Hoger beroep tuchtklacht tegen Yehudi Moszkowicz, slot

Conclusie

Onder a. heeft klager aangetoond dat verweerder geen enkel sluitend bewijs kan en/of wil tonen van zijn rechtstreekse contacten opdrachten van Terpstra terwijl de Raad daar wel vanuit is gegaan in de onderhavige uitspraak. Elk verzoek van klager om daar klaarheid in te brengen werd door verweerder steevast ingevuld door weer een volgend briefje van Terpstra, gesouffleerd door – en in opdracht van – verweerder. Verweerder geeft in geen enkel document, noch  anderszins, aan op welke wijze die briefjes van Terpstra zijn ontstaan of verzocht. Daarnaast verzet verweerder zich met hand en tand tegen elke vorm van een getuigenverhoor van Terpstra waarmee échte duidelijkheid zou kunnen worden gegeven. Het huidige verzet van verweerder is des te opmerkelijker omdat hij in zijn memorie van antwoord van 12 augustus 2014 nog zelf aanbood om Terpstra onder ede te laten getuigen:

Wanneer, zoals klager stelt en aangetoond heeft op basis van getuigenverklaringen, Terpstra onder een zekere ‘curatele’ staat van haar gezinsleden, zijn juist deze reacties van Terpstra cruciaal en zou haar getuigenis voor uw Hof onontbeerlijk zijn in de beoordeling van uw Hof of haar advocaat zich heeft gedragen naar de geest van de Advocatenwet.

Onder b. toont klager aan dat verweerder ook op geen enkel punt mee wil werken aan een dergelijk getuigenverhoor van Terpstra. Alsof hij huiverig is voor de uitkomst daarvan. Andere, door hemzélf aangeboden, getuigen worden (ook al) niet gehoord of beroepen zich op hun geheimhoudingsplicht.

Ook de door klager aangeboden getuigen worden door de Raad genegeerd. Sterker, verweerder beweert steevast dat deze getuigen niet betrouwbaar of ongeloofwaardig zijn zonder dat hij dat op welke manier dan ook kan of wil staven. Zelfs in de door Terpstra geschreven 4 briefjes neemt zij geen enkele afstand van welke getuige dan ook. Daarentegen heeft klager aangetoond dat de ex-man van Terpstra (waar zij al sinds 2006 mee is gebrouilleerd) en haar kinderen een zeer grote rol hebben gespeeld in de vervolging van klager.

Klager toont aan dat de inzet van verweerder ‘zou zijn’ om de publicatie van het dagboek van zijn cliënte te voorkomen. Nog eens onderstreept door de 4 briefjes van Terpstra. Hoewel klager dat dagboek nooit (letterlijk) heeft gepubliceerd, anders dan in overleg – én met goedkeuring- van Terpstra zelf zijn alle acties van verweerder er echter op gericht om alleen klager te vervolgen. Alle websites die het dagboek wél letterlijk hebben gepubliceerd en gepubliceerd houden zijn, en worden, buiten schot gelaten. Sterker, zelfs de co-auteur en uitgever van het gewraakte boek, J.H. Mauritz, wordt angstvallig buiten alle procedures gehouden. En dat, terwijl Mauritz openlijk heeft aangegeven dat hij zich niet zal houden aan welke uitspraak of vordering dan ook (bijlage 33). Het is evident dat niet de eventuele publicatie maar eerder het financiële gewin leidend is geweest via schadevorderingen en dwangsommen.

Klager heeft tevens aangetoond dat verweerder zich heeft laten leiden door eigen belangen door vooral de site Klokkenluideronline.is (van Micha Kat) buiten de sommaties en procedures te houden. Niet alleen had Kat een tuchtklacht tegen verweerder ingediend maar zelfs een aangifte wegens poging tot doodslag. Door met Kat een convenant te sluiten werd hij daardoor gevrijwaard van alle klachten van Kat maar handelde daarmee eveneens tegen het belang van Terpstra en van klager. Immers, in alle acties van verweerder stond het innen van vexatoire dwangsommen centraal waar klager zeer selectief aan is blootgesteld. En daarin stonden de klachten van Kat verweerder in de weg omdat hij zich al in een vroeg stadium (december 2013) had moeten verschonen als vertegenwoordiger van Terpstra.

Uw Hof staat dus volgens klager voor de vraag of in genoemde situatie verweerder zich heeft gehouden aan artikel 46 van de Advocatenwet.

Sinds de zitting bij de Raad van Discipline van 18 januari 2016 hebben een aantal uiterst relevante ontwikkelingen plaatsgevonden, die derhalve niet konden worden meegewogen door de Raad, maar wel door uw Hof. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden, heeft bij vonnis van 17 februari 2016 in rechte vastgesteld dat het door verweerder gelegde beslag voor het overgrote deel onrechtmatig was (wegens verjaring van de dwangsommen) en 128.813  euro plus de proceskosten moeten worden terugbetaald. Dit schuurt des te meer omdat klager verweerder nog voor de beslaglegging heeft gewaarschuwd dat dit vanwege die verjaring onrechtmatig zou zijn (bijlage 32). Niettemin heeft verweerder het beslag toch doorgezet in de wetenschap dat dit onrechtmatig was. De resterende 66.000 euro zijn op dit moment nog onder het beheer van verweerder maar ook dat bedrag is door klager aangevochten in appel tegen het vonnis van de voorzieningenrechter.

Inmiddels heeft ook het Hof Amsterdam bepaald bij arrest van 16 februari 2016 dat klager niet hoofdelijk aansprakelijk gehouden kan worden voor het maximum aan door verweerder vermeend verbeurde dwangsommen, maar slechts voor de helft, omdat de andere helft aan medegedaagde Mauritz  toegerekend dient te worden. Dit betekent in elk geval dat het beslag ook om die reden onrechtmatig was, althans voor de helft. Verweerder had voor de geëxecuteerde dwangsommen, niet voor 200.000 euro beslag kunnen leggen, maar slechts voor de helft daarvan. Het betekent ook dat verweerder van de resterende 66.000 euro die hij vooralsnog mocht houden van de voorzieningenrechter in elk geval ook nog 33.000 moet terugstorten. Uiteraard zal klager deze punten inbrengen in zijn hoger beroep.

Klager weet zich sinds de zitting 18 januari 2016 gesteund door twee gerechtelijke uitspraken die het onrechtmatig procederen tegen klager reeds op tal van punten bevestigen. Klager heeft het volste vertrouwen dat de onrechtmatige handelingen van verweerder in de nog lopende procedures (o.a. de bodemprocedure en deze klacht bij uw Hof) in nog grotere mate bevestigd zullen worden.

 

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

Laat deze mensen maar bibberen dat hun misdadige bedrog ooit uitkomt:

De doofpotters

Het aanbod voor 8 boeken voor 50 euro blijft geldig.

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

3 reacties op Hoger beroep tuchtklacht tegen Yehudi Moszkowicz, slot

 1. hansjohn zegt:

  Zowel Gea als Frides hebben aangegeven na hun persoonlijk contact met Maaike, dat ze van niks wist. Wat betreft de zaak tegen Wim (en toen nog Hans) moest ze dat op internet lezen. Dus hoezo contact met Mosco en alles in overleg?
  Bauke en de kinderen regelden dat (Siekina van slachtofferhulp werd niet genoemd).
  Dat is de bron, daar begon het mee. Laat de rechter dat gewoon navragen aan degenen ipv telkens genoegen te nemen met -wisselende- briefjes.

 2. dennis zegt:

  om nog even op dat krantenartikeltje terug te komen Wim:
  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4294197/2016/05/05/Publicist-legt-beslag-op-AOW-moeder-vermoorde-Marianne.dhtml?show=react
  pas na vele uren als geen kip meer kijkt worden er een paar positieve berichten geplaatst!

 3. hansjohn zegt:

  @dennis, die reacties daar zijn heel veel van hetzelfde. Veel verontwaardiging, weinig kennis.

  http://www.lc.nl/friesland/Publicist-legde-beslag-op-AOW-moeder-Vaatstra-21329509.html
  Hier staat een reactie van Hans Mauritz onder het artikel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s