Brief aan Rick

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 12 april 2017 11:52
Aan: ‘Thijs Stapel’
Onderwerp: RE: Inzake […………]/Dankbaar

Geachte confrère,

Namens cliënt stuur ik u zijn onderstaande bericht.

Geachte heer Reyneveld,

U doelt op de “kluisverklaring´ van Faek Mustafa. Deze verklaring heb ik inderdaad zaterdag gepubliceerd.  Ik acht dit niet in strijd met het vonnis, omdat het een zeer belangrijk bewijsstuk is, zoals u zelf ook in de dagvaarding aangaf, waarin u nota bene ook de overlegging van deze en andere verklaringen vorderde omdat u kennelijk dacht dat deze verklaringen verzonnen zouden zijn. U stelt in de dagvaarding dat dergelijke verklaringen inderdaad als sterk incriminerend bewijs tegen uw cliënt zouden gelden. Ik herinner u eraan dat uw cliënt in zijn aangifte ook ten stelligste ontkent deze Faek Mustafa en Marianne Vaatstra ooit gekend te hebben, waarmee hij naar mijn overtuiging een valse aangifte heeft ingediend. Tijdens de behandeling van de zaak had ik deze verklaring echter nog niet omdat mijn medegedaagde Mauritz mij die weigerde te geven, daar wij ernstig gebrouilleerd waren geraakt. Inmiddels hebben wij de geschillen bijgelegd en heeft hij mij de bedoelde verklaringen wel ter beschikking gesteld. Ik ben ervan overtuigd dat indien ik de verklaringen had kunnen inbrengen, de zaak in eerste aanleg al nooit tot een veroordeling had kunnen en mogen leiden. Vandaar dat ik aandrong op een getuigenverhoor onder ede van de betreffende verklaarders, zodat zij hun verklaringen (en meer) onder ede konden bevestigen. Zoals u weet werden deze getuigenverhoren geweigerd. In de civiele zaak heeft u zich namens cliënt heftig verzet tegen het horen van deze getuigen, in lijnrechte tegenspraak met wat in uw dagvaarding wordt gesteld, waar u er nog op stond deze getuigen te kunnen horen, teneinde hen mogelijk ook in rechte te betrekken.

De verklaring heb ik ook gepubliceerd om in het algemeen maatschappelijk belang aan te tonen dat mijn beweringen over de moord (en jegens uw cliënt) op de verklaringen van anderen zijn gebaseerd.  U kunt ook lezen dat Faek verklaart dat hij e.e.a. ook op de datum van de moord aan de politie heeft verklaard. Dat zou betekenen dat ook Justitie vanaf het begin af aan op de hoogte was van de beweerde betrokkenheid van uw cliënt. Dat is dan ook het schandaal dat ik in het algemeen belang wil blootleggen.

Ik zeg u nogmaals dat ik het niet eens ben met het vonnis. Vandaar ook mijn hoger beroep. Ik wil het vonnis echter wel naleven, om niet onnodig dwangsommen te verbeuren voordat het hoger beroep dient, waarbij gezien de draagkracht van uw cliënt de kans klein is om die dwangsommen terug te krijgen. Maar omdat u nogal spijkers op laag water zoekt en ik mij later realiseerde en al wel vermoedde dat u de publicatie van de verklaring zou kunnen aangrijpen als een overtreding van het vonnis, heb ik de referentie naar uw cliënt een paar uur later electronisch weggegumd.  Zoals u ziet, komt zijn naam daarin niet meer voor.

U meent dat u geen gedragsregels heeft overtreden in uw executiemaatregelen en ik geen grond zou hebben voor een tuchtklacht. Ik wijs u in dit verband onder meer op regel 19:

Regel 19

Toelichting

De advocaat is verplicht, alvorens hij overgaat tot het nemen van rechtsmaatregelen en in het bijzonder tot het nemen van executiemaatregelen, zijn wederpartij of, zo deze wordt bijgestaan door een advocaat, die advocaat van zijn voornemen kennis te geven. In beginsel dient hij daarbij een redelijke tijd voor beraad te geven. Waar redelijkerwijs mogelijk voert hij overleg over het tijdstip van behandeling van een zaak.

U vraagt om de adresgegevens van Faek Mustafa. Deze kunt u vinden in het verzoek tot het getuigenverhoor, dat ook in uw dossier zou moeten zitten.  Om u een zoektocht te besparen, sluit ik het voor u bij. Zijn adresgegevens zijn uiteraard ook bekend bij Justitie. Het doet mij overigens deugd dat uw cliënt inmiddels weer van gedachten lijkt te zijn veranderd en voornemens lijkt om ook Faek Mustafa in rechte te betrekken. Dat zou mij zeer welkom zijn, want dat betekent dat Faek zich onder ede zou moeten verantwoorden, hetgeen nu precies is wat ik wil, en waar u zich eerder tegen verzette.

U kondigt nieuwe juridische stappen namens uw cliënt aan. U weet ongetwijfeld dat uw cliënt een nieuwe aangifte tegen mij heeft gedaan. Ik kreeg namelijk een brief van de politie Zandvoort om in dit verband gehoord te worden op 15 maart jongstleden. Dat ergerde mij omdat mijn aangifte tegen uw cliënt niet in behandeling was genomen. Voordat ik zou verschijnen op 15 maart heb ik als volgt geantwoord.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Verzonden: donderdag 9 maart 2017 14:27

Aan: Nieuwenhuizen, Mark (M.) (mark.nieuwenhuizen@politie.nl)

Onderwerp: Graag doorsturen aan Red Rooda: Voor overleg met de OVJ.

Beste Red,

Laat ik je eerst zeggen dat ik niets tegen Mark en jou heb. Jullie doen gewoon je werk. Boeven vangen. Wat jullie nog niet weten is dat de grootste boeven jullie eigen hoogste bazen waren.  Ik zal het nog even duidelijk voor je op papier zetten. Bijgaand vind je mijn aangifte tegen [……..], alsmede de afwijzing van de heer Nijssen en mijn bezwaarschrift daarop. Op dit laatste bezwaarschrift is door de heer Nijssen nooit gereageerd. Waarom zou ik dan nu weer moeten opdraven voor een andermaal valse aangifte van [……], die niets nieuws toevoegt aan de lopende procedures? De politie is er toch voor iedereen? Ik moet wel accepteren dat heer Nijssen zijn kop in het zand steekt, mij niet antwoordt,  maar anderzijds weer opdraven voor wat […..] nu weer in zijn hoofd haalt?

Tevens stuur ik je een aantal (kluis)verklaringen, die ik (onder meer) zal inbrengen in het hoger beroep tegen [……]. Vraag jij maar even of jouw OVJ deze aan het College van Procureurs Generaal wil voorleggen. Deze zaak was tenslotte een “gevoelige zaak” die Harm Brouwer in zijn portefeuille had. Dan kan jouw OVJ meteen ook even vragen waarom Faek nooit is benaderd voor het “onderzoek Ali H.” uit 2011. Faek had immers hun onderzoeksvraag kunnen beantwoorden: Hebben wij de juiste Ali H. in Turkije opgepakt? Was dit inderdaad jouw vriend die je kende uit het AZC Kollumerland? Desgevraagd geef ik je nog even de contactgegevens van deze verklaarders, maar dit is lood om oud ijzer want de OM top kent deze gegevens maar al te goed.

Misschien wil jouw OvJ ook even de volgende vraag aan het College voorleggen:

Je weet ongetwijfeld dat die Demmink nogal in opspraak is vanwege zijn hobby om lekkere jongetjes te verkrachten. Het verbleekt allemaal vergeleken bij wat hij hier heeft geflikt, samen met good old Harm Brouwer (8 jaar lang de baas van het OM). Waarom doen die eigenlijk niets? Als ik getuigen heb dat de moord op Marianne Vaatstra heel anders zit, dat de top van Justitie de daders een vrijgeleide heeft gegeven, al 18 jaar liegt tegen Nederland, ten koste van  uiteindelijk een gestoorde maar onschuldige veeboer, is het dan mijn burgerplicht om dat kenbaar te maken?

De ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra is kort samengevat het volgende:

[…………………………………]Marianne Vaatstra is vermoord door twee asielzoekers [………………] . De verkrachters/moordenaars van Marianne heten Ali Hassan en Haval Ali Mawloud.  [……………….] daar ook een 15 jarige asielzoeker bij, genaamd Faek Mustafa. Deze Faek Mustafa is op de ochtend van de moord door de politie opgehaald uit het AZC en heeft aan de politie verteld wat er gebeurd was. De top van Justitie heeft echter direct besloten dat de ware toedracht niet bekend mocht worden. Naar aanleiding van de bekentenis van Faek is Ali Hassan opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en via het grenshospitium Amsterdam nog datzelfde weekend het land uitgezet. Dit is geregeld door Harm Brouwer en Joris Demmink. Haval Ali Mawloud is op eigen kracht via Utrecht naar Irak terug gevlucht met hulp van een paar vrienden. Hij heeft daar nu een hoge functie bij de geheime dienst.

Faek is als “geheime” kroongetuige direct overgeplaatst naar het AZC Musselkanaal. Enkele maanden later kregen hij en zijn vader een verblijfsvergunning. De hele veroordeling van Jasper Steringa is dus een farce om de bovengenoemde ambtsmisdrijven van Justitie op een geloofwaardige manier te begraven. Na de veroordeling van Steringa heb ik ontdekt waar Faek woont en heb ik veelvuldig contact met hem. Deze contacten bewijzen reeds dat wat ik stel klopt.

Het is dus zowaar geen kattenpis wat ik stel. Ik stel dat de hoogste bazen van onze Justitie de werkelijke moordenaars van Marianne Vaatstra direct een heimelijke vrijgeleide hebben gegeven.  [………………………………………] En vervolgens de nabestaanden van Marianne en de rest van Nederland tot op de dag van vandaag hebben voorgelogen. Helemaal om te rillen is mijn stelling dat er uiteindelijk een veeboer is opgepakt en veroordeeld, die niets met de moord op Marianne Vaatstra te maken heeft, inclusief vervalsing van het DNA bewijs.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Verzonden: woensdag 15 maart 2017 10:47

Aan: Nieuwenhuizen, Mark (M.) (mark.nieuwenhuizen@politie.nl)

Onderwerp: afwijzing politie (meten met twee maten)

Zie afwijzingsbrief. Als de politie consequent zou zijn, zeggen ze tegen [….] wat tegen mij wordt gezegd: “Wij zullen uw aangifte niet in behandeling nemen omdat de rechter al een uitspraak heeft gedaan/of nog zal doen in hoger beroep.”

Mvg

Wim Dankbaar

Sindsdien is het stil vanaf de zijde van Justitie.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

3 reacties op Brief aan Rick

 1. N.E. Derlander zegt:

  “Dat ergerde mij omdat mijn aangifte tegen uw cliënt niet in behandeling was genomen”. Dit riekt naar willekeur van de zijde van Justitie. In een normale rechtsstaat is willekeur, zeker van de zijde van Justitie, uit den boze.

  Justitie is aan zet om te voorkomen dat het geloof in de rechtsstaat ondermijnd wordt. En dan niet de nieuwe aangifte van W.H. seponeren, maar jouw aangifte tegen W.H. in wel behandeling nemen en tt aan de rechter voorleggen, wat m.i. met de ingebrachte stukken ook niet meer anders kan.

 2. Mike zegt:

  Goed werk , Wim. Lijkt inmiddels wel een praktijkopleiding tot advocaat met alles waar je in hebt moeten duiken 🙂

 3. johnloup zegt:

  ” waarin u nota bene ook de overlegging van deze en andere verklaringen vorderde omdat u kennelijk dacht dat deze verklaringen verzonnen zouden zijn”

  De rechter heeft hiertoe niet gevorderd, dus meldt ie zich maar bij degenen die aangeklaagd wordt ….. tja.
  Had ie niet zelf in hoger beroep kunnen gaan?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s