Klein voorlopig commentaar over de zitting van vandaag

Yehudi, weer in een uiterst modieus snitpakje, loog wederom door zijn tanden. Maaike, Bauke, Ineke, Freddy en/of Johan waren er helaas niet bij om Yehudi te ondersteunen. Hoe zou dat nou komen?

Met name Chris Klomp, nota bene rechtbankverslaggever die over deze zaak regelmatig schrijft, schitterde in afwezigheid. Wat ben je dan voor een journalist? Hans Mauritz was er wel. Met name het gesprek met hem achteraf op het Vrouwe Justitiaplein was interessant.

De tuchtrechters leken wel aandachtig te luisteren. De voorzitter was een vrouw. Of deze rechters daadwerkelijk de leugens van Yehudi willen vaststellen middels het gevraagde getuigenverhoor van Maaike, dat is de vraag. De meest linkse rechter vroeg nog aan Yehudi hoe vaak hij nu contact gehad had met Maaike. Mondeling, per email en per post, zei Yehudi. Ik heb in deze kwestie drie advocaten gehad.  Bij elkaar kan ik wel honderd rechtstreekse communicaties overleggen met hen. Communicaties die beginnen met “Geachte heer Heijkant” Of “Beste Thijs”. Maar Yehudi met Maaike geen één!

Voor de zitting vroeg ik Yehudi nog of hij het geld vandaag had overgemaakt. Antwoord: Ik communiceer via uw advocaat.   Maar jij kan me dat toch ook gewoon zeggen? Antwoord: Nogmaals: Ik communiceer via uw advocaat. Maar doet hij dat wel?

Van: Thijs Stapel <stapel@stapeladvocatuur.nl>

Onderwerp: Dankbaar/ Terpstra: afwijzing schikkingsvoorstel, sommatie tot betaling conform vonnis bodemprocedure

Datum: 22 september 2016 14:25:38 CEST

Aan: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht” <moszkowicz@moszkowicz-law.nl>

Geachte confrère,

Bijgaand zend ik u een kopie van het zojuist aan het Hof in Leeuwarden gezonden H8-formulier, met behulp waarvan ik het hoger beroep bij het Hof Leeuwarden heb ingetrokken.

Verder deel ik u mee, dat cliënt niet kan instemmen met uw telefonische schikkingsvoorstel van gisteren, in het kader waarvan uw cliënte bereid is € 100.000 aan cliënt te voldoen, te verminderen met het reeds betaalde bedrag van € 26.462,79. Ik verzoek en – voorzover nodig – sommeer u dan ook, hetgeen na verrekening met het eerder betaalde bedrag en de proceskosten van het aan cliënt toekomende bedrag overblijft, zijnde € 132.723,19 (zie voor de berekening mijn e-mail van gisteren) per omgaande over te maken op mijn derdengeldenrekening met rekeningnummer NL89INGB0008360206, t.n.v. Stichting Derdengelden Kenaupark 24. Graag verneem ik uiterlijk morgen, vrijdag 23 september om 17.00 uur, dat u uw bank inderdaad opdracht heeft gegeven tot betaling van het bedrag. Bij gebreke van betaling zal ik het vonnis op mijn beurt ook laten betekenen, waarmee weer extra kosten gemoeid zijn, die onze cliënten zich beter kunnen besparen.

Verder wil ik u vragen of u mij een kopie kunt zenden van het screenshot van de website van cliënt, waaruit zoals u mij gisteren meedeelde zou blijken dat cliënt op zijn website een link heeft of had staan, met behulp waarvan bezoekers toegang zouden krijgen tot het dagboek van uw cliënte.

Met belangstelling zie ik uit naar uw bericht.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Okay Yehudi, Maak hier maar een screenshot van:

(hier stond kort een link naar het dagboek op de webiste van Micha Kat)

Maak vooral een screenshot van deze link (op mijn website) waarop Micha Kat het letterlijke dagboek van Maaike publiceerde, maar liefst zes maanden voordat ik met mijn boek kwam waarin een niet letterlijke versie was opgenomen. Micha Kat, met wie je vervolgens een convenant sloot om elkaar niet meer in rechte te betrekken, in ruil voor intrekking van een tuchtklacht en aangifte tot doodslag tegen jou!  In overleg met Maaike volgens jou. Zo was het toch?

Prettige wedstrijd!

Wim

 

 

 

Advertisements

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

17 reacties op Klein voorlopig commentaar over de zitting van vandaag

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Chris Klomp
  Verzonden: vrijdag 23 september 2016 22:51
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Link

  Wim,
  Er staat een link naar het dagboek van Vaatstra op je site. Begrijp ik dat je hiermee vonnis in bodemprocedure naast je neerlegt? En waarom?

 2. hansjohn zegt:

  Hans Mauritz is geïnteresseerd in de tuchtzaak? Wil hij Yehudi ook geroyeerd of liever niet?

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: zaterdag 24 september 2016 0:44
  Aan: ‘Chris Klomp’
  Onderwerp: RE: Link

  Wat was je vraag?

  Deze? “Maar ik begrijp dus dat je je niet wenst te houden aan uitspraak bodemprocedure?”

  Daar heb ik toch antwoord op gegeven? Mijn antwoord was dat ik vrijelijk mag linken naar het dagboek van Maaike op onder meer de website van Micha Kat, die dat dagboek openbaar mocht maken in en na overleg met “haar advocaat” Yehudi Moszkowicz in ruil voor het intrekken van een tuchtklacht en een aangifte voor doodslag. Dat is tenslotte wat Yehudi zegt. Toch?

  Wim

  Van: Chris Klomp [mailto:c.klomp@outlook.com]
  Verzonden: zaterdag 24 september 2016 0:02
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: RE: Link

  Ik constateer dat je geen antwoord op mijn vraag geeft. Ook goed. Ik heb de vraag gesteld.
  Outlook voor Android downloaden

  On Fri, Sep 23, 2016 at 11:55 PM +0200, “Wim Dankbaar” wrote:

  Hey Chris,

  Ik heb nog een primeur voor je. Zie Bijlage. Ben ik stom genoeg vergeten af te spelen in de zitting van vandaag.

  Ga je dat ook in je artikel je verwerken? Zeg dan ook nog even dat Klaske de verraderlijke vriendin van Maaike was die “stiekem” het dagboek aan “kaper” Wim Dankbaar heeft doorgespeeld!

  Wim

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: zaterdag 24 september 2016 0:28
  Aan: ‘Chris Klomp’
  Onderwerp: RE: Link

  Beste Chris,

  Je bent niet echt snel van begrip, wel?

  Een dagboek dat openbaar is gemaakt door onder meer Micha Kat met toestemming van Maaike en in overleg met haar “raadsman”, tot op de dag van vandaag, door Micha Kat met wie haar “raadsman” een pact sloot, daar mag iedereen naar linken, behalve ik? Ben je wel goed bij je hoofd? Heb je het nog wel op een rijtje?

  Je praat toch zo vaak met Yehudi? Die spreekt toch namens Maaike volgens jou? Vraag hem om wederhoor! Vraag hem bijvoorbeeld of Maaike, in plaats van haar dochter Ineke, dit emailtje heeft geschreven en gestuurd:

  voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske

  Jij vindt jezelf toch een onderzoeksjournalist? Van het jaar nog wel! Waarom bel je dan nooit met Maaike zelf? Of met Faek? Waarom durf jij hem niet te vragen wat er nou klopt van mijn stelling dat hij getuige is geweest van de moord op Marianne in de caravan van Wolfgang en dat hij dit op de dag van de moord aan de politie heeft verteld?

  Vind je het nog steeds zo gaaf dat het OM geen reden ziet om Demmink te vervolgen vanwege zijn verkrachtingen van straatkinderen in Turkije? Ga je me weer een trotse email sturen als het hof zegt dat ze het ook afblazen?

  Mvg

  Wim

  Van: Chris Klomp [mailto:c.klomp@outlook.com]
  Verzonden: vrijdag 23 september 2016 23:07
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: RE: Link

  Ik moest elders zijn. Kan niet iedere procedure van je in de gaten houden. Bovendien was dit herhaling van zetten. Raad oordeelde hier al eerder over. Ik verwacht geen ander oordeel.
  Maar ik begrijp dus dat je je niet wenst te houden aan uitspraak bodemprocedure?
  Outlook voor Android downloaden

  On Fri, Sep 23, 2016 at 11:02 PM +0200, “Wim Dankbaar” wrote:
  Chris, Waarom was je er vanmiddag niet?

  Van: Chris Klomp [mailto:c.klomp@outlook.com]
  Verzonden: vrijdag 23 september 2016 22:51
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Link

  Wim,
  Er staat een link naar het dagboek van Vaatstra op je site. Begrijp ik dat je hiermee vonnis in bodemprocedure naast je neerlegt? En waarom?
  Outlook voor Android downloaden

  • N.E. Derlander zegt:

   “Van de 115 journalisten, die door deze dappere advocate waren aangeschreven, heeft geen enkele journalist gereageerd!”

   Wat zou journalist Chris Klomp hier nou van vinden? Of die misdaadjournalisten, die dagelijks hun “deskundigheid” op de televisie in showprogramma’s komen etaleren? Waren zij al bekend met deze misstanden?

   Is het onderwereld deel, dat zich kennelijk heeft weten binnen te vreten in de juridische en of journalistieke bovenwereld nog wel te beteugelen?

   Ben benieuwd wat minister Van der Steur naar aanleiding van deze door het gedrag van een aantal juridische gezagsdragers onvermijdelijk gemaakte tragische en wanhopige zelfdoding, gaat ondernemen……………

 4. Heb je de link naar het dagboek weer weggehaald Wim? Waarom?

 5. En oplichter Hans Mauritz die op jouw rechtszaak verschijnt? Brutaler kan niet!

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Ik heb die link weggehaald, niet omdat het een overtreding van het vonnis is, maar omdat crazy Yehudi dit wel als zodanig wil interpreteren. Zijn foute interpretaties hebben me al heel veel geld gekost. Hij moet dat gestolen geld weliswaar terugbetalen, maar hij zit er nog steeds op omdat hij tot nu toe weigert het vrijwillig terug te storten. Het is dus verstandiger om hem nu niet een losse flodder te geven om te menen dat ik het vonnis van de bodemrechter overtreed.

  De bodemrechter betwist niet dat het dagboek van Maaike op tal van plekken op het internet openbaar is gemaakt en tot op heden is te raadplegen. Hij verbiedt mij ook niet om daarop te wijzen.

  5.3.
  verbiedt [gedaagde1] c.s. om de inhoud van het dagboek, dan wel delen daarvan, op digitale dan wel analoge dan wel enigerlei wijze te publiceren en/of openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen en/of te verspreiden, en beveelt [gedaagde1] de reeds gepubliceerde kopieën van (passages uit) het werk van [eiseres] van de website [website] te (doen) verwijderen en verwijderd te houden, althans de publicatie ongedaan te maken,

  Wel gaat hij eraan voorbij dat in elk geval de openbaarmaking door Micha Kat “in overleg” met Maaike is toegestaan, net als het convenant dat Yehudi met Kat sloot. Althans als we Yehudi mogen geloven. Daarmee is die openbaarmaking rechtmatig geworden en mag iedereen er naar verwijzen, ook ik. Maar Yehudi is vals en gek genoeg om het anders uit te leggen, dus heb ik de link maar even verwijderd.

 7. ExTours zegt:

  Akky,

  De zoveelste moedige vrouw, deze advocate.

 8. Wim Dankbaar zegt:

  Hans Mauritz heeft uitgelegd waarom hij daar was. Om vast te stellen dat ik in elke rechtszaak over de Vaatstra zaak wordt geslacht, hoe sterk mijn zaak ook is. Ik geef alleen zijn mening weer, zoals hij die mij vertelde. Ik zeg niet dat ik het met hem eens ben. Integendeel, ik word niet in elke zaak over de Vaatstra zaak geslacht. Mauritz beweerde ook dat Moszkowicz minimaal vijf keer aantoonbaar had gelogen tijdens deze zitting.Dat ben ik wel met hem eens.

  • Waarom zou hij dat vast willen stellen? Was ie weer bezig met onderzoek voor een nieuw boek?

   • Wim Dankbaar zegt:

    Ja, dat zei hij wel. Hij wilde het meenemen voor deel 2, dat op 30 september uitkomt, volgens Bol.com.

    https://www.bol.com/nl/p/het-verboden-dagboek-van-maaike-vaatstra-2/9200000041138470/?suggestionType=typedsearch

    • Whahaha gaat Speedy Gonzales de boeken voor hem drukken? :-p

    • Heb je de samenvatting wel eens gelezen? Ik dacht dat hij Wolfgang Hebben uit het boek zou weglaten? Ik dacht dat hij de 3 kluisverklaringen inmiddels onbelangrijk vond en hoofdstuk 4 is eruit gehaald. Toch zegt hij “nagenoeg gelijk aan deel 1”. Whahahahahahaha

     Ook zet hij duidelijk uiteen hoe hij met zijn boek leunt op jou en je onderzoek. Dan linkt hij naar zijn website waarop jouw persoon wordt afgemaakt. Whahaha wat absurd…

     Gewoon om voor het nageslacht vast te leggen hieronder de hele samenvatting. Je zou er nog meer punten uit kunnen highlighten, maar ik denk dat de kolderieke uitspraken eigenlijk voor zich spreken.

     Veel leesplezier. 🙂

     Samenvatting
     ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II’ is de vervanger vervanger van de eerder gelijknamige titel zonder de toevoeging ‘Deel II’. Het boek is nagenoeg identiek aan de versie welke het vervangt, echter zonder het verboden hoofdstuk 4 maar met een schokkende scoop en tal van verbijsterende aanvullingen.

     Geen Nederlandse moord is zo bekend als die op Marianne Vaatstra. Een moordzaak die veertien jaar lang niet uit de media is geweest. De moord leek nooit meer opgelost te worden. Eind goed, al goed, want door het jarenlange werk van honderden nijvere rechercheurs en een miljoenen verslindend DNA onderzoek werd uiteindelijk de dader gepakt. Geen asielzoekers, maar een alledaagse veeboer uit het nabije Oudwoude. Het vaderland kon opgelucht adem halen. In ‘Het verboden Dagboek van Maaike Vaatstra’ nemen de schrijvers u mee op een zoektocht aan het einde waarvan het wettig en overtuigend bewijs van de echte moordenaars klip en klaar wordt aangetoond. Moordenaars, meervoud.

     Wim Dankbaar dook 5 jaar geleden in de Vaatstra zaak en ontdekte een justitieel web van list en bedrog. Van pure ambtsmisdrijven. Leugens, verdraaiingen en eindeloos gespin van 100% desinformatie. Over zijn research publiceerde hij uitgebreid op zijn weblog. Hij vond in de moeder van Marianne, en aanvankelijk ook de vader, een trouwe bondgenoot. Bij Justitie stuitte hij vooral op gesloten deuren en volstrekt misplaatste arrogantie. In de media, onder aanvoering van Peter R. de Vries, werd hij zonder wederhoor afgebrand, met de grond gelijkgemaakt als de stuitend walgelijke complotidioot die spoken ziet. Aangespannen rechtszaken en kort geding procedures, waarin ook een verbod op dit boek werd gevraagd, werden zijn deel.

     In het voorjaar van 2013 wordt Dankbaar benaderd door collega-entrepreneur Hans Mauritz, die zijn werk al jaren volgt. Deze bourgondische Brabander, auteur van onder meer “De Oordopjesmoord”, blijkt er nogal onorthodoxe onderzoeksmethoden op na te houden. Hij weet deuren te openen die voor anderen gesloten blijven. De combinatie met Dankbaar’s research levert een gouden samenwerking op met tal van synergetische effecten, resulterend in dit boek, dat uiteindelijk, met harde bewijzen en al, het ware verhaal blootlegt. ‘Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra’ vertelt hoe, en waar, doorgedraaide asielzoekers Marianne verkrachtten, vermoordden en haar lichaam in een weiland dumpten. En vervolgens een heimelijke vrijgeleide kregen van ons eigen Justitie.

     Het boek is daarom vooral een onthutsende aanklacht tegen Justitie dat de nabestaanden en de rest van Nederland 13 jaar lang beloog en bedroog op kosten van de gemeenschap. Getuigen die hun burgerplicht deden, werden genegeerd, geïntimideerd, gepsychiatriseerd of anderszins kapot gemaakt. Hele gezinnen werden uit elkaar gespeeld. De kroon op het bedrog werd de veroordeling van Jasper Steringa met een valse DNA-match en dito bekentenis. Lees en huiver hoe de ware toedracht van Marianne’s moord zich ontvouwt in dit onthullende, schokkende relaas.

     De titel van het boek is geënt op de commotie die ontstond nadat de familie van Maaike Terpstra (voorheen Vaatstra) met geweld het oorspronkelijke dagboek van Maaike absoluut niet in de publiciteit wilden hebben. Vele maanden later volgde er zelfs een kort geding dat uiteindelijk een verbod op integrale weergave van Maaike’s dagboek opleverde. Niettemin zijn nagenoeg alle elementen er van op andere wijzen dan direct via het dagboek tot de auteurs gekomen. De strekking er van is even gruwelijk als ontluisterend. (meer info op http://www.HetVerbodenDagboek.nl)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s