Open brief aan elk tweede kamer lid

 

 

 

 

 

 

 

Gelieve uw favoriete tweede kamerlid attent te maken op onderstaande brief en deze zoveel mogelijk te verspreiden en te delen onder uw kennissen, vrienden en social media:

Geachte volksvertegenwoordiger,

U zult het met mij eens zijn dat het parlement een controlerende taak heeft op het goed en integer functioneren van onze rechtsstaat. Daarom vraag ik u dringend uw aandacht voor het volgende misdadige, onrechtmatige en ondemocratische functioneren van elementen binnen ons Openbaar Ministerie en ons Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Als ik getuigen heb dat de moord op Marianne Vaatstra heel anders zit, dat de top van Justitie de daders een vrijgeleide heeft gegeven, al 18 jaar liegt tegen Nederland, ten koste van  uiteindelijk een gestoorde maar onschuldige veeboer, is het dan mijn burgerplicht om dat kenbaar te maken?

De ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra is kort samengevat het volgende:

Marianne Vaatstra is vermoord door twee asielzoekers in een caravan op het toenmalige AZC. De verkrachters/moordenaars van Marianne heten Ali Hassan en Haval Ali Mawloud.  Behalve de eigenaar van de caravan was daar ook een 15 jarige asielzoeker bij, genaamd Faek Mustafa. Deze Faek Mustafa is op de ochtend van de moord door de politie opgehaald uit het AZC en heeft aan de politie verteld wat er gebeurd was. De top van Justitie heeft echter direct besloten dat de ware toedracht niet bekend mocht worden. Naar aanleiding van de bekentenis van Faek is Ali Hassan opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en via het grenshospitium Amsterdam nog datzelfde weekend het land uitgezet. Dit is geregeld door Harm Brouwer en Joris Demmink. Haval Ali Mawloud is op eigen kracht via Utrecht naar Irak terug gevlucht met hulp van een paar vrienden. Hij heeft daar nu een hoge functie bij de geheime dienst.

Faek is als “geheime” kroongetuige direct overgeplaatst naar het AZC Musselkanaal. Enkele maanden later kregen hij en zijn vader een verblijfsvergunning. De hele veroordeling van Jasper Steringa is dus een farce om de bovengenoemde ambtsmisdrijven van Justitie op een geloofwaardige manier te begraven. Na de veroordeling van Steringa heb ik ontdekt waar Faek woont en heb ik veelvuldig contact met hem. Deze contacten bewijzen reeds dat wat ik stel klopt.

Op de volgende pagina ziet u een getekende conceptverklaring van Faek Mustafa zoals deze bij een notaris te Rotterdam is gedeponeerd.

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/04/08/faek-is-dit-je-verklaring-is-dit-je-handtekening/

Deze verklaring is in overleg met Faek door publicist Hans Mauritz opgesteld en door Faek voor akkoord ondertekend. Faek Mustafa was een bekende van Ali Hassan, zoals ook door het OM is erkend in het zogeheten rapport “Onderzoek Ali H.” uit 2011:

“In het asielzoekerscentrum werpt Ali zich op als ‘aanvoerder’ van de jongere Turkmenen. Ook gaat hij om met Feik Mostafa (15) en zijn vader. Feik is in het onderzoek naar de moord op Marianne voor de politie al gauw een interessant persoon. Getuigen verklaren over een ruzie die hij en Marianne in februari 1999 hebben in de Ringobar in Veenklooster. Hij maakt volgens andere discotheekbezoekers een beweging naar Marianne alsof hij een keel doorsnijdt.

Een vriendin van Marianne vertelt de politie twee dagen na de moord dat zij Feik op Koninginnedag in Kollum heeft zien lopen, samen met drie of vier andere asielzoekers. Een van hen kent zij niet. Zij omschrijft deze man als iemand van ongeveer 25 jaar, met een bierbuikje, getinte huid, een wit base-ball petje op, wit T-shirt, zwarte zonnebril en korter dan 1.75 meter. Feik wordt op 19 mei 1999 verhoord en staat wangslijm af om zijn dna te vergelijken met de sporen van de moordenaar. Dat komt niet overeen. Hij kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.

De officier van justitie laat in de zomer van 1999 een internationaal opsporing- en aanhoudingsverzoek uitgaan om Ali Hussein Hassan te arresteren. Hij merkt Ali aan als verdachte omdat de Koerd én in de nacht van de moord verdwenen zou zijn én omdat hij bevriend is met Feik, die Marianne eerder bedreigde.”

Het onderzoek Ali H. werd op touw gezet naar aanleiding van uitzendingen van het programma EénVandaag, waarin de stelling naar voren werd gebracht dat het OM een verkeerde Ali Hassan heeft gearresteerd in Istanbul in okober 1999. De conclusie van het OM rapport  was als volgt:

Er zijn geen aanwijzingen die er op duiden dat in 1999 de verkeerde Ali is aangehouden.

Ik kan u echter verzekeren dat de conclusie en het hele rapport een aaneenrijging van leugens is, om te verhullen dat Justitie zelf de juiste Ali Hassan een heimelijke vrijgeleide heeft gegeven. Er is bewust een verkeerde Ali H. opgepakt om het Nederlandse volk zand in de ogen te strooien door te stellen dat het DNA van deze man niet matchte met het daderspoor. Hetgeen logisch en waar was. Het was namelijk niet de juiste man en dat wist het OM donders goed, omdat de juiste man door het OM zelf al in het weekend van de moord foetsie was gemaakt. Ook kan ik u verzekeren dat het niet Faek was die Marianne had bedreigd, maar Ali. Ook dit is een bewuste leugen omdat Ali Hassan anders nog verdachter was geworden dan hij al was. Hij was na de moord direct verdwenen én hij had Marianne beloofd haar keel door te snijden, wat hij dus twee weken later ook deed. Ook wordt de naam van Faek Mustafa bewust verkeerd gespeld als Feik Mostafa, ongetwijfeld om het voor onderzoekers minder makkellijk te maken om hem op te sporen. De grootste leugen is nog wel dat Faek zich niet kan herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was. Hij kan het zich heel goed herinneren en heeft dat op de ochtend van de moord in geuren en kleuren aan de politie verteld. Een weldenkend mens ziet natuurlijk ook dat Faek in het kader van dit onderzoek nooit is gevraagd of de juiste Ali H. is gearresteerd.  Dat is de genadeklap voor dit leugenrapport. Faek heeft aan ons bevestigd dat hij nooit is benaderd en dat de in Turkije opgepakte Ali hem onbekend is. Datzelfde geldt ook voor Faek’s toenmalige vriend en klasgenoot Rida Hashimi:

“Ik verklaar tevens dat de Ali Hassan die de politie in Turkije heeft opgepakt en die ook in het programma van SBS6 en Een Vandaag is geweest absoluut niet de Ali Hassan is die mijn vriend bedoelde als zijnde de moordenaar van Marianne Vaatstra. Ik kan dat weten want ik kende Ali Hassan als gemeenschappelijke vriend heel goed en wist ook precies hoe hij er uit zag. Ik heb het dus over de Ali Hassan die in de nacht van de moord is verdwenen en door niemand ooit is teruggezien. Deze Ali Hassan was bewoner van het AZC, maar het was mij bekend dat hij ook een kamer in Leeuwarden huurde.”

We hebben hier dus met een OM te maken dat het hele Nederlandse volk voorliegt in een officieel lijvig rapport.

Sinds de aanhouding en veroordeling van Jasper Steringa is er nogal wat gebeurd. Zo heeft de eigenaar van de caravan waar de moord op Marianne volgens Faek is gepleegd, Mauritz en Dankbaar aangeklaagd voor smaad. Dit heeft in de strafzaak geleid tot respectievelijk 3 maanden cel voor Dankbaar en 2 maanden cel voor Mauritz. In de civiele zaak tot een veroordeling tot schadevergoeding van 10.000 euro. In beide zaken werden Faek en andere getuigen door de rechtbank geweigerd, terwijl deze getuigen nu juist de waarheid van de beweringen van Dankbaar en Mauritz zouden aantonen. De corruptie in deze zaak reikt dus zover dat ons rechtssysteem wordt misbruikt om klokkenluiders voor dit schandaal de mond te snoeren en “verdachten” hun grondrechten te ontzeggen.

Deze gang van zaken heeft Mauritz en Dankbaar ertoe genoopt om Faek te overtuigen dat hij gewoon openlijk langs buitengerechtelijke dient te verklaren. Faek denkt daarover na, maar is nog niet tot dat punt gekomen vanwege allerlei (onterechte) angsten die hij heeft, met name represailles vanuit Justitie. Hieronder volgen twee gesprekken tussen Hans Mauritz en Faek die dit proces weergeven.

Nu volgt een recent gesprek tussen blogger Rob Arts en Faek, waarin ook duidelijk wordt dat Faek iets te verklaren heeft en dat ook best wil doen, tot nu toe alleen voor een goede Justitie langs gerechtelijke weg:

Beste mensen, nogmaals: Het schandaal is NIET de vraag of het klopt wat Faek stelt in zijn verklaring. Dat staat allang niet meer ter vrage. Het schandaal is dat Justitie vanaf dag 1 WEET dat het klopt! Justitie dat wij met zijn allen betalen van onze belasting. Justitie dat geacht wordt moordenaars en verkrachters te pakken en te berechten, in plaats van hen stiekem een vrijgeleide te geven, en 18 jaar lang te liegen!

Dit is niet alleen een samenzwering tegen de nabestaanden van Marianne. Dit is een samenzwering en misdaad tegen het Nederlandse volk! You and me! I am angry! I think you should be too!

Faek heeft op dag 1 veel meer verteld aan de politie dan wat hij wil prijsgeven in deze verklaring. Maar als hij wordt opgeroepen om te getuigen, zal en moet hij het hele verhaal vertellen. Het verhaal dat Justitie al vanaf dag 1 weet! Snapt u dan waarom Justitie er tot nu toe alles aan doet om hem te weigeren als getuige? Snapt u onder welk een enorme psychische druk Faek staat? Als hij een beetje cocky doet is dat slechts camouflage.

Ik doe daarom een dringend beroep op uw taak als kamerlid om de minister van Justitie en Veiligheid kamervragen te stellen over deze zeer ernstige kwestie. U kunt denken aan volgende vragen:

Klopt het dat Faek Mustafa nooit is benaderd voor het onderzoek Ali H.?
Klopt het dat Faek Mustafa stelt dat de door het OM opgepakte Ali H.  in Turkije hem onbekend is?
Klopt het dat Faek Mustafa op 1 mei 1999 heeft verklaard over de moord op Marianne Vaatstra op het politiebureau te Buitenpost?

Wat is uw mening over het feit dat de caravan waarin de moord op Marianne Vaatstra beweerdelijk zou zijn gepleegd, in de nacht van 24 op 25 juni 1999 tot de grond toe afbrandde?

Wat is uw mening over de getekende verklaring van Faek Mustafa zoals die onlangs werd gepubliceerd op de website Rechtiskrom van W. Dankbaar?

Wat is uw mening over een bebloed trainingsjack dat op de dag van de moord bij het openluchtzwembad werd gevonden door de  badmeester en door hem naar de politie werd gebracht?

Wat is uw mening dat dit bewijsstuk is zoekgemaakt? Wat is uw mening dat de badmeester door  de toenmalige burgemeester en een officier van Justitie is gemaand zijn mond te houden over deze vondst?

Wat is uw mening over het feit dat er na haar dood met het bankpasje van Marianne Vaatstra is getracht te pinnen bij een ABN/Amro filiaal in Groningen?

Is het juist dat Isabella W. op 4 mei 1999 aangifte heeft gedaan tegen Faek Mustafa wegens bedreiging: “Als jij niet stopt met praten, word je ook vermoord.”  ?

Wat is uw mening over de verklaringen die de heer Dankbaar onlangs aan de politie Zandvoort ter beschikking heeft gesteld in respons op een aangifte van de toenmalige caravaneigenaar ?

Bent u bereid een commissie samen te stellen waarin Faek Mustafa en andere door de heer Dankbaar voorgestelde getuigen, zoals de toenmalige eigenaar van de caravan, onder ede te laten getuigen?

Elk kamerlid dat deze vragen niet durft te stellen, zegt wat mij betreft: Het is prima dat toppers bij Justitie verkrachters en moordenaars een vrijgeleide geven. Het is prima dat ze liegen tegen ons volk. Het is prima dat er onschuldige veeboeren met een psychische stoornis voor opdraaien. Ik ben wel volksvertegenwoordiger, een groot aanhanger van onze rechtsstaat en parlementaire democratie, maar voor dit soort dingen steek ik liever mijn kop in het zand. Dan kijk ik gewoon de andere kant op en ben ik oostindisch doof. Dan doe ik net als Alexander Pechtold:

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

6 reacties op Open brief aan elk tweede kamer lid

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Beste Wim,

  Zoals vorige week al aangekondigd zend ik je bijgaand een volgende voorschotdeclaratie inzake Terpstra.

  Verder kan ik je melden dat ik gisteravond nog van Moszkowicz vernam dat hij vandaag op mijn mail van gisteren zou reageren, maar ik heb nog niets vernomen. Als ik dinsdag a.s. nog steeds niets heb gehoord, ga ik advies inwinnen bij de deken over hoe te handelen met de confraternele e-mails van hem, waarin hij duidelijk aangeeft dat het beslagverzoek enkel en alleen is ingegeven doordat jij beslag hebt gelegd ter executie van de door Terpstra verschuldigde wettelijke rente.

  Ik wens je een goed paasweekend! Mocht ik nog iets vernemen dan hoor je uiteraard van mij.

  Met vriendelijke groet,

  Thijs Stapel

 2. Pjetnak zegt:

  Marianne is gesignaleerd op een picknickplaats nabij Fogelsangh, na een gezellig avondje uit,
  Volgens Geke was ze in Kollum ontvoerd door Ludger, hoe correspondeer je dit?

  • Wim Dankbaar zegt:

   Nou, dat kan Faek ook vertellen. De avond was nog jong en Faek en Marianne wilden nog even naar de Ringo, nadat de verliefdheid van Marianne op haar vriendje die avond op de klippen was gelopen. De Ringo was dicht omdat die om 10 uur was gesloten omdat er geen kip was, vanwege het feit dat iedereen in Kollum zat. Dus toen is er nog even een sigaretje gerookt bij de picknicktafels van het Veenkloosterbos. Daarna werd besloten om nog even ergens anders een feestje te bouwen …..The rest is history.

 3. Pjetnak zegt:

  Dus ze is niet ontvoerd??

 4. Marc zegt:

  Wat is het motief van de officiele instanties, of van de betrokken functionarissen om de waarheid te verbergen? Dat is misschien wel het belangrijkste “bewijs” – maar daar lees ik weinig over in de algemene stukken die ik lees. Ik volg het alleen oppervlakkig, maar die vraag komt dan steeds in mij op. Rondom JFK is dat ook een belangrijk punt geweest.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s