Dit schrijft Chris Klomp:”Ik heb je al eerder gezegd dat ik in dit dossier contact heb met alle betrokkenen die voor deze zaak van belang zijn. Wie dat zijn, laat ik in het kader van bronbescherming buiten beschouwing.”

  “Alle betrokkenen die van belang zijn.”

  Maar wie vindt wat van belang?

  Voorbeeld: Is Tetske, die in ’t Filtsje werkte op 30 april 1999 van belang?

  • Wim Dankbaar zegt:

   Je kunt beter vragen: Is Faek van belang? Chris vindt van niet. Waarmee hij hij met donderend geraas door de mand valt.

   • HRK zegt:

    Dus Chris heeft geen contact gehad met Faek? Wie was dan die man met wie Chris bij het voetbal was en die, zo beweerde hij (wellicht cynisch), ”bij de Vaatstra moord was betrokken”?

    • Wim Dankbaar zegt:

     Chris heeft wel contact gehad met Faek, maar ook Chris kon Faek niet laten zeggen dat hij geen verklaring heeft afgelegd of dat het niet niet zijn handtekening is. NIEMAND kan dat! Waarmee de NSB mentaliteit van Chris maar weer bewezen is. Hij had dit als oprechte journalist die zich al jaren bezig houdt met deze zaak natuurlijk moeten publiceren. Ook Chris kent het spreekwoord: Wie zwijgt, stemt toe.

     Het standpunt van Faek is dit:

     “Geachte heer/ mevrouw, Zoals u weert wil ik graag niemand spreken hierover. Als u wat wil weten graag een officiële uitnodiging via de rechtbank en niet via andere wegen. en graag geen contact met mij. Alvast bedankt voor u begrip”

     Het voetbal verhaal was een wousverhaal van een trol (Geen02) dat Chris inmiddels heeft ontkend tegenover mij.

     Van: Chris Klomp [mailto:freelancer80@ad.nl]
     Verzonden: maandag 1 mei 2017 08:26
     Aan: Wim Dankbaar
     Onderwerp: RE: [Recht is krom] Please moderate: “OM Rapport Ali H. debunked (deel 9)”

     Ik kijk geen voetbal, Wim. Dat zou jij als ‘onderzoeksjournalist’ toch moeten weten.

     Met gepaste groet,

     Chris Klomp

 10. theyknew zegt:

  Haha, nee Chris Klomp kijkt geen voetbal! Maar ik zie Chris Klomp wel naar zijn hoofd grijpen na het interview met Faek en uitroepen; “Nou breekt mijn Klomp, heeft die Dankbaar toch gelijk!” Chris Klomp kan namelijk niet schrijven dat hij er al jarenlang naast zit. Dan moet Chris Klomp zijn excuses aanbieden, een rectificatie schrijven en gaat bepaalde inkomsten missen en dat doet Chris Klomp liever niet.

  Sorry, seems to be the hardest word, nietwaar Chris Klomp?

 11. HRK zegt:

  Wat het allerergste is dat, als Faek aan Chris had gezegd; ”die Dankbaar loopt uit zijn nek te lullen, ik heb helemaal niet verklaard aanwezig te zijn geweest bij de moord”, Chris dit met veel tamtam had gemeld. Maar het is angstvallig stil op ad.nl …

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s