De methode “Yehudi Moszkowicz”

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 31 januari 2017 13:54
Aan: Marike Lenglet (Lenglet@advocatenordemn.nl); Sabrina Demir (Demir@advocatenordemn.nl)
CC: moszkowicz@moszkowicz-law.nl
Onderwerp: uitbreiding tuchtklacht tegen Mr. Y. Moszkowicz

Geachte heer Roest Crollius, geachte mevrouw Lenglet,

Bij deze breid ik mijn tuchtklacht tegen de heer Y. Moskowicz uit als volgt.

Zoals in mijn oorspronkelijk tuchtklacht uiteengezet, heeft de heer Moskowicz (beweerdelijk namens zijn cliënte Terpstra) in de zomer van 2015 beslag gelegd op tegoeden van mij voor beweerdelijk verbeurde dwangsommen. Dit beslag was onrechtmatig, hetgeen inmiddels door zowel de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland als de bodemrechter van de rechtbank Haarlem in rechte is vastgesteld.

Het exploot van de deurwaarder voor de beslaglegging dateert van 13 juli 2015. Terstond heb ik een executiegeschil in kort geding gestart om deze onrechtmatige beslaglegging te doen opheffen. Uit bijgaande brief van de rechtbank Noord Nederland d.d.  31 juli 2015 aan mijn toenmalige advocaat Mr. Spanjer, blijkt dat de behandeling van het executiegeschil op 26 augustus 2015 zou plaatsvinden.

Op de ochtend van deze zittingsdatum informeerde Mr. Spanjer mij ter plaatse van de rechtbank te Leeuwarden dat hij zojuist een telefoontje had ontvangen van de heer Moszkowicz dat het beslag was opgeheven omdat er inmiddels een afdracht van het gevorderde bedrag ad 194,.818,23 euro was gedaan. Wij begrepen dat dit de dag tevoren was geschied. Deze afdracht was uiteraard in opdracht van de heer Moszkowicz geforceerd. De heer Moszkowicz had Mr. Spanjer ook geïnformeerd dat de zitting daarom overbodig zou zijn omdat de voorzieningenrechter niet meer kon oordelen over de onrechtmatigheid van het beslag, aangezien dat beslag inmiddels was geëxecuteerd en derhalve niet meer bestond. Mr. Spanjer stelde mij toen voor om ter zitting een vermeerdering van eis toe te voegen, zijnde dat het onrechtmatig  geïnde bedrag terstond moest worden teruggestort door de heer Moszkowicz.

Ter zitting bleek dat de rechter niet meer kon oordelen over de rechtmatigheid van het beslag, omdat het beslag inmiddels niet meer bestond vanwege de geëxecuteerde afdracht. Bovendien verzette de heer Moszkowicz zich tegen de vermeerdering van eis, met als argument dat deze eis niet tijdig was ingediend, althans niet binnen de vereiste termijn van 24 uur voor de zitting. Dat kon ook niet anders omdat ik en mijn raadsman pas diezelfde ochtend hadden vernomen van de afdracht. De rechter ging mee in het argument van Moszkowicz en raadde mij aan om een nieuw kort  geding te starten teneinde de terugbetaling van het door Moszkowicz geïncasseerde bedrag te bewerkstelligen. Dat is met de nodige vertraging geschied en heeft inmiddels tot voor mij gunstige uitspraken geleid.

Echter, zeer recentelijk heb ik ontdekt dat de afdracht van het bedrag reeds had plaatsgevonden op 14 augustus 2015, 12 dagen voor de zittingsdatum van 26 augustus. Het bewijs hiervoor vindt u in bijgevoegd bankafschrift.  Moszkowicz heeft dus willens en wetens, bewust en moedwillig, deze informatie achtergehouden tot op de ochtend van de zittingsdatum. In de wetenschap dat ik het beslag sinds 31 juli 2015 aanvocht middels een executiegeschil waarover de rechter op 26 augustus zou oordelen. Desondanks heeft hij het executiegeschil niet willen afwachten en afdracht van het bedrag geforceerd. Eveneens in de wetenschap dat ik tijdig de vermeerdering van eis tot terugbetaling had kunnen indienen, als hij mij deze informatie direct had medegedeeld  in plaats van ermee te wachten tot de zittingsdatum zelf. Bewust heeft Moszkowicz erop aangestuurd om mij en mijn raadsman voor niets naar Leeuwarden te doen komen, in de wetenschap dat het kort geding niet door de rechter kon worden behandeld. Een sterkere vorm van misbruik van recht en overtreding van de advocatenregels is naar mijn overtuiging nauwelijks denkbaar.  De mening van mijn toenmalige raadsman Mr. Spanjer citeer ik hieronder:

“Het gedrag van YM is zeer tuchtrechtelijk verwijtbaar en hij is aansprakelijk voor de gemaakte kosten.”

Een getekende versie van deze klachtuitbreiding zal ik u heden doen toekomen, met andermaal een cc aan de heer Moszkowicz.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Wim Dankbaar

“Een nieuwe generatie, een nieuwe aanpak”

– Y. Moszkowicz

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

14 reacties op De methode “Yehudi Moszkowicz”

 1. Ronald zegt:

  Duidelijk verhaal. Yehudi is gewoon een grote bedrieger. Hopelijk wordt deze laatste Moszkowicz ook uit zijn ambt gezet, maar gezien de corruptie van het hele vakgebied twijfel ik daar wel aan.

 2. hansjohn zegt:

  De acties van Mosco zouden opgenomen moeten worden in een twede serie van “De Maatschap”.
  🙂

  Is er binnenkort een uitspraak te verwachten over de tuchtzaak?

 3. Wim Dankbaar zegt:

  En al deze rattige methodes gebeuren zogenaamd uit naam en in overleg met Maaike.

 4. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Van: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht”
  Aan: “Marike Lenglet”
  Kopie: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht”
  Onderwerp: Antw.:⁨ klacht de heer Dankbaar ⁩

  Geachte collega,

  Aller eerst excuses voor de vertraging.

  Ik reageer bij deze op de ‘nieuwe’ klacht van de heer Dankbaar. Graag merk ik nog op dat bij mijn weten nog geen getekend exemplaar van de klacht is ontvangen. De klacht voldoet derhalve m.i. niet aan de vereisten om in behandeling te worden genomen.

  Inhoudelijk kan ik als volgt reageren. Tussen cliënte Terpstra en Dankbaar is sinds 2013 een juridische strijd gaande. Waarbij Dankbaar is veroordeeld tot een publicatieverbod dat in appel is uitgebreid met een vernietigingsgebod. Dankbaar heeft zowel in strijd met het verbod als het gebod gehandeld als gevolg waarvan hij dwangsommen heeft verbeurd van ruim € 200.000,-. Namens en op verzoek van cliënte heb ik de deurwaarder verzocht om executoriaal beslag op de rekeningen van Dankbaar te leggen. Het beslag trof doel. Op zo’n € 196.000,- werd beslag gelegd ten laste van Dankbaar. Uiteindelijk is het bedrag afgedragen naar mijn derdengelden rekening en is daar gebleven hangende de procedures.

  Dankbaar startte verschillende executie kort gedingen terwijl ook parallel een bodemprocedure liep. Ook cliënt heeft een executie kort geding geëntameerd om dat Dankbaar beslag op haar AOW had gelegd. De voorzieningenrechters hebben partijen afwisselend in het gelijk gesteld. Twee keer zijn de executie vorderingen van Dankbaar afgewezen en één keer toegewezen.

  In de bodemprocedure zijn na eiswijziging de dwangsommen ook onderdeel van het debat geworden. Onder meer mdat de bodenrechter niet beschikte over een confraternele stuitingsbrief die inmiddels in appel wel is overgelegd, oordeelde deze dat de dwangsommen deels waren verjaard en daardoor deels onrechtmatig geïnd waren. Echter, Dankbaar beschikte (en zijn advocaat) zelf wel natuurlijk over deze brief echter heeft dat betwist. Daardoor heb ik mij in appel genoodzaakt gezien deze confraternele brief alsnog te overleggen. Bijgaand treft u de Memorie van Grieven aan waarnaar ik u kortheidshalve verwijs voor het overige.

  Ondergetekende heeft op geen enkele wijze tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld doch uitsluitend binnen alle grenzen en zoals het een behoorlijk advocaat betaamd, de belangen van cliënten behartigd. Dat een proceshandeling of opstelling Dankbaar niet welgevallig is maakt dat niet anders. Conform vaste jurisprudentie van de Raad-en Hof van discipline komt mij als advocaat een ruime vrijheid toe in de manier waarop ik de belangen van mijn cliënt behartig.

  De klacht is ongegrond.

  Ervan uitgaande u zo afdoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Y. Moszkowicz

 6. hansjohn zegt:

  “Onder meer mdat de bodemrechter niet beschikte over een confraternele stuitingsbrief die inmiddels in appel wel is overgelegd, oordeelde deze dat de dwangsommen deels waren verjaard en daardoor deels onrechtmatig geïnd waren. Echter, Dankbaar beschikte (en zijn advocaat) zelf wel natuurlijk over deze brief echter heeft dat betwist. Daardoor heb ik mij in appel genoodzaakt gezien deze confraternele brief alsnog te overleggen. ”

  Wat bedoelt Yehudi hiermee? En dan vooral met betrekking tot datgene waarmee jij je tuchtklacht hebt uitgebreid?
  Bedoelt Yehudi dat jij WEL kon weten dat het kort geding niet door hoefde te gaan?

 7. hansjohn zegt:

  De ‘inhoudelijke’ reactie van Mosco gaat dus niet, zoals Yehudi zelf wel schrijft, over je nieuwe klacht.
  Want hij gaat nergens in tegen het gegeven, dat hij wist dat het kort geding niet kon worden behandeld.
  Dat vind ik niet vallen onder de ruime vrijheid waarbinnen hij de belangen van Maaike behartigt. Het lijkt me toch niet dat Maaike daar aantoonbaar baat bij heeft (gehad) ?

 8. Klomp zegt:

  Dat de burgers worden bestuurd door immorele schoften is meer dan duidelijk. Enkele personen uit die schoftengroep deugen wel maar hebben geen macht, maar weten wel wat er gebeurd. Deze lui houden angstvallig hun mond, anders raken ze hun baantje kwijt en wie zal dan de hypotheek betalen. Zodoende hebben die schoften alle ondergeschikte aan een touwtje.
  Van de rechtbank tot en met de hoge raad is eveneens zo corrupt, tot op het bot. Ik had een correspondentie met onze Koninklijke Hoogheid. Toen ik hem liet zien,op schift, over die corruptie
  en vroeg waarom hij zijn naam aan die corruptie leende, was het einde correspondentie, hij wilde daar niet meer op antwoorden.Men spreekt recht “In naam des Konings” Mijn mening is dat hij, of wordt gedwongen of ook corrupt is.

 9. Veryworried zegt:

  Wim, waar ben, waar blijf je. Wat is er aan de hand?
  Ik hoop dat je oké bent en dat de rede van de zeer lange radiostilte een prettige oorzaak heeft

 10. Veryworried zegt:

  Sorry, krom Nederlands.
  Correctie: ik hoop dat er een prettige oorzaak is van je lange radiostilte.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s