Maaike, moeder van Marianne

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zaterdag 22 april 2017 18:14
Aan: moszkowicz@moszkowicz-law.nl
CC: Maaike Terpstra
Onderwerp: RE: Faek

Zeg Maaike, Jij was toch niet de moslima die zich de les liet lezen? Jij was toch de sterke vrouw die zei van het OM: Zij hebben de macht! Jij was toch de vrouw die zei dat Bauke  jullie dochter met de ergste leugen heeft begraven? Wat klets je nou, Maaike? JIJ hebt veel meer macht dan je denkt! Wie heeft hier de macht?  Die zogenaamde advocaat van jou, Yehudi, kan ik allang onder de zoden stoppen. Maaike, als je werkelijk de sterke vrouw bent die ik denk dat je bent, dan zeg jij tegen Yehudi: Nu is het genoeg! Nu ga jij mij en Wim even helpen om te bewijzen dat mijn dochter door asielzoekers is vermoord. En als je dat niet wilt of durft, Yehudi, dan ben je een enorme charlatan! Denk je nu echt dat ik geloof dat mijn dochter door Jasper Steringa is vermoord? Beste Yehudi, vraag mij dan maar weer  even een handgeschreven briefje waarin ik dat bevestig!

Mvg

Wim

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zaterdag 22 april 2017 16:40
Aan: moszkowicz@moszkowicz-law.nl
CC: Maaike Terpstra

Onderwerp: Faek

Yehudi,

Wil je nu advocaat blijven of  niet? Ik heb nu bewezen dat Faek op dag 1 de waarheid  heeft verteld over de moord van de dochter van Maaike.

Als je een vent bent, Yehudi, dan vraag je aan Maaike of ze even Faek belt. Feak durft tegen haar niet te liegen.  Yehudi, als jij echt de belangen van Maaike vertegenwoordigt, dan had je Feak toch zelf wel gebeld?  Dan vraag je hem toch:  Klopt het dat jij getuige bent geweest van de moord op Marianne Vaatstra? Namens Maaike moet ik Wim  kapot maken. Kun jij mij helpen of niet, Faek?  Faek, Zeg mij even dat het allemaal onzin  is wat Wim  over je vertelt!  Dan kan ik verder!

Bel je hem even,  Yehudi? Neem je het gesprek op? Kun je regelen dat Maaike hem belt? Dit is zijn nummer:

06xxxxxxxxxx

Durft Maaike hem te bellen?

Geachte mevrouw Terpstra,

Er moet mij iets van het hart. Het is onterecht dat uw kinderen en ex-man Wim Dankbaar en Hans Mauritz laten aanpakken door Yehudi Moszkowicz. Hans en Wim hebben volledig gelijk. Alles wat u schreef in uw dagboek, daar had u ook gelijk in. U bent inderdaad belazerd door Justitie. Ik kan dat weten, want ik heb op dag 1 aan de politie verteld wat er met Marianne is gebeurd, door wie ze is vermoord en waar dat is gebeurd. Ik heb Marianne niet vermoord, maar ik was er wel onwillig getuige van. En dat heb ik verteld aan de politie nadat ze mij kwamen ophalen uit het AZC.  Ik heb aan Hans Mauritz een getekende verklaring gegeven, die Wim Dankbaar onlangs heeft gepubliceerd op zijn weblog. Het is inderdaad mijn verklaring en mijn handtekening. Ik was vroeger geen lieverdje, ik wil u zelfs bekennen dat ik Isabella heb gemaand om haar mond te houden. Dat moest ik van Justitie. Ik schaam mij daar nu voor. Het klopt ook wat u in uw dagboek schreef dat Farhad aan Isabella vertelde dat hij wel wist wie de moord heeft gepleegd. Dat wist Farhad van mij. Farhad is vandaag de dag nog steeds mijn beste vriend.  De anonieme brief die u in 2007 ontving over een asielzoeker die onder groot geheim naar het AMOG centrum Musselkanaal was gebracht, dat was ik. Maar ik heb niks gedaan! Ik heb alleen maar de waarheid verteld!  Ik vind het verschrikkelijk wat Justitie u heeft aangedaan. Ik kan het niet langer aanzien. Vergeeft u mij alstublieft?

Faek Mustafa

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zaterdag 22 april 2017 14:48
Aan: Marike Lenglet (Lenglet@advocatenordemn.nl); moszkowicz@moszkowicz-law.nl
Onderwerp: fout op fout….

Geachte mevrouw Lenglet,

Zoals u weet, hebben verschillende rechters geoordeeld, en met name de bodemrechter, dat de dwangsommen die de heer  Moszkowicz namens zijn beweerde cliënte Maaike Terpstra bij mij heeft geclaimd, voor het overgrote deel zijn verjaard. Ik wijs u en de heer Moszkowicz op onderstaande jurisprudentie van de Hoge Raad:

https://www.navigator.nl/document/id11971995091254993brnj1996310dosred

Essentie

Beroepsaansprakelijkheid advocaat.

Samenvatting

https://www.advocaten-amsterdam.nl/278/beroepsfout-beroepsaansprakelijkheid-advocaat

Niet incasseren verbeurde dwangsommen; verjaring

Door de tegenpartij verbeurde dwangsommen blijken gedeeltelijk verjaard te zijn. De opdracht aan de advocaat omvat hier mede het bewaken en het zonodig stuiten van de verjaringstermijn. Wanneer de advocaat meent dat de cliënt de dwangsom-sanctie beter als drukmiddel in de onderhandelingen met de tegenpartij gebruikt dan werkelijk dwangsommen te incasseren, behoort de advocaat uitdrukkelijk deze keuze en met name het verstrijken van de verjaringstermijn met de cliënt te bespreken. De schade, welke de cliënt door deze fout lijdt, is te stellen op het bedrag van de gederfde dwangsommen en de daarover gederfde vertragingsrente (NJ 1996, 310).

 

Met andere woorden: YM heeft wederom een kardinale beroepsfout gemaakt. Laten we er even van uitgaan dat Maaike Terpstra werkelijk vertegenwoordigd wordt door YM (hetgeen ik bestrijd) dan zijn de feiten als volgt: 

A: Maaike Terpstra heeft nu een vordering op YM van 161.182,– (schade als gevolg van zijn in rechte vastgestelde beroepsfout) 

B: YM mag de zaak niet meer doen en moet zich terugtrekken als advocaat van Maaike. Dit kan ik zo vorderen.

Daarnaast heeft YM  recentelijk ook weer blijk gegeven van misbruik van recht. Zie de email van mijn advocaat Mr. Stapel:

Tot slot wijs ik u er namens cliënt op, dat u naar zijn inzicht in het geheel geen titel en zaak heeft om een beslagverzoek gehonoreerd te krijgen. Ik deel zijn mening. Het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnis spreekt voor zich. Kennelijk besefte u dat zelf ook reeds, gezien uw aanvankelijk geuite voornemen om tot betaling over te gaan. Daarbij komt dat de rechter reeds heeft geoordeeld dat ook het vorige beslag dat u bij cliënt heeft gelegd, voor het overgrote deel onrechtmatig was. Het nu door u verzochte conservatoire beslag ontbeert iedere deugdelijke grondslag. U maakt daarmee misbruik van procesrecht en indien u dat verzoek niet eveneens uiterlijk op 24 maart a.s. zult hebben ingetrokken maakt cliënt aanspraak op betaling van de reële proceskosten, die gemoeid zullen zijn met de behandeling van het beslagverzoek. 

Met vriendelijke groet, 

Thijs Stapel 

Te elfder ure, aan het eind van de dag voor de zitting, trok YM het beslagverzoek in. Waarmee hij de facto het misbruik van recht erkent. Lollig vond ik het niet, want het heeft Mr. Stapel weer wat nodeloze uren gekost, die ik moet betalen.

Nu even terug naar het bemiddelingsgesprek dat YM en u voorstelt. Ik zal Yehudi alleen van de haak halen als hij de resterende 33.000 euro terugstort en namens zijn cliënte een proces tegen de Staat start  voor het ENORME bedrog dat haar is aangedaan. Zijn cliënte is HEEL GOED op de hoogte van dat bedrog. En anders kan hij het krijgen zoals hij het hebben wil! Dan krijg ik hem van het tableau, en dat beseft Yehudi nu zelf ook wel.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Een reactie op Maaike, moeder van Marianne

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Zo gek is het nog niet dat die Bertje achter de schermen reageert Wim. 🙂 Is het wel verstandig/zinvol om het email adres van Maaike op de site zichtbaar te hebben?
  Mvg,
  Rob

  Bertje maakt van een mug een olifant. Dat is zijn taak als 24/7 trol. Het is niet zinvol. maar het is ook niet erg. Dat emailadres staat al tig keer op het Internet. Ze wordt toch niet lastiggevallen en Bauke’s email adres is ook openbaar, dat deed hijzelf om tips te ontvangen. Wat is het verschil met Maaike? Er is zelfs geen journalist die zijn vingers aan de zaak durft te branden. Was er maar een journalist die haar zou willen vragen: Klopt het dat u twee ton van uw voormalige strijdmakker wilt hebben? Omdat het verder geen doel dient, heb ik het emailadres weggehaald.

  Onderstaande email heb ik ook zovaak gepubliceerd (met emailadres). .

  From: Maaike Terpstra
  Sent: woensdag 6 juni 2012 13:46
  To: Wim Dankbaar; ‘Andre Vergeer’; ‘Klaske Ferwerda’; ‘David Haan de’; ‘Gerrit Veldman’; ‘Hilly Veenstra’; spander; ‘Ronnie Pander’; ‘A. K.’
  Subject: Re: 16 mei 1999
  halo wim
  eindelijk kan ik mijn mails lezen op de camping blij dat jullie deze goede dingen doen via hero brinkman .heb nog met hem gebeld en het nodige uitgelegd
  hij vroeg ook naar Bauke .heb gezegd dat die vanaf het begin met elke wind meewaaide ,maar ik sta, en blijf achter jullie bevindingen staan .de kamervragen zijn duidelijk ,laten ze daar niet onderuitkomen ,het doet allemaal heel veel met mij (despanning) ben al meerdere keren naar de dokter geweest,hoop het vol te kunnen houden ,jammer dat de kinderen en denk ook Bauke weer in de justitie geloven met hun nieuwe theorie ,inderdaad Wim ben ik geschokt door het nieuwe gegeven dat ze met een bekende het weiland ingelopen zou zijn ,wat een afgang voor je kind wat is vermoord,
  groeten Maaike

  YM wil de wereld doen geloven dat Maaike 180 graden is gedraaid met de arrestatie van Jasper, en plots de pest heeft gekregen aan Wim, Klaske en de rest van haar supporters. Niets is minder waar! Ook daar zijn bewijzen genoeg van. Onderstaand slechts 3, er zijn er meer.

  http://www.hetverbodendagboek.nl/de-zaak/campingverslag/

  Kerstkaart van Maaike uit 2012, een maand na de aanhouding van Jasper S. Zowel Klaske als Maaike zouden euforisch en blij moeten zijn. De dader is eindelijk gepakt! Maar Maaike spreekt voor beiden van een “moeilijke tijd” waarin “sterkte” gewenst is.

  Klaske schrijft: Als Maaike Terpstra dan zo gebrand was op ons, dan zou zij mij natuurlijk ook hebben laten vallen. Later, in de zomer van 2014, ontmoette ik een gezamenlijke vriendin van Maaike en mij, Ida de V., die mij ook al vertelde dat Maaike haar had verteld dat zij het boek van Wim Dankbaar gelezen had en dat zij helemaal achter de inhoud stond. Maar ook tegen haar zei Maaike: “Mondje dicht, want ja mijn kinderen hè?”.

  Ook Gea van der Veen en Hans Mauritz van onze groep hadden ons toen al verteld dat Maaike helemaal niks wist van de idiote eisen in de rechtszaak tegen Wim Dankbaar. Om geen extra druk op Maaike te zetten en uit respect vanwege haar kinderen hebben wij haar sinds oktober 2012 verder met rust gelaten. In een telefoon gesprek op 14-09-2013 (heb ik op tape) vertelde Maaike mij dat ze er in mee gaat en haar kinderen volgt (!); haar eigen kinderen die hun moeder verboden nog langer contact met mij te hebben en als ze dat niet deed dat ze dan niet meer bij haar thuis zouden komen en dat ze dan ook haar kleinkinderen niet meer zou zien. Dit heeft Maaike mij zelf verteld.

  Ik heb Maaike begin december 2014 nog een keertje op straat ontmoet, ze was aan het wandelen met haar hondje Missy en ik zag haar en ben toen even gestopt en alleen haar glimlach op haar gezicht liet zien hoe blij ze was mij even te zien.. We hebben een poosje gesproken en Maaike heeft mij toen ook weer gezegd dat ze wel wist hoe het zat en wie de macht hebben.., maar ja haar kinderen hè…

  Als het nodig is ben ik bereid om dit onder ede te verklaren.

  Klaske.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s