Hoger beroep tuchtklacht tegen Yehudi Moszkowicz, deel 3

Een opmerkelijke filmpje over een tuchtklacht van Micha Kat tegen Yehudi Moszkowicz. De datum is 6 december 2013. De bedoeling is dat Micha en Yehudi een overeenkomst gaan sluiten, waarbij Micha zijn aangiftes en tuchtklacht tegen hem intrekt, en Yehudi zijn geldelijke vorderingen op Micha laat varen. Op dit moment moet het kort geding op 11 december 2013 tegen Dankbaar nog plaatsvinden, terwijl  Moszkowicz weet dat Micha Kat het dagboek van zijn cliënt dan reeds een maand op zijn website heeft gepubliceerd.

Verweerder stelt zélf, dat wanneer zijn cliënte niet op de hoogte was van de door hem -namens haar – ingediende vorderingen, er sprake zou zijn van een vertrouwensbreuk tussen hem en zijn cliënte. Klager constateert daarom inderdaad een dergelijke vertrouwensbreuk tussen verweerder en zijn cliënte, dat hij daarmee dan ook klachtwaardig handelde en aan klager schade heeft berokkend.

Klager vindt het oprecht in- en intriest dat hij zich negatief uit moet laten over mevr. Terpstra maar het is evenzeer intriest dat hij door haar in rechte ‘zou’ zijn betrokken terwijl er zo’n goede band met haar, en met de andere onderzoekers rond haar, bestond. Verweerder heeft ‘namens Terpstra’, geheel ten onrechte, nooit onderbouwde, en ook niet door de rechter in tweede aanleg gehonoreerde vorderingen ingediend tegen klager. Zo zijn de vorderingen voor een contact- en een straatverbod én een immateriële schadevergoeding á € 50.000,= telkens afgewezen. Ter illustratie, Terpstra heeft van de veroordeelde moordenaar van haar dochter, Jasper S. slechts € 25.000,= geëist waaruit zou mogen worden afgeleid dat klager een veel grotere schade aan Terpstra zou hebben berokkend door publicatie van haar dagboek dan de moordenaar van haar eigen dochter! De Raad heeft ook deze argumenten van klager gepasseerd zonder enige uitleg in zijn beoordeling.

Mevr. Terpstra is oud en ziekelijk en bij haar is een gecompliceerde rouw- en een posttraumatische stres-stoornis vastgesteld. Zij is, na nog jarenlang zelfstandig te hebben gewoond, vorig jaar verhuisd naar een zorgappartement en heeft via diverse personen laten weten dat zij onder druk van haar kinderen heeft moeten instemmen met een procedure tegen klager, én dat zij de kracht niet meer had zich daar tegen teweer te stellen omdat zij niet zonder haar (klein)kinderen kon. Zie o.a. bijlage 6 het gesprek met Vergeer van 22 november 2012 : https://www.youtube.com/watch?v=mXeedfGVtHs ).

Letterlijk bevestigt Terpstra daar zelf dat zij alle contacten moest verbreken van haar kinderen, omdat zij hen ander kwijt zou raken:  “Ja.. Ik heb wel vraagtekens, ik heb gisterenavond die uitzending van Peter R. de Vries gezien en dan denk ik dat klopt niet. Maar ja, wat klopt niet. Daar kun je niet achter komen en eh .. ja, sommige dingen denk ik, dat kán niet de waarheid zijn. Ik weet het niet meer. Maar ik eh, ik heb m’n kinderen beloofd …. , en anders raak ik ze helemaal kwijt. Dat ik er helemaal mee kap, geen contacten meer, geen e-mail, jullie zoeken het maar uit maar zonder mij. Ik kan het niet meer. (…) Ik wil het niet meer en ik wil het niet meer ten koste van m’n andere kinderen. Want ja, daar kan ik echt niet buiten.”

Nog maar twee dagen daarvóór schreef ‘Terpstra’ aan klager het volgende mailtje (bijlage 4):

From: Maaike Terpstra [mailto:terp65@msn.com]
Sent: dinsdag 20 november 2012 14:57
To: wim dankbaar
Subject: RE: Maaike, waarom Jasper S niet de dader KAN zijn. Laat je niet ringeloren door het OM.

voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske

Resumerend, op 20 november 2012 neemt Terpstra zeer scherp afstand van klager ‘en zijn bende’, waaronder Klaske Ferwerda en André Vergeer maar op 22 november bedankt zij Vergeer nog voor hun bijdragen en geeft zij aan dat zij haar kinderen heeft moeten beloven om volledig afstand te nemen van deze zaak. En tegenover Klaske Ferwerda zou zij later zelfs erkennen dat bovenstaande mailtje niet door háár maar door haar dochter Ineke was geschreven die haar computer die middag van de 20e  november had overgenomen en alle adressen en correspondentie daaruit had verwijderd van de groep die haar al jarenlang steunde. En, ook uit de verklaring van Klaske Ferwerda (bijlage 23) wordt bovendien duidelijk dat zij ook Klaske nooit heeft laten vallen.

Niettemin houdt verweerder vol dat het mailtje wel degelijk door Terpstra is geschreven en beweerde hij desgevraagd in een recente zitting voor de bodemprocedure op 19 april 2016 tegenover de rechter zelfs dat Terpstra hem dit persoonlijk heeft verzekerd. Dit staat in schril contrast met wat Terpstra aan haar vriendin Ferwerda heeft verteld, alsmede met de vijandige toon van het mailtje dat op geen enkele manier bij het karakter van Terpstra past. Het behoeft geen betoog dat als verweerder de rechter hier een onwaarheid voorhield, dit andermaal een grove schending van de gedragsregels behelst.

Ook haar gezinsleden zijn getraumatiseerd sinds de moord op hun zusje en dochter en hebben samen met Terpstra claims wegens immateriële schade ingediend tegen de veroordeelde moordenaar Jasper S. Alleen haar ex-man, Bauke Vaatstra, heeft die schadeclaim met succes kunnen verdedigen op basis van shockschade. Uit het rapport van psychiater Drooglever Fortuyn van 24 oktober 2013 in die zaak: “Hij [Vaatstra] heeft in mindere mate dan voorheen zijn rol als vader en grootvader kunnen vervullen. Er is een verandering opgetreden in de verhouding tot zijn vijf andere kinderen en zijn kleinkinderen: over het contact hangt een ‘grauwsluier’. Er trad een verlies aan intimiteit op met zijn sociale omgeving”.

Merk op dat de ex-man van Terpstra, Bauke Vaatstra, vrijwel direct na dit (succesvolle) rapport van Drooglever Fortuyn over zijn psychiatrische stoornissen vanwege de moord op zijn dochter en zijn verstoorde verhouding met zijn kinderen en kleinkinderen, zijn pijlen heeft gericht op klager en binnen 5 dagen meerdere malen in de pen is geklommen om verweerder te informeren over klager en zijn walging tegenover hem en Ferwerda (bijlage 36 van 29 oktober 2013). Wellicht is het de Raad ontgaan maar klager kan zich niet aan de indruk onttrekken dat Bauke Vaatstra slechts uit is/was op vergoeding van schade en op dwangsommen. Linksom of rechtsom.

Terpstra daarentegen, bij wie al samen met haar man, in 1999 een hoge mate van PTSS en een ernstige secundaire traumatisering was vastgesteld vanwege hun onvrede over het justitie-onderzoek, wijt de jarenlange verwijdering van beide echtelieden en hun kinderen vooral aan het verschil van inzicht over de te volgen koers in hun gezamenlijke onderzoek naar de moord op hun dochter en hun beider strijd tegen de leugens van justitie. Zo hebben de kinderen Vaatstra zich nooit bemoeid met het onderzoek van hun ouders maar  Bauke Vaatstra stelt nu zelfs dat klager zijn ex-vrouw heeft gehersenspoeld, zie verder. Ook Vaatstra was er nog tot in 2010 vast van overtuigd dat justitie hem en zijn ex-vrouw bedonderde (bijlage 14, Eén grote leugen in Nieuwsblad van het Noorden).

Eind 2012 werden klager en de groep plotseling geconfronteerd met signalen dat Terpstra ‘van de zaak’ moest worden gehaald onder druk van haar kinderen. Onder de dreiging dat zij haar kinderen en kleinkinderen anders niet meer te zien kreeg. Zo werd mevr. Ferwerda bedreigd om alle documenten die zij van Terpstra had gekregen over te dragen aan de gezinsleden. En het ging zelfs zover dat een dochter de computer van Terpstra overnam om alle contacten met klager en de groep te verwijderen.

Dat het onthouden van contacten met de kleinkinderen als een groot probleem wordt gezien en voor een oude vrouw een enorm dwangmiddel is, blijkt wel uit het initiatiefwetsvoorstel van het CDA “Opgroeien met opa en oma”: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D11857

Uit verklaringen van de volgende getuigen mag duidelijk zijn dat mevr. Terpstra sindsdien een wel erg ambivalente houding toonde over de tegen klager gevoerde procedures. Getuigen ook, die bereid zijn hun verklaring onder ede te herhalen. Uit de eerste drie bijlagen hieronder blijkt bovendien van de bemoeienis in deze van haar ex-man in de richting van verweerder:

(bijlage 36) Bauke Vaatstra, in een aanvullend schrijven aan verweerder: “U moet Klaske Ferwerda ook vervolgen. Zij is dus medeschuldig zo niet hoofdschuldig aan deze toestand”.

(bijlage 20) Bauke Vaatstra twee maanden later in het Haarlems Dagblad: “Ik heb met de zaaksofficier [zaak tegen Jasper S.] overlegd of we die vieze leugenaar [Dankbaar] kunnen aanpakken”.

(bijlage 21) Bauke Vaatstra een dag later tegenover journalist Nanko Kiel: “Hij [Dankbaar] heeft mijn ex-vrouw gehersenspoeld”.

Merk op dat Vaatstra de stelling hanteert dat zijn ex-vrouw [Terpstra] door klager is gehersenspoeld maar klager wordt niet gehoord in zijn klacht dat het juist andersom is.

(bijlage 19) Mevr. G. van der Veen vlak voor het eerste kort geding: “Ik vroeg aan haar of ze op de hoogte is van het kortgeding tegen Wim, waarop ze zei dat ze wel zoiets had gelezen op het Internet. Ik vroeg haar ook of ze wist dat ze €50.000 van hem eist. Ze zei dat ze geen contact heeft met de advocaat en dat de kinderen dit regelen”.  DE reden waarom verweerder het eerste briefje van Terpstra moest tonen in het kort geding van december 2013.

– Wordt vervolgd in deel 4 –

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

Laat deze mensen maar bibberen dat hun misdadige bedrog ooit uitkomt:

De doofpotters

Het aanbod voor 8 boeken voor 50 euro blijft geldig.

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Een reactie op Hoger beroep tuchtklacht tegen Yehudi Moszkowicz, deel 3

 1. Wim Dankbaar zegt:

  “Voortgang” klacht bij de Nationale Ombudsman:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: woensdag 4 mei 2016 10:51
  Aan: Ina Samaniri
  Onderwerp: RE: Samenvatting klacht

  Geachte mevrouw Samaniri,

  De vragen heb ik rechtsreeks aan de heer Mous en Adema gewend per email. Het is dus niet verrassend dat de vragen niet bekend zijn bij de woordvoering van het OM, hoewel de heer Mous zelf de woordvoering deed voor deze zaak. De heren Adema en Mous weken nog steeds bij de betreffende instanties. De heer Mous is van het OM Leeuwarden verhuisd naar het Landelijk Parket in Amsterdam. Hij heeft nog steeds hetzelfde emailadres h.j.mous@om.nl

  Het excuus waar u mee het bos ingestuurd wordt dat het “lastig” is omdat de heren er niet meer werkzaam zouden zijn, is typerend. Ook de niet met naam genoemde “medewerker” is niets anders dan een afleidingsmanouvre. De vraag waarom er niet geantwoord wordt kan en moet natuurlijk gewoon aan de heer Mous zelf gesteld worden. Hij was tenslotte de verantwoordelijke persvoorlichter en aan hem zijn de niet beantwoorde vragen dan ook gesteld. Ik vind het opmerkelijk dat de ombudsman zich een zo doorzichtige “van het kastje naar de muur -rek en strek” politiek laat welgevallen. Dat is nu toch juist één van de overheidsmisdragingen waartegen de ombudsman de burgers wil beschermen?

  Met vriendelijk groet,

  Wim Dankbaar

  From: Ina Samaniri
  Sent: dinsdag 3 mei 2016 16:50
  To: ‘Wim Dankbaar’
  Subject: RE: Samenvatting klacht

  Geachte heer Dankbaar,

  Ons contactpersoon bij het Parket-Generaal heeft ten aanzien van ons verzoek om een gesprek over uw klacht over het niet-beantwoorden van uw vragen door de officier van justitie dhr Mous en de rechercheur de heer Adema laten weten dat dit lastig is, nu beide personen niet meer werkzaam zijn bij de betreffende instanties. Het Pag laat weten de klacht te hebben besproken met de medewerker die in het verleden met u heeft gecorrespondeerd over de zaak, maar die kan geen recente vragen van u terugvinden. Ik heb het OM aangegeven dat uw klacht het niet beantwoorden van de vragen zoals gesteld in uw e-mail van 18 mei 2015 betreft en heb die e-mail doorgestuurd.
  Zodra ik meer weet, bericht ik u verder.

  Met vriendelijke groet,

  Ina Samaniri
  onderzoeker

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s