Aanvulling op mijn eerdere email naar de ombudsman

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2016 16:09
Aan: ‘info@joycesylvester.nl’; ‘Ina Samaniri’
Onderwerp: Aanvulling op mijn eerdere email

Gaat het mis tussen u en de overheid? Wij staan voor u klaar.

Joyce Juanita Silvester: Substituut Nationale Ombudsman 2016-heden Verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van burgers tegen de overheid op het gebied van Strafrecht, Politie, Justitie, OM, Wonen, Leefomgeving, Mobiliteit, Zorg, Onderwijs, Werk en Inkomen.

Geachte mevrouw Silvester / Geachte mevrouw Samaniri,

Ik moet nog even wat verontwaardiging kwijt over uw afhandeling van mijn klacht. Ik zal voor u eerst nog eens goed samenvatten wat ik stel:

Welnu, in de Vaatstra zaak heb ik een scheur ontdekt van een omvang die voor de gemiddelde burger nauwelijks voorstelbaar is. Wij denken het immers zo goed voor elkaar te hebben in onze rechtstaat. Ik zal schetsen wat ik tijdens mijn 6 jaar lange onderzoek heb vastgesteld.

De scheur is kortweg dat Justitie op de dag van de moord reeds de ware toedracht kende. Mijn onderzoek heeft gesteund door getuigenverklaringen, krantenberichten en officiële documenten van justitie zelf, geleid tot de volgende onomstotelijke toedracht. De asielzoekers Faek Mustafa en Ali Hassan waren direct verdachten omdat zij Marianne twee weken eerder met de dood hadden bedreigd in een discotheek. Door vrienden en familie van Marianne is dit verteld. Daarom is de politie nog dezelfde dag naar het AZC gegaan om de jongens te verhoren. Alleen de 15 jarige Faek Mustafa was daar te vinden en hij is meegenomen voor een verhoor op het politiebureau van Buitenpost. Daar heeft hij verteld wat er was gebeurd, dat hij onbedoeld getuige is geweest van de moord en dat de moord in de caravan van Wolfgang Hebben door zijn vriend Ali Hassan is gepleegd. Deze laatste was diezelfde nacht naar zijn huuradres in Leeuwarden gevlucht. In ruil voor deze informatie is Faek beloofd met rust gelaten te worden.  Hij werd twee dagen later overgeplaatst en hij en zijn vader kregen in 2000 een verblijfsvergunning. Beiden wonen thans in Rotterdam. De informatie van Faek is echter niet gebruikt om de moord op te lossen en de daders te berechten. Integendeel, de daders zijn uitgesloten van daderschap en Ali Hassan is nog hetzelfde weekend door de politie in Leeuwarden opgepakt en naar het grenshospitium Amsterdam gebracht, van waaruit hij heimelijk naar Noorwegen is uitgezet. Degenen die hoofdverantwoordelijk voor dit ambtsmisdrijf waren, zijn Harm Brouwer en Joris Demmink. Brouwer was als Hoofdofficier verantwoordelijk voor het onderzoek en Demmink was de baas over het COA en Vreemdelingenzaken. Alleen zij verkeerden in de positie om deze gang van zaken onder geheimhouding te regisseren.  Blijkbaar hebben zij om voor hen moverende reden besloten dat de ware toedracht niet bekend mocht worden, maar in de doofpot gestopt moest worden. Justitie heeft onder hun aanvoering sinds de dag van de moord gelogen en bedrogen om deze gang van zaken stil te houden en te ontkennen. Getuigen voor de ware toedracht zijn genegeerd en zelfs geïntimideerd. Overduidelijke voorbeelden zijn Isabella Wagenaar en badmeester Andries Visser. Isabella heeft op 3 mei 1999 reeds de informatie aan de politie verschaft dat zij gehoord had dat Faek en Ali bij de moord betrokken waren. Nog diezelfde dag werd zij telefonisch bedreigd door Faek: Als jij niet stopt met praten word je ook vermoord. De aangifte van deze doodsbedreiging die ze de volgende dag samen met haar vader deed, heeft niet tot vervolging geleid. Minister Opstelten zou in 2012 nog de Tweede Kamer onjuist informeren dat het telefoontje anoniem was. Dat Faek Isabella heeft bedreigd is uiteraard een impliciete bekentenis dat hij meer weet van de moord. Anders hoeft hij dat niet te doen. Dat de aangifte van die bedreiging tegenover een meisje dat haar burgerplicht deed, niet is vervolgd, is een misstand binnen een misstand. Echter, als er door de top van Justitie reeds was besloten dat Ali niet vervolgd zou worden en de zaak in de doofpot moest, is het goed te begrijpen.

Badmeester Visser had op de dag van de moord een bebloed trainingsjack gevonden en bij de politie ingeleverd. Nadat hij enkele malen bij de politie gevraagd had of dit bewijsstuk een bijdrage kon leveren aan de oplossing van de moord, kreeg hij bezoek van een officier van Justitie en burgemeester Piet Visser. Hij mocht niet meer praten over het trainingsjack als hij zijn baan wilde behouden. Ook dit is een misstand die in het algemeen belang gepubliceerd dient te worden. Als Justitie een zo belangrijk bewijsstuk  doet verdwijnen en getuigen bedreigt om hun mond erover te houden, dan is er iets zeer ernstigs aan de hand. Deze gang van zaken valt uiteraard goed te verklaren als het inderdaad waar is dat Justitie zelf de moordenaar Ali Hassan, die volgens getuigen altijd een trainingspak droeg, heeft weggesluisd.

Tot zover de samenvatting. Een factie van de overheid die moordenaars en verkrachters stiekem een vrijgeleide geeft. Vervolgens 17 jaar lang het Nederlandse publiek voorliegt en uiteindelijk een veeboer opknoopt om deze ongekende ambtsmisdrijven definitief op een overtuigende manier te begraven. Is er een groter schandaal denkbaar? Is er ooit op grotere schaal corruptie gepleegd?

Mag ik constateren dat deze beroepsleugenaars zich ook van de ombudsman niet hoeven te verantwoorden voor hun misdrijven? In plaats daarvan zich in stilzwijgen en nevelen mogen blijven hullen? Met ronduit kolderieke drogredenen, die de ombudsman nog onderschrijft ook? Dat er niet wordt geantwoord omdat ik vervolgd word voor het bovenstaande, daar kan de ombudsman zich wel in vinden? Moet ik u dan nog serieus nemen? “Gaat het mis tussen u en de overheid? Wij staan voor u klaar.” Tsjonge,  wat staat u klaar zeg!

De ombudsman is er toch om overheidscorruptie te bestrijden? Of is dat een farce? Is de ombudsman een soort Warren Commission? Bent u nu part of de problem or the solution? Ik zie dat u twee keer burgemeester bent geweest, mevrouw Silvester.  Van Naarden en Anna Pauwlona.  Als zodanig zult u uitstekende connecties met politie en justitie hebben. Wilt u justitie in uw huidige functie beter, eerlijker en rechtvaardiger maken? Of juist niet? U was toch niet zo’n burgemeester als Piet Visser (van Kollum) en Annette Bronsvoort (van Oost Gelre)? Vindt u het schandaal soms te groot om bloot leggen? Is it too hot to handle?

U kent mijn vragen die ik aan het OM stel. Vindt u het nu helemaal niet opvallend en merkwaardig dat daar niet op geantwoord wordt? Neemt u deze bijvoorbeeld:

– Kunt u mij bevestigen dat Fa’ek Mustafa op 1 mei 1999 (de datum van de moord) is opgehaald uit het AZC en verhoord is op het politiebureau Buitenpost? Zoals u wellicht weet, wordt dit bevestigd door de toenmalie AZC directeur Louis Uijl en Fa’ek Mustafa zelf. Zo ja, kunt u tevens zeggen wat Fa’ek Mustafa heeft verklaard? En kunt u dan ook uitleggen waarom Justitie, onder meer bij monde van OvJ Severein en politiewoordvoerder Rambonnet, in dezelfde week naar buiten kwam met statements dat er geen enkele aanleiding was om verdachten in het AZC te zoeken? En ook het gerucht werd ontkracht dat daar een verdachte was aangehouden?

Vindt u het nu helemaal niet gek dat het OM niet eens durft te zeggen: Het is niet waar wat u stelt! Wij hebben Faek niet verhoord op 1 mei 1999, en hij heeft ook geen verklaring afgelegd, laat staan dat de moord is gepleegd door Ali Hassan!

Vindt u het nu helemaal niet raar dat Harm Brouwer via zijn secretaresse als volgt antwoordt:

Geachte heer Dankbaar,

De heer Brouwer zal niet reageren op uw e-mail.

Vriendelijke groet,

Hilde Bos

Secretaris CTIVD
Let wel, dit is dezelfde Harm van de speech Zwijgen is zilver, spreken is goud:

Overigens geldt ook hierbij een volstrekte openheid als wij een fout zouden maken. Niet hopen of gokken, dat het zal overwaaien, beste collega’s, maar actieve openheid en verantwoording. Uiteraard gelden ook voor ons de gewone eisen van openheid als voor ieder ander overheidsorgaan in een democratische staat. De volksvertegenwoordiging moet immers zicht hebben op de wijze, waarop overheidsorganen zich van hun publieke taak kwijten. De noodzaak voor het OM om openheid te betrachten, gaat echter veel verder. Uitgerekend wij, die het gedrag van anderen beoordelen en kwalificeren en daar zo nodig een straf voor eisen, dienen door middel van openbaarheid verantwoording af te leggen, althans ons toetsbaar op te stellen voor de buitenwereld. Openbaarheid is voor ons geen keuze, maar een essentiële bestaansvoorwaarde. Wij kunnen onze taak alleen dan uitoefenen, wanneer wij naar buiten gericht zijn.

Bent u het eens met de uitspraken van Harm? Dat zal toch wel als substituut ombudsman?

Waarom zou Harm, die zo voor actieve openheid en verantwoording is, nu net als Joris niet willen reageren? Waarom kan hij niet eens zeggen: Het is niet waar wat Dankbaar stelt! Het is allemaal onzin! Gaat er dan helemaal geen lampje bij u branden?

Mag ik Harm Brouwer, OM baas of niet, dan een hypocriete leugenaar noemen?

Deelt u deze email even met opperhoofd Reinier van Zutphen? Dan kunnen we zien of hij wel van aanpakken weet, dan wel of hij ook niet de bezem durft te hanteren.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Het aanbod voor 8 boeken voor 50 euro blijft geldig.

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

12 reacties op Aanvulling op mijn eerdere email naar de ombudsman

 1. Transparency zegt:

  Sterke email Wim, iedereen is gewoon bang voor zijn eigen hachje…zoals je stelt, dit is too hot to handle.

 2. Inderdaad, sterke mail! Ik heb geen enkel vertrouwen meer in deze zich noemende ” rechtstaat” En dat niet alleen om deze tenenkrommende gang van zaken, maar veel meer, te veel om zo even op te noemen!

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar
  Verzonden: dinsdag 2 augustus 2016 19:49
  Aan: ‘E.M. Donk’
  Onderwerp:

  Nou moet je ’s effe goed naar me luisteren, pik. De enige email die je me hebt gestuurd is de onderstaande. En die is van een dag na de opname. Meer dan zes jaar geleden! Die email bewijst allerminst dat zij afstand neemt van haar verklaring. Ze vraagt je alleen om er bepaalde zaken uit weg te laten, zoals de knuffelbeer, dingen van Marianne in haar kast en het aansteker verhaal. Ze neemt ook daar geen afstand van, ze geeft slechts de redenen aan waarom ze dat er niet in wil. Met name angst voor xxxx xxxxxx! En die angst was heel terecht, want nog geen jaar geleden was zij bedreigd door xxxx. Omdat zij hem had zien lopen in Groningen met “kleine vieze rot Ali”.

  En dan durf jij te zeggen, op Swap nog wel, dat zij afstand heeft genomen van haar verklaringen! Wis en waarachtig is dat een leugen! En dan noem je haar dan ook nog “een nietszeggende getuige”! Hoe durf je? Je hebt haar zelf geïnterviewd. Over beschaming van vertrouwen gesproken! Zij is de meest waardevolle, belangrijkste, dapperste getuige van allemaal. En heeft daar nogal een prijs voor betaald, zoals je zelf ook aangeeft in het filmpje. Dat is tenminste iets wat Bauke ook nog inzag:

  Lieve Isabella,

  Ben blij dat je het niet doet, want jij bent wel een van mijn liefste
  naasten, die ik ook moet beschermen, want zou jou iets overkomen
  dan ging ik onmiddelijk door het lint, jij bent mijn verwantschap met
  Marianne en die heb ik niet meer, dus hou ik nu heel veel van jou.

  Liefs Bauke

  Het zou je sieren als je excuses maakt voor je kolder in plaats van zo tekeer te gaan omdat je door mij een leugenaar wordt genoemd. Nog één keer zo’n statement op Swap en ik zal je eens goed de oren wassen, vriend. Kom je aan Isabella, dan kom je aan mij. Heb je dat begrepen?

  Wim

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: dinsdag 2 augustus 2016 21:26
  Aan: ‘g.m.van.buuren@fgga.leidenuniv.nl’
  Onderwerp: Complotdenken

  Geachte heer van Buuren,

  Ik zag op Eenvandaag in de serie Complot or Not dat u afgestudeerd bent in “Complotdenken”. Ik wist niet eens dat die studierichting bestond. Heel interessant!

  U weet het of u weet het niet, maar ik zie een zeer schunnig complot in de moordzaak van Marianne Vaatstra. Het lijkt mij wel een uitdaging voor u om mijn stellingen te trachten te debunken. Bent u daartoe bereid?

  U zou hier kunnen beginnen: https://rechtiskrom.wordpress.com/2016/08/02/aanvulling-op-mijn-eerdere-email-naar-de-ombudsman/

  Ik noem mijzelf overigens geen complotdenker. Ik zie bijvoorbeeld in 9/11 geen complot en chemtrails vind ik al helemaal lachwekkend. Ik zit wat dat betreft meer op de lijn van FBI agent Zack Shelton: I don’t deal in theories, but in facts.

  In the JFK assassination zie ik dan, net als Shelton, wel weer een complot, maar daar ben ik in goed gezelschap van 90% van de Amerikanen. Ik word zelfs gezien als een autoriteit op dat gebied.

  Wel jammer dat EenVandaag daar geen aandacht aan besteed in de serie. Beetje vreemd ook, want dit is toch eigenlijk “the mother of all conspiracy theories”.

  In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,

  Wim Dankbaar

  023-5268730

  • trompacoable1 zegt:

   I don’t deal in theories, but in facts.

   Wim, moet ik hier uit opmaken dat jij het verhaal (de “feiten”?) die verteld worden in het NIST rapport over 9-11 gelooft en het belachelijk vindt als mensen hier grote vraagtekens bij zetten omdat ze andere “feiten” zien?

   “Ik” ga er van uit dat het verhaal en de “feiten” die het OM ons met de Vaatstra zaak vertelt niet kloppen en dat jij het waarschijnlijk met jouw “feiten” bij het rechte eind hebt.
   Er zijn echter ook “andere” mensen die zeggen dat jij bv. wel kunt zeggen dat Faek op de eerste dag na de moord al bekend heeft dat hij bij de moord aanwezig is geweest maar je kunt wel zoveel zeggen.
   Zolang Faek dat niet zelf in het openbaar bij een rechter zegt, kom je niet ver en het smerige is dat het OM bepaalt of Faek bij de rechter zijn zegje moet/mag doen of niet en daar heeft het OM helemaal geen zin in.

   De mensen die met “feiten” kunnen aantonen dat het NIST verhaal over 9-11 niet kan kloppen, komen helaas ook nog niet veel verder dan een boek en het internet omdat de Amerikaanse regering ook niet veel zin heeft om met de billen bloot te gaan en dus wil men ook hier de zaak niet open gooien.
   Hier onder staat één interview met “feiten” maar er zijn natuurlijk nog talloze andere.
   Het enige dat men wil is, dat de “feiten” van het NIST rapport door een onafhankelijke commissie bekeken gaat worden en dat er dan waarschijnlijk zeer moeilijk voor de regering te beantwoorde vragen uit zullen komen.

   Wat de chemtrails betreft wil men ook geen open discussie.
   De ene regering zegt dat ze niet bestaan en andere zeggen dat ze wel bestaan maar hebben daar dan weer verschillende redenen voor.
   Ook hier hebben de “complotters” “feiten” en die zullen niet allemaal het zelfde zijn maar ik denk dat als je je daar een beetje in verdiept je dit niet allemaal als belachelijk kunt af doen.

   Het is niet zo dat “complotters” overal iets achter zoeken maar zij willen zich niet laten belazeren en willen eerlijke antwoorden op zeer reële vragen.
   Dat er daarna ook andere vragen gaan komen waar de “complotters” misschien ook geen antwoord op weten, wil niet zeggen dat men de vragen dan maar in een doofpot kan stoppen.

   Wat dat betreft zie ik dan ook geen verschil tussen de “Vaatstra zaak”, 9-11 en de chemtrails.

   Ik hoop Wim dat je “complotters” dan ook niet als belachelijke wezens gaat zien want ze hebben ook ahun eigen “feiten” net als jij en het OM.

   Joop

 5. BerendT zegt:

  Nog even iets over het eerdere antwoord van het OM dat ze jou (ook) niet willen antwoorden omdat je vervolgd wordt. Naar mijn mening heb je juist omdát je vervolgd wordt recht op de gevraagde antwoorden. Daardoor ben je namelijk nog veel meer belanghebbende geworden dan de gewone verontruste burger. Je moet je toch kunnen verdedigen?

 6. Pingback: Eindtijdsignalen en ander nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 7. Het is al een poos geleden dat ik middels deze site ben bijgepraat door Wim, het kan zijn dat ik op een verkeerde knop gedrukt heb en me zelf buitengesloten.

  Hopelijk komt het nu weer goed.
  mvg
  Hennie Waanders.

 8. hansjohn zegt:

  Ik vind het wel sneu om te lezen dat Eric Donk in de – financiële- problemen zit. Zijn Vaatstra filmpjes kan ik wel waarderen, alleen al vanwege de muziek die hij aan het begin er onder heeft gezet. Heel respectvol gedaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s