Yehudi Moszkowicz is de weg kwijt

Van: Thijs Stapel
Datum: 17 maart 2017 15:33:31 CET
Aan: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht”
Onderwerp: Antw.:⁨ Dankbaar/ Terpstra: beslagverzoek⁩

Geachte confrère,

Mijn mening over de inhoud van uw e-mails blijft onveranderd. In onderstaande email van 21 februari jl. maakte u ondubbelzinnig kenbaar dat u van plan was het betreffende bedrag te betalen:

Op 21 feb. 2017, om 13:35 heeft mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht het volgende geschreven: 

Geachte confrère,

Ik was voornemens om zoals aangekondigd het geld van de derdengelden rekening van mijn kantoor over te maken naar die van u. Echter, uw cliënt schrijft op zijn website dat hij de ‘executie allang heeft doorgezet’. U begrijpt dat als reeds afdracht heeft plaatsgevonden dat geen geld overmaakt zal worden. Zou u het e.e.a. willen verifiëren vandaag en mij informeren.

Met vriendelijke groet, 

Y. Moszkowicz

Uit uw e-mail blijkt ook, dat u wist dat mijn cliënt opdracht tot executie had gegeven, en dus dat deze in gang was gezet. Omdat er vervolgens geen afdracht plaatsvond, althans niet van uw derdengeldenrekening, heb ik u vervolgens verschillende malen gevraagd wanneer u van uw derdengeldenrekening zou gaan betalen. In de tussentijd heeft, omdat u niet conform uw toezegging betaalde, een kleine afdracht van € 73,16  plaatsgevonden van de uitkering van uw cliënte. Dat is gebeurd, omdat de executie niet kon worden gestaakt zolang u nog niet de gevraagde toezegging deed om de betaling van uw derdengeldenrekening te zullen verrichten. Pas na die toezegging, die ik overigens nog altijd niet van u heb ontvangen, kon en kan de executie worden gestaakt.

De afdracht is zoals u weet door de deurwaarder in mindering gebracht op het door uw cliënte verschuldigde bedrag. Het lijkt mij in het directe belang van uw cliënte dat u de betaling zo spoedig mogelijk doet, omdat anders een nieuwe maandelijkse afdracht van haar uitkering dreigt. Graag verneem ik dan ook per omgaande uw toezegging dat u het gehele openstaande bedrag inclusief de noodzakelijk geworden executiekosten en verminderd met de afdracht van de uitkering van uw cliënte (op 28 februari was dit zoals ik u toen heb meegedeeld € 3.424,11) uiterlijk op 24 maart a.s. zult hebben voldaan, waarna de beslagen op uw derdengeldenrekening en de uitkering van uw cliënte onmiddellijk zullen worden opgeheven.

Tot slot wijs ik u er namens cliënt op, dat u naar zijn inzicht in het geheel geen titel en zaak heeft om een beslagverzoek gehonoreerd te krijgen. Ik deel zijn mening. Het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnis spreekt voor zich. Kennelijk besefte u dat zelf ook reeds, gezien uw aanvankelijk geuite voornemen om tot betaling over te gaan. Daarbij komt dat de rechter reeds heeft geoordeeld dat ook het vorige beslag dat u bij cliënt heeft gelegd, voor het overgrote deel onrechtmatig was. Het nu door u verzochte conservatoire beslag ontbeert iedere deugdelijke grondslag. U maakt daarmee misbruik van procesrecht en indien u dat verzoek niet eveneens uiterlijk op 24 maart a.s. zult hebben ingetrokken maakt cliënt aanspraak op betaling van de reële proceskosten, die gemoeid zullen zijn met de behandeling van het beslagverzoek.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Op 16 mrt. 2017 om 18:05 heeft mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht het volgende geschreven:

Geachte confrère,

Ik deel uw mening niet over de inhoud van mijn e-mails. Wat het beslag betreft kan ik u mededelen dat zoals gezegd die beslaglegging is ingegeven door de eis van uw cliënt dat ook de rente wordt geëxecuteerd. Terwijl anders dan u stelde in uw berichten aan ondergetekende, weldegelijk reeds afdrachten hebben plaatsgevonden, van de AOW nb.

Indien uw cliënt die executie staakt zal het beslag verzoek worden ingetrokken. U kunt voorts zoals te doen gebruikelijk het rekest opvragen bij de rechtbank.

Met vriendelijke groet

Y. Moszkowicz

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s