Webcare redacteur voor Justitie

 

Vrij vertaald door Wim: Wij zijn het ENIGE ministerie dat vacatures heeft voor dergelijke functies. Dat komt omdat wij deels een criminele organisatie zijn die haar ambtsmisdrijven onder het tapijt wenst te houden. Af en toe staan er zeer vervelende  klokkenluiders op, oprechte burgers die onze rechtsstaat een warm hart toe dragen, die onze misdrijven en leugens op overtuigende wijze weten te exposeren. Met de opkomst van nieuwe en sociale media wordt het steeds lastiger om dit soort figuren terug in hun hok te stoppen. Daarom zoeken wij NSB-ers die ons daar een handje bij willen helpen. Wij willen ons imago beschermen en opbouwen, juist omdat het steeds meer onder vuur komt te liggen. Via de reguliere voorlichting schieten wij daarin tekort. Daarom zoeken wij mensen zonder enige scrupules die keihard kunnen liegen en eerlijke burgers als Wim Dankbaar kunnen belasteren, beledigen en anderszins af te maken op fora en sociale media. Denkt u maar aan de propagandisten van Hitler die de filmpjes maakten in Theresienstadt om de wereld te laten zien hoe de Joden en zigeuners het naar hun zin hadden in de concentratiekampen.

Het is dit allooi kandidaten dat wij zoeken. Types met de beautiful mind van Joseph Goebbels. Wees gerust, wij beschermen daarbij uw identiteit. U zult dus nooit kaalgeschoren worden als onze misdrijven die u verdedigt, onverhoopt toch worden ontdekt. En als het te moeilijk wordt, gooien wij zelf gewoon de deur dicht:

http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/aangifte.mp3

Herkent u zich in het profiel? Stuurt u dan uw sollicitatiebrief naar ons Hoofd Propaganda Ivo Hommes.

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R [mailto:i.hommes@minvenj.nl]
Verzonden: dinsdag 22 maart 2016 13:40
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Not read: Een vraag van Wim Dankbaar

Van: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R [mailto:i.hommes@minvenj.nl]
Verzonden: maandag 24 augustus 2015 11:00
Aan: ‘Wim Dankbaar’
Onderwerp: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Dankbaar,

Ik heb niets toe te voegen aan de eerder verstrekte antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Ivo Hommes
Hoofd Communicatieadvies en Redactie

……………………………………………………………………….
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
……………………………………………………………………….
M 06 53 67 70 67
i.hommes@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
……………………………………………………………………….
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
……………………………………………………………………….

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zondag 23 augustus 2015 14:25
Aan: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R
CC: ‘Bontes L.’; ‘Omtzigt P.H.’
Onderwerp: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Hommes,

Ik constateer dat u mijn laatste email niet heeft beantwoord.

Het blijft een rare situatie. U heeft twee webcare redacteurs in dienst, mensen die het imago van Justitie moeten beschermen en opbouwen, een functie in dienst van de overheid (voor de burger dus), maar we mogen niet weten wie dat zijn?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: maandag 17 augustus 2015 16:08
To: ‘Hommes, I.S. – BD/DV/C&R’
Subject: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Hommes,

Als u het woord bio in de mond neemt, het woord zegt het al, dan gaat het om de persoonlijke en professionele achtergrond van een mens, loopbaan, hobby’s etc.  Een instituut of ministerie heeft geen bio. Ik moet nu begrijpen dat uw webcare redacteurs geen persoonlijke accounts, noch bio’s hebben? Dus als zij actief deelnemen aan online discussies, zoals hun functieomschrijving zegt,   dan weten andere deelnemers niet met wie ze te maken hebben? Ik vind het allemaal erg onduidelijk. Uw webcare redacteurs nemen dus deel aan zo’n discussie onder een generiek account van het ministerie, zoals de twitter en facebook accounts die u noemt, maar dus niet op persoonlijke titel of als natuurlijk persoon? Met andere woorden, het wordt niet en nimmer bekend gemaakt, zowel op het Internet niet als door het ministerie niet, wat de identiteit van uw webcare mederwerkers is? Het blijft daarmee een geheimzinnige, niet toetsbare job, die niet rijmt met een beleid van openheid en transparantie. Bovendien ook niet met de functieomschrijving. Want daarin staat de webcare redacteur zelf speurt naar gesprekken op fora en social media en daar actief aan deelneemt. Dat zie ik helemaal niet terug bij de generieke accounts die u noemt.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

From: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R [mailto:i.hommes@minvenj.nl]
Sent: maandag 17 augustus 2015 15:03
To: ‘Wim Dankbaar’
Subject: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Dankbaar,

Bio’s zijn altijd verbonden aan accounts en in dit geval die van het departement. Er zijn, zoals geantwoord, geen persoonlijke accounts.
Met vriendelijke groet,

Ivo Hommes
Hoofd Communicatieadvies en Redactie

……………………………………………………………………….
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
……………………………………………………………………….
M 06 53 67 70 67
i.hommes@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
……………………………………………………………………….
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
……………………………………………………………………….

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 17 augustus 2015 14:58
Aan: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R
Onderwerp: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Hommes,

Ik zie bij de accounts die u noemt geen bio’s. Wellicht kijk ik eroverheen. Kunt u mij de bedoelde bio’s van de webcare redeacteurs emailen?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

 

From: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R [mailto:i.hommes@minvenj.nl]
Sent: maandag 17 augustus 2015 14:43
To: ‘Wim Dankbaar’
Subject: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Dankbaar,

Ze hebben geen persoonlijke accounts maar beheren de officiële accounts van het ministerie en communiceren daarmee namens het ministerie. En in die bio’s ziet u toch duidelijk dat het om het ministerie gaat. Die accounts zijn onder meer op twitter @minvenj en @venjwebcare  en u kent wellicht de VenJ facebookaccount.
Met vriendelijke groet,

Ivo Hommes
Hoofd Communicatieadvies en Redactie

……………………………………………………………………….
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
……………………………………………………………………….
M 06 53 67 70 67
i.hommes@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
……………………………………………………………………….
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
……………………………………………………………………….

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 17 augustus 2015 14:34
Aan: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R
CC: ‘Omtzigt P.H.’; ‘Bontes L.’
Onderwerp: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

 

Geachte heer Hommes,

“U schrijft:  Het gaat er om dat de personen met wie je communiceert duidelijk identificeerbaar zijn als ambtenaar. Zodat duidelijk is dat je praat/communiceert met iemand van het ministerie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de bio’s van de gebruikte accounts.”

Dan moet het toch geen probleem zijn om mij wat voorbeelden te geven van openbare discussies op fora of social meda, waarin uw webcare redacteurs zich als identificeerbare ambtenaren hebben gemengd, inclusief de bio’s van hun gebruikte accounts? Als deze accounts met bio’s bestaan, mag ik dan ook aannemen dat uw webcare redacteurs onder hun eigen naam opereren? Naar mijn mening is het in tegenstelling tot wat u stelt zeer relevant om te weten dat je communiceert met een ambtenaar van Justitie en ook met wie, juist in discussies waar kritiek wordt geuit op het beleid of handelwijze van Justitie. Daar voer ik er zelf ook nogal wat van aan , zoals u wellicht weet, maar ik heb nog nooit te maken gehad met een duidelijk identificeerbare webcare redacteur van Justitie, waarvan de bio is te raadplegen op het gebruikte account. U zegt dat dit steevast gebeurt en zelfs een wettelijke regel is. Dan zie ik graag wat voorbeelden, want eerlijk gezegd geloof ik zowel de minister als u niet.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

From: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R [mailto:i.hommes@minvenj.nl]
Sent: maandag 17 augustus 2015 13:48
To: ‘Wim Dankbaar’
Subject: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Dankbaar,

Het gaat er om, en volgens mij ook bij u gezien uw vraag over het weblog Barracuda, dat de personen met wie je communiceert duidelijk identificeerbaar zijn als ambtenaar. Zodat duidelijk is dat je praat/communiceert met iemand van het ministerie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de bio’s van de gebruikte accounts. Welke personen dat zijn is minder relevant.
Met vriendelijke groet,

Ivo Hommes
Hoofd Communicatieadvies en Redactie

……………………………………………………………………….
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
……………………………………………………………………….
M 06 53 67 70 67
i.hommes@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
……………………………………………………………………….
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
……………………………………………………………………….

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 17 augustus 2015 13:38
Aan: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R
CC: ‘Omtzigt P.H.’; ‘Bontes L.’
Onderwerp: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Hommes,

Dankuwel voor uw antwoord. Minister Opstelten beantwoordde vraag 3 als volgt:

Antwoord vraag 3

Als een ambtenaar online in gesprek gaat uit hoofde van zijn functie dient hij zich

ook online als ambtenaar kenbaar te maken. Deze regel is in juni 2010

vastgesteld. Deze regel is een aanvulling op één van de Uitgangspunten van de

Overheidscommunicatie: ‘De rijksoverheid is altijd, ongeacht het kanaal of

medium, herkenbaar als deelnemer aan de communicatie, respectievelijk als

(mede-)afzender en/of anderszins als belanghebbend of betrokken bij de

informatie.

Kunt u mij in het kader van deze transparantie dan ook de namen geven van uw twee webcare redacteurs?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

From: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R [mailto:i.hommes@minvenj.nl]
Sent: maandag 17 augustus 2015 10:35
To: ‘Wim Dankbaar’
Subject: RE: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Dankbaar,

Dank voor uw vragen. Ik verwijs u naar de antwoorden op kamervragen (zie bijlage) die vorig jaar zijn verzonden naar de Tweede Kamer. Ik vermoed dat de meeste van uw vragen daarmee zijn beantwoord.

Aanvullend kan ik u melden dat het om twee medewerkers gaat.

En uit het antwoord op vraag drie kunt u afleiden, en ik wil dat graag bevestigen, dat wij geen enkele betrokkenheid hebben bij het door u genoemde weblog Barracuda.
Met vriendelijke groet,

Ivo Hommes
Hoofd Communicatieadvies en Redactie

……………………………………………………………………….
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Voorlichting

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
……………………………………………………………………….
M 06 53 67 70 67
i.hommes@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj
……………………………………………………………………….
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
……………………………………………………………………….

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 13 augustus 2015 10:52
Aan: Hommes, I.S. – BD/DV/C&R
Onderwerp: Een vraag van Wim Dankbaar

Geachte heer Hommes,

Waarom heeft ons Ministerie van Justitie vacatures als deze:

Kunt u deze vacatures duiden? Wat is de reden dat het imago van het Ministerie opgebouwd en beschermd moet worden, anders dan door de publieke woordvoerders en persvoorlichters van het Ministerie?

Is dit alleen een vacature voor het Ministerie van Justitie of ook voor andere ministeries?

Kunt u opgeven hoeveel van deze “Webcare redacteurs” actief zijn voor het Ministerie?

Opereren deze webcare redacteurs identificeerbaar als medewerkers van het Ministerie of op anonieme basis?

Hoe is dit te verenigen met het beleid van openheid en transparantie van het Ministerie?

Kunt u zeggen of de beheerder van het weblog Barracuda een “Webcare redacteur” is die betaald wordt door het Ministerie?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

6 reacties op Webcare redacteur voor Justitie

 1. Puppetmaster zegt:

  Lukt het ze niet eens om via hun interne vrijmetselaars gelederen een geschikte gecorrumpeerde kandidaat te vinden ? Dat is een kwalijke zaak. Ik weet nog wel een paar tot op het bot gecorrumpeerde zielen met een groot eigen belang, te weten Joris Demmink, Harm Brouwer, Henry Keizer, Loek Hermans, Vincent Leenders, Joost Toninio, ….vul maar aan. Stuk voor stuk ideale doofpotters met bewezen staat van dienst en inhoudelijke kennis van zaken.

 2. Wim Dankbaar zegt:

  We weten dat Justitie minimaal twee “webcare redacteurs” in dienst heeft. Bevestigd door Ivo. We weten dat zij zich moeten mengen in discussies op Internet die het imago van Justitie beschadigen. We weten dat deze “webcare redacteurs” anoniem moeten blijven. Justitie wil immers niet hun namen onthullen. We weten dat rechtiskrom dat imago op onnavolgbare ter discussie stelt. Het äfbreukrisico voor Justitie is ENORM. Welnu, dan is het wel duidelijk dat deze anonieme webcare redacteurs actief zijn op mijn website. Wie zouden het zijn? Bertje? Geen02? Borrepoes? Karel Herman? WhattheF? Of trekken deze pissebeddden steeds een ander jasje aan, als het Aids virus? Je zou het wel zeggen, gezien het aantal verschillende IP adressen dat ze gebruiken.

 3. Dit is slechts wat openlijk wordt gecommuniceerd. Heimelijk spelen er nog veel meer zaken, en een trollen leger is daar onderdeel van.

  Ik blijf uitspreken dat men niet moet vergeten dat Marianne Vaatstra slechts 16 jaar was. Haar heengaan was daarmee een pedoseksuele moord, of zeg maar gerust slachting. Dat Demmink vervolgens aan het roer stond van de afdeling die een van de moordenaars, Ali Hassan, een vrijgeleide heeft gegeven zou ieder weldenkend mens de wenkbrauwen moeten doen fronsen.

  In dat licht wijs ik toch graag op de recente openbaringen van Ronald Bernard, een financiële “loopjongen” van de elite, die in opleiding tot psychopaat knakte toen hij werd uitgenodigd voor een rituele kindermoord! Chantabiliteit is wat de elite op z’n plek houdt, mondiaal.

  Ook al zie je dit los van de Vaatstra zaak, dan nog heeft deze man uitspraken gedaan die je oren laten klapperen. En hij is niet de eerste de beste. Kijk en huiver…
  https://cooperatiedevrijemedia.nl/2017/03/de-macht-achter-het-grote-geld-onthullingen-van-een-insider/

 4. Ik heb overigens die 2 Twitter account even bekeken en als hun activiteit het resultaat is van 2 ft functies dan is het de grootste farce ever! Wat zij in een maand aan Tweets eruit gooien doe ik op 1 dag, tijdens het roken!

 5. boudineke zegt:

  Beste Wim,
  Dit heb ik niet allemaal gelezen, dus wellicht off topic:
  Pateo heeft weer eens de wijsheid in pacht en hij verkondigt ONZIN:
  http://www.pateo.nl/HTML/NL/Nieuws/De_moord_op_Marianne_Vaatstra_al_18_jaar_in_de_doofpot.htm
  Misschien willen anderen daarop reageren. Zelf wordt ik alleen maar moe van Johan Oldenkamp.

  • Wim Dankbaar zegt:

   Ik liet mijn ware gezicht zien? Ik zei alleen maar dat ik hem compleet gestoord vond met zijn wanen dat zowel de moorden op JFK en RFK in scene zijn gezet en dat zij vervolgens “undercover” zijn gegaan. Dat is mijn ware gezicht inderdaad. Wacht, we zijn nog niet klaar. JFK Jr. ging in 1999 ook “ondergronds”. Oh ja, en Friso leidt volgens Kolderkamp ook een geheim leven. Dat geloof ik dan weer wel, haha! De koning der mafklappers.

   Deze woorden waren er al veel te veel. Negeren die hap.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s