Steun Faek!

Beste lezers,

Het gaat helemaal niet meer om de echtheid van de verklaring van Faek of de vraag of dat zijn handtekening is. Het is met de gehele gang van zaken erom heen reeds lang bewezen dat Faek dit heeft verklaard. Zelfs al zou Faek willen dan is het niet meer geloofwaardig te weerleggen. Gewoon even logisch nadenken, combineren en deduceren. Ik leg het uit.

Faek weet al drie jaar lang dat wij – met name ik – beweren dat hij dit heeft verklaard. Nooit heeft hij protest aangetekend. Stel dat het niet waar is wat wij stellen, dan had hij dit allang gezegd. Sterker nog, het OM had het duidelijk laten weten. Een normaal mens zou des duivels zijn als er over hem iets wordt beweerd wat niet waar is, zeker bij zoiets belangrijks als getuige te zijn geweest van de moord op Marianne Vaatstra en dit direct aan de politie te hebben verklaard. Als dat niet klopt, heeft Faek een kat in ’t bakkie, bij voorbaat gewonnen gevalletje laster en smaad. Plus schadevergoeding! Het OM zou hem daar graag bij assisteren.

Iedereen mag denken van Wim Dankbaar wat ie wil, maar niet dat hij zo stom is om iets dergelijks te verzinnen. Faek heeft verklaard omdat Hans hem heeft beloofd dat we zijn identiteit niet zouden onthullen. Ik heb dat niet beloofd. Ik heb Faek in de spotlights gezet nadat Hans en ik bonje kregen. Faek mag mij dat kwalijk nemen, doet ie ook, maar ik voel me daar niet schuldig over. Faek is namelijk doodsbenauwd dat hij bekend wordt als de jongen die de doofpot van Justitie openbreekt. Hij is bang voor wraakacties vanuit Justitie. Iedereen die de zaak een beetje volgt, kan zich daarbij wat voorstellen. Als er iemand weet waartoe Justitie in staat is om haar ambtsmisdrijven onder het tapijt te houden, is Faek het. Maar toch is zijn angst onterecht.

Daarbij komt dat Faek’s verklaring niet op zichzelf staat. Nee, er zijn twee andere getekende verklaringen die de verklaring van Faek bevestigen. Van zijn toenmalige vriend Rida, en Riad die gevraagd werd om Ali een lift naar de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden te geven, niet wetende dat Ali net een meisje had vermoord. Nog even afgezien van de talloze andere getuigen. Er zijn er zeker 20 die stellen dat het OM (bewust) de verkeerde man in Turkije heeft opgepakt.

Het is ironisch dat Hans een beter contact heeft met Faek. Want ik neem hem niets kwalijk, terwijl Hans het steeds irritanter begint te vinden dat hij niet openlijk de kast uit durft te komen en wel ziet hoe wij worden aangepakt door onder andere mijnheer W.H. Faek vertrouwt Hans meer dan mij.

Men moet goed begrijpen dat niet ik zeg dat W.H. een veroordeling heeft versierd op basis van een valse aangifte, waarin hij ontkent Marianne, Ludger, Faek en Ali  ooit te hebben gekend. Nee, ik baseer dat op Faek. Helemaal krankjorum is dat nu W.H. dit weet, hij en zijn advocaat zich verzetten tegen een getuigenverhoor van Faek. Waar hij in de dagvaarding nog hoog van de toren blies dat hij de identiteiten van de verklaarders wilde weten om hen ook aan te kunnen klagen, wil hij dat nu opeens niet meer.

Luister nog maar eens goed naar onderstaand gesprek tussen Hans en Faek. Merk op dat dit gesprek uiterst vriendelijk en beleefd is. En ook dat Faek een beetje timide klinkt. Het tegenovergestelde van wat je zou verwachten van iemand die spreekt met iemand die een valse verklaring over hem heeft opgesteld. Dit gesprek gaat over een afspraak die wij met Faek zouden maken met zijn advocaat erbij. In dit gesprek wilde met name Wim Faek en en zijn advocaat overtuigen dat het veel gunstiger voor hem is om openlijk te verklaren. Dan is dat getuigenverhoor in de rechtbank, waar Faek zo tegenop ziet, ook niet meer nodig. Alleen dit gesprek bewijst al dat Faek heeft verklaard zoals hij heeft verklaard. Je hebt immers geen gesprek met een advocaat nodig om rond de tafel te gaan met je “belasteraars” die onwaarheden over je vertellen.  Nee, in dat geval heb je alleen een advocaat nodig om de heren terstond een smaadzaak in de maag te splitsen. Maar dat is ook niet het advies van de advocaat. Het advies van de advocaat aan Faek is om de officiele rechtsgang  af te wachten. Als hij moet getuigen dan zal hij getuigen. Daar heeft Faek dan ook geen probleem mee. Ook dit bewijst dat Faek wel degelijk iets te getuigen heeft. Maar volgens Wim heeft Faek niet de meest handige advocaat. Een advocaat, van wie Faek zegt: “Hij is van het begin af aan op de hoogte en kent de zaak. Ik vertrouw hem, ik volg zijn advies.” Kijk, beste lezers, de advocaat weet ook dat Faek heeft verklaard zoals hij heeft verklaard. Hij denkt echter dat het OM Wim nooit gaat toestaan om Faek als getuige te horen. Waarmee hij in feite de doofpot erkent. Want waarom zou het OM dat niet toestaan als Faek gewoon onder ede gaat verklaren dat het allemaal niet waar is wat Wim stelt?  Ik denk overigens dat de advocaat een inschattingsfout maakt. Er zijn dingen waar een rechtbank niet meer om heen kan, ook al zet je er nog zo’n corrupte rechter op.  Het is ook niet meer te weerleggen dat Faek Ali Hassan kende. Dat Faek direct is overgeplaatst. Dat het OM hem nooit heeft gevraagd of de juiste Ali in Turkije is gearresteerd, enzovoort…

Niettemin blijf ik van mening dat Faek zijn angst opzij kan zetten. Strafrechtelijk valt hem niets te verwijten. Hij heeft meteen de waarheid vertelt aan de instantie waaraan het moest: De politie. Hij heeft kort daarop een verblijfsvergunning gekregen en is nooit ergens voor vervolgd. Het is daarmee bewezen dat hij vrijuit gaat. Ik vind Faek een grote held dat hij heeft durven verklaren. Maar hij wordt nog sympathieker als hij all out gaat. Faek wil best wel, het is een jongen met een geweten.

Zijn verklaring bewijst de doofpot en leugens van Justitie. Marianne heeft die nacht nooit op een fiets gezeten. De “bekentenis” van Jasper is één lang sprookje, dat zelfs vierjarigen niet geloven. Net als dat rapport Onderzoek Ali H.

Maar Faek weet nog veel meer details die hij tot nu toe nog niet heeft verteld. Behalve Ali was er nog een dader. Door wie is hij verhoord? Door Jan Verkaik? Hoe is het lijk van Marianne in het weiland beland? Het schunnigste is nog dat Justitie dit ook weet. DAT is het schandaal! Moeten we wachten op dat getuigenverhoor om die antwoorden te krijgen? Of gaat het OM dat hoger beroep van mij op de lange baan schuiven a la de herziening van Baybasin en Louwes?

Het OM kan geen kant uit. Staat in feite pat. Vandaar ook dat Brouwer en Demmink  zich gedragen als hazen in een koplamp. Pat is remise, maar ik neem daar geen genoegen mee.

Wat Faek nog niet begrijpt is dat hij veiliger én nog sympathieker wordt door het hele verhaal te vertellen.

Brief aan Faek, een maand geleden verzonden:  

Beste Faek, voor overleg met je advocaat:

Wij zijn nu 3 maanden bezig om een afspraak met Faek en u te krijgen. Steeds komt er wat tussen waardoor wij nu sterk de indruk krijgen dat u ons aan het lijntje houdt en een gesprek eigenlijk niet wil. U dient goed te begrijpen dat een bespreking met uw client in zijn belang is. Wij willen dat niet alleen voor onszelf maar vooral voor Faek. Die bespreking hebben wij veel minder nodig dan u. Wij hebben al genoeg om te bewijzen dat Faek getuige is geweest van de moord op Marianne Vaatstra.  We hebben immers een getekende verklaring waarin hij dit bevestigt. Bovendien zijn alle telefoongesprekken met Faek van de afgelopen maanden opgenomen, waaruit onomstotelijk blijkt dat Faek bereid is tot een gesprek met zijn advocaat erbij, om tot voor beide partijen tot de meest optimale oplossing te komen. Alleen deze gesprekken bewijzen reeds dat Faek getuige was van de moord. Er is immers geen enkele reden om zo’n gesprek te arrangeren als hij niets over de moord kan vertellen. In dat geval zou hij alleen een advocaat nodig hebben om ons aan te klagen voor smaad. Met andere woorden, wij kunnen onze positie toch wel aantonen. Niet alleen aanstonds in rechte, maar ook via de publiciteit. Ontkennen van deze feiten zou Faek en u niet alleen kwetsbaar maken voor meineed, maar bovenal ongeloofwaardig en belachelijk.

Ik heb mij tot nu toe afgehouden van het publiceren van de (getekende) verklaring van Faek en de telefoongesprekken. Ik zou dit per heden kunnen doen. Het probleem alleen voor Faek is dat hij er in dit scenario niet erg fraai op zal staan. Het publiek zal dan denken dat Faek niet vrijwillig de waarheid heeft verteld, maar uiteindelijk slechts omdat hij in rechte gedwongen werd. Dat wekt beslist geen sympathie. Wij willen nu juist tot een modus komen waarin Faek WEL die sympathie zal krijgen.  Dat is dus niet zozeer in ons belang maar vooral in het belang van Faek. Er zijn genoeg redenen aan te voeren waarom hij tot nu toe de ware toedracht heeft moeten verzwijgen. Die willen wij graag met u bespreken. Bovenstaande overwegingen gelden ook voor u als zijn raadsman. U was immers persoonlijk betrokken bij het tot stand komen van zijn verklaring. Op uw advies is die gedaan. Mocht u dus blijven willen volharden in het vermijden van een bespreking, dan zal uiteindelijk blijken dat u op de hoogte was van de kennis van uw client, maar hem heeft aangeraden deze te verzwijgen zolang hij niet via gerechtelijke weg hoeft te verklaren. Dit terwijl u hem in het verleden reeds heeft aangeraden om langs een buitengerechtelijke weg te verklaren. Uiteraard valt dit alles binnen uw beroepsgeheim, maar het neemt niet weg dat ook u kennis heeft van een andere toedracht van deze moord dan tot nu toe is voorgehouden aan het publiek.

Dat is niet goed voor Faek en niet goed voor u. U dient daarbij te beseffen dat Faek niets fouts heeft gedaan in strafrechtelijke zin. Hij heeft op de eerste dag de waarheid verteld aan de instantie waaraan het moest, namelijk de politie. Dat Justitie de zaak niet wilde oplossen, maar in de doofpot heeft gestopt, daar kan Faek niets aan doen. Het was zeker niet zijn plaats als jonge asielzoeker om zijn vinger op te steken en duidelijk te maken dat Justitie hier haar taak verzaakte. Niemand zal het hem kwalijk nemen dat hij dat onder die omstandigheden niet heeft gedaan. Hij was immers ook aangewezen op datzelfde Justitie voor een verblijfsvergunning. Vervolging kan hem ook niet treffen, omdat Justitie toen reeds heeft besloten dat hem geen blaam treft. Hooguit zou het publiek hem het morele verwijt kunnen maken dat hij niet eerder uit de kast is gekomen, maar zoals gezegd, er zijn in overleg genoeg redenen aan te voeren waarom hij hiervoor gekozen heeft.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

4 reacties op Steun Faek!

 1. Drentse Fryske zegt:

  Ik heb ál de telefoongesprekken beluisterd, en hoop van harte dat Faek hier toch wél meeleest. Viel mij ook op, dat hij uiterst vriendelijk en beleefd klinkt. Wel Wim, deze gedachte had ik gisteren ook, dat Faek onze steun wel kan gebruiken in these matters… Vandaar de ‘NB’ bij mijn reactie op topic ‘Faek, is dit je verklaring, enz.’ ‘k Ben er voor de volle 100% van overtuigd dat Faek slechts óngewild getuige is geweest en dit op dag 1 al verklaard heeft. Faek, ik volg deze ‘case’ dan ook al heel lang en intensief. Enfin, ter support – hierbij: in m’n ‘derde en geliefde wéreldtaal’ ; please come forward, you can dó this, I’m sure you can ! M.vr.gr. Drentse Fryske

 2. hansjohn zegt:

  Ik kan me niet voorstellen dat iedereen die weet dat er wat anders gebeurd is dan wat justitie wil dat we geloven, met droge ogen een bericht leest dat Bauke of Maaike overleden is.
  Dan weet je dat de ouders hun ogen sluiten in de – officiële- veronderstelling dat de moord op hun dochter is opgelost. Terwijl je zelf weet dat het anders zit.
  😦

 3. HRK zegt:

  Ik ben zeer verheugd over de laatste ontwikkelingen rond Faek en zijn getuigenis, maar wat ik eng vind is dat je er juridisch pas iets mee kan in hoger beroep in de W.H. smaadzaak en dan alleen als de rechter dan wel getuigenverhoor toestaat. Als de rechter dat dan weer verbiedt heb je nog steeds niets, of zie ik het te negatief? En, iets anders; zijn jij en Hans Mauritz nu weer on speaking terms? Is uiteindelijk toch het beste voor de zaak.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s