Update Wolfgang en Faek

De oplettende lezer zal gezien hebben dat ik weer ben begonnen te publiceren wat mij bij vonnis verboden is:

RECTIFICATIE. De afgelopen jaren heb ik, Wim Dankbaar, in meerdere publicaties de heer Wolfgang Hebben op onrechtmatige wijze beschuldigd of in verband gebracht met ernstige strafbare feiten, waaronder betrokkenheid bij moord. Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland d.d. 22 februari 2017 ben ik op straffe van een dwangsom veroordeeld deze beschuldigingen te staken en tot plaatsing van deze rectificatie.

Welnu, elke vezel in mij verzet zich tegen dit corrupte vonnis en deze rectificatie. Ik heb mij echter wel aan het vonnis gehouden en alle artikelen over Wolfgang op deze site op zwart gezet. Echter, de advocaat van Wolfgang, Rick Reyneveld, vond in de krochten van  mijn site nog een reactie aan Chris Klomp, waarin ik over het hoofd had gezien dat er het volgende in stond:

“De moord is in de caravan van Wolfgang gepleegd, klaar af!“

Daarom heeft Rick lekker achterover gezeten, zonder mij te waarschuwen. En vervolgens beslag op mijn rekeningen laten leggen om de schadevergoeding (10.000 euro) en de vermeend verbeurde dwangsommen (20.000 euro) te incasseren voor zijn arme onschuldige cliënt Wolfgang. Daar kwamen  ook nog eens ruim 3000 euro executie- en aanverwante kosten bovenop.  Hoe ik daarover denk, leg ik uit als volgt:

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 24 april 2017 16:33
Aan: r.reyneveld@reyneveldadvocatuur.nl
Onderwerp: Tuchtklacht
Geachte heer Reyneveld,

Bij deze laat ik u weten dat ik een tuchtklacht tegen u zal indienen bij de orde van advocaten Noord Nederland. U heeft op verschillende wijzen onrechtmatig gehandeld en de gedragsregels overtreden.

Zo heeft u mij niet verzocht, laat staan gesommeerd om tot betaling over te gaan voor de schadevergoedingen uit het vonnis. U bent zonder aankondiging terstond tot beslaglegging en executie overgegaan, waardoor nodeloze extra kosten (schade)  aan mijn zijde zijn ontstaan, uitsluitend als gevolg van uw handelen.  Hetzelfde geldt voor beslaglegging en executie van door u vermeend verbeurde dwangsommen, waarvan ik bestrijd dat die verbeurd zijn. Tevens heeft u over het hoofd gezien dat dwangsommen pas kunnen verbeuren na betekening van het vonnis.  Mijn raadsman heeft u reeds op het één en ander gewezen:

“Nog los van de hele discussie over de vraag of uw cliënt nou wel of niet door mijn cliënt is beschuldigd, blijf ik van mening dat een dwangsom als een prikkel tot nakoming moet worden gebruikt. U had mijn cliënt dus duidelijk moeten maken dat hij in uw visie dwangsommen aan het verbeuren zou zijn indien hij bepaalde vermeldingen over uw cliënt niet zou verwijderen. Dat heeft u nagelaten. U heeft mijn cliënt daar pas door tussenkomst van een deurwaarder op gewezen nadat (in de visie van uw cliënt) reeds dwangsommen zouden zijn verbeurd. 

Voor het geval u van mening mocht blijven dat cliënt dwangsommen zou hebben verbeurd in verband met de uitsluitend na veel zoekwerk door u genoemde beschuldiging aan het adres van uw cliënt, dan nog heeft cliënt niet alle dwangsommen verbeurd. Zoals ik u reeds heb aangegeven kunnen  dwangsommen slechts verbeuren na betekening van het vonnis waarin ze zijn genoemd en die betekening vond plaats op 16 maart. Met de verwijdering van  de door u gevonden passage op 28 of 29 maart, heeft de gewraakte passage dus 12 dagen op de website gestaan, hetgeen een bedrag aan verbeurde dwangsommen zou opleveren van slechts € 12.000 in plaats van de door u genoemde € 20.000. Ik wijs u in dit verband op art. 611a lid 3 Rv, waarin heel duidelijk is vastgelegd dat dwangsommen pas kunnen verbeuren na betekening. Het door u genoemde arrest, waaruit iets ander af te leiden zou zijn, betreft een bestuursrechtelijke zaak en niet de civielrechtelijke dwangsom van art. 611a. 

Cliënt is van mening dat hij alle nu opgevoerde beslag- en executiekosten niet behoeft te voldoen. Nogmaals: een e-mail van u met een verzoek te betalen en verder aan het vonnis te voldoen was voldoende geweest om cliënt te doen betalen. Door het nu via de deurwaarder te spelen en beslag te leggen jaagt u cliënt volstrekt onnodig op kosten.”

Eén en ander is een overtreding van onder meer gedragsregel 19:

Regel 19

Toelichting

De advocaat is verplicht, alvorens hij overgaat tot het nemen van rechtsmaatregelen en in het bijzonder tot het nemen van executiemaatregelen, zijn wederpartij of, zo deze wordt bijgestaan door een advocaat, die advocaat van zijn voornemen kennis te geven. In beginsel dient hij daarbij een redelijke tijd voor beraad te geven. Waar redelijkerwijs mogelijk voert hij overleg over het tijdstip van behandeling van een zaak. 

Ik houd u op de hoogte van de voortgang van mijn tuchtklacht.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

korte verjaringstermijn hangt ermee samen dat de dwangsom is bedoeld als prikkel tot nakoming. Bovendien brengt de billijkheid mee dat degene aan wie de dwangsom is opgelegd, mede met het oog op zijn bewijspositie, binnen korte tijd van zijn wederpartij moet horen dat hij volgens die wederpartij dwangsommen heeft verbeurd.

Verjaring van dwangsom

Een dwangsom verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop zij verbeurd is, aldus het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De gedachte hierachter is dat voorkomen moet worden dat de schuldeiser door stilzitten dwangsommen ongelimiteerd zou kunnen laten oplopen. 

 

Wanneer is een dwangsom verbeurd?

Door Thomas van Vugt in Incasso, Verbintenissenrecht op 13 april 2012.

Wanneer is een dwangsom verbeurd?

De executie van dwangsommen

Bij de executie (uitwinning) van dwangsommen moet degene die aanspraak maakt op de betaling van de dwangsom stellen en bewijzen dat de dwangsom is verbeurd. Wanneer met de executie wordt begonnen, dient de executant aan de geëxecuteerde partij duidelijk te maken wat de feitelijke grondslag van de executie is. Indien de geëxecuteerde van mening is dat de executie onterecht is omdat bijvoorbeeld een door de rechter opgelegd verbod niet is overtreden, dan kan de geëxecuteerde een executiegeschil starten. Om die reden dient de geëxecuteerde op de hoogte te zijn van de feitelijke grondslag van de executie zodat hij weet waartegen hij zich moet verweren indien in het executiegeschil.

Nu Reyneveld de vermeend verbeurde dwangsommen van mijn rekening heeft gepikt (hij deed hier een inmiddels als onrechtmatig bewezen “Moszkowicztje”), had ik een executiegeschil kunnen starten.  Maar ik heb een andere route gekozen. Ik heb conservatoir beslag laten leggen op zijn rekening, zodat hij het geld niet kan overmaken naar zijn cliënt, hangende het hoger beroep. Dat hoger beroep komt trouwens nooit, want de criminelen bij Justitie weten nu ook wat ik heb aan bewijsmateriaal. Daarom zal ik ook daar een andere route kiezen.

Wolfgang en Reyneveld hebben nu niets meer te halen bij mij. Het maximum aan “schadevergoeding” en dwangsommen is geïnd. Daarom zeg ik nu als voorheen dat Wolfgang medeplichtig is aan de moord op Marianne Vaatstra, dat de moord in zijn caravan en in zijn bijzijn is gepleegd, dat hij het lijk van Marianne in het weiland heeft gedumpt, dat hij alle sporen  heeft gewist door zijn auto in Duitsland te laten vernietigen en zijn caravan in de fik te steken, en bovenal dat de top van Justitie (minimaal Joris Demmink, Harm Brouwer, Jan Verkaik) dit ook vanaf de dag van moord weet. Naar aanleiding van het verhoor van Faek op 1 mei 1999. Want dat Faek de waarheid heeft verteld, en Wolfgang een door Justitie beschermde crimineel is, net als Ali Hassan,  staat meer vast dan ooit. Dat zal ik uitleggen in het volgende artikel.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

15 reacties op Update Wolfgang en Faek

 1. N.E. Derlander zegt:

  Staat in het vonnis dat het gebruik van de naam Wolfgang verboden is? Dit is toch niet de volledige naam? Vraag is dan of je überhaupt in de fout gegaan bent.

  • Wim Dankbaar zegt:

   Ik ben niet “in de fout” gegaan. Ik ga nu pas “in de fout” omdat crimineel/leugenaar Wolfgang het vonnis onrechtmatig heeft geëxecuteerd. Van in de fout gaan kan sowieso geen sprake zijn als wat ik zeg over Wolfgang de waarheid is en die waarheid een algemeen belang dient. En dat is het en dat doet het. Zal ik t.z.t. keihard aantonen. Overigens zeg ik dat niet, maar Faek, Mauritz en anderen. Ik ben alleen maar de messenger.

 2. Wat een circus vol malafide handelingen, niet te bevatten “in een werkende rechtstaat”!

 3. Pjetnak zegt:

  De zaak Vaatstra wordt volledig vanaf “boven” ingevuld , laat ik het daar maar mee laten,
  2% gaat met Wim Dankbaar mee, daarmee kom je tekort, en dat weten ze duivels te goed!

 4. Wolfgang zit tot zijn nek in de foute porno en heeft nog steeds een site daarover in de lucht.

  Dat maakt hem natuurlijk geen moordenaar maar hij liegt aantoonbaar als hij zegt dat hij seriemoordenaar Dill niet kent.

  Het waren destijds de Super en Hieper van de seks, prostitutie en moordcirkels in Noord-Nederland.

  Verder, pasje, aansteker en verklaring.

 5. Pjetnak zegt:

  De geschiedenis herhaalt zich: 2% van de mensen zaten in het verzet.

 6. Pjetnak zegt:

  Ik heb net het boek gelezen van van Riesen over de IRT affaire(de IRT infiltrant), zeer aan te bevelen(overigens ook door Peter R.) Alleen bij de Vaatstra zaak gaan sommige mensen volledig over de schreef, met name Bauke en Peter, volgens mij hebben ze iets ontdekt en zijn daarna “kalltgestellt”.

 7. Pjetnak zegt:

  Je hebt het al geplaatst, maar ik wou zeggen doe maar niet want 98% snapt er niks van.

 8. Drentse Fryske zegt:

  Corrigeer me als ik het onjuist heb, even vanuit m’n memory: was het niet begin 2012 dat Bauke het gehele DNA-onderzoek bij ‘een onafhankelijke instantie’ wilde onderbrengen ? M.a.w. weghalen bij het NFI ?

 9. johnloup zegt:

  nee september 2011

 10. Drentse Fryske zegt:

  @van Tours. Thanx voor de link ! Ik ga het later dit weekend even bekijken…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s