Voor kenners van het Nederlandse recht

Zie punt 3.6 uit een vonnis van de rechter die in een separate procedure moest beoordelen of mij de getuigen mochten worden toegestaan.

Hierin staat letterlijk de mijns inziens zeer kromme redenering dat ik ervan uit mocht gaan dat mijn getuigen de waarheid spraken, maar dat ik TOCH strafbaar ben vanwege “onnodig grievend”. Hier wordt naar mijn overtuiging de wet niet toegepast.  Hoe kan een beschuldiging van betrokkenheid bij moord op waarheid berusten, maar toch onnodig grievend zijn? Hoezo ben ik daarmee strafbaar? Op grond van welk delict word ik dan veroordeeld? Niet op smaad, maar op “onnodige grievendheid”, wat helemaal geen vastgelegd delict is.

De casus is grofweg als volgt:

Ik beschuldig iemand van betrokkenheid bij een moord. In die zin dat die moord op zijn woonadres is gepleegd en dat die persoon daarbij aanwezig was, aldus kennis draagt van de toedracht. Tevens dat deze persoon het dode slachtoffer na de moord op een andere plaats dan zijn woonadres heeft neergelegd om zo de aandacht af te leiden van diens betrokkenheid. De moord is door iemand anders gepleegd. Voor deze gang van zaken heb ik twee getuigen. Getuige 1 was aanwezig bij de moord en is daar ongewild getuige van geweest.  Deze getuige identificeert de moordenaar.  Getuige 2 heeft de moordenaar vanaf de plaats delict een lift per auto gegeven naar het woonadres van de moordenaar.  Ik heb hierover gepubliceerd in tal van vormen.

De persoon die ik beschuldig van betrokkenheid en daderkennis, heeft mij aangeklaagd voor smaad en belediging, hetgeen tot strafrechtelijke vervolging heeft geleid. Voor deze strafzaak heb ik een getuigenverhoor onder ede aangevraagd voor mijn twee getuigen. Dit getuigenverhoor werd door de rechtbank afgewezen. De rechtbank oordeelde niettemin dat ik te goeder trouw mocht aannemen dat mijn beschuldigingen op waarheid berusten en tevens dat ik mocht aannemen dat mijn getuigen de waarheid spreken. Hiermee is naar mijn mening voldaan aan artikel 261, lid 3, wetboek van strafrecht:

3 Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Toch werd ik veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf, met als argument dat mijn publicaties “onnodig grievend” waren ten aanzien van de persoon die mij aanklaagde.

Ik heb tegen de uitspraak hoger beroep ingediend en wil alsnog het Hof vragen om ditmaal wel de getuigen te horen. Tevens wil ik aantonen dat de uitspraak in eerste aanleg onrechtmatig was, omdat ik meen dat ik beperkt ben in mijn grondrecht om getuigen te horen, die hier cruciaal waren om mijn onschuld aan te tonen. En tevens omdat er naar mijn mening nergens in de wet is vastgelegd dat een publicatie op waarheid gebaseerd kan zijn, maar desondanks “onnodig grievend” kan zijn. In dat geval zou volgens mij geen enkele moordenaar of medeplichtige beschuldigd, laat staan vervolgd kunnen worden, omdat de beschuldiging onnodig grievend zou zijn.  Ik vind de uitspraak dus meer dan bezopen. De rechtbank ontslaat mij van het delict smaad, maar veroordeelt mij op grond van “onnodige grievendheid”. Volgens mij is een dergelijk delict niet gedefinieerd in de wet. Bovendien snap ik niet hoe medeplichtigheid/betrokkenheid bij een moord onnodig grievend zou kunnen zijn, als de rechtbank zelf erkent dat ik mag aannemen dat mijn aantijgingen op waarheid gebaseerd zijn.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

13 reacties op Voor kenners van het Nederlandse recht

 1. Ronald zegt:

  Gaat het hier om strafrecht of civielrecht? Maakt dat een verschil?
  Het “delict” onnodig grievend lijkt op majesteitsschennis en godslastering maar dan ten opzichte van burgers. De eerste twee staan al heel lang ter discussie en worden nooit uitgesproken.
  Hoe staat dit delict in verhouding met het recht op vrije meningsuiting, zeker als die mening gebaseerd is op feiten, officiële documenten, getuigenverhoren (wel of niet toegestaan), waarbij je hooguit over de analyse en interpretatie ervan kan discussiëren.

  • Kort door de bocht, het strafrecht is in verhouding tot civielrecht een eenvoudig recht.
   Dus ook strafrecht advocaten is een significant eenvoudiger uit te oefenen beroep dan advocaten die gespecialiseerd zijn in civielrecht.

   Bij beide rechts orden is van groot belang wat er tussen de regels (niet) geschreven staat.

   Dan ‘recht hebben is nog geen recht krijgen’. Belanghebbende partijen met voldoende financiële potentie zijn in staat recht te breien wat krom is.

 2. Beste Wim,

  Mijn reactie op stuk van Ronald heb ik geschreven voordat ik jou verhaal gelezen had, misschien niet zo handig.

  Maar vind in jou stuk wel de bevestiging van mijn tweede alinea van het recht tussen de regels.
  Met een op zich sterk feitenrelaas van jou en anderen die eerdere uitspraken van rechters onderuit zouden halen is dat iets, -nou helemaal niet iets- dat men met man/vrouw en macht wil voorkomen.

  Hierbij refereer ik maar even aan het eerste Wilders proces, daar zat een Vertigo aardappel-eter
  aan een kant van de balie, op strafbankje waarvan hij normaliter nog nooit een gevoel bij had gehad hoe dat voelde in zo’n positie.

  Velen meenden aan de lichaamstaal van Tom Schalken te zien dat hem een ongelukje was overkomen in zijn ondergoed.
  Maar waar het om gaat dat is de kracht van de massale media aandacht die recht kunnen praten wat krom is maar ook andersom.

  Dit zou niet moeten, maar gebeurt toch.

 3. N.E. Derlander zegt:

  Het is een van beiden: of je neemt genoegen met de getuigenverklaringen als zijnde de waarheid en er hoeft dan niet opnieuw onder ede te gehoord te worden, of je neemt geen genoegen met de getuigenverklaringen en hoort dan wel onder ede. Wat de strafrechter hier doet is twijfelachtig. Wat ook twijfelachtig is, is dat de kantonrechter klakkeloos aanneemt dat de strafrechter artikel 261 lid 3 SR buiten toepassing heeft verklaard. De kantonrechter maakt zich er op deze manier wel erg makkelijk van af (de strafrechter heeft aldus beslist, dus ik neem dat zo over).

  “Onnodig grievend”, vraag is: hoe had Wim het zodanig anders op kunnen schrijven, dat de strafrechter het niet onnodig grievend zou vinden?

  Een andere vraag is: heeft de strafrechter een andere bron dan het SR, waar hij de term “onnodig grievend” als strafdelict kan hebben gevonden? Als dit zo is, waarom dan geen bronvermelding?

  Nog een andere vraag: heeft het OM de eiser in de strafzaak alsnog vervolgd, nu de strafrechter de getuigenverklaringen, waarop Wim z’n feitenrelaas gebaseerd heeft, voor waarheid aannam?

 4. N.E. Derlander zegt:

  De strafrechter kan geoordeeld hebben: je mag weliswaar te goeder trouw hebben aangenomen, dat jouw getuigen de waarheid spraken, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook de waarheid is. En het horen van jouw getuigen vallen buiten het bestek van dit strafproces. Maar dan nog:

  1. was er voor het OM dan naar aanleiding van de getuigenverklaringen niet voldoende aanleiding om een onderzoek te starten naar de door getuigen vermelde handelingen van de eiser? Een aangifte is daar op zich niet per se voor nodig.

  2. wat is er nodig, als het OM niet op eigen initiatief tot actie overgaat, om het OM te bewegen om alsnog een onderzoek te doen naar de door de getuigen vermelde handelingen van de in het strafproces vermelde eiser?

  • Wim Dankbaar zegt:

   Deze exercitie is volstrekt zinloos. Het gaat uit van een eerlijk en objectief OM. Dit moet je in deze zaak direct overboord zetten. De top van Justitie weet vanaf dag 1 hoe de vork werkelijk in de steel zit. Met onderzoek naar en openbaring daarvan legt het OM haar eigen gigantische misdrijven bloot. Zo weet men ook dat de moord in de caravan van eiser is gepleegd en dat Faek dit op dag 1 heeft verteld. Het is dus meer dan logisch dat het OM met de rechterlijke macht als verlengstuk, eiser tot vandaag beschermt ten koste van de diegenen die de misstand aan de kaak stellen.

   • Dennis zegt:

    Op deze wijze hoeven ze geen getuigen te horen maar blijft Dankbaar deels strafbaar. Het verhaal klopt juridisch voor geen meter met maar 1 doel: Dankbaar murm te krijgen met al die zaken, klein of groot, ver weg of dichtbij. Rekken rekken tot Wim het bijltje erbij neergooit.

 5. robvdz zegt:

  Waarmee men medeschuldig aan het vergrijp geworden is!

 6. hansjohn zegt:

  Is Wilders, ik noem maar iemand, veroordeeld op grond van ” onnodig grievend”?

 7. hansjohn zegt:

  Ik blijf erbij dat het verre van onnodig grievend is, als aangenomen mocht worden dat getuigen de waarheid spreken. Deze getuigen hebben de bewuste beweringen gedaan na de rechtszaak van Jasper.
  En toch mag jij van de rechter aannemen dat hetgeen de getuigen zeggen, op waarheid berust.

 8. Puppetmaster zegt:

  Gezien het feit dat je door Wolfje bent aangeklaagd voor smaad, kun je daaruit reeds opmaken dat de deze Wolfje jouw beweringen erkent als de waarheid. Anders had Wolfje jou aan moeten klagen voor laster (ezelsbruggetje: leugen = laster). Civielrechtelijk treft jou dus geen blaam, want jouw openbaringen dienen absoluut het “algemeen belang”. Omdat jouw openbaringen haaks staan op de duistere belangen van hen die boven de wet staan, belangen die in de praktijk dus zwaarder blijken te wegen dan het algemeen belang, zal je je gelijk denk ik niet krijgen zolang deze club boven de wet verhevenen nog stevig in het zadel zitten. Toch vorm je een grote dreiging voor ze, en ik hoop dan ook dat je je strijd voort blijft zetten, gezien je nobele en volhardende karakter maak ik mij daar geen zorgen over.
  Strafrechtelijk gaat er trouwens om of er sprake is van een onrechtmatige daad. Ik zou mij op dat vlak gemotiveerd beroepen op “noodweer”, daar je oa financieel belaagd wordt door aivd advocaat Yehudski om je de mond te snoeren (geheel in strijd met het civielrechtelijke algemeen belang dat je wilt dienen). Truth will set us free!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s