Tuchtklacht Yehudi

Yehudi wil een bemiddelingsgesprek met de Deken over mijn nieuwe tuchtklacht. De vraag is waar hij over wil bemiddelen. De vraag is nog meer of er iets te bemiddelen valt. Het is immers meermaals in rechte vastgesteld dat hij onrechtmatig heeft gehandeld jegens mij.


Dit was een uitspraak van de Leeuwardense voorzieningenrechter Mr. Caroline Telman. Yehudi heeft ook volgens de bodemrechter, Mr. Theo Roëll, in de finale uitspraak, onrechtmatig gehandeld. Die gaf mij nog meer gelijk.

Het wordt dus kat in ’t bakkie om Yehudi van het tableau te schrappen, op basis van deze onrechtmatige handelingen. Ze zijn immers in rechte vastgesteld! Daar kan ook een Raad van Discipline niet omheen. Logisch dat Yehudi opeens wil “bemiddelen”.

Maar daar gaat het mij nog niet eens om. Het gedrag van Yehudi is nog VEEL onrechtmatiger omdat hij zegt Maaike Terpstra te vertegenwoordigen. Terwijl dat niet zo is! Nee, Yehudi handelt niet in opdracht van Maaike, maar in opdracht van Bauke en zijn kids. Ik heb daar allemaal bewijzen van aangeleverd, die genegeerd werden door de Raad en het Hof van Discipline. Ze vonden de handgeschreven briefjes van Maaike, die Yehudi inleverde, belangrijker. Hoe ik daarover denk heb ik reeds aangegeven in mijn artikel:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2016/12/21/de-immoraliteit-van-yehudi-moszkowicz/
Laten we nu even mijn bewijzen op een een rijtje zetten:

From: Maaike Terpstra
Sent: woensdag 6 juni 2012 13:46
To: Wim Dankbaar; ‘Andre Vergeer’; ‘Klaske Ferwerda’; ‘David Haan de’; ‘Gerrit Veldman’; ‘Hilly Veenstra’; spander; ‘Ronnie Pander’; ‘A. K.’
Subject: Re: 16 mei 1999
halo wim
eindelijk kan ik mijn mails lezen op de camping blij dat jullie deze goede dingen doen via hero brinkman .heb nog met hem gebeld en het nodige uitgelegd
hij vroeg ook naar Bauke .heb gezegd dat die vanaf het begin met elke wind meewaaide ,maar ik sta, en blijf achter jullie bevindingen staan .de kamervragen zijn duidelijk ,laten ze daar niet onderuitkomen ,het doet allemaal heel veel met mij (despanning) ben al meerdere keren naar de dokter geweest,hoop het vol te kunnen houden ,jammer dat de kinderen en denk ook Bauke weer in de justitie geloven met hun nieuwe theorie ,inderdaad Wim ben ik geschokt door het nieuwe gegeven dat ze met een bekende het weiland ingelopen zou zijn ,wat een afgang voor je kind wat is vermoord,
groeten Maaike

Yehudi wil de wereld doen geloven dat Maaike 180 graden is gedraaid met de arrestatie van Jasper, en plots de pest heeft gekregen aan Wim, Klaske en de rest van haar supporters. Niets is minder waar! Ook daar zijn bewijzen genoeg van. Onderstaand slechts 3, er zijn er meer.

http://www.hetverbodendagboek.nl/de-zaak/campingverslag/

Kerstkaart van Maaike uit 2012, een maand na de aanhouding van Jasper S. Zowel Klaske als Maaike zouden euforisch en blij moeten zijn. De dader is eindelijk gepakt! Maar Maaike spreekt voor beiden van een “moeilijke tijd” waarin “sterkte” gewenst is.

Klaske schrijft: Als Maaike Terpstra dan zo gebrand was op ons, dan zou zij mij natuurlijk ook hebben laten vallen. Later, in de zomer van 2014, ontmoette ik een gezamenlijke vriendin van Maaike en mij, Ida de V., die mij ook al vertelde dat Maaike haar had verteld dat zij het boek van Wim Dankbaar gelezen had en dat zij helemaal achter de inhoud stond. Maar ook tegen haar zei Maaike: “Mondje dicht, want ja mijn kinderen hè?”.

Ook Gea van der Veen en Hans Mauritz van onze groep hadden ons toen al verteld dat Maaike helemaal niks wist van de idiote eisen in de rechtszaak tegen Wim Dankbaar. Om geen extra druk op Maaike te zetten en uit respect vanwege haar kinderen hebben wij haar sinds oktober 2012 verder met rust gelaten. In een telefoon gesprek op 14-09-2013 (heb ik op tape) vertelde Maaike mij dat ze er in mee gaat en haar kinderen volgt (!); haar eigen kinderen die hun moeder verboden nog langer contact met mij te hebben en als ze dat niet deed dat ze dan niet meer bij haar thuis zouden komen en dat ze dan ook haar kleinkinderen niet meer zou zien. Dit heeft Maaike mij zelf verteld.

Ik heb Maaike begin december 2014 nog een keertje op straat ontmoet, ze was aan het wandelen met haar hondje Missy en ik zag haar en ben toen even gestopt en alleen haar glimlach op haar gezicht liet zien hoe blij ze was mij even te zien.. We hebben een poosje gesproken en Maaike heeft mij toen ook weer gezegd dat ze wel wist hoe het zat en wie de macht hebben.., maar ja haar kinderen hè…

Als het nodig is ben ik bereid om dit onder ede te verklaren.

Klaske.

 

Yehudi heeft deze email van Bauke zelf ingebracht in de procedures. Ben je dan dom of niet? Hij bewijst hiermee dat Bauke zijn opdrachtgever was. Kijk even naar de datum. Het is de dag voordat hij de procedure tegen mij en Hans Mauritz startte. Bauke probeert ook nog even Klaske, de steun en toeverlaat van Maaike, erbij te lappen. Hij zegt bovendien dat Micha Kat al delen van Maaike’s dagboek heeft gepubliceerd. Maar daar deed Yehudi niets aan! Nee, hij sloot een convenant met Kat om elkaar niet meer in rechte te betrekken, in ruil voor het intrekken van Kat’s tuchtklacht en een aangifte van poging tot doodslag. In de wetenschap dat Kat het volledige, letterlijke dagboek van zijn beweerde cliënte had gepubliceerd en dat nog steeds vandaag op zijn website staat.

Hallo Maaike, it is even mei Klaske

Oh……

Ah, goeie.

Goeie

Hoe is ’t mei Maaike?

No giet wol wer, hear

Ja?

Ja

Okee. Ja, it is allegear noch wol wat een toestand, Maaike

Ja, dat sil ’t wol, leave. Ik bemoei my der totaal net mear mei

Ja, mar leave skat, hoe kin it dan dat… Maaike, niiskrekt hat Wim my opbelle. Dy man is ten einde raad. No leit Moszkowitz beslach op syn hûs… hy hat krekt al it spul binnenkrigen. No hat er syn hûs ek al yn beslach naam. En dat allegear, Maaike, út namme fan Maaike. Ik sei tsjin Wim: dit docht Maaike net. Ik sei: as ik yts hûndert prosint seker wit, Maaike, leave skat, dan wit ik dat Maaike dit noait dwaan sil. De man dy’t foar jim troch it fjoer gien is, syn hele leven wurdt kapot makke troch dy rottige Moszkowicz. Hy seit allegear, Maaike, dat er dat út namme fan Maaike docht. Hy hat beskreaun, de papieren…

Ja, mar Klaske, ik wol hjir fierder net oer prate, ik eh…

Nee, no okee, mar ik tink: no ha wy al dy jierren sa mei elkoander fochten en dan tink ik: en dan no, om hun leugens allegear binnenboard te hâlden, hè?

Ja

Mar dan tink ik, Maaike, dit wol Maaike toch net? Maaike wol toch net syn hûs ha en twa ton ha, fan him? Dat kin toch net?

Ik wol hjir net mear oer prate

Nee, no okee, Maaike, dat wie dat ik…

Een opmerkelijke filmpje over een tuchtklacht van Micha Kat tegen Yehudi Moszkowicz. De datum is 6 december 2013. De bedoeling is dat Micha en Yehudi een overeenkomst gaan sluiten, waarbij Micha zijn aangiftes en tuchtklacht tegen hem intrekt, en Yehudi zijn geldelijke vorderingen op Micha laat varen. Op dit moment moet het kort geding op 11 december 2013 tegen Dankbaar nog plaatsvinden, terwijl  Moszkowicz weet dat Micha Kat het dagboek van zijn cliënt dan reeds een maand op zijn website heeft gepubliceerd.

 

Geachte mevrouw Lenglet,

Zoals u weet, hebben verschillende rechters geoordeeld, en met name de bodemrechter, dat de dwangsommen die de heer  Moszkowicz namens zijn beweerde cliënte Maaike Terpstra bij mij heeft geclaimd, voor het overgrote deel zijn verjaard. Ik wijs u en de heer Moszkowicz op onderstaande jurisprudentie van de Hoge Raad:

https://www.navigator.nl/document/id11971995091254993brnj1996310dosred

Essentie

Beroepsaansprakelijkheid advocaat.

Samenvatting

https://www.advocaten-amsterdam.nl/278/beroepsfout-beroepsaansprakelijkheid-advocaat

Niet incasseren verbeurde dwangsommen; verjaring

Door de tegenpartij verbeurde dwangsommen blijken gedeeltelijk verjaard te zijn. De opdracht aan de advocaat omvat hier mede het bewaken en het zonodig stuiten van de verjaringstermijn. Wanneer de advocaat meent dat de cliënt de dwangsom-sanctie beter als drukmiddel in de onderhandelingen met de tegenpartij gebruikt dan werkelijk dwangsommen te incasseren, behoort de advocaat uitdrukkelijk deze keuze en met name het verstrijken van de verjaringstermijn met de cliënt te bespreken. De schade, welke de cliënt door deze fout lijdt, is te stellen op het bedrag van de gederfde dwangsommen en de daarover gederfde vertragingsrente (NJ 1996, 310).

Met andere woorden: YM heeft wederom een kardinale beroepsfout gemaakt. Laten we er even van uitgaan dat Maaike Terpstra werkelijk vertegenwoordigd wordt door YM (hetgeen ik bestrijd) dan zijn de feiten als volgt: 

A: Maaike Terpstra heeft nu een vordering op YM van 161.182,– (schade als gevolg van zijn in rechte vastgestelde beroepsfout) 

B: YM mag de zaak niet meer doen en moet zich terugtrekken als advocaat van Maaike. Dit kan ik zo vorderen.

Daarnaast heeft YM  recentelijk ook weer blijk gegeven van misbruik van recht. Zie de email van mijn advocaat Mr. Stapel:

Tot slot wijs ik u er namens cliënt op, dat u naar zijn inzicht in het geheel geen titel en zaak heeft om een beslagverzoek gehonoreerd te krijgen. Ik deel zijn mening. Het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnis spreekt voor zich. Kennelijk besefte u dat zelf ook reeds, gezien uw aanvankelijk geuite voornemen om tot betaling over te gaan. Daarbij komt dat de rechter reeds heeft geoordeeld dat ook het vorige beslag dat u bij cliënt heeft gelegd, voor het overgrote deel onrechtmatig was. Het nu door u verzochte conservatoire beslag ontbeert iedere deugdelijke grondslag. U maakt daarmee misbruik van procesrecht en indien u dat verzoek niet eveneens uiterlijk op 24 maart a.s. zult hebben ingetrokken maakt cliënt aanspraak op betaling van de reële proceskosten, die gemoeid zullen zijn met de behandeling van het beslagverzoek. 

Met vriendelijke groet, 

Thijs Stapel 

Te elfder ure, aan het eind van de dag voor de zitting, trok YM het beslagverzoek in. Waarmee hij de facto het misbruik van recht erkent. Lollig vond ik het niet, want het heeft Mr. Stapel weer wat nodeloze uren gekost, die ik moet betalen.

Nu even terug naar het bemiddelingsgesprek dat YM en u voorstelt. Ik zal Yehudi alleen van de haak halen als hij de resterende 33.000 euro terugstort en namens zijn cliënte een proces tegen de Staat start  voor het ENORME bedrog dat haar is aangedaan. Zijn cliënte is HEEL GOED op de hoogte van dat bedrog. En anders kan hij het krijgen zoals hij het hebben wil! Dan krijg ik hem van het tableau, en dat beseft Yehudi nu zelf ook wel.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

4 reacties op Tuchtklacht Yehudi

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Hello Wim , giving thanks for you doing your part in revealing the truth regarding JFK assassination.
  The ONLY way my country can ever REALLY heal from that wound would be from official recognition of the truth.
  Until that time we will always have a festering wound that continues to poison us.
  For anyone still alive that had any part in the conspiracy, or the ensuing cover-up, I’m sure amnesty is the only path to disclosure.
  Thanks again,
  Chet

  Thanks! Something will happen soon 🙂
  Gezien door Chet Showalter om 21:22

 2. hd47 zegt:

  Je staat volledig in je recht, laat dat duidelijk zijn.
  Ik zou zeggen….slopen die handel, met de grond gelijk maken die YM, arrogante eikel.
  Wat let je nog?

 3. Pingback: Eindtijdsignalen en andere opvallende berichten, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 4. johnloup zegt:

  Ik denk dat Yehudy ook met jou een convenant wil sluiten. 😉 🙂

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s