Het idiote vonnis tegen Hans Mauritz

Vonnis Hans Mauritz:

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

1. primair: medeplegen van smaadschrift.

Verdachte heeft naar voren gebracht dat hij de passages over aangever heeft gepubliceerd om een hoger doel te dienen, te weten het aan de kaak stellen van misstanden. De rechtbank vat dit verweer op als een beroep op de bijzondere rechtvaardigingsgrond die in artikel 261 lid 3 van het Wetboek van Strafrecht staat opgenomen.

Met de bijzondere rechtvaardigingsgrond wordt dit bedoeld:

Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Vervolgens zullen we zien in welke bochten de rechtbank zich wringt om een succesvol beroep op die rechtvaardigingsgrond uit te sluiten. 

De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende. Om een geslaagd beroep te kunnen doen op de exceptie die in artikel 261 lid 3 van het Wetboek van Strafrecht staat omschreven, moet er onder meer worden vastgesteld dat verdachte te goeder trouw heeft aangenomen dat het tenlastegelegde waar was. De rechtbank ziet zich in de onderhavige zaak voor de vraag geplaatst of verdachte redelijke inspanningen heeft verricht bij het vaststellen en controleren van het waarheidskarakter alvorens de uitlatingen in het boek werden opgenomen en verspreid.

De rechtbank betwist dus niet dat derden (zeer) belastende verklaringen hebben afgelegd over de betrokkenheid van Wolfgang bij de moord op Marianne Vaatstra. De rechtbank neemt aan dat die verklaringen inderdaad zijn afgelegd. De rechtbank betwist zelfs niet dat Wolfgang tegenover Mauritz heeft erkend dat de moord door asielzoekers is gepleegd! Vervolgens gaat de rechtbank op zoek naar redenen waarom deze verklaringen niet te goeder trouw als de waarheid mochten worden aangenomen. Die redenen meent de rechtbank te kunnen vinden in “de wijze waarop” de verklaringen tot stand zijn gekomen: 

De rechtbank neemt de wijze waarop verklaringen die van belang waren voor de totstandkoming van het boek werden verkregen in aanmerking. Hierover staat in het uitgegeven boek het een en ander opgetekend. De rechtbank wijst op de manier waarop geprobeerd wordt een verklaring van een zekere [naam persoon 5] te verkrijgen. Eenzelfde methode wordt toegepast ten aanzien van aangever. Er wordt geprobeerd een verklaring te verkrijgen die past in de lezing van de schrijvers van het boek, waarbij wordt aangegeven dat er getuigen zijn die anders verklaren en waarbij wordt gedreigd met de gevolgen die de verschijning van het boek zal hebben, indien niet wordt ingegaan op het gedane voorstel. Op pagina 205 staat in dit verband opgemerkt: “Dat van die getuigenverklaringen was bluf. Althans, we hadden dat toen nog niet geheel rond. Je moet echter in een dergelijk dossier anticyclisch en onorthodox te werk gaan, omdat je anders niet ver komt.”

De rechtbank gaat eraan voorbij dat het geen zier uitmaakt op welke wijze de verklaringen zijn verkregen. Waar het om gaat is of de verklaarders onder ede hun verklaringen gestand zullen doen. Niet om de vraag of de verklaringen mogelijk onder enige pressie tot stand zijn gekomen. Maar juist dat wilde de rechtbank niet toetsen. De rechtbank weigerde deze getuigen onder ede te horen! Met andere woorden: De rechtbank wilde ook niet toetsen of hun eigen stompzinnige redenering wel klopt. Het horen van de getuigen zou immers ook uitwijzen of hun verklaringen onder druk zijn verkregen. Maar ja, dan zou ook de reden voor het vonnis onderuit gehaald kunnen worden. 

Justitie zelf doet niet anders om verklaringen onder grote druk, dan wel tegen betaling tot stand te brengen. Neem bijvoorbeeld Cees Helman van de beruchte “Teeven deal”. 4.7 miljoen voor het afleggen van een verklaring, of juist voor het niet afleggen van een verklaring? We kennen nog steeds niet de tegenprestatie van Cees, die 4.7 miljoen waard was.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zondag 11 september 2016 12:59
Aan: ‘jh.kuijpers@knadvocaten.nl’
Onderwerp: Cees Helman

Beste Jan Hein,

Wat was nu precies de tegenprestatie van Cees Helman om 4,7 miljoen (terug) te krijgen? Was dat nu het afleggen van belastende verklaringen tegen Johan Verhoek? Of juist het niet afleggen van zulke belastende verklaringen? Of ging het om het zwijgen over de betrokkenheid van de overheid bij drugstransporten?

Mvg

Wim Dankbaar

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte onvoldoende zorgvuldig bronnenonderzoek verricht, gelet op de manier waarop verklaringen werden verkregen. De rechtbank is van oordeel dat verdachte aldus niet in redelijkheid te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat aangever op enigerlei wijze betrokken was bij de moord op [naam persoon 1] . Gelet daarop behoeft het verweer dat verdachte met de publicatie het algemeen belang diende, geen bespreking.

Tjonge, jonge, hoe potsierlijk en krom kun je rechtspreken maken? Drie getuigen die beweerdelijk onder ede bij een notaris verklaren over de medeplichtigheid van Wolfgang! Je wilt die getuigen niet horen om je gelul vast te stellen of die verklaringen onder druk zijn verkregen. En dan nog durven zeiken over “onvoldoende zorgvuldig bronnenonderzoek”? What is wrong in this picture? 

Het dient dus geen algemeen belang om boven water te krijgen dat hotemetoten van Justitie zelf de moordenaars van Marianne Vaatstra een stiekeme vrijgeleide hebben gegeven, 17 jaar lang het publiek hebben voorgelogen, en hun ambtsmisdrijven hebben begraven met de veroordeling van een onschuldige veeboer? 

Nee, dit algemeen belang behoeft geen bespreking en moet voorkomen worden door de getuigen die het bovenstaande kunnen bevestigen, te weigeren. Met een kromredenering van de bovenste plank dat deze getuigen wel eens niet de waarheid verteld kunnen hebben met het oog op “de wijze waarop” hun verklaringen tot stand zouden zijn gekomen! Je moet dan wel een paar grondregels van de wet aan je laars lappen. Zoals het recht van verdachten om getuigen te mogen horen. Zoals de omstandigheid dat Mauritz beweert een aantal verklaringen onder ede bij een notaris gedeponeerd te hebben. Verklaringen die de rechtbank niet wilde zien, terwijl Mauritz beweert dat hij ze in zijn binnenzak had. Zoals de omstandigheid dat de verklaringen van Isabella Wagenaar en Thomas Vos, welke bewijzen dat Wolfgang liegt, geheel vrijwillig en zonder enige druk zijn verkregen en deze  onder ede voor een goede rechtbank herhaald kunnen worden. 

De rechtbank acht het feit strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid uitsluiten.

What a sham! This is such a crock of shit! The cradle has fallen here!

 

[Charlie refused to come clean with the names of the students responsible for the prank; Mr. Trask is furious]

Mr. Trask: [furious] I am left with no real witness. Mr. Willis’s testimony is not only vague, it is unsubstantiated. The substance I was looking for, Mr. Simms, was to come from you.

Charlie Simms: [remorseful] I’m sorry.

Mr. Trask: I’m sorry too, Mr. Simms, because you know what I am going to do. In as much as I can’t punish Mr. Havemeyer, Mr. Potter, or Mr. Jameson, and I won’t punish Mr. Willis. He’s the only party to this incident who is still worthy of calling himself a Baird man. I’m going to recommend to the disciplinary committee that you be expelled. Mr. Simms, you are a cover-up artist and you are a liar.

Lt. Col. Frank Slade: But not a snitch.

Mr. Trask: Excuse me?

Lt. Col. Frank Slade: No, I don’t think I will.

Mr. Trask: Mr. Slade…

Lt. Col. Frank Slade: This is such a crock of SHIT.

Mr. Trask: Please watch your language, Mr. Slade. You are in the Baird School, not a barracks. Mr Simms, I will give you one last opportunity to speak up.

Lt. Col. Frank Slade: Mr. Simms doesn’t want it. He desn’t need to labeled, “Still worthy of being a Baird man”. What the hell is that? What is your motto here? “Boys, inform on your classmates, save your hide. Anything short of that, we’re gonna burn you at the stake”? Well, gentlemen, when the shit hits the fan, some guys run and some guys stay. Here’s Charlie facing the fire and there’s George hiding in Big Daddy’s pocket. And what are you doing? You’re gonna reward George and destroy Charlie.

Mr. Trask: Are you finished, Mr. Slade?

Lt. Col. Frank Slade: No, I’m just gettin’ warmed up. I don’t know who went to this place, William Howard Taft, William Jennings Bryan, William Tell, whoever. Their spirit is dead, if they ever had one. It’s gone. You’re building a rat ship here. A vessel for seagoing snitches, and if you think you’re preparing these minnows for manhood, you better think again, because I say you are killing the very spirit this institution proclaims it instills. What a sham. What kind of a show you guys are putting on here today? I mean, the only class in this act is sitting next to me, and I’m here to tell ya this boy’s soul is intact. It’s non-negotiable. You know how I know? Someone here, and I’m not gonna say who, offered to buy it. Only Charlie here wasn’t selling.

Mr. Trask: Sir, you’re out of order.

[Trask hits the gavel; Col. Slade stands up angry]

Lt. Col. Frank Slade: Out of order. I’ll show YOU “out of order”! You don’t know what “out of order” is, Mr. Trask. I’d show you, but I’m too old, I’m too tired, I’m too fucking blind. If I were the man I was five years ago, I’d take a…

Lt. Col. Frank Slade: [slams his cane on the desk, screaming] FLAMETHROWER to this place! Out of order? Who the hell do ya think you’re talking to? I’ve been around, ya know? There was a time I could see. And I have seen. Boys like these, younger than these. Their arms torn out, their legs ripped off. But there is nothing like the sight of an amputated spirit. There’s no prostetic for that. You think you’re merely sending this splendid foot solder back home to Oregon with tail between his legs, but I say you are executing his SOUL! And why? Because he’s not a Baird man. Baird men. You hurt this boy, you’re gonna be Baird bums, the lot of ya. And Harry, Jimmy, Trent, wherever you are, fuck you too!

[the student body and the committee are in shock as Trask’s anger is further aggravated]

Mr. Trask: [yells; hits the gavel three times] Stand down, Mr. Slade!

Lt. Col. Frank Slade: I’m not finished! As I came in here, I heard those words, “Cradle of Leadership”. Well, when the bough breaks, the cradle will fall. And it has fallen here. It has fallen. Makers of men, Creators of leaders. Be careful what kind of leaders you’re producing here. I don’t know if Charlie’s silence here today is right or wrong. I’m not a judge or jury, but I can tell you this: He won’t sell anybody out to buy his future! And that, my friends, is called integrity. That’s called courage. Now that’s the stuff leaders should be made of. Now I have come to the crossroads in my life. I always knew what the right path was. Without exception, I knew. But I never took it. You know why? It was too damn hard. Now here’s Charlie. He’s come to the crossroads. He has chosen a path. It’s the right path. It’s a path made of principle that leads to character. Let him continue on his journey. You hold this boy’s future in your hands, committee. It’s a valuable future. Believe me. Don’t destroy it. Protect it. Embrace it. It’s gonna make you proud one day, I promise you.

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

7 reacties op Het idiote vonnis tegen Hans Mauritz

 1. BerendT zegt:

  IJzersterk in deze analyse vind ik vooral: “De rechtbank betwist dus niet dat derden (zeer) belastende verklaringen hebben afgelegd over de betrokkenheid van Wolfgang bij de moord op Marianne Vaatstra. De rechtbank betwist zelfs niet dat Wolfgang tegenover Mauritz heeft erkend dat de moord door asielzoekers is gepleegd!”

  Ik ga nog een stapje verder: De rechtbank betwist óók niet dat de publicatie een algemeen belang dient. De rechtbank laat zich daar niet over uit.

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Berend,

  De rechtbank vond dat het algemeen belang geen nadere bespreking hoeft, gelet op de manier waarop volgens de rechtbank de verklaringen zijn verkregen. De manier waarop de verklaringen zijn verkregen is een volledige hypothese van de rechtbank, die NIET getoetst mag worden!

  Drie getuigen die beweerdelijk onder ede bij een notaris verklaren over de medeplichtigheid van Wolfgang! Je wilt die getuigen niet horen om je gelul vast te stellen of die verklaringen onder druk zijn verkregen. En dan nog durven zeiken over “onvoldoende zorgvuldig bronnenonderzoek”? What is wrong in this picture?

  Here’s Charlie facing the fire and there’s George hiding in Big Daddy’s pocket. And what are you doing? You’re gonna reward George and destroy Charlie.

  Here’s Wimmie facing the fire and there’s Wolfgang hiding in Big Justice’s pocket. And what are you doing? You’re gonna reward Wolfgang and destroy Wimmie.

 3. ==
  De rechtbank betwist dus niet dat derden (zeer) belastende verklaringen hebben afgelegd over de betrokkenheid van Wolfgang bij de moord op Marianne Vaatstra. De rechtbank neemt aan dat die verklaringen inderdaad zijn afgelegd.
  ==

  Nee, dat staat er niet.

  • Wim Dankbaar zegt:

   Dat staat er wel degelijk!

   “De rechtbank neemt de wijze waarop verklaringen die van belang waren voor de totstandkoming van het boek werden verkregen in aanmerking.”

   “Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte onvoldoende zorgvuldig bronnenonderzoek verricht, gelet op de manier waarop verklaringen werden verkregen.”

   “In het kader van de beoordeling van de onderhavige zaak wil de rechtbank wel aannemen dat de uitlatingen door de getuigen zijn gedaan, zoals door en namens verdachte is gesteld.”

   Er wordt dus niet betwist dat de verklaringen zijn afgelegd. De rechtbank neemt aan dat die verklaringen inderdaad zijn afgelegd. Deze conclusie staat als een huis. Maar omdat jij weer durft te zeggen: “Nee dat staat er niet.” , moet ik er weer tegen in gaan. Of eigenlijk hoeft dat helemaal niet, maar bij wijze van uitzondering doe ik het toch. Echt een doodvermoeiende mierenneuker ben je, Ruud. Nog spelfoutjes kunnen signaleren?

 4. van Tours zegt:

  In deze vonnissen zit iets wat totaal ongehoord is. Omdat de rechtbank stelt dat de verklaringen inderdaad gedaan zijn en waarheid zijn, is de rechterschaar deelgenoot geworden van de kennis van strafbare feiten, begaan door mede-ambtenaren. Alleen als zij expliciet tot de uitspraak hadden kunnen komen dat de verklaringen waarop het boek van Wim gebaseerd is, op onwaarheid zijn gebaseerd, hadden de rechterschaar het deelgenoot worden van strafbare handelingen door mede-ambtenaren kunnen voorkomen.. Het deelgenoot zijn van strafbare handelingen begaan door mede-ambtenaren legt volgens de wet de nodige verplichtingen bij hun neer. Zij dienen namelijk terstond daarvan aangifte te doen. Nu weet ik wel dat zij dus aangifte zouden hebben moeten doen bij mede-ambtenaren, die juist strafbare feiten hebben gedaan, maar toch! Ik zou dus graag van de rechterschaar horen of zij er anders over denken dan ik, het kan zijn dat ik onvoldoende informatie heb en dus mijn mening zou moeten herzien.

  Het al of niet “ter goeder trouw” hebben mogen aannemen, is in deze zaak volstrekt in mijn ogen onvoldoende naar de rechterschaar toe. Zelf bij een gerede twijfel, zijn de in de verklaringen genoemde delicten zo ernstig, dat zij er niet omheen mogen gaan. Zij moeten dus naar aanleiding van dit proces aangifte doen. Doen zij dit niet, dat zijn zij volgens de wet strafbaar. Iedere aangeklaagde zou daarom later in een zaak tegen hem/haar kunnen eisen dat deze rechter die zaak niet behartigt, omdat hij niet mee betrouwbaar is.

  Ook de OvJ gaat niet vrijuit. Hij heeft op eigen houtje enkele dingen uit de zaak tegen Jasper S. toegevoegd. Was hij eerlijk geweest, dan had hij ook de verklaringen dat er op de vindplaats geen of nauwelijks bloed was aangetroffen, moeten toevoegen. Als je als OvJ wat toevoegt, mag je ontlastende verklaringen niet vergeten. Vele rechters verklaren het OM dan terecht “niet ontvankelijk”. Deze verklaringen over het afwezig zijn van bloed is zeer essentieel, want daarmee was het de rechterschaar in één keer duidelijk geweest, dat de bewezenverklaringen van hun ambtgenoot Dölle heel erg open staan voor kritiek, zodanig dat in mijn ogen niet sprake kan zijn van een “wettig en overtuigend” bewijs. Ik hoop dat de advocaat van Wim de verklaringen van de afwezigheid van bloed op de vindplaats in het hoger beroep kan toevoegen aan het dossier. Ik zou dus graag van de OvJ horen of hij er anders over denkt dan ik, het kan zijn dat ik onvoldoende informatie heb en dus mijn mening zou moeten herzien.

  ’t Is toch wat. De feiten waar het om gaat, zijn zo ernstig, dat de rechters de haren te berge zouden moeten rijzen, maar het enige wat ze doen, is een rechtsgrond zoeken om onder het begrip “te goeder trouw” uit te komen. Over de te goeder trouw van hun kant heb ik dus zeer ernstige twijfels.

 5. N.E. Derlander zegt:

  De verdachte(n) wordt het verwijt gemaakt dat zij de informatie met vooringenomenheid wel of niet gebruikt hebben. Doen de OvJ en de rechtbank i.c. niet hetzelfde?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s