4000 euro voor de kluisverklaringen van Hans Mauritz?

Hieronder volgen enkele emails van mij aan Hans Mauritz over de afgelopen dagen. Deze maken onderdeel uit van een emailwissseling tussen hem en mij. Omdat Mauritz mij desgevraagd heeft aangegeven zijn emails niet op RIK te willen zien, zet ik hier alleen mijn emails neer. Met uitzondering van de email waarin hij de onderhavige kluisverklaringen bevestigt.

From: Wim Dankbaar

Sent: Monday, October 17, 2016 11:29 AM

To: ‘J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis’

Cc: K. Ferwerda

Subject: RE: Methode > Re: Precies > Re: Klaske

Ik wil toch echt eerst de waar zien die ik koop, zeker gezien de ervaringen met jou.  Ik kan ook de I-pad meenemen om ter plekke met spoed over te maken. Kun je zelf zien dat het is afgeschreven naar jouw rekening. Hiermee vervallen je beide bezwaren.

Verder zijn er een aantal dingen die ik maar niet begrijp.

Als het gaat om verklaringen zoals jij hieronder bevestigt, waarom heb je die dan zelf nooit gebracht? Waarom nu na ruim 2,5 jaar zou je ze wel kunnen leveren? Ik bedoel, dat zou pas een echte scoop zijn. Daarmee zit je gegarandeerd morgen bij Pauw en overmorgen bij Humberto Tan. Dat is een scoop met atoomkracht, 100 keer sterker dan het dunne scoopje waar je vorige week mee kwam. Dan zou ik voorstellen dat ze ook Faek en Riad mogen uitnodigen. Je hebt dan direct de landelijke media aandacht die je al jaren tracht te krijgen. Ik citeer even de advocaat van Wolfgang in zijn conclusie van repliek:

2.8          Volgens gedaagde Mauritz zijn de kluisverklaringen keihard en leveren deze sluitend bewijs voor de medeplichtigheid van eiser. Dat spreekt ook wel voor zich. Wanneer twee getuigen onder ede bij een notaris verklaringen zouden hebben afgelegd waaruit blijkt dat de moord in de caravan van eiser heeft plaatsgevonden, dan kan je spreken van sterk bewijs. Dergelijk verklaringen zijn immers uitermate incriminerend jegens eiser. Naar nu blijkt echter, bestaan er geen “kluisverklaringen” met een dergelijke inhoud.

2.9          Het zou onbestaanbaar moeten zijn dat auteurs, laat staan journalisten, die zichzelf betrouwbaar en vakkundig noemen, zich beroepen op niet bestaande, zelf gefabriceerde of uit de duim gezogen bewijzen. En toch is dat precies wat in deze casus aan de orde is.

Ergo, zelfs de advocaat van een wederpartij geeft toe dat zulke verklaringen uitermate incriminerend en sterk bewijs zouden zijn. Het komt erop neer dat een veroordeling vrijwel onmogelijk zou zijn. Desalniettemin heb jij ze niet geproduceerd, niet vooraf en niet tijdens de rechtszaak, terwijl je ze nota bene in de binnenzak van je jasje had, zo zeg je. Nee, je liet je gewoon veroordelen ondanks dit vrijpleitende bewijs dat je stelt te hebben. En ondanks dat de advocaat je beschuldigt van niet bestaande, zelf gefabriceerde of uit de duim gezogen bewijzen. Je deed niets om zijn ongelijk te bewijzen en jezelf te rehabiliteren tegen die beschuldiging. Dit vindt elk weldenkend mens toch bizar?

Ook zul je weten dat als jij mij die verklaringen levert, ik ze zou publiceren. De vraag blijft waarom je dat zelf niet doet, gezien bovenstaande overwegingen? Ik bedoel je beklaagt jezelf over mijn “lastercampagne” waarin ik vooral stel dat je de beweerde kluisverklaringen niet hebt. Je stelt hierdoor grote schade te hebben opgelopen. Maar dat was helemaal niet nodig geweest als jij direct de bewijzen had laten zien. Als er iemand ze had mogen en moeten zien, dan was het wel je compagnon en zakenpartner, al was het maar om zijn “lasterlijke” uitspraken te voorkomen. Tot nu toe bestaat jouw verdediging slechts uit generieke uitspraken als: Dankbaar liegt alles aan elkaar, manipuleert gigantisch en laat dingen weg. Echter zonder inhoudelijk te specificeren wat dan mijn leugens zijn, wat ik weglaat of hoe ik de boel manipuleer.

Maar nu zou je de verklaringen opeens wel kunnen produceren? En dan wil je mij die scoop ook nog laten brengen? Terwijl je als je het zelf zou doen, jezelf definitief zou rehabiliteren en iedereen zou kunnen bewijzen dat je op dit punt niemand hebt opgelicht?

Je rept verder over “de kwaliteit” van de verklaringen, maar daar heb je zelf reeds één en ander op afgedongen als volgt: “Feik zou alles getekend hebben en de Visboer ook. Zo doodsbang waren ze. Ook dat ze de reïncarnatie van Napoleon zouden zijn…., ook dat zouden ze hebben getekend.”

Ik kan dit slecht rijmen met jongens die niet bepaald als watjes bekend staan en jou met de dood zouden hebben bedreigd. “Je hebt werkelijk geen idee met welk kaliber criminelen we hier te maken hebben!”, schreef je me ooit.

Begrijp je dan dat een normaal mens meent dat er iets niet klopt aan je voorstel? Om mijn goede wil te tonen heb ik vooralsnog conform je wens de 3 gewraakte artikelen off-line gehaald.

Ik hoor het wel.

Wim

 

From: Wim Dankbaar

Sent: Saturday, October 15, 2016 11:10 AM

To: ‘J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis’

Subject: RE: Precies > Re: Klaske

Ik zal het geld pinnen en meenemen. Stel maar een plek en een tijd voor om elkaar te ontmoeten om gelijk  over te steken. Bijvoorbeeld Van der Valk Vianen.

Wim

Van: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis
Verzonden: zaterdag 15 oktober 2016 08:11
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Precies > Re: Klaske

WD,

Het gaat om verklaringen precies zoals hier onderstaand door jou is weergegeven.

Het antwoord is derhalve bevestigend.

HM

c.c. Klaske Ferwerda

From: Wim Dankbaar

Sent: Friday, October 14, 2016 4:01 PM

To: ‘J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis’

Subject: RE: Klaske

Het hoeft wat mij betreft niet vandaag.

Ik wil de gok wel nemen. Maar graag even de duidelijke bevestiging dat het om twee getekende verklaringen gaat, één van Faek Mustafa en één van Riad Elmakhour, met de teksten zoals die in het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra staan, met voor beide verklaringen een akte van depot van de betreffende notarissen die de verklaringen hebben opgenomen.

Wim

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 18 oktober 2016 12:34
Aan: ‘J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis’
Onderwerp: RE: Pudding > Re: Raar > Re: Ja > Re: Nee, nee > Re: Methode > Re: Precies > Re: Klaske

Hans,

Als jij me de notaris van Faek laat bevestigen dat zijn verklaring bij hem is gedeponeerd, al dan niet later ingetrokken, dan maak ik het geld vooraf over.

Wim

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 19 oktober 2016 15:53
Aan: ‘J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis’
Onderwerp: RE: Kennelijk > Re: Pudding > Re: Raar > Re: Ja > Re: Nee, nee > Re: Methode > Re: Precies > Re: Klaske

Hans,

Ik heb besloten niet op je voorstel in te gaan vanwege de volgende overwegingen.

Ik heb reeds zo’n 100.000 euro aan jou verloren, aantoonbaar en kwantificeerbaar. Uit principe zal ik daar niet nog eens 4000 euro bij doen voor het verkrijgen van bewijzen die even goed mijn eigendom zijn, verkregen onder destijds gemeenschappelijke samenwerking in een gezamenlijk project. Verliezen, niet alleen vanwege contractbreuk, overgemaakte gelden die niet voor de beoogde doelen zijn aangewend, maar ook voor gemaakte rechtsbijstandskosten. Wolfgang Hebben had de zaak vrijwel zeker niet durven aanspannen als jij direct de kluisverklaringen had geproduceerd.  Immers ook volgens zijn advocaat gelden deze verklaringen als uitermate incriminerend en sterke bewijzen jegens zijn cliënt.

Voorts heb je nu herhaaldelijk nogmaals zwart op wit bevestigd dat je de genoemde verklaringen in je bezit hebt, met andere woorden dat deze sterke bewijzen bestaan.  In combinatie met de omstandigheid dat je geen oplichter genoemd wilt worden, plus het besef dat je je realiseert dat bij niet-levering, je definitief en overtuigend als een oplichter te boek zult staan, is dit voor mij voldoende om er te goeder trouw van uit te mogen gaan dat de verklaringen bestaan en desnoods op gerechtelijk bevel geproduceerd kunnen worden, indien niet vrijwillig. Daarvoor hoef ik de verklaringen niet zelf gezien te hebben, laat staan er 4000 euro voor te betalen.

In het algemeen maatschappelijk verkeer mocht ik er reeds te goeder trouw vanuit gaan dat een compagnon en zakenpartner die niet alleen mij verzekert dergelijke kluisverklaringen te hebben, maar ook een heel lezerspubliek van een boek, mij de waarheid vertelde. Mijn veroordeling op grond van “ondeugdelijk onderzoek” was alleen al om die reden corrupt. Dat daarover later twijfel is ontstaan omdat je de verklaringen niet wilde delen – in combinatie met andere factoren – is uitsluitend aan jezelf te danken. Wie stelt, moet met bewijzen komen, is een grondregel in het recht. Maar nu je tot vandaag de dag volhoudt dat je deze verklaringen hebt, er zelfs geld voor vraagt, is dat argument nog vele malen sterker geworden.

Daarenboven komt nog de omstandigheid dat productie van de kluisverklaringen, zonder daar geld voor te vragen, jezelf ook zou vrijpleiten en rehabiliteren.

Wim

Superdeal: 8 boeken voor 40 euro

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

12 reacties op 4000 euro voor de kluisverklaringen van Hans Mauritz?

 1. Akky van der Veer zegt:

  Duidelijk, Wim, geen speld tussen te krijgen.

  Like

 2. hansjohn zegt:

  Zolang het niet duidelijk was dat er dwangsommen werden verbeurd (door Mosco en/of Maaike werd dat signaal niet gegeven) was er toch geen noodzaak, anders dan dat er iets in stond dat niet (b)leek te kloppen, voor 1 schrijver het boek uit de handel te willen?

  Like

 3. Ziva zegt:

  Nou hartstikke leuk en grappig dat gespartel van Hans Mauritz en het publiceren van zijn gemurmel, maar wat schiet je er eigenlijk mee op Wim? Sure, de verklaringen zouden je zaak kunnen ondersteunen, maar, echt, je gelooft toch niet dat die kluisverklaringen werkelijk bestaan?

  Wat je nu doet is energie besteden aan Mauritz, een man die verzuipt in zijn eigen leugens, terwijl je die energie beter kan gebruiken voor je eigen case. Mauritz heeft niets, gaat nooit iets leveren, en is ook nooit iets geweest. Geen enkel track record, alleen maar ellende sporen, en nul-komma-nul bewijs geleverd. Leuk om zo’n man wanneer het wat rustig is gewoon als een garnaal te pellen. Maar niet nu. Nu zijn er serieuze dingen belangrijk, en je doorlopende focussen op het verkrijgen van verklaringen waarvan je ook zelf wel weet dat die er gewoon niet zijn is _waste of time_.

  Het is niet belangrijk om te weten dat Mauritz liegt. Het is belangrijk om te weten hoe om te gaan met die leugen.

  Like

 4. Ziva zegt:

  Los van dat kansloze getraineer en gebluf van Mauritz: ik ga wel zitten.

  Wat is er eigenlijk met al dat geld gebeurd dat die 10.000-den verkochte copies van het boek is geind? Ik bedoel wat is de belastingaangifte? Er is namelijk zoiets als een beslag op derden, voornamelijk voorbehouden begrijp ik voor de belastingdienst, maar wel iets waarmee het huis dat op je vrouw haar naam staat onder druk komt te staan. Terecht, imo, want wegsluizen van iemands geld zonder daar belasting over te betalen is pas echt schofterig. Dat verdient een extra pijnlijke aanpak. Derde beslag heet het geloof ik.

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Ziva, Er zijn geen 10.000 boeken verkocht. Er zijn misschien 2000-3000 boeken verkocht. De rest is dus een leugen. Daar kan Gerrit en Gerard over meepraten. Het is nog veel erger!

   Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
   Verzonden: maandag 17 oktober 2016 23:11
   Aan: ‘J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis’
   Onderwerp: RE: Raar > Re: Ja > Re: Nee, nee > Re: Methode > Re: Precies > Re: Klaske

   Hans, Herinner je je onderstaande email nog? Wil je dan de goedheid hebben om even aantonen dat je 25.000 (extra) boeken hebt laten drukken voor het geld dat ik heb overgemaakt? Stortingsbewijs aan de drukker, faktuur, opdrachtbevestiging e.d.?

   Wim

   Van: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis
   Verzonden: dinsdag 29 april 2014 12:17
   Aan: Wim Dankbaar
   Onderwerp: Exact > Re: Overboeking

   Wim,

   Het precieze bedrag is 20.300,-
   De kosten zijn 50.250,- en de aanbetaling ervan 40.200,- Daarop is 8 mille (7.900,-) betaald. Te weten 3.950,- door jou en 3.950,- door mij. Dat gaat dus nu van de huidige aanbetaling af.
   Resteert: 32.300,- Ik kan 12 mille meedoen, nu, dus resteert precies 20.300,- voor jou.
   Zie overzicht dat ik je gisteren stuurde. Berekening – en dus ook de aanbetaling a 80% – is gebaseerd op 25.000 exemplaren a 2,01 euro. Dat wordt nadien teruggerekend naar 1.94 omdat ik (vanmiddag teken voor 40.000 exemplaren minimaal.

   Het precieze bedrag is dus 20.300,-

   Het rekeningnummer is IBAN: NL31 INGB 0001 9859 25 t.n.v Mauritz (Dat rekeningnummer had/heb je al van de betaling zoals je die hebt gedaan rond 29 of 30 november 2013).
   Als je het niet voor elf uur gedaan hebt is het misschien beter om het vanmiddag via een spoedoverboeking te doen.

   Lammert de Bruin belde net: “Jullie hebben goud in de handen”. Heeft al één notaris gebeld…. Mailt me wat hij wil met Steringa’s. Moet dat voor hem ‘masseren’ Ze hebben bij Eén vandaag alles al op de rails staan. Moet eventueel nog ‘iets bij’ met Ali en Jacob’, zegt Lammert. En ze denken nog na over wat met ons te doen (studiogesprek of opnames vooraf)

   Hans

   Like

 5. Ziva zegt:

  Ik bedoel Wim, je kan altijd aan de belastingdienst vragen om een audit over de financials van jullie boek. Simpel omdat je het zelf denkt niet helemaal duidelijk te hebben en je een vermoeden van fraude hebt. Gaan ze echt wel bij helpen.

  Like

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Beste Wim,

  Allereerst mijn excuus voor mijn slechte bereikbaarheid vandaag. Het is herfstvakantie en ik was een hele dag weg met mijn dochters.

  Om antwoord te geven op je vraag:

  Mr Zwart-Sneek is inderdaad de te wraken rechter. Het is een vrouw.

  Morgen ben ik beter bereikbaar, dus dan kunnen we bellen voor overleg.

  Met vriendelijke groet,

  Thijs Stapel

  Like

 7. Wim Dankbaar zegt:

  Ziva,

  Ik heb nu al twee vriendinnen overgehouden aan Swapichou. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wie weet volgt Teigertje ook nog…..

  Ik heb me wel verbaasd waarom ik op Swapichou nog niet gelezen heb dat ik mijn boodschap aan Ineke heb weggehaald.Is daar geen screenshot van gemaakt?

  Wim

  Like

 8. luis zegt:

  De droom komt uit: een spartelende Mauritz die naar de klote gaat.
  Hoe jammer dat mensen niet gewaarschuwd zijn tegen deze infantiele babbelzieke schoft. Hij wordt door zoveel mensen gehaat, maar de plank voor zijn (dikke) kop is zijn “schild” wat hem maakt tot wat ie is. Charlatan, bedrieger, en een mislukte entrepreneur op zwart zaad. Aanpakken die sukkel!

  Like

 9. Wim Dankbaar zegt:

  Sure, de verklaringen zouden je zaak kunnen ondersteunen, maar, echt, je gelooft toch niet dat die kluisverklaringen werkelijk bestaan?

  ++++++++++++++++++++

  Wat ik geloof, doet er niet toe. Er zijn maar twee mogelijkheden: Ze bestaan of ze bestaan niet. Als ze bestaan, prima, dan is dat cruciaal voor mijn zaak. Als ze niet bestaan, ook goed, dan wordt de vraag of ik te goeder trouw mocht geloven dat ze bestaan (of dat ik moest aannemen dat
  mijn toenmalige compagnon mij en alle lezers van het boek belazerde). Nu Mauritz in alle toonaarden volhoudt dat ze bestaan en zich realiseert dat zijn reputatie verbonden is aan die verzekering, zijn beide uitslagen voor mij okay. Hoe dan ook is het zaak dat één van de twee mogelijkheden in rechte wordt vastgesteld.

  From: Wim Dankbaar
  Sent: Monday, October 17, 2016 12:46 PM
  To: ‘J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis’
  Subject: RE: Nee, nee > Re: Methode > Re: Precies > Re: Klaske

  Stel dat ik zou ingaan op je voorstel. Besef je dan wel dat als je niet levert of er naderhand iets niet mocht kloppen aan de verklaringen, bijvoorbeeld dat het vervalsingen blijken te zijn, of dat de notarissen het niet kunnen bevestigen, je definitief en overtuigend als een oplichter te boek zult staan?

  Wim

  Van: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis [mailto:HansMauritz@Home.nl]
  Verzonden: maandag 17 oktober 2016 13:06
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Ja > Re: Nee, nee > Re: Methode > Re: Precies > Re: Klaske

  Wim toch,

  Ja, ik besef dat maar is niet aan de orde.
  Dit zijn geen grappen om niet te leveren. Kom op!

  HM

  Like

 10. Wim, het is werkelijk bizar dat Hans jou vraagt om bovenstaande mails op je site te zetten. Het is in zijn eigen woorden een zeer goed inkijkje in zijn zieke geest. Kennelijk heeft hij het ook in grote woede geschreven, gezien het aantal schrijffouten. Eerst probeert hij nog eens 4000 euro van je af te troggelen, met als tegenprestatie dat hij je gaat helpen in lopende rechtszaken, maar mocht je niet akkoord gaan, dan doet hij het tegenovergestelde. Pure chantage is het!!! Hij wil zelfs advocaten van de tegenpartij assisteren in zaken waar hij zelf ook gedaagde is. Hij ziet gewoon niet hoe hij zichzelf voor schut zet…. Blijkbaar ook niet dat het verstandig zou zijn om gewoon zelf die kluisverklaringen te publiceren of gewoon volledig te zwijgen… Deze man spoort echt niet.

  Like

 11. Wim Dankbaar zegt:

  Niet te bevatten inderdaad. Kluisverklaringen op hetverbodendagboek.nl zetten: Iedereen de mond gesnoerd! Morgen bij Pauw.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s