Witheet

Witheet, woest, ziedend, dat is langzamerhand mijn gemoedstoestand. Als ik ergens een hekel aan heb is het als overheden van zogenaamde parlementaire democratieën hun eigen volk belazeren en ermee wegkomen. Vandaar ook mijn decennialange fascinatie voor de moord op JFK.

World Premiere Special Event in Select Cinemas near you on

Wednesday May 31

This Groundbreaking Documentary Features 
Shooter’s Confession to History’s Greatest Unsolved Murder
http://www.ikilledjfk.com/

Als een groep personen gezamenlijk een misdrijf of illegale daad plegen en dat om die reden geheim houden, dan heet dat een samenzwering of complot. Als onderdelen van de overheid dat doen, dan is dat niet alleen een samenzwering tegen de betrokken personen, maar in feite tegen het hele volk. De moord op Kennedy is zo’n beetje the mother of all conspiracies (na de holocaust wellicht maar dat was een dictatuur).

De Vaatstra zaak is dat in ons eigen land. Faek Mustafa is op de ochtend van de moord door de politie verhoord en heeft exact verteld door wie Marianne is verkracht en vermoord, alsmede waar dat is gebeurd, namelijk in een caravan op het AZC. Dus niet door Jasper S. en ook niet in een weiland. Zij is daar gedumpt door de eigenaar van de caravan. Bauke Vaatstra sprak dit scenario reeds uit in het jaar 2000 in Panorama (zie afbeelding). De moordenaar Ali Hassan is datzelfde weekend stiekem het land uitgezet door hoge ambtenaren van Justitie zelf. Een groter misdrijf in strijd met het mandaat van Justitie is nauwelijks voorstelbaar. Het is bijna niet te bevatten. Het is mijn zorgplicht als burger van Nederland om deze informatie van onder meer Faek te publiceren. Het is mijn burgerplicht om deze misstand in het algemeen maatschappelijk belang aan de kaak te stellen. De samenzwering wordt verder duidelijk aan de hand van het verloop van de tegen mij aangespannen rechtszaken. Justitie wist dus ook vanaf dag 1 dat de caravaneigenaar medeplichtig was. Deze caravaneigenaar heeft mij aangeklaagd voor smaad. In zijn aangifte en dagvaarding liegt hij op tal van punten. Uiteraard had ik de waarheid van mijn beweringen (en daarmee mijn onschuld)  kunnen aantonen door onder meer Faek Mustafa als getuige onder ede te mogen horen. Dit verzoek werd echter geweigerd door de rechtbank. De betekenis hiervan kan niet genoeg benadrukt worden. Ik had immers nooit veroordeeld kunnen worden als Faek zijn verhaal onder ede voor de rechter zou bevestigen. Het cruciale rechtsmiddel om mijn onschuld te bewijzen werd mij dus onthouden. Ik durf dan ook rustig te stellen dat de samenzwering zich in zekere mate ook uitstrekt tot bepaalde rechters, die met deze veroordeling bijdroegen tot het in stand houden van de doofpot, waarbij grondregels van onze rechtsstaat zijn geschonden. Het is immers een grondrecht om getuigen te mogen horen, zeker als die getuigen de bewijspositie van de verdachte versterken.  Het is het kromste vonnis ooit. Het specificeert niet eens aan welk delict ik mij schuldig  zou hebben gemaakt. Een vonnis behoort dat te specificeren. De aanklacht was smaad, maar daar ben ik niet voor veroordeeld. Het vonnis stelt zelfs dat ik er te goeder trouw van mocht uitgaan dat mijn beweringen op waarheid berusten. Hiermee kan het al nooit smaad zijn. Het vonnis stelt dat mijn publicaties misschien waar, maar desondanks  “onnodig grievend” waren jegens de eiser. Maar dit is niet een in de wet gedefinieerd delict. Bovendien kan mijn bewering nooit “onnodig grievend” zijn als die waar is! Dan zou geen enkele moordenaar in staat van beschuldiging gesteld kunnen worden. De rechtbank weigerde te toetsen of de bewering waar is en dat is nog een fikse stap verder dan dat ik ervan uit mocht gaan dat de bewering waar is. De redenering van onnodige grievendheid is dus al meer dan krom, maar had sowieso nooit volgehouden kunnen worden als Faek zijn verhaal onder ede had bevestigd.

Het komt er dus op neer dat een man van wie Justitie vanaf het begin weet dat hij betrokken was bij de moord, vrijuit gaat, zelfs een schadevergoeding krijgt, en dat de klokkenluider die de waarheid vertelt, gestraft wordt met een gevangenisstraf en schadevergoeding. Misdaad loont in de Vaatstra zaak! De doofpot is verder af te lezen aan het feit dat ook de eiser zelf zich verzette tegen het horen van Faek (en anderen). De man weet nu dat Faek de voornaamste bron is van de beweringen. Logisch zou zijn dat hij de verklaringen van Faek wenst te ontzenuwen, zoals hij aanvankelijk ook wenste in de dagvaarding. Maar nu opeens niet meer. Nog logischer zou zijn als hij behalve mij ook Faek zou aanklagen. Maar dit gebeurt niet. Kennelijk weet de man donders goed dat Faek de waarheid vertelt en hij zelf liegt in de dagvaarding.

Nog logischer zou zijn als het OM er zelf op zou staan om Faek als getuige te horen. Het OM wil ons immers doen geloven dat Jasper S. de wettig en overtuigend bewezen dader is. Hoe zou Faek daar dan nog roet in het eten kunnen gooien? Kennelijk weet ook het OM dat Faek de waarheid vertelt. En daarom moet zijn verhaal koste wat kost uit de rechtszaal worden gehouden. De ramp is immers niet te overzien als Faek in een openbare zitting het hele verhaal vertelt. Dan gaan er hele hoge koppen rollen.

Nog logischer zou zijn als Justitie buiten de rechtszaal om aan Faek zou vragen wat er klopt van zijn verklaringen. Dat dit allemaal niet gebeurt, heeft natuurlijk maar één logische verklaring: Justitie weet als als geen ander dat het precies klopt wat Faek verklaart.

Nu zijn er nog mensen, overwegend trollen, die beweren dat Hans Mauritz en/of ik de verklaringen van Faek en anderen uit onze duim hebben gezogen of mogelijk zelfs zijn handtekening hebben vervalst. Of dat Faek zelf zijn verklaring heeft verzonnen. Of dat Faek in de getuigenbank alles zou kunnen ontkennen.

Dit zijn allemaal gepasseerde stations. Juist omdat we Faek niet als getuige krijgen hebben we de afgelopen maanden Faek proberen te overtuigen dat hij ook buiten de rechtbank om in de publiciteit zou kunnen verklaren. Dit proces is deels vastgelegd, onder meer in bovenstaand gesprek tussen Hans en Faek.

Er is natuurlijk helemaal geen reden voor Faek om zoiets te overwegen in samenwerking met mensen die een valse verklaring over hem hebben opgesteld.

In dit gesprek zegt Faek onder meer:

Ohw eh.. Ik heb tegen Wim gezegd van eh… ik zeg alles in het openbaar en wanneer ik naar de rechter moet, zeg maar, wanneer …..Wim, breng me  naar de rechter, dan pas kan ik verder wat zeggen daarover.

Omdat ’t dus zeg maar… omdat het een belangrijke zaak is, doe ik geen uitspraak erover omdat anders iedereen zich er mee gaat bemoeien, die er niets mee te maken heeft.

Faek wil dus best verklaren voor de rechter in deze “belangrijke” zaak. Een extra argument dus om in het hoger beroep een getuigenverhoor van Faek toe te staan. Rechters die dat blijven weigeren zijn mild uitgedrukt “bedenkelijk”. Als er iets verzonnen zou zijn, dan heeft Faek uiteraard niets te verklaren.

Ik ben dus witheet op de eiser in welke zaak ik in eerste aanleg onterecht veroordeeld ben, maar nog kwader op het misdadige Justitie verantwoordelijk voor de Vaatstra zaak.

Het meest erger ik me misschien nog wel aan ons schijterige parlement en onze laffe media. De hoogste omes van Justitie die verkrachters en moordenaars een vrijgeleide geven, 18 jaar liegen tegen het volk en de tweede kamer en er uiteindelijk een gestoorde veeboer voor laten opdraaien. Hoe ernstig moet een misstand zijn om je controlerende, corrigerende taak uit te voeren?

En last but not least, de familie van Marianne zelf, die zich achter de leugens van Justitie heeft geschaard, dat hen sinds de moord op hun dochter heeft belogen en bedrogen. Als er iemand belang heeft bij mijn onthullingen zijn zij  het. Wie is hier nu gehersenspoeld?

Click hier voor betere leesbaarheid van onderstaand artikel.

We proberen nu een advocaat te vinden die de leugens van het Openbaar Ministerie onderuit kan halen. Dat zou ons een goed gevoel geven.

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

7 reacties op Witheet

 1. N.E. Derlander zegt:

  Wim,

  Jouw toenemende boosheid is voor mij zeer herkenbaar.

  De “tegenstander” is zeer machtig en een eerlijke oplossing lijkt dan ook steeds meer onhaalbaar. Maar zoals ik al eerder schreef beukt de waarheid ook steeds harder op de deur en er hoeft nog maar weinig te gebeuren. Bijvoorbeeld: Jasper S. verteld de volledige waarheid, of Faek kan naar waarheid onder ede verklaren, of de moeder van Marianne (mw. Terpstra) wordt weer de sterke vrouw die zij eens was en zegt nou is het genoeg geweest, of de vader van Marianne (de heer Vaatstra) kan over z’n trots heen stappen, of een groep mensen die allemaal vlekken krijgen van onrecht bundelen de krachten. Mijn overtuiging is, dat zodra een van de hier genoemde voorbeelden plaatsvindt er een sneeuwbaleffect zal ontstaan en het kaartenhuis van de machtige tegenstander in elkaar zal storten. Maar ja, de angst voor die machtige tegenstander is nu nog even meer overheersend

  De centrale vraag hier is: hebben de door jou hier genoemde betrokkenen gedurende het traject steeds op grond van zuivere motieven geacteerd?

  Afgeleide subvragen hierbij kunnen zijn:
  A: in welke mate waren de motieven van betrokkenen bewust (on)zuiver?
  Bijvoorbeeld:
  Een trotse Fries zal er grote moeite mee hebben een eenmaal vertelde leugen recht te zetten. Een notoire leugenaar daarentegen geeft er met het grootste gemak een draai aan.
  Was er sprake van dreiging ingeval men de waarheid zou vertellen ofwel kon men z’n eigen wil vrijelijk vormen?
  Werden er (financiële of andere kwalijke) verlokkingen in het vooruitzicht gesteld?
  Wist men of kon men weten dat men op het verkeerde been gezet werd?
  Is er ge- en of misbruik gemaakt van de naïviteit van betrokkenen?
  Durft men of wil men de machtige tegenstander tegen te spreken (uitblijven enige reactie volksvertegenwoordigers, justitiabelen of andere deskundigen die in andere twijfelgevallen wel durfde te tamboereren)
  Was de berichtgeving zuiver en objectief? Wij zien bijvoorbeeld heden ten dage regelmatig hoe om onduidelijke redenen de berichtgeving over criminaliteit verminkt naar buiten wordt gebracht.

  B: hoe kunnen we de bij A genoemde onzuivere motieven blootleggen en zo bewerkstelligen dat er recht geschiedt?

  Wim en in zekere mate Hans, jullie hebben als eenzame boksers tot dusverre al veel blootgelegd (maar machtige minder rechtgeaarde actoren in deze is het tot nog toe gelukt dit voor de massa verborgen dan wel besmeurd te houden). Ik ben er van overtuigd, zoals ik al eerder hier schreef, dat de waarheid het uiteindelijk zal winnen.

  Wim, boosheid is een sterke emotie, maar zorg dat deze niet je slechte raadgever wordt en dat deze niet je gezondheid gaat aantasten.

  Er is hoop. Je ziet de laatste weken steeds meer trollen publiekelijk omrollen………..

  • Wim Dankbaar zegt:

   Was er sprake van dreiging ingeval men de waarheid zou vertellen ofwel kon men z’n eigen wil vrijelijk vormen?

   Stephanie is bedreigd, De badmeester is bedreigd, een medestander van mij is bedreigd door twee agenten: Jullie zijn levensgevaarlijk bezig.

 2. O, ja er wordt bewust gelekt, er worden bewust daar waar het uitkomt punten en komma’s op de foute plaats gezet, het zal mij niks verwonderen dat men nep-getuigen inhuurt die tegen betaling valse verklaringen afleggen om een rechtzaak dermate te beschadigen dat die stuk gaat om bij voorbaat niet ontvankelijk te worden verklaard door de rechter.
  Dan heb je nog het classificeren in al zijn gradaties, om die deksels van de putten te krijgen heb je de politiek nodig, maar die zelfde politiek is het die het classificeren, dan nog is het de vraag of je dat lukt bij de classificatie “Top Secret”. Is er achter te komen of de zaak Vaatstra onder de ene of andere classificatie is geduwd?

  Hier is in mijn optiek alleen wat te bereiken en zal er alleen wat gebeuren als de ophef groot genoeg is en het belangrijker wordt om de doofpot te openen dan hem voor altijd gesloten te houden. Welke schade is het grootst.

  Voor die ophef kan de MSM van groot nut zijn, maar die wachten af aan de zijlijn, op een paar uitzonderingen daargelaten. Maar die uitzonderingen zijn dan o.a. de Paas-avond man van Hoorn .c.s. dus dat helpt ook niet echt, bij dit soort figuren moet je zo ver mogelijk weg blijven en vooral niet je kruit aan verknoeien

  Over een jaar of tien zijn de meeste foute betrokkenen met pensioen en liggen nog wat na te zonnen op een of ander strand en zijn/worden dan ook nog door de staat gevrijwaard van alle gevolgen die ze tijdens hun ambtelijk bezig zijn hebben veroorzaakt. En de boer is dan weer op vrije voeten.

  .

 3. yvonne zegt:

  Het mocht niet uitkomen dat er asielzoekers bij de moord betrokken waren, anders kon men de huidige plannen niet continueren…..zoveel mogelijk zogenaamde asielzoekers opnemen, en daardoor binnen Europa, burgeroorlogen veroorzaken. DAT was en is de geheime agenda!

 4. hd47 zegt:

  GRRRR…., ben een man van weinig woorden maar toch GRRRRR!

 5. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s