OM Rapport Ali H. debunked (deel 10)

Dit is het laatste deel, een vervolg op deel 9. Als u net binnenkomt, begint u dan met deel 1 en de navolgende delen.

Kollum

Via de voice-over krijgt de kijker van EenVandaag te horen dat Ali Hussein Hassan volgens de vriendin van Marianne op Koninginnedag gezien is in Kollum. De politie zoekt in 2010 ook haar op. De vriendin van Marianne vertelt dat zij drie keer is benaderd om mee te werken aan de actualiteitenrubriek en dit ook drie keer heeft geweigerd. ,,Ik zou graag willen dat er wat rust kwam. Ik probeer telkens de moord op Marianne een plek te geven.’’

Zij herkent enkele citaten die het programma in beeld brengt wel als haar eigen opmerkingen. ,,Ik heb gezegd wat ik in het verleden ook heb gezegd en daar blijf ik dus bij.’’ Mariannes vriendin zegt opnieuw dat de man op de pasfoto (de opsporingsfoto van Ali Hussein Hassan)  dezelfde persoon is als de man die zij op Koninginnedag in het centrum van Kollum zag: een getinte, kleine, gedrongen man met een bierbuikje, een petje op zijn hoofd en een zonnebril op.

Aafke houdt dus vol dat het OM de verkeerde Ali heeft gepakt en de juiste Ali heeft laten lopen. Chapeau! Wat wel fijn is voor Aafke is dat ze nu eindelijk rust heeft en de moord op Marianne een plekje kan geven. Want het recht is geschied en de eenzame moordenaar die haar beste vriendin dubbel verkrachtte, is eindelijk gepakt. Nietwaar?

Ringobar

Ook stelt de politie Mariannes vriendin opnieuw vragen over de bedreiging in de Ringobar in Veenklooster. Een paar maanden voor haar dood heeft Marianne bij de garderobe van de discotheek een woordenwisseling met twee asielzoekers, zien drie getuigen. Die verklaren dat beide asielzoekers minimaal 1.80 meter lang waren.

Let op hoe zorgvuldig vermeden wordt dat Feik bij deze “woordenwisseling” een keeldoorsnijdend gebaar maakte. Het klopt wel dat er sprake was van minimaal twee asielzoekers van een normale lengte. Maar kleine dikke Ali was hier ook bij. Het lijkt er dus op dat het OM slechts (wederom anonieme) getuigen heeft willen bevragen die het voorval niet echt bewust hebben meegemaakt en blijkbaar ook niet  Feik en Ali kenden. Het is in elk geval duidelijk dat de politie Marianne’s vriend Spencer, die Feik en Ali wel kende en hier ook bij was, niet heeft willen uitnodigen.

Datzelfde geldt voor Spencer’s vriend Gerrit, die Ali bij dit incident nog een klap heeft verkocht en toen een taxi naar huis heeft genomen omdat hij vreesde dat de agressieve knapen hem zouden opwachten als hij op de fiets ging. Wellicht wil de politie Gerrit niet spreken omdat Gerrit ook kan verklaren dat Spencer hem de ochtend na de moord toevertrouwde dat hij de vorige avond ruzie had gemaakt met Marianne? Gek eigenlijk dat Spencer de enige is die nooit heeft gezegd dat het OM de verkeerde Ali te pakken had.

Mariannes vriendin verklaart in 2010 net als in 1999 dat de man die zij op Koninginnedag bij Feik zag, die bewuste avond niet in de Ringobar was. Volgens het onderzoek van EenVandaag was Ali Hussein Hassan daar juist wel bij. Hoe kan dat?

Ja, hoe kan dat? Omdat het OM weer eens liegt wellicht? Maar goed, Aafke verklaart in elk geval dat Feik erbij was, en dat hij het was die Marianne beloofde haar de keel door te snijden. Een betere vraag zou dus zijn: Waarom heeft Justitie dit in 1999 verzwegen en waarom is juist Feik direct na de moord stiekem uit het AZC verwijderd?

Ook uitsmijter Bertus van de Ringobar doet zijn verhaal in de uitzending van EenVandaag. In 1999 verklaart hij bij de politie nog dat hij geen signalement van de dreigende asielzoekers kan geven omdat hij niet heeft gezien wat er is gebeurd. Hij heeft alleen anderen over het voorval horen praten, staat in het proces-verbaal uit 1999.

Dat is vreemd! Ondanks dat het OM andere getuigen van de ruzie benaderd zou hebben, wil men niet eens met Bertus spreken? De enige getuige van de ruzie die juist in de gewraakte uitzending zijn verhaal doet? Bertus, die zegt dat Ali wel bij de ruzie aanwezig was en de jongens zelf buiten de deur heeft gezet? Nee, men vertrouwt liever op het eigen proces verbaal uit 1999 waarin zou staan, zo moeten we althans geloven, dat hij geen signalement kan geven, ondanks dat hij zelf de jongens de tent uit heeft gezet. Het zou aardig zijn als het OM dat proces verbaal kon produceren.

Tijdens de uitzending van EenVandaag in 2010 weet Bertus meer. Hij weet zich elf jaar na het incident te herinneren dat de asielzoekers die Marianne in de Ringobar bedreigden tussen de 1.50 en 1.60 meter lang waren en een beetje pafferig. Hij heeft na het incident de twee jongens ,,als washandjes hangend aan de lijn’’ opgepakt en de discotheek uitgezet, vertelt hij de verslaggevers.

Goh, dus volgens het OM zit Bertus glashard te liegen in EenVandaag en hangt een verhaal op dat hij volledig verzint. Eenvoudig omdat het niet strookt met het proces verbaal uit 1999, waar het OM zelf de bron van is. Maar de politie benadert Bertus niet voor wederhoor op deze stelling?

Een van de ruziënde asielzoekers was Feik Mostafa. Hij vertelt de politie tijdens een verhoor in mei 1999 dat hij niet met Ali Hussein Hassan maar samen met een vriend uit Leeuwarden in de Ringobar was. Die vriend voldoet aan het signalement dat de drie getuigen de politie hebben gegeven. Feiks vriend zat tijdens de moord op Marianne achter de tralies en is uitgesloten als dader.

En dan liegt Feik maar half, want behalve met Ali was hij ook met Rida Hashimi, zijn tweede onafscheidelijke vriend en tevens klasgenoot, met wie hij twee dagen voor de moord van school was gestuurd. Rida woonde (en woont nog steeds) inderdaad in Leeuwarden. Wat echter niet klopt is dat Rida tijdens de moord achter de tralies zat. Want hij zat pas sinds 4 mei 1999 gedetineerd in het Poortje waar hoofdofficier Severein, die haastig Harm Brouwer had vervangen, althans voor het publiek, de bestuursvoorzitter was. De datum van 4 mei is zowel aan de schooldirectie als aan Bauke Vaatstra bevestigd. Zoals we weten was de moord op 1 mei. U mag natuurlijk niet weten dat het OM stiekem een Irakese asielzoeker buiten bereik van het onderzoek heeft gebracht. Laat staan dat het er drie waren, die ook nog eens onafscheidelijk met elkaar bevriend waren. Vandaar ook dat het OM consistent weigert om hier vragen over te beantwoorden:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2012/10/13/5000-euro-beloning/

Maar het valt nog mee dat het OM niet meer durft op te schrijven dat het niet Feik was die Marianne bedreigde, maar andersom, zoals minister Hirsch Ballin dat nog wel schreef in antwoord op kamervragen:

Antwoord 4

F.M. is enkele maanden voor de dood van Marianne betrokken geweest bij een ruzie met (vrienden van) Marianne in een horecagelegenheid. F.M. is daarover gehoord en zei dat juist hij en zijn vriend werden bedreigd en niet andersom.

Veldman

Ook getuige Veldman die in 1999 vast zat in Noorwegen komt in de uitzending van EenVandaag aan bod. Hij heeft nog altijd het idee dat zijn medegedetineerde betrokken geweest zou kunnen zijn bij de moord op Marianne Vaatstra. De politie vraagt via het Internationaal Rechtshulp Centrum weer informatie in Oslo. De antwoorden zijn hetzelfde als in 1999: de gedrongen man die naast Veldman in de gevangenis verbleef, is niet Ali Hussein Hassan maar was een andere asielzoeker.

Fijn om te weten dat het OM na 12 jaar wel bereid is om Gerrit Veldman te benaderen. De vraag is waarom ze dit in 1999 niet wilden doen, toen ze de eerste waardevolle tip binnenkregen omtrent de door hen “gezochte” Ali Hassan.

Uit de Noorse dna-databank blijkt in 2010 bovendien dat het dna-profiel van de man niet overeenkomt met dat van de moordenaar van Marianne.

Aha! Dus in 2010 is men wel bereid om een in samenwerking met de “Noorse autoriteiten” een DNA check te doen? Maar dat was in 1999 toch ook al gedaan volgens Dominique Weesie van de Telegraaf? Enfin, in elk geval was de gedrongen, Irakese, asielzoekende medegevangene van Veldman,  die volgens het OM ook Ali heette, een zodanige crimineel dat zijn DNA zou zijn opgenomen in de Noorse databank?  Maar het was niet Ali Hussein Hassan, maar een “andere asielzoeker”.  Mochten we nu maar weten wie deze andere asielzoeker dan wel was! De vraag of deze andere asielzoeker inderdaad ook Ali heette, uit Nederland kwam en een boekje met adressen uit  Kollum had, wordt helaas (maar wel logisch) niet beantwoord door het OM.

Als Veldman op 14 april 2010 de foto van zijn medegedetineerde te zien krijgt, zegt hij: ,,Ja, dat zou hem kunnen zijn. Maar zeker weten doe ik het niet. Het is al een lange tijd geleden.’’

Gerrit heeft alleen bevestigd dat hij zijn medegedetineerde herkent van de officiële opsporingsfoto zoals Justite die verspreidde in 1999. Voor de rest heeft hij niets herkend van de foto’s die Justitie hem heeft laten zien. Dus het aan Gerrit toegedichte citaat is complete onzin.  Datzelfde geldt  voor de conclusies van het rapport.

2011. Bijna twaalf jaar na de moord op Marianne Vaatstra is opnieuw te constateren dat er geen aanwijzingen zijn die erop duiden dat in 1999 de verkeerde Ali aangehouden is.

De Ali Hussein Hassan die na de moord op Marianne vermist werd uit het Kollumer asielzoekerscentrum, is in 1999 in Turkije gearresteerd. Zijn identiteit is meerdere keren gecontroleerd. Zijn dna komt niet overeen met dat van Mariannes moordenaar.

Ali Hussein Hassan was niet betrokken bij de bedreiging van Marianne in de Ringobar, enkele maanden voor haar dood. De twee mannen die Marianne bedreigd hebben, zijn opgespoord. Zij zijn op verschillende manieren uitgesloten van betrokkenheid bij de moord op Marianne, zoals ook gebeurde met enkele andere personen die voor Ali aangezien hadden kunnen worden.

De wat gezette, kleine Irakees die naast getuige Veldman in een Noorse gevangenis zat, is niet Ali Hussein Hassan. De identiteit van deze Irakees is vastgesteld, zijn dna is met dat van Mariannes moordenaar vergeleken en hij valt op geen enkele andere wijze aan te merken als betrokkene.

De man met het witte petje, bierbuikje en zonnebril die Mariannes vriendin op Koninginnedag door Kollum zag lopen en die zij vier maanden later meende te herkennen van de opsporingsfoto, was niet Ali Hussein Hassan. Het was iemand die wellicht slechts qua gezicht op hem leek. Zo werd Ali klein en dik.

Mocht u nog niet overtuigd zijn dat u in dit rapport op kosten van uw belastinggeld besodemieterd wordt, leest u dan de komende epiloog. Daarin wordt het helemaal duidelijk.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

3 reacties op OM Rapport Ali H. debunked (deel 10)

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Debat: ‘De pers als aanjager van recht en onrecht’
  19 oktober 2009 – Openbaar Ministerie

  Zitten in Nederland de kranten, de radio en de televisie de rechtspraak wel voldoende op de hielen?
  En reageert de rechtspraak van haar kant niet al te aangebrand op kritiek? Heerst er onder juristen zoiets als een ‘oestercultuur’?
  Maar ook: dwalingen en missers van officieren, advocaten en rechters worden in de pers breed uitgemeten. Verzwakt dat het vertrouwen in de rechtspraak?
  Over deze vragen vindt er op maandag 2 november om 20.00 uur in de Zuilenzaal van Felix Meritis, Keizersgracht 324 in Amsterdam.
  Aanmelden verplicht via http://www.felixmeritis.nl .

  Na een korte inleidingen door Folkert Jensma, commentator van NRC Handelsblad en Germ Kemper, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten,
  zal enkele journalisten en juristen het vuur na aan de schenen worden gelegd. Namens de journalistiek zullen Bert Huisjes van De Telegraaf, Bas Haan van Nova
  en Merel van Leeuwen van dagblad De Pers het woord voeren. Namens de juristen komen o.a. Harm Brouwer, voorzitter van het College van procureurs-generaal, Dick van Dijk, president gerechtshof Arnhem, Gerben Kor, auteur van het boek ‘Medialisering van recht’ en advocaat Stijn Franken aan het woord. Aan het slot zullen de panelleden met elkaar in debat gaan.

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  ‘Grootste seriemoordenaar Zweden onschuldig’
  Foto: Thinkstock
  Gepubliceerd: 31 mei 2012 19:17
  Laatste update: 31 mei 2012 19:17

  STOCKHOLM – De grootste seriemoordenaar in de Zweedse geschiedenis is mogelijk geheel onschuldig. Sture Bergwall (62) zit sinds 1994 in de cel voor acht moorden.
  Onder zijn slachtoffers is een Nederlands echtpaar, dat in 1984 werd omgebracht in het noorden van Zweden. De advocaat van Bergwall zal nog deze zomer vragen het vonnis in die zaak te vernietigen.

  Dat zei de raadsman donderdag tegen het ANP. De kans op vernietiging is groot. Het Zweedse hooggerechtshof sprak Bergwall namelijk al vrij voor vijf van de acht veroordelingen. Er bleek geen enkel fysiek bewijs dat Bergwall de moorden heeft begaan. De rechters vonden de uitgebreide details die Bergwall zelf gaf voldoende.

  Leugenaar

  Bergwall bekende aanvankelijk nog 22 andere moorden, maar ook daar was geen bewijs voor. Hij trok die bekentenissen in 2008 in.

  Bergwall zegt dat hij als kind is misbruikt door zijn ouders en daardoor leugenaar is geworden. Maar Bergwalls therapeute zei dat hij het misbruik waarschijnlijk heeft verzonnen.

  Open

  Bergwalls 30 ‘slachtoffers’ vielen tussen 1964 en 1993 in heel Scandinavië. Vaak waren het vermisten van wie nooit een lichaam is gevonden. Twee ‘vermoorde’ buitenlandse jongens waren zelfs gewoon in leven. Bloed- en spermasporen op vrouwelijke slachtoffers in het Noorse Oslo bleken niet van Bergwall te zijn.

  Veroordeelde Bergwall zelf hoopt op snel uitsluitsel. ”Twee vonnissen staan nog open voor vernietiging, voordat ik oud mag worden in vrijheid”, twitterde hij onlangs.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s