Yehudi wil weer een kort geding

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 27 januari 2017 13:44
Aan: moszkowicz@moszkowicz-law.nl
CC: Thijs Stapel (stapel@stapeladvocatuur.nl)
Onderwerp: Inzake Dankbaar/Terpstra

Heer Moszkowicz,

Het komt wel vaker dat ik u moet wijzen op misstappen binnen uw eigen vakgebied. Zoals destijds in 2015 toen ik u wees op het feit dat uw beslaglegging op mijn tegoeden onrechtmatig was vanwege onder meer de verjaring van de door u vermeend verbeurde dwangsommen. U sloeg het in de wind met als gevolg dat de rechter u terecht heeft gewezen.  Desondanks gaat u steeds weer uw ondergang tegemoet als een dolle stier op een rode lap. Ik kan u alvast verzekeren dat ons gevecht nog lang niet ten einde is.

Zo maakt u nu ook weer een domme fout. U beroept zich op verrekening met de dwangsommen ex art. 6:131 BW. Maar dan moet er wel iets te verrekenen zijn. Dat is er niet. De rechter heeft bepaald dat uw cliënt geen enkele vordering meer heeft. Zo de rechter in hoger beroep anders mocht beslissen, hetgeen slechts wishful thinking van uw kant is, loopt u vooruit op een nog door de rechter te nemen beslissing, waar u op dit moment al helemaal niet van mag uitgaan en uw kansen minst genomen slecht zijn.

Wat betreft uw andere beroep  ex art. 6:62 BW, heeft u ook geen poot om op te staan. Er moet dan immers wel sprake zijn van een schuldeisersverzuim van mijn kant. Daarvan is hier in het geheel geen sprake. Ik ben niet in verzuim, uw cliënte is in verzuim.  Ik heb een bij voorraad uitvoerbaar vonnis voor terugbetaling van de verjaarde dwangsommen alsmede de wettelijk invorderbare rente. Dit vonnis was zowel executeerbaar voor de verjaarde dwangsommen ad 161.818,23 euro als voor de wettelijk verschuldigde rente. Voor de terugbetaling van de onrechtmatig geïnde dwangsommen heeft u kennelijk eieren voor uw geld gekozen. Het is dus heel erg dom om voor het relatief kleine bedrag van de rente uw poot stijf te houden. U zou er verstandig aan doen om het bedrag gewoon over te maken. Maar anders vind ik het ook goed, dan krijgt u andermaal het lid op de neus, met de nodige extra kosten voor uw rekening.

Groet,

Wim Dankbaar

Van: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht” <moszkowicz@moszkowicz-law.nl>Datum: 27 januari 2017 11:07:38 CET

Aan: “‘stapel@stapeladvocatuur.nl'” <stapel@stapeladvocatuur.nl>

Kopie: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht” <moszkowicz@moszkowicz-law.nl>

Onderwerp: actuele verhinderingen

Geachte confrère,

In verband met de poging om beslag te leggen op mijn derdengelden rekening verzoek ik u mij per kerende e-mail uw verhinderingen te verstrekken voor een te entameren executie KG.

Ik wijs u expliciet op hetgeen ik uiteen heb gezet in mijn laatste bericht aan u over opschortingsrechten en verrekening. Ik ga ervan uit dat u uw cliënt kunt duidelijk maken dat hij als hij niet vrijwillig de executie staakt de voorzieningenrechter dat wel zal doen. Namens cliënt deel ik u mede dat zal worden verzoek om een volledige proceskoten veroordeling nu uw cliënt meermaals is gewezen op zijn onrechtmatige executie acties.

Gaarne spoedig vernemend.

Met vriendelijke groet

Y. Moszkowicz

 

 

Van: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht” <moszkowicz@moszkowicz-law.nl>

Onderwerp: executie KG

Datum: 14 december 2016 11:22:55 CET

Aan: “‘stapel@stapeladvocatuur.nl'” <stapel@stapeladvocatuur.nl>

Geachte confrère,

Heden ontving ik bijgevoegd exploot van cliënte. In mijn laatste bericht aan u heb ik uiteengezet dat en waarom uw cliënte de rentes niet kan executeren; verrekening met de dwangsommen en het bepaalde in art 6:62 BW.

In ik niet voor 17.00 uur heden van u een bevestiging heb ontvangen dat de executie wordt gestaakt zal wederom een kort geding worden geëntameerd. Ik ga ervan uit dat u uw cliënte daarbij ook uitlegt dat hij los van het feit dat hij in het ongelijk gesteld zal worden ook kosten zal maken die minst genomen gelijk zullen zijn aan zijn gepretendeerd vordering.

Ervan uitgaande u zo afdoende te hebben geïnformeerd en gaarne spoedig vernemend.

Met vriendelijke groet,

Y. Moszkowicz

 

Van: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht” <moszkowicz@moszkowicz-law.nl>

Onderwerp: verrekening wettelijke rente

Datum: 16 december 2016 16:58:03 CET

Aan: “‘stapel@stapeladvocatuur.nl'” <stapel@stapeladvocatuur.nl>

Kopie: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht” <moszkowicz@moszkowicz-law.nl>

Geachte confrère,

Ik breng u onderstaand bericht in herinnering. Los van de betwisting van de rente heeft cliënte die voor zover die bestaat verrekend ex art. 6:131 BW met de (vermeend) verjaarde dwangsommen. Ik raad u aan de wet en jurisprudentie op dit vlak eens goed te bestuderen. Uw cliënt kan derhalve niets vorderen/executeren. Terwijl bovendien uw cliënte geen executie bevoegdheid heeft ex art. 6:62 BW.

Een executie KG dat ik namens cliënte zal entameren als uw cliënt zijn voornemen doorzet is bij voorbaat gewonnen.

Indien ik niet uiterlijk voor 13.00 uur maandag a.s. van u de bevestiging heb dat de executieven de rente zal worden gestaakt zal de KG datum worden gevraagd en dagvaarding worden uitgebracht.

Met vriendelijke groet,

Y. Moszkowicz

 

Van: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht” <moszkowicz@moszkowicz-law.nl>

Onderwerp: RE: Sommatie betaling wettelijke rente

Datum: 8 november 2016 10:20:59 CET

Aan: ‘Thijs Stapel’ <stapel@stapeladvocatuur.nl>

Kopie: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht” <moszkowicz@moszkowicz-law.nl>

Geachte confrère,

Zoals u weet is cliënte in appel en is uit coulance nog niet over gegaan tot hernieuwde beslagen. Echter, betaling van rente terwijl de vordering 100% in appel zal worden toegewezen voert te ver.

Voor zover uw cliënt daadwerkelijk recht denkt te hebben op die rente van wege verjaring -quod non- wordt een beroep gedaan op verrekening ex art. 6:131 BW. Een executoriaal beslag zal direct worden beantwoord met (weer) een kort geding.

Overigens is gebleken dat uw cliënt opnieuw mijn cliënte (telefonisch) aan het lastigvallen is. Namens cliënte sommeer ik uw cliënt per direct daarmee te staken en zulks te bevestigen, bij gebreke waarvan alsnog een contactverbod zal worden bewerkstelligd.

Voorts verzoek ik u om uw cliënt bij te brengen dat zijn gepretendeerde voordering vanwege juridische kosten non-existent is gezien het systeem van proceskosten veroordeling dat ons rechtsstelsel kent. Ergo ook te dien aanzien sommeer ik namens cliënte uw cliënte te staken met zijn brieven te dien aanzien.

Ervan uitgaande u zo afdoende te hebben geïnformeerd.

Sans prejudice en onder voorbehoud van alle rechten en weren van cliënte.

Met vriendelijke groet,

Y. Moszkowicz

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

2 reacties op Yehudi wil weer een kort geding

  1. Ruud Harmsen zegt:

    Ik denk toch, met mijn juridisch lekenverstand, dat Yehudi hier fout zit.

  2. Gaya zegt:

    hij is in alles fout,die arrogante kop,wordt daar zo boos van! en lilliputter armpjes.Hij verstoort mijn vibe!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s