Wraking geduid

Afbeeldingsresultaat voor vrouwe justitiaGeachte mevrouw Zwart-Sneek,

Onlangs nam ik kennis  in de zaak W. Hebben versus mij en de heer H. Mauritz, van uw brief aan mijn advocaat Mr. Stapel betreffende mijn wrakingsverzoek van uw collega’s Mr. Biesma en Mr. Hoogslag. U maakt in deze brief duidelijk dat het niet Mr. Biesma en Mr.  Hoogslag waren , maar u de rechter bent die de beslissing heeft genomen om mijn verzoek tot getuigenverhoor af te wijzen. Mag ik dan eerst concluderen dat de rechtbank Noord-Nederland de zaken administratief niet op orde heeft? Overigens kwam uw afwijzing zonder enige motivatie. Ik vind dat respectloos tegenover een verdachte die beticht wordt van een zeer ernstig strafbaar feit, namelijk het mogelijk onterecht beschuldigen van medeplichtigheid van de heer Hebben aan één van de meest bekende moorden van de afgelopen 20 jaar.

U vraagt mij via mijn advocaat of ik het wrakingsverzoek wil handhaven, in de wetenschap dat u het getuigenverzoek heeft afgewezen. Bij deze deel ik u mede dat ik het wrakingsverzoek, ditmaal tegen u, zeker wil handhaven. Ik zal u, in aanvulling op het wrakingsverzoek dat u reeds heeft gelezen, hieronder motiveren waarom.

Ik mag aannemen dat u de ingebrachte stukken, zowel van mij als die van de heer Hebben tot u heeft genomen. Dan weet u dus ook wat ik stel. Kort samengevat is dat het volgende:

Ik stel dat Marianne Vaatstra is vermoord door twee asielzoekers in de caravan van Wolfgang Hebben. Dit was een Duitser. De verkrachters/moordenaars van Marianne heten Ali Hassan en Haval Ali Mawloud.  Behalve Wolfgang was daar ook een 15 jarige asielzoeker bij, genaamd Faek Mustafa. Deze Faek Mustafa is op de ochtend van de moord door de politie opgehaald uit het AZC en heeft aan de politie verteld wat er gebeurd was. De top van Justitie heeft echter direct besloten dat de ware toedracht niet bekend mocht worden. Naar aanleiding van de bekentenis van Faek is Ali Hassan opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en via het grenshospitium Amsterdam nog datzelfde weekend het land uitgezet. Dit is geregeld door Harm Brouwer en Joris Demmink. Haval Ali Mawloud is op eigen kracht via Utrecht naar Irak terug gevlucht met hulp van een paar vrienden. Hij heeft daar nu een hoge functie bij de geheime dienst. 

Faek is als “geheime” kroongetuige direct overgeplaatst naar het AZC Musselkanaal. Enkele maanden later kregen hij en zijn vader een verblijfsvergunning. De hele veroordeling van Jasper Steringa is dus een farce om de bovengenoemde ambtsmisdrijven van Justitie op een geloofwaardige manier te begraven. Na de veroordeling van Steringa heb ik ontdekt waar Faek woont en heb ik veelvuldig contact met hem. Deze contacten bewijzen reeds dat wat ik stel klopt.

Het is dus zowaar geen kattenpis wat ik stel. Ik stel dat de hoogste bazen van onze Justitie de werkelijke moordenaars van Marianne Vaatstra direct een heimelijke vrijgeleide hebben gegeven.  Ik stel dus ook dat zij vanaf dag één wisten dat de moord op Marianne in de caravan van Wolfgang is gepleegd. En vervolgens de nabestaanden van Marianne en de rest van Nederland tot op de dag van vandaag hebben voorgelogen. Helemaal om te rillen is mijn stelling dat er uiteindelijk een veeboer is opgepakt en veroordeeld, die niets met de moord op Marianne Vaatstra te maken heeft, inclusief vervalsing van het DNA bewijs.

Uw zult ongetwijfeld ook weten dat ik in de strafzaak in eerste aanleg tot drie maanden cel veroordeeld ben voor het doen van deze stellingen jegens de heer Hebben. Ook in die zaak werden mij geen getuigen toegestaan. Gek genoeg ben ik nooit aangepakt door de heer Demmink, de heer Brouwer of andere leden van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, verantwoordelijk voor het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra. Gezien het feit dat de rechtspraak Noord-Nederland, waartoe ook het Openbaar Ministerie behoort, er ongehoord van langs krijgt van mij, is dat alleen al een wrakingsgrond. U maakt immers deel uit van die rechtspraak Noord-Nederland, nota bene diezelfde locatie Leeuwarden. Het is reeds belachelijk dat dit arrondissement de zaak tegen mij mag aanspannen, gezien de vooringenomenheid en het afbreukrisico terzake het onderzoek Vaatstra en de veroordeling van Jasper Steringa. Dit strookt ook al niet met de grondregel in het recht dat een verdachte berecht hoort te worden in de rechtbank dichtsbijzijnd van de woonplaats van de verdachte. Voor mij is dat Haarlem. Maar de rechtspraak Noord Nederland forceert gewoon dat het Leeuwarden moet zijn. Leeuwarden, waar het onderzoek Vaatstra werd gedraaid. Weer een wrakingsgrond.

Los van het feit dat een rechter of rechtbank mij geen getuigen mag weigeren om mijn onschuld te bewijzen, aldus mij in mijn grondrechten beperkt, zijn er nog veel meer wrakingsgronden.

Uiteraard heb ik wat gegoogled op uw naam. Dan ontdek ik dat u voorheen advocaat was op het kantoor De Brauw, Blackstone, Westbroek te Den Haag. Dat is hetzelfde kantoor waar uw voormalige collega Mr. Harro Knijff werkzaam is. Mr. Harro Knijff is, zoals u ook wel zult weten, de raadsman van de heer Joris Demmimk, die ik verantwoordelijk houdt voor het stiekem wegsluizen van de werkelijke moordenaars van Marianne Vaatstra, alsmede voor het overplaatsen van kroongetuige Faek. Hoe mag ik er dan op vertrouwen dat u mij een objectief en eerlijk proces geeft? U bent toch de bodemrechter? Hoe kan ik gezien uw relaties met mensen die mij niet terwille zijn, dan wel reeds gecompromitteerd zijn in deze zaak, nog van uw onpartijdigheid uitgaan?  Weer een wrakingsgrond.

Ook zult u uw collega Mr. Dölle kennen, de Leeuwarder rechter die Jasper Steringa veroordeelde voor de verkrachting en moord op Marianne Vaatstra. Hij geloofde niets van de “bekentenis” van Jasper Steringa, maar hij kon niet anders dan tot een veroordeling komen. Anders zou de rol van Joris Demmink en Harm Brouwer immers aan het licht komen. Correctie: Hij kon wel anders, maar hij koos voor de “politiek correcte” oplossing. Mr. Dölle zal wel gedacht hebben: Als ik die man vrijspreek leg ik de corruptie van de Justitietop bloot. Dan staat het land op zijn kop. Laat dat nou net de bedoeling zijn van een zichzelfreinigende rechtsstaat.

Neemt u bijvoorbeeld ook Mr. Severein, uw collega-rechter op uw rechtbank Leeuwarden. Tijdens de moord op Marianna Vaatstra was hij plaatsvervangend hoofdofficier, de directe assistent van Harm Brouwer, eindverantwoordelijk voor het Vaatstra onderzoek. Ik stel dat Mr. Severein diverse leugens aan het publiek heeft verteld, met name dat er geen enkele aanleiding was om verdachten in het AZC te zoeken, alsmede dat daar ook nog geen verdachten waren aangehouden. Maar als Faek direct is opgehaald en een verklaring in Buitenpost heeft afgelegd, wist heer Severein dus dat dit leugens waren. Dan moet hij ook vanaf dag 1 geweten hebben dat de moord niet in een weiland is gepleegd maar in de caravan de heer Hebben.

Neemt u bijvoorbeeld Mr. Tom Wiersma,  uw collega-rechter op uw rechtbank Leeuwarden. In 2007 was hij echter de zaaksofficier voor de Vaastra zaak, als zodanig kennishebbend aan zeer concrete  aanwijzingen voor de vlucht van Haval Ali Mawloud, die volgens Mr. Henk Mous (weer een zaaksofficier voor het onderzoek) inderdaad bewoner was van het AZC Kollum en sinds de moord is verdwenen. Zie onderstaande getuigenis van de heer Sarbast Rachid en zijn broer. Is allemaal onder de pet gehouden door het OM Leeuwarden. Ook dit zijn directe collega’s van u, wiens handelingen niet bepaald in een gunstig daglicht komen te staan wanneer mijn getuigen zullen verklaren zoals ze tegen mij verklaard hebben. Ik kan er toch moeilijk vanuit gaan dat dit u allemaal koud laat en uw objectiviteit op geen enkele wijze beïnvloedt.

Moet ik het dan nog vreemd vinden dat u onder meer Faek niet in uw getuigenbankje wilt zien? Bent u bang dat Faek onder ede zal bevestigen dat hij de waarheid op dag 1 aan de politie heeft verteld? Wilt u niet van Faek horen of het OM Leeuwarden hem heeft gevraagd of de in Istanbul gearresteerde Ali zijn vriend was? Waarom zou u het verhaal van Isabella niet in een openbare zitting willen horen? Daar lusten de honden geen brood van. Hoe dit meisje, dat haar burgerplicht deed, (letterlijk) door de mangel is gehaald door asielzoekers én Justitie. Bedreigd is door Faek en Jano. Eenvoudig omdat ze respectievelijk haar informatie gaf aan de politie en Jano in 2009 in Groningen zag lopen met “kleine vieze ” Ali Hassan, om daarna gebeld te worden door Jano op Koninginnedag 2009 voor een afspraakje na 12 uur middernacht. Dat wilt u kennelijk allemaal niet weten, gezien uw afwijzing van het getuigenverhoor?

Blijkbaar wilt u ook niet weten dat Wolfgang liegt dat hij barst met zijn ontkenningen dat hij Ali, Faek, Ludger Dill en Marianne Vaatstra nooit gekend heeft. Die leugens zouden immers zonneklaar bewezen worden middels een getuigenverhoor van Thomas Vos. De getuigen zijn de sine qua non om mijn stellingen te bewijzen, daarmee mijn onschuld en de misstand die ik aan het licht wil brengen in het algemeen maatchappelijk belang. Diegenen die menen dat er helemaal geen sprake is van een misstand, hebben ook niets te vrezen van het horen van de getuigen. Mensen als de heer Demmink en de heer Brouwer zouden dit juist moeten toejuichen. Ook dat maakt een afwijzing van het getuigenverhoor des te opmerkelijker.

Als u nu gewoon het verhoor van de getuigen  toestaat (het zijn er tenslotte maar zes van de twintig die ik zou kunnen oproepen) dan hoef ik u niet te wraken. Maar omdat u het getuigenverhoor afwijst, moet ik dat wel doen. Dat begrijpt u toch wel? Dat geldt voor elke andere rechter die geen getuigen toestaat. Niet alleen omdat dit een grondrecht voor een verdachte is, maar in deze zaak ook vooral omdat middels de getuigen vastgesteld kan worden of Justitie ernstige ambtsmisdrijven zijn gepleegd. Daarmee is een enorm algemeen maatschappelijk belang gemoeid, juist om de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de rechtspraak te waarborgen. De rechter die dit algemeen belang niet wil dienen,  verdient alleen daarom al een wraking. Die rechter vindt het kennelijk belangrijker dat een dergelijk onrecht aan het oog ontrokken blijft, wil dus ook niet vaststellen of Justitie in dit onderzoek heeft gemalverseerd. Juist bij misdaadbestrijders moet de samenleving erop kunnen vertrouwen dat zij in de uitoefening van hun publieke taak niet zelf misdrijven plegen en waar nodig gecorrigeerd in plaats van toegedekt worden.

Geachte mevrouw Zwart- Sneek, ik ben maar een gewone burger die denkt dat Nederland een rechtsstaat is, waar eerlijk recht gesproken wordt.  Uw directe collega Mr. Caroline Telman bijvoorbeeld, deed het best goed. De collega’s in Arnhem die het Openbaar Ministerie bevolen om toch Joris Demmink te onderzoeken voor zijn seksuele escapades met minderjarige jochies  in Turkije, geven mij ook moed. Waar ik hem van beschuldig is vele malen erger, dat bent u toch wel met me eens? Het beschermen van verkrachters en moordenaars ten koste van uiteindelijk een onschuldige veeboer? Een zwaardere beschuldiging is er niet voor een voormalig hoogste ambtenaar van Justitie. Maar blijkbaar durft u het niet aan.  Geeft u de zaak anders maar door aan Haarlem, dan bent u van deze gloeiend hete aardappel af.
Groet,

Wim Dankbaar

Superdeal: 8 boeken voor 40 euro

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

9 reacties op Wraking geduid

 1. Akky van der Veer zegt:

  Heel goed verwoord, Wim. Mijn complimenten!

 2. Mike zegt:

  Geen speld tussen te krijgen.

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Kolderkamp, zo te lezen lig jij in elk geval wakker van mijn duidingen. Wat ik wel of niet kwijt ben, is volstrekt irrelevant voor de beoordeling van de misstand. Bovendien zou je sterker overkomen als je me gewoon Wim zou noemen en onder je eigen identiteit zou posten. Wat dat betreft kun je aan Chris Klomp een voorbeeld nemen.

 4. Cor K. Burger zegt:

  Het blijft heel opvallend hoe er binnen het OM wordt omgegaan met Wim Dankbaar en zijn bevindingen tot nu toe. Via juridische omwegen en veel kunst en vliegwerk wordt geprobeerd hem van het podium te krijgen. Het lijkt mij vrij eenvouding voor het OM om Wim Dankbaar voorgoed het zwijgen op te leggen. Een fikse zaak van smaad/laster tegen hem aanspannen, dossiers op tafel leggen en getuigen oproepen. Daarna hoeft er nooit meer iemand door hem worden beschuldigd dan wel lastig worden gevallen want met de veroordeling van Jasper Steringa is 100% recht gedaan in de zaak van de moord op Marianne Vaatstra.

  Maar dat gebeurt niet en wie op de hoogte is van hoe het tot nu toe gaat kan niet anders dan de wenkbrauwen fiks fronsen. Daar zouden de Klompen van deze wereld ook eens aandacht aan moeten schenken of ze het nu wel of juist niet met de bevindingen van Dankbaar eens zijn. Door de merkwaardige kronkels die justitie maakt in deze zaak zou toch gaan denken dat die Dankbaar een wel heel groot punt heeft…

  • LS. Cor K. Burger,
   Ben het volledig met u eens, een zichzelf achtend OM zou het toch niet moeten pikken wat Wim zoal produceert en ook nog in de openbaarheid brengt.

   Zoals het er nu op lijkt zie ik een OM dat steeds duikt, door nergens op te reageren probeert de lange baan techniek waarbij op vergetelheid wordt gestuurd. Een griep- epidemie gaat ook voorbij zelfs de gekke koeien ziekte.
   Moet je niet kijken met welk een schade men blijft zitten, grote schade, imago-schade is waar het OM zich zorgen over moet maken.

   Het OM zou voor eens en altijd haar straat kunnen vegen, door Wim op te pakken voor smaad, je zou moet eens een smaadboodschap openbaar brengen waar het OM zich gekrengd voelt, binnen de kortste keren wordt bij jou de hele straat afgezet en komt met een peloton ME je ophalen van huis. Nog dezelfde dag al sta je voor een of andere rechter.

   Maar nu niks van dit alles en het daardoor moeilijk is om grip op het OM te krijgen, niet anders dan met extreme middelen.
   Wie hier inderdaad stappen kunnen maken dat is de media, maar het lijkt er op dat niemand zich geroepen voelt en/of durft zijn nek uit te steken.
   Zelfs het anders zo enthousiast en bijdehand zijnde Zembla hoor je niet, het lijkt wel of er een embargo ligt over deze toch zo grote zaak.

   Komt het doordat we nu nog maar een paar journalisten hebben en de rest gewoon verslaggevers zijn? Journalisten had je vroeger bij de Münchener krant “Die Zukunft”,
   L’ Aurore, Der Spiegel, ja Der Spiegel (van 1948 – 1990, daarna niet meer, is compleet in het pak genaaid), Dirk Koch.

   Ik begrijp wel enigszins voor de lastige positie waarin verslaggevers of journalisten zich bevinden, als je je onafhankelijkheid hebt verkocht dan bepaald een ander wat gepubliceerd mag worden.

 5. wietse845 zegt:

  Ik zie geen reactie van Kolderkamp?

 6. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 7. van Tours zegt:

  Als de rechterlijke macht hier niet op reageert in positieve zin voor Wim, wat kan Wim dan nog verder doen? De wrakingskamer wraken, maar de leden daarvan zijn ook van de rechtbank in Leeuwarden, dus zou dat helpen? Wat doen de rechters en het OM als ze niet op het verzoek van Wim ingaan? Volgens mij leveren ze zelf dan het bewijs dat ze corrupt zijn. Voor de Nederlandse wet is iedereen gelijk, zowel rechters als burgers. Bij een bewezen strafbaar feit heeft een burger het recht een burgerarrest te verrichten. Dat is al eens eerder gebeurd in de recente geschiedenis.
  Bij een burgerarrest kan een rechter niet verder functioneren tot is bewezen dat de klacht ongegrond is. Wel, als het bewijs van schuldig zijn aan corruptie door de rechter zelf is geleverd, kan een andere rechter daar toch niet omheen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s