21 juni, een eerlijk proces?

Afbeeldingsresultaat voor sierd eijzengaDe zitting op 21 juni, 13:30 uur voor de smaadzaak van het OM tegen mij en Hans Mauritz gaat door. Het adres is rechtbank Leeuwarden, Zaailand 102. Wordt dit een eerlijk proces? Als het aan het OM ligt uiteraard niet. Via mijn advocaat heb ik verzocht de zaak aan te houden totdat eerst een vijftal getuigen zijn gehoord. Aanvankelijk had ik een lijst van 11 getuigen, maar ik heb dit gereduceerd tot de belangrijkste vijf om het risico te vermijden dat het OM die zou schrappen. Gek genoeg dient een dergelijk verzoek in eerste instantie aan de officier van Justitie te worden gericht, dus aan het OM dat nu juist de intentie heeft om de gedaagde veroordeeld te krijgen. Het was dus slechts een formaliteit om de afwijzing van dit verzoek af te wachten. Lang duurde dat niet, die kwam reeds de volgende dag. Het verzoekschrift vindt u hier en de afwijzing vindt u hier. Vervolgens is eenzelfde verzoek gestuurd aan de voorzitter mevrouw J.G.W. Lootsma, die wordt bijgestaan door rechters mevrouw N.A. Vlietstra en de heer K. Bunk. De rechtbank heeft inmiddels laten weten dat het verzoek om getuigen te horen tijdens de zitting zal worden behandeld. Het wordt dus een spannende zitting om meerdere redenen. Zal blijken dat de rechtbank mij de cruciale verdedigingsmiddelen toestaat of juist niet? En wat zal Hans Mauritz onder ede zeggen over het bestaan van de kluisverklaringen? Zal hij ze eindelijk produceren of eindelijk toegeven dat hij ze niet heeft?

Enfin, de strekking van mijn betoog ter zitting zal ongeveer als volgt zijn:

Edelachtbare vrouwe Lootsma,

Betreffende mijn geplande terechtzitting op 21 juni aanstaande onder uw voorzitterschap wil ik bezwaar aantekenen dat deze zaak behandeld wordt in de rechtbank Leeuwarden, alsmede wordt aangespannen door het OM Leeuwarden. Om twee redenen. De eerste reden is dat het een regel is dat de zitting dient plaats te vinden in de rechtbank van de woonplaats van de gedaagde. Voor mij is dat Haarlem, niet het 150 km verderop gelegen Leeuwarden. Bij strafzaken geldt dat de bevoegde kantonrechter de rechter is binnen het gebied waar het strafbare feit plaatsvond. Omdat zowel mijn  website als mijn boek door heel Nederland respectievelijk gelezen en verkocht wordt , is er geen dwingende reden om van de regel af te wijken en de zitting in Leeuwarden te laten plaatsvinden.

De tweede reden acht ik veel belangrijker en wil ik graag inleiden als volgt:

Het behoeft geen betoog dat als de overheid malverseert, liegt en bedriegt en zelfs moordenaars en verkrachters beschermt, dit een misstand is van ongelooflijke proporties. Het dient dan ook een groot algemeen maatschappelijk belang om dit kenbaar te maken. Ik heb altijd gedacht dat het een nobele taak is om dit kenbaar te maken. Ik heb echter ervaren dat ik vooral word tegengewerkt. Zo ben ik door diverse media afgeschilderd als een gestoorde idioot, een fantast die spoken ziet, en zelfs heeft een rechter gesuggereerd dat mij mentaal iets mankeert en ik psychiatrisch onderzocht zou moeten worden. Ik ervaar nu zelf wat Fred Spijkers, Ad Bos en Willem Oltmans hebben meegemaakt. Ook ben ik reeds eerder aangeklaagd en veroordeeld wegens smaad. Dit was omdat ik en de moeder van Marianne Vaatstra het OM Leeuwarden herhaalde malen hebben gevraagd  om een getuige die een goede kennis was van Ali Hassan, te ondervragen in het kader van het “Onderzoek Ali H.” Deze man zou immers kunnen bevestigen dat het OM niet de juiste Ali Hassan heeft aangehouden in Turkije. Een getuige stelt zelfs dat ze deze man in Groningen nog zo recent als in 2009 in het gezelschap van Ali Hassan heeft gezien, waarna zij door deze man is  bedreigd. Het OM heeft onze smeekbedes genegeerd en uiteindelijk heeft het OM pas na twee jaar en na de veroordeling van Jasper Steringa besloten om mij voor deze zaak te vervolgen. Het zou smadelijk zijn dat ik stelde dat deze man de werkelijke moordenaar kent en het bedrog van Justitie zou kunnen blootleggen. De man is ondanks onze smeekbedes niet gehoord in het onderzoek Ali H. Nee, ik ben aangeklaagd voor deze uitspraken en ik mocht de betreffende man niet eens als getuige horen ter mijn noodzakelijke verdediging. Met andere woorden: Het OM wilde hem nog steeds niet vragen of de juiste Ali Hassan is gearresteerd. Dit nota bene terwijl de man in zijn aangifte erkent dat hij de juiste Ali Hassan kende. Uiteindelijk ben ik veroordeeld zonder te toetsen of ik de waarheid sprak, maar uitsluitend op het argument dat ik eerst mijn bevindingen met Justitie had moeten delen omdat het onderzoek nog in volle gang was. Maar precies dat had ik nu juist ten overvloede gedaan, samen met de moeder van Marianne. Mijn veelvuldige correspondentie met het OM stond uitgebreid in het dossier. Het was juist vanwege deze onacceptabele opstelling van het OM Leeuwarden, dat ik – in het algemeen maatschappelijk belang en mede namens de moeder van Marianne Vaatstra – besloot om over te gaan tot publicatie. Ik meen dan ook dat dit een foutief vonnis was. Maar op advies van mijn toenmalige raadsman ben ik niet in hoger beroep gegaan, voornamelijk vanwege de kosten die dit met zich mee zou brengen. Ik kan u wel zeggen dat ik grote spijt heb van deze beslissing.

Ook deze voor mij ongunstig afgelopen zaak, waarin mij een optimale verdediging werd ontzegd, werd vanuit het OM Leeuwarden aangespannen. Het is nu juist het OM Leeuwarden dat ik beticht van kwalijk handelen, leugens en malversaties in het Vaatstra onderzoek, waarvoor het OM Leeuwarden verantwoordelijk was. Voor mij is Leeuwarden dus het hol van de leeuw, waarin ik vanwege deze bevooroordeling moeilijk een eerlijk en objectief proces kan verwachten, juist omdat dit OM zo nauw verbonden is met het Vaatstra onderzoek, waarin ik verschillende mensen strafbare handelingen verwijt. Het is datzelfde OM Leeuwarden waarvan de telefoniste in 2010 mij ongemotiveerd liet weten dat zij opdracht had gekregen om met mij de verbinding te verbreken als ik een tip of vraag had over het onderzoek. Het is datzelfde OM Leeuwarden waarvan ik de persofficier voor de Vaatstra zaak, de heer Henk Mous, beticht van het leiding geven aan het volledig valse onderzoek “Ali H” uit 2011. Het is datzelfde OM Leeuwarden dat Jasper Steringa heeft laten veroordelen, van wie ik stel dat het slechts een zondebok is om de malversaties van het OM onder het tapijt te houden. De officier van dienst voor deze komende rechtszaak, de heer Sierd Eijzenga, is een directe collega van mevrouw Melanie Kompier en mevrouw Corien Fahner. Hij wordt met hen samen in hetzelfde rijtje als persofficier genoemd op de website van het OM Leeuwarden.

https://www.om.nl/contact/pers/noord-nederland/

Het was mevrouw Kompier die mij namens toenmalig hoofdofficier mevrouw Bronsvoort steeds afserveerde, het was mevrouw Fahner die de aanklagende officier van dienst was in mijn vorige smaadzaak. Er is het OM Leeuwarden veel aan gelegen om mij de mond te snoeren voor wat betreft mijn voor hen onwelgevallige boodschap.  Vanuit deze club hoef ik niet te rekenen op een eerlijk en onbevooroordeeld proces waarin ik volgens mijn grondrechten mijn onschuld mag bewijzen. En dat is al gebleken want de heer Eijzenga heeft de door mij aangevraagde getuigen, die essentieel en cruciaal zijn voor mijn verdediging, reeds geweigerd.

Overigens had ik bij voorbaat niets anders verwacht van het OM Leeuwarden dan deze weigering van getuigen. Het OM kan zich eenvoudig niet veroorloven om met name Faek Mustafa in een openbare zitting onder ede te laten getuigen. Het staat namelijk vast dat Faek Mustafa reeds op de dag van de moord door de politie is opgehaald uit het AZC en op het bureau Buitenpost is verhoord en daar een verklaring heeft afgelegd. Dit is ook door de toenmalige AZC directeur aan mij bevestigd. Verder staat vast dat hij twee dagen later, op 3 mei 1999, is overgeplaatst naar een ander AZC. Dit is altijd door het OM ontkend, tot en met de ministers Hirsch Ballin en Opstelten, waarmee het vaststaat dat de tweede kamer vals is voorgelicht. Dit mag uiteraard vanuit de optiek van het OM nooit uitkomen, vandaar dat Faek Mustafa mij als getuige moet worden ontzegd.  Het gaat immers om dezelfde Faek Mustafa waarvan het OM zelf erkent – onder meer in het rapport Ali H. – dat het een goede vriend was van deze Ali H. Deze Faek Mustafa kon en kan derhalve als geen ander bevestigen dat het OM een verkeerde Ali H. in Istanbul heeft aangehouden. Niettemin is Faek Mustafa nooit voor dit onderzoek benaderd. Ook dit mag niet uitkomen want dan zou in rechte worden vastgesteld dat het OM het Nederlandse publiek heeft voorgelogen met het rapport Ali H. waarvan de conclusie was dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat een verkeerde Ali H. is gearresteerd.

Het is in mijn ogen van de gekke dat de officier, die de gedaagde veroordeeld wil zien, mag bepalen welke verdedigingsmiddelen aan de verdachte worden toegestaan. Gelukkig mag u deze beslissing weliswaar overrulen, hetgeen mijn raadsman u reeds heeft gevraagd, maar gezien de overduidelijke besmetting en belangenverstrengeling van het OM Leeuwarden, verzoek ik u de zaak door te verwijzen naar de meervoudige kamer van de rechtbank Haarlem. Mocht u mijn redeneringen niet kunnen delen, dan verzoek ik u in elk geval de beslissing van de officier te corrigeren en de zaak aan te houden totdat de getuigen zijn gehoord.
Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

 

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

De doofpotters

Wie onze rechtsstaat wil behoeden voor verder verval en gebruik wil maken van dit aanbod om de waarheid over dit misdadige overheidsbedrog te verspreiden zolang het nog kan en mag, maakt 50 euro over op rekening NL06INGB0688160883 ten name van W. J. Dankbaar, Overveen, met als omschrijving: 8 boeken.

Zo hoeft u voorlopig niet na te denken over wat voor cadeautje u bij de volgende gelegenheid moet geven.  Een cadeau dat u voor slechts een kwart van de winkelwaarde koopt en bovendien een algemeen maatschappelijk belang dient. U mag er ook minder bestellen. Dan is elk boek 6 euro, maar er komt nog 4 euro in totaal aan verzendkosten bij.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

73 reacties op 21 juni, een eerlijk proces?

 1. “Wordt dit een eerlijk proces? Als het aan het OM ligt uiteraard niet. Via mijn advocaat heb ik verzocht de zaak aan te houden totdat eerst een vijftal getuigen zijn gehoord. Aanvankelijk had ik een lijst van 11 getuigen, maar ik heb dit gereduceerd tot de belangrijkste vijf om het risico te vermijden dat het OM die zou schrappen. Gek genoeg dient een dergelijk verzoek in eerste instantie aan de officier van Justitie te worden gericht, dus aan het OM dat nu juist de intentie heeft om de gedaagde veroordeeld te krijgen.”

  Veel oneerlijker kan het toch niet worden? Dit gaat nog een stap verder dan de slager die zijn eigen vlees keurt! De getuigen zijn cruciaal voor je verdediging, echt essentieel. Hiermee zou je het gelijk aan je zijde krijgen. Het onthouden van de getuigen ontneemt jou de kans op een eerlijk proces. En het zijn toch ook mensen die de aanklager Hebben wil spreken?

  Absurde en surrealistische gang van zaken.

  Dat de verdediging op absurde wijze gereedschap voor de verdediging wordt onthouden is niet exclusief voor Nederland. Zojuist een docu gezien over Ross Ulbricht, Deep Web (2015), waarin pijnlijk duidelijk wordt hoe iemand zonder harde bewijze en met een smear campaign levenslang achter de tralies wordt gezet, terwijl er heel wat positiefs uit zijn handelen te destilleren valt. Fascinerend en uitermate zorgwekkend. Ook voor jou!

 2. hansjohn zegt:

  Tjongejonge wat een afwijzing, omdat ‘dat wat de getuigen zouden kunnen verklaren niet van belang is voor de te nemen beslissing…’
  Wat een hooghartigheid.
  En idd van de zotte dat het OM ( de aanklager) in eerste instantie mag bepalen of de verdediging zich mag verdedigen.
  Het omgekeerde mag natuurlijk niet hè?
  Het kan een min of meer eerlijk proces worden als er getuigen mogen worden gehoord.
  Een zaak die wordt afgedaan zonder te toetsen of er daadwerkelijk sprake is van smaad, hebben we al eens gehad.

 3. hansjohn zegt:

  De te nemen beslissing ligt al vast, dus maakt het horen van getuigen daarom niks uit?!

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Reactie Marcel Vervloesem op facebook:

  Marcel Vervloesem: Ik vrees dat het geen eerlijk proces zal worden . Klokkenluiders worden vaak bij voorbaat veroordeeld , ook al hebben zij het gelijk aan hun zijde. De waarheid brengen is soms nog gevaarlijker dan in een slangenkuil te zitten . De zaak Vaatstra stinkt en daar moet geen tekeningetje bij gemaakt worden .Het valt hierbij op hoeveel inspanning het O.M. in deze weet te leveren . En dit in de tegenovergestelde richting.

  Mijn reactie: Beste Marcel, Ik wil graag geloven, wellicht tegen beter weten in, dat jij ook een klokkenluider bent. Je bent het niet eens met mijn vorige artikel:

  http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/marcel.jpg

  Mag ik in elk geval het volgende constateren?

  Jij claimt dat je (heimelijk opgenomen) videobeelden hebt van Demmink (en Salomonson en Claus), waaruit overduidelijk wordt dat zij zich bezighielden met sex met minderjarigen. Is een dergelijke claim zonder het bewijs te leveren, niet veel meer sensatie?

  Wat is nu precies de reden dat je die beelden (nog) niet openbaar wilt maken? Op basis waarvan moeten we geloven dat jij zulke beelden hebt? Ben jij de enige die deze beelden heeft gezien? Of kun je andere leden van de groep Morkhoven, bijvoorbeeld Jan Boeykens, ook laten bevestigen dat ze deze beelden hebben gezien en bestaan?

 5. Beste Marcel,

  Tot op heden heeft u op nog geen enkele vraag van mij gereageerd. Terwijl ik denk dat ik hele legitieme vragen en opmerkingen maak. Het is mij geenszins bedoeld om u ten gronde te richten, ik gun u en julie groep alle lof en alle eer. Maar het moet allemaal wel eerlijk en oprecht blijven.

  Ik reageer hier nu specifiek onder dit bericht omdat het hier de zaak Vaatstra betreft waarin ik me zeer betrokken voel. En in deze zaak hebben we inmiddels een grandioze oplichter en charlatan moeten meemaken: Hans Mauritz.

  Hij deed claims welke hij achteraf bezien niet kon waarmaken: De welbekende kluisverklaringen. Hiermee heeft HIJ de Vaatstra zaak de nek om gedraaid. Een betere partner had het OM zich niet kunnen wensen!

  Ik hou mn hart vast dat de huidige tumult niet op een soortgelijk fiasco uitdraait: Veel geschreeuw, weinig wol en uiteindelijk niet leveren.

  Zojuist heb ik het recente interview met JDTV nog eens beluisterd en vanaf 15 minuten spreekt u over 3 videobanden, en zegt:
  Niemand gaat zeggen dat is Demmink, claus en een officier van Justitite. Hiermee bent u expliciet dat deze 3 mannen op de video te zien zijn.

  Wanneer Jan, de voorzitter van de Morkhoven groep dan vraag: “Was dit Claus of een (… onverstaanbaar) van Claus?”, zeg je overduidelijk dat het Claus betrof. Vervolgens begin je over video 2 en 3 waarbij op 1 video Claus en Ulrich samen op beeld zouden staan en de andere zelfs dat ze samen sex hebben! (of bedoel je met de man uit de Zandvoortzaak iemand anders?)

  Dat Jan niet op de hogte is van de inhoud van de videos en ze blijkbaar nog nooit heeft gezien vind ik een onbestaanbaar punt uit dit intervieuw, maar zal ik nu niet verder op doorgaan…

  Alle 3 de videos zijn werkelijk een atoombom onder zo veel zaken. Sterker nog, het zou mogelijk een geheel nieuwe zaak, en parlementaire enquete of weet ik veel wat als gevolg kunnen hebben. Maar 1 ding staat als een paal boven water, dit zou killing zijn voor Demmink. Als je beelden hebt van hem in compromiterende posities of zelfs slechts aanwezig op de Apollo, dan zal Koen Voskuil je eeuwig dankbaar zijn. Nu ik toch Dankbaar zeg… Wat denk je wat dergelijke beelden betekenen voor de rechtszaken betekent die Wim aan het voeren is? Dit is gewoon immens belangrijk materiaal, ook voor Wim om zijn zaak te maken in de horror show die Marianne Vaatstra heet!

  Als ik zo de inhoud van de 3 videos beoordeel, dan is dit geenszins kinderporno, dus is het prima te delen online. Er zijn voldoende websites waar porno geaccepteerd is, of zelfs het doel. Dit zou de uitgelezen plek zijn om dergelijke beelden openbaar te maken, dan zal het NOOIT meer verdwijnen. Het gaat niet om delen met het OM of Justitie, maar om het te delen met de wereld, de burgers en de journalistiek. Er is in mijn optiek geen motivatie denkbaar nog langer op deze beelden te blijven zitten.

  PS U zult zelf toch ook wel snappen dat 1 stilstaand beeld uit een video, waarop Claus en Ulrich dsamen te zien zijn, niet weg te zetten valt onder de noemer `wat sensatie”? 1 beeld zou werkelijk mindblowing zijn! De advocaat van het Koninklijk huis in contact met een Pedoseksueel roofdier!

  Laten we elkaar niet voor gek verslijten en de zaken wel zien zoals ze zijn.

  —–

  Nou Wim Dankbaar, dat Jan Boeykens de beelden nooit heeft gezien noch de inhoud kent, leek mij overduidelijk te worden uit het laatste interview met JDTV, Waarin Marcel aan Jan de inhoud uitlegt…

 6. Iets heel anders:
  Martien van Hunnik ( vandaag, na 34 jaar, vrijgesproken van moord op platenbaas Bas vd Laar) zegt op de vraag door wie hij in zijn onderzoek geholpen is:

  Wie heeft jou het meest geholpen in je onderzoek?
  ‘Oud-rechercheur Dick Gosewehr, oud-politiepsycholoog Harry Timmermans en journalist Yolande van der Graaf van de Telegraaf. Door hen heb ik toegang tot dossiers gekregen, waardoor bleek dat ik op de tijdstip van het moord ergens anders was.’

  Gosewehr en Timmermans die na de mei 2012 uitzending van Peter r en het OM verontwaardigd lieten weten dat het oude wijn in nieuwe zakken was. Maar die evenzogoed later wel de Jasper veroordeling voor zoete koek slikken. Timmermans die nog heeft meegewerkt aan het 3luik van Eén Vandaag.
  Jolande vd Graaf kennen we natuurlijk ook wel van haar verslaggeving in de Vaatstra zaak. Bijv. van haar onderzoek (met Rolien Creton) naar de Noorse Ali.
  Het kan verkeren…..

 7. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: woensdag 15 juni 2016 19:28
  Aan: ‘marcel vervloesem’
  Onderwerp: RE: HHC reactie op uitblijven beloofde bewijs

  Beste Marcel,

  Zojuist spraken wij weer met elkaar. Mag ik ons gesprek als volgt samenvatten?

  Jij blijft bij je stelling dat je over videobeelden beschikt van Joris Demmink en wijlen prins Claus, die overduidelijk maken dat zij zich bezighielden met seksueel misbruik van minderjarigen. Je bevestigde mijn vraag of dit klopt, met het antwoord: Ja. Dat klopt. Op mijn vraag of je deze beelden binnen maximaal 4 weken openbaar zult maken, zoals je reeds aan andere bronnen hebt gemeld, antwoordde je ook met: Ja dat klopt.

  Is dit een juiste samenvatting van ons gesprek?

  Met vriendelijke groet,

  Wim

 8. Het bewijs tegen Demmink ligt in een kluis in Duitsland

  “Ik en velen anderen kunnen ons de Argusoog radio uitzending nog herinneren van December 2012 of Januari 2013, waarin Marcel Vervloesem de Belgische klokkenluider van de werkgroep Morkhoven zei dat hij binnen 3 maanden met een foto zou komen of tape met daarop Demmink destijds secretaris generaal van justitie en zijn slachtoffer. Het bewijs dat Demmink ten val zou brengen lag veilig in een kluis ergens in Duitsland. Marcel heeft dit bewijs nooit vrijgegeven en vele lezers vroegen zich af hoe het nu zat. We hebben nooit antwoord gehad. Micha Kat vriend en medestrijder van Marcel kreeg de vraag in een radio uitzending hoe het nu zat met dat bewijs, maar Kat zei: heb er niks meer over gehoord en ging gewoon verder zonder hier achter aan te gaan. We zitten nu in September 2013 en ik en velen anderen willen weten hoe het zit met dat bewijs. Wie weet er meer?”

  https://nieuwsbreker.wordpress.com/2013/09/29/het-bewijs-tegen-demmink-ligt-in-een-kluis-in-duitsland/

 9. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: woensdag 15 juni 2016 20:55
  Aan: ‘marcel vervloesem’
  Onderwerp: mededeling

  Beste Marcel,

  Ik wil je graag iets zeggen en ik vind dat je ik dat je persoonlijk moet meedelen, vanwege ons goede contact. Ik geloof niet dat jij de beweerde beelden hebt, en dus geloof ik ook niet dat je die ooit zult openbaren. Tegen beter weten in hoop ik dat je dat wel zult doen, maar zoals gezegd, denk ik niet dat dit ooit zal geschieden.

  Met vriendelijke groet,

  Wim

 10. Hey Wim,
  Heb je met Marcel ook nog gesproken over of Jan Boeykens de inhoud van de 3 videos kende?

  • Wim Dankbaar zegt:

   Ja, Marcel zegt dat Boeykens de beelden niet kent.

   • Wauw… dejavu… Hans Mauritz 2.0?

    Marcel Vervloesem (Hans Mauritz) claimt videobanden (kluisverklaringen) te hebben welke een atoombom leggen onder de Nederlandse Rechtsstaat, veilig opgeborgen in een kluis in Duitsland (gedeponeerd bij Notarissen).

    Later blijkt dat compagnon Jan Boeykens (Wim Dankbaar) de letterlijke videobeelden (letterlijke kluisverklaringen) nooit zelf heeft gezien. Er wordt verwacht dat de claim tot in den treuren op de mooie blauwe ogen wordt geloofd. Een vertrouwenskwestie, toch?

    Woordelijk wordt er hevig geschermd met dit “bewijs” maar feitelijk wordt er nooit iets gepresenteerd. Bij Hans Mauritz was dat logisch, want de kluisverklaringen hebben nooit bestaan! Zou het Video verhaal van Marcel anders aflopen? De signalen zijn, helaas, niet hoopvol…

    De analogie houdt hiermee namelijk niet op. Het was een kunst van Mauritz om mensen een bot voor te houden, maar nooit te geven. Excuus op excuus volgde, om de termijn tot in het oneindige op te rekken. Dit deed hij niet louter ooit met de kluisverklaringen, maar actueel bijvoorbeeld ook weer met zijn nieuw uit te komen boeken. Deze week is de release datum van verschillende boeken, oa Vaatstra 2, uitgesteld van eind juni naar eind juli. De zoveelste keer dat het inmiddels bespottelijk is. Eind juli zal het moment worden dat het weer wordt uitgesteld naar augustus of zelfs september, en dat gaat maar door en door en door…

    Marcel heeft gezegd in 4 delen antwoorden te geven op de vele vragen. Hij heeft zelfs aan jou bevestigd dat hij videobeelden heeft van Demmink en Claus die individueel kinderen misbruiken. En hij claimt nog veel meer, zoals advocaat van het Koningshuis Salomonson die sex heeft met Pedoseksueel roofdier Ulrich. Besef je even wat hier geclaimd wordt?

    Daarnaast heeft hij aan jou bevestigd dat hij binnen (die) vier weken de beelden van Demmink en Claus zal openbaren.

    En dat is dus als het bot van Mauritz. Hij zei ook altijd dat het nog ging komen. Hou je vast, maak je borst maar nat en je gaat er nog raar van op kijken. Wanneer puntje bij t paaltje kwam gaf hij niet thuis.

    De enige die een soortgelijk patroon kan doorbreken is Marcel zelf. Hij kan bewijzen dat het niet slechts een misplaatst voorgehouden bot betreft, maar werkelijk die atoombom die hij zelf claimt in handen te hebben en te zullen publiceren.

    Nu is het tijd voor/to:
    PUTT YOUR MONEY WHERE YOUR MOUTH IS!

    Hier is het gesprek van december 2012 met Vervloesem bij argusoog. Hij zegt hierin:
    “En wat dat betreft kan ik u zeggen, Nederland hou u vast, want binnen twee of 3 maanden zal er een klapper komen van formaat, in de Zandvoortzaak. En dan zal Nederland als tot schande beseffen wat voor een blunder dat ze geslagen hebben.”

    Vanaf 16 minuten:

    Dit is tot op heden, 3,5 jaar later, nog steeds niet gebeurd.

    In het verleden is Marcel Vervloesem zijn woord dus niet nagekomen met betrekking tot de gewraakte beelden (kluisverklaringen). Hij deed een zogenaamd “Hans Mauritzje”. Waarvan akte!

    Nu wordt de termijn van Marcel uitgesteld, 4 weken. Waarom? Hij zegt dat hij videobeelden heeft van oa Demmink die een kind misbruikt. Lees die zin nog eens 26x na aub! Marcel Vervloesem claimt videobeelden te hebben van een kind-misbruikende Demmink!!!

    Vandaag is niet de dag om zoiets te publiceren, en al zeker niet morgen! Het is een understatement te stellen dat het gisteren gepubliceerd had moeten worden. Dit had uiterlijk in januari 2013 dienen te geschieden! Niet over 4 weken!

    Dit is het opbouwen van suspense, sensatie creëeren en toewerken naar een vermeende climax. “Je gaat er nog raar van opkijken!”… Zijn de Demmink beelden de climax?

    Bedenk even wat dit betekent… jaren lang zit Vervloesem op een atoombom en ziet hoe de malle Nederlanders wanhopig vechten tegen een overmachtig monster, welke hij met 1 handeling de kop af zou kunnen hakken. Hij deed het niet en “werkte rustig verder”. Al die jaren bleef hij, om wat voor een reden dan ook, op het bewijs zitten. Zou hij in z’n knuistje hebben gelachen wanneer hij terug dacht aan de kluis in Duitsland?

    Weet je hoeveel schade dit stilzitten voor diverse mensen heeft betekend?! Een dergelijke video zou een wereld van verschil maken voor Baybasin, voor Robert vd Luitgaarden, Bart van Well en ook voor Micha Kat. Laat ik daar kort over uitwijden…

    Toen Kat claimde dat het Koninklijk huis betrokken was in de zogenaamde pedofiele netwerken, werd hij voor gek versleten en verguisd. Marcel, die de Nederlandse gebeurtenissen op de voet volgt, zag blijkbaar geen reden zijn vriend en partner in crime bij te staan en voor hem in de bres te springen, wapperend met de videos van Claus en Salomonson. Hij bleef stil zitten en liet de karaktermoord op zijn strijdmakker net zo makkelijk doorgang vinden. Hij had het materiaal in handen om het verhaal 180 graden te doen kantelen! Althans, claimt hij…

    En ook voor jouw zaak geldt dit!

    Je zou het crimineel kunnen noemen dat hij dergelijk bewijsmateriaal al die jaren verborgen heeft gehouden. Het is als je erover nadenkt niet te geloven dat die man al die tijd niet heeft gepubliceerd wat hij claimt te hebben…

    En daar zeg ik iets… het is niet te geloven… En dat is maar op 1 manier op te lossen. Nu, en niet pas over weken:
    PUTT YOUR MONEY WHERE YOUR MOUTH IS! ! !

    Of zal Marcel Vervloesem een Hans Mauritz 2.0 blijken?

    • boudineke zegt:

     Grijze Duif, in ons rechtssysteem wordt goede trouw verondersteld. Kwade trouw moet worden bewezen. Marcel Vervloesem is Mauritz niet, haal die twee dus niet door elkaar!

     Als Marcel Vervloesem het bewijs materiaal publiceert, is hij zelf strafbaar!

 11. Frons zegt:

  Kijk hier hebben ze wel tijd en mankracht voor :

  Het Openbaar Ministerie heeft 172 mensen uit de regio Rotterdam opgeroepen voor verhoor over hun eventuele betrokkenheid bij de rellen rondom de wedstrijd Feyenoord-Roda JC op 21 februari.

 12. “Grijze Duif, in ons rechtssysteem wordt goede trouw verondersteld. Kwade trouw moet worden bewezen.”

  Exact!

  Claus die op video een kind verkracht? -> moet worden bewezen!

  Salomonson kontenbonkend met Ulrich op video? -> moet worden bewezen!

  Demmink? -> moet worden bewezen!

  Put your money where your mouth is, is wat ik zeg…

  “Als Marcel Vervloesem het bewijs materiaal publiceert, is hij zelf strafbaar!”

  Dit statement gaat op verschillende punten mank…

  Op de eerste plaatst is het Marcel zelf geweest die claimde. Ton die eiste. En Marcel die zei te gaan leveren. Dit is 1 op 1 bevestigd aan Wim.

  Dat ik dan zeg, put your money where your mouth is, is dan niet zo gek. Het zijn immers zijn eigen woorden.

  Daarnaast is er helemaal niets strafbaars aan een foto of video van Salomonson met Ulrich online plaatsen. Het is wellicht ongewenst voor de subjecten, maar dat valt in het niet bij het maatschappelijk belang. Vergeet niet dat op die beelden waarschijnlijk geen kinderen te zien zijn. Prima te publiceren dus. Een beeld van Claus kan daarna verantwoord in de slipstream, Demmink evenzo. Ik ben benieuwd waarom jij denkt dat Vervloesem zelf strafbaar zou zijn?

  Imho zou hij een held zijn. Dus al zou het strafbaar zijn, dan zou ik zoiets met trots tegemoet zien. Buiten eigen roem zou dit ook nog eens een keer de definitieve vestiging van de naam Morkhoven zijn, want wat een klapper zou dit zijn zeg! Na RT bij Demmink in de rechtbank zou de media nu mondiaal in de rij staan voor dit morbide koninklijke nieuws. Het zou Morkhoven onsterfelijk maken, instant cultstatus.

  Maar dan moet ze wel leveren wat ze claimen te bezitten…

  “Marcel Vervloesem is Mauritz niet, haal die twee dus niet door elkaar!”

  2 unieke exemplaren, zonder twijfel, maar de analogie is onmiskenbaar.

  Vind jij het legitiem dat Marcel er 4 weken over doet om tot de kern te komen? Waarom niet vóór Wim zijn proces? Waarom afgelopen jaren Baybasin niet concreet geholpen? Waarom Micha laten stikken? Wat is voor jou een legitieme reden al die jaren op die atoombom te mogen blijven zitten? Ik kan er geen bedenken…

  Reeds in 2012 beloofde hij, binnen 3 maanden, explosieve onthullingen op basis van Internationale samenwerkingen, -> officiële <- onthullingen werden beloofd hé… Kun jij me vertellen wat dat was? Want ik heb dit blijkbaar echt gemist…

  Zie je het patroon van een bot voorhouden echt niet? Tot nu toe heeft nimmer in deze kwestie geleverd, waarom zou hij dat nu wel gaan doen? Omdat Ton de druk opvoerde?

  De enige die kan bewijzen dat Marcel geen Hans Mauritz 2.0 is, dat is Marcel zelf. Dat kan hij bij wijze van, met een knip in de vingers. Toch kiest hij ervoor om nog weken de onrust te laten voort woekeren. Dat is zijn keuze! Want hij had dit al lang gepubliceerd kunnen en zelfs moeten hebben. Er is geen excuus de tumult weken lang extra schade toe te laten brengen. Eigenlijk is zelfs alle schade die tussentijds wordt geleden doordat mensen het oneens waren en zich van elkaar afkeren, ruzie maken en onvriend-teferelen op Facebook manifesteren, op conto van Marcel en ook Morkhoven. Het is hun keuze na al die jaren nóg langer te wachten met het bewijzen van hun claims, dat valt niemand anders aan te rekenen.

  Dat komt wellicht cru over, maar ik kan er geen zoete koekjes van bakken.

  Dat jij nog vol op vertrouwen houdt in de videos die Vervloesem zegt te gaan openbaren is je goed recht, maar dan heb je niet geleerd van Mauritz…

  • boudineke zegt:

   Grijze Duif, ik vind dit echt te zot voor woorden! Omdat ik niet wens mee te doen aan een lastercampagne tegen Vervloesem, wordt ik nu in de hoek geduwd van iemand die alles zomaar gelooft!
   Ton Hofstede heeft geen enkel recht om eisen te stellen aan Vervloesem. Als men werkelijk wil weten of Vervloesem beschikt over bewijs, dan had men hem als getuige kunnen oproepen in de Bart van Well verhoren. Dat is niet gebeurd. Omdat de verhoren nog niet afgelopen zijn, kan het misschien alsnog.
   Kortom: ik wens deze lasterlijke weg niet te bewandelen, want hij is modderig!

   • Deze reactie had ik gemist, excuses dat ik niet eerder reageerde.

    Maar het is Ton z’n recht om te zeggen wat ie wil en wanneer ie dat wil, dat is de vrijheid van meningsuiting. Jij mag daar van vinden wat je wilt, maar dat doet niets af aan de vrijdag van Ton.

    En van mij. Want ik ben niet bij machte om iemand vorige het gerecht te slepen of onder ede te laten verhoren . Het internet is mijn domein, en daar schrijf ik wat ik denk en vind. Dat jij kritische vragen stellen over bewijzen die geleverd moeten worden weg wilt zetten als een lastercampagne is jouw keuze, al kan ik me daar niet in vinden.

 13. Akky van der Veer zegt:

  Hoi Grijze Duif, volgens mij doet Marcel die uitspraak in Marianne Vaatstra V, niet in IV. Heb IV beluisterd, maar nee. Nu ga ik V ff beluisteren. By the way: ik geloof Marcel. Hij heeft al die jaren een eenduidig verhaal verteld. Maar ik snap idd niet waarom hij zo lang wacht om het openbaar te maken. Dat zou zoveel schelen, ook in Wims zaak 21 juni.

 14. DELO zegt:

  Recht: Staat of valt bij het al of niet toepassen van de Wet. In het geval van de “Recht Bank als plaats delict” is het Zwart op Wit helder dat de BAR parochianen (Orde van Advocaten: Vaticaan gecontroleerde priesterkaste ) vanaf het prille begin van hun bestaan het gelijkheidsbeginsel van de Wet, de Weegschaal en daarmee zijn geest bij het vuilnis hebben gezet.

  In tegenstelling tot het symbool Weegschaal is het w(oord) geschr(even) equivalent “de Wet” voor talloze interpretaties vatbaar gebleken. Met het BAR monopoly op de interpretaties (kip met de gouden eieren) heeft de Bar Association franchiseketen wereldwijd de op de Wet gebaseerde Recht Staat met voorbedachte raden dood verklaart. Daarmee zijn feitelijk de Wet, de onafhankelijkheid en Trias Politica morsdode letters gebleken.

  De functie en daarmee het functioneren van de Rechter is onlosmakelijk verbonden met de balancerende functie van de Weegschaal in tegen stelling tot juridische non sense die de onder Bar licentie functionerende Rechters, Officieren van Justitie en Advocaten ons op de mouw hebben weten te spelden. Als het “Recht Staat” pretenderende OM daad werkelijk conform de Wet (volgens de regels van de Wet) zou functioneren zouden ze je niet aanklagen maar vragen om ten diensten van het OM te komen werken (wat je feitelijk al vele jaren onbesoldigt doet). Omdat de levende geest van de Wet niet zonder R(eden) voor zich zelf spreekt is de in functie zijnde Rechter niet te her kennen aan zijn Toga maar aan:: hoeverre hij/zij de Weegschaal naar be(h)oren dient.

  Zolang overbetaalde topambtenaren VOC-BV-NEDER-LAND op grond van hun BAR licentie (privilege) pretenderen Rechter te zijn maar tegelijkertijd blijk geven fascistoïde regelgeving in rang orde tot Wet weten te verheffen kunnen we (zelf) zonder aanziens des persoon vaststellen dat we niet met een Rechter maar met een Hoog Verraad plegende crimineel te maken hebben.
  BAR: “Criminals by Association” die al vele decennia met groot succes de fundamenten van de Recht Staat aan hoogste bieder weten te slijten.

  Het BAR Association Gilde is het levende bewijs dat “Mis” daden tegen de mensheid loont !
  De op onbalans gefundeerde juridische bouwwerken zullen per definitie aan het alsmaar toenemende gewicht van “Mis daden tegen de Recht Staat” uit eindelijk ten onder gaan.
  Goed Niet te Koop: http://neilkeenan.com/
  http://annavonreitz.com/progress.pdf
  http://annavonreitz.com/peopleslawfirm.pdf
  http://annavonreitz.com/differentlawfirm.pdf

 15. Akky van der Veer zegt:

  Grijze Duif, je hebt het mis. Marcel Vervloesem zegt dat in Thema Special, Marianne Vaatstra V. op ongeveer 16.45 minuut (11 december 2012).

  spesial

 16. Wim Dankbaar zegt:

  Als je erover nadenkt, heeft Marcel dus sinds de jaren 90 beelden die bewijzen dat Demmink een pedofiel is. Althans dat zegt hij. Elke keer dat Demmink in opspraak kwam, bijvoorbeeeld tijdens de Anne Frank plantsoen affaire in 2003, had hij dus kunnen bewijzen dat die opspraak terecht was. Hij had zelfs de benoeming van Demmink tot SG kunnen voorkomen (en dus talloze slachtoffers). Om over het huidige strafrechtelijk onderzoek en getuigenverhoor nog maar te zwijgen. Twee decennia lang koos Marcel ervoor om zijn mond te houden en op het “bewijs” te blijven zitten, dat een groot deel van een pedonetwerk kan oprollen.

  Ben je dan een bestrijder van pedonetwerken? Of ben je een beschermer van pedonetwerken?

  De vraag of hij ooit met het beweerde materiaal komt, leidt af van een belangrijkere vraag: Hoe laakbaar is het twintig jaar achterhouden van (beweerd) bewijs?

  Wie gelooft na een dergelijke overweging nog in het wonder van Morkhoven?

  • boudineke zegt:

   “Hoe laakbaar is het twintig jaar achterhouden van (beweerd) bewijs?”
   Vervloesem heeft het bewijs onmiddellijk overgedragen aan de bevoegde instanties, zowel in België als in Nederland als internationaal. Die stopten het in de doofpot!
   Nogmaals: als men wil dat Vervloesem met bewijzen komt, dan zal men hem binnen de geëigende juridische wegen daartoe de gelegenheid moeten bieden. Dat is tot op heden niet gebeurd.
   Wim, volgens mij ben jij degene die geloofde in het wonder van Morkhoven. Daarin ben je nu teleurgesteld: “Hij had zelfs de benoeming van Demmink tot SG kunnen voorkomen (en dus talloze slachtoffers). Om over het huidige strafrechtelijk onderzoek en getuigenverhoor nog maar te zwijgen.”
   Je kent Vervloesem hierbij een macht toe, die hij zelf nooit heeft geclaimd! Vervloesem is voor dat getuigenverhoor zelfs niet opgeroepen! Bij wie ligt dan de fout?

   • Nee Bou, die macht ligt in de videobeelden, niet in een persoon. Die macht wordt wel direct doorgegeven aan de persoon die deze beelden bezit. Daarvoor hoeft die persoon zijn macht niet uit te drukken in woord, want dat is inherent aan het bezit.

   • En wil je wachten met openbaren tot de pedoseksuelen binnen justitie de weg geplaveid hebben naar hun eigen strop?

    Zucht…

    Openbaren betekent in de volledige openbaarheid, in het publieke domein. Wat heb jij er op tegen dat beelden van Salomonson met Ulrich écht openbaar worden?

    • boudineke zegt:

     “Wat heb jij er op tegen dat beelden van Salomonson met Ulrich écht openbaar worden?”
     Niets, grijze duif, helemaal niets! De enigen die daar iets op tegen hebben, zijn de hoog geplaatste daders en hun handlangers bij Vuiligheid en Justitie. Zij beschikken over de macht om klokkenluiders uit te schakelen, maar tot op heden is dat met Morkhoven nog net niet helemaal gelukt. Al is Gina Pardaens wel degelijk omgekomen…
     Ik stel alleen dat deze modderige actie om Vervloesem te dwingen om die beelden in de openbaarheid te brengen, nergens toe leidt. Het gaat me dus niet om die beelden, maar om het feit dat hier sprake is van een lastercampagne. Daarbij wordt ook op mij druk uitgeoefend om hier aan mee te doen. Nee, ik doe hier niet aan mee! Ik vind dit contra-productief en behoorlijk vals! Iedereen die hier wel aan meedoet, is in mijn achting stevig gedaald. Maar het doel zal de middelen wel weer heiligen. Wat is dan het doel?

     Tot op heden geen commentaar op de vraag waarom Bart van Well Marcel Vervloesem niet als getuige heeft opgeroepen. Evenmin op de vraag waarom als eerste getuige een fantast uit Sexbierum werd gehoord. En zo voort! Maar in plaats van te luisteren naar mijn stem uit het souffleurshokje, word ik door jou en anderen het podium opgesleurd om verantwoording af te leggen over het feit dat ik in dit theater geen rol wil spelen. Nee, ik doe hier niet aan mee!!!

     • Wim Dankbaar zegt:

      Boudineke, je doet wel degelijk mee. Door de onderbouwde meningen van anderen een “lastercampagne” te noemen. Naar mijn mening is Vervloesem een grote fantast die de ene sensationele claim op de andere stapelt, zonder enige bewijs te leveren. Waarbij niet kritisch naar die claims gekeken wordt door zijn volgers omdat hij handig een beeld van “expert” op dit gebied heeft gebouwd en zich even handig steeds een slachtofferrol toemeet om het niet leveren van die bewijzen te verklaren. Het bullshitgehalte is groter dan het waarheidsgehalte. Zijn gedrag is in feite bij het criminele af. Neem nu deze claim:

      “En tot nu toe weten we intussen ook welke firma eigenlijk de jongen gedumpt heeft in een betonblok in het meer.”

      Even tussen neus en lippen door bij Myra. Iedereen luistert eroverheen. Even laten bezinken: Vervloesem claimt dus te weten dat het lijk van Schadwald in een betonblok is gegoten en in het IJsselmeer is gedumpt, ALSMEDE de firma die hiervoor verantwoordelijk is. Hij is dus op de hoogte van een firma die zich medeplichtig heeft gemaakt aan het kwijtmaken/uitwissen van sporen van een kindermoord, sexueel misbruik, samenzwering en dergelijke. Weer zo’n claim uit de losse pols die bij nadere analyse te absurd voor woorden is. Immers, iemand in een betonblok gieten kun je niet op de boot zelf doen en ook niet in je eentje. Vervloesem zegt dus in feite dat het lichaam eerst naar de wal is gebracht, daar door meerdere mensen van een firma in beton is gegoten, waarna het via een andere boot in het IJsselmeer is gedumpt. Hoe hij dit weet, hoeft hij van zijn klakkeloze on kritische volgers niet te specificeren. Het is nogal wat waar hij deze geheimzinnige firma van beschuldigt en kennelijk mee weg wil laten komen. Want een aangifte of ander bewijs hebben we nooit gezien.

      Wat een ongelooflijke bullshit. Maar als het aan jou ligt is dat laster en contraproductief en hoeft Vervloesem niets uit te leggen of te verantwoorden. Is een “kwestie van vertrouwen”. Ik draai het om: Het is contraproductief om zijn jarenlange claims zonder bewijs at face value te blijven slikken. Voor mij is het reeds bewezen dat Vervloesem zijn claims niet waarmaakt en nooit zal waarmaken, eenvoudig omdat ze bullshit zijn.

      Het Claus verhaal neem ik inmiddels ook met een pak zout. Als je hier zijn gezondheidssituatie leest:

      http://www.volkskrant.nl/binnenland/prins-claus-kwakkelt-sinds-1982-met-gezondheid~a612993/

      was hij in de jaren negentig al half dood, depressief en stijf van de Parkinson. Maar in die toestand kon hij onder meer op de flat van Ger van Roon en de boot Apollo, onttrokken aan het oog van de BVD en gemalin, wel minderjarige jongetjes pakken. Ooit een jongetje gehoord heeft gezegd: Ik ben door Claus gepakt? Ja ja, Marcel komt over twee weken met het bewijs! Dream on!

      Ik ben van de school die het produktief vindt om charlatans te ontmaskeren.

      Boeykens had op facebook gevraagd: “Wie durft de confrontatie aan met werkgroep Morkhoven aan?” (met foto van Mohammed Ali, zo van kom maar op!). Ik ging daar de confrontatie aan door te verwijzen naar de post van vandaag van De Grijze Duif op mijn site. Het topic is nu gewist, waarmee maar weer duidelijk is wie de confrontatie (niet) durft aan te gaan.

   • Wim Dankbaar zegt:

    Inderdaad heb ik tegen beter weten kort geloofd in het wonder van Morkhoven. Totdat ik de claims heb onderzocht en Marcel zelf heb gebeld. Toen was ik vrij snel genezen. De hoeveelheid claims die hij maakt zonder enig bewijs te leveren is werkelijk staggering.

    Zo zegt hij rond 7.55 min dat ze de firma hebben opgespoord die Manuel Schadwald in een blok beton heeft gedumpt heeft in het meer.

    Een dergelijk scenario heeft een zeer hoog Robert Ludlum gehalte. Wederom wordt geen enkele bewijs geleverd voor deze sensationele claim.

    Hij beweert ook 7 vermissingen van verdwenen kinderen te hebben opgelost. Welke zijn dat?

    Wim

 17. Wim Dankbaar zegt:

  Luister vanaf ongeveer 15:30

  “Er komt een gigantische klapper aan!”

  (December 2012)

 18. boudineke zegt:

  Beste Wim,
  Zelf heb ik nooit geloofd in het wonder van Morkhoven.
  Wat Marcel eind 2012 zegt, dat is een klapper die ook in de doofpot werd gestopt. In 2012 is het Morkhoven gelukt om de versleutelde mappen te kraken die op de Cd-roms stonden. Daarin zaten namen van klanten en kinderen, en zo voort. Die hebben ze overgedragen aan als ik me goed herinner Interpol. Er is toen helaas in Nederland GEEN schandaal ontstaan, maar er zijn in Spanje, Italië en zo voort wel een aantal “heren” opgepakt. En kinderen bevrijd!
  Als Marcel zegt dat er een klapper komt, dan komt er soms iets dat helaas toch nog met een sisser afloopt. Misschien is dat ook ditmaal het geval. Maar in plaats van Marcel als getuige uit te nodigen in de verhoren van Van Well, krijgt Vervloesem sinds 1 juni vanuit Nederland een vloed van valse verdenkingen over zich heen. Het kan dus zijn dat jullie zijn prachtige klapper hebben gedoofd. Hij was openlijk van plan om de beelden vrij te geven NA sepot. Hij weet, zo zegt hij, dat ook de AIVD over deze beelden beschikt. En de AIVD luistert mee. De mensen die over dat sepot moeten beslissen, weten dat ook. Stel dat het sepot er komt en drie dagen later circuleren de beelden… Dat zou inderdaad vurig hebben bijgedragen aan eventuele Kamervragen, maar misschien gaat dat vuurwerk nu wel niet door. Voortijdig gedoofd door dezelfde mensen die zo graag willen dat die doofpot nu eens eindelijk open knalt. Omdat ze vrezen voor nogmaals een teleurstelling… We noemen dat een self fulfilling prophecy.
  Deze actie tegen Marcel was slecht getimed en de eisen tot openbaarmaking van Ton Hofstede ontbeerden iedere rechtsgrond. Vervolgens werd er met modder gegooid, kortom: dom, dom dom, dom! Heb je nou echt niets geleerd van dat gedoe met dat dagboek? Nou ja!

 19. Er is enorm veel mis met de recente ontwikkelingen in de rechtbank, daar kunnen we elkaar helemaal vinden. Maar dat alles zegt niets over Vervloesem en zijn handelen.

  Overigens vind ik het opmerkelijk dat je aan de ene kant afgeeft op de recente ontikkelingen, en tegelijkertijd verwacht je dat Vervloesem met zijn videobeelden daar onderdeel van wordt om tot een oplossing te komen… Vestig je echt dáár je hoop op?

  “Wat is dan het doel?”

  Kinderen beschermen.

  Dat doe je niet door de meest fantastische claims de wereld in te slingeren zonder onderbouwing. En je zegt het zelf:”Moet worden bewezen”.

  Van hem verwacht je dat blijkbaar niet…

  Waar heb jij Marcel gevraagd om bewijzen van de claims die ik hierboven al eerder aan gaf?

  Claus die op video een kind verkracht? -> moet worden bewezen!

  Salomonson kontenbonkend met Ulrich op video? -> moet worden bewezen!

  Demmink? -> moet worden bewezen!

  Put your money where your mouth is, is wat ik zei…

  Maar zo heeft Marcel het ook bij herhaling gehad over 7 vermissingszaken die ze hebben opgelost. Ik heb er nooit enig bewijs voor gezien. Jij wel? If so, show me…

  Maar naast dit soort uitspraken die binnen de acceptabele kaders liggen, heeft Marcel ook in het verleden uitspraken gedaan die mijlenver buiten de kaders geplaatst moeten worden. Zoals deze in de uit een uitzending met Myra uit 2013, over ene Duitse Manuel:
  “En tot nu toe weten we intussen ook welke firma eigenlijk de jongen gedumpt heeft in een betonblok in het meer.”

  https://youtu.be/MoDFwLaL4dg vanaf 8 minuten.

  Zoiets is in enkele seconden gezegd, tussen neus en lippen door. Maar laat even goed door dringen wat hij hier zegt!

  Hij heeft de bewijzen.

  Beton hé?! -> moet worden bewezen!

  Het bedrijf? -> moet worden bewezen!

  Waar heb jij gevraagd om de bewijzen hiervoor? Dat is echt hoognodig bij zulke verregaande claims!

  Ik doe niet mee aan een lastercampagne, ik trek mijn eigen plan. En wat ik doe is eenvoudig, ik stel uiterst legitieme vragen. Want een vuistregel bij ieder fatsoenlijk onderzoek is:
  Putt your money where your mouth is!

 20. Die link over het ziektebeeld van Claus maakt, naast het Koninklijke tintje, de claim van Vervloesem des te opmerkelijker, ongeloofwaardiger en behoeft bewijzen. Anders kan het linea recta de prullenbak in…

 21. Wim Dankbaar zegt:

  Beste Boudineke

  Voordat ik dit plaats, kun je me eerst wat bewijzen geven, anders dan de verhaaltjes van Marcel dat er na 2012 materiaal aan Interpol is overgedragen en in Spanje, Italië en zo voort wel een aantal “heren” zijn opgepakt. En kinderen bevrijd!

  Welke heren waren dat? Welke kinderen? Misschien een paar nieuwslinks naar deze spraakmakende arrestaties en bevrijdingen?

  En leg me ook even uit wat de analogie is met dat gedoe over het dagboek? Ik zie de vergelijking niet. Jij weet de zaken mooi om te draaien. Je verzint nu al excuses dat door onze kritische stellingname ten aanzien van de SENSATIONELE claims van Marcel, hij er niet mee hoeft te komen? Wij zijn straks de oorzaak dat de atoombom van Marcel met een sisser afloopt?

  Mvg

  Wim

 22. Plaats gewoon Wim, ben wel benieuwd wat ze heeft gezegd. 🙂

  Edit:
  Oh het staat er al. Dat schreeuwt idd om een reactie. 🙂

 23. Bou, ben je nou helemaal van de pot gerukt om de schuld bij “ons” neer te leggen wanneer Marcel Vervloesem voor de zoveelste keer zijn woord niet na komt? Het moet echt niet gekker worden.!

  Het is absurd dat Vervloesem al die jaren op al die ATOOMBOMMEN, want dat zijn het, is blijven zitten en niemand hem eerder ter verantwoording heeft geroepen! (En niet in de laatste plaats Boeykens!) De timing is daarmee niet slecht, hooguit te laat. Maar de aanval van Ton is niemand anders kwalijk te nemen behalve Morkhoven zelf met hun verregaande claims zonder bewijzen daarvoor.

  Daarnaast is het zaak dat Morkhoven zelf contact met De Witte opneemt, dat zou niemand moeten hoeven initiëren of faciliteren…

  Hebben ze dat ook niet eerder verzaakt in het kader van Baybasin? Was dat niet zwaarwegend genoeg om de boel te openbaren? Besef je wat het stoïcijnse gedrag van Morkhoven voor een extra leed voor Baybasin heeft opgeleverd?!
  Man man man…

  En die AIVD? -> moet worden bewezen!

  Die BVD-er in het team toen het huis van Ulrich met NOVA werd binnen getreden? -> moet worden bewezen!

  En wat in Italië, Spanje etc??!!! Zijn dat jouw woorden of die van Marcel? -> moet worden bewezen!

  En als afsluiter kan ik je zeggen dat er enorm veel geleerd is van het dagboek. De rollen nu niet gaan omdraaien hé? Want volgens mij herken je een Hans Mauritz 2.0 nog niet als ie het geld bij jou zelf uit de knip trekt…

  Maar als jij de bewijzen voor al die hoogdravende claims van Marcel kunt geven (Italië, Spanje, beton, bedrijf, 7 vermissingszaken opgelost) kunnen we waar verder praten. Want tot die tijd is het helder dat jij de logica van Putt your money where your mouth is niet in je systeem hebt, en dus als goedgelovige Thomas door het leven gaat. Prima, maar zo star en naïef heb ik het zelden meegemaakt. Juist omdat je zelf nu al 2 motivaties hebt aangedragen waarom jij denkt dat Vervloesem niet zal gaan leveren binnen die 4 weken. Het niet leveren zou bijna logisch worden, niet?

  Nee, inderdaad niet. Het is de hoogste tijd om boter bij de vis te doen en anders eeuwig te zwijgen!

 24. boudineke zegt:

  Beste Wim,
  Mijn vorige reactie wacht nog steeds op moderatie. Weet dat ik hier mijn buik van vol heb. Er wordt hier (en achter de schermen!) op me gescholden omdat ik het niet eens ben met deze plotselinge jacht op Vervloesem. En dat komt echt niet omdat ik zo heilig geloof in Marcel Vervloesem, maar omdat ik deze onterechte aanval op hem niet waardeer.
  Het gaat niet om Marcel Vervloesem, maar om ons rechtssysteem! Als men wil dat Marcel met bewijzen komt, had hem dan uitgenodigd voor een verhoor onder ede. Als Vervloesem werkelijk een leugenaar en een charlatan is, dan valt hij vanzelf door de mand. Wat er nu gebeurt, is een enorm verlies van aandacht en goede energie, zonder enig resultaat! Deze jacht op Morkhoven leidt alleen maar af van de eigenlijke zaak. Ik trek dus ook mijn belofte in om volgende week de zaak na te trekken. Daarbij vervalt ook mijn argument dat Morkhoven wel degelijk werkt aan het oprollen van pedo-netwerken, want dat kan ik niet met krantenberichten bewijzen. Ik ga daar geen tijd in steken.

  Grijze Duif,
  Dank voor je onaardige commentaar, maar op BOUblog ben je niet meer welkom. Op BOUblog worden ruzies en scheldpartijen gewist, daarom doe je het nu hier! Lekker ruzie maken! Ik zal maar niet terug gaan schelden, want dat helpt niet. Ik heb ook geen zin om je dwaze argumenten te weerleggen. Jullie luisteren toch ook niet naar mijn argumenten. In elk geval zijn er de laatste dagen een aantal “medestanders” stevig in mijn achting gedaald.

  • Ruzie maken?

   Heb je echt zo weinig meegemaakt in je leven dat je een pittige discussie of onenigheid zo ervaart?

   Of ben je gewoon een fervent voorstander van overmatig drama?

   Get a life!

  • Peter V. zegt:

   Ik heb even wat informatie opgezocht over die televisieserie De Maatschap.

   http://www.vpro.nl/programmas/de-maatschap/alles.html

   Ik lees daar onder andere dit:

   “Voor De Maatschap hebben de schrijvers Hein Schütz en Alma Popeyus zich laten inspireren op de familiegeschiedenis van een bekende Nederlandse advocatenfamilie.”

   Ook al word de naam Moszkowicz niet genoemd, het is duidelijk dat het, als je het zo formuleert, over Moszkowicz gaat. Er is in Nederland immers maar één bekende adfvocatenfamilie. De auteur en de VPRO hadden het zo moeten presenteren dat de gebeurtenissen in de televisieserie zuiver fictief zijn en dat iedere overeenkomst met werkelijk bestaande personen of werkelijk plaatsgevonden gebeurtenissen zuiver toevallig is.

 25. boudineke zegt:

  Wim, er heerst hier natuurlijk geen censuur! Wel nee! Open discussie, iedereen moet kunnen zeggen wat hij of zij wil, ook al is het nog zo belastend, beledigend, vernederend en zo voort.
  Mijn reacties staan echter nog steeds in de moderatie!
  Sorry, Wim, maar als ik jouw zaak toch nog probeer te steunen, laat me me onderuit halen door amateurs. En dit is niet de eerste keer, getuige de lastercampagne die me ten deel viel toen ik niet wilde meedoen met het publiceren van het Dagboek.
  Als medestander ben jij toen stevig door de mand gevallen. Nu val je nog slechts in je eigen slangenkuil. Ik had je daar graag voor willen behoeden, maar wie behoed mij voor die vals pikkende Grijze Duif?
  Mijn reacties die niet door de moderatie komen, ga ik nu even kopiëren, dit in verband met het bewijs van de censuur op Recht is Krom.
  Overigens blijf ik van mening dat de aanval op Vervloesem vals was, slecht getimed en volkomen inproductief. Daarom wen ik er niet aan mee te doen.

 26. boudineke zegt:

  Wim, zeg me nu niet dat je even niet thuis bent! Mijn reacties zijn nog steeds in afwachting van moderatie. En dat terwijl die Grauwe Duif me vrijelijk mag belasteren. Censuur? Nou, nee! Recht is Krom is dus de laster site tegen Bou!!! Déja vue! Indertijd met dat dagboek waar ik tegen was en Lidy Laster die haar gram hier kwam halen!
  En dan verwacht je van mij nog steun?
  Ach! Armzalige!

  • Ik had het gesprek ook bij jou willen voeren hoor, maar als er iemand is die reacties verwijdert, dan ben jij dat. Vandaar dat dit de locatie is. Maar Wim, laat de boel maar komen hoor… :-p

  • PS hopelijk waren je reacties wel opgebouwd uit bronnen die de claims van Vervloesem onderbouwen, en niet van die kinderachtige naamsverbasteringen. De tijd zal het leren…

   • boudineke zegt:

    Grijze Duif, zij noemde mij Bou Bouquet, daarom noem ik haar Lidy Laster. In tegenstelling tot wat zij doet, namelijk mij belasteren met mijn volle naam, noem ik haar naam nooit. Ik wens namelijk niet mee te doen aan het bekladden van haar naam.
    Jij mag dat kinderachtig noemen, maar wat zij doet, namelijk mijn naam bekladden, dat vind ik VALS!!!

    • Je noemt mij Grauwe Duif. Snap je nu waar ik het over heb? Ik heb niets met Lidy te maken.

     Maar ik zie dat je op je site zelfs een reactie van mij hebt gewist die louter info bevatte, om jou op de hoogte te brengen?!!! Waar de fok slaat dat op?!!! En durf jij over anderen van censuur te spreken? Bah wat een onbetrouwbaar en waardeloos gedrag vertoon jij zeg! Over daling in achting gesproken…

     En dwaze argumenten? Ik hoef jou niet uit te leggen dat dit een knetterharde drogreden is toch?

     Weet je wat jij moet doen? Met bewijzen komen en anders gewoon je waffel houden.

     Dat ik mijn mening krachtig uit is iets heel anders. En als je tere hartje daardoor geraakt wordt is dat spijtig, maar dan moet je jezelf maar niet in de arena van de grote mannen werpen.

     Bewijs nu maar gewoon dat Marcel vertakkingen van het netwerk heeft opgerold in Italië en Spanje, dat zijn immers je eigen woorden. Doe je dat niet dan zet je jezelf in de hoek van de lieden van de grootspraak!

 27. boudineke zegt:

  Wim, er staan nog steeds reacties van mij in de moderatie. Waarom worden die niet eerst gepubliceerd? En latere reacties opeens weer wel! Wat een manipulatie! Zo kan men iedere discussie verdraaien!!! Nou, bekijk het dan ook maar. Recht is Krom is KROM!!!

 28. cobra zegt:

  Wat reacties verwijderen aangaat zit je op boublog op de goede site.Indien je daar iets schrijft wat niet aanstaat wordt het verwijderd, en krijg je meteen een ban.

  • boudineke zegt:

   Cobra, ik kan me nog herinneren dat ik ’s morgens enige uren besteedde aan de reacties, waarbij ik in jouw reacties steeds de interpunctie toevoegde. Ik heb je verzocht om zelf wat punten en komma’s te plaatsen, want dat kun je wel degelijk. Het resultaat was dat je dat toen even deed en daarna niet meer.
   Ik heb Lidy Laster een ban gegeven omdat ze op me begon te schelden. Volgens haar was ik laf en hypocriet en ga zo maar door. De reden van haar scheldpartij: ik wilde niet
   meedoen met dat dagboek gedoe. De reden van de ban: men had een Twitter account gemaakt op de reacties op BOUblog. Dat is identiteitsfraude! Alle scheldpartijen van Lidy liepen automatisch binnen op de site van Micha Kat. Vervolgens ging Lidy me afzeiken op Recht is Krom. Daarna vond ze een plek op het trollenblog van Don. Als men nu Googelt op mijn naam, dan komt die hele meuk boven! Met dank aan de lasteraars.
   Als ik me te pletter werk voor de goede zaak, dan zou jij de moeite kunnen nemen om zelf je punten en komma’s te zetten, maar helaas… Op een dag had ik wel schoon genoeg van jouw BLURPS !!!

   • Wim Dankbaar zegt:

    Beste Boudine,

    Ik meen dat je vaak iets veel te snel laster noemt, en zelfs tot “lastercampagne” bombardeert. Extraordinary claims require extraordinary evidence. Wat wij doen met Morkhoven en Vervloesem is hun extraordinary claims kritisch tegen het licht houden. Niks meer niks minder. Dat is geen laster. Marcel belooft al jarenlang dat hij knalharde bewijzen heeft dat (onder meer) Demmink een pedofiel is. Hij neemt zelf woorden in de mond als klapper, knaller en “heel Nederland zal versteld staan!” Op dergelijk beloftes heeft hij al diverse malen verzaakt. Ik vind dat het heel terecht is dat daar eens een keer de vinger op gelegd wordt.

    Laat ik vooropstellen dat je mijn sympathie hebt en het hart op de goede plaats hebt. Ik denk ook dat je soms niet beseft dat je houding en uitspraken wrevel kunnen opwekken. Er gaat nogal een lading uit van termen als “dwaze argumenten” , “misplaatst gekwaak”, “BLURPS”, “Vaatstra bende” en “houd toch je snavel!” Je velt hiermee niet alleen een oordeel over de boodschap, maar ook over de boodschapper(s). En je weet het of je weet het niet, maar je toon kan behoorlijk schoolmeesterachtig zijn, waarbij je ook “straffen” uitdeelt, zoals het verwijderen van postings. Zo van “Ga jij maar even de hoek staan!” Dat kan nu eenmaal irritatie opwekken. Als de reden is dat er geen punten en komma’s worden geplaatst, terwijl de strekking van de boodschap daar niet onder lijdt, dan is zulk een irritatie alleen maar terecht. We zijn tenslotte niet allemaal gymnasiasten of meesters in de rechten.

    Mvg

    Wim

   • lidy zegt:

    Het zou aardig zijn als je de betreffende reacties van mij indertijd hier aan de lezers, ter onderbouwing van je beschuldigingen aan mijn adres, zou laten zien. Maar dat doe je niet want dan komt er een totaal ander verhaal tevoorschijn, niet in jouw voordeel.

    Je schrijft dat je niet mee wilde doen met het dagboek. Dat ik dat laf en hypocriet vond. Niets is minder waar. Het woord laf heb ik niet gebruikt wel hypocriet omdat je enerzijds het plaatsen van dat dagboek afkeurde, want je had het zo te doen met de moeder van Marianne Vaatstra, om vervolgens wel naar andermans websites met het dagboek te linken, hetzij de reacties met een link te laten staan. Dat vind ik hypocriet en dan die flauwekul smoes omdat het nu eenmaal op het internet staat en moeder vaatstra er recht op had.

    Dat je Frides in dat artikel neerzette als een sul, omdat hij het document er weer van afhaalde, wat ik nu juist heel verstandig vond, en terecht bleek wel naderhand. Ook daarmee heb ik je geconfronteer. Ja ik heb je Bou Bouquet genoemd, naar de serie Schone Schijn en dat was mild. En nu is plotsklaps de reden voor mijn ban dat twitteraccount? Je suggereert daar iets mee.

    Maar kom eens met bewijzen. Geef die reacties van mij, die je verwijderde en ook de reactie die je niet plaatste. Dan kunnen de lezers hier zelf zien hoe het zit.

    • boudineke zegt:

     Lidy Laster, de reden voor jouw ban was dat je ging schelden. Door dat Twitteraccount liepen jouw scheldpartijen inderdaad door naar andere sites. Toen je op BOUblog niet meer mocht schelden, heb je elders hele verhalen over me verspreid. Verhalen waar niets van klopt, want je weet niet eens wie ik ben.

     Dat artikel waarin ik Lameris neerzette als een sul, bestaat alleen in jouw fantasie. Jij suggereert daar iets mee.

     Dat jij me laf noemde, kan ik niet meer bewijzen. Reacties die in de prullenmand verdwijnen, worden na een maand nou eenmaal automatisch gewist. Je noemt me hier echter nogmaals hypocriet. Dat jij me Bou Bouquet noemde, is echter niet mild, maar vals!

     Wat ik van jou geleerd heb, is dat men zich tegen laster niet of nauwelijks kan verdedigen. Het beschadigen van iemands naam is weliswaar strafbaar, maar als het OM niet vervolgt, houdt alles op. Je kunt dus gewoon doorgaan met het verkondigen van je lasterlijke leugens over mij. Weet dat je me daarmee zowel emotioneel als zakelijk schade berokkent.

     http://www.boublog.nl/category/persoonlijk/bou-berkenbosch/

  • ries zegt:

   Mag ik me er ook even tussenvoegen, ik vind dat een ieder die hier Bou aanspreekt gelijk heeft, zelf heb ik mogen ervaren dat mijn heel normale reaktie en input inzake Marianne Vaatstra niet eens door de moderatie kwam… heb daarna nooit meer een poging op Boublog gedaan om ergens op te reageren!, ik sla Boublog gewoon over.

   • boudineke zegt:

    Beste Ries,
    Sorry, maar rond dat dagboek in de Vaatstra-zaak had ik echt mijn beide handen vol. Ik kon op dat moment geen nieuwe reageerders gebruiken. Daardoor werden er misschien wat teveel eerste reacties niet geplaatst.
    BOUblog is geen forum, maar een een persoons blog, terwijl ik ook nog andere dingen te doen heb.

 29. Ter info, Bart van Well is vandaag bij Marcel Vervloesem en Jan Boeykens op bezoek geweest om samenwerking te bespreken. Via de Facebook van Marcel Vervloesem gecommuniceerd.

 30. boudineke zegt:

  boudineke zegt:
  Je reactie is in afwachting van moderatie.
  17 juni 2016 om 13:48

 31. Wim Dankbaar zegt:

  Het verdwenen facebook topic van werkgroep Morkhoven (zie laatste bijdrage van mij)

 32. Daar ga je weer Boe Boe!

 33. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: zondag 19 juni 2016 16:45
  Aan: ‘marcel vervloesem’
  Onderwerp: Nog een aantal vragen

  Beste Marcel,

  Voor ik je de vragen stel, wil ik je eerst zeggen dat ik, net als Ton Hofstede, inmiddels al je claims met een zeer grote skepsis beschouw, om het nog maar zacht uit te drukken. Daar heb je recht op.

  Kwestie 1:

  In het navolgende bericht van Micha Kat wordt gemeld dat er op 6 juni jongstleden een inval is gedaan door de Belgische justitie bij de werkgroep Morkhoven.

  http://revolutionaironline.com/inval-bij-werkgroep-morkhoven-serious-shit-of-operette/

  Er wordt als volgt geciteerd:

  Woordvoerder Maes ontving de Recherche. ” De spanning in het dossier loopt erg op. Gelukkig weet ik dat Marcel zijn huiswerk uitstekend heeft gemaakt en zo goed als klaar is om met de groep naar buiten te treden. Ik betwijfel of Justitie gelukkig zal zijn. Marcel beperkte zich niet enkel rond Demmink maar toverde zaken boven die nog voor ophef zullen zorgen. Wij gaan gewoon verder. Nog vier huiszoekingen en we hebben een gouden jubileum er zullen dan 50 huiszoekingen bij de Werkgroep plaats gevonden hebben ” aldus woordvoerder Maes.

  Mag ik ervan uitgaan dat dit (pers)bericht namens de werkgroep Morkhoven naar buiten is gebracht? Zo ja, wie is deze woordvoerder Maes? Wat was het adres waar deze beweerde inval plaatsvond? Waar kunnen ik of andere journalisten deze woordvoerder Maes contacteren? Dat zou ik namelijk graag doen om de volgende redenen: Ook in België is een huiszoeking /inval geen sinecure. Daar moet Justitie toestemming voor krijgen middels een bevel van een rechter-commissaris. Dat bevel wordt aan de betrokkenen/ verdachten overhandigd voordat de huiszoeking begint. Kan de werkgroep Morkhoven mij een afschrift van dit bevel doen toekomen? Zo nee, mag ik dan concluderen dat u het bedoelde persbericht volledig heeft verzonnen, inclusief uw woordvoerder Maes?

  Kwestie 2:

  Onlangs ontving ik onderstaand document, zijnde een verhoor van de heer Vervloesem uit 2001 door het parket van procureur Boerlet.

  http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/vervloesemverhoor.pdf

  Met name viel mijn oog op de volgende passage:

  U stelt hier namens Morkhoven dat Robby van der Plancken aan u heeft bekend dat hij Manuel Schadwald uit Berlijn heeft ontvoerd en de namen van alle betrokken bij deze operatie heeft genoemd. Vervolgens stelt u dat u van deze bekentenis een video-opname heeft gemaakt en deze opname aan de Berlijnse autoriteiten heeft overgedragen. Mag ik veronderstellen dat de werkgroep Morkhoven niet zo dom is geweest dat zij geen kopie van deze video-opname ten eigen bate in haar archieven heeft gehouden? Zo ja, wat is de reden dat u deze opzienbarende bekentenis van Robby van der Plancken ten aanzien van de nog immer onopgeloste verdwijning van Manuel Schadwald nog niet openbaar is gemaakt door de werkgroep Morkhoven? Nu het immers duidelijk is dat de bevoegde autoriteiten geen actie, laat staan vervolging hebben ondernomen naar aanleiding van deze beweerde explosieve bekentenis op video?

  Bij voorbaat dank voor de antwoorden en met vriendelijke groet,

  Wim Dankbaar

 34. Wim Dankbaar zegt:

  Marcel is wel degelijk verantwoording verschuldigd, niet alleen aan mij maar aan iedereen die hij deze sensationele beloftes doet, en vooral aan de maatschappij en het algemeen belang. Mijn vragen en mening komen niet voort uit frustratie maar uit oprechte ergernis om een oplichter aan het werk te zien die tot op zekere hoogte slaagt voor mensen die niet nadenken. Realiseer je eens goed wat Vervloesem beweert. Dat komt neer op het volgende: Ik weet dat Joris Demmink een pedofiel is want ik heb keihard bewijs, namelijk filmbeelden waarop hij een minderjarige misbruikt!

  En die beelden zou hij dan ook al een jaar of twintig hebben. Al die tijd dat Demmink in opspraak kwam heeft hij nooit aan de bel getrokken. Dit terwijl hij claimt dat hij keiharde bewijzen heeft. Hij zegt in feite dat hij had kunnen voorkomen dat Demmink benoemd werd tot SG. Hij kan bewijzen dat de Nederlandse regering de misdrijven van Demmink heeft afgedekt. Hij had het Anne Frank Plantsoen schandaal kunnen opblazen. Hij kan bewijzen dat Demmink meineed heeft gepleegd. Hij had in twintig jaar tijd talloze vermeende slachtoffers van kindermisbruik van het netwerk rond Demmink kunnen voorkomen. Hij had een reeks van zware misdrijven en overheidscorruptie kunnen voorkomen. Niets van dat alles! Hij heeft zijn mond gehouden en is naar niemand toegestapt om het bewijs te leveren. Hoe blij denk je dat Henk Krol en Panorama daar destijds mee waren geweest? Of Micha Kat, die hij ook al tien jaar laat zwemmen? Koen Voskuil? Bart van Well? Adele van der Plas?
  Iedereen die oprecht niet van pedonetwerken houdt en bestrijdt? De Nederlandse justitie kan elk moment beslissen om Demmink niet verder te vervolgen wegens gebrek aan bewijs. Hoe anders zou dat zijn met het bewijs dat Marcel claimt te hebben? Met zulk een gedrag ben je geen bestrijder van pedonetwerken, je bent een facilitator en beschermer van pedonetwerken. Tenminste als het waar is dat hij zulk bewijs heeft. Dus zelfs als het waar is, is zijn gedrag in feite misdadig en ten gunste van Demmink en andere pedo’s. Maar het is veel erger, want het is niet waar. Marcel is gewoon een oplichter, die kennelijk geniet van de aandacht die hij krijgt als onbaatzuchtige pedobestrijder. Waarbij hij ook steeds meelift op de actualiteit. Waar hij lang heeft geteerd op zijn “succes” met de Zandvoort zaak en de verdwijning van Manuel Schadwald, komt hij nu opeens met worsten over Demmink en Claus, waar we hem nooit eerder over hebben gehoord. Waarom? Omdat Demmink en Claus, althans pedo-aantijgingen jegens hen, nu actueel zijn. Geen confabulatie gaat hem te ver, zoals een compleet verzonnen inval/huiszoeking bij Morkhoven, een verzonnen woordvoerder incluis. Dit zegt natuurlijk ook alles over Jan Boeykens die het verhaal van de verzonnen inval ondersteunt. Er is dus sprake van liegen in samenspanning. Oplichters dienen ontmaskerd te worden, beter vroeg dan laat. Helemaal typerend is dat hij behalve geen antwoord geeft op uiterst legitieme vragen, de integriteit van de vragenstellers ter discussie tracht te stellen. Ik snap werkelijk niet dat er nog mensen zijn die in zo’n evident bedrog trappen en maar tevergeefs blijven happen naar het fictieve bot dat Marcel hen voorhoudt, daarbij alle Hollywood technieken met cliffhangers en het opbouwen van suspense naar de “climax” praktizerend. Enfin, nog twee weken, dan zal hij zichzelf definitief ontmaskeren, iets wat een weldenkend mens allang had zien aankomen.

  Denk maar niet dat ik het leuk vind om dit te zeggen, ik vind het uitermate treurig.

 35. Joop Oudhof zegt:

  Hallo Wim,
  Wat op dit moment belangrijker is, is denk ik dat je je nu op morgen gaat concentreren.
  Je hebt alles goed op een rijtje en het lijkt me goed om daar nu geen andere zaken meer doorheen te laten lopen.
  Ik kan er helaas niet bij zijn maar volg je vanuit het zonnige zuiden.
  Heel veel succes morgen de 21e.
  Joop

 36. cobra zegt:

  Denk wel dat ik er morgen bij zal zijn.
  Dan nog even reactie op het verhaal van Marcel, iemand die bewijs in dit geval video beelden achter houdt, is in mijn ogen niet veel beter dan de pedo s die op deze beelden te zien zouden zijn.
  Indien deze banden er zijn…………hadden deze als ze als bewijs mat. veel problemen kunnen voorkomen.

 37. Hoe duidelijk wil je het hebben dat Morkhoven de boel aan het bedonderen is?!

  Wim plaatste uitgebreid een aantal vragen. Hij was daarbij fel en nam geen blad voor de mond. Hij gaf Morkhoven zelfs een financiële prikkel om de beelden te openbaren, wat geen enkel probleem voor hen mocht zijn, gezien ze de beelden zeggen te hebben en beloofd hebben dit te openbaren!

  Maar in plaats van het onderwerp en de reacties te laten staan, zodat ze over een paar weken een lange neus zouden kunnen halen en het gelijk aan hun zijde krijgen, hebben ze het hele onderwerp, inclusief reacties, verwijderd van de Facebook pagina van de Morkhoven werkgroep.

  Na de (eveneens verwijderde) uitdaging van Jan Boeykens waar hij vraagt wie de confrontatie aandurfde met Morkhoven, ondersteund met een foto van Wijlen bokser Ali, nu dus dit.

  Als je werkelijk de beelden zou gaan brengen, dan moet het toch heerlijk voelen om die lange neus te trekken en iedereen die een grote mond had de mond te snoeren?!

  Dit is gewoon laf en heeft de schijn van een uiterst onbetrouwbare partij. De tijd zal leren hoe onbetrouwbaar ze werkelijk zijn. Maar na de meest recente censuur van tegenspraak is duidelijk dat Jan Boeykens niet meer is dan laf, en de foto van Ali niet meer was dan een wens die de vader was van de gedachte. Maar de stoere woorden kon hij niet waarmaken. Inmiddels een bekend patroon. Veel woorden, geen daden.

  Bah wat een…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s